3.2. montaÊni zidovi

of 80/80
3-2 Montaæni zidovi, knjiga 1 3-1 Zidne obloge 3-4 Montaæni zidovi, knjiga 3 3-5 Rigidur - zidovi 3-3 Montaæni zidovi, knjiga 2 3.2. Montaæni zidovi Knjiga 1

Post on 02-Feb-2017

240 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 3-2 Montani zidovi, knjiga 1

  3-1 Zidne obloge

  3-4 Montani zidovi, knjiga 3

  3-5 Rigidur - zidovi

  3-3 Montani zidovi, knjiga 2

  3.2. Montani zidoviKnjiga 1

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 1

 • Saint-Gobain Rigips Austria GmbH1. izdanje, sijeanj 2010.

  Naslov originala:Planen und Bauen

  Autor originala:Saint-Gobain Rigips1 Auflage, Juli 2008HauptverwaltungSchanzenstrae 84D-40549 Dsseldorf

  Prijevod njemakog originala:Prevoditeljski centar d.o.o.urica GorakAmrueva 1910000 Zagreb

  Grafika obrada:Grafex dizajn d.o.o.Maksimirska 13210000 Zagreb

  Urednik:Zdenko KrakanSaint-Gobain Rigips Austria GmbHPredstavnitvo u RH

  Ova je publikacija namijenjena strunim osobama.Eventualne slike s prikazima aktivnosti i zahvatane predstavljaju upute za upotrebu ukoliko to nijeizriito navedeno. Sve upute u ovom tiskanom materijalu u skladu sus najnovijim tehnikim saznanjima. Stalnonastojimo ponuditi Vam najbolja mogua rjeenjate pridravamo pravo promjena u cilju poboljanjau primjeni i proizvodno-tehnikih poboljanja.Provjerite posjedujete li najnovije izdanje ovepublikacije. Greke u tiskanju nisu iskljuene.Rigips proizvodi u pravilu imaju via obiljejakvalitete od onih koje tehnike norme zahtijevaju.Rigips proizvodi su meusobno usklaeni. Njihovoje zajedniko djelovanje potvreno internim ieksternim ispitivanjima. Ukupni podaci u ovojpublikaciji odnose se iskljuivo na upotrebu Rigipsproizvoda. Ukoliko drugaije nije izriito navedeno, izpodataka u ovoj publikaciji ne smiju se donositizakljuci o mogunosti kombiniranja s drugimsustavima ili o zamjenljivosti pojedinih dijelovadrugim proizvodima u protivnom se za to ne moepreuzeti garancija ili jamstvo.

  Radujemo se dobroj suradnji i elimo Vam uspjehu primjeni naih sustavnih rjeenja.

  Saint-Gobain Rigips Austria GmbH

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 2

 • 3.40.01 do 3.40.03

  3.40.04 do 3.40.06

  3.40.10

  3.40.09

  3.41.04 do 3.41.05

  3.41.01 do 3.41.03

  3.42.01

  MW 3

  Jednostruka Obloga 12,5 mmpotkonstrukcija jednoslojna ili dvoslojna

  Dvostruka Obloga 12,5 mmpotkonstrukcija dvoslojna

  Jednostruka Obloga 12,5 mmpotkonstrukcija

  Obloga 2 x 12,5 mm

  Obloga 25mmjednoslojnado 9 m visine

  Obloga 3 x 12,5 mm

  Dvostruka Obloga 2 x 12,5 mmpotkonstrukcija

  Doppelgrede Obloga 2 x 12,5 mmInstalacijski zid s promjenlji -vim upljim prostorom

  Jednostruka Dekorativni zidpotkonstrukcija Obloga 15 mm + 12,5mm,

  kairana dekor-folijom

  3.30.00

  3.31.00

  Zidovi s drvenompotkonstrukcijom

  Zidovi s metalnompotkonstrukcijom

  Spezialwnde

  Iznosi zvune izolacije Rw,R i uzdune zvune izolacije RL,w,R Rigips zidova s metalnom potkonstrukcijom Doputene visine Rigips zidova s metalnompotkonstrukcijom obzirom na zatitu od poara

  Tablice

  Planiranje i graenjesustavima Rigips." Zidovi" 2.dio

  Standardni montani zidovi, knjiga 1 Sadraj

  Suha buka Protupoarna obloga Predzidne ljuske

  Zidne obloge

  Sadraj

  Montani zidovi Die Blaue Montani zidovi System Blau

  Montani zid, knjiga 2

  Montani zidovi Duraline Zakrivljeni zidovi Pregradni zid u stambenim prostorima Protupoarni aht-zidovi

  Montani zid, knjiga 3

  Suha buka Rigidur montani zidovi Predzidne ljuske Hibridni aht-zidovi Hibridni montani zidovi Rigidur aht-zidovi

  Rigidur zidovi

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 3

 • MW 4

  Obloganje sa Rigips

  Die Blaue

  Iznosi zvune izolacije Rw, R Rigips montanih zidova s metalnom potkonstrukcijom.

  Stanje: 01.04.2002

  Dokaz: Certifikati ispitivanja

  1) Vrijednost interpolirana.

  Skica konstrukcije Debljina Rigips Debljina Rigips Izolacija Rigipsobloge po sustav br. zida zidni profil Diestrani zida (d = 0,6 mm) Blaue

  Rw,R

  mm mm mm mm dB

  1 x 12,5

  3.45.01

  Zidovi s jednostrukom potkonstrukcijom

  Zidovi s dvostrukom potkonstrukcijom

  75 40 45CW 50

  3.45.02 100 60 48CW 75

  3.45.03 125 80 50CW 100

  3 x 12,5 3.45.10 175 100 63CW 100

  2 x 12,5

  3.45.21

  3.45.22

  3.45.23

  155

  205

  255

  2 x 40

  2 x 60

  2 x 80

  64

  66

  67

  CW 50 + CW 50

  CW 75 + CW 75

  CW 100 + CW 100

  2 x 12,5

  3.45.04 100 40 54CW 50

  3.45.05 125 60 56CW 75

  3.45.05 125 60 56CW 75

  3.45.05 125 100 59CW 75

  3.45.06 150 80 571)CW 100

  2 x 12,5 +Zid 25 3.45.25 305 2 x 80 76CW 100 + CW 100

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 4

 • MW 5

  Obloga sa Rigips

  Die Blaue

  ...za System Blau

  Iznosi zvune izolacije Rw, R Rigips zidova s metalnom potkonstrukcijom.

  Stand: 01.05.2008

  1 x 12,5

  3.46.01 75bez 35

  40 44

  60 49

  SP 50

  3.46.03 125bez 40

  80 51SP 100

  3.46.02 100 SP 75

  2 x 12,5 3.47.10 2 x 80 69SP 100 + SP 100 255

  2 x 12,5

  3.46.04 100bez 45

  40 54

  60 57

  SP 50

  3.47.06 150bez 48

  80 58SP 100

  3.46.05 125 SP 75

  Skica konstrukcije Debljina Rigips Debljina Rigips Izolacija Rigipsobloge po sustav br. zida Schallprofil SP ISOVER Diestrani zida (posebno Akustic Blaue

  dizajnirani TF

  D akustiki profili) Rw,R

  mm mm (d = 0,6 mm) mm dB

  System Blau

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 5

 • MW 6

  Obloga sa Rigips

  ploom RB/RF

  Iznosi zvune izolacije Rw, R Rigips zidova s metalnom potkonstrukcijom.

  Stanje: 01.05.2008

  3.45.01 125

  3.40.01 75

  bez 32

  40 40

  40 412)

  CW 50

  3.40.021 x 12,5 100

  40 41

  40 422)

  60 43

  CW 75

  3.40.03 12540 42

  80 45CW 100

  3.40.04 100bez 41

  40 50CW 50

  3.41.02 20540 571)

  2 x 60 611)CW 75 + CW 75

  3.41.01 15540 57

  2x 40 60CW 50 + CW 50

  3.41.03 255

  40 58

  80 60

  2 x 80 63

  CW 100 + CW 100

  3.40.052 x 12,5

  2 x 12,5

  12540 51

  60 52CW 75

  3.40.06 15040 51

  80 53CW 100

  Dokaz: Certifikati ispitivanja

  1) Vrijednost interpolirana.

  2) Vrijednost ekstrapolirana.Kod dodatnog obostranog brtvljenja rubnih prikljunih profila pomou brizganihbrtvenih materijala kao to su npr. akrilati ili MS-polimeri.

  3.40.10 150 60 57CW 753 x 12,5

  Skica konstrukcije Debljina Rigips Debljina Rigips Izolacija Rigipsobloge po sustav zida zidni profil ploestrani zida br. (d = 0,6 mm)

  ploeD Rw,R

  mm mm mm mm mm dB

  Zidovi s jednostrukom potkonstrukcijom

  Zidovi s dvostrukom potkonstrukcijom

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 6

 • Skica konstrukcije Debljina Rigips Debljina Rigips Izolacija Rigipsobloge po sustav zida zidni profil ploa RBstrani zida br. (d = 0,6 mm) +Rigidur

  HD Rw,R

  mm mm mm mm mm dB

  3.62.14

  Dokaz: Certifikati ispitivanja

  MW 7

  Iznosi zvune izolacije Rw, R Rigips zidova s metalnom potkonstrukcijom.

  Stanje: 01.05.2008

  Zidovi s jednostrukom potkonstrukcijom

  GF TopRigips RB +Rigidur H

  12,5 + 12,5

  3.62.04 100bez

  40

  47

  54CW 50

  3.62.05 125bez

  60

  48

  54CW 75

  3.62.06 150bez

  60

  48

  54

  3.63.14 155 2 x 40 66

  3.63.15 205 2 x 60 68

  3.63.16 255

  CW 50 + CW 50

  CW 75 + CW 75

  CW 100 + CW 100 2 x 60 68

  CW 100

  GK TopRigidur H +Rigips RB

  12,5 + 12,5

  GK TopRigidur H +Rigips RB

  12,5 + 12,5

  100bez

  40

  47

  56CW 50

  3.62.15 125bez

  60

  51

  58CW 75

  3.62.16 150bez

  60

  51

  58CW 100

  Zidovi s dvostrukom potkonstrukcijom

  Obloganje s

  Rigips RB + Rigidur H

  hibridni zidovi

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 7

 • Obloga sa Rigidur H

  MW 8

  Stanje: 01.05.2008

  Iznosi zvune izolacije Rw, R Rigips zidova s metalnom potkonstrukcijom.

