55907201 pdf gramatika njemacki jezik

of 63 /63
Contents Articles Njemački jezik/Imenice i članovi/Deklinacija članova 1 Njemački jezik/Imenice i članovi/Muška deklinacija 2 Njemački jezik/Imenice i članovi/Ženska deklinacija 3 Njemački jezik/Imenice i članovi/Mješovita deklinacija 5 Njemački jezik/Imenice i članovi/Deklinacija vlastitih imena 7 Njemački jezik/Imenice i članovi/Posvojne zamjenice od imena i imenica 8 Njemački jezik/Glagoli/Prezent 9 Njemački jezik/Glagoli/Preterit 10 Njemački jezik/Glagoli/Imperativ 12 Njemački jezik/Glagoli/Futur prvi 13 Njemački jezik/Glagoli/Perfekt 14 Njemački jezik/Glagoli/Pluskvamperfekt 15 Njemački jezik/Glagoli/Futur drugi 16 Njemački jezik/Glagoli/Kondicional 17 Njemački jezik/Glagoli/Odvojivi prefiks 17 Njemački jezik/Glagoli/Povratni glagoli 18 Njemački jezik/Glagoli/Bezlični glagoli 19 Njemački jezik/Glagoli/Modalni glagoli 20 Njemački jezik/Glagoli/Pasiv 21 Njemački jezik/Brojevi 24 Njemački jezik/Pridjevi/Jaka deklinacija 26 Njemački jezik/Pridjevi/Slaba deklinacija 27 Njemački jezik/Pridjevi/Mješovita deklinacija 28 Njemački jezik/Pridjevi/Komparacija 29 Njemački jezik/Zamjenice/Osobne zamjenice 30 Njemački jezik/Zamjenice/Posvojne zamjenice 31 Njemački jezik/Zamjenice/Pokazne zamjenice 32 Njemački jezik/Zamjenice/Upitne zamjenice 33 Njemački jezik/Zamjenice/Odnosne zamjenice 34 Njemački jezik/Zamjenice/Neodređene zamjenice 34 Njemački jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s genitivom 35 Njemački jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s dativom 36 Njemački jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s akuzativom 36 Njemački jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s dativom ili akuzativom 37

Upload: moniveroni1979

Post on 04-Mar-2015

10.551 views

Category:

Documents


43 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

ContentsArticles

Njemački jezik/Imenice i članovi/Deklinacija članova 1Njemački jezik/Imenice i članovi/Muška deklinacija 2Njemački jezik/Imenice i članovi/Ženska deklinacija 3Njemački jezik/Imenice i članovi/Mješovita deklinacija 5Njemački jezik/Imenice i članovi/Deklinacija vlastitih imena 7Njemački jezik/Imenice i članovi/Posvojne zamjenice od imena i imenica 8Njemački jezik/Glagoli/Prezent 9Njemački jezik/Glagoli/Preterit 10Njemački jezik/Glagoli/Imperativ 12Njemački jezik/Glagoli/Futur prvi 13Njemački jezik/Glagoli/Perfekt 14Njemački jezik/Glagoli/Pluskvamperfekt 15Njemački jezik/Glagoli/Futur drugi 16Njemački jezik/Glagoli/Kondicional 17Njemački jezik/Glagoli/Odvojivi prefiks 17Njemački jezik/Glagoli/Povratni glagoli 18Njemački jezik/Glagoli/Bezlični glagoli 19Njemački jezik/Glagoli/Modalni glagoli 20Njemački jezik/Glagoli/Pasiv 21Njemački jezik/Brojevi 24Njemački jezik/Pridjevi/Jaka deklinacija 26Njemački jezik/Pridjevi/Slaba deklinacija 27Njemački jezik/Pridjevi/Mješovita deklinacija 28Njemački jezik/Pridjevi/Komparacija 29Njemački jezik/Zamjenice/Osobne zamjenice 30Njemački jezik/Zamjenice/Posvojne zamjenice 31Njemački jezik/Zamjenice/Pokazne zamjenice 32Njemački jezik/Zamjenice/Upitne zamjenice 33Njemački jezik/Zamjenice/Odnosne zamjenice 34Njemački jezik/Zamjenice/Neodređene zamjenice 34Njemački jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s genitivom 35Njemački jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s dativom 36Njemački jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s akuzativom 36Njemački jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s dativom ili akuzativom 37

Page 2: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Prijedlozi/Sažimanje prijedloga s određenim članom 37Njemački jezik/Prijedlozi/Složenice od prijedloga i zamjenice 38Njemački jezik/Prilozi/Prilozi mjesta, vremena i načina 39Njemački jezik/Prilozi/Prilozi uzroka i izjave 40Njemački jezik/Prilozi/Komparacija priloga 41Njemački jezik/Veznici i uzvici/Veznici 42Njemački jezik/Veznici i uzvici/Uzvici 43Njemački jezik/Vježba 1 43Njemački jezik/Vježba 2 44Njemački jezik/Vježba 3 44Njemački jezik/Vježba 4 46Njemački jezik/Vježba 5 46Njemački jezik/Vježba 6 47Njemački jezik/Vježba 7 48Njemački jezik/Vježba 8 48Njemački jezik/Vježba 9 49Njemački jezik/Rješenje 1 49Njemački jezik/Rješenje 2 50Njemački jezik/Rješenje 3 51Njemački jezik/Rješenje 4 54Njemački jezik/Rješenje 5 54Njemački jezik/Rješenje 6 55Njemački jezik/Rješenje 7 56Njemački jezik/Rješenje 8 56Njemački jezik/Rješenje 9 57Njemački jezik/Njemačko - Hrvatski rječnik 57

ReferencesArticle Sources and Contributors 58Image Sources, Licenses and Contributors 60

Article LicensesLicencija 61

Page 3: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Imenice i članovi/Deklinacija članova 1

Njemački jezik/Imenice i članovi/Deklinacijačlanova

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

OpćenitoNjemačke imenice imaju dva broja i četiri padeža:

Singular Plural

Nominativ Nominativ

Genitiv Genitiv

Dativ Dativ

Akkusativ Akkusativ

ČlanNjemačke imenice ispred sebe imaju član koji može biti određeni i neodređeni. Prema članu se određuje padežimenice. Zbog roda imenica koji može biti muški, ženski i srednji, postoje članovi za muški, ženski i srednji rod.Mogući određeni članovi u nominativu jednine su:der - ovaj za muški rod, die - ova za ženski rod te das - ovo za srednji rod.Mogući neodređeni članovi u nominativu jednine su:ein - jedan, neki za muški rod, eine - jedna, neka za ženski rod te ein - jedno, neko za srednji rod.

Deklinacija članovaDeklinacija određenog člana u jednini i množini:

Padež Muški rod Ženski rod Srednji rod

N. der die das

G. des der des

D. dem der dem

A. den die das

Padež Množina

N. die

G. der

D. den

A. die

• Deklinacija određenog člana u množini jednaka je za sva tri rodaDeklinacija neodređenog člana u jednini:

Page 4: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Imenice i članovi/Deklinacija članova 2

Padež Muški rod Ženski rod Srednji rod

N. ein eine ein

G. eines einer eines

D. einem einer einem

A. einen eine ein

• Iz ove deklinacije se vidi da neodređeni član ima iste nastavke kao i određeni (iznimka je nominativ srednjeg imuškog roda jednine (ein) te akuzativ srednjeg roda (ein)

• Neodređeni član nema množinu

Njemački jezik/Imenice i članovi/Muškadeklinacija

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Imenice i deklinacija imenicaImenice se, u njemačkom jeziku, uvijek pišu velikim slovom. Ovako se imenica najčešće navodi u rječniku:Grande, der (-n, -n) - španjolski velikašRiječ der znači da je imenica muškoga roda. Prvo slovo u zagradi (-n, -n) govori nam nastavak za genitiv jednine, adrugo slovo (-n, -n) nastavak za sve padeže u množini. Također je važno znati da imenice u dativu množine dobivajunastavak -n (iznimka je kada imenica već završava slovom -n)

Muška deklinacija• Po toj deklinaciji se dekliniraju imenice muškoga roda koje najčešće označavaju živa bića• Pravilo je da ova deklinacija ima u svim padežima nastavak kao i genitiv jednine, osim u nominativu jedninePrimjer 1.Neurologe, der (-n, -n) - liječnik za živce, neurolog

Page 5: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Imenice i članovi/Muška deklinacija 3

Padež Singular Plural

N. der Neurologe die Neurologen

G. des Neurologen der Neurologen

D. dem Neurologen den Neurologen

A. den Neurologen die Neurologen

Primjer 2.Graf, der (-en, -en) - grof

Padež Singular Plural

N. der Graf die Grafen

G. des Grafen der Grafen

D. dem Grafen den Grafen

A. den Grafen die Grafen

Njemački jezik/Imenice i članovi/Ženskadeklinacija

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Ženska deklinacija• Po ovoj deklinaciji se dekliniraju sve imenice ženskoga roda• Jedna od karakteristika ove deklinacije jest da nema genitivnog završetka• Kada imenica u množini ima prijeglas, često se piše cijela imenica, ili samo oznaka prijeglasa ( ¨ ), što znači da je

prvo slovo po redu preglašeno (samo a, au, u, i o mogu biti preglašeni)• Sve imenice koje završavaju na -ung su ženskoga roda, a ako imaju množinu, tvore je dodavanjem nastavka -enPrimjer 1.Seeleuchte, die (-, -n) - svjetionik

