4. sanayİ devrİmİnİn · 2018-07-23 · 4. sanayİ devrİmİnİn getİrdİklerİ dünya’da...

of 22/22

Post on 12-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 4. SANAYİ DEVRİMİNİN GETİRDİKLERİ

  Dünya’da büyük yankı uyandıran 4. Sanayi Devrimi, bugün insanlığın endüstrileşme sürecindeki en önemli adımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu adımlar nelere etki edecek? Hali hazırdaki geleneksel tüm üretim süreçlerini bilişim teknolojileri destekli olarak geliştiriyor.

 • Problem Alan: İleri Teknoloji İhracatı

  Kaynak: TÜİK, Comtrade, Lall(2000) TEPAV Hesaplamaları

  «Türkiye ekonomisinin geleceği orta yüksek ve yüksek teknolojili üretimdedir.»

  8% 6% 5% 5%19%

  21%32% 35% 34%

  37%

  47%39% 34% 35%

  13%

  13% 14% 17% 17%19%

  11% 9% 9% 9% 12%

  Türkiye2000

  İleri Teknoloji

  Türkiye2005

  Orta Teknoloji

  Türkiye2010

  Düşük Teknoloji

  Türkiye2015

  Doğal KaynağaDayalı

  OECD2014

  Basit Ürünler

 • Bugün bu çalışmalara örnek teşkil eden konulardan biri ise; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde verilen temel robot ve kodlama dersleridir.

  Bu bağlamda TÜBİTAK’a bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

  TÜSSİDE ve İrfan Okulları işbirliği neticesinde İleri Teknoloji Okulu projesi

  başlatılmıştır.

 • Proje, sanayiden sağlık sektörüne kadar birçok alanda kullanılacak olan robotların milli ve yerli imkânlarla yapılmasına ileri düzey eğitimlerle hizmet edecektir.

 • TÜSSİDE ve İrfan Okulları işbirliğiyle başlatılan projenin içeriğinde, kavramsal çerçevenin belirlenmesi, eğitim ihtiyaç analizinin oluşturulması, eğiticilerin eğitilmesi ve programla ilgili tematik müfredat ve içeriklerin geliştirilmesi gibi çalışmalar yer almaktadır

 • Eğitim programlarının ölçme,

  değerlendirme ve sürekli

  gelişim sistematiği de projenin

  kapsamındadır.

  Günümüz eğitim anlayışının

  gelmiş olduğu noktaya bakacak

  olursak, zorunlu derslerin

  yanında öğrencinin özgürlükçü

  ve yaratıcı düşünce, eleştirel

  bakış açısı, estetik ve sanatsal

  yönünü geliştirici ve girişimcilik

  odaklı liderlik becerisini içine

  alan modüllerin de olması

  projede planlanmaktadır.

 • • MIT, Stanford, Carnegie Mellon, Caltech

  • Michigan, Georgia Tech, John Hopkins,

  • Amerikan Askeri Araştırma Lab.

  Amerika

  • Imperial College , King’s College, Birmingham Üniv., ETH

  Zurich, Lausanne (EPFL), Max Planck, Sttutgart Üni.

  • Alman Yapay Zeka Merkezi ve Linköping Üni.

  Avrupa

  • Singapur Ulusal Üni, Nanyang Tek. Üni, Seoul Üni, KAIST

  (Kore Bilim ve İleri Tek. Ens.),Tokyo Üni. G.D.Asya

  • İsrail Teknoloji Ens,

  • Tel Aviv Üni,

  • Ben-Gurion Üni.

  Ortadoğu

  4 BÖLGEDE TOPLAM 25 KURUM KAPSAMLI OLARAK İNCELENMİŞTİR.

 • Eğitim Yönetimi Yaklaşımı..

  • Kurumsal Yapı Analizi• Nitel & Nicel Veri Toplama• Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi

  • Yetişkin Eğitimi Felsefesi

  • Katılımcılığı Teşvik• Atölye Çalışmaları ile Destekli

  KIRKPATRICK Yaklaşımı

  • Memnuniyet Ölçümü• Bilgi Öğrenme Ölçümü• Davranış Değişikliği• İş Sonuçlarına Etkisi

  İhtiyaç Analizi

  Program Tasarımı

  Değerlendirme

  Uygulama

  2

  3

  1

  4

 • Anahtar Yetkinlikler

  BİLGİ ÜRETEBİLME BECERİSİ

  BİLİŞİMSEL DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ

  TASARIM VE YENİLİK GELİŞTİRME BECERİSİ

  ÖZ YÖNETİM

  TEKNOLOJİ KULLANMA BECERİSİ

 • Hukuk Fakültesi

  Tıp Fakültesi

  Mimarlık Fakültesi / İnşaat Mühendisliği

  Elektrik – Elektronik Mühendisliği

  Bilgisayar – Yazılım Mühendisliği

  Uçak Mühendisliği

  Gemi Mühendisliği

  Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

  Genetik Mühendisliği

  Türk Dili ve Edebiyatı

  İşletme / İktisat Fakültesi

  Endüstri Mühendisliği

  Mekatronik Mühendisliği

  Uluslararası İlişkiler

  Milli Savunma Üniversitesi

  Diş Hekimliği

  Eczacılık

  Psikoloji / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

  Eğitim Fakültesi

  İngiliz Dili ve Edebiyatı

  Üniver Lise Programı

 • 9 VE 10. SINIF + 11. SINIF I. DÖNEM

  Her dönem iki, toplam 10 bölüm

  Dönem sonu ilgili üniversite(ler)de proje sunumu

  Üniversitelerden sertifika

  Disiplinler arası ilişkilendirme ile tam öğrenme

  Yurtiçi / Yurtdışı akademik organizasyonlar

  (üniversite gezisi, yarışma, etkinlik vb.)