  3.65.04

  Dokaz: Certifikati ispitivanja

  1) Vrijednost interpolirana.

  Skica konstrukcije Debljina Rigips Debljina Rigips Izolacija Rigipsobloge po sustav zida zidni profil ploa RBstrani zida br. (d = 0,6 mm) +Rigidur

  HD Rw,R

  mm mm mm mm mm dB

  Zidovi s jednostrukom potkonstrukcijom

  1 x 12,5

  3.65.01 75bez

  40

  36

  43CW 50

  3.65.02 100bez

  60

  44

  51CW 75

  3.65.03 125bez

  60

  44

  521)

  3.66.01 155 2 x 40 63

  3.66.01 205 60 64

  3.66.01 255

  CW 50 + CW 50

  CW 75 + CW 75

  CW 100 + CW 100 60 64

  CW 100

  2 x 12,5

  2 x 12,5

  100bez

  40

  46

  54CW 50

  3.65.05 125bez

  60

  55

  61CW 75

  3.65.06 150bez

  60

  55

  621)CW 100

  Zidovi s dvostrukom potkonstrukcijom

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 8

 • MW 9

  Obloga Obloga Obloga Oblogapo strani zida kontinuirana podjeljena s LWI-profilom

  spojem

  RL,w,R RL,w,R RL,w,RdB dB dB

  Zidovi s jednostrukom potkonstrukcijom

  1 x 12,5 56 62 63

  2 x 12,5 56 63

  3 x 12,5 56 65

  Zidovi s dvostrukom potkonstrukcijom

  2 x 12,5 56 63

  Iznosi uzdune zvune izolacije Rw, R Rigips zidova s metalnom potkonstrukcijom.

  RL,w,R = Vrijednosti prema DIN 4109/11.89 odjeljak 6.4 (Reducirana vrijednost 2 dB)Iznosi uzdune zvune izolacije za pregradne zidove s gips-kartonskim ploama Rigips!Ovdje navedene vrijednosti su vaee ispitane vrijednosti i u skladu su s dananjim stupnjem tehnikog razvoja.Na temelju mjerenja provedenih s gips-kartonskim ploama, ove vrijednosti vrijede i za zidove s ploama od gipsanih vlakana (Rigidur 10 iRigidur 12,5), kao i analogno za System Blau!

  mm

  Stanje: 01.05.2008

  66

  63

  66

  68

  63

  62

  63

  65

  56

  56

  56

  56

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 9

 • MW 10

  Zidni profil Udaljenosti nosaa Podruje ugradnje Doputene visine zidova (m)(mm) prema DIN 4103-11)

  Debljina lima (mm) 0,6 0,7 1,0

  625 1 3,00 3,20 3,802 2,75 3,00 3,50

  CW 50 417 1 3,70 4,00 4,702 3,40 3,60 4,30

  313 1 4,25 4,60 5,402 3,90 4,20 5,00

  625 1 4,50 4,50 5,202 3,75 4,00 4,80

  CW 75 417 1 5,00 5,40 6,402 4,60 4,90 5,80

  313 1 5,75 6,20 7,302 5,25 5,70 6,70

  625 1 5,00 5,40 6,402 4,25 4,90 5,80

  CW 100 417 1 6,10 6,60 7,802 5,60 6,00 7,10

  313 1 7,00 7,60 9,002 6,40 6,90 8,20

  Uz odgovarajui odabir Rigips profila, debljine lima, udaljenosti nosaa i poloaja obloge, prema potrebi se moguizgraditi pregradni zidovi visoki do 11,70 m. Niti kod takvih visokih zidova ne gubi se zatita od poara.

  Tablica 1: Doputene visine zidova u ovisnosti o prostoru ugradnje1) pregradnih zidova.Zidovi s jednostrukom potkonstrukcijom s jednoslojnom oblogom 1 x 12,5 mm od Rigips vatrozatitnihploa RF, potkonstrukcija od Rigips zidnih profila "CW"

  Doputene visine zidova obzirom na zatitu od poara,prema certifikatu ispitivanja Rigips P-3956/1013-MPA BSkod Rigips zidova s metalnim nosaima

  Podruje ugradnje 1: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja manje ljudi kao to su,primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolnikiprostori i prostori sline namjene ukljuujuipredvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ilipredvorja s razlikom u visini poda s dvijestrane zida od < 1,0 m.

  1) Podruje ugradnje 2: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja puno ljudi kao to su, pri mje -rice, vei prostori za okupljanja, kolski pro -stori, sale predavaonica, izlobeni i pro dajniprostori i prostori sline namjene kao i zidoviizmeu prostorija i/ili predvorja s ra zlikom uvisini poda s dvije strane zida od 1,0 m.

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 10

 • MW 11

  Zidni profil Udaljenosti nosaa Podruje ugradnje Doputene visine zidova (m)(mm) prema DIN 4103-11)

  Debljina lima (mm) 0,6 0,7 1,0

  625 1 4,00 4,10 14,802 3,50 3,70 14,40

  CW 50 417 1 4,60 5,00 15,902 4,20 4,60 15,40

  313 1 5,30 5,70 16,802 4,90 5,30 16,20

  625 1 5,50 5,60 16,602 5,00 5,10 16,10

  CW 75 417 1 6,30 6,80 18,102 5,80 6,30 17,40

  313 1 7,30 7,90 19,40*2 6,70 7,20 18,60

  625 1 6,50 7,00 18,302 5,75 6,40 17,60

  CW 100 417 1 7,90 8,50 10,10*2 7,20 7,80 19,30*

  313 1 9,10* 9,80* 11,70*2 8,30 9,00 10,70*

  Tablica 2: Doputene visine zidova u ovisnosti o prostoru ugradnje1) pregradnih zidova.Zidovi s jednostrukom potkonstrukcijom s dvoslojnom oblogom 2 x 12,5 mm od Rigips vatrozatitnih ploa RF,potkonstrukcija od Rigips zidnih profila "CW"

  *) Kod visina zidova 9,00 m na svakoj strani zida treba treba ugraditi dodatni sloj vatrozatitne ploe Rigips RF iliploe Rigips RB debljine 12,5 mm.

  Doputene visine zidove obzirom na zatitu od poara,prema certifikatu ispitivanja Rigips P-3956/1013-MPA BSkod Rigips zidova s metalnim nosaima

  Podruje ugradnje 1: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja manje ljudi kao to su,primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolnikiprostori i prostori sline namjene ukljuujuipredvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ilipredvorja s razlikom u visini poda s dvijestrane zida od < 1,0 m.

  1) Podruje ugradnje 2: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja puno ljudi kao to su,primjerice, vei prostori za okupljanja, kolskiprostori, sale predavaonica, izlobeni i prodajniprostori i prostori sline namjene kao i zidoviizmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom uvisini poda s dvije strane zida od 1,0 m.

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 11

 • MW 12

  Zidni profil Udaljenosti nosaa Podruje ugradnje Maksimalne visine zida, Maksimalne visine zida,(mm) prema DIN 4103-11) nosa poduprt nosa slobodnostojei

  (m) (m)

  CW 50-06 625 1 4,50 2,602 4,00 *)

  CW 75-06 625 1 6,00 3,502 5,50 2,75

  CW 100-06 625 1 6,50 4,252 6,00 3,50

  Tabelle 3: Doputene visine zidova u ovisnosti o prostoru ugradnje1) pregradnih zidova.Zidovi s dvostrukom potkonstrukcijom s dvoslojnom oblogom 2 x 12,5 mm od Rigips vatrozatitnihploa RF, potkonstrukcija od Rigips zidnih profila "CW"

  *) nije doputeno

  Doputene visine zidove obzirom na zatitu od poara, prema certifikatu ispitivanja Rigips P-3956/1013-MPA BS kod Rigips zidova s metalnim nosaima

  Podruje ugradnje 1: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja manje ljudi kao to su,primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolnikiprostori i prostori sline namjene ukljuujuipredvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ilipredvorja s razlikom u visini poda s dvijestrane zida od < 1,0 m.

  1) Podruje ugradnje 2: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja puno ljudi kao to su, pri mje -rice, vei prostori za okupljanja, kolski pro stori,sale predavaonica, izlobeni i prodajni prostori iprostori sline namjene kao i zidovi izmeu pro -storija i/ili predvorja s razlikom u visini poda sdvije strane zida od 1,0 m.

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 12

 • 3.30.00

  MW 13

  Planiranje i gradnjasustavima Rigips

  Montani zidoviRigips

  Zidovi s jednostrukomdrvenompotkonstrukcijom

  Jednoslojna idvoslojna obloga12,5 mm

  Zvuna zatitaRw,R 38 do 42 dB

  Zatita od poaraF 30-B do F 90-B

  Visina zidado 4100 mm

  Debljina zida85 mmdo130 mm

  Masa zidacca. 25 kg/m2

  do cca. 48 kg/m2

  (bez izolacije)

  1 Obloga Rigips ploa RB (odnosno RBI)Zatita od poara Rigips vatrozatitna ploa RF (odnosno RFI)Privrenje Rigips brzougradbeni vijci TN

  2 Brtvena traka Rigips spojna brtva od filcaZatita od poara Rigips spojna brtva od filca, ako je zatiena

  ispunjivaem spojeva ili Rigips ploama poitavoj debljini u protivnom spojna brtva A1iz mineralne vune, klase graevinskogmateri jala A prema DIN 4102-1

  3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Drvo 40 x 60 mm / 40 x 80 mmkao spoj na pod i strop

  3.2 Nosai Drvo 60 x 60 mm / 60 x 80 mm

  4 Izolacija Zvuna zatita Mineralna vunaZatita od poara Mineralna vuna klase A talita 1000 C

  pre ma DIN 4102-4, od kamenih vlakana ilivlakana od troske

  5 Zaglaivanje Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.spojeva Spojeve ploa i obodne spojeve ispuniti ispu -

  njivaem spojeva, npr. VARIO.