Page 6: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Imenice i članovi/Ženska deklinacija 4

Padež Singular Plural

N. die Seeleuchte die Seeleuchten

G. der Seeleuchte der Seeleuchten

D. der Seeleuchte den Seeleuchten

A. die Seeleuchte die Seeleuchten

Primjer 2.Wachsfigur, die (-, -en) - voštani kip

Padež Singular Plural

N. die Wachsfigur die Wachsfiguren

G. der Wachsfigur der Wachsfiguren

D. der Wachsfigur den Wachsfiguren

A. die Wachsfigur die Wachsfiguren

Primjer 3.Mutter, die (-, Mütter) - majka i Tochter (-, Töchter) - kćer

Padež Singular Plural

N. die Mutter die Mütter

G. der Mutter der Mütter

D. der Mutter den Müttern

A. die Mutter die Mütter

Padež Singular Plural

N. die Tochter die Töchter

G. der Tochter der Töchter

D. der Tochter den Töchtern

A. die Tochter die Töchter

Primjer 4.Mäherin, die (-, -nen) - kosačica

Padež Singular Plural

N. die Mäherin die Mäherinnen

G. der Mäherin der Mäherinnen

D. der Mäherin den Mäherinnen

A. die Mäherin die Mäherinnen

Primjer 5.Hornis, die (-, -se) - stršljen ljuti

Page 7: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Imenice i članovi/Ženska deklinacija 5

Padež Singular Plural

N. die Hornis die Hornisse

G. der Hornis der Hornisse

D. der Hornis den Hornissen

A. die Hornis die Hornisse

Njemački jezik/Imenice i članovi/Mješovitadeklinacija

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Mješovita deklinacija• Po ovoj se deklinaciji dekliniraju sve imenice srednjega roda i većina imenica muškoga roda• Oznaka za genitiv (-e/s, en) znači da imenica ima dva oblika za genitiv; jedan oblik se tvori dodavanjem nastavka

-es, a drugi oblik dodavanjem nastavka -sPrimjer 1.Amphitheater, das (-s, -) - amfiteatar

Padež Singular Plural

N. das Amphitheater die Amphitheater

G. des Amphitheaters der Amphitheater

D. dem Amphitheater den Amphitheatern

A. das Amphitheater die Amphitheater

Primjer 2.Begnadigungsgesuch, das (-e/s, -e) - molba

Page 8: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Imenice i članovi/Mješovita deklinacija 6

Padež Singular Plural

N. das Begnadigungsgesuch die Begnadigungsgesuche

G. des Begnadigungsgesuche/s der Begnadigungsgesuche

D. dem Begnadigungsgesuch den Begnadigungsgesuchen

A. das Begnadigungsgesuch die Begnadigungsgesuche

Primjer 3.Dampfbad, das (-e/s, -bäder) - parna kupelj

Padež Singular Plural

N. das Dampfbad die Dampfbäder

G. des Dampfbade/s der Dampfbäder

D. dem Dampfbad den Dampfbädern

A. das Dampfbad die Dampfbäder

Primjer 4.Ende, das (-s, -n) - kraj, svršetak, konac

Padež Singular Plural

N. das Ende die Enden

G. des Endes der Enden

D. dem Ende den Enden

A. das Ende die Enden

Primjer 5.Lederarbeiter, der (-s, -) - kožarski radnik

Padež Singular Plural

N. der Lederarbeiter die Lederarbeiter

G. des Lederarbeiters der Lederarbeiter

D. dem Lederarbeiter den Lederarbeitern

A. den Lederarbeiter die Lederarbeiter

Primjer 6.Saum, der (-e/s, Säume) - obrub, rub

Page 9: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Imenice i članovi/Mješovita deklinacija 7

Padež Singular Plural

N. der Saum die Säume

G. des Saume/s der Säume

D. dem Saum den Säumen

A. den Saum die Säume

Primjer 7.Werkelmann, der (-e/s, -männer) - ulični orguljaš

Padež Singular Plural

N. der Werkelmann die Werkelmänner

G. des Werkelmanne/s der Werkelmänner

D. dem Werkelmann den Werkelmännern

A. den Werkelmann die Werkelmänner

Njemački jezik/Imenice i članovi/Deklinacijavlastitih imena

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Deklinacija vlastitih imena• Vrlo jednostavno, imenu dodamo nastavak -s u genitivu jednine• Imena uglavnom nemaju množinuPrimjer 1.

Lisa

Padež Singular

N. Lisa

G. Lisas

D. Lisa

A. Lisa

Markus

Padež Singular

N. Markus

G. Markus'

D. Markus

A. Markus

• Kod imena koja završavaju na -s, doda se apostrof ( ' ) umjesto nastavka -s

Page 10: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Imenice i članovi/Posvojne zamjenice od imena i imenica 8

Njemački jezik/Imenice i članovi/Posvojnezamjenice od imena i imenica

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Posvojne zamjenice od imena i imenica• Riječi se doda apostrof i nastavak -s (-'s)Primjer 1. ImenaDas ist Uli's Buch. - To je Ulina knjiga.Vreni's Großmutter ist gestorben. - Vrenijeva baka je umrla/preminula.Primjer 2. ImeniceEs ist ein Haus vom Hund. - To je kuća jednog psa.Das ist ein Fenster von der Kirche. - To je prozor jedne crkve.Es gibt keine Häuser vom Holz. - Nema drvenih kuća. (mn.)

Page 11: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Glagoli/Prezent 9

Njemački jezik/Glagoli/Prezent

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

PrezentSvi njemački glagoli, koji su u infinitivu, završavaju nastavkom -en. Prezent se, kod pravilnih glagola, tvori tako daglagolu oduzmemo nastavak -en te dodamo nastavke, a potrebno je dodati i osobne zamjenice.Prezent je jednostavno glagolsko vrijeme jer se tvori dodavanjem nastavaka.

Lice Jednina Množina

1. ich -e wir -en

2. du -(e)st ihr -(e)t

3. er, sie, es -(e)t sie -en

• Kada glagol završava na suglasnik d, t, s, z i slično, između glagola i nastavka se stavlja samoglasnik -ePrimjer 1.machen - činiti, raditi

Lice Jednina Množina

1. ich mache wir machen

2. du machst ihr macht

3. er macht sie machen

Primjer 2.fahren - voziti se, putovati

Lice Jednina Množina

1. ich fahre wir fahren

2. du fährst ihr fahrt

3. sie fährt sie fahren

• Ovaj glagol je nepravilan jer dobiva prijeglas u 2. i 3. licu jedninePrimjer 3.sehen - vidjeti

Page 12: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Glagoli/Prezent 10

Lice Jednina Množina

1. ich sehe wir sehen

2. du siehst ihr seht

3. es sieht sie sehen

• Ovdje glagoli mijenjaju e u ie (nije sehst nego je siehst)Primjer 4.Pomoćni glagoli haben - imati, sein - biti te werden - postati

Lice Jednina Množina

1. ich habe wir haben

2. du hast ihr habt

3. er hat sie haben

Lice Jednina Množina

1. ich bin wir sind

2. du bist ihr seid

3. sie ist sie sind

Lice Jednina Množina

1. ich werde wir werden

2. du wirst ihr werdet

3. es wird sie werden

Njemački jezik/Glagoli/Preterit

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

PreteritU hrvatskom jeziku ne postoji glagolsko vrijeme pod imenom preterit. Preterit je jednostavno glagolsko vrijeme jerse tvori dodavanjem nastavaka. Dakle, možemo reći da njemački preterit odgovara našem imperfektu i aoristu (to sujednostavna vremena).• Kada je glagol nepravilan u prezentu, tada je nepravilan i u preterituPreterit se tvori dodavanjem nastavaka, a potrebno je navesti i osobne zamjenice. Evo nastavaka za pravilne glagole:

Page 13: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Glagoli/Preterit 11

Lice Jednina Množina

1. ich -(e)te wir -(e)ten

2. du -(e)test ihr -(e)tet

3. er, sie, es -(e)te sie -(e)ten

Ovdje se nalaze nastavci koji se dodaju nepravilnim glagolima:

Lice Jednina Množina

1. ich wir -en

2. du -(e)st ihr -t

3. er, sie, es sie -en

• Ako glagol završava slovom d ili t (pravilni), s ili z (nepravilni) i slično, tada se između glagola i nastavkapojavljuje samoglasnik -e

Primjer 1.machen - činiti, raditi

Lice Jednina Množina

1. ich machte wir machten

2. du machtest ihr machtet

3. er, sie, es machte sie machten

Primjer 2.fahren (fuhr) - voziti se, putovati

Lice Jednina Množina

1. ich fuhr wir fuhren

2. du fuhrst ihr fuhrt

3. er, sie, es fuhr sie fuhren

• U zagradi će se kod nepravilnih glagola uvijek nalaziti oblik za preterit (u 1. ili 3. licu jednine)• Kada u zagradi, kod nepravilnih glagola, preterit završava na -te, dobiva nastavke kao pravilan glagolPrimjer 3.Pomoćni glagoli haben (hatte), sein (war) i werden (wurde)

