A Collbató, a 18 de gener de 2016 - Ajuntament de ?· C/Bonavista, 2 • 08293 COLLBATÓ • Tel. 93…

Download A Collbató, a 18 de gener de 2016 - Ajuntament de ?· C/Bonavista, 2 • 08293 COLLBATÓ • Tel. 93…

Post on 29-Jul-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • C/Bonavista, 2 08293 COLLBAT Tel. 93 777 01 00 Fax 93 777 06 50 collbato@collbato.cat www.collbato.cat 1 de 1

  A Collbat, a 18 de gener de 2016

  RESULTATS DE LA PROVA DE CATAL I CONVOCATRIA DE LA PROVA PRCTICA DEL PROCS DE SELECCI 02/2015 PER COBRIR MITJANANT INTERINATGE PER PROJECTE,UN

  LLOC DE TREBALL DE TCNIC/A MIG DE GESTI Na Joana Miarro Remohy, secretria designada del procs selectiu 02/2015 de tcnic/a mig de gesti, certifica que: A les 11.30h reunits els membres del Tribunal Qualificador del procs selectiu i disculpada labsncia del vocal Sr. Juan Manuel Orbegozo Arruti i del seu suplent, sr. Francesc Lian Garrs i havent-se finalitzat la prova de coneixements de catal nivell C de laspirant que sha presentat, lassessor lingstic Sr. Marc Piera i Palls presenta els resultats de la prova Atesos els resultats, sadopten els segents acords: Primer.- Declarar APTE el candidat que sha presentat a la prova:

  o Sr. Antonio March i Caball Segon.- Esmenar lerrada material que constava en la relaci de persones convocades a la fase de prova prctica, on deia 538N ha de dir 537N i recordar que la data i lloc de desenvolupament de la Prova prctica seran: Dimecres 20 de gener de 2016 a la Sala de reunios de lAjuntament de Collbat, al C/Bonavista, 2, segons lhorari segent:

  Final DNI Hora prova

  704 T 9.30h

  460 B 10h

  715 D 10.30h

  537 N 12.h

  154 W 12.30h Inici exposici del projecte a lhora establerta en el quadre anterior. Temps durada mxima 15 minuts dexposici.

  Tercer.- Informar que la publicaci dels resultats de la prova prctica, de la valoraci de mrits i de la data i hora de la fase dentrevista es far dijous 21 de gener de 2016, al taulell danuncis de lAjuntament. Contra aquest acte de trmit qualificat del tribunal les persones interessades poden interposar recurs dalada davant lAlcalde President de la corporaci, en el termini dun mes a comptar de lendem de lexposici en el tauler danuncis. La Secretria Joana Miarro Remohy