a-6-1 opredeleni poimi vidovi na poednostaveni poednostavena postapka za ... 204 i 265 275 od uredba...

Download A-6-1 OPREDELENI POIMI Vidovi na poednostaveni Poednostavena postapka za ... 204 i 265 275 od Uredba za sproveduvawe na carinskiot zakon vo ponatamo ... site dava~ki kon Uprava za

Post on 07-Feb-2018

234 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  A-6-1 OPREDELENI POIMI ....................................................................... 3 A-6-1-1 Vidovi na poednostaveni carinski postapki ............................... 3 A-6-2-1 Barawe/Odobrenie.................................................................................. 4

  A-6-2 PODNESUVAWE BARAWE................................................................... 4 A-6-2-3 Razgleduvawe na baraweto kaj nadle`nata Carinarnica ....... 5 A-6-2-3-1 Formalno proveruvawe na baraweto................................................. 5 A-6-2-3-2 Sodr`insko proveruvawe na baraweto ........................................... 5 A-6-2-3-3 Obezbeduvawe na carinski dolg ......................................................... 7 A-6-2-4 Prethodna kontrola vo trgovskoto dru{tvo ........................... 7 A-6-2-5 Mislewe na nadle`nata carinarnica ........................................... 8 A-6-2-6 Izdavawe na odobrenie ...................................................................... 8 A-6-2-7 Va`ewe na odobrenie............................................................................. 9 A-6-2-8 Izmena na odobrenie ........................................................................... 9 A-6-2-9 Dopolnitelna deklaracija................................................................. 9 A-6-2-10 Forma na dopolnitelna deklaracija............................................... 9 A-6-2-11 ok za podnesuvawe na dopolnitelna deklaracija....................... 9 A-6-2-12 Rok za pla}awe na dava~ki ............................................................... 10 A-6-2-13 Kontrola vrz izvr{uvawe na odobrenija................................... 10

  A-6-3 STATUS NA OVLASTEN ISPRA]A^ ......................................... 11 A-6-3-1 Postapka pri zaminuvawe .................................................................. 13 A-6-3-2 Zavr{uvawe na tranzitna postapka ............................................. 15

  A-6-4 STATUS NA OVLASTEN PRIMA^.............................................. 16 A-6-4-1 Izvestuvawe na odredi{niot carinski organ........................... 16 A-6-4-2 Sodr`ina na izvestuvaweto ........................................................... 17 A-6-4-3 Rok za predavawe na izvestuvaweto .............................................. 17 A-6-4-4 Zavr{uvawe na tranzitna postapka od strana na ovlasten prima~................................................................................................................................. 18 A-6-4-5 Zaveduvawe vo evidencija .................................................................. 20

  -6-5 ........................................ 20 -6-6 ............................... 22 A-6-7 POSTAPKA NA LOKALNO CARINEWE................................... 23

  A-6-7-1 Postapka na lokalno carinewe ................... 23 A-6-7-1-1 Obvrski na imatelot na odobrenieto vo odnos na prethodnata kontrola ............................................................................................... 24 A-6-7-1-2 Izvestuvawe na carinskata ispostava ....................................... 25 A-6-7-1-3 Sodr`ina na izvestuvaweto ............................................................ 26 A-6-7-1-4 Rok za predavawe na izvestuvaweto ............................................. 26 A-6-7-1-5 Zaveduvawe vo evidencija ....................................................................... 27 A-6-7-1-6 Pu{tawe na stokata.......................................................................... 27 A-6-7-1-7 Pla}awe na dava~kite i odlo`uvawe na pla}awe na iznosot na dava~kite 28 A-6-7-2 Carinsko skladirawe ............................................................................ 28 A-6-7-3 Stavawe na stoka vo postapka na uvoz za oblagoroduvawe,prerabotka pod carinski nadzor ili privremen uvoz.......... 29 A-6-7-4 Postapka na lokalno carinewe - izvozni postapki .................... 29 A-6-7-4-1 Obvrska na imatelot na odobrenieto ........................................... 29 A-6-7-4-2 Izvestuvawe za premestuvawe na stoka ........................................ 30 A-6-7-4-3 Na~in na izvestuvawe.......................................................................... 30

