4.2. raČunalna obrada grafiČkih podataka

Click here to load reader

Post on 20-Nov-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

OBRADA RASTERSKE GRAFIKE1
4.2.1. Rasterska grafika
• Rasterska grafika predstavlja prikaz crtea, slika, fotografija i sl. pomou bit mape, odnosno pixela (toaka), u programima kao što su Photoshop, Corel Photopaint i dr.
• Jedan pixel odgovara memorijskom prostoru (jedinici) od jednog bita.
2
Uveanje 8x
RASTERI SE MOGU PRIKAZATI U ETIRI OSNOVNA OBLIKA:
- Jednobitni (Line art), crne toke na bijeloj podlozi - Sivi (Gray scale), tonovi boja od bijele, sive do crne - Višebojni, kombinacija dvije ili više toniranih boja (crno-crveno) - Kolor prikazi, kombinacija RGB (red-green-blue) ili CMYK
(Cyan, magenta, yellow, key-black) boja (255 nijansi+bijela)
4
Jednobitni (Line art) prikaz (rle format) Sivi (Gray scale) prikaz (jpg format)
Višebojni prikaz (crno-crveno) (rlc format)
Kolor prikaz, RGB (red-green-blue) ili CMYK (Cyan, magenta, yellow, key-black) rgb format
Slika 4.2 Prikaz rasterskih oblika
5
Cad programi (microstation, autocad i dr.) Rasterski programi (photoshop, google earth i dr.) Prezentacijski programi (word, excel, powerpoint i dr.)
6
10 Slika 4.6
11 Slika 4.7
12 Slika 4.8
19 Slika 4.15
Postupak geokodiranja karata
Pozicioniranje topografskih, situacijskih ili drugih karata u rasterskom (a ponekad i u vektorskom) obliku, na tono odreene koordinate izvodi se u jednom od CAD programa (Microstation, Autocad itd.).
Prvo je potrebno odrediti koordinate na skeniranoj karti koje se potom unose u program. Na odabrane etiri koordinate postavljaju se krunice do ijih e središta biti razvuena karta (Slika 3-1).
Krunice se postavljaju pomou naredbe ,,Place Circle“ (Postavi krug) s upisanim tonim koordinatama.
20
21
• Vektorska grafika predstavlja prikaz (kreiranje) crtea, slika i teksta pomou jednostavnih geometrijskih elemenata: toaka, ravnih crta i krivulja, u programima kao što su: Vulkan, Datamine, Microstation, Autocad, Corel draw i dr.
• Vektorska grafika je definirana sloenim matematikim izrazima, koji se nalaze u arhitekturi raunalnih programa.
24
(CAD programi: Microstation, AutoCad i dr.)
Vektorizacija rasterske karte se radi jednostavnim povlaenjem crta po slojnicama geokodirane karte. Nakon izraene geokodirane karte dobivena je podloga sa pridruenim crtama i tokama. Za izvlaenje slojnica terena potrebno je iskoristiti naredbu ,,Place point or Stream Curve“(Postaviti toku ili Strujnu krivulju), a za izradu vrhova koji nam pomau pri procesu triangulacije ,,Place Circle“ (Postavi krug).
25
(CAD programi: Microstation, AutoCad i dr.)
Automatizirani proces iscrtavanja slojnica terena pomou programa koji prepoznaju prostorne znakove (x, y i z koordinate).
Ovaj zadatak izvode strunjaci – geodeti.
Strunjaci rudari i geolozi koriste gotove geodetske podloge (situacijske karte) za ucrtavanje tematskih elemenata (poloaja istranih radova, projektiranje kopova, cesta i sl.).
28
29
PRIMJENA VEKTORSKE GRAFIKE (SITUACIJSKE KARTE) ZA PLANIRANJE ISTRANIH RADOVA I PRORAUN REZERVI ARHITEKTONSKO-GRAEVNOG KAMENA
30
Podizanje toaka u prostor
Podizanjem odreene toke ili slojnice iz horizontalne ravnine (x, y) na visinu (z) dobiva se prostorni poloaj toke ili slojnice, a podizanjem svih toaka i slojnica nekog podruja dobiva se trodimenzionalni prikaz odnosno model terena. Za podizanje slojnica u 3D prostor korištena je MDL aplikacija Microstation-a MODZ (Modify Z) koja se otvara sljedeim putem:
Utilities → MDL Applications → MODZ→ Load
31
U polje Elevation upisuje se visina slojnice npr. 100 m, dok se odabirom opcija, Single, Fence ili All odreuje hoe li upisana vrijednost biti primjenjena na jednu, oznaene ili sve slojnice terena.
32
Slika 4.24
4.2.3. Raunalni (3D) modeli leišta i kopova triangulacijski, mreni, konturni, ini i blok model.
Triangulacijski model (profesionalni programi)
Blok model (profesionalni programi)ini model (profesionalni i CAD programi) 34 Slika 4.25
Slika 4.26 3D raunalni modeli kanjona Ugrovae
mreni model
renderirani model
triangulacijski model
35
Unos podataka u txt formatu i dobivanje vektorskog oblika
Slika 4.27 Priprema podataka u txt formatu (Notepad) za izradu vektorskog modela površinskog kopa
Obrada digitalnih formata u raunalnim programima (Power InRoads ili ORD ili Geopak i dr.).
E
N
z
Izrada 3d modela površinskog kopa 36
Slika 4.28 Izrada situacijske karte i karte rezervi u vektorskom obliku
Slika 4.29 Izrada karte površinskog kopa u vektorskom obliku
37
Slika 4.30 Izrada raunalnih modela leišta a-gk primjenom vektorske grafike
poloaj slojeva
38
Slika 4.31 Izrada raunalnog modela površinskog kopa primjenom raunalne grafike
Slika 4.32 Izrada presjeka površinskog kopa iz raunalnog modela 39
Slika 4.33 Izrada raunalnog modela podzemnog kopa primjenom raunalne grafike
Slika 4.34 Izrada presjeka podzemnog kopa iz raunalnog modela 40
4.2.4. Rasterizacija vektora-kreiranje rastera u Bentley programima (microstation, powerdraft i dr.)
41
46
PRIJENOS VEKTORSKOG OBLIKA U DRUGI RAUNALNI PROGRAM (GOOGLE EARTH) I RASTERIZACIJA PRIKAZA U JPG FORMATU
47Slika 4.40
Slide Number 42
Slide Number 43
Slide Number 44
Slide Number 45
Slide Number 46
Slide Number 47
Slide Number 48