58. sebe suresi

Download 58. sebe suresi

Post on 15-Apr-2017

316 views

Category:

Science

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

58 Sebe suresi

58 SEBE SURESGR:

Adn 15. ayette yer alan Sebe szcnden alan bu surenin, Mekkede 58. srada indii kabul edilir. 6. ayetin Medeni olduunu ileri srenler olmutur. Yerinde aklayacamz gibi, sz konusu ayetin paragraf ile uyumu bunun uzak bir ihtimal olduunu gstermektedir.Surede kfirlerin batl inanlar ve Resulullah ile tartmalar yer almaktadr. Dier surelerde olduu gibi bu surede de mminler vlmekte, gerek mminlerin ve gerekse kfirlerin akbetleri ile ilgili arpc aklamalarda bulunulmaktadr. Bu aklamalarda, kredenlere Davud ve Sleyman peygamberler rnek verilirken, nimetlere nankrlk edenlere de Sebe toplumu rnek gsterilerek nankrlkleri sonucu balarna gelen skntlar anlatlr.

MEAL:RAHMAN RAHM ALLAH ADINA1Tm vgler, gklerde olan eyler, yerde olan eyler Kendisine ait olan Allah iindir; bakas vlemez. hirette de tm vgler yalnzca O'nun iindir; bakas vlmez. Ve O, en iyi yasa koyan, bozulmay iyi engelleyen/salam yapandr, her eyin i yzn, gizli taraflarn da iyi bilendir.

2Allah, yere gireni ve ondan kan, gkten ineni ve onda ykseleni bilir. Ve O, engin merhamet sahibidir, kullarnn gnahlarn ok rten, onlar cezalandrmayan ve ba bol olandr.

3,4Ve kfirler; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddeden o kimseler: Bize o kymetin kopu an gelmeyecektir dediler. De ki: Evet, gelecektir. Grlmeyeni, duyulmayan, sezilmeyeni, gemii, gelecei bilen Rabbime andolsun ki iman eden ve dzeltmeye ynelik iler yapan o kimselere ki ite onlar kendileri iin bir balanma ve hatr saylr bir rzk olanlardr karlklarn vermek iin size kesinlikle gelecektir. O'ndan gklerde ve yerde zerre arl bir ey kamaz. Bundan daha kk ve daha byk ne varsa, hepsi kesinlikle ak bir kitaptadr.

5Ve u, almetlerimi/gstergelerimi saklamaya uraanlar; ite onlar, elem verici kt azaptan bir azap kendileri iin olanlardr.

6Kendilerine bilgi verilmi olan kimseler de gryorlar ki Rabbinden sana indirilen ey, hakkn ta kendisidir. Ve o indirilen ey/Kurn, en stn, en gl, en erefli, malp edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olann, vlen, vgye lyk bulunann yoluna klavuz oluyor.

7,8Ve kfirler; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddeden kimseler yle dediler: Siz ryp, didik didik paralandnz vakit, kesinlikle yeni bir oluturulu iinde bulunacaksnz diye, size haber veren bir kiiyi size gsterelim mi? O, bir yalan Allah'a uydurdu mu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? Tam tersi, hirete inanmayan kimseler, azap ve uzak bir sapklk iindedirler.

9Peki onlar, gkten ve yerden nlerinde ve arkalarnda olan eylere bir bakmazlar m? Biz dilesek kendilerini yere geiririz. Yahut gkten zerlerine paralar drrz. phesiz bunda ynelen/ hakka gnl veren her kul iin bir almet/gsterge vardr.

10,11Ve andolsun ki Biz Dvd'a tarafmzdan bir fazlalk ve kular verdik; Ey dalar! Onunla beraber dnn! Ve o'nun iin demiri yumuattk: Bol bol zrhlar yap ve biimlemede llendir. Siz de slihi ileyin. Kesinlikle Ben yaptklarnz en iyi grenim.

12Sleymn iin de, sabah gidii bir ay, akam dn bir ay olan rzgr boyun edirdik; ve Biz erimi bakr madenini o'na sel gibi akttk. Ve eli altnda Rabbinin izniyle/ bilgisiyle i grmekte olan yabanc kiileri boyun edirdik. Ve onlardan kim Bizim emrimizden kp-sapacak olsa, ona lgn atein azabndan tattrdk.