  3.30.00

  Horizontalni presjek

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 13

 • 3.30.00

  MW 14

  Obloga Debljina Drvena pot- Podruje ugradnje prema DIN 4103-1zida konstrukcija

  1 2mm mm mm Doputena vis. mm Dop. vis. mm

  12,5 85 60 x 60 4100 4100

  2 x 12,5 110 60 x 60 4100 4100

  2 x 12,5 130 60 x 80 4100 4100

  Rigips Debljina Drvena Mineralnaploe RB zida potkonstrukcija vuna Rw,Rmm mm mm mm dB

  12,5 85 60 x 60 40 38

  2 x 12,5 110 60 x 60 40 42

  Zid s jednostrukom drvenom potkonstrukcijomNosai 60 x 60 / 60 x 80

  Montani zidovi RigipsJednoslojna i dvoslojna obloga

  Zvuna zatita DIN 4109

  Doputene DIN 4103visine zidova

  Podruje ugradnje 1: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja manje ljudi kao to su,primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolnikiprostori i prostori sline namjene ukljuujuipredvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ilipredvorja s razlikom u visini poda s dvijestrane zida od < 1,0 m.

  Podruje ugradnje 2: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja puno ljudi kao to su, pri mje -rice, vei prostori za okupljanja, kolski prostori,sale predavaonica, izlobeni i prodajni prostori iprostori sline namjene kao i zidovi izmeu pro -storija i/ili predvorja s razlikom u visini poda sdvije strane zida od 1,0 m.

  Dokaz: DIN 4103-4

  Vee visine zida na upit!

  Rw,R = procijenjena zvuna izolacija pregradnogzida bez uzdunog voenja preko bonihelemenata.

  Raunska vrijednost za postupakdokazivanja.

  Dokaz: Certifikati

  U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuuju sigurnosni odbitak od 2dB.

  Rigips Mineralna vuna Klasa otpor-vatrozatitna Debljina Drvena nosti naploaRF zida potkon- Debljina gustoa poarmm mm strukcija mm kg/m3 DIN 4102

  12,5 85 60 x 60 40 30 F 30-B

  2 x 12,51) 110 60 x 60 40 30 F 30-B

  2 x 12,5 110 60 x 60 40 40 F 60-B

  2 x 12,5 130 60 x 80 80 100 F 90-B

  Vrijednosti zvune zatite za pregradne zidove s Rigips vatrozatitnomploom RF analogne su oblogama s Rigips ploom RB!

  1) Rigips ploe RB

  Dokaz: DIN 4102-4

  Zatita DIN 4102od poara

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 14

 • Ploice

  2.95.00

  3.30.00

  MW 15

  Pregradni zid prema Rigips sustavu 3.30.00 kao boni element

  Zid s jednostrukom drvenom potkonstrukcijomNosai 60 x 60 / 60 x 80

  Montani zidovi RigipsJednoslojna i dvoslojna obloga

  Uzduna zvunaizolacijaBoni zid

  Jednoslojna obloga, kontinuirana Drveni nosa na spojnoj toki nije potreban

  Iznos uzdune zvune izolacijeRL,w,R = 51 dB

  Boni zid

  Jednostruka obloga prekinuta razdjelnicom

  Iznos uzdune zvune izolacijeRL,w,R = 57 dB

  Dvoslojna obloga, kontinuiranaDrveni nosa na spojnoj toki nije potreban

  Iznos uzdune zvune izolacijeRL,w,R = 54 dB

  Dvostruka obloga prekinuta razdjelnicom

  Iznos uzdune zvune izolacijeRL,w,R = 61 dB

  RL,w,R = raunski iznos uzdune zvuneizolacije bonog graevinskog dijela s tonodefiniranim spojem na pregradni dio.

  Dokaz: pokus

  Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni do da -tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

  Spoj montanog zidana pod

  5.10.015.10.23

  Spoj montanog zida na lake fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Elektrine instalacije

  5.45.005.45.04

  Spoj montanog zidana masivne stropove

  5.15.015.15.43

  Spoj montanog zida u vezi sa stupovima

  5.24.015.25.22

  Izvedba zidova u prostorima s poveanom vlanosti

  5.50.025.50.60

  Spoj montanog zidana montane stropove

  5.16.015.16.54

  Spoj montanog zida u vezi s nosaima

  5.24.015.25.22

  Graevinska zatita odrentgenskog zraenja

  5.55.015.55.60

  Spoj montanog zida na montani zid

  5.20.015.20.23

  Kutevi montanih zidova

  5.30.015.30.10

  Konzolna optereenja

  2.90.012.90.04

  Spoj montanog zidana zidnu oblogu

  5.21.015.21.21

  Zavretak montanog zida

  5.30.015.30.10

  Bojanje

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivni zid

  5.22.015.22.20

  Dilatacijska razdjelnica

  5.35.015.35.12

  Tapete

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

  5.40.015.40.52

  Detalji

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 15

 • 3.30.00

  MW 16

  Izvedba prema DIN 4103-4

  Rigips ploe prema DIN EN 520 vezano sa DIN 18180

  Izrada prema DIN 18181i Rigips uputama za montau

  Drvo prema DIN EN 1912Crnogorino drvo sortirne klase S 10(MS10), Udio vlage 20 %

  Vijci prema DIN 18182-2

  Mineralna vuna prema DIN EN 13162

  Jednostruki drveni zidGrede 60 x 60 / 60 x 80

  Montani zidovi RigipsJednoslojna i dvoslojna obloga

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 16

 • 3.31.00

  MW 17

  Planiranje i gradnjasustavima Rigips

  Montani zidRigips

  Dvostruki zid sdrvenompotkonstrukcijom

  Dvostrukaobloga12,5 mm

  Zvuna zatitaRw,R 62 dB

  Zatita od poaraF 30-B do F 90-B

  Visina zidado 4100 mm

  Debljina zida175 mm do250 mm

  Masa zidacca. 50 kg/m2

  (bez izolacije)

  1 Obloga Rigips - graevinska ploa RBZatita od poara Rigips - vatrootporna ploa RFPrivrenje Rigips - brzougradbeni vijci

  2 Brtvena traka Rigips - brtvena trakaZatita od poara Rigips - brtvena traka, ukoliko su raz djelni ce

  za punjene fugirnom masom u itavoj de blji niobloge ploa ili su ploe u spoju brt ve no fu -gi rane u itavoj debljini obloge, u protivnomupo tri je biti brtvenu traku od mine ralne vuneklase A

  3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Drvene prikljune gredena pod 40 x 60 mm i strop

  3.2 Nosai Drvene vertikalne grede 60 x 60 mm

  4 Izolacija Zvuna zatita Mineralna vunaZatita od poara Mineralna vuna klase A s talitem 1000 C

  prema DIN 4102-4

  5 Zaglaivanje Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.spojeva Spojeve ploa i obodne spojeve ispuniti ispu -

  njivaem spojeva, npr. VARIO.

  3.31.00

  Horizontalni presjek

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 17

 • 3.31.00

  MW 18

  Rigips Mineralna vuna Klasavatrootporne Debljina Drvene vatro-ploeRF zida grede Zid Gustoa otpornostimm mm mm mm kg/m3 DIN 4102

  2 x 12,51) 175 60 x 60 40 30 F 30-B

  2 x 12,5 175 60 x 60 40 40 F 60-B

  2 x 12,5 250 60 x 60 80 100 F 90-B

  Obloga Debljina Drvene Podruje ugradnje prema DIN 4103-1zida grede

  1 2mm mm mm Doputena vis. mm Doput. vis. mm

  2 x 12,5 175 60 x 60 4100 4100

  2 x 12,5 250 60 x 60 4100 4100

  Rigips Debljina Drvene Mineralnaploe RB zida grede vuna Rw,Rmm mm mm mm dB

  2 x 12,5 175 60 x 60 80 62

  Dvostruki drveni zidGrede 60 x 60

  Montani zidovi RigipsDvostruka obloga na svakoj strani

  Zvuna zatita DIN 4109

  Zatita DIN 4102od poara

  Doputene DIN 4103visine zidova

  Podruje ugradnje 1: Zidovi u prostorima sma njim brojem ljudi, npr. stambenim, hotel -skim, uredskim i bolnikim prostorima uklju -uju i hodnike i prostore u kojima je visinskarazlika zavrnih razina podova s dvije stranezida < 1,0 m.

  Podruje ugradnje 2: Zidovi u prostorima gdjese okuplja vie ljudi, npr. veim prostorima zasastanke, kolskim prostorima, predavaoni -cama, izlobenim i prodajnim prostorima izidovi izmeu prostora u kojima je visinskarazlika zavrnih razina podova s dvije stranezida 1,0 m.

  Dokaz: DIN 4103-4

  Vii zidovi na upit!

  Rw,R = procijenjena zvuna izolacija pre grad -nog zida bez uzimanja u obzir ostalih gra e -vin skih elemenata.

  Raunska vrijednost za dalje dokaznepostupke i izraune.

  Dokaz: pokus

  1) Rigips graevinske ploe RB

  U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuuju sigurnosni odbitak od 2dB.

  Dokaz: DIN 4103-4

  Vrijednosti zvune zatite za pregradne zidove obloene Rigipsvatrootpornim ploama RF jednake su kao kod oblaganja Rigipsgraevinskim ploama RB!

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 18

 • 3.31.00

  MW 19

  Dvostruki drveni zidGrede 60 x 60

  Montani zidovi RigipsDvostruka obloga na svakoj strani

  Uzduna zvunaizolacijaZid, bono

  Dvostruka obloga,neprekinuta

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 54 dB

  Zid, bono

  Dvostruka obloga,prekinuta razdjelnicom

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 61 dB

  RL,w,R = Raunska vrijednost uzdune zvuneizolacije bonih graevinskih elemenata s tonodefiniranim spojem na razdjelni element.

  Dokaz: pokus

  Navedene vrijednosti uzdune zvune izolacijesu provjerene i u skladu su s dananjim sta -njem tehnike.

  Po tome se razlikuju od starijih vrijednosti uprilogu 1 uz DIN 4109.

  U skladu s DIN 4109, navedene vrijednostiukljuujui sigurnosni dodatak od 2 dB.

