49. FBS: Bilten 8

Download 49. FBS: Bilten 8

Post on 06-Apr-2016

229 views

Category:

Documents

9 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Zakaj hoditi v gledalie?Zaradi aktualnosti? Zaradi navidez prikri-tih sporoil, ki nam dajo misliti e dolgo po zadnjem priklonu igralcev? Zato, ker se predstave dogajajo pred gledalci v sedanjo-sti, tukaj in zdaj, v treh dimenzijah? Zato ker se gledalie stalno nadgrajuje in spreminja ter omogoa ogromno eksperimentiranja? Izbor predstav, ki smo jih videli na leto-njem FBS ne odraa samo dananjega asa, temve nudi odgovor na zgoraj zastavljena vpraanja. Uprizoritve so dovolj raznolike, da lahko prav vsakdo najde nekaj zase. Pogo-vori o predstavah v Vetrinjskem dvoru pa predstave e bolj pribliajo gledalcem. Uvo-dna predstava Murmel Murmel je odlino izpostavila dananjo izgubljenost besed. Zaradi igrivosti nenehnega ponavljanja besede Murmel pa se odlino ujema tudi s sloganom letonjega sreanja Igrajmo se!. Kritizira dananjo drubo, podobno kot predstava Prijatelji, ki pokae, kako se ta rada skriva in zapira pred drugimi v zavetju svo-jega doma. Te teme se dotika tudi madar-ska predstava Nae skrivnosti, ki nakazuje, kako se trudimo skrivati svoje skrivnosti in strasti. Svatba v reiji Jerneja Lorencija stra-sti in ljubezen kae kot nekaj, kar je pred jav-nostjo bolj varno skriti. Medtem ko Zapira-nje ljubezni pokae kako ljubezen v teh asih razumemo in kako mine. krip inc. prikazuje nevarnost kapitalizma, ki vodi v nesmiselno potronitvo, v kar ljudi vodijo marketinki triki in prevare. V taknih razmerah si mar-sikdo eli ve svobode, na kar nas opozorita igralec Branko Jordan in reiser Miha Golob v predstavi Svoboda, ki je nastala po motivih Bele krizanteme. Avtorjema je uspelo s Can-karjevo pomojo dokazati, da je gledalie e lahko svobodno in ravno to je tisto, zaradi esar je vredno zaiti vanj.

  Lev Mastnak Trobentar

  Petek, 24. oktober 2014 | 1

  Thornton Wilder

  Nae mestoNaslov izvirNika Our TOwn

  SlovenSko ljudSko gledalie Celje

  Predstava traja 2 uri iN 10 miNut iN ima eN odmorPremiera: 21. 2. 2014, Slovensko ljudsko gledalie Celje

  ... je majhno idilino mestece, kjer ivijo obiajni ljudje z obiajnimi teavami, v obdobju med letoma 1901 in 1913. Osnovno dogajanje se razpleta med druino zdravnika Gibbsa in druino zalonika, novinarja Webba. Vsakdanje ivljenje, Ljubezen in poroka ter Smrt in venost so tri dejanja, ki si kronoloko sledijo, vloga Reiserja, ki nastopa kot povezovalec, komentator in vodi, kronolokost prekine in se vraa v preteklost. Drama vodi od vitalistinega zaetka do temanega zakljuka. Branko Zavran se v vlogi Reiserja dotika vpraanja gledalia in ostali prebivalci prav tako. Res do popolnosti doivimo vsak trenutek ali smo odsotni? Kostumografija in glasba dajeta vtis asa, v katerem je drama nastala, hkrati pa dopuata monost, da Nae mesto postane mesto vsakogar, ki ivi v strnjeni urbani skupnosti, se osebno sooa s problemi in poskua preiveti. Avtor Thornton Wilder obe loveke teme rie mehko, poetino, kot del neke vene zgodbe; skratka, brez moraliziranja. Kot nekje pravi reiser: Tako smo odraali, tako smo iveli in tako smo umirali (M. Zupani, Intervju z reiserjem, Gledaliki list Nae mesto).