13Onlar, Sleymn'a zel kararghlar, heykeller/ resimler ve havuzlar gibi anaklar ve sbit kazanlardan her ne isterse yaparlar. Ey Dvd ailesi! Nimetlerin karln demek iin aln! Ama kullarm iinde, verilen nimetlerin karln deyen de ok azdr!

14Ne zaman ki Biz o'nun lmn gerekletirdik; o'nun lmne, onlara deneini yiyen yeryz canlsndan baka hibir ey dellet etmedi. Onun ldn anlamalarna, onlara sadece deneini yiyen yer canls/kurt sebep oldu. Ne zaman ki yz st yere dt, ortaya kt ki: O yabanclar Sleymn'n bilmedikleri lmn bilmi olsalard, o alaltc azap; hasret, gurbet esaret, ar iler, zincire vurulmuluk iinde kalmazlard.

15Andolsun ki Sebe toplumu iin yurt tuttuklar yerde bir almet/gsterge vard: Sadan ve soldan iki bahe! Rabbinizin rzkndan yiyin ve O'nun iin nimetlerin karln deyin! Ne gzel bir belde ve ok balayc bir Rabb!

16Fakat onlar yz evirdiler; nimetlerin karln demediler. Biz de zerlerine barajlarn selini salverdik ve iki bahelerini onlara buruk yemili, lgnlk ve iinde biraz da sidir aac bulunan iki baheye evirdik.

17Bu, onlarn kfretmi; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddetmi olmalar nedeniyle Bizim onlar cezalandrmamzdr. Ve Biz sadece ok nankr olanlar cezalandrrz.

18Ve Biz onlarla o bereket verdiimiz memleketler arasnda, srt srta ehirler meydana getirmitik. Ve onlara da muntazam gidi geli dzenledik: Buralarda gecelerce ve gndzlerce emniyet iinde gidin gelin!

19Sonra da onlar: Rabbimiz! Seferlerimizin arasn uzaklatr! dediler ve nefislerine yanl; kendi zararlarna iler yaparak hakszlk ettiler. imdi de Biz onlar efsaneler yaptk ve tamamen didik didik dattk. phesiz ki bunda tm kendisine verilen nimetlerin karln oka deyen sabreden iin elbette almetler/gstergeler vardr.

20Ve andolsun ki blis/dnce yetisi onlar hakkndaki zannn tasdik etti de mminlerden ibaret bir kesimden bakas blis'e uydular.

21Hlbuki blis iin onlar zerinde hibir kudret yoktu. Fakat Biz hirete iman olan, onun hakknda yeterli bilgisi olmayandan ayrt edecektik; onlar iaretleyip bildirecektik. Ve senin Rabbin her eyi iyice koruyandr.

22De ki: Allah'n astlarndan yanl inandnz kimselere yakarn. Onlar, gklerde ve yeryznde zerre arlna malik olmazlar. Onlar iin bu ikisinde [gkler ve yeryznde] herhangi bir ortaklk yoktur. O'nun iin onlardan bir yardmc da yoktur.

23O'nun nezdinde yardm, destek, iltimas, sadece O'nun izin verdii kimseye yarar olur. Sonunda kalplerinden dehet giderildii zaman: Rabbiniz ne dedi? derler. Onlar: Hakk derler. Ve O, ok ycedir, ok byktr.

24De ki: Sizi gklerden ve yerden kim rzklandrr? De ki: Allah! Ve phesiz ya biz, ya da siz kesinlikle bir klavuzlanan doru yol zerindeyiz veya ak bir sapklk iindeyiz.

25De ki: Siz bizim yaptmz gnahlardan sorumlu tutulmazsnz. Biz de sizin yapp durduklarnzdan sorumlu olmayz.

26De ki: Rabbimiz aramz bir araya getirecek, sonra da hak hkm ile aramz ayracaktr. Ve O, hayr kaplarn aandr, hkm verendir, ok iyi bilendir.

27De ki: O'na ortaklar diye taktrdklarnz bana gsterin bakaym! Kesinlikle sizin dndnz gibi deil Hayr! Tam tersi O, en stn, en gl, en erefli, malp edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmay iyi engelleyen/ salam yapan Allahtr.

28Ve Biz, seni ancak btn insanlara mjdeleyici ve uyarc olarak gnderdik, velkin insanlarn ou bilmiyorlar.