Lice Jednina Množina

1. ich hatte wir hatten

2. du hattest ihr hattet

3. er hatte sie hatten

Lice Jednina Množina

1. ich war wir waren

2. du warst ihr wart

3. sie war sie waren

Lice Jednina Množina

1. ich wurde wir wurden

2. du wurdest ihr wurdet

3. es wurde sie wurden

Page 14: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Glagoli/Imperativ 12

Njemački jezik/Glagoli/Imperativ

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

ImperativImperativ je jednostavno glagolsko vrijeme koje se koristi kada se izdaju naredbe ili instrukcije.Primjer:Hör zu! - Slušaj!Nastavci za tvorbu imperativa su:

Lice Jednina Množina

1. ich (ne postoji) wir -en

2. du -(e) ihr -t

3. er, sie, es (ne postoji) Sie -en (iz poštovanja)

Lice Jednina Množina

1. wir -en

2. du -(e) ihr -t

3. Sie -en (iz poštovanja)

• 2. lice jednine može imati nastavak -e, a i ne mora, dakle, ima dva oblika (obadva su točna)Primjer 1.sehen - vidjeti

• Ako je glagol u prezentu nepravilan (sehen, du siehst), tada osnovu za tvorbu imperativa u 2. licu uzima odglagola u 2. ili 3. licu (sieh) te tom osnovom tvori imperativ

Lice Jednina Množina

1. wir sehen

2. du sieh(e) ihr seht

3. Sie sehen (iz poštovanja)

Page 15: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Glagoli/Futur prvi 13

Njemački jezik/Glagoli/Futur prvi

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Futur prviFutur prvi je složeno glagolsko vrijeme. Tvori se pomoću pomoćnoga glagola werden (koji se konjugira) te glagolačiji futur želimo (koji stoji u infinitivu na kraju rečenice).Primjer 1.haben

Lice Jednina Množina

1. ich werde haben wir werden haben

2. du wirst haben ihr werdet haben

3. er, sie, es wird haben sie werden haben

Primjeri u rečenicama:Ich werde in die Schule gehen. - Ja ću ići u školu.Du wirst die Geschichte lernen. - Ti ćeš učiti povijest.Er wird eine Mathematikhausaufgabe schreiben. - On će napisati domaću zadaću iz matematike.

• Sljedeći se primjeri mogu prevesti bez osobne zamjenice (Ići ću u školi. Učit ćeš povijest. Napisat će domaćuzadaću iz matematike.)

Page 16: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Glagoli/Perfekt 14

Njemački jezik/Glagoli/Perfekt

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

PerfektPerfekt je u njemačkom jeziku složeno glagolsko vrijeme. Tvori se od pomoćnog glagola (haben ili sein) i participaperfekta glagola.

Particip perfektaParticip perfekta se tvori tako da glagolu zamjenimo nastavak -en nastavkom -t, a ispred glagola (kao prefiks)stavimo ge-, ali naravno postoje i nepravilni glagoli koji nepravilno tvore particip perfekta pa je njihov participperfekta potrebno naučiti napamet.Primjer 1.haben, sein i werdenhaben = ge + haben + t = gehabtsein = gewesenwerden = geworden

Pomoćni glagolPomoćni glagol može biti haben ili sein. Ako glavni glagol označava kretanje ili promjenu stanja, tada je pomoćniglagol sein, a ako glavni glagol označava mirovanje, tada je pomoćni glagol haben. Pomoćni je glagol haben i uzprijelazne glagole (glagoli uz koje dolazi imenica u akuzativu).npr. gehen - ići (Ich bin zum Haus gegangen. - Išao sam kući. kući - dativ)loben - hvaliti (Ich habe Ana gelobt. - Hvalio sam Anu. Anu - akuzativ)

Tvorba perfektaPrimjer 1.haben, sein i werden

Lice Jednina Množina

1. ich habe gehabt wir haben gehabt

2. du hast gehabt ihr habt gehabt

3. er hat gehabt sie haben gehabt

Lice Jednina Množina

1. ich bin gewesen wir sind gewesen

2. du bist gewesen ihr seid gewesen

3. sie ist gewesen sie sind gewesen

Lice Jednina Množina

1. ich bin geworden wir sind geworden

2. du bist geworden ihr seid geworden

3. es ist geworden sie sind geworden

• U rječnicima se to označava ovako: sein (war, b., gewesen), haben (hatte, h., gehabt)

Page 17: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Glagoli/Perfekt 15

• Ako je glagol pravilan, u zagradi se stavlja samo slovo pomoćnog glagola (h. ili b.) npr. heiraten (h.) - ženiti se,udavati se,heimkehren (b.) - vratiti se kući

(h. = haben, habe; b. = sein, bin)Primjeri u rečenicama:Ich bin in die Schule gegangen. - Išao sam u školu. [gehen (ging, b. gegangen) ići]• Particip perfekta uvijek ide na kraj• Glagoli koji završavaju na -ieren te koji imaju prefiks emp-, ent-, er-, ge-, ver-, zer- particip perfekta tvore samo

dodavanje nastavka -t

Njemački jezik/Glagoli/Pluskvamperfekt

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

PluskvamperfektPluskvamperfekt je također složeno glagolsko vrijeme koje se tvori pomoću preterita pomoćnog glagola haben ilisein i participa perfekta glagola.Primjer 1.öffnen (h.) - otvoriti

Lice Jednina Množina

1. ich hatte geöffnet wir hatten geöffnet

2. du hattest geöffnet ihr hattet geöffnet

3. er hatte geöffnet sie hatten geöffnet

Primjer 2.zerfallen (zerfiel, b., zerfallen) - raspasti se

Page 18: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Glagoli/Pluskvamperfekt 16

Lice Jednina Množina

1. ich war zerfallen wir waren zerfallen

2. du warst zerfallen ihr wart zerfallen

3. sie war zerfallen sie waren zerfallen

Njemački jezik/Glagoli/Futur drugi

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Futur drugiFutur drugi je također složeno glagolsko vrijeme koje se u njemačkom jeziku tvori pomoću prezenta pomoćnogglagola werden, participa perfekta glagola i pomoćnog glagola u infinitivu (haben ili sein)Primjer 1.berühren (h.) - dotaknuti, dodirnuti

Lice Jednina Množina

1. ich werde berührt haben wir werden berührt haben

2. du wirst berührt haben ihr werdet berührt haben

3. er wirt berührt haben sie werden berührt haben

Page 19: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Glagoli/Kondicional 17

Njemački jezik/Glagoli/Kondicional

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

KondicionalTvori se pomoću pomoćnog glagola werden (würde) i infinitiva glagola

Lice Jednina Množina

1. ich würde fragen wir würden fragen

2. du würdest fragen ihr würdet fragen

3. er würde fragen sie würden fragen

Njemački jezik/Glagoli/Odvojivi prefiks

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Odvojivi prefiksTo su glagoli kojima se prefiks odvaja i ide na kraj.Primjer 1.anprobieren (h.) - probati odjeću

Page 20: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Glagoli/Odvojivi prefiks 18

• Prezent

Lice Jednina Množina

1. ich probiere an wir probieren an

2. du probierst an ihr probiert an

3. sie probiert an sie probieren an

• Preterit

Lice Jednina Množina

1. ich probierte an wir probierten an

2. du probiertest an ihr probiertet an

3. sie probierte an sie probierten an

• Perfekt

Lice Jednina Množina

1. ich habe angeprobiert wir haben angeprobiert

2. du hast angeprobiert ihr habt angeprobiert

3. sie hat angeprobiert sie haben angeprobiert

• Prefiks se odvaja u prezentu, preteritu te imperativu, a u perfektu se prefiks ge- stavlja između glagola i odvojivogprefiksa(anprobieren = angeprobiert)

Njemački jezik/Glagoli/Povratni glagoli

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Povratni glagoliPovratni glagoli su glagoli koji uza sebe imaju povratnu zamjenicu sich - se.Primjer 1.spannen sich (h.) - napeti se

• Prezent

Lice Jednina Množina

1. ich spannemich

wir spannenuns

2. du spannstdich

ihr spannteuch

3. er spannt sich sie spannensich

• Perfekt

Lice Jednina Množina

1. ich habe michgespannt

wir haben unsgespannt

2. du hast dichgespannt

ihr habt euchgespannt

3. sie hat sichgespannt

sie haben sichgespant

• Futur I.