  Nika Korenjak

  24. 10. 201419.00stara dvorana

  foto

  : uro

  h

  oe

  var

  bilteNFbS0824|10|14

 • 24. 10. 2014 | 19.00

  Stara dvoraNa

  Nae mestoPrevajalka Tina Mahkotareiser Matja ZupanidramaturgiNja Tatjana DomasceNograf Alen Oboltkostumografka Bjanka Adi UrsulovkorePetitor Simon Dvorakavtor glasbe iN Priredb Jani Kovailektor Joe Volksodelavec za gib Branko Zavranoblikovalec svetlobe Andrej Hajdinjaksvetovalka za zNakovNo govorico gluhih Gabriela Jurkoek

  igrajoreiser Branko Zavrandoktor gibbs Renato Jenekjoe cromwell Aljoa Koltakhowie Newsome David ehgosPa gibbs Luka PokajgosPa webb Jagodageorge gibbs Bla Setnikaremily webb Liza Marija GraiProfesor willard Igor uekgosPod webb Bojan UmekeNska Tanja Potonik bojevit moki Igor Sancindama, mrtva Barbara MedveeksimoN stimsoN Mario elihgosPa soames Manca OgorevcstraNik warreN Tarek Rashidsvatje, mrtvi Zvone Agre, Rastko Krol, Damjan M. Trbovc, Tanja Potonik, Barbara Medveeksam craig Vojko Belak joe stoddard Igor Sancin

  Maja Haderlap

  angel pozabeNaslov izvirNika EngEl dEs VErgEssEns

  Sng drama ljubljana

  Predstava traja 1 uro iN 40 miNut iN Nima odmora.

  Premiera: 14. 3. 2014, SNG Drama Ljubljana, Mala drama

  Prevajalec tefan Vevarreiser iN avtor Priredbe Igor PisondramaturgiNja Eva KraevecsceNografka Petra Veberkostumografka Belinda Raduloviskladatelj Laren Poli Zdravilektorica Tatjana Stanioblikovalca svetlobe Petra Veber, Igor Pison

  igrajooNa Barbara Cerar babica, mama Saa Pavek oe Janez kof

  Angel pozabe je e kot roman navdueval ljudi in irije, saj izredno subtilno, a neposredno spregovori o dolgo zamolani temi partizanskem gibanju na Korokem ter stanju duha po drugi svetovni vojni. Ne ukvarja se toliko s problemom manjinjskega vpraanja (ali pa je celoten roman ukvarjanje s tem zgodovinskim madeem), temve svoje delo zastavi kot seciranje slovenske due, njenih bolein, strahov in redkih radosti. V odrski priredbi trakega reiserja Igorja Pisona se sreamo s tirimi osrednjimi liki (Ona, Babica, Mama, Oe), ki se trudijo za svoj obstoj (tako osebno, kot nacionalno) na majhnem koku zemlje v dolini Lepene. Uprizoritev nas pelje na pot iskanja svojega

  jezika, svoje domovine, izgubljenih spominov, izginulega tovaritva, starih eg, a ne le kot romantien spomin ali nostalgija naroda, temve daje vsaki najdeni stvari njeno mesto in pomen. Trolanska zasedba oivi roman in ga srameljivo (vasih vihravo) po drobcih deli z nami, kakor da bi ne eleli razodeti vseh skrivnosti.

  Maja Haderlap svoje ivljenje in ivljenje svoje druine do zadnjega diha razgali pred nami in v gledaliki uprizoritvi ljubljanske Drame stoji in zre in pripoveduje. Angel pozabe je veliasten del v trobojnici Lipu-Handke-Haderlap.

