การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้เถ้าธรรมชาติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา...

Download การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้เถ้าธรรมชาติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Biodiesel production from Jatropha curcas L

Post on 15-Apr-2017

965 views

Category:

Science

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Biodiesel

  1

  (Biodiesel production from Jatropha curcas L. seed oil using natural wood-ashes as catalysts)

  485020167-0

  :

 • Biodiesel

  2

  .

  .. () 2524

  ..() 2528

  Ph.D.(Analytical Chemistry) University College Cork, Ireland 2534

 • 1

  Biodiesel

  3

  1.

 • Biodiesel

  4

  1.1

  -

  - -

 • Biodiesel

  5

  - (greenhouse effect) ( , 2549)

  Diesel Biodiesel Blend:Diesel+Biodiesel

 • Biodiesel

  6

  .. 2554 (biofuel) (biodiesel) (bio-ethanol) ( , 2547)

 • 1.2

  Biodiesel

  7

  1.2.1 1.2.2 1.2.3

  1.2.4

  1.2.5

 • 1.3

  Biodiesel

  8

 • 1.4

  Biodiesel

  9

  1.4.1 3

  1.4.2 , 25 oC, 25 oC,

 • 1.4 ()

  Biodiesel

  10

  1.4.3

  1.4.4

  1.4.5 60, 90, 120, 150 180

 • 1.4 ()

  Biodiesel

  11

  1.4.6 50 oC, 55 oC, 60 oC, 65 oC 70 oC

  1.4.7 1:1, 1:2, 1:4, 1:6, 1:8

  1.4.8 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 2.5

 • 1.5

  Biodiesel

  12

  1.5.1

  1.5.2

  1.5.3

  1.5.4

  1.5.5

 • 1

  Biodiesel

  13

  1.6 1.6.1 (Acid Value; A.V.) Free Fatty Acid (FFA)

  1

 • 1

  Biodiesel

  14

  1.6 () 1.6.2 (Iodine Value; I.V.)

  100

 • 1

  Biodiesel

  15

  1.6 ()

  1.6.3 (Saponificaion Value; S.V.) () 1

 • 1

  Biodiesel

  16

  1.6 ()

  1.6.3 (Saponificaion Value; S.V.) () 1

 • 1

  Biodiesel

  17

  1.7 1.7.1

  123 .16 . . . . 40002

  1.7.2 3

  180 12 . . . . 40000

 • 1

  Biodiesel

  18

  2.

 • Biodiesel

  19

  2.

  (Biodiesel) ?

  + (ethanol) (methanol) (ethyl esters) (methyl esters) ( , 2549)

 • Biodiesel

  20

  2.

  (transesterification)

  (transesterification) (triglyceride)

 • Biodiesel

  21

  2.

  (transesterification) - - - - -

 • 1

  Biodiesel

  22

  Catalyst

  Triglyceride 3Methanol

  +

  glycerol 3Methyl Ester

  + 3 H-O-CH3 +

 • 1

  Biodiesel

  23

  ()

  :

  1

  2

 • 1

  Biodiesel

  24

  ()

  3

 • 1

  Biodiesel

  25

  1.

  2.

  3.

  4.

  5. ( //)

  6.

  ( , 2549)

  8.3

 • 1

  Biodiesel

  26

  : Jatropha curcas L.

  : Euphorbiaceae

  : Physic nut

  :

  :

  : /

  :

  :

 • Biodiesel

  27

  2.

  -Hydrocyanic acid

  -Phorbol ester

  - Curcin

 • 1

  Biodiesel

  28

  1. 5.05+0.09

  2. 46.34+0.87

  3. 22.00+0.29

  4. 14.80+0.57

  5. 5.00+0.06

  ( , 2549)

  8.3

 • 1

  Biodiesel

  29

  (21.59%)

  - Palmitic acid (16:0) 14.66+0.17

  - Stearic acid (18:0) 6.93+0.02

  (78.41%)

  - Palmitoleic acid (16:1) 0.82+0.02

  - Oleic acid (18:1) 42.36+0.48

  -Linoleic acid (18:2) 35.21+0.56 - ( , 2549)

  8.2 -

  8.3

 • 1

  Biodiesel

  30

 • 1

  Biodiesel

  31

 • Biodiesel

  32

  4.

 • Biodiesel

  33

 • Biodiesel

  34

 • Biodiesel

  35

 • 1

  Biodiesel

  36

  - KOH

  - CaO

  - MgO

  -Ca(OH)2 - K2CO3 - CaCO3

  - pH : 12-13.5

  -

 • Biodiesel

  37

  %yield FAME

  4.

  Foidl (1996) - - 92

  (2549) 6 : 1

  Psuedomonas fluorescens 65

  (2544) NaOH - 80.45

  (2549) 3 % 6 : 1 8 60 oC 70.13

 • Biodiesel

  38

  %yield FAME

  4.