Lice Jednina Množina

1. ich werde michspannen

wir werden unsspannen

2. du wirst dichspannen

ihr werdet euchspannen

3. es wirt sich spannen sie werden sichspannen

• I druga se vremena tako konjugiraju• Zamjenica se mora konjugirati zajedno s glagolom

Page 21: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Glagoli/Bezlični glagoli 19

Njemački jezik/Glagoli/Bezlični glagoli

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Bezlični glagoliBezlični glagoli imaju samo treće lice jednine srednjeg roda.Primjer 1.regnen (h.) - padati

• prezent (es regnet)• perfekt (es hat geregnet)• pluskvamperfekt (es hatte geregnet)• futur I. (es wird regnen)• futur II. (es wird geregnet)• preterit (es regnete)

Page 22: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Glagoli/Modalni glagoli 20

Njemački jezik/Glagoli/Modalni glagoli

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Modalni glagoliModalni su glagoli oni koji, kada se koriste u rečenici, uza sebe moraju imati još jedan glagol. To su:dürfen - moći, smjeti, können - moći, znati, mögen - voljeti, müssen - moraooookkkkkkkkti, sollen - morati, trebati,wollen - htjeti, željeti

Prezent modalnih glagolaSvi modalni glagoli su u prezentu nepravilni.Primjer 1.

dürfen

Lice Jednina Množina

1. ich darf wir dürfen

2. du darfst ihr dürft

3. er darf sie dürfen

können

Lice Jednina Množina

1. ich kann wir können

2. du kannst ihr könnt

3. sie kann sie können

mögen

Lice Jednina Množina

1. ich mag wir mögen

2. du magst ihr mögt

3. es mag sie mögen

müssen

Lice Jednina Množina

1. ich muss wir müssen

2. du musst ihr müsst

3. er muss sie müssen

sollen

Lice Jednina Množina

1. ich soll wir sollen

2. du sollst ihr sollt

3. er soll sie sollen

wollen

Lice Jednina Množina

1. ich will wir wollen

2. du willst ihr wollt

3. er will sie wollen

Page 23: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Glagoli/Modalni glagoli 21

Preterit i perfekt modalnih glagoladürfen (durfte, h., dürfen ili gedurft)

können (konnte, h., können ili gekonnt)

mögen (mochte, h., mögen ili gemocht)

müssen (musste, h., müssen ili gemusst)

sollen (sollte, h., sollen ili gesolt)

wollen (wollte, h., wollen ili gewollt)

Njemački jezik/Glagoli/Pasiv

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

PasivPasiv je trpno stanje. Za razliku od aktiva, kod kojega je subjekt vršitelj radnje, u pasivu subjekt trpi radnju, radnja jebitnija od subjekta.Npr. (aktivna rečenica): Njezini roditelji su izgradili ovu kuću.(pasivna rečenica): Ova kuća je izgrađena. (nije važno tko ju je izgradio)U njemačkom jeziku, pasiv nemaju svi glagoli. Povratni glagoli (s povratnom zamjenicom se - sich) nemaju pasiv,glagoli kretanja ili promjene stanja također nemaju pasiv, glagoli haben i sein također nemaju pasiv te oblici, fraze,u kojima se koriste navedeni glagoli. Pasiv nemaju niti bezlični glagoli (glagoli koji imaju samo treće lice jednine,npr. es gibt...)

Prezent i preterit pasivaPrezent pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden i participa perfekta glagola.

Page 24: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Glagoli/Pasiv 22

Lice Jednina Množina

1. ich werde gefragt wir werden gefragt

2. du wirst gefragt ihr werdet gefragt

3. er wird gefragt sie werden gefragt

PrimjerIn meinem Haus wird der Geburtstag gefeiert. - U mojoj se kući slavi rođendan.Preterit pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden (preterit - wurde) i participa perfekta glagola.

Lice Jednina Množina

1. ich wurde gefragt wir wurden gefragt

2. du wurdest gefragt ihr wurdet gefragt

3. sie wurde gefragt sie wurden gefragt

PrimjerIn meinem Haus wurde der Geburtstag gefeiert. - U mojoj se kući slavio rođendan.

Perfekt i pluskvamperfekt pasivaPerfekt pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden (perfekt - bin worden) i participa perfekta glagola.

Lice Jednina Množina

1. ich bin gefragt worden wir sind gefragt worden

2. du bist gefragt worden ihr seid gefragt worden

3. es ist gefragt worden sie sind gefragt worden

PrimjerIn meinem Haus ist der Geburtstag gefeiert worden. - U mojoj se kući slavio rođendan.Pluskvamperfekt pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden (pluskvamperfekt - war worden) i participaperfekta glagola.

Lice Jednina Množina

1. ich war gefragt worden wir waren gefragt worden

2. du warst gefragt worden ihr wart gefragt worden

3. er war gefragt worden sie waren gefragt worden

PrimjerIn meinem Haus war der Geburtstag gefeiert worden. - U mojoj se kući rođendan bio slavio.

Page 25: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Glagoli/Pasiv 23

Futur prvi i futur drugi pasivaFutur prvi pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden (futur prvi - werde werden) i participa perfektaglagola.

Lice Jednina Množina

1. ich werde gefragt werden wir werden gefragt werden

2. du wirst gefragt werden ihr werdet gefragt werden

3. er wirt gefragt werden sie werden gefragt werden

Futur drugi pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden (futur drugi - werde worden sein) i participa perfektaglagola.

Lice Jednina Množina

1. ich werde gefragt worden sein wir werden gefragt worden sein

2. du wirst gefragt worden sein ihr werdet gefragt worden sein

3. es wirt gefragt worden sein sie werden gefragt worden sein

Kondicional pasivaKondicional pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden (würde werden) i participa perfekta glagola.

Lice Jednina Množina

1. ich würde gefragt werden wir würden gefragt werden

2. du würdest gefragt werden ihr würdet gefragt werden

3. sie würde gefragt werden sie würden gefragt werden

Pretvaranje aktivne rečenice u pasivnu• Prijelazni glagoli(glagoli s objektom u akuzativu)Mario kauft ein Fahrrad. (Mario kupuje bicikl.)Ein Fahrrad je u gornjoj rečenici objekt u akuzativu. U pasivu se on prebacuje u nominativ jednine.Das FahrradZatim dodamo određeno lice glagola werden i particip perfekta glagola kaufen.Das Fahrrad wird gekauft. - Bicikl je kupljen.• Neprijelazni glagoli(glagoli bez objekta)Mein Nachbar arbeitet im Garten. - Moj susjed radi u vrtu.U ovoj rečenici nema objekta. Zato koristimo es.Es wird im Garten gearbeitet. - U vrtu se radi. iliIm Garten wird gearbeitet. - U vrtu se radi.

Page 26: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Brojevi 24

Njemački jezik/Brojevi

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Brojevi

Broj Izgovor

1 eins

2 zwei ili zwo

3 drei

4 vier

5 fünf

6 sechs

7 sieben

8 acht

9 neun

10 zehn

Broj Izgovor

11 elf

12 zwölf

13 dreizehn

14 vierzehn

15 fünfzehn

16 sechzehn

17 siebzehn

18 achtzehn

19 neunzehn

20 zwanzig

Page 27: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Brojevi 25

Broj Izgovor

21 einundzwanzig

22 zweiundzwanzig

30 dreißig

40 vierzig

50 fünfzig

60 sechzig

70 siebzig

80 achtzig

90 neunzig

100 hundert

Broj Izgovor

101 hunderteins

102 hundertzwei

200 zweihundert

300 dreihundert

1 000 tausend

1 001 tausendeins

2 000 zweitausend

1 000 000 eine Million

2 000 000 zwei Millionen

1 000 000 000 eine Milliarde

Brojevi, npr. 1 896 se mogu pročitati na dva načina• 1. način: achtzehnhundertsechsundneunzig (kao 18 + sto + 96) ili• 2. način: eintausendachthundertsechsundneunzig• prvi je način češći, drugi se koristi kod jednostavnih brojeva, npr. 2009 i slično• npr. 5 723 926: fünf Millionen siebenhundertdreiundzwanzigtausendneunhundertsechsundzwanzig• npr. 777 777 777: siebenhundertsiebenundsiebzig Millionen

siebenhundertsiebenundsiebzigtausendsiebenhundertsiebenundsiebzig

Redni brojevi se tvore tako da se glavnim brojevima 2 - 19 doda nastavak -te, a od 20 pa nadalje doda nastavak -ste.Iznimke su brojevi:

Page 28: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Brojevi 26

1. erste

3. dritte

7. siebte

Njemački jezik/Pridjevi/Jaka deklinacija

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Jaka deklinacijaPridjev se deklinira po jakoj deklinaciji kada ispred njega nema niti posvojnog pridjeva, niti određene i neodređenezamjenice...Primjer 1.pridjev groß - velik + imenice Ast, der (-es, ¨-e) - grana; Traube, die (-, -n) - grozd; Loch, das (-e/s, ¨-er) - rupa;

Muški rod

Padež Jednina Množina

N. großer Ast große Äste

G. großen Astes großer Äste

D. großem Ast großen Ästen

A. großen Ast große Äste

Ženski rod

Padež Jednina Množina

N. große Traube große Trauben

G. großer Traube großer Trauben

D. großer Traube großen Trauben

A. großen Traube große Trauben

Srednji rod

Padež Jednina Množina

N. großes Loch große Löcher

G. großen Loch(e)s großer Löcher

D. großem Loch großen Löchern

A. großen Loch großes Löcher

• Nastavci pridjeva za množinu su za sva tri roda jednakinpr. Ich sehe großen Loch. - Vidim veliku rupu.Wir gehen große Trauben pflücken. - Idemo brati veliko grožđe.

