9 km - beitolangrenn.files.wordpress.com · 2,6 kms 1,5 kms 2,3 kms 1,0 kms 0,9 kms 3,4 kms 1,2 kms...

Click here to load reader

Post on 08-Mar-2019

238 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sandvt

Yddin

Mellsenn

Fjelldokkvt

S. Vindin

Tansbergfj.

Rensennvt

Storetj

Sanddalstj

Langerktj.

Fisketj

Flytj

v. Heimdalsvt.

1030

Olevt

Perstj

Svinetj

Rjupetj

Rabalstj

Hovsj

Nedrevt

Hvsfj

Turrsj

Hedalsfj.

yangen

N. Vindin M. Vindin

Vangstj

Svartetj

Beitetj

Brummatj

N. Kjlen S. Kjlen

Fjelltj

Langetj

Kjlen

SaursvtSaurstj

yangen

Javnin

854

433

Langetj

Vangsj

Ryre

Finnefj.

Volbufj

Heggefj

Stryta

Nedre Hlenv. Hlen

Skagstj

Storetj

Mrstadfj

Sagahaugfj

Vinstre

0,7 Kms

13,5 Kms

1,7 Kms

1,4 Kms

2,3 Kms

2,5 Kms

0,9 Kms

2,4 Kms

0,8 Kms

1,8 Kms

1,0 Kms

1,8 Kms

4,0 Kms

1,9 Kms1,5 Kms

2,0 Kms

0,6 Kms

1,6 Kms

1,5 Kms

6,5 Kms

0,7 Kms

2,7 Kms

2,2 Kms4,8 Kms

0,3 Kms

0,7 Kms

2,3 Kms

0,4 Kms1,8 Kms

1,3 Kms

1,2 Kms

3,0 Kms

1,4 Kms

4,7 Kms

2,8 Kms

2,3 Kms

1,6 Kms

0,3 Kms1,6 Kms

1,6 Kms1,4 Kms

0,3 Kms

1,4 Kms

3,7 Kms

3,1 Kms

0,8 Kms

2,6 Kms

3,8 Kms

5,2 Kms

0,7 Kms

2,3 Kms

0,9 Kms

2,3 Kms0,5 Kms

0,1 Kms0,2 Kms

2,9 Kms

3,5 Kms

1,5 Kms

10,0 Kms

5,3 Kms

3,1 Kms

5,0 Kms

8,6 Kms

6,1 Kms

1,2 Kms

2,4 Kms

2,3 Kms

1,3 Kms

4,4 Kms 0,5 Kms

12,5 Kms

0,6 Kms

1,9 Kms

4,1 Kms

5,5 Kms

1,1 Kms0,3 Kms

0,5 Kms

2,7 Kms

4,8 Kms

0,6 Kms

2,0 Kms

2,6 Kms

2,4 Kms

0,7 Kms

0,6 Kms

2,6 Kms

5,1 Kms

5,7 Kms

1,1 Kms

4,1 Kms

1,4 Kms

1,1 Kms1,0 Kms

3,3 Kms

2,2 Kms

2,1 Kms1,5 Kms

1,2 Kms

6,2 Kms

2,2 Kms

0,8 Kms

1,0 Kms

0,8 Kms1,6 Kms

0,6 Kms

0,7 Kms

4,1 Kms

2,9 Kms

4,8 Kms2,3 Kms

1,6 Kms

1,4 Kms

1,6 Kms

6,6 Kms

4,7 Kms

2,9 Kms

6,5 Kms

1,7 Kms

3,4 Kms

1,5 Kms

4,1 Kms

4,3 Kms

2,1 Kms

3,0 Kms1,8 Kms

7,3 Kms

5,4 Kms

12,4 Kms

2,2 Kms1,6 Kms

3,3 Kms

9,6 Kms

9,3 Kms

4,2 Kms

5,1 Kms

2,8 Kms

6,6 Kms

11,3 Kms

2,5 Kms

5,2 Kms 4,7 Kms

3,0 Kms

0,3 Kms

1,5 Kms

3,1 Kms

1,5 Kms

0,5 Kms

1,0 Kms0,1 Kms

3,0 Kms

1,6 Kms

2,7 Kms

5,4 Kms

1,7 Kms

1,0 Kms

1,3 Kms

0,4 Kms

1,4 Kms

2,9 Kms

2,0 Kms

1,2 Kms0,8 Kms

0,7 Kms

1,1 Kms

1,2 Kms

0,4 Kms

1,7 Kms

1,3 Kms

0,9 Kms

5,1 Kms

0,8 Kms

1,7 Kms0,0 Kms

2,6 Kms

1,5 Kms

2,3 Kms

1,0 Kms0,9 Kms

3,4 Kms

1,2 Kms

3,5 Kms

0,3 Kms

2,1 Kms

0,7 Kms

0,7 Kms

1,3 Kms

1,4 Kms

0,7 Kms

Fisketjern-1527

Steinstogo-

nuten

1488

1779

1688Kvernhi

Sre

Gluptinden

1555

Nrdre

Gluptinden1590

Store Nuten1541

Malmkollen1495

Vesle Nuten1327

Keisaren1210

Olefjellet

1217

Svoloberget1233

hamaren1471

Svart- 1685

Nasen1497

Tore-1399knatten

Buatinden1381

1382

hgda

Marstein-

Vesleskaghgdi

1254

1225Kjla-

1211 fjellet

1150knappen

1173

1134

Greberget1030