  Rok Andres

  Maja Haderlap je napisala mogono zgodbo. (...) Pred nami je stara mati, kot je e ni bilo, ubogi, zagrenjeni oe, kot ga e ni bilo, mrtvi, kot jih e ni bilo, otrok, kot ga e ni bilo. To so zgodbe, ki jih v Avstriji nihe ne pozna in ki so po sedemdesetih letih konno predmet pripovedi. (Peter Handke)

  24. 10. 2014 | 21.30 | tribuNa Na velikem odru

  foto

  : pet

  er u

  ha

  n

 • Petek, 24. oktober 2014 | 1

  refleksijeZakon med moem in eno prinaa ve alosti kakor veselja. Alkestida. Zgodba o levjesrni in plemeniti eni, ki ljubi svojega moa tako mono, da namesto njega rtvuje svoje ivljenje. Bogovi (oziroma pijani Herkul, ki ga pee vest) so jima k srei naklonjeni in tako prej obupani mo dobi eno nazaj, nazaj od mrtvih. Kljub srei, ki jo na koncu doivljata Admet in Alkestida, se ob predstavi zamislimo. Toliko let in kultur je e od tega, pa se e vedno ne znamo sooati s smrtjo. Sama smrt je tabu tema, smrt blinjega pa velika tragedija. Kaj od tega je sploh huje? Ne vemo in tudi noemo vedeti, ker se s smrtjo preprosto ne znamo sooati. Popolna ena je postala tista, ki je umrla namesto moa, vendar ironino, kljub temu, da ji je to dopustil, po njeni smrti tudi on ni imel ve volje do ivljenja. Kdo bi si znal sploh razloiti smisel vsega tega, smisel ivljenja samega. Zakaj bi lovek sploh ljubil, e je ljubezen na koncu vedno obsojena na propad? To je blues. Blues, ki je z glasbenimi vloki vkomponiran v uprizoritev. Okoli zgodbe o zakonu, o smrti, o moni enski, o ljubezni, o blinjih in neznancih, o brezasnih in veno aktualnih lovekovih stiskah, se prepleta velika ironija. No, na sreo imamo ob vsem tem e vedno smisel za humor. In smisel za umetnost, glasbo in estetiko. e e ne vemo odgovorov na vsa vpraanja, lahko o njih vsaj pripovedujemo zgodbe, jih prepevamo in kaemo ter se smejimo ironiji lastnega ivljenja.

  Nua Kalanj

  Povsod enakoVse se zane, ko leta 1748 Marija Terezija podeli mestu ime Neoplanta (Novi Sad), ki pa ga naj vsak prebivalec poimenuje v svojem lastnem jeziku. Sama predstava Neoplanta je nastala na podlagi istoimenskega romana Lzsla Vgela, na oder pa jo je postavil reiser Andrs Urbn.Mono, krevito in uniformirano seznanjanje ter razgaljanje zgodovine srbskega mesta Novi Sad. Igralevo nizanje imen mesta v razlinih jezikih nam nazorno in z mono konotacijo multikulturnosti mesta, pokae njegovo notranjo razdrobljenost. Gledalci imamo nenehno obutek, kot da smo v vsakem momentu ogovorjeni. Predstavo posluamo in jo zaradi vseh podanih informacij, ki se nizajo ena za drugo, beremo kot knjigo. Metanje informacij, ki se sproajo v obliki monologov, dialogov, misli, igre, napisov, celotne scenske postavitve, podkrepijo tudi udarni in revolucionarni zvoki glasbe, ki nas vedno v pravem momentu potisnejo e globlje v obutek tesnobe, diktature, ironinega smeha in ugotavljanja, da je pri nas enako. Spraevanje o odgovornosti, krivici, nacionalni zavesti, drubeno pereih temah, predajanju vedno novim vladavinam, med vsem tem pa pozabimo prevpraevati nao apatinost. Posamezniki in posameznice razlinih nacionalnosti lahko (laje ali teje) ivijo v Novem Sadu, v Srbiji. Tako je bilo v asu faizma, tako je bilo v asu komunizma, tako je v asu demokracije in tako bo v asu kraljice Evrope, ki odeta v graciozno obleko iz evrskih bankovcev sedi pred nami na odru. Predstava povee zgodovinske dogodke s subjektivnimi ivljenji posameznikov in njihovim doivljanjem kako je biti manjina ali veina. Vsak ima svojega drugega. Brez drugega ne bi bilo jaza. Povsod enako.