  Detalji

  Pregradni zid 5 (Rigips sustav 3.31.00) kao boni graevinski element

  Ploice

  2.95.00

  Spoj montanog zidana pod

  5.10.015.10.23

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Elektrine instalacije

  5.45.005.45.04

  Spoj montanog zidana masivne stropove

  5.15.015.15.43

  Spoj montanog zida u vezi sa stupovima

  5.24.015.25.22

  Izvedba zidova u prostorima s poveanom vlanosti

  5.50.025.50.60

  Spoj montanog zidana montane stropove

  5.16.015.16.54

  Spoj montanog zida u vezi s nosaima

  5.24.015.25.22

  Graevinska zatita odrentgenskog zraenja

  5.55.015.55.60

  Spoj montanog zida na montani zid

  5.20.015.20.23

  Kutevi montanih zidova

  5.30.015.30.10

  Konzolna optereenja

  2.90.012.90.04

  Spoj montanog zidana zidnu oblogu

  5.21.015.21.21

  Zavretak montanog zida

  5.30.015.30.10

  Bojanje

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivni zid

  5.22.015.22.20

  Dilatacijska razdjelnica

  5.35.015.35.12

  Tapete

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

  5.40.015.40.52

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 19

 • 3.31.00

  MW 20

  Izvedba prema DIN 4103-4

  Rigips ploe prema DIN EN 520 vezano sa DIN 18180

  Izrada prema DIN 18181i Rigips uputama za montau

  Drvo prema DIN EN 1912Crnogorino drvo sortirne klase S 10(MS10), Udio vlage 20 %

  Vijci prema DIN 18182-2

  Mineralna vuna prema DIN EN 13162

  Dvostruki drveni zidGrede 60 x 60

  Montani zidovi RigipsDvostruka obloga na svakoj strani

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 20

 • 3.40.01

  MW 21

  Planiranje i gradnjasustavima Rigips.

  Montani zidRigips

  Jednostruki zid smetalnompotkonstrukcijom

  Jednostrukaobloga12,5 mm

  Zvuna zatitaRw,R do 41 dB

  Zatita od poaraF 30-A

  Visina zidado 3000 mm

  Debljina zida75 mm

  Masa zidacca. 23 kg/m2

  (bez izolacije)

  1 Obloga Rigips - graevinska ploa RBZatita od poara Rigips - vatrootporna ploa RFPrivrenje Rigips - brzougradbeni vijci

  2 Brtvena traka Rigips - brtvena trakaZatita od poara Rigips - brtvena traka, ukoliko su raz djelni ce

  za punjene fugirnom masom u itavoj de blji niobloge ploa ili su ploe u spoju brt ve no fu -gi rane u itavoj debljini obloge, inae upo tri -je biti brtvenu traku od mine ralne vune klase A

  3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50 - 06stropni i podni prikljuak

  3.2 Nosai Rigips zidni profil CW 50 - 06Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

  4 Izolacija Zvuna zatita Mineralna vunaZatita od poara nije potrebna

  5 Zaglaivanje Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.spojeva Spojeve ploa i obodne spojeve ispuniti ispu-

  njivaem spojeva, npr. VARIO.

  Horizontalni presjek

  3.40.01

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 21

 • Zatita DIN 4102od poara

  3.40.01

  MW 22

  Rigips Izolacija Klasavatrootporne vatrootpornostiploeRF Zid Gustoa Klasa- prema DIN 4102mm mm kg/m3 negorivosti

  12,5 za zatitu od poara nije potrebna F 30-A

  12,5 dozvoljeno dozvoljeno A F 30-A

  12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

  12,5 40 30 A F 30-A (prema DIN 4102-4)

  Obloga Podruje ugradnje prema DIN 4103-1

  1 2mm Doputena visina u mm Doputena visina u mm

  12,5 3000 2750

  Rigips Debljina Mineralnaploe RB zida vuna Rw,Rmm mm mm dB

  12,5 75 bez 32

  12,5 75 40 40

  12,5 75 40 41

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 50-06

  Montani zidovi RigipsJednostruka obloga na svakoj strani

  Zvuna zatita DIN 4109

  Doputene DIN 18183visine zidova

  Dokaz: DIN 18183

  Dokaz: pokusDIN 4102-4

  Ako upotrijebljena mineralna vuna nije u skladu sDIN 4102-4 elektrine doze treba obraditi gip-som u debljini obloge. (vidi detalje 5.45.00 do5.45.04).

  Rw,R = procijenjena zvuna izolacija pre grad -nog zida bez uzimanja u obzir ostalih gra e -vin skih elemenata.

  Raunska vrijednost za dalje dokaznepostupke i izraune.

  Dokaz: pokus

  U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuuju sigurnosni odbitak od 2dB.

  Vii zidovi su mogui prema tabeli nastranici MW-8-10

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:35 AM Page 22

 • 3.40.01

  MW 23

  Pregradni zid 10 (Rigips sustav 3.40.01) kao boni graevinski element

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 50-06

  Montani zidovi RigipsJednostruka obloga na svakoj strani

  Uzduna zvunaizolacija

  Detalji

  RL,w,R = Raunska vrijednost uzdune zvuneizolacije bonih graevinskih elemenata s tonodefiniranim spojem na razdjelni element.

  Dokaz: pokus

  Navedene vrijednosti uzdune zvune izolacijesu provjerene i u skladu su s dananjim sta njemtehnike.

  Po tome se razlikuju od starijih vrijednosti uprilogu 1 uz DIN 4109.

  U skladu s DIN 4109, navedene vrijednostiukljuujui sigurnosni dodatak od 2 dB.

  Zid, bono

  Jednostruka obloganeprekinuta CW profil na spoju nije potreban

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 56 dB

  Zid, bono

  Jednostruka obloga prekinutau irini prikljunog zida

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R 63 dB

  Zid, bono

  Jednostruka oblogaprekinuta razdjelnicom

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 62 dB

  Ploice

  2.95.00

  Spoj montanog zidana pod

  5.10.015.10.23

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Elektrine instalacije

  5.45.005.45.04

  Spoj montanog zidana masivne stropove

  5.15.015.15.43

  Spoj montanog zida u vezi sa stupovima

  5.24.015.25.22

  Izvedba zidova u prostorima s poveanom vlanosti

  5.50.025.50.60

  Spoj montanog zidana montane stropove

  5.16.015.16.54

  Spoj montanog zida u vezi s nosaima

  5.24.015.25.22

  Graevinska zatita odrentgenskog zraenja

  5.55.015.55.60

  Spoj montanog zida na montani zid

  5.20.015.20.23

  Kutevi montanih zidova

  5.30.015.30.10

  Konzolna optereenja

  2.90.012.90.04

  Spoj montanog zidana zidnu oblogu

  5.21.015.21.21

  Zavretak montanog zida

  5.30.015.30.10

  Bojanje

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivni zid

  5.22.015.22.20

  Dilatacijska razdjelnica

  5.35.015.35.12

  Tapete

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

  5.40.015.40.52

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 23

 • 3.40.01

  MW 24

  Izvedba prema DIN 18183

  Rigips ploe prema DIN EN 520 vezano sa 18180

  Izrada prema DIN 18181i Rigips uputama za montau

  Rigips profil prema DIN EN 14195 vezano saDIN 18182-1

  Vijci prema DIN 18182-2

  Mineralna vuna prema DIN EN 13162

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 50 - 06

  Montani zidovi RigipsJednostruka obloga na svakoj strani

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 24

 • 3.40.02

  MW 25

  Planiranje i gradnjasustavima Rigips

  Montani zidRigips

  Jednostruki zid smetalnompotkonstrukcijom

  Jednostrukaobloga12,5 mm

  Visina zidado 4500 mm

  Debljina zida100 mm

  Masa zidacca. 23 kg/m2

  (bez izolacije)

  1 Obloga Rigips - graevinska ploa RBZatita od poara Rigips - vatrootporna ploa RFPrivrenje Rigips - brzougradbeni vijci

  2 Brtvena traka Rigips - brtvena trakaZatita od poara Rigips - brtvena traka, ukoliko su raz djelni ce

  za punjene fugirnom masom u itavoj de blji niobloge ploa ili su ploe u spoju brt ve no fu -gi rane u itavoj debljini obloge, u protivnomupo tri je biti brtvenu traku od mine ralne vuneklase A

  3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 75 - 06stropni i podni prikljuak

  3.2 Nosai Rigips zidni profil CW 75 - 06Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

  4 Izolacija Zvuna zatita Mineralna vunaZatita od poara nije potrebna

  5 Zaglaivanje Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.spojeva Spojeve ploa i obodne spojeve ispuniti ispu-

  njivaem spojeva, npr. VARIO.

  Horizontalni presjek

  3.40.02 Zvuna zatitaRw,R do 43 dB

  Zatita od poaraF 30-A

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 25

 • 3.40.02

  MW 26

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 75 - 06

  Montani zidovi RigipsJednostruka obloga na svakoj strani

  Zvuna zatita DIN 4109 Rigips Debljina Mineralnaploe RB zida vuna Rw,Rmm mm mm dB

  12,5 100 40 41

  12,5 100 40 42*

  12,5 100 60 43

  Rw,R = procijenjena zvuna izolacija pre grad -nog zida bez uzimanja u obzir ostalih gra e -vin skih elemenata.

  Raunska vrijednost za dalje dokaznepostupke i izraune.

  Dokaz: pokus

  U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuuju sigurnosni odbitak od 2dB.

  Rigips Izolacija Klasavatrootporne vatrootpornostiploeRF Zid Gustoa Klasa- prema DIN 4102mm mm kg/m3 negorivosti

  12,5 za zatitu od poara nije potrebna F 30-A

  12,5 dozvoljeno dozvoljeno A F 30-A

  12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

  12,5 40 30 A F 30-A (prema DIN 4102-4)

  Obloga Podruje ugradnje prema DIN 4103-1

  1 2mm Doputena visina u mm Doputena visina u mm

  12,5 4500 3750

  Doputene DIN 18183visine zidova

  Dokaz: DIN 18183

  Dokaz: pokusDIN 4102-4

  Ako upotrijebljena mineralna vuna nije u skladus DIN4102-4, elektrine doze treba obraditi gip-som u debljini obloge.