Page 29: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Pridjevi/Slaba deklinacija 27

Njemački jezik/Pridjevi/Slaba deklinacija

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Slaba deklinacijaPridjev se po slaboj deklinaciji deklinira kad ispred njega stoji određeni član ili neka zamjenica s njegovimzavršecima.Primjer 1.pridjev groß - velik + imenice Ast, der (-es, ¨-e) - grana; Traube, die (-, -n) - grozd; Loch, das (-e/s, ¨-er) - rupa;

Muški rod

Padež Jednina Množina

N. der große Ast die großen Äste

G. des großenAstes

der großen Äste

D. dem großenAst

den großenÄsten

A. den großen Ast die großen Äste

Ženski rod

Padež Jednina Množina

N. die große Traube die großenTrauben

G. der großenTraube

der großenTrauben

D. der großenTraube

den großenTrauben

A. die große Traube die großenTrauben

Srednji rod

Padež Jednina Množina

N. das große Loch die großen Löcher

G. des großenLoch(e)s

der großen Löcher

D. dem großen Loch den großenLöchern

A. das große Loch die großen Löcher

• Nastavci za množinu su za sva tri roda jednakinpr. Ich sehe das große Loch. - Vidim veliku rupu.Wir gehen die großen Trauben pflücken. - Idemo brati veliko grožđe.

Page 30: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Pridjevi/Mješovita deklinacija 28

Njemački jezik/Pridjevi/Mješovita deklinacija

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Mješovita deklinacijaPridjevi se dekliniraju po mješovitoj deklinaciji kada ispred njega stoji posvojna zamjenica, neodređena zamjenica ilizamjenica kein.Primjer 1.pridjev groß - velik + imenice Ast, der (-es, ¨-e) - grana; Traube, die (-, -n) - grozd; Loch, das (-e/s, ¨-er) - rupa;

Muški rod

Padež Jednina Množina

N. mein großerAst

meine großenÄste

G. meines großenAstes

meiner großenÄste

D. meinem großenAst

meinen großenÄsten

A. meinen großenAst

meiner großenÄste

Ženski rod

Padež Jednina Množina

N. meine großeTraube

meine großenTrauben

G. meiner großenTraube

meiner großenTrauben

D. meiner großenTraube

meinen großenTrauben

A. meine großeTraube

meine großenTrauben

Srednji rod

Padež Jednina Množina

N. mein großes Loch meine großenLöcher

G. meines großenLoch(e)s

meiner großenLöcher

D. meinem großenLoch

meinen großenLöchern

A. mein großes Loch meine großenLöcher

• Nastavci za množinu su za sva tri roda jednakinpr. Ich lebe in einem großen Haus. - Živim u (jednoj) velikoj kući.

Page 31: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Pridjevi/Komparacija 29

Njemački jezik/Pridjevi/Komparacija

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

KomparacijaU komparaciji ili stupnjevanju pridjeva razlikujemo pozitiv, komparativ i superlativ.Primjer 1.oval - ovalanalt - star

Pozitiv Komparativ Superlativ Superlativ

oval ovaler der ovalste am ovalsten

alt älter der älteste am ältesten

• Kod pridjeva koji dobivaju prijeglas, u rječniku se ovako navodi, npr. alt (älter, der älteste)

Nepravilna komparacijagut - dobarnah - blizakhoch - visokgroß - velikviel - mnogo

Pozitiv Komparativ Superlativ Superlativ

gut besser der beste am besten

nah näher der nächste am nächsten

hoch höher der höchste am höchsten

groß größer der größte am größten

viel mehr der meiste am meisten

Page 32: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Zamjenice/Osobne zamjenice 30

Njemački jezik/Zamjenice/Osobne zamjenice

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Osobne zamjeniceOsobne zamjenice su:

Nominativ

Jednina Množina

ich wir

du ihr

er sie

sie Sie

es

Genitiv

Jednina Množina

meiner unser

deiner euer

seiner ihrer

ihrer Ihrer

seiner

Dativ

Jednina Množina

mir uns

dir euch

ihm (sich) ihnen (sich)

ihr (sich) Ihnen

ihm (sich)

Akuzativ

Jednina Množina

mich uns

dich euch

ihn (sich) sie (sich)

sie (sich) Sie

es (sich)

• Sie, Ihrer, Ihnen i Sie se koristi kao iz poštovanja (Vi, Vas, Vama, Vas)

Page 33: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Zamjenice/Posvojne zamjenice 31

Njemački jezik/Zamjenice/Posvojne zamjenice

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Posvojne zamjenicePosvojne zamjenice su:

Lice Jednina Množina

1. mein, meine, mein unser, unsere, unser

2. dein, deine, dein euer, euere, euer

sein, seine, sein ihr, ihre, ihr

3. ihr, ihre, ihr Ihr, Ihre, Ihr

sein, seine, sein

• Tri oblika za svaku zamjenicu (npr. mein, meine, mein - moj, moja, moje)• Također ima oblik iz poštovanja (Ihr, Ihre, Ihr - Vaš, Vaša, Vaše)• (sein, seine, sein, ihr, ihre, ihr, sein, seine, sein = nastali od zamjenica er, sie, es)

Page 34: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Zamjenice/Pokazne zamjenice 32

Njemački jezik/Zamjenice/Pokazne zamjenice

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Pokazne zamjenicePosvojne su zamjenice:der (die, das), dieser (diese, dieses), jener (jene, jenes), solcher (solche, solches), derjenige (diejenige,dasjenige), derselbe (dieselbe, dasselbe), selbst i selber.• der - taj, ovaj, koji, dieser - ovaj, taj i jener - onaj se dekliniraju kao određeni član• solcher - takav se mijenja kao pridjev• derjenige - onaj i derselbe - isti dekliniraju se kao neodređeni član s pridjevom (desjenigen, demjenigen itd.)• selbst - sam, osobno i selber - sam, osobno glase jednako u svim padežimaKada pokazna zamjenica der stoji sama (bez imenice), deklinira se ovako:

Jednina

Padež Muški rod Ženski rod Srednji rod

N. der die das

G. dessen deren dessen

D. dem der dem

A. den die das

Množina

Padež Množina

N. die

G. deren, derer

D. denen

A. die

Page 35: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Zamjenice/Upitne zamjenice 33

Njemački jezik/Zamjenice/Upitne zamjenice

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Upitne zamjeniceUpitne su zamjenice:wer, was, welcher (welche, welches) i was für ein (was für eine, was für ein)Deklinacija zamjenica wer - tko i was - što (samo jednina):

Padeži Wer Was

N. wer was

G. wessen wessen

D. wem —

A. wen was

• welcher - koji se deklinira kao određeni član• kod zamjenice was für ein - kakav deklinira se samo neodređeni član (was für eines itd.)

Page 36: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Zamjenice/Odnosne zamjenice 34

Njemački jezik/Zamjenice/Odnosne zamjenice

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Odnosne zamjeniceOdnosne su zamjenice:der (die, das), welcher (welche, welches), wer i was

• der se deklinira kao odgovarajuća pokazna zamjenica• welcher se deklinira kao odgovarajuća upitna zamjenica, samo što u genitivu jednine glasi dessen, deren, dessen,

a genitivu množine deren• wer i was se dekliniraju kao odgovarajuće upitne zamjenice

Njemački jezik/Zamjenice/Neodređene zamjenice

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Neodređene zamjeniceNeodređene zamjenice su:man, jemand, niemand, jedermann, ein (eine, ein), kein (keine, kein), jeder (jede, jedes), mancher (manche,manches), alle, einig, etwas i nichts.

• zamjenica man - se ima samo nominativ jednine, a u ostalim se oblicima zamjenjuje odgovarajućom zamjenicomein

• jemand - netko, niemand - nitko i jedermann - svatko imaju u genitivu nastavak -s, a inače nemaju nastavaka• zamjenica ein se mjenja kao određeni član• kein se deklinira kao posvojna zamjenica• kada ein i kein stoje same, N. jd. im glasi (k)einer, (k)eine, (k)eines, a A. jd. srednjega roda (k)eines• jeder - svaki se u jednini deklinira kao određeni član, a u množini glasi alle

Page 37: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Zamjenice/Neodređene zamjenice 35

• zamjenice mancher - (po)neki, pokoji, mnogi, alle - svi i einige - neki se dekliniraju kao određeni član• etwas - nešto, nichts - ništa glase u svim padežima jednako

Njemački jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s genitivom

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Prijedlozi s genitivomKada se pojavljuju ovi prijedlozi ispred imenice i sl., moramo upotrijebiti genitiv:außerhalb - izvan, infolge - zbog, uslijed, innerhalb - unutar, jenseits - s one strane, statt - (u)mjesto, während -za vrijeme, dok,wegen - zbog; radi itd.Npr. Ich bin außerhalb der Schule. - Ja sam izvan škole.Wir sind jenseits des Flusses. - Mi smo s one strane rijeke.

Page 38: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s dativom 36

Njemački jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s dativom

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Prijedlozi s dativomKada se pojavljuju ovi prijedlozi ispred imenice i sl., moramo upotrijebiti dativ:aus - iz, od, außer - osim, izvan, bei - kod, pri, entgegen - protiv, nasuprot, u susret, gegenüber - nasuprot, prekoputa; prema, mit - s, sa, nach - iza, poslije, po, u (sa zemljopisnim imenima), prema, seit - od (vremenski), otkad,von - od, o, s, sa, zu - k, prema, u, itd.Npr. Ich bin bei der Großmutter. - Kod bake sam. (Ja sam kod bake.)Er geht zu ihm. - Ide prema njemu. (On ide prema njemu.)

