6 biotički Čimbenici nastavak

Author: igor-petrina

Post on 06-Jul-2018

243 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  1/38

  Biotički čimbenici

  Mutualizam

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  2/38

  • Mnoge biljke luče

  kemijske tvari koje

  inhibitorno ili

  stimulativno

  djeluju na drugebiljke ili druge

  organizme.

  • Ova pojava senaziva alelopatija

  ili alelokataliza

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  3/38

  Orah luči tvar juglon,čijom hirolizom i

  oksidacijom nastaje

  spoj toksičan za

  zeljaste biljke. Okostabla oraha se slabo

  razvijaju druge biljke i

  tlo je skoro sasvim

  golo. Na juglanon su

  rezistentne drvenaste

  vrste iz rodova Betula,

   Acer, Fagus i drugi

   Juglans regia

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  4/38

  Artemisia absinthium (pelin)

  luči aleopatski spoj absintin

  koji inhibitorno djeluje na

  niz biljaka (Carum carvi,Foeniculum vulgare,

  Mellissa officinalis i dr.).

  Neke biljke luče tvari koje

  stimulativno djeluju na nekedruge biljke (Npr.

  Agrostemma githago luči

  tvar agrostemin koji ubrzava

  klijanje sjemena lana

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  5/38

  • Biljke mnogim životinjama služe kao mjesto

  stanovanja i sklonište –nidikolni odnosi.

  • Brojne ptice se gnijeze na rvedu a u šupljimstablima se nastanjuju neki sisari. Ispod kore

  rveta žive neki kukci(potkornjaci).

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  6/38

  • Vrsta mrava Pseudomyrmex ferruginea

  nastanjuju šupljine bolji Acacia cornigera, gdje

  prave gnijezda.

  • Mravi štite biljku o herbivora i sprečavaju

   širenje kompetitora.

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  7/38

  Amazonsko

  drvo Tachligali 

  myrmecophila i

  mravi

  Pseudomyrmex 

  concolor u

  lisnoj dršci ilina bazi

   perastog lista.

  Fonesca 1994.

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  8/38

  Posebno su interesantni odnosi mrava iz tropskih kišnih šuma 

   jugoistočne Azije, koji žive u donjem dijelu epifitskih biljaka .

  Iridomyrmex cordatus  je vrsta

  mrava koja živi u donjem

  proširenom djelu epifite

  Myrmecodia echinata 

  (Malajski arhipelag – Java)

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  9/38

  Tropska epifitna puzavica Distichia rafflesiana  ima dvije vrste

  listova. U modificiranim listovima žive mravi roda Philidris .

  • U unutrašnjosti moificiranih listova razvija seadventivno korijenje kojima biljka absorbira

  mineralne tvari iz mravljih ekstremenata.

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  10/38

  Mutualistički onosi biljaka i životinja

  • se ogleaju u procesima oprašivanja (zoofilija) i

  rasijavanja sjemena i plodova (zoohorija).• Zoofilija i zoohorija uglavnom prestavljaju specifičan vi

  trofičkih onosa, jer životinje u ishrani koriste nektar,

  polen ili cvjetne dijelove, odnosno plodove, sjemena ili

  dijelove sjemena.

  O i j

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  11/38

  Opra ivanje• Cvjetovi mogu biti više ili manje aaptirani i

  specijalizirani strukturnim olikama oprašivača, te se

  dijele na:•   alofilne (nespecifično aaptirani)

  •   hemifilne (umereno specijalizovani)

  •   eufilne (visoko specifično aaptirani

   Andrena flavipes + Ophrys

  massiliensis

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  12/38

  • Cvjetovi čiji polen prenosi više oprašivača nazivaju

  se polifilni, za razliku od oligofilnih, koje oprašuje

  mali broj oprašivača, i monofilnih, koje oprašuje

  samo jean oprašivač.

  • Prema oprašivačima razlikuju

  • se sljeede vrste oprašivanja:

  •  entomofilija

  •   malakofilija•   ornitofilija

  •   hiropterofilija

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  13/38

  • Zoofilni cvetovi se odlikuju atraktivnim oblikom,

  bojom, mirisom i ukusom, za razliku od anemo- i

  hidrofilnih, koji su neuglednog izgleda.• Primarni atraktanti za oprašivače su polen i nektar, a

  sekundarni a. su boja, oblik, miris i okus

  • Polen je izvor hrane za oprašivače. Sarži velikukoličinu proteina 26-30 %, skroba 1-7 %, šedera 15

  %, lipida3-10 %, vitamina i makro- imikroelemenata.

