3.3. Substituir elements en una successió

Download 3.3. Substituir elements en una successió

Post on 04-Apr-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>7/31/2019 3.3. Substituir elements en una successi</p><p> 1/2</p><p>3.3.</p><p>Fixat i concentratNom:___________________</p><p>Data:__________________</p><p>Fixat en la primera taula. A cada nmero licorrespon un smbol.a) Escriu en la segona taula, el smbol que licorrespon a cada nmero.</p><p>b) Escriu, amb els smbols corresponents de la</p><p>primera taula, els vuit nmeros segents:a)</p><p>7.346=</p><p>e)</p><p>4.751=</p><p>b)</p><p>4.558=</p><p>f)2.863=</p><p>c)</p><p>9.321=</p><p>g)</p><p>8.719=</p><p>d)</p><p>6.389=</p><p>h)</p><p>1.765=</p><p>c) Escriu, en nmeros, les quantitats querepresenten els smbols segents:</p></li><li><p>7/31/2019 3.3. Substituir elements en una successi</p><p> 2/2</p><p>A cada lletra del abecedari, li correspon lalletra que t a sota.</p><p>ABECEDARI</p><p>A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WX Y Z</p><p>Lletracanvi</p><p>z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a</p><p>Canvia cada lletra de les 10 paraules segentsper la lletra que li correspongui:</p><p>1 P I LO T A = k r o l g z2 R A Q U E T A =3 C A R T E R A =4 E S P O R T =5 T E L F O N =6 A M P O L L A =7 C A L E N D A R I =8 C I R C U L A C I =9 Q E S T I =10</p><p>C A L A M I T A T =</p><p>Endevina les paraules amagades:</p><p>1 O O Z K R H =2 Z R T F Z =3 K Z K V I =4 V H X L O Z =5 G R H L I V H =6 W I Z X =7 L I W R M Z W L I =8 V C V I X R X R =</p><p>9 P R D R =10</p><p>W I Z K =</p></li></ul>