  Kariyer koçluğu

  İTTO – İrfan Teknoloji Transfer Ofisi

 • TEKAY YETKİNLİKLER

  1. Programlama 5. Teknolojik Yaşam

  1.1 Algoritma 5.1 Ekonomi

  1.2 Alt seviye programlama 5.1.1 Dijital Ticaret

  1.3 Üst seviye programlama 5.1.2 Girişimcilik

  1.4 Mobil programlama 5.1.3 Finansal Okur Yazarlık

  2. Tasarım ve Üretim 5.2 Dijital Okur Yazarlık

  2.1 3D Modelleme 5.2.1 Dijital İletişim

  2.2 Sektörel Konumlandırma 5.2.2 Dijital Sağlık

  3. Mekatronik Sistemleri 5.3 Hukuk

  3.1 Elektirik-Elektronik 5.3.1 Dijital Hak ve Sorumluluklar

  3.2 Basit Makinalar 5.3.2 Dijital Güvenlik

  4. Bilim, Teknoloji ve Yenilik 5.3.3 Dijital Etik

  4.1 Dünya ve İslam Bilim Teknoloji Tarihi

  4.2 Teknolojinin Geleceği ve Felsefesi

  4.3 Araştırma Teknikleri ve Proje Yönetimi

  4.4 Bilim Etiği ve Ahlakı

 • Öğrencilerin Akademik& Sosyal Becerilerini Keşfeden

  Geliştiren/Gelişimi Paylaşan

  Öğrenim Uygulamalarında Deneme & Projelendirme Yöntemlerine Ağırlık

  Veren

  Teknoloji Alanında Ürün Hizmet Üretmek Amacı Etrafında Farklı

  Beceri ve Donanımda Öğrencileri Birlikte Çalışmaya Teşvik Eden

  Müslüman olmanın gerektirdiği ahlaki değerlerin ekseninde, ulusal ve uluslararası piyasa rekabetinde

  öne çıkabilecek özgüvene sahip bireyler yetiştiren

  Adına yakışır şekilde eğitim & öğretim faaliyetlerinde teknolojiden istifade eden

 • Fikir

  Teknoloji

  Tasarım

  FinansHukuk

  Pazarlama

 • İLERİ TEKNOLOJİ OKULU

  LİSE

  Özel Fen ve Teknoloji Lisesi

  9-10. Sınıflar

  11 ve 12. Sınıflar

  Anadolu Fen Lisesi Olarak Devam

  ORTAOKUL

  Mevcut Uygulamalarda Kaşifle Beraber Kodlama Algoritma Uygulamalarının Arttırılması

  Fen Matematik Ders İçeriklerinde STEM uygulamalarına Ağırlık Verilmesi

  3D Tasarım Dersleri

  İLKOKUL

  Temel Algoritma

  Basit Kodlama

  3 Boyut Kavramı Eğitimleri

  STEM Uygulamaları

 • 9. Sınıf: Mekatronik SistemleriElektrik - Elektronik

  Basit Makineler

  Mekanizmalar (basit, dişli, kayış-kasnak mekanizmaları)

  Algılayıcılar (Sensörler)

  26 Saat

  18 Saat

  14 Saat

  14 Saat

  Hidrolik (Pnömatik)

  8 Saat

 • 9. Sınıf: ProgramlamaAlgoritma

  C#

  Ardunio

  Phyton

  8 Saat

  24 Saat

  22 Saat

  8 Saat

  Java (Mobil Uygulama)

  10 Saat

 • 9. Sınıf: TasarımTemel Teknik Resim

  Doğa ve Tasarım

  Sketch Up

  Solidworks

  14 Saat

  4 Saat

  10 Saat

  12 Saat

  Solidworks uygulamaları ve 3D Üretim

  32 Saat

 • 10. Sınıf: Mekatronik Sistemleri

  Elektrik - Elektronik

  Basit Makineler

  Mekanizmalar (basit, dişli, kayış-kasnak mekanizmaları)

  Algılayıcılar (Sensörler)

  26 Saat

  18 Saat

  14 Saat

  14 Saat

 • 10. Sınıf: Tasarım

  Solidworks uygulamaları ve 3D Üretim

  72 Saat

 • 10. Sınıf: ProgramlamaJava

  C#

  Ardunio

  Proje Çalışmaları

  10 Saat

  14 Saat

  16 Saat

  28 Saat

  Bilişim Sergisi

  4 Saat