  Vii zidovi su mogui prema tabeli nastranici MW 8-10

  Zatita DIN 4102od poara

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 26

 • 3.40.02

  MW 27

  Zid, bono

  Jednostruka oblogaprekinuta u iriniprikljunog zida

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R 63 dB

  Detalji

  Montani zidovi RigipsJednostruka obloga na svakoj strani

  Uzduna zvunaizolacija

  Pregradni zid 11 (Rigips sustav 3.40.02) kao boni graevinski element

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 75 - 06

  RL,w,R = Raunska vrijednost uzdune zvuneizolacije bonih graevinskih elemenata s tonodefiniranim spojem na razdjelni element.

  Dokaz: pokus

  Navedene vrijednosti uzdune zvune izolacijesu provjerene i u skladu su s dananjim sta -njem tehnike.

  U skladu s DIN 4109, navedene vrijednostiukljuujui sigurnosni dodatak od 2 dB.

  Zid, bono

  Jednostruka obloganeprekinuta CW profil na prikljukunije potreban

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 56 dB

  Zid, bono

  Jednostruka oblogaprekinuta razdjelnicom

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 62 dB

  Ploice

  2.95.00

  Spoj montanog zidana pod

  5.10.015.10.23

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Elektrine instalacije

  5.45.005.45.04

  Spoj montanog zidana masivne stropove

  5.15.015.15.43

  Spoj montanog zida u vezi sa stupovima

  5.24.015.25.22

  Izvedba zidova u prostorima s poveanom vlanosti

  5.50.025.50.60

  Spoj montanog zidana montane stropove

  5.16.015.16.54

  Spoj montanog zida u vezi s nosaima

  5.24.015.25.22

  Graevinska zatita odrentgenskog zraenja

  5.55.015.55.60

  Spoj montanog zida na montani zid

  5.20.015.20.23

  Kutevi montanih zidova

  5.30.015.30.10

  Konzolna optereenja

  2.90.012.90.04

  Spoj montanog zidana zidnu oblogu

  5.21.015.21.21

  Zavretak montanog zida

  5.30.015.30.10

  Bojanje

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivni zid

  5.22.015.22.20

  Dilatacijska razdjelnica

  5.35.015.35.12

  Tapete

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

  5.40.015.40.52

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 27

 • 3.40.02

  MW 28

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 75 - 06

  Montani zidovi RigipsJednostruka obloga na svakoj strani

  Izvedba prema DIN 18183

  Rigips ploe prema DIN EN 520 vezano saDIN 18180

  Izrada prema DIN 18181i Rigips uputama za montau

  Rigips profil prema DIN EN 14195 vezano saDIN 18182-1

  Vijci prema DIN 18182-2

  Mineralna vuna prema DIN EN 13162

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 28

 • 3.40.03

  MW 29

  1 Obloga Rigips - graevinska ploa RBZatita od poara Rigips - vatrootporna ploa RFPrivrenje Rigips - brzougradbeni vijci

  2 Brtvena traka Rigips - brtvena trakaZatita od poara Rigips - brtvena traka, ukoliko su raz djelni ce

  za punjene fugirnom masom u itavoj de blji niobloge ploa ili su ploe u spoju brt ve no fu -gi rane u itavoj debljini obloge, u protivnomupo tri je biti brtvenu traku od mine ralne vuneklase A

  3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 100 - 06stropni i podni prikljuak

  3.2 Nosai Rigips zidni profil CW 100 - 06Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

  4 Izolacija Zvuna zatita Mineralna vunaZatita od poara nije potrebna

  5 Zaglaivanje Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.spojeva Spojeve ploa i obodne spojeve ispuniti ispu-

  njivaem spojeva, npr. VARIO.

  Planiranje i gradnjasustavima Rigips

  Montani zidRigips

  Jednostruki zid smetalnompotkonstrukcijom

  Jednostrukaobloga12,5 mm

  Zvuna zatitaRw,R do 45 dB

  Zatita od poaraF 30-A

  Visina zidado 5000 mm

  Debljina zida125 mm

  Masa zidacca. 23 kg/m2

  (bez izolacije)

  Horizontalni presjek

  3.40.03

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 29

 • 3.40.03

  MW 30

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 100 - 06

  Montani zidovi RigipsJednostruka obloga na svakoj strani

  Zvuna zatita DIN 4109 Rigips Debljina Mineralnaploe RB zida vuna Rw,Rmm mm mm dB

  12,5 125 40 42

  12,5 125 80 45

  Rw,R = procijenjena zvuna izolacija pre grad -nog zida bez uzimanja u obzir ostalih gra e -vin skih elemenata.

  Raunska vrijednost za dalje dokaznepostupke i izraune.

  Dokaz: pokus

  U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuuju sigurnosni odbitak od 2dB

  Rigips Izolacija Klasavatrootporne vatrootpornostiploeRF Zid Gustoa Klasa- prema DIN 4102mm mm kg/m3 negorivosti

  12,5 za zatitu od poara nije potrebna F 30-A

  12,5 dozvoljeno dozvoljeno A F 30-A

  12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

  12,5 40 30 A F 30-A (prema DIN 4102-4)

  Obloga Podruje ugradnje prema DIN 4103-1

  1 2mm Doputena visina u mm Doputena visina u mm

  12,5 5000 4250

  Doputene DIN 18183visine zidova

  Dokaz: DIN 18183

  Dokaz: pokusDIN 4102-4

  Ako upotrijebljena mineralna vuna nije u skladus DIN4102-4, elektrine doze treba obraditi gip-som u debljini obloge.

  Vii zidovi su mogui prema tabeli nastranici MW 8-10

  Zatita DIN 4102od poara

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 30

 • 3.40.03

  MW 31

  Detalji

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 100 - 06

  Montani zidovi RigipsJednostruka obloga na svakoj strani

  Uzduna zvunaizolacija

  Pregradni zid 11 (Rigips sustav 3.40.03) kao boni graevinski element

  RL,w,R = Raunska vrijednost uzdune zvuneizolacije bonih graevinskih elemenata s tonodefiniranim spojem na razdjelni element.

  Dokaz: pokus

  Navedene vrijednosti uzdune zvune izolacijesu provjerene i u skladu su s dananjim sta -njem tehnike.

  Po tome se razlikuju od starijih vrijednosti uprilogu 1 uz DIN 4109.

  U skladu s DIN 4109, navedene vrijednostiukljuujui sigurnosni dodatak od 2 dB.

  Zid, bono

  Jednostruka obloganeprekinuta CW profil na spoju nije potreban

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 56 dB

  Zid, bono

  Jednostruka oblogaprekinuta u iriniprikljunog zida

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R 63 dB

  Zid, bono

  Jednostruka oblogaprekinuta razdjelnicom

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 62 dB

  Ploice

  2.95.00

  Spoj montanog zidana pod

  5.10.015.10.23

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Elektrine instalacije

  5.45.005.45.04

  Spoj montanog zidana masivne stropove

  5.15.015.15.43

  Spoj montanog zida u vezi sa stupovima

  5.24.015.25.22

  Izvedba zidova u prostorima s poveanom vlanosti

  5.50.025.50.60

  Spoj montanog zidana montane stropove

  5.16.015.16.54

  Spoj montanog zida u vezi s nosaima

  5.24.015.25.22

  Graevinska zatita odrentgenskog zraenja

  5.55.015.55.60

  Spoj montanog zida na montani zid

  5.20.015.20.23

  Kutevi montanih zidova

  5.30.015.30.10

  Konzolna optereenja

  2.90.012.90.04

  Spoj montanog zidana zidnu oblogu

  5.21.015.21.21

  Zavretak montanog zida

  5.30.015.30.10

  Bojanje

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivni zid

  5.22.015.22.20

  Dilatacijska razdjelnica

  5.35.015.35.12

  Tapete

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

  5.40.015.40.52

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 31

 • 3.40.03

  MW 32

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 100 - 06

  Montani zidovi RigipsJednostruka obloga na svakoj strani

  Izvedba prema DIN 18183

  Rigips ploe prema DIN EN 520 vezano saDIN 18180

  Izrada prema DIN 18181i Rigips uputama za montau

  Rigips profil prema DIN EN 14195 vezano saDIN 18182-1

  Vijci prema DIN 18182-2

  Mineralna vuna prema DIN EN 13162

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 32

 • 3.40.04

  MW 33

  Planiranje i gradnjasustavima Rigips

  Montani zidRigips

  Jednostruki zid smetalnompotkonstrukcijom

  Dvostrukaobloga12,5 mm

  Zvuna zatitaRw,R do 50 dB

  Zatita od poarado F 90-A

  Visina zidado 4000 mm

  Debljina zida100 mm

  Masa zidacca. 44 kg/m2

  (bez izolacije)

  Horizontalni presjek

  3.40.04

  1 Obloga Rigips - graevinska ploa RBZatita od poara Rigips - vatrootporna ploa RFPrivrenje Rigips - brzougradbeni vijci

  2 Brtvena traka Rigips - brtvena trakaZatita od poara Rigips - brtvena traka, ukoliko su raz djelni ce

  za punjene fugirnom masom u itavoj de blji niobloge ploa ili su ploe u spoju brt ve no fu -gi rane u itavoj debljini obloge, u protivnomupo tri je biti brtvenu traku od mine ralne vuneklase A

  3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50 - 06stropni i podni prikljuak

  3.2 Nosai Rigips zidni profil CW 50 - 06Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

  4 Izolacija Zvuna zatita Mineralna vunaZatita od poara nije potrebna

  5 Zaglaivanje Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.spojeva Spojeve ploa i obodne spojeve ispuniti ispu-

  njivaem spojeva, npr. VARIO.

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 33

 • 3.40.04

  MW 34

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 50 - 06

  Montani zidovi RigipsDvostruka obloga na svakoj strani

  Zvuna zatita DIN 4109 Rigips Debljina Mineralnaploe RB zida vuna Rw,Rmm mm mm dB

  2 x 12,5 100 bez 41

  2 x 12,5 100 40 50

  Rw,R = procijenjena zvuna izolacija pre grad -nog zida bez uzimanja u obzir ostalih gra e -vin skih elemenata.

  Raunska vrijednost za dalje dokaznepostupke i izraune.

  Dokaz: pokus

  U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuuju sigurnosni odbitak od 2dB

  Obloga Podruje ugradnje prema DIN 4103-1

  1 2mm Doputena visina u mm Doputena visina u mm

  12,5 4000 3500

  Doputene DIN 18183visine zidova

  Dokaz: DIN 18183

  Vii zidovi su mogui prema tabeli nastranici MW 8-10

  Dalje konstrukcije zatite od poara F 120-A i F 180-A mogue su premaDIN 4102-4.