 • 2

  A-6-7-4-4 Sodr`ina na izvestuvaweto............................................................ 31 A-6-7-4-5 Pu{tawe na stoka vo izvozna postapka ...................................... 31 A-6-7-4-6 Zaveduvawe vo evidencija................................................................. 32 A-6-7-4-7 Dokaz za izvoz......................................................................................... 32 A-6-7-5 Stavawe na stokata vo postapka na izvoz za oblagoroduvawe i povtoren izvoz ............................................................................................................. 36

  A-6-8 POEDNOSTAVENA POSTAPKA ZA DEKLARIRAWE................. 36 A-6-8-1 Poednostavena postapka za deklarirawe ........................ 36 A-6-8-1-1 Forma na poednostavena deklracija ............................................. 37 A-6-8-1-2 Pla}awe na dava~ki i odlo`uvawe na pla}awe na iznosot na dava~kite.......................................................................................................................... 39 A-6-8-2 Poednostavena postapka za deklarirawe - izvoz .................... 39

  A-6-9 POEDNOSTAVENI POSTAPKI ODOBRENI OD NADLE@NA CARINSKA ISPOSTAVA................................................................... 41

  A-6-9-1 Op{to ..................................................................................................... 41 A-6-9-2 Nadle`en organ ...................................................................................... 41 A-6-9-3 Izdavawe na odobrenie ....................................................................... 41 A-6-9-4 Rok za dostavuvawe na podatoci i dokumenti koi nedostasuvaat ................................................................................................................. 42 A-6-9-5 Dopolnitelna deklaracija .................................................................. 44 A-6-9-2 Nepotpolna deklaracija koja ne gi sodr`i site podatoci ...... 45 A-6-9-2-1 Minimum podatoci ............................................................................. 45 A-6-9-3 Nepotpolna deklaracija kon koja ne se prilo`eni site dokumenti ......................................................................................................................... 47

  A-6-10 STAVAWE STOKA VO POSTAPKA NA CARINSKI SKLAD.. 47 A-6-11 STAVAWE STOKA VO POSTAPKA NA uvoz za oblagoroduvawe,prerabotka pod carinska kontrola i privremen uvoz ............. 48 A-6-12 IZVOZ, IZVOZ ZA OBLAGORODUVAWE I POVTOREN IZVOZ . 48

  A-6-12-1 Minimum podatoci .................................................................................. 48 Prilog 1 (Obrazec OI) .................................................................................................. 50 2 ( ) ................................................................................................. 55 Prilog 3 (Obrazec OP) .................................................................................................. 59 4 ( ) ................................................................................................. 64 5 ( ) .................................................................................................... 67 6 ( ) .................................................................................................. 71 7 ( ) ................................................................................................... 74 8 ( ) ................................................................................................. 78 Prilog 9 (Obrazec L) ................................................................................................... 81 10 ( )................................................................................................ 86 Prilog 11 ( ) ................................................................................................ 90 12 ( )................................................................................................ 95 Prilog 13 (Obrazec PU) ................................................................................................ 99 14 ( ).............................................................................................. 103 Prilog 15 (Obrazec PI) .............................................................................................. 106 16 ( ) ............................................................................................. 110

 • 3

  A-6 POEDNOSTAVENI POSTAPKI Ovaa upatstvo gi objasnuva celite na poednostavenite postapki, postapkite koi mo`at da se koristat i napatstvija za uslovite {to treba da se ispolnat za dobivawe na odobrenie za izbranoto poednostavuvawe.

  A-6-1 OPREDELENI POIMI 1. Nadle`na carinarnica e carinarnica, nadle`na po mestoto na sedi{teto

  ili glavnoto knigivodstvo na podnositelot na baraweto ili za mestoto kade se ~uva ili upotrebuva stokata stavena vo predmetnata carinska postapka i e nadle`na pred se za:

  priem na barawe za izdavawe priem na barawe za izmena na odobrenieto za izgotvuvawe na mislewe davawe na odobrenie re{enie z