73 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล บทนำ

Download 73 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล บทนำ

Post on 29-May-2015

2.563 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. . . (.)

2. 27 1. 2. 1 ()- - - 3. 2 1- 4. 3 2- 5. 4 3- - - - - 6. 5 - 7. 6 1- - ()- ()- ()8. 7 2- ()- 1 3. 9. 8 3- ()- ()- ()- ()10. 9 - - - - 11. 10 - - 12. 11 1- 13. 12 2- 14. 13 1- 115. 14 2- 216. ( 1)17. ( 2)18. ( 3)19. ( 4)20. ( 5)21. ()22. 23. 2 4. 24. 25. 26. 27. 3 5. : 4 6. 5 7. 6 8. 14 (Giovanni Villani .. 1280-1348) 16 Statistics Statistics Statictek State 17 (vital statistic) 7 9. (John Graunt .. 1620-1674) (Edmund Halley .. 1656-1742) (Blaise Pascal .. 1623 - 1662) (Pierre de Fermat.. 1601-1665) (James Bernoulli .. 1655-1705) (ThomasBayes .. 1702-1761) 8 10. 18 (Abraham De Moivre .. 1667-1754) (Carl FriedrichGauss .. 1777-1855) 9 11. 19 (Adolphe Quetelet .. 1796-1874) 10 12. (Karl Pearson .. 1857-1936) (FrancisGalton .. 1822-1911) 6 "" 11 13. 50 .. 2458 "" .. 2506 12 14. 1 13 15. 14 16. 92 15 17. 92 -- () 16 18. 1 2 3 17 19. . 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 SET50 18

Recommended

View more >