60. gafir suresi

Download 60. gafir suresi

Post on 15-Apr-2017

350 views

Category:

Science

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

60 Gafir (Mmin) suresi

60 MMN SURESGRMekkede 60. srada indii kabul edilen bu sure, adn 28-45. ayetlerde Firavun ailesinden biri olduu bildirilen Mmin [Bir nanan Kii] szcnden almtr. Rabbimizin nc ayette geen Gfir [Balayan] sfatndan dolay sureye Gfir suresi de denilir.Bazlar 56, 57. ayetlerin Medeni olduunu ileri srmlerdir. Surenin ana ekseni -Zmer suresinde olduu gibi- Kuran ve tevhid inancdr. Bu surede de kfirlerin Kurana kar inat tavrlar knanm, insanlara srekli tevhid inanc tlenmi, gemiten ibretli rnekler verilmitir. Ayrca surede ahirete ait korkun sahneler sergilenmitir. Sure Zmer suresinin devam ve tamamlaycs durumundadr. Nzul srasna uygun olarak resmi mushafta da Zmer suresinin hemen arkasnda tertip edilmitir.MEAL:RAHMAN RAHIYM ALLAH ADINA1H/8, Mm/40.

2,3Bu kitabn indirilii, ok Gl, En yi Bilen, gnah balayan, tevbeyi kabul eden, azab ok etin olan, bol nimet; ikram sahibi Allah tarafndandr. O'ndan baka ilh diye bir ey yoktur. Dn yalnzca O'nadr.

4Allah'n yetleri hakknda sadece, kfirler; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddetmi kimseler tartr. O hlde onlarn beldeler iinde dnp dolamalar seni aldatmasn.

5Onlardan nce Nh toplumu ve onlardan sonraki birtakm kart grup yalanlad. Her mmet, kendi elilerini yakalamak iin giriimde bulundu; onunla hakk btlla iptal etmek iin mcdele ettiler. Ben de onlar yakalayverdim. te, azabm nasl oldu?

6Ve ite bylece kfirler; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddetmi olan o kimseler zerine Rabbinin phesiz onlar atein ashbdr sz hak oldu.

7-9En byk taht tayan, bir de en byk tahtn d kenarndan olan kimseler, Rablerinin vgsyle birlikte Kendisini noksan sfatlardan arndrrlar ve O'na inanrlar. man etmi kimseler iin balanma dilerler: Rabbimiz! Sen rahmet ve bilgice her eyi kuattn. Onun iin tevbe eden ve Senin yoluna uyan kimseleri bala ve onlar cehennemin azabndan koru! Rabbimiz! Onlar ve onlarn atalarndan, zevcelerinden ve soylarndan slih olan kimseleri kendilerine vaat ettiin Adn cennetlerine girdir. phesiz Sen en stn, en gl, en erefli, malp edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olan ve en iyi yasa koyan, bozulmay iyi engelleyen/salam yapann ta kendisisin. Onlar ktlklerden de koru. Ve Sen her kimi ktlklerden korursan, artk o gn elbette ona rahmet etmisindir. te bu, byk kurtuluun ta kendisidir.

10phesiz kfirlere; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddetmi olan o kimselere seslenilir: Elbette Allah'n buzu, kendinize buzunuzdan daha byktr. Zira siz imana davet olunurdunuz da kfrederdiniz; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddeder dururdunuz.

11Kfirler dediler ki: Rabbimiz! Sen, bizi iki kere ldrdn, iki kere dirilttin. Artk gnahlarmz itiraf ettik. imdi ka bir yol var m?

12te bu, u sebeptendir: Siz, bir ve tek olarak Allah'a davet edildiiniz zaman kfrettiniz; inanmadnz. O'na ortak koulunca da inandnz. Artk hkm, o ok yce ve ok byk Allah'ndr.

13Allah, size almetlerini/gstergelerini gsteren, sizin iin gkten bir rzk indirendir. Ve ancak gnlden ynelenler t alrlar.

14yleyse, kfirler; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddedenler holanmasa da dini sadece Kendisine ait klarak Allah'a dua edin.

15O, dereceleri ykseltendir, en byk tahtn/en yksek mevkiin sahibidir: O, buluma gn hakknda uyarmak iin Kendi emrinden/ Kendi iinden olan vahyi kullarndan dilediine brakr.