29Ve onlar, Eer siz dorulardan iseniz bu vaat ettiiniz ne zaman? derler.

30De ki: Size gnn belirlenmi bir zaman vardr ki ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geebilirsiniz.

31Ve u kfirler; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddeden u kimseler, Biz kesin olarak, bu Kurn'a inanmayz, ondan ncekine de... dediler. Sen irk koarak, kfrederek yanl; kendi zararlarna i yapan o kimseleri Rableri huzurunda tutuklanm, sz bazsnn bazsna geri evirdiini bir grsen! Zaafa uratlan kimseler, byklk taslayan kimselere, Eer sizler olmasaydnz, kesinlikle bizler mmin kimseler olurduk diyecekler.

32Byklk taslayan kimseler, zayf drlen kimselere: Size klavuz geldikten sonra, sizi ondan biz mi evirdik? Tam tersi, siz kendiniz sulular oldunuz derler.

33O zayf drlen kimseler de o byklk taslayan kimselere: Tam tersi gecenin ve gndzn tuza! Siz bize Allah'a inanmamamz ve O'na birtakm eler edinmenizi emrediyordunuz derler. Bunlar azab grdkleri zaman pimanlklarn gizleyeceklerdir. Biz de o kfirlerin; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddetmi olan o kimselerin boyunlarna demir halkalar geirmiizdir. Onlar sadece yapm olduklarnn karln gryorlar.

34Ve Biz herhangi bir memlekete uyarc gnderdikse, kesinlikle orann varlk ve g sahibi mark nde gelenleri: Biz, sizin kendisiyle gnderildiiniz eyleri/ mesajlar bilerek reddedenleriz / inanmayanlarz dediler.

35Ve yine dediler ki: Biz malca ve evlata daha ouz ve biz azaba urayacaklardan deiliz.

36De ki: phesiz benim Rabbim diledii kimseye rzkn geniletir ve llendirir. Fakat insanlarn ou bilmezler.

37Ve sizi huzurumuza yaklatracak olan, mallarnz ve evlatlarnz deildir. Ancak kim iman eder ve dzeltmeye ynelik ileri yaparsa, ite onlar; kendileri iin yaptklarna kar kat kat karlk olanlardr. Ve onlar, yksek kklerinde gven iindedirler.

38Ve yetlerimiz/almetlerimiz/gstergelerimiz hakknda ciz brakmak iin yaran u kimseler, azap iinde hazr edilenlerdir.

39De ki: phesiz benim Rabbim kullarndan diledii kimse iin rzkn geniletir ve onun iin llendirir. Ve siz her ne eyden Allah yolunda harcasanz/ nafaka salarsanz hemen O, arkasn getirir. Ve O, rzk verenlerin en hayrlsdr.

40Ve o gn Allah, onlar hep birlikte toplayacak, sonra meleklere: unlar m size tapyorlard? diyecektir.

41Onlar: Seni tenzih ederiz. Onlara kar bizim koruyucu, yol gsterici yaknmz Sensin. Tam tersi onlar gizli glere tapyorlard. ou onlara inananlard dediler.

42Artk bu gn baznz baznza yarar ve zarara malik olmaz. Ve Biz, ortak koma inancna batm o kiilere: Tadn bakalm o kendisini yalanlayp durduunuz atein azabn! deriz.

43Ve kendilerine ak deliller hlinde yetlerimiz okunduu zaman onlar: Bu, baka deil, sadece sizi atalarnzn tapt tanrlardan men etmek isteyen bir adamdr dediler. Ve: Kurn, uydurulmu bir iftiradan baka bir ey deildir dediler. Kfirler; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddetmi olan o kimseler kendilerine hak geldii zaman: phesiz bu apak bir sihirden baka bir ey deildir dediler.

44Ve Biz onlara yle ders grecekleri kitaplardan vermedik. Kendilerine senden nce bir uyarc gndermedik de.

45Onlardan nceki kimseler de yalanlamlard. Hem bunlar, onlara verdiklerimizin onda-birine/binde-birine bile erememilerdi. Buna ramen elilerimi yalanladlar. Peki, Beni tanmama/ tantmamaya yelteni nasl oldu?

46De ki: Ben size sadece bir tek; Allah iin ikier ikier, er er ve teke