รู้จักกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)

Download รู้จักกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)

Post on 03-Sep-2015

217 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคืออะไร ทำงานอะไร มีคำตอบ พร้อมแนะนำคอสเรียน

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1 Intensive Course P &amp; FM </p><p>What is Actuary? </p></li><li><p>2 Intensive Course P &amp; FM </p><p>What is Actuary? </p><p>Actuaries Make Financial Sense of the Future </p><p> Analyzing the past </p><p> Modeling the future </p><p> Assessing the risks involved </p><p> Communicating what the results mean </p><p>in financial terms </p></li><li><p>3 Intensive Course P &amp; FM </p><p>What is Actuary? </p></li><li><p>4 Intensive Course P &amp; FM </p><p>There must be some mistake. According to our </p><p>actuary table, Im going to live to 83 </p></li><li><p>5 Intensive Course P &amp; FM </p></li><li><p>6 Intensive Course P &amp; FM </p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4. </p><p>5. </p></li><li><p>7 Intensive Course P &amp; FM </p></li><li><p>8 Intensive Course P &amp; FM </p><p>6. </p><p>7. </p><p>8. </p><p>9. </p><p>10. </p></li><li><p>9 Intensive Course P &amp; FM </p></li><li><p>10 Intensive Course P &amp; FM </p></li><li><p>11 Intensive Course P &amp; FM </p></li><li><p>12 Intensive Course P &amp; FM 12 </p></li><li><p>13 Intensive Course P &amp; FM </p><p>RBC </p></li><li><p>14 Intensive Course P &amp; FM 14 </p></li><li><p>15 Intensive Course P &amp; FM </p><p>Marketing / Product Actuary </p><p> Develop the Product </p><p> Determine the Price </p><p> Define the Place </p><p> Drive the Promotion </p></li><li><p>16 Intensive Course P &amp; FM </p><p> Liability valuation </p><p> Risk Based Capital framework </p><p> Thai GAAP / IFRS 4 phase I </p><p> Tax reserve </p><p> Solvency &amp; capital management </p><p> Inforce management &amp; Financial analysis </p><p> Appraisal Value </p><p>Corporate / Valuation Actuary </p></li><li><p>17 Intensive Course P &amp; FM </p><p>Linkage in valuation basis </p></li><li><p>18 Intensive Course P &amp; FM 18 </p><p>Risk management Actuary </p></li><li><p>19 Intensive Course P &amp; FM </p></li><li><p>20 Intensive Course P &amp; FM 20 </p><p>Modeling Actuary </p></li><li><p>21 Intensive Course P &amp; FM </p><p>Reinsurance Actuary </p></li><li><p>22 Intensive Course P &amp; FM </p><p>Investment Actuary </p></li><li><p>23 Intensive Course P &amp; FM 23 </p><p>Pension Actuary </p></li><li><p>24 Intensive Course P &amp; FM 24 </p></li><li><p>25 Intensive Course P &amp; FM 25 </p></li><li><p>26 Intensive Course P &amp; FM </p><p>Financial Engineering </p><p>FIRM - NIDA </p><p>Tommy Pichet FSA, FIA, FSAT, FRM, MBA, MScFE (Dist), B.Eng (Hons) </p></li><li><p>27 Intensive Course P &amp; FM </p></li><li><p>28 Intensive Course P &amp; FM 28 </p></li><li><p>29 Intensive Course P &amp; FM </p><p>The Top Job Secret </p></li><li><p>30 Intensive Course P &amp; FM </p></li><li><p>31 Intensive Course P &amp; FM </p></li><li><p>32 Intensive Course P &amp; FM </p></li><li><p>33 Intensive Course P &amp; FM </p></li><li><p>34 Intensive Course P &amp; FM </p><p>Another Top Job Secret ??? </p></li><li><p>35 Intensive Course P &amp; FM </p></li></ul>