16O buluma gn, onlar, meydana karlar. Kendilerinden hibir ey Allah'a kar gizli kalmaz. Bugn mlk kimindir?, Sadece tek ve kahredici olan Allah'ndr!

17Bugn her kii kazandnn karln alacaktr. Bugn hakszlk diye bir ey yoktur. phesiz Allah, hesab ok abuk grendir.

18Yaklaan gn hakknda da onlar uyar. O zaman kalpler yutkunarak; dehetten rpererek grtlaklara dayanmtr. irk komak suretiyle yanl; kendi zararlarna i yapan kimse iin ne scak bir dost vardr, ne de itaat edilecek bir desteki, yardmc, iltimas...

19Allah, gzlerin hainliini ve gslerin gizlediini bilir.

20Ve Allah hakk gerekletirir. Onlarn O'nun astlarndan yalvardklar kimseler hibir eyi gerekletiremezler. phesiz Allah, en iyi iitenin, en iyi grenin ta kendisidir.

21Onlar yeryznde gezmediler mi ki kendilerinden nceki kiilerin sonlar nasl olmu grsnler. Onlar, yeryznde kuvvete ve eserce kendilerinden daha etin idiler. Yine de Allah onlar gnahlar sebebiyle alverdi. Ve kendileri iin Allah'tan koruyan biri olmad.

22te bu, u sebepledir: Kendilerine elileri apak delillerle geliyorlard da onlar kfrettiler; inanmadlar. Bunun zerine Allah da kendilerini alverdi. phesiz O, gldr, cezalandrmas ok etindir.

23,24Andolsun Ms'y Firavun'a, Hmn'a ve Karun'a yetlerimizle ve ak bir delil ile eli olarak gnderdik de onlar: Bu bir sihirbaz, byk bir yalancdr dediler.

25Bylece Ms, katmzdan kendilerine bir hak ile geldii zaman onlar: Ms ile birlikte iman etmi kiilerin oullarn katledin; eitimsiz, retimsiz brakp niteliksiz bir kitle oluturarak gszletirin, kadnlarn ise sa brakn dediler. Kfirlerin; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddedenlerin dzeni, boa kmakta olandan bakas da deildir.

26Ve Firavun: Brakn beni, ldreyim Ms'y, o da Rabbini arsn. phesiz ben o'nun, sizin dininizi deitirmesinden veyahut yeryznde kargaa karmasndan korkuyorum dedi.

27Ms da: phesiz ben hesap gnne inanmayan her kibirliden, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz'e snrm dedi.

28,29Ve Firavun ailesinden imann saklayan bir babayiit adam: Bir adam, Rabbim Allah dedii iin ldrecek misiniz? Hlbuki o, kesinlikle size Rabbinizden delillerle gelmitir. Ve eer o, bir yalanc ise bir bakarsn ki o'nun yalan kendi aleyhine oluvermitir. Ve eer doru ise size yapt tehditlerin bir ksm size isabet eder. phesiz Allah, ar giden bir yalanc kiiye klavuz olmaz. Ey toplumum! Yeryznde aa km olarak bugn ynetim sizindir. Peki, eer gelecek olursa Allah'n hmndan bizi kim yardm edip kurtarr? dedi.

Firavun: Ben size grmden bakasn gstermiyorum ve ben sadece size reitliin/akll olmann yoluna klavuzluk ediyorum dedi.

30-35Yine o iman etmi olan kimse: Ey toplumum! phesiz ben, sizin hakknzda Ahzb'n gn benzerinden; Nh toplumunun, d'n, Semd'un ve daha sonrakilerin maceralarnn benzerinden korkuyorum. Ve Allah, kullar iin bir hakszlk, yanllk istemez. Ey toplumum! phesiz ben, size gelecek o arma-barma/ kama gnnden; arkanza dnp kaacanz gnden korkuyorum. Sizin iin Allah'tan koruyan biri yoktur. Her kimi de Allah artrsa, artk onun iin bir yol gsterici yoktur. Ve andolsun ki, bundan nce size Ysuf delillerle gelmiti. O zaman da o'nun size getirdii eylerde phe edip durmutunuz. Sonunda o ldnde de, Bundan sonra Allah, asla eli gndermez dediniz. Allah, u kendilerine gelmi bir g olmakszn, Allah'n yetleri/almetleri/gstergeleri hakknda mcdele eden, ar giden, pheci olan kiileri ite byle artr. Bu durum, Allah katnda ve iman edenler yannda buz olarak byktr. te Allah, her bbrlenen zorbann kalbi zerine damga basar dedi.

