ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ...

Download ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  2554

Post on 31-Dec-2015

60 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

"บริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด". ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2554. รชตะ อุ่นสุข. ระบบสวัสดิการในประเทศไทย. สิทธิประกันสังคม (1506). สิทธิกรมบัญชีกลาง ( 02 127 7000 ). สิทธิท้องถิ่น. สิทธิรัฐวิสาหกิจ. สิทธิองค์กรอิสระ. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

2554

" "

1

(1506)

(02 127 7000)

(1330)

2

""

3

1,000 ()

/

4

.. 2553 ( 29 2553) ""

5

4 ... ...

:

: ?

: ?

: ?

Package

6

)

35

7

35

16

1

( 35 )

()1Film Chest (41001)1702Mass Chest (41301)503Urine Examination/Analysis (31001)504Stool Examination Routine direct smear (31201) Occult blood (31203)705Complete Blood Count: CBC Automation (30101)906 (55620)1007Pap Smear (38302)100

( 35 )

()1 35 2Glucose (32203)403Cholesterol (32501)604Triglyceride (32502)605Blood Urea Nitrogen: BUN (32201)506Creatinine (32202)507SGOT (AST) (32310)508SGPT (ALT) (32311)509Alkaline Phosphatase (32309)5010Uric Acid (32205)60

1. ( )

2. (too general)

3.

4.

5.

"Package "

11

()

12

13

.. 2518

.. 2553

.. 2553

15

/

()

( 3 )

16

25

60

60 3

85

()

()

(-)

(.11)

()

.

()

()

()

()

(.11)

()

()

1 - 3

""

""

( 20 )

/

25

0422.2/ 376 30 . 53

( 5 2)

26

15

16

17

(1 1 )

30

1

7127

29 2553

()

()

22

10

(-, -, -)

.

23

( )

.

. ( 377)

( )

()

.

( )

. ()

0422.2/ 377 30 . 53

( 10 1)

()

35

36

1

1 ()

2 29 2553 ( 2553)

37

Refer

6

9

6

( . 0417/. 37 3 2550)

6

6

Imatinib

gastrointestinal stromal tumor (GIST)

Rituximab

Trastuzumab

Bivacizumab

Erlotinib

Platinum Docetaxel

Gefitinib

Platinum Docetaxel

( . 0422.2/. 124 2 2553)

Rituximab

Etanercept

Infliximab

( . 0422.2/. 33 11 2554)

( 4 )

1 2554

4

( )

.

. (.)

:

1.

2. ( )

( . 0422.2/. 33 11 2554)

( . 0422.2/. 33 11 2554)

100 / ( )

()

100 / ( )

+ 250 /

200 /, 100 /

. ( 1 - 4)

. .

( . 0422.2/. 33 11 2554)

( ) -

( . 0422.2/. 45 11 2552)

.

.

.

9

( Glucosamine) 0422.2/ 127 24 2553 ( 1 2554)

.. 2554

48

. 127

. 62

1 . 2554

28 . 2554

56

:

6

0422.2/ 62 . 28 2554

6

3

3

6

6

8 ( )

(1) (Antilipidemia)

(2) (Drug affecting bone metabolism)

(3) (Anti-ulcerant/ Variceal bleeding)

(4) (NSAIDs/Anti-osteoarthritis)

(5) (Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors)

(6) (Angiotensin-II receptor blockers: ARBs)

(7) (Antiplatelets)

(8) (Anticancers)

.. 2554 - 2555

9

52

358

. 0417/ . 77 15 2548

12

. 0417/ . 165 11 2550

3

. 0417/ . 370 26 2550

8

. 0422.2/ . 236 7 2551

13

. 0422.2/ . 249 15 2553

2,929

. 0417/ . 177 24 2549

29

. 0417/ . 309 17 2550

1

. 0417/ . 414 26 2550

28

. 0422.2/ . 297 5 2551

4

. 0422.2/ . 42 13 2552

(16 )

11 :

14 :

()

()

( . 0422.2/. 118 29 2554)

. 77

9

DRG

()

()

()

()

()

:

13 .

(100 /)

(300 /)

(600 /)

Refer

: ()

500 ( )

(.)

(. 4 )

DRGs

.

( )

(DRGs)

()

.

.

+

(,,,)

DRG

DRGs

()

600 / ( 13 . )

( 4,000 )

32 . ( .. 2554)

(Elective Surgery) 77

DRGs ()

Copayment Surcharge

: (Prior Authorized Admission: PAA) (Post Audit)

(DRGs)

(Doctor Fee : DF)

(Surcharge)

+

(,,,)

DRG

DRGs

7

2

14

7

2

65

12 3 45 367 8910 11123135141516217182192021 22 2324 2252627283292303132

(Elective Surgery)

/

/

/

(CABG)

67

.

www.cgd.go.th

.

.

www.cgd.go.th

/

47

/

( . 0422.2/. 380 30 2553)

()

11

2

71

0422.2/ 379 30 2553

2. ( DRGs ) ( 18 )

1. ( 8 )

2. 2 ( 3 ) ( 14 )

3. 90 ( 20 )

1. ( 12 2 )

Call Center

0-2270-6400

02 127 7398

www.cgd.go.th

P

(