Njemački jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s akuzativom

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Prijedlozi s akuzativomKada se pojavljuju ovi prijedlozi ispred imenice i sl., moramo upotrijebiti akuzativ:bis - do, dok, durch - kroz, preko, entlang - (uz)duž, pokraj, pored, für - za, (u)mjesto, gegen - protiv, prema, oko,ohne - bez,um - oko, za, u, itd.Npr. Ich gehe durch die Wüste. - Hodam kroz pustinju. (Idem; Ja idem/hodam kroz pustinju.)Wir sind entlang den Fluss Sava vorbeigegangen. - Prolazili smo pokraj/pored/duž rijeke Save. (Mi smo prolazilipokraj/pored/duž rijeke Save.)

Page 39: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s dativom ili akuzativom 37

Njemački jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s dativom iliakuzativom

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Prijedlozi s dativom ili akuzativomKada se pojavljuju ovi prijedlozi ispred imenice i sl., moramo upotrijebiti ili dativ ili akuzativ:an - na, o, od, do, po, za, uz, u (vremenski), auf - na, po, za, hinter - iza, za, in - u, na, za (vremenski), neben -(po)kraj, osim,über - (iz)nad, preko, o, unter - (is)pod, (iz)među, vor - (is)pred, prije, od', zwischen - (iz)među, itd.Npr. Ich gehe in ein Haus. (Akuzativ) - Idem u kuću. (Ja idem u kuću.)Ich lebe in einem Haus. (Dativ) - Živim u kući. (Ja živim u kući.)

Njemački jezik/Prijedlozi/Sažimanje prijedloga sodređenim članom

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Sažimanje prijedloga s određenim članomPrijedlog se sažima sa određenim članom kada iza prijedloga stoji određeni član: an dem => am bei dem => beim in dem => im von dem => vom zu dem => zum an das => ans

Page 40: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Prijedlozi/Sažimanje prijedloga s određenim članom 38

auf das => aufs durch das => durchs für das => fürs in das => ins um das => ums zu der => zur

• Samo se ovi prijedlozi mogu sažeti, ostali ne mogu

Npr. Er geht durch das Dorf. ili Er geht durchs Dorf. - Ide kroz selo. (On ide kroz selo).

Njemački jezik/Prijedlozi/Složenice od prijedlogai zamjenice

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Složenice od prijedloga i upitne zamjeniceTo su, kako nam i naslov kaže, riječi sastavljene od prijedloga i upitne zamjenice.Tvore se tako da ispred prijedloga dodamo wo, a ako prijedlog započinje samoglasikom, umeće se slovo r, npr.wobei, worüber

Složenice od prijedloga i pokazne zamjeniceTo su, kako nam i naslov kaže, riječi sastavljene od prijedloga i pokazne zamjenice.Tvore se tako da ispred prijedloga dodamo da, a ako prijedlog započinje samoglasikom, umeće se slovo r, npr.dabei, darüberNpr. Ich bin krank. Darum bin ich nicht in die Schule gegangen. - Bolestan sam. Zato nisam došao u školu. (Jasam bolestan. Zato ja nisam došao u školu.)Worum sprechen sie? Über die Schule. - O čemu pričate? O školi. (O čemu vi pričate? O školi.)

Page 41: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Prilozi/Prilozi mjesta, vremena i načina 39

Njemački jezik/Prilozi/Prilozi mjesta, vremena inačina

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Prilozi mjesta, vremena i načinaPrilozi mjesta:dort - tamo, ondje, her - ovamo, amo, hier - ovdje, tu, hin - onamo, tamo (pravac), hinten - straga, links - lijevo,oben - gore, rechts - desno, unten - dolje, vorn(e) - sprijeda, itd. Npr. Ich habe nach links gewandt. - Okrenuosam ulijevo. (Ja sam okrenuo ulijevo.)Ich wende nach rechts. - Okrenuo sam udesno. (Ja sam okrenuo udesno.)Prilozi vremena:bald - (u)skoro, dann - onda, tada, zatim, gestern - jučer, gleich - jednak, odmah, heute - danas, immer - uvijek,jetzt - sada,lange - dugo, manchmal - katkada, morgen - sutra, nie - nikada, noch - još, nun - sada, no, pa, oft - često, schon -već, wieder - opet, itd. Prilozi načina:fast - gotovo, uskoro, genug - dosta, gern(e) - rado, mehr - više, nur - samo, jedino, sehr - vrlo, veoma, so - tako,ovako, viel - mnogo,wie - kako, kao, kakav, itd.• Prilog načina može biti i gotovo svaki pridjev

Page 42: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Prilozi/Prilozi uzroka i izjave 40

Njemački jezik/Prilozi/Prilozi uzroka i izjave

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Prilozi uzroka i izjavePrilozi uzroka:daher - stoga; odatle, darum - za to, zato, zbog toga, radi toga, deshalb - zato, zbog toga, radi toga, trotzdem -unatoč tome, ipak; premda, iako, warum - zašto, čemu, itd. Npr. Warum gehst du in die Schule? - Zašto ideš uškolu? (Zašto ti ideš u školu?)Prilozi izjave:doch - ipak; pa, ta; ali, gewiss - siguran, izvjestan; sigurno, zacijelo, ja - da, jest; pa, ta, kaum - jedva, tek što,*nein - ne, *nicht - ne; ni(ti), sicher - siguran; sigurno, zacijelo,vielleicht - možda, wircklich - pravi, istinski; zaista, doista, wohl - dobro; ugodno, zdravo; vjerojatno, zwar -doduše, itd.• Negacija nein negira cijelu rečenicu, a negacija nicht negira obično samo jednu riječ, jedan izraz ili dio rečenice.

U njemačkoj rečenici može stajati samo jedna negacija.Npr. Gewiss werde ich nicht in die Schule gehen. - (Sigurno neću ići u školu.)Du heißt Marko, oder? - Zoveš se Marko, zar ne?Nein, ich heiße nicht Marko. Ich heiße Marcus. - Ne, ja se ne zovem Marko. Zovem se Markus.

Page 43: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Prilozi/Komparacija priloga 41

Njemački jezik/Prilozi/Komparacija priloga

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

KomparacijaU komparaciji ili stupnjevanju priloga, kao i kod pridjeva, razlikujemo pozitiv, komparativ i superlativ. Neki priloziimaju isti oblik kao i pridjev. Prilozi imaju samo jedan oblik superlativa (am + prilog + nastavak)Primjer 1.schnell - brzo (brz)lange - dugačko, dugo (dugačak, dug)

Pozitiv Komparativ Superlativ

schnell schneller am schnellsten

lange länger am längsten

• Kod priloga koji dobivaju prijeglas, u rječniku se ovako navodi, npr. alt (älter, der älteste)

Nepravilna komparacijabald - (u)skorogern - radosehr - vrlo

Pozitiv Komparativ Superlativ

bald eher am ehesten

gern lieber am liebsten

sehr mehr am meisten

Page 44: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Veznici i uzvici/Veznici 42

Njemački jezik/Veznici i uzvici/Veznici

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

VezniciNezavisni veznici su:aber - ali, also - dakle, auch - i, također, a, dann - onda, tada, zatim, denn - jer, budući da, ta, pa,doch - ipak, pa, ta, ali, entweder - oder - ili - ili, nur - samo, jedino, oder - ili, und - i, a, weder - noch - niti - niti,itd.Npr. (entweder - oder) Entweder werden wir zu dem Haus gehen, oder werden wir zu schlafen gehen. - Ili ćemoići kući ili ćemo spavati.(weder - noch) Weder werden wir schlafen, noch werden wir fersehen. - Nit ćemo spavati, nit ćemo gledatiteleviziju.Zavisni veznici su:mjesni:wo - gdje, woher - odakle, otkuda, wohin - kamo, kudavremenski:als - kada, nego, kao, bevor - prije nego, bis - do, dok, ehe - prije nego, nachdem - pošto, kad, seit - od (vremenski),otkad, seitdem - otada, otkad, sobald - čim, solange - dok, dokle god, während - za vrijeme, dok, wenn - ako, da,kad, itd.poredbeni:als - kada, nego, kao, als ob - kao da, je - desto - što - to, wie - kako, itd.načinski:(an)statt dass - (u)mjesto da, dass - da, indem - tim što, dok, ohne - bez, itd.posljedični:dass - da, itd.uzročni:da - jer, budući da, weil - jer, budući da, itd.dopusni:obgleich - premda, iako, obwohl - premda, iako, trotzdem - unatoč tome, ipak, premda, iako, itd.pogodbeni:falls - ako, wenn - ako, da, kad, itd.izrični:dass - da, ob - je li, itd.

Page 45: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Veznici i uzvici/Uzvici 43

Njemački jezik/Veznici i uzvici/Uzvici

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

UzviciNajčešći uzvici su: ah!, ach!, au!, oh!, aha!, oho!, hurra!, hallo!, pfui!, hopp!, bums!, itd.