1118

Fullsenn-1080

Skltjern-1014

knatten

Synhaugen1085

989Synberget

Saurhgdi1092

1065Djupdalshgdi

fjellet1112

Kjla-

1345

1267

Rognlifjellet1124

Rabbals-mellen

1156

Hanakneberget

Kvithovd

Lkjes-698hovda

745Brthvd

872

Mehovd

Heggeberget935

Robls-886

hovda

Melbyhgdi

852Skoltehovda

729

Javnberget1097

896Liahovda

1065Synberget

1127Melbyfjellet

1123Knausehgdi

Gravolskampen

1281

kampen1151

Grnekinn-

Smrkollen1155

1607

Skorberget

1315

Trollhovd

Rogne

Beitost

Beito

Skaget

RundemellenVolbu

Jotunheimv.

Bitihorn

Skarvemellen

Skammestein

Fv 288

Fv 267

Fv 267

Fv 289

Skredalsfj

Valdresflya

Raslet

Grh

Gravfj

Heggenes

Kvitfeten

Rv

51

nuten

knatten

MyrebrhammarenSlifjellet

Haldorbu

Bygdin Hyfjellshotell

Grnolen Fjellgard

Titrebu

Nybua

Skriurusten

Fjelldokkbu

Plankebu

DNT Oskampen

DNT Haldorbu

Haugseter Fjellstue

DNT Store Skag

Yddin Fjellstue

Sandbakkbua

Raudfj

Seksin

Fleinsendin

Bygdin

1048

953

Gravholstj

Ned. Heimdalvt.

Siglovt

Fullsen

St. krevt

Synhaugen

N. Trllsen

Skatrudst

Rabalen

S. Trllsen

Etnstlen Kristensonlgret

Fullsennlie

Skltjednst

Etnlie

Rgnsfeten

Lie

Juvike

Turrsjen

Bukono

Rensennst

BuahaugenVangsj

Glmstlen

Melsennheimst

N. Bjrnhovd S. Bjrnhovd

Skardst.

Dalen

Grsli

Lislebufeten

Dvresst

Yddest.

Yddelie

Urek

Okshhovdstlen

Skindro

Melbystlen

S. Skredalen

N. Skredalen

Lykkjestlen

Sanddalen

Vassklepp

Bergastlen

H. Hedalsstlen

Hdnstlen l

Smrkll Fjellstlen

Beitamarkst

ysterli

Bergastlen

BergsetRoblestlen

Vesle Skag. Kjlastlen

Store Skag

Selstlen

Sygnest

Skreost

Rauangst

Kristianst

Gravfjst

Rsstlen

Mrstadstlen

Listlen

. HedalstlenBendikstlen

Brummastlen

H. Kjlastlen

Olestlen

Jordisstlen

Tansberg

P

P

P P

P P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P

P

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

31

31

30

30

31

30

30

31

31

30

30

31

32

32

33

33

34

34

32

35

35

20

20

22 21

24

20

23

22

24

24

3

5

3

4

7

1

4 1

7

4

1

35

33

36

20

4

5

5

5

21

24

36

1

1

3

4

21

35

6

22

20

2

2

23

25

4

6

5

5

3

4

4

3

1

20

20

2

1

1

3

3

1

1

1

1

1

23 26

33

35

6

21

6

5

8

8

2

2 2

7

7

7

7

5

10

6

9

8

1 1

1

2

27

31

31

37

32

32

30

27

Til Danebu25 km

Til Maurvangen 9 km

84 054m

484

054m4

24 599m

524

599m5

69 357m6,7 69 357m6,7

13 142m6,8 13 142m6,885

85

90

90

95

95

00 000m5

00 000m5

05

05

10

10

15

15

20

20

84 054m

484

054m4

24 599m

524

599m5

70 70

75 75

80 80

85 85

90 90

95 95

00 000m6,8 00 000m6,8

05 05

10 10

69 357m6,7 69 357m6,7

13 142m6,8 13 142m6,8

Centred on 504,327m, 6,791,249m UTM Zone 32 ( 61 15' 20" N, 9 04' 50" E WGS84)S c a le 1 : 7 5 ,0 0 0