  Rigips Izolacija Klasavatrootporne vatrootpornostiploeRF Zid Gustoa Klasa- prema DIN 4102mm mm kg/m3 negorivosti

  2 x 12,51) za zatitu od poara nije potrebna F 30-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 30-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

  2 x 12,51) 40 30 A F 30-A (prema DIN 4102-4)

  2 x 12,51) za zatitu od poara nije potrebna F 60-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 60-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

  2 x 12,5 40 40 A F 60-A (prema DIN 4102-4)

  2 x 12,5 za zatitu od poara nije potrebna F 90-A

  2 x 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A F 90-A

  2 x 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

  2 x 12,5 40 100 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

  Dokaz: pokusDIN 4102-4

  1) Rigips ploe RB

  Ako upotrijebljena mineralna vuna nije u skladus DIN4102-4, elektrine doze treba obraditi gip-som u debljini obloge.

  Zatita DIN 4102od poara

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 34

 • 3.40.04

  MW 35

  Detalji

  Pregradni zid 20 (Rigips sustav 3.40.04) kao boni graevinski element

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 50 - 06

  Montani zidovi RigipsDvostruka obloga na svakoj strani

  Uzduna zvunaizolacijaZid, bono

  Dvostruka obloganeprekinutaCW profil na prikljukunije potreban

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 56 dB

  Zid, bono

  Dvostruka oblogaprekinuta u iriniprikljunog zida

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R 66 dB

  Zid, bono

  Dvostruka oblogaprekinuta razdjelnicom

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 63 dB

  RL,w,R = Raunska vrijednost uzdune zvuneizolacije bonih graevinskih elemenata s tonodefiniranim spojem na razdjelni element.

  Dokaz: pokus

  Navedene vrijednosti uzdune zvune izolacijesu provjerene i u skladu su s dananjim sta -njem tehnike.

  Po tome se razlikuju od starijih vrijednosti uprilogu 1 uz DIN 4109.

  U skladu s DIN 4109, navedene vrijednostiukljuujui sigurnosni dodatak od 2 dB.

  Ploice

  2.95.00

  Spoj montanog zidana pod

  5.10.015.10.23

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Elektrine instalacije

  5.45.005.45.04

  Spoj montanog zidana masivne stropove

  5.15.015.15.43

  Spoj montanog zida u vezi sa stupovima

  5.24.015.25.22

  Izvedba zidova u prostorima s poveanom vlanosti

  5.50.025.50.60

  Spoj montanog zidana montane stropove

  5.16.015.16.54

  Spoj montanog zida u vezi s nosaima

  5.24.015.25.22

  Graevinska zatita odrentgenskog zraenja

  5.55.015.55.60

  Spoj montanog zida na montani zid

  5.20.015.20.23

  Kutevi montanih zidova

  5.30.015.30.10

  Konzolna optereenja

  2.90.012.90.04

  Spoj montanog zidana zidnu oblogu

  5.21.015.21.21

  Zavretak montanog zida

  5.30.015.30.10

  Bojanje

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivni zid

  5.22.015.22.20

  Dilatacijska razdjelnica

  5.35.015.35.12

  Tapete

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

  5.40.015.40.52

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 35

 • 3.40.04

  MW 36

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 50 - 06

  Montani zidovi RigipsDvostruka obloga na svakoj strani

  Izvedba prema DIN 18183

  Rigips ploe prema DIN EN 520 vezano saDIN 18180

  Izrada prema DIN 18181i Rigips uputama za montau

  Rigips profil prema DIN EN 14195 vezano saDIN 18182-1

  Vijci prema DIN 18182-2

  Mineralna vuna prema DIN EN 13162

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 36

 • 3.40.05

  MW 37

  Planiranje i gradnjasustavima Rigips

  Montani zidRigips

  Jednostruki zid smetalnompotkonstrukcijom

  Dvostrukaobloga12,5 mm

  Visina zidado 5500 mm

  Debljina zida125 mm

  Masa zidacca. 44 kg/m2

  (bez izolacije)

  Horizontalni presjek

  Zvuna zatitaRw,R do 52 dB

  Zatita od poarado F 90-A

  3.40.05

  1 Obloga Rigips - graevinska ploa RBZatita od poara Rigips - vatrootporna ploa RFPrivrenje Rigips - brzougradbeni vijci

  2 Brtvena traka Rigips - brtvena trakaZatita od poara Rigips - brtvena traka, ukoliko su raz djelni ce

  za punjene fugirnom masom u itavoj de blji niobloge ploa ili su ploe u spoju brt ve no fu -gi rane u itavoj debljini obloge, u protivnomupo tri je biti brtvenu traku od mine ralne vuneklase A

  3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 75 - 06stropni i podni prikljuak

  3.2 Nosai Rigips zidni profil CW 75 - 06Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

  4 Izolacija Zvuna zatita Mineralna vunaZatita od poara nije potrebna

  5 Zaglaivanje Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.spojeva Spojeve ploa i obodne spojeve ispuniti ispu-

  njivaem spojeva, npr. VARIO.

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 37

 • 3.40.05

  MW 38

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 75 - 06

  Montani zidovi RigipsDvostruka obloga na svakoj strani

  Zvuna zatita DIN 4109 Rigips Debljina Mineralnaploe RB zida vuna Rw,Rmm mm mm dB

  2 x 12,5 125 40 51

  2 x 12,5 125 60 52

  Rw,R = procijenjena zvuna izolacija pre grad -nog zida bez uzimanja u obzir ostalih gra e -vin skih elemenata.

  Raunska vrijednost za dalje dokaznepostupke i izraune.

  Dokaz: pokus

  U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuuju sigurnosni odbitak od 2dB

  Rigips Izolacija Klasavatrootporne vatrootpornostiploeRF Zid Gustoa Klasa- prema DIN 4102mm mm kg/m3 negorivosti

  2 x 12,51) za zatitu od poara nije potrebna F 30-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 30-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

  2 x 12,51) 40 30 A F 30-A (prema DIN 4102-4)

  2 x 12,51) za zatitu od poara nije potrebna F 60-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 60-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

  2 x 12,5 40 40 A F 60-A (prema DIN 4102-4)

  2 x 12,5 za zatitu od poara nije potrebna F 90-A

  2 x 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A F 90-A

  2 x 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

  2 x 12,5 60 50 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

  2 x 12,5 40 100 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

  Obloga Podruje ugradnje prema DIN 4103-1

  1 2mm Doputena visina u mm Doputena visina u mm

  12,5 5500 5000

  Doputene DIN 18183visine zidova

  Dokaz: DIN 18183

  Dokaz: pokusDIN 4102-4

  1) Rigips ploe RB

  Ako upotrijebljena mineralna vuna nije u skladus DIN4102-4, elektrine doze treba obraditi gip-som u debljini obloge.

  Dalje konstrukcije zatite od poara F 120-A i F 180-A mogue su premaDIN 4102-4.

  Zatita DIN 4102od poara

  Vii zidovi su mogui prema tabeli nastranici MW 8-10

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 38

 • 3.40.05

  MW 39

  Detalji

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 75 - 06

  Montani zidovi RigipsDvostruka obloga na svakoj strani

  Uzduna zvunaizolacija

  Pregradni zid 21 (Rigips sustav 3.40.05) kao boni graevinski element

  Zid, bono

  Dvostruka obloganeprekinutaCW profil na prikljukunije potreban

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 56 dB

  Zid, bono

  Dvostruka obloga,prekinuta u iriniprikljunog zida

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R 66 dB

  Zid, bono

  Dvostruka obloga,prekinuta razdjelnicom

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 63 dB

  RL,w,R = Raunska vrijednost uzdune zvuneizolacije bonih graevinskih elemenata s tonodefiniranim spojem na razdjelni element.

  Dokaz: pokus

  Navedene vrijednosti uzdune zvune izolacijesu provjerene i u skladu su s dananjim sta njemtehnike.

  Po tome se razlikuju od starijih vrijednosti uprilogu 1 uz DIN 4109.

  U skladu s DIN 4109, navedene vrijednostiukljuujui sigurnosni dodatak od 2 dB.

  Ploice

  2.95.00

  Spoj montanog zidana pod

  5.10.015.10.23

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Elektrine instalacije

  5.45.005.45.04

  Spoj montanog zidana masivne stropove

  5.15.015.15.43

  Spoj montanog zida u vezi sa stupovima

  5.24.015.25.22

  Izvedba zidova u prostorima s poveanom vlanosti

  5.50.025.50.60

  Spoj montanog zidana montane stropove

  5.16.015.16.54

  Spoj montanog zida u vezi s nosaima

  5.24.015.25.22

  Graevinska zatita odrentgenskog zraenja

  5.55.015.55.60

  Spoj montanog zida na montani zid

  5.20.015.20.23

  Kutevi montanih zidova

  5.30.015.30.10

  Konzolna optereenja

  2.90.012.90.04

  Spoj montanog zidana zidnu oblogu

  5.21.015.21.21

  Zavretak montanog zida

  5.30.015.30.10

  Bojanje

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivni zid

  5.22.015.22.20

  Dilatacijska razdjelnica

  5.35.015.35.12

  Tapete

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

  5.40.015.40.52

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 39

 • 3.40.05

  MW 40

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 75 - 06

  Montani zidovi RigipsDvostruka obloga na svakoj strani

  Izvedba prema DIN 18183

  Rigips ploe prema DIN EN 520 vezano sa DIN 18180

  Izrada prema DIN 18181i Rigips uputama za montau

  Rigips profil prema DIN EN 14195 vezano saDIN 18182-1

  Vijci prema DIN 18182-2

  Mineralna vuna prema DIN EN 13162

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 40

 • 3.40.06

  MW 41

  Planiranje i gradnjasustavima Rigips

  Montani zidRigips

  Jednostruki zid smetalnompotkonstrukcijom

  Dvostrukaobloga12,5 mm

  Visina zidado 6500 mm

  Debljina zida150 mm

  Masa zidacca. 44 kg/m2

  (bez izolacije)

  Zvuna zatitaRw,R do 53 dB

  Zatita od poarado F 90-A

  3.40.06

  1 Obloga Rigips - graevinska ploa RBZatita od poara Rigips - vatrootporna ploa RFPrivrenje Rigips - brzougradbeni vijci

  2 Brtvena traka Rigips - brtvena trakaZatita od poara Rigips - brtvena traka, ukoliko su raz djelni ce

  za punjene fugirnom masom u itavoj de blji niobloge ploa ili su ploe u spoju brt ve no fu -gi rane u itavoj debljini obloge, u protivnomupo tri je biti brtvenu traku od mine ralne vuneklase A

  3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 100 - 06stropni i podni prikljuak

  3.2 Nosai Rigips zidni profil CW 100 - 06Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

  4 Izolacija Zvuna zatita Mineralna vunaZatita od poara nije potrebna

  5 Zaglaivanje Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.spojeva Spojeve ploa i obodne spojeve ispuniti ispu-

  njivaem spojeva, npr. VARIO.