Njemački jezik/Vježba 1

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Vježba1. Kako se izgovaraju slijedeće riječi?

fälschen [_________] fluchwürdig [_________] Gesambesitz [_________] homonym [_________] Gottesfrieden [_________]

Katzenpfötchen [_________] Querstange [_________] opalisieren [_________] Brautjungfer [_________] Nachfolgerschaft [_________]

Stahlharnisch [_________] Triller [_________] Fließglätte [_________] ausnahmslos [_________] Läufel [_________]

Rješenje

Page 46: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Vježba 2 44

Njemački jezik/Vježba 2

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Vježba1. Napiši genitiv množine u sva tri roda određenog člana.2. Dekliniraj neodređeni član u množini.3. Napiši genitiv jednine od imenice Eindringling, der (-e/s, -e).4. Napiši množinu imenice Kastanie, die (-, -n).5. Napiši dativ množine imenice Dampf, der (-e/s, ¨ -e).6. Napiši jedninu imenice Trockengerüst, das (-e/s, -e).7. Dekliniraj imenicu Winterrock, der (-e/s, -röcke).Rješenje

Njemački jezik/Vježba 3

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

VježbaOvi su zadaci za prezent: 1. Napiši 3. lice jednine od glagola sein. 2. Konjugiraj glagol helzen (pravilan). 3. Konjugiraj glagol schlafen (/). 4. Konjugiraj glagol stehlen (*). Ovi su zadaci za preterit: 5. Napiši 1. lice množine glagola haben. 6. Konjugiraj glagol lügen (log). 7. Konjugiraj glagol schmecken.

Page 47: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Vježba 3 45

8. Konjugiraj glagol brennen (brannte). Ovi su zadaci za imperativ: 9. Napiši 2. lice množine glagola komponieren. 10. Konjugiraj glagol schmelzen (schmolz). Ovo su zadaci za futur prvi: 11. Napiši 3. lice množine glagola finden. 12. Konjugiraj glagol wickeln. Ovo su zadaci za perfekt: 13. Napiši 1. lice jednine glagola fahren (fuhr, b., gefahren). 14. Konjugiraj glagol aufreißen (riss auf, h., aufgerissen). Ovo su zadaci za pluskvamperfekt: 15. Napiši 3. lice množine glagola liefern (h.). 16. Konjugiraj glagol hängen (h.). Ovo su zadaci za futur drugi: 17. Napiši 2. lice množine glagola informieren (h.). 18. Konjugiraj glagol unterrichten (h.). Ovo su zadaci za ostali zadatci (prezent): 19. Napiši 1. lice jednine glagola umdrehen (sich)(h.). 20. Napiši 3. lice jednine srednjega roda glagol donnern. 21. Napiši 2. lice jednine glagola können. Ovo su zadaci za pasiv: 22. Napiši 1. lice jednine prezenta pasiva od schicken. 23. Napiši 2. lice množine od pluskvamperfekta pasiva od träumen. 24. Napiši 3. lice jednine od kondicionala pasiva od aufsagen. Ovo je zadatak za kondicional: 25. Napiši 3. lice množine od richten. Rješenje

Page 48: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Vježba 4 46

Njemački jezik/Vježba 4

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Vježba1. Napiši izgovor ovih brojeva:598 = ____________________________4 158 = __________________________489 547 522 = ____________________Rješenje

Njemački jezik/Vježba 5

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

VježbaOvo su zadaci za jaku deklinaciju:1. Napiši dativ množine od schwarz + der Wald (-e/s, ¨-er).2. Dekliniraj röter + die Blume (-, -n).Ovo su zadaci za slabu i mješovitu deklinaciju:3. Dekliniraj (der/die/das ili mein, meine, mein) + grün + der Frosch (-es, ¨-e).Ovo su zadaci za komparaciju:4. kühl, gutRješenje

Page 49: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Vježba 6 47

Njemački jezik/Vježba 6

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Vježba1. Napiši dativ od osobne zamjenice ich.2. Napiši akuzativ od osobne zamjenice er.3. Napiši dativ od osobne zamjenice Sie (iz poštovanja).4. Napiši posvojnu zamjenicu za treće lice množine.5. Napiši genitiv ženskog roda od pokazne zamjenice der.6. Napiši dativ množine od pokazne zamjenice der.7. Napiši dativ jednine zamjenice solcher.8. Napiši akuzativ množine zamjenice derjenige.9. Napiši genitiv jednine zamjenice wer i was.10. Napiši dativ množine od upitne zamjenice welcher.11. Napiši akuzativ jednine od upitne zamjenice was für ein.12. Napiši genitiv jednine od odnosne zamjenice welcher.13. Napiši genitiv jednine od zamjenice jemand.14. Napiši akuzativ množine od imenice jeder odnosno alle.15. Napiši genitiv množine od zamjenice nichts.Rješenje

Page 50: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Vježba 7 48

Njemački jezik/Vježba 7

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Vježba1. Napiši neke prijedloge s genitivom.2. Napiši što će nastati (an + dem, zu + der, um + das).3. Napiši nekoliko prijedloga s akuzativom i dativom.4. Napravi složenicu s prijedlogom i upitnom te prijedlogom i odnosnom zamjenicom (an, auf, von, um, in, bei).Rješenje

Njemački jezik/Vježba 8

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Vježba1. Nabroji nekoliko priloga vremena.2. Nabroji nekoliko priloga načina.3. Objasni negaciju nicht i nein.4. Kompariraj prilog alt - staro.Rješenje

Page 51: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Vježba 9 49

Njemački jezik/Vježba 9

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Vježba1. Nabroji nekoliko nezavisnih veznika.2. Nabroji nekoliko zavisnih posljedičnih veznika.3. Nabroji nekoliko zavisnih izričnih veznika.4. Nabroji nekoliko uzvika.Rješenje

Njemački jezik/Rješenje 1

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Rješenje1.

Page 52: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Rješenje 1 50

fälschen [felšən] fluchwürdig[fluhvürdig]

Gesambesitz[gezambezic]

homonym [homonüm] Gottesfrieden [gotesfri:dən]

Katzenpfötchen[kacənpföthən]

Querstange [kverstaŋə] opalisieren [opalizi:rən] Brautjungfer[brautjuŋfə(r)]

Nachfolgerschaft[nahfolgə(r)šaft]

Stahlharnisch [šta:lharniš] Triller [trilə(r)] Fließglätte [fli:sgletə] ausnahmslos[ausna:mslos]

Läufel [lojfəl]

Njemački jezik/Rješenje 2

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Rješenje1. der2. nemoguće3. Eindringlinge/s4.

N. Kastanien

G. Kastanien

D. Kastanien

A. Kastanien

5. Dämpfen6.

N. Trockengerüst

G. Trockengerüste/s

D. Trockengerüst

A. Trockengerüst

7.

Page 53: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Rješenje 2 51

N. Winterrock

G. Winterrocke/s

D. Winterrock

A. Winterrock

N. Winterröcke

G. Winterröcke

D. Winterröcken

A. Winterröcke

Njemački jezik/Rješenje 3

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Rješenje1. er, sie, es ist2.

Lice Jednina Množina

1. ich helze wir helzen

2. du helzest ihr helzt

3. er, sie, es helzt sie helzen

3.

Lice Jednina Množina

1. ich schlafe wir schlafen

2. du schläfst ihr schlaft

3. er, sie, es schläft sie schlafen

4.

Page 54: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Rješenje 3 52

Lice Jednina Množina

1. ich stehle wir stehlen

2. du stiehlst ihr stehlt

3. er, sie, es stielht sie stehlen

5. hatten6.

Lice Jednina Množina

1. ich log wir logen

2. du logst ihr logt

3. er, sie, es log sie lohen

7.

Lice Jednina Množina

1. ich schmeckte wir schmeckten

2. du schmecktest ihr schmecktet

3. er, sie, es schmeckte sie schmeckten

8.

Lice Jednina Množina

1. ich brannte wir brannten

2. du branntest ihr branntet

3. er, sie, es brannte sie brannten

9. komponiert10.

Lice Jednina Množina

1. wir schmelzen

2. du schmelz(e) ihr schmelzt

3. Sie schmelzen

11. sie werden finden12.

Page 55: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Rješenje 3 53

Lice Jednina Množina

1. ich werde wickeln wir werden wickeln

2. du wirst wickeln ihr werdet wickeln

3. er, sie, es wirt wickeln sie werden wickeln

13. ich bin gefahren14.

Lice Jednina Množina

1. ich habe aufgerissen wir haben aufgerissen

2. du hast aufgerissen ihr habt aufgerissen

3. er hat aufgerissen sie haben aufgerissen

15. er hatte geliefert16.

Lice Jednina Množina

1. ich hatte gehängt wir hatten gehängt

2. du hattest gehängt ihr hattet gehängt

3. er hatte gehängt sie hatten gehängt

17. ihr werdet informiert haben18.

Lice Jednina Množina

1. ich werde unterrichtet haben wir werden unterrichtet haben

2. du wirst unterrichtet haben ihr werdet unterrichtet haben

3. er wirt unterrichtet haben sie werden unterrichtet haben

19. ich drehe mich um20. es donnert21. du kannst22. ich werde geschickt23. ihr wart geträumt worden24. es/sie/es würde aufgesagen werden25. sie würde richten

Page 56: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Rješenje 4 54

Njemački jezik/Rješenje 4

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Rješenje1.598 = fünfhundertachtundneunzig4 158 = einundvierzighundertachtundfünfzig489 547 522 = vierhundertneunundachtzig Millionenfünfhundertsiebenundvierzigtausendfünfhundertzweiundzwanzig

Njemački jezik/Rješenje 5

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Rješenje1. schwarzen Wäldern2.