  Privlačenje oprašivača

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  14/38

  • Nektar je šederom bogat sekret žljezastih

  struktura smješten unutar nektarija.

  • Pojavio se evolucijski relativno kasno

  • Ekstrafloralne nektarije (Impatiens, Prunus, Vicia,

  Euphorbia)

  • Proboscis leptiri, bumbari na Aquilegia, Corydalis, Saponaria,

  Symphytum, Trifolium, Aconitum,

  •   Bithia (kukac) voli nektar iz cvjetova morskog lukav

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  15/38

  Floralni nektariji mogu biti u perijantu, cvjetnoj

  loži, prašnicima, plodnici, vratu tučka.

  Izlučuje se u vrijeme otvaranja cvjetova

  Poneka se taloži u ostrugama (visoko spec.

  Kukci)

  Najveda količina nektara se proucira ka jebiljka u punom cvatu

  Tijekom suhog i toplog vremena nektar je

  koncentriraniji

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  16/38

  • Cvjetni mirisi su karakteristični za kritosjemenjače

  • Smjesa heterogenih spojeva

  • Miris aje irektnu informaciju oprašivaču o izvoru hrane

  Cvjetovi roda Rafflesia mirišu na trulo meso i privlače kukce strvinare

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  17/38

  Mirisni cvjetovi privlače kukce zbor polena i nektara

  koje im nude kao hranu

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  18/38

  • Pojedini su mrisi slični feromonima i služe za

  privlačenje mužjaka pojeinih kukaca.

  • Takva pojava karakteristična je za orhieje iz

  rodova Ophrys, Cryptostylis, Trichoceros,

  Telipogon i Trigonidium

  • Muški oprašivač Noezeleboria cryptoides na usni orhideje Chiloglottis

  trapezoiformes prenosi polen skupljen tijekom pseudokopulacije na

  prethodnom cvijetu

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  19/38

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  20/38

  Ophrys helenae i Zigaena sp. (oprašivač)

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  21/38

  •  Ophrys sphegodes

  • i Andrena sp.

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  22/38

  Kompleksne interakcije biljaka i

  oprašivača• Interakcija ribe - Hypericum fasciculatum, biljke močvarnih

  obala vodenih bazena. Ribe smanjuju brojnost populacijevilinskih konjica (hrane se njihovim ličinkama), inače

  predatora pčela koje oprašuju kantarion. Na takvim

  staništima produkcija polena je veća u odnosu na vodene

  bazene bez riba.

  E t filij

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  23/38

  EntomofilijaEntomofilija je oprašivanje kukcima. Ovisno o taksonomske pripadnosti

  oprašivanje kukcima može biti:

  •   kantarofilija (oprašivanje tvrokrilcima – Coleoptera)

  •   miofilija (oprašivanje muhama – Diptera)

  •   himenopterofilija (oprašivanje opnokrilcima – Hymenoptera)

  •   mirmekofilija (oprašivanje mravima)

  •   melitofilija (oprašivanje pčelama i bumbarima)

  •   psihofilia (oprašivanje nevnim leptirima)

  •   falenofilija (oprašivanje nodnim leptirima)

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  24/38

  Kantarofilija•   Kantarofilija je oprašivanje tvrokrilcima. Javlja se

  uglavnom kod cikasa i primitivnih cvjetnica, ali i u

  porodicama Asteraceae i Apiaceae.

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  25/38

  Miofilija•   Miofilija je oprašivanje dvokrilcima (Diptera). Javlja se

  uglavnom

  • kod tropskih biljaka, ali je česta i ko biljaka umjerene zone.

  Posebnu grupu čine vokrilci koji slijedu na leševe i izmet, a

  oprašuju cvjetove koji oslobađaju miris trulog mesa

  (sapromiofilija).

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  26/38

  Himenopterofilija• Himenopterofilija je oprašivanje opnokrilcima (pčele, ose,

  bumbari i mravi). To je najčešdi i najrasprostranjeniji oblik

  oprašivanja.

