9. sınıf 1.dönem 2. yazılıdepo.cografyahocasi.com/9.sinif-i.donem-ii.yazili-2015.docx · web...

of 3 /3
ADI - SOYADI SINAV TARİHİ 06.01.2015 SALI SINIF – NO 9/ DERS COĞRAFYA DÖNEM I. Dönem II. Yazılı ALDIĞI PUAN DEMİRCİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014-2015 DERS YILI COĞRAFYA SINAVI 1- Doğal sistemler içinde yer alan Taş Küre’yi, aşağıdaki coğrafyanın alt dallarından hangisi inceler? A) Klimatoloji B) Limnoloji C) Zooloji D) Jeomorfoloji E) Meteoroloji 2- Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir? A) Kar B) Toprak C) Su D) Tuğla E) Dağ 3- Aşağıdakilerden hangisi Muhteşem Dörtlüden birisi değildir? A) Atmosfer B) Troposfer C) Litosfer D) Biyosfer E) Hidrosfer 4- I- Meltem rüzgârlarının oluşması II- Okyanus akıntılarının sapması III- Farklı yarımkürelerde farklı mevsimlerin yaşanması IV- Paralel boylarının kutuplara doğru kısalması V- Yerel saat farklarının oluşması Yukarıdakilerden hangileri günlük hareketin sonuçları arasında sayılamaz? A) III ve V B) II ve III C) I ve II D) III ve IV E) I ve V 5- Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Yıllık hareketinin sonucudur? A) Eylül ekinoksu 2 gün gecikmeyle yaşanır B) Günlük sıcaklık farklarının oluşması C) Gölge boylarının gün içinde uzayıp kısalması D) Güneş’in doğuş ve batış süresinin kutuplara gidildikçe uzaması E) Meridyenlerin kutuplara doğru birbirine yaklaşması 6- Aşağıdakilerden hangisi izohipsler ile ilgili olarak yanlış verilen bir bilgidir? A) İç içe kapalı eğrilerdir. B) Kıyı çizgisi izohipslerin en alçak yeridir. C) Birbirlerini kesmezler. D) Akarsuların yükseltisi O m'dir. E) Geçtikleri yerin yükselti değerini verirler. 7- I- Meltem rüzgarlarının oluşması II- Muson rüzgarlarının oluşması III- Dinamik basınç kuşaklarının oluşması IV- Mevsimlerin oluşması V- Yerel saat farklarının oluşması Yukarıdaki hangileri Dünya’nın yıllık hareketinin sonuçları arasında yer alır? A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) IV ve V E) I, III ve V 8- 1375 m. Yüksekliğe sahip Karacadağ renklendirme yöntemiyle hazırlanmış fiziki haritada hangi renkle gösterilir? A) Açık Yeşil B) Yeşil C) Sarı D) Turuncu E) Kahverengi 9- 1/700.000 ölçekli bir haritada 8 cm. olarak gösterilen bir uzunluk gerçekte kaç km.’dir? A) 165 B) 156 C) 65 D) 1/6.500.000 E) 56 10- Gerçekte 512 km ile gösterilen yolun uzunluğu haritada 32 cm ile gösterilir ise bu haritanın ölçeği nedir? a) 1/1.600.000 b) 1/60.000 c) 1/10.000 d) 1/160.000 e) 1/16.384.000 11- 35 D meridyeninde yer alan A şehrinde öğle vakti saat 12.35’tir. Aynı gün 15 B meridyeninde yer alan B şehrinde saat kaç olur? A) 15.55 B) 13.55 C) 8.55 D) 9.15 E) 10.15

Author: ngotuong

Post on 17-Mar-2019

213 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

9. Snf 1.Dnem 2. Yazl

ADI - SOYADI

SINAV TARH

06.01.2015 SALI

SINIF NO

9/

DERS

CORAFYA

DNEM

I. Dnem II. Yazl

ALDII PUAN

DEMRC OK PROGRAMLI ANADOLU LSES 2014-2015 DERS YILI CORAFYA SINAVI

1- Doal sistemler iinde yer alan Ta Kreyi, aadaki corafyann alt dallarndan hangisi inceler?

A) Klimatoloji B) Limnoloji C) Zooloji

D) Jeomorfoloji E) Meteoroloji

2- Aadakilerden hangisi doal unsur deildir?

A) Kar B) Toprak C) Su D) Tula E) Da

3- Aadakilerden hangisi Muhteem Drtlden birisi deildir?

A) Atmosfer B) Troposfer C) Litosfer

D) Biyosfer E) Hidrosfer

4- I- Meltem rzgrlarnn olumas

II- Okyanus akntlarnn sapmas

III- Farkl yarmkrelerde farkl mevsimlerin yaanmas

IV- Paralel boylarnn kutuplara doru ksalmas

V- Yerel saat farklarnn olumas

Yukardakilerden hangileri gnlk hareketin sonular arasnda saylamaz?