Page 57: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Rješenje 5 55

Padež Jednina Množina

N. rötere Blume rötere Blumen

G. röterer Blume röterer Blumen

D. röterer Blume röteren Blumen

A. röteren Blume rötere Blumen

3.

Padež Jednina Množina

N. der grüne Frosch die grünen Frösche

G. des grünen Frosches der grünen Frösche

D. dem grünen Frosch den grünen Fröschen

A. den grünen Frosch die grünen Frösche

Padež Jednina Množina

N. mein grüner Frosch meine grünen Frösche

G. meines grünen Frosches meiner grünen Frösche

D. meinem grünen Frosch meinen grünen Fröschen

A. meinen grünen Frosch meine grünen Frösche

4. kühl - kühler - der kühlste - am kühlstengut - besser - der beste - am besten

Njemački jezik/Rješenje 6

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Rješenje1. mir 2. sie (sich) 3. Ihnen 4. ihr, ihre, ihr (Ihr, Ihre, Ihr) 5. deren 6. denen 7. solchem, solcher, solchem (der solchen i meinem solchen) 8. diejenige 9. wessen 10. welchen 11. was für einen - muški rod (was für ein - srednji rod) 12. dessen 13. jemands

Page 58: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Rješenje 6 56

14. alle 15. nichts

Njemački jezik/Rješenje 7

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Rješenje1. außerhalb, infolge, innerhalb, jenseits...2. am, zur, ums3. an, auf, hinter, vor, zwischen, neben...4. woran - daran, worauf - darauf, wovon - davon, worum - darum, worin - darin, wobei - dabei

Njemački jezik/Rješenje 8

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Rješenje1. bald, dann, gestern, nun, oft, schon...2. gern, viel, klein, gut, alt, fast...3. nein - negira cijelu rečenicu; nicht - negira samo jednu riječ, izraz ili dio rečenice4. alt - älter - am ältesten

Page 59: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Njemački jezik/Rješenje 9 57

Njemački jezik/Rješenje 9

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Rješenje1. aber, auch, oder, doch...2. dass...3. dass, ob...4. ah!, ach!, hurra!, pfui!...

Njemački jezik/Njemačko - Hrvatski rječnik

Njemački jezikNaslovnica — Sadržaj — DoprinositeljiLekcija 1 • Lekcija 2 • Lekcija 3 • Lekcija 4 • Lekcija 5 • Lekcija 6 • Lekcija 7 • Lekcija 8 • Lekcija 9 Lekcija 10 • Lekcija 11 •Lekcija 12 • Lekcija 13 • Lekcija 14 • Lekcija 15 • Lekcija 16 • Lekcija 17 Lekcija 18 • Lekcija 19 • Lekcija 20 • Lekcija 21 •Lekcija 22 • Lekcija 23 • Lekcija 24 • Lekcija 25 Lekcija 26 • Lekcija 27 • Lekcija 28 • Lekcija 29 • Lekcija 30 • Lekcija 31 •Lekcija 32 • Lekcija 33 Lekcija 34 • Lekcija 35 • Lekcija 36 • Lekcija 37 • Lekcija 38 • Lekcija 39 • Lekcija 40 • Lekcija 41Vježba 1 • Vježba 2 • Vježba 3 • Vježba 4 • Vježba 5 • Vježba 6 • Vježba 7 • Vježba 8 • Vježba 9Rješenje 1 • Rješenje 2 • Rješenje 3 • Rješenje 4 • Rješenje 5 • Rješenje 6 • Rješenje 7Rješenje 8 • Rješenje 9Abeceda i izgovor • Njemačko - Hrvatski rječnik • Hrvatsko - Njemački rječnik

Page 60: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Article Sources and Contributors 58

Article Sources and ContributorsNjemački jezik/Imenice i članovi/Deklinacija članova  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14873  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Imenice i članovi/Muška deklinacija  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15238  Contributors: Ivan.milicic3510, 1 anonymous edits

Njemački jezik/Imenice i članovi/Ženska deklinacija  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15254  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Imenice i članovi/Mješovita deklinacija  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14796  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Imenice i članovi/Deklinacija vlastitih imena  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14875  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Imenice i članovi/Posvojne zamjenice od imena i imenica  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15255  Contributors: Ivan.milicic3510, 2 anonymous edits

Njemački jezik/Glagoli/Prezent  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15256  Contributors: Ivan.milicic3510, StjepanG

Njemački jezik/Glagoli/Preterit  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15257  Contributors: Ivan.milicic3510, StjepanG

Njemački jezik/Glagoli/Imperativ  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15560  Contributors: Ivan.milicic3510, LaMpiR, StjepanG

Njemački jezik/Glagoli/Futur prvi  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15259  Contributors: Ivan.milicic3510, StjepanG

Njemački jezik/Glagoli/Perfekt  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15448  Contributors: Ivan.milicic3510, StjepanG, 3 anonymous edits

Njemački jezik/Glagoli/Pluskvamperfekt  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14804  Contributors: Ivan.milicic3510, StjepanG

Njemački jezik/Glagoli/Futur drugi  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14805  Contributors: Ivan.milicic3510, StjepanG, 1 anonymous edits

Njemački jezik/Glagoli/Kondicional  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14878  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Glagoli/Odvojivi prefiks  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15015  Contributors: BRUTE, Ivan.milicic3510, StjepanG, 1 anonymous edits

Njemački jezik/Glagoli/Povratni glagoli  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15261  Contributors: Ivan.milicic3510, StjepanG

Njemački jezik/Glagoli/Bezlični glagoli  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15341  Contributors: Ivan.milicic3510, StjepanG, 1 anonymous edits

Njemački jezik/Glagoli/Modalni glagoli  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15750  Contributors: Dtom, Ivan.milicic3510, 7 anonymous edits

Njemački jezik/Glagoli/Pasiv  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15455  Contributors: Ivan.milicic3510, Pmlineditor, 3 anonymous edits

Njemački jezik/Brojevi  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14810  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Pridjevi/Jaka deklinacija  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15700  Contributors: Ivan.milicic3510, 2 anonymous edits

Njemački jezik/Pridjevi/Slaba deklinacija  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14812  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Pridjevi/Mješovita deklinacija  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14813  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Pridjevi/Komparacija  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15159  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Zamjenice/Osobne zamjenice  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15548  Contributors: Dtom, Ivan.milicic3510, 3 anonymous edits

Njemački jezik/Zamjenice/Posvojne zamjenice  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14816  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Zamjenice/Pokazne zamjenice  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14817  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Zamjenice/Upitne zamjenice  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14818  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Zamjenice/Odnosne zamjenice  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14819  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Zamjenice/Neodređene zamjenice  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14820  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s genitivom  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14821  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s dativom  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15110  Contributors: Ivan.milicic3510, 1 anonymous edits

Njemački jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s akuzativom  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14843  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s dativom ili akuzativom  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14845  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Prijedlozi/Sažimanje prijedloga s određenim članom  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14847  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Prijedlozi/Složenice od prijedloga i zamjenice  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14850  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Prilozi/Prilozi mjesta, vremena i načina  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15077  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Prilozi/Prilozi uzroka i izjave  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15079  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Prilozi/Komparacija priloga  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15155  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Veznici i uzvici/Veznici  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15449  Contributors: Ivan.milicic3510, 1 anonymous edits

Njemački jezik/Veznici i uzvici/Uzvici  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14891  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Vježba 1  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15746  Contributors: Dtom, Ivan.milicic3510, 2 anonymous edits

Njemački jezik/Vježba 2  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15148  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Vježba 3  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15165  Contributors: Ivan.milicic3510, 1 anonymous edits

Njemački jezik/Vježba 4  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15150  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Vježba 5  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15166  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Vježba 6  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15168  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Vježba 7  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15169  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Vježba 8  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15173  Contributors: Ivan.milicic3510

Page 61: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Article Sources and Contributors 59

Njemački jezik/Vježba 9  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15170  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Rješenje 1  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15437  Contributors: Ivan.milicic3510, 2 anonymous edits

Njemački jezik/Rješenje 2  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15130  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Rješenje 3  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15132  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Rješenje 4  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15134  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Rješenje 5  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15136  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Rješenje 6  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15138  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Rješenje 7  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15140  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Rješenje 8  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15474  Contributors: Dtom, Ivan.milicic3510, 1 anonymous edits

Njemački jezik/Rješenje 9  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15145  Contributors: Ivan.milicic3510

Njemački jezik/Njemačko - Hrvatski rječnik  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15225  Contributors: Ivan.milicic3510

Page 62: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Image Sources, Licenses and Contributors 60

Image Sources, Licenses and ContributorsDatoteka:Flag of Germany.svg  Source: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?title=Datoteka:Flag_of_Germany.svg  License: Public Domain  Contributors: User:Madden, User:Pumbaa80,User:SKopp

Page 63: 55907201 PDF Gramatika Njemacki Jezik

Licencija 61

LicencijaCreative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unportedhttp:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-sa/ 3. 0/