  Horizontalni presjek

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 41

 • 3.40.06

  MW 42

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 100 - 06

  Montani zidovi RigipsDvostruka obloga na svakoj strani

  Zvuna zatita DIN 4109 Rigips Debljina Mineralnaploe RB zida vuna Rw,Rmm mm mm dB

  2 x 12,5 150 40 51

  2 x 12,5 150 80 53

  Rw,R = procijenjena zvuna izolacija pre grad -nog zida bez uzimanja u obzir ostalih gra e -vin skih elemenata.

  Raunska vrijednost za dalje dokaznepostupke i izraune.

  Dokaz: pokus

  U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuuju sigurnosni odbitak od 2dB.

  Rigips Izolacija Klasavatrootporne vatrootpornostiploeRF Zid Gustoa Klasa- prema DIN 4102mm mm kg/m3 negorivosti

  2 x 12,51) za zatitu od poara nije potrebna F 30-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 30-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

  2 x 12,51) 40 30 A F 30-A (prema DIN 4102-4)

  2 x 12,51) za zatitu od poara nije potrebna F 60-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 60-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

  2 x 12,5 40 40 A F 60-A (prema DIN 4102-4)

  2 x 12,5 za zatitu od poara nije potrebna F 90-A

  2 x 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A F 90-A

  2 x 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

  2 x 12,5 80 30 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

  2 x 12,5 60 50 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

  2 x 12,5 40 100 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

  Obloga Podruje ugradnje prema DIN 4103-1

  1 2mm Doputena visina u mm Doputena visina u mm

  12,5 6500 5750

  Doputene DIN 18183visine zidova

  Dokaz: DIN 18183

  Dokaz: pokusDIN 4102-4

  1) Rigips ploe RB

  Ako upotrijebljena mineralna vuna nije u skladus DIN4102-4, elektrine doze treba obraditi gip-som u debljini obloge.

  Dalje konstrukcije zatite od poara F 120-A i F 180-A mogue su premaDIN 4102-4.

  Zatita DIN 4102od poara

  Vii zidovi su mogui prema tabeli nastranici MW 8-10

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 42

 • 3.40.06

  MW 43

  Detalji

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 100 - 06

  Montani zidovi RigipsDvostruka obloga na svakoj strani

  Uzduna zvunaizolacija

  Pregradni zid 22 (Rigips sustav 3.40.06) kao boni graevinski element

  Zid, bono

  Dvostruka obloga neprekinuta CW profil na prikljukunije potreban

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 56 dB

  Zid, bono

  Dvostruka obloga,prekinuta u iriniprikljunog zida

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R 66 dB

  Zid, bono

  Dvostruka obloga,prekinuta razdjelnicom

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 63 dB

  RL,w,R = Raunska vrijednost uzdune zvuneizolacije bonih graevinskih elemenata s tonodefiniranim spojem na razdjelni element.

  Dokaz: pokus

  Navedene vrijednosti uzdune zvune izolacijesu provjerene i u skladu su s dananjim sta -njem tehnike.

  Po tome se razlikuju od starijih vrijednosti uprilogu 1 uz DIN 4109.

  U skladu s DIN 4109, navedene vrijednostiukljuujui sigurnosni dodatak od 2 dB.

  Ploice

  2.95.00

  Spoj montanog zidana pod

  5.10.015.10.23

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Elektrine instalacije

  5.45.005.45.04

  Spoj montanog zidana masivne stropove

  5.15.015.15.43

  Spoj montanog zida u vezi sa stupovima

  5.24.015.25.22

  Izvedba zidova u prostorima s poveanom vlanosti

  5.50.025.50.60

  Spoj montanog zidana montane stropove

  5.16.015.16.54

  Spoj montanog zida u vezi s nosaima

  5.24.015.25.22

  Graevinska zatita odrentgenskog zraenja

  5.55.015.55.60

  Spoj montanog zida na montani zid

  5.20.015.20.23

  Kutevi montanih zidova

  5.30.015.30.10

  Konzolna optereenja

  2.90.012.90.04

  Spoj montanog zidana zidnu oblogu

  5.21.015.21.21

  Zavretak montanog zida

  5.30.015.30.10

  Bojanje

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivni zid

  5.22.015.22.20

  Dilatacijska razdjelnica

  5.35.015.35.12

  Tapete

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

  5.40.015.40.52

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 43

 • 3.40.06

  MW 44

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 100 - 06

  Montani zidovi RigipsDvostruka obloga na svakoj strani

  Izvedba prema DIN 18183

  Rigips ploe prema DIN EN 520 vezano sa DIN 18180

  Izrada prema DIN 18181i Rigips uputama za montau

  Rigips profil prema DIN EN 14195 vezano saDIN 18182-1

  Vijci prema DIN 18182-2

  Mineralna vuna prema DIN EN 13162

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 44

 • 3.40.09 Planiranje i gradnjasustavima RigipsMontani zidRigips

  Jednostruki zid smetalnompotkonstrukcijom do9 metara visine

  JednostrukaoblogaRigips Die Dicke 25

  Zvuna zatitaRw,R do 43 dB

  Zatita od poaraF 90-A

  Visina zidado 9000 mm

  Debljina zida150 mm

  Masa zidacca. 49 kg/m2

  (bez izolacije)

  1 Obloga Rigips Die Dicke 25 (bzw. Die Dicke 25RFI)Privrenje Rigips - brzougradbeni vijci

  2 Brtvena traka Rigips - brtvena trakaZatita od poara Rigips - brtvena traka, ukoliko su raz djelni ce

  za punjene fugirnom masom u itavoj de blji niobloge ploa ili su ploe u spoju brt ve no fu -gi rane u itavoj debljini obloge, u protivnomupo tri je biti brtvenu traku od mine ralne vuneklase A

  3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 100 - 06stropni i podni prikljuak

  3.2 Nosai Rigips zidni profil CW 100 - 06Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07,

  Visina zida > 5 metara vidi detalj 3.40.09B

  4 Izolacija Zvuna zatita Mineralna vunaZatita od poara Mineralna vuna klase A s talitem > 1000 C

  prema DIN 4102-4

  5 Zaglaivanje Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.spojeva Spojeve ploa i obodne spojeve ispuniti ispu-

  njivaem spojeva, npr. VARIO.

  Horizontalni presjek (na mjestu produivanja profila)

  3.40.09

  Produivanje profila - vidi detalje

  MW 45

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 45

 • 3.40.09

  MW 46

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 100 - 06

  Montani zidovi RigipsObloga Die Dicke 25 obostrano

  Zvuna zatita DIN 4109

  Obloga Podruje ugradnje prema DIN 4103-1

  1 2mm Doputena visina u mm Doputena visina u mm

  25 9000* 8500*

  25 5000** 5000**

  Doputenevisine zidova

  Podruje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u ko -ji ma se okuplja manje ljudi kao to su,primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolnikiprostori i prostori sline namjene ukljuujuipredvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ilipredvorja s razlikom u visini poda s dvije stra -ne zida od < 1,0 m.

  Podruje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u ko -jima se okuplja puno ljudi kao to su,primjerice, vei prostori za okupljanja, kolskiprostori, sale predavaonica, izlobeni i pro -dajni prostori i prostori sline namjene kao izidovi izmeu prostorija i/ili predvorja s raz li -kom u visini poda s dvije strane zida od 1,0 m.

  Dokaz: pokus

  * Spojevi zidnih profila Rigips CW sa CW-umetkom, vidi detalj 3.40.09 B

  ** Spojevi zidnih profila Rigips CW s pod lo -kom spoja na UW profil, vidi detalj 3.40.09 A

  Vii zidovi na upit!

  Rigips Mineralna vuna Klasazid 25 vatrootpornosti

  Zid Gustoa prema DIN 4102mm mm kg/m3

  25 80 501)

  F 90-A

  1) Mineralna vuna A1 (prema DIN 4102)(Isover Protect BSP 50 ili Rockwool Termarock50)

  Rigips Debljina Mineralnazid 25 zida vuna Rw,Rmm mm mm dB

  25 150 80* 40

  25 150 40 43

  Rw,R = procijenjena zvuna izolacija pre grad -nog zida bez uzimanja u obzir ostalih gra e -vin skih elemenata.*(navedena vrijednost zvune izolacije dobive -na je s mineralnom vunom koja je potrebna zazatitu od poara, 50 kg/m2

  Raunska vrijednost za dalje dokaznepostupke i izraune.

  Dokaz: pokus

  U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuuju sigurnosni odbitak od 2dB.

  Dokaz: pokus

  Zatita DIN 4102od poara

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 46

 • 3.40.09

  MW 47

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 100 - 06

  Montani zidovi RigipsObloga Die Dicke 25 obostrano

  Uzduna zvunaizolacija

  Detalj

  Pregradni zid (Rigips sustav 3.40.09) kao boni graevinski element

  3.40.09 APodloka spoja profilaza visine zida 5 metara

  3.40.09 BUmetak profilnog spojaZa visine zida 5 metara

  3.40.09 CIzvedba kuta kod visine zidova 5 metara

  3.40.09 DOdvajanje kod visine zidova 5 metara

  RL,w,R = Raunska vrijednost uzdune zvuneizolacije bonih graevinskih elemenata s tonodefiniranim spojem na razdjelni element.

  Dokaz: pokus

  *Navedene su vrijednosti uzdune zvune izo -lacije orijentacijske.

  Izmjerene su s oblogama 2 x 12,5 mm po stra -ni zid i s razmakom nosaa od 625 mm.