  Tina Maroh

  veliina misliPotopitev v lastno duo je lahko najveji izziv in groza hkrati. Tesnoba se naseli v loveke dele za katere niti ne vemo, da obstajajo, pozitivno misel nadomesti praznina, turobnost zavzame strast do obstoja in ivljenju zavlada neimrnost. Vzgoja stoika je filozofska izpoved poetine narave, ki gledalca sooi z lastnim obstojem. esa nas je bolj strah? Obupa ali smrti? Izgube ali sooenja? Sree ali tragedije? V upanju na vejo racionalnost odloanja loujemo razum od verujoega srca. Vrzeli resninosti nam krojijo usodo in mi jim samoumevno sledimo. Ponotranjenim ustvom sledi nezmonost izraanja in nerazumevanje dojemanja sveta kot popolne celote, ki je nikoli prav zares ne doseemo. Lik (ne)monega barona de Teiva suvereno odigra Ale Vali, ki se skozi retorine zapise sooa z nezadovoljstvom in poslavljanjem od sveta. Ohranja odprt monolog o lastni eksistenci, ki ga dopolnjuje 6 stranskih likov. Izpraujoe vzduje zarta tudi odrska scena, ki odraa tiino tistega, ki ni bil nikoli razumljen. Morda je odgovor na nae potrebe isto preprost. Utopinost bi morali zamenjati s praktinostjo, kompleksnost z igro in sivino misli z barvitostjo. Umetniki - kar smo pod odrskimi lumi ivljenja na nek nain vsi, si vasih brez potrebe zakompliciramo ivljenje. Preve razmiljamo in premalo storimo.

  Sara Munda

  Gledalie upora skozi prizmo tovaritvaIzjemen dogodek je, ko FBS s svojim prihodom poastijo resnine legende, eminence slovenskege gledalike umetnosti, ljudje, ki so svoje igralsko poslanstvo vnaali tudi v osvobajanje naega ozemlja. Na mednarodnem znanstvenem simpoziju Gledalie upora smo se sooili z resninostjo partizanov: igre, mitingi in recitacije so bodrile vojake, v tovaritvo se je brezpogojno verjelo, utili so ga vsi, tako pristno, da so sanje o svobodi tudi resnino soustvarili. Kot primorec se je Aleksander Vali e z 8. leti sooil z zatiranjem slovenskega jezika s strani faizma. Leta 1942 je postal borec za svobodo in se prikljuil Frontnemu gledaliu, kar je pomenilo, da se je resnino igralo sredi vojne vihre. Ivanka Mean se je na osvobojenem ozemlju v Beli krajini, natanneje v rnomlju, udeleila gledalikega teaja leta 1943 in bila izbrana med nadarjene. Beseda je bila takrat oroje in orodje igralca. Znano je, da se je lo v partizane s puko in knjigo v roki, kar je bila specifika naega prostora. Vsak partizan je pesnikoval, kultura je budila narodno zavest in imela povsem realne uinke. Teater je bil ves as NOB prisoten v vsakdanjosti. Skozi agitke, smeh in igro so si lajali uive (dobesedno) vojne dni. Zora Konjajev, ki je bila sicer zdravnica, je rnomelj tistih asov vzporedila z Babilonom, saj je predstavljal pisano paleto jezikov in izjemnih kulturnih dogajanj.Ob obeleju 70. obletnice gledalia na osvobojenem ozemlju je nastala tudi e-razstava, ki vsebuje bogato arhivsko zbirko. Predlagamo, da si izjemnost gledalikega fenomena v asu boja za svobodo, podrobneje pogledate na: http://partizanskogledalisce.si