  (2549) 70.6

  CaO

  20 :1

  63 oC

  2

  (THF)

 • Biodiesel

  39

  %yield FAME

  4.

  (2549) 98.215 1.2% NaOH

  6 :1

  63 oC

  80

 • Biodiesel

  40

  4.

  Sridharan, Mathai (1974)

  Gas Liquid Chromatography (GLC)

 • Biodiesel

  41

  4.

  Freedman, Pryde (1984) 2.0 1.0% 0.5%

 • Biodiesel

  42

  4.

  Kumar (2003)

 • 1

  Biodiesel

  43

  3.

 • 1

  Biodiesel

  44

  3.

  -

  3.1

 • 1

  Biodiesel

  45

  1.

  2.

  3.2 /

 • 1

  Biodiesel

  34

  (1) Methyl heptadecanoate standard (99.5 %), Fluka, Switzerland.

  (2) Methyl linoleate standard (99 %), Sigma, USA.

  (3) Methyl oleate standard (99 %), Sigma, USA.

  (4) Methyl palmitate standard (99 %), Sigma, USA.

  (5) Methyl stearate standard (99.5 %), Fluka, Switzerland.

  (6) B100 (99 %) , K.S. Line Company, Thailand.

  3.3

 • 1

  Biodiesel

  34

  - ()

  - Acetone (99.8%) AR grade, Carlo Erba, Italy.

  - Calcium oxide (95.0%) AR grade, Carlo Erba, Italy.

  - Carbontetrachloride (99.8 %) AR grade, Carlo Erba, Italy.

  3.3

 • 1

  Biodiesel

  35

  5.3.1 ()

  - Diethyl ether (99.5%) AR Grade, VWR International Ltd. England.

  - Hexane (99.0%) AR Grade , Labscan Asia Co.,Ltd , Thailand.

  - Hydrochloric acid (96.0%) AR grade, Carlo Erba, Italy.

  - Iodine (99.8%) AR Grade, Riedel-de Han, USA.

  - Methanol (99.9%) AR Grade, Labscan Asia Co.,Ltd , Thailand.

 • 1

  Biodiesel

  36

  5.3.1 ()

  - Methyl heptadecanoate standard (C17 : 0) , Fluka, France.

  - Petroleum ether 40-60 0C AR Grade , Labscan Asia Co.,Ltd , Thailand.

  - Phenolphthalein (99.9%) AR grade, Carlo Erba, Italy.

  - Potassium hydroxide (94.0%) AR grade, Merck KGaA, Germany.

  - Potassium hydrogenphthalate (99.7%) AR grade, Carlo Erba, Italy.

  - Potassium iodide (99.5%) AR grade, Merck KGaA, Germany.

 • 1

  Biodiesel

  37

  5.3.1 ()

  - Propanol (99.5%) AR Grade , Labscan Asia Co.,Ltd , Thailand.

  - Sodium sulphate anhydous (99.0%) AR grade, Carlo Erba, Italy.

  - Sodium hydroxide anhydrous (97.0%) AR grade, Carlo Erba, Italy.

  - Sulfuric acid (96.0%) ;18 M AR Grade , Labscan Asia Co.,Ltd ,

  Thailand.

  - Toluene (99.0%) AR grade, Carlo Erba, Italy.

 • 1

  Biodiesel

  38

  5.3.2

  - 3

 • 1

  Biodiesel

  39

  5.3.3

  - Analytical balance (4 point); Model AB204 ,Metler toledo, Switzerland.

  - Filter paper; Whatman No.1 & 42 , Whatman International, England.

  - Hot plate; Model MR 3001, Heidolph, Germany.

  - Laboratory test sieve; ASTM E11 Mesh No.100(150m), Endecotts Ltd, England.

  - Low pressure rotary evaporator; Model R-114, Buchi, Switzerland.

  - Magnetic stirrer; SP 46920-26, Barustead Thermolyne, USA.

 • 1

  Biodiesel

  40

  5.3.3 ()

  - pH meter; Model 251, Denver Instrument, USA.

  - Shaker; Model SA-31, Lab focus Co.,Ltd, UK.

  - TLC sheets (silica gel 60 F254), Merck KGaA, Germany.

  - Thermometer (-20-200 oC)

  - Oven ; D 06062 Model 600, Memmert Gmloh Co.KG, UK.

  - Viscometer

 • Biodiesel

  41

  5.4.1

  5.4

 • Biodiesel

  42

  5.4.2 -

  (1) (Acid Value; A.V.) Free Fatty Acid (FFA) ASTM D 664

  (2) (Iodine Value; I.V.) EN 14111 Wijs method

  (3) (Saponificaion Value; S.V.)

  (4) (Viscosity) ASTM D 445 Viscometer

 • Biodiesel

  43

  5.4.3

  - pH meter total base

 • Biodiesel

  44

  5.4.4

  (yield) 5

  (1) 1

  (2) 5

  0.5, 1.0, 1.5, 2.0 2.5

 • Biodiesel

  45

  5.4.4

  ()

  (3)