A) III ve V B) II ve III C) I ve II

D) III ve IV E) I ve V

5- Aadakilerden hangisi Dnyann Yllk hareketinin sonucudur?

A) Eyll ekinoksu 2 gn gecikmeyle yaanr

B) Gnlk scaklk farklarnn olumas

C) Glge boylarnn gn iinde uzayp ksalmas

D) Gnein dou ve bat sresinin kutuplara gidildike uzamas

E) Meridyenlerin kutuplara doru birbirine yaklamas

6- Aadakilerden hangisi izohipsler ile ilgili olarak yanl verilen bir bilgidir?

A) ie kapal erilerdir.

B) Ky izgisi izohipslerin en alak yeridir.

C) Birbirlerini kesmezler.

D) Akarsularn ykseltisi O m'dir.

E) Getikleri yerin ykselti deerini verirler.

7-

I- Meltem rzgarlarnn olumas

II- Muson rzgarlarnn olumas

III- Dinamik basn kuaklarnn olumas

IV- Mevsimlerin olumas

V- Yerel saat farklarnn olumas

Yukardaki hangileri Dnyann yllk hareketinin sonular arasnda yer alr?

A) I ve II B) II ve IIIC) II ve IV D) IV ve VE) I, III ve V

8- 1375 m. Ykseklie sahip Karacada renklendirme yntemiyle hazrlanm fiziki haritada hangi renkle gsterilir?

A) Ak Yeil B) YeilC) Sar

D) TuruncuE) Kahverengi

9- 1/700.000 lekli bir haritada 8 cm. olarak gsterilen bir uzunluk gerekte ka km.dir?

A) 165 B) 156 C) 65

D) 1/6.500.000 E) 56

10- Gerekte 512 km ile gsterilen yolun uzunluu haritada 32 cm ile gsterilir ise bu haritann lei nedir?

a) 1/1.600.000 b) 1/60.000 c) 1/10.000d) 1/160.000e) 1/16.384.000

11- 35 D meridyeninde yer alan A ehrinde le vakti saat 12.35tir. Ayn gn 15 B meridyeninde yer alan B ehrinde saat ka olur?

A) 15.55B) 13.55C) 8.55

D) 9.15E) 10.15

12-

A) I B) II C) III D) IV E) V

13- Ankara ile Yozgat aras 2500m. ken ykseklik fark 500m.dir buna gre iki kent aras Eim yzde (%) katr?

A) 15 B) 350 C) 35 D) 17 E) 20

14.

15.

A) I ve V B) II ve III C) III ve IV

D) III ve V E) IV ve I

16- zmirde gece ve gndzn birbirini izlemesine neden olan faktr, aadakilerden hangisinin de olumasna neden olmutur?

A) Jeotermal enerji kaynaklarnn

B) Meltem rzgarlarnn

C) Kimyasal zlmenin

D) Enlem faktrnn

E) Ykseltilerin olumasna

17. Dnyann ayn anda yarsnn aydnlk yarsnn da karanlk olmas aadakilerden hangisinin sonucudur?

A) Dnyann eksen eikliinin

B) Dnyann eklinin geoit olmasnn

C) Dnyann Gne etrafnda dnmesinin

D) Kara ve denizlerin dalnn

E) Dnya yrngesinin elips oluunun

18- Aadakilerden hangisi dnyann eklinin geoit olmasnn sonularndan biri deildir?

A) Yerekiminin Ekvatordan kutuplara gidildike artmas

B) Meridyenlerin kutuplara doru birbirine yaklamas

C) Gece ve gndzn birbirini takip etmesi

D) izgisel hzn en yksek Ekvatorda llmesi

E) Paralellerin boyunun Ekvatordan kutuplara gidildike ksalmas

19- I- Radyo Dalgalarn Yanstr

II- klim Olaylarnn grld katmandr

III- Yldz kaymas olay gerekleir.

Yukarda baz zellikleri verilen katmanlar hangi seenekte doru sralanmtr?

20- SAD: Geen yl geziye gittiim Mardinde sabahlar sisli bir hava varken len gneli bir hava oluyordu.

RECEP: Aksarayda gvercin uurmak iin en gzel aylar haziran ve temmuzdur nk havalar scaktr.

ADEM: Bu yl 21 Aralkta aksam kar yayordu biz evde annemin yapt gzel yemekleri yiyorduk.

Yukarda verilen konumalarn hangisinin hava durumu ve hangisinin iklim olaylarna rnek olduunu seeneklerde bulunuz?

SADRECEP ADEM

A) klim Hava durumuklim

B) Hava durumuklimiklim

C) Hava durumu Hava durumuiklim

D) iklimiklim Hava durumu

E) Hava durumuiklim Hava durumu

NOT: Her sorunun doru cevab 5 puandr. Baarlar.

CEVAP ANAHTARI