  • Oprašivanje pčelama i bumbarima se naziva melitofilija. Cvjetovi

  biljaka su tako aaptirani a oprašivači kad slete moraju da

  dodirnu polenove kesice.

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  27/38

  Melitofilija• Cvetovi biljaka koje se oprašuju pčelama i

  bumbarima su obično sa izraženom cijeviperigona, zigo- i aktinomorfni, sa malim brojem

  prašnika, kojim su postavljeni tako da ih

  oprašivač oiruje

  li filij k d d h ( k l

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  28/38

  Melitofilija kod roda Ophrys (seksualna

  mimikrija)• Cvjetovi biljaka iz roda Ophrys izuzetno vjerno nalikuju ženkama

  • oprašivača, koji najčešde pripaaju roovima Andraena i Eucera.• Donja usna perigona (labellum) je sa šarama koje imitiraju šare

  • na tijelu ženke.

  • Osim toga, cvjetovi luče mirisne tvari slične feromonima,

  • odnosno spolnim atraktantima ženki oprašivača.

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  29/38

  Oprašivanje osama

  • Ovaj način oprašivanja je jako raširen, ali je manje

  specijaliziran oblik prenošenja polena u onosu namelitofiliju.

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  30/38

  Ophrys speculum i Campsoscolia

  ciliata

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  31/38

  Blastophaga i Ficus

  P ih filij

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  32/38

  Psihofilija•   Psihofilija je oprašivanje nevnim leptirima. Javlja se u gotovo

  svim klimatskim zonama, mada rijetko u hladnim zonama i

  visokim planinama.• Na ovaj način se uglavnom oprašuju ljevkasti i širokocijevasti

  cvjetovi, mada leptiri uzimaju nektar i iz tubiflornih cvjetova

  glavočika

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  33/38

  Falenofilija•   Falenofilija je oprašivanje nodnim leptirima, a posebno je

  karakteristično za tropske i suptropske predjele i to za kauliflorno

  rvede i kaktuse. U umjerenoj zoni se javlja rijetko i odlikuje se

  nespecifičnošdu.

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  34/38

  Malakofilija• Malokofilija je oprašivanje kopnenim puževima. Cvjetovi su

  najčešde neugleni, smeđi ili bjeličasti a razvijaju se pri osnovibiljke i blizu površine zemlje, tako a puževi prelaze preko njih i

  prenose polen.

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  35/38

  Ornitofilija•   Ornitofilija j je oprašivanje pticama. Ovaj vi polinacije

  se javlja u tropskim predjelima. Ptice se uglavnom hranenektarom koji je energetski jako bogat

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  36/38

  Hiropterofilija•   Hiropterofilija je oprašivanje slijepim miševima (Chiroptera), a

  karakteristično je za tropski i suptropski pojas. U umjerenom

  • pojasu slijepi miševi su kukcojei i pripaaju podredu

  Microchiroptera. Jedna porodica ovog podreda, Glossophaginae,

  se hrani herbivorno, uglavnom plodovima, a predstavnici rodova

  Leptonycteris i Glossophaga se hrane nektarom.

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  37/38

  Oprašivanje sisavcima - teriofilija

  • Osim slijepih miševa, postoji i mali broj drugih vrsta sisavaca koji se

  hrane nektarom ili polenom.• Mali australijski torbar (Tarsipes rostratus) sa izuženom njuškom,

  reduciranim zubnim aparatom i tankim ugačkim, na vrhu četkastim

   jezikom, prilagođen je za ishranu nektarom iz biljaka Banksia i

  Grevillea (Proteaceae).

  • Oprašivanje cvjetova vrsta roa Protea sp. obavlja glodavac

  Petromyscus namaguensis.

  • Havajski štakor Rattus hawaiensis se hrani braktejama ornitofilne

  biljke Frycinetia arborea.

  Z k ij

 • 8/18/2019 6 Biotički Čimbenici Nastavak

  38/38

  Zookorija• Ovisno od taksonomske pripanosti rasijavanje može biti:

  • R. beskralješnjacima –  Malakohorija (r. puževima)

   –  Entomohorija (r. insektima)

   – Mirmekohorija (r. mravima)

  • R. kičmenjacima –   Ihtiohorija (r. ribama)

   –   Saurohorija (r. gmizavcima)

   –   Ornitohorija (r. pticama)

   –   Teriohorija (r. sisavcima)