8 43' E 8 44' E 8 45' E 8 46' E 8 47' E 8 48' E 8 49' E 8 50' E 8 51' E 8 52' E 8 53' E 8 54' E 8 55' E 8 56' E 8 57' E 8 58' E 8 59' E 9 0' E 9 1' E 9 2' E 9 3' E 9 4' E 9 5' E 9 6' E 9 7' E 9 8' E 9 9' E 9 10' E 9 11' E 9 12' E 9 13' E 9 14' E 9 15' E 9 16' E 9 17' E 9 18' E 9 19' E 9 20' E 9 21' E 9 22' E 9 23' E 9 24' E 9 25' E 9 26' E 9 27' E

8 43' E 8 44' E 8 45' E 8 46' E 8 47' E 8 48' E 8 49' E 8 50' E 8 51' E 8 52' E 8 53' E 8 54' E 8 55' E 8 56' E 8 57' E 8 58' E 8 59' E 9 0' E 9 1' E 9 2' E 9 3' E 9 4' E 9 5' E 9 6' E 9 7' E 9 8' E 9 9' E 9 10' E 9 11' E 9 12' E 9 13' E 9 14' E 9 15' E 9 16' E 9 17' E 9 18' E 9 19' E 9 20' E 9 21' E 9 22' E 9 23' E 9 24' E 9 25' E 9 26' E 9 27' E61

4'

N61

5'

N61

6' N

61

7' N

61 8

' N61

9' N

61

10' N

61 1

1' N

61 1

2' N

61 1

3' N

61 1

4' N

61 1

5' N

61

16' N

61 1

7' N

61 1

8' N

61 1

9' N

61 2

0' N

61

21' N

61

22' N

61

23' N

61 2

4' N

61 2

5' N

61 2

6' N

61 2

7' N

61 4' N61 5' N

61 6' N61 7' N

61 8' N61 9' N

61 10' N61 11' N

61 12' N61 13' N

61 14' N61 15' N

61 16' N61 17' N

61 18' N61 19' N

61 20' N61 21' N

61 22' N61 23' N

61 24' N61 25' N

61 26' N61 27' N

Kart utarbeida av . Slidre kommune Grunnlagskart: Kartverket www.kartverket.no

The grid at the eastern edge of the map is 0 24' 25.89" due east of true north

T R U

E N O

R T H

The

grid

at t

he w

este

rn e

dge

of th

e m

ap is

0 1

5' 5

0.21

" due

wes

t of t

rue

north

T R U

E N O

R T H

22 desember 2017

01 2 4 6 8 10 12 14 16 18KILOMETRES KILOMETRES

TegnforklaringKommunegrense

Svrt krevende fjelllype -periodevis maskinpreparertSvrt krevende fjelllype -periodevis snscooterpreparert

Svrt krevende fjellype - stikka

Krevende fjellype -maskinpreparertKrevende fjellype periodevismaskinpreparertKrevende fjellype - periodevissnscooterpreparert

Krevende fjelllype - stikka

Middels krevende lype -maskinpreparertMiddels krevende lype -snscooterpreparert

Lyslype

Lett skogslype - maskinpreparert

Lett skogslype -snscooterpreparert

R0 Fargekode og nummerDanebulypa

1

Fargekode og nummer andrehovedlyper

Potensielt rasfarleg omrde - helningover 30 grader

Hydekurve - ekv. 50 m

Stolheis

Krokheis

Stlsgrend

Strre hyttegrend

pen bu

Varmestue

Gapahuk

P Parkering med/uten avgift

Beitostlen sentrum

Offentleg veg

Privat veg

Informasjon, merking og tryggleik. I samarbeid mellom kommunen og lypelaga er det utvikla merke- og infosystem som skal gjeva informasjon om ferdigheitskrav samt sikker orientering i alle preparerte hovedlyper.

