3d-hevc test model

Download 3D-HEVC Test Model

Post on 13-Aug-2015

2.998 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. 3D-HEVC oprogramownie modelowe Krzysztof Wegner Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Politechnika Poznaska Pozna, Kwiecie 2015
 2. 2. Format danych Multiview plus depth 2
 3. 3. System 3D-HEVC 3
 4. 4. Gwne zaoenia Obraz na wyjciu jest identyczny z obrazem na wejciu Obraz (tekstura) kodowany niezalenie od gbi (czciowo nie prawdziwe) 4
 5. 5. Kolejno kodowania 5
 6. 6. Predykcje - zalenoci 6
 7. 7. Predykcje - zalenoci 7
 8. 8. Predykcja miedzywidokowa 8 Predykcja z kompensacj rozbienoci
 9. 9. Predykcja wektorw Wektory ruchu Przewidywane tylko na podstawie wektorw ruchu Wektory rozbienoci Przewidywane tylko na podstawie wektorw rozbienoci Problem Czasem brak predyktorw 9 B1 A1 T0 Spatial neighboring block Temporal neighboring block Current CU
 10. 10. NBDV Neighbouring block disparity vector Only Marge Z blokw DCP (Disparity Compensated Preduction) Z blokw DV-MCP (IvpMv) Nie z innego LCU 10 V0 (independent view) (dependent view)
 11. 11. Depth oriented NBDV Tylko dla widokw zalenych Jeli gebia widokw bazowego jest dostpna (zakodowana) DV z NDBV Wirtualna gbia Warto maksymalna z 4 naronikw Depth2Disparity 11 CB T1 Coded D0 Collocated depth Estimated disparity vector Virtual depth
 12. 12. Midzywidokowa predykcja ruchu Na podstawie gbi -> rozbieno Wektor ruchu z obrazu odniesienia 12
 13. 13. Shift Candidate 13
 14. 14. Texture Motion Inherence Predykcja wektorw gbi z tekstury 14 Corresponding texture picture Current Depth picture Corresponding texture block
 15. 15. ARP Predykcja sygnau resztkowego predykcji czasowej 15
 16. 16. ARP Predykcja sygnau resztkowego predykcji czasowej 16
 17. 17. Komprensacja owietlenia 17 Current PU Current CU and its neighbouring samples Reference Block Reference block and its neighbouring samples in the reference view identified by a disparity vector Neighbouring sample used by IC
 18. 18. Predykcja przez synteze Sygnalizowany jako kandydat na Merge 18Reference texture picture Dependent texture picture Reference depth picture Step 1 DV from the neighboring block Step 2 DV copied from the neighboring block Depth block used for BVSP Current block Step 3 Backward warping
 19. 19. Depth-based Block Part Podzia bloku na podstawie gbi 19
 20. 20. Kodowanie Gbi Wyczony filtr deblokujcy DMM depth modeling modes Wedgelet Contour 20
 21. 21. Wedgelet Sygnalizacja gbi Linia 2 wartoci gbi 21
 22. 22. Contour Sygnalizacja gbi Prg podziau na podstawie tekstury 2 wartoci gbi 22
 23. 23. Depth Quadtree Prediction Predykcja podziau na podstawie tekstury Depth quadtree limitation Gbia nie moe by podzielona bardziej ni tekstura 23
 24. 24. Renderable Regions Co jak DRC 24
 25. 25. Motion compression W blokach 8x8 Top left 4x4 block is used 25