  klepet z ivanko meanKatera je bila vaa prva predstava pri Slovenskem narodnem gledaliu na osvobojenem ozemlju in katera najljuba oz. kaj vam je ostalo e posebej v dragem spominu?Prva je bila Angelika v Molirovem Namiljenem bolniku. Najljubi pa so mi bili mitingi, tudi recitacije. Najraje sem recitirala Kajuha, Bora, kasneje pa Vipotnika.Kakni so bili takrat obutki, bili ste zanosna mlada kulturnica, zelo radi govorite o tovaritvu, vseeno pa so bili to vojni asi Bilo je polno hrepenenja, predvsem pa je bila mona zavest, da s svojim delom ustvarjamo nov as, lepi, isteji. Za nas, mlade zelence, ni bilo teko, saj smo potrpeli vse. Ni bilo obutka, da se kaj ne more, zaradi recimo obutka lakote, li smo ez vse. Vmes so se dogajale hude rei, ljudje, borci so padli. Zame je najlepa beseda tovari, eprav so jo tako grdo popacali. Med prijateljem in tovariem je razlika, prijatelj ti seveda stoji ob strani, tovari pa je tisti, ki tudi e te ne pozna, v borbi reuje tvoje ivljenje. V NOB smo bili res tovarii. Prijatelju mora vrniti prijateljstvo, tovari pa v zameno ne priakuje niesar.Kako je bilo poznati nae velike avtorje kot so bili Edvard Kocbek, Vitomil Zupan, Matej Bor?Z velikimi uesi, z velikimi omi smo stali pred njimi in jih posluali. Tudi s spotovanjem, ampak vendarle smo bili vsi na ti. Tudi Vidmarju sem rekla ti, ali pa Zupanu, Kocbeku. Vsi smo bili ena velika druina, delali smo za isto stvar.

  Manja Gatalo

 • foto

  : ma

  tej

  kr

  isto

  vi

  in

  bo

  tja

  n l

  ah

  1981/2014Leta 1981 je Bortnikov prstan prejela Vladoa Simi.Leta 2014 ga bo prejel Vlado Novak.Leto 1981: Lani Franc, ABBA, AC/DC, Blondie, Haustorji.Leto 2014: Silence, Kiril Dajkovski, Incurabili, Coco Mosquito, Katalena.Leta 1981 so otroci stari est, sedem let postali pionirji.Leta 2014 otroci stari est, sedem let dobijo svoj prvi iPad.Leta 1981 so verjeli v napredek, homogenost drube, brate, sestre, 25. maj in tovarne.Leta 2014 Jaz Jaz Jaz Jaz. Leta 1981 so govorili: Naa drava Socialistina federativna republika Jugoslavija. Leta 2014 govorijo: Nae mesto. Leta 1981 je tretjega novembra umrl Anton Podbevek.Leta 2014 Vzgajajo stoika.Leta 1981 so ameriki Centri za prepreevanje in nadzor nad nalezljivimi boleznimi (Centers for disease control and prevention) objavili, da je pet homoseksualcev iz Los Angelesa zbolelo za redko obliko pljunice, ki prizadene ljudi z oslabljenim imunskim sistemom, kar je prvi potrjen primer Aidsa na svetu.Leta 2014 ljudje umirajo za posledicami Ebole. Leta 1981 so bili institucionalni.Leta 2014 so na Svobodi. Leta 1981 so bili zvesti Fructalu, Iskri, Elanu, Zastavi, Drogi Portoro in Muri.Leta 2014 so zvesti podjetju krip inc.Leta 1981 s tal pobirali Banankote.Leta 2014 Zapirajo ljubezen.

  Nika Korenjak

  kdo smoAlja Predan, umetnika direktoricaAmelia Kraigher, selektorica Danilo Roker, direktor SNG Maribor

  Daa prinnik, izvrna producentkaMojca Planak, iz...