Eit sentralt element er gradering og fargekoding av lypene ut fr kor krevjande dei er med omsyn til hgde, vrtilhve og terreng:

Grne lyper (G) skjerma skogslyper i lett terreng. Bl lyper (B) middels krevjande lyper i fjellskogen og lgfjellet. Raude lyper (R) krevjande lyper p snaufjellet med strre krav til ferdigheiter, kondisjon og utstyr. Svarte lyper (S) svrt krevjande lyper i hgfjellet.

Det andre sentrale elementet er nummerering av rundar/lyper der oblat med rett farge og nummer blir festa p lypestikk. Saman med lett tilgjenglege lypekart (kartkasser, nedlasting m.m.) gjev dette sikker orientering uavhengig av kartferdigheiter og sprk, samtidig som det er stor fleksibilitet i hve til planlegging av eigne turar/rundar.

I tillegg kan du mte p disse symbola/merka i lypene:

Lyper med oransje merke med kode R0 er ein del av gjennomgande hovudlype Beitostlen - Danebu. Lypene har ogs vanleg gradering (grn => raud) som syner kor krevjande dei ulike strekningane er. P delar av strekninga kan du velje mellom vre og nedre trase avhengig av vrtilhva.

Lyper med rosa farge og trekkhundsymbol er preparerte lyper for kjring med hundespann. P enkelte strekningar gr lypene parallelt med skilype. Det er viktig at skilparar p disse strekningane har kontroll p eigna hundar for unng problem/skade.

Heile lypenettet i kommunen er, som det gr fram av kartet, klassifisert og nummerert etter dette systemet. Med dette systemet er det ogs mogleg skilja mellom lyper p ulike niv (lokale-, allmenne-, hovudlyper). Det er berre er lyper av allmenn interesse som er nummerert.

Vi har erfart at srleg barn kan fle seg utrygge i lypene pga. lause hundar. I kommunal forskrift om hundehald er det difor m.a. innfrt utvida bandtvang i delar av lypenettet. Sj kommunen si heimeside og oppslag i lypene for meir info om kva for lyper dette gjeld.

Organisering og finansiering Det er 7 lypelag som str for drift av lypenettet i kommunen, og som rleg mottek kommunalt tilskott. Laga har kvar sine omrde der dei har ansvar for koordinere arbeidet med skilypene, og alle har inngtt avtale med kommunen om rolle og ansvarsfordeling. Avtala med lypelaga, saman med grunneigaravtaler er med p skape heilskap og forutsigbarheit kring lypenettet. Sj kommunen si heimeside for meir info m.a. om avtaleformular.

Det er 4 lypelag som tek seg av hovudlypenettet i kommunen; Melladn Turlyper har ansvar for sromrdet fr kommunegrensa mot Nord Aurdal til

Yddin. (http://www.melladn.leirin-skiloyper.no) Yddin Javnlie Lypelag har ansvar for midtomrdet i kommunen fr Yddin til ysterli.

( http://www.yddin.net) Beitostlen Lypeforening har ansvar for lypene fr ysterli, vestover inn i Vang/Vestre

Slidre- og nordover samt Valdresflya. (http://www.beitolangrenn.no.) Haugseter Fjellstue som har ansvar for lyper i omrdet Vinstern Valdresflya.

(http://www.haugseter.no) I tillegg er det 3 mindre lypelag som tek seg av lokale grendelyper: Rogne Idrettslag har ansvar for lype fr Rogne skule til Juvike. ystre Slidre Idrettslag har ansvar for lyslype ved Storefss. Volbu Grendelag har ansvar for grendelypene i Volbu og Nrre Rogne. Valdres trekkhundklubb har ansvar for preparerte hundelyper (http://www.facebook.com/groups/172945082808383)

Det gode skilypetilbodet i kommunen er ogs resultat av stor dugnadsinnsats fr mange friviljuge. Kommunen har prioritert dette omrdet gjennom utarbeiding av lypeplan, og har rolla som koordinator og tilretteleggar. Gjennom samordning av ressursane, utvikling av felles merke og infosystem samt eit variert og unikt natur- og kulturlandskap ligg kommunen godt an i hve til bli best p skilypeproduktet.

For kunne sikre eit best mogleg tilbod til alle, er lypelaga avhengig av friviljug finansiering fr private og bedrifter til drift og preparering av eit svrt omfattande lypenett. Meir info og lypekart finner du ogs p kommunen si heimeside: http://www.oystre-slidre.kommune.no