36,37Ve Firavun: Ey Hmn! Sebeplere; gklerin sebeplerine ulamam iin bana bir kule yap da Ms'nn ilhnn ne olduunu anlayaym. Ve phesiz ben o'nun yalanc olduu kansndaym dedi. te bylece Firavun'a amelinin ktl ssl gsterildi ve yoldan karld. Ve Firavun dzeni, yalnzca kayba/ zarara uratp ac ekme iindedir.

38-44Yine iman etmi olan o kimse: Ey toplumum! Bana uyun ki size akll olmann yoluna klavuzluk edeyim. Ey toplumum! Bu baya hayat ancak geici bir kazanmdr. hiret ise kesinlikle durulacak yurdun ta kendisidir. Her kim bir ktlk yaparsa, ona ancak yaptnn bir misli ile ceza verilir. Ve erkek veya kadn, her kim mmin olarak dzeltmeye ynelik i ilerse, artk onlar, orada hesapszca rzklanmak zere cennete girerler. Yine: Ey toplumum! Bana ne oluyor ki, siz beni atee davet ediyorken ben sizi kurtulua davet ediyorum! Siz, beni, Allah'a inanmamaya ve benim iin hi bilgi olmayan eyleri O'na ortak komaya davet ediyorsunuz. Ben ise sizi o ok gl ve ok balayc olan Allah'a davet ediyorum. Hi inkr edilemez ki, gerekten sizin beni kendisine davet ettiiniz ey, dnya ve hirette kendisine bir ar olmayan eydir. Ve phesiz dnmz Allah'adr. Ve phesiz snr aanlar, cehennem ashbnn ta kendileridir. Artk siz benim, sizin iin sylediklerimi yaknda hatrlayacaksnz. Ve ben iimi Allah'a havale ediyorum. phesiz Allah, kullarn en iyi grendir dedi.

45,46Sonra Allah o mmini onlarn kurduklar tuzaklarn ktlklerinden korudu. Firavun'un yaknlarn ise, azabn kts; ate kuatt. Onlar srekli olarak atee arz olunurlar. Kymet kopaca gn ise: Firavun'un yaknlarn azabn en iddetlisine sokun!

47Ve onlar, ate iinde birbirleriyle tartrlarken, zayf olanlar, byklk taslayanlara: phesiz bizler size uyan kimseler idik. imdi siz bizden, ateten bir blm savabiliyor musunuz? derler.

48Byklk taslayanlar: phesiz hep onun iindeyiz. phesiz Allah, kullar arasnda hkmn vermitir dediler.

49Ve ate iindeki kimseler, cehennem bekilerine: Rabbinize dua edin de bir gn olsun bizden azaptan biraz hafifletsin dediler.

50Bekiler: Size elileriniz ak kantlar getirmediler miydi? diye sorarlar. Onlar: Evet, getirmilerdi derler. Bekiler: yle ise kendiniz yakarn derler. Kfirlerin; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddedenlerin yakarmas sadece aknlktadr/ boa kmtr.

51phesiz Biz, elilerimize ve iman etmi kiilere u basit dnya yaamnda ve hitlerin kalkt/hitlik edecekleri gnde kesinlikle yardm ederiz.

52O gn irk koarak yanl, kendi zararlarna i yapan kimselere zr dilemeleri yarar salamaz. Ve onlara dlanarak mahrum braklma vardr, yurdun en kts de onlar iindir.

53,54Ve andolsun ki Biz, temiz akl sahiplerine bir yol gsterici ve bir hatrlatma olmak zere Ms'ya yol gsterme verdik ve srloullar'na o kitab miras braktk.

55O hlde sabret. phesiz Allah'n vaadi haktr. Gnahn iin affedilme iste, srekli olarak Rabbinin vgsyle birlikte Kendisini tm noksanlklardan arndr.

56phesiz kendilerine gelmi kesin bir delil olmakszn, Allah'n yetleri/almetleri/gstergeleri hakknda mcdele edenler; onlarn gslerinde ancak yetiemeyecekleri bir kibir vardr. Sen hemen Allah'a sn. phesiz O, en iyi iiten ve en iyi grendir.

57Elbette gklerin ve yerin