  U skladu s DIN 4109, navedene vrijednostiukljuujui sigurnosni dodatak od 2 dB.

  Zid, bono

  Jednostruka obloga neprekinutaCW profil na spoju nije potreban (opaska - mora biti u dva reda, sovakvim rasporedom)

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 56 dB*

  Zid, bono

  Jednostruka oblogaprekinuta u iriniprikljunog zida

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R 66 dB*

  Zid, bono

  Jednostruka oblogaprekinuta razdjelnicom

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 63 dB*

  Detalj 3.40.09 ADo visine zida od 5 metara spojevizidnih profila Rigips CW mogu sejedno stavno spojiti s elementimazidnih profila Rigips UW (3.4) i takose produljiti. Te profilne dijelove tre -ba privrstiti pop-zakovicama 3,2 x 6mm ili alternativno TEX-vijcima (iliisto vrsnima) 3,2 x 9 mm, s buaomglavom.

  Detalj 3.40.09 BKod visina zidova veih od 5 metarana spojevima profila izvodi se ume -tak s elementima zidnih profilaRigips CW (3.5). Radi osiguranja zatite od poara(zvune zatite), prazne prostore uovim podrujima treba ispuniti mine -ralnom vunom.

  Detalj 3.40.09 CBKod kutnih izvedbi viih od 5metara dva se zidna profila RigipsCW (3.2) koji tvore kut meusobnoprivruju Rigips brzougradbenimvijcima TB 35 (1.3). U podruju spojaprofila potrebna je ispuna od mine -ralne vune.

  Detalj 3.40.09 DOblogu montanog zida koji se od -vaja treba izvesti preko spojnog zi -da, zidnim profilima CW lijevo idesno

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 47

 • 3.40.09

  MW 48

  Detalji

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil CW 100 - 06

  Montani zidovi RigipsObloga Die Dicke 25 je obostrano

  Ploice

  2.95.00

  Spoj montanog zidana pod

  5.10.015.10.23

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Elektrine instalacije

  5.45.005.45.04

  Spoj montanog zidana masivne stropove

  5.15.015.15.43

  Spoj montanog zida u vezi sa stupovima

  5.24.015.25.22

  Izvedba zidova u prostorima s poveanom vlanosti

  5.50.025.50.60

  Spoj montanog zidana montane stropove

  5.16.015.16.54

  Spoj montanog zida u vezi s nosaima

  5.24.015.25.22

  Graevinska zatita odrentgenskog zraenja

  5.55.015.55.60

  Spoj montanog zida na montani zid

  5.20.015.20.23

  Kutevi montanih zidova

  5.30.015.30.10

  Konzolna optereenja

  2.90.012.90.04

  Spoj montanog zidana zidnu oblogu

  5.21.015.21.21

  Zavretak montanog zida

  5.30.015.30.10

  Bojanje

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivni zid

  5.22.015.22.20

  Dilatacijska razdjelnica

  5.35.015.35.12

  Tapete

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

  5.40.015.40.52

  Izvedba prema DIN 18183

  Rigips ploe prema DIN EN 520 vezano sa DIN 18180

  Izrada prema DIN 18181i Rigips uputama za montau

  Rigips profil prema DIN EN 14195 vezano saDIN 18182-1

  Vijci prema DIN 18182-2

  Mineralna vuna prema DIN EN 13162 prema zahtjevu

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 48

 • 3.40.10

  MW 49

  Planiranje i gradnjasustavima Rigips

  Montani zidRigips

  Jednostruki zid smetalnompotkonstrukcijom

  Troslojnaobloga12,5 mm

  Visina zidado 9000 mm

  Debljina zida150 mm do200 mm

  Masa zidacca. 65 kg/m2

  (bez izolacije)

  Horizontalni presjek

  Zvuna zatitaRw,R 57 dB

  Zatita od poaraF 90-A do F 180-A

  3.40.10

  1 Obloga Rigips - graevinska ploa RBZatita od poara Rigips - vatrootporna ploa RFPrivrenje Rigips - brzougradbeni vijci

  2 Brtvena traka Rigips - brtvena trakaZatita od poara Rigips - brtvena traka, ukoliko su spojevi za -

  punjene fugirnom masom u itavoj de blji niobloge ploa ili su ploe u spoju brt ve no fu -gi rane u itavoj debljini obloge, u protivnomupo tri je biti brtvenu traku od mine ralne vuneklase A

  3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 75/100/125 - 06stropni i podni prikljuak

  3.2 Nosai Rigips zidni profil CW 75/100/125 - 06Unitarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

  4 Izolacija Zvuna zatita Mineralna vunaZatita od poara nije potrebna

  5 Zaglaivanje Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.spojeva Spojeve ploa i obodne spojeve ispuniti ispu-

  njivaem spojeva, npr. VARIO.Eckbewehrung Details, Register 5

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 49

 • 3.40.10Rigips Debljina Debljina Mineralnaploe RB zida profila vuna Rw,Rmm mm CW/UW mm dB

  3 x 12,5 150 75 - 06 60 57

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiProfil CW 75/100/125 - 06

  Montani zidovi RigipsTrostruka obloga na svakoj strani

  Zvuna zatita DIN 4109

  Rw,R = procijenjena zvuna izolacija pre grad -nog zida bez uzimanja u obzir ostalih gra e -vin skih elemenata.

  Raunska vrijednost za dalje dokaznepostupke i izraune.

  Dokaz: pokus

  U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuuju sigurnosni odbitak od 2dB.

  Rigips Rigips Izolacija Klasavatrootporne debljina vatrootpornosti ploeRF profila Zid Gustoa Klasa- prema DIN 4102mm

  CW/UW mm kg/m3 negorivosti

  3 x 12,5 75 - 06 40 40 A F 120-A (prema DIN 4102-4)

  3 x 12,5 75 - 06 60 100 A F 180-A (prema DIN 4102-4)

  3 x 12,5 100 - 06 40 40 A F 90-A

  3 x 12,5 100 - 06 40 40 A F 120-A (prema DIN 4102-4)

  3 x 12,5 100 - 06 60 100 A F 180-A (prema DIN 4102-4)

  3 x 12,5 100 - 06 80 50 A F 180-A (prema DIN 4102-4)

  3 x 12,5 125 - 06 40 40 A F 90-A

  Rigips

  debljina

  profila CW/UW

  Obloga Podruje ugradnje prema DIN 4103-1

  1 2mm Doputena visina u mm Doputena visina u mm

  3 x 12,5 75 -06 5500 5000

  3 x 12,5 100 - 06 8000 7500

  3 x 12,5 125 - 06 9000 8000

  Zatita DIN 4102od poara

  Doputene DIN 18183visine zidova

  Dokaz: pokusDIN 18183

  Dokaz: pokusDIN 4102-4

  Ako upotrijebljena mineralna vuna nije u skladus DIN4102-4, elektrine doze treba obraditi gip-som u debljini obloge.

  Vii su zidovi mogui u skladu s certifikatom (vidi i tablice, stranice MW 8-10)

  Dalje protupoarne konstrukcije F 90-A do F 180-A mogue su u skladu scertifikatom i DIN 4102-4.

  MW 50

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:36 AM Page 50

 • 3.40.10

  Detalji

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiProfil CW 75/100/125 - 06

  Montani zidovi RigipsTrostruka obloga na svakoj strani

  Uzduna zvunaizolacija

  Pregradni zid 31, 32, 33 (Rigips sustav 3.40.10) kao boni gra. element

  Zid, bono

  Trostruka obloga, neprekinutaCW profil na prikljukunije potreban

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 56 dB

  Zid, bono

  Trostruka oblogaprekinuta u iriniprikljunog zida

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R 68 dB

  Zid, bono

  Trostruka oblogaprekinutarazdjelnicom

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 65 dB

  RL,w,R = Raunska vrijednost uzdune zvuneizolacije bonih graevinskih elemenata s tonodefiniranim spojem na razdjelni element.

  Dokaz: pokus

  Navedene vrijednosti uzdune zvune izolacijesu provjerene i u skladu su s dananjim stanjemtehnike.

  Po tome se razlikuju od starijih vrijednosti uprilogu 1 uz DIN 4109.

  U skladu s DIN 4109, navedene vrijednostiukljuujui sigurnosni dodatak od 2 dB.

  MW 51

  Ploice

  2.95.00

  Spoj montanog zidana pod

  5.10.015.10.23

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Elektrine instalacije

  5.45.005.45.04

  Spoj montanog zidana masivne stropove

  5.15.015.15.43

  Spoj montanog zida u vezi sa stupovima

  5.24.015.25.22

  Izvedba zidova u prostorima s poveanom vlanosti

  5.50.025.50.60

  Spoj montanog zidana montane stropove

  5.16.015.16.54

  Spoj montanog zida u vezi s nosaima

  5.24.015.25.22

  Graevinska zatita odrentgenskog zraenja

  5.55.015.55.60

  Spoj montanog zida na montani zid

  5.20.015.20.23

  Kutevi montanih zidova

  5.30.015.30.10

  Konzolna optereenja

  2.90.012.90.04

  Spoj montanog zidana zidnu oblogu

  5.21.015.21.21

  Zavretak montanog zida

  5.30.015.30.10

  Bojanje

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivni zid

  5.22.015.22.20

  Dilatacijska razdjelnica

  5.35.015.35.12

  Tapete

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

  5.40.015.40.52

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:37 AM Page 51

 • 3.40.10

  MW 52

  Jednostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiProfil CW 75/100/125 - 06

  Montani zidovi RigipsTrostruka obloga na svakoj strani

  Izvedba prema DIN 18183

  Rigips ploe prema DIN EN 520 vezano sa DIN 18180

  Izrada prema DIN 18181i Rigips uputama za montiranje

  Rigips profil prema DIN EN 14195 vezano saDIN 18182-1

  Vijci prema DIN 18182-2

  Mineralna vuna prema DIN EN 13162 prema zahtjevu

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:37 AM Page 52

 • 3.41.01

  MW 53

  Planiranje i gradnjasustavima Rigips

  Montani zidRigips

  Dvostruki zid smetalnompotkonstrukcijom

  Dvostrukaobloga12,5 mm

  Zvuna zatitaRw,R do 63 dB

  Zatita od poarado F 90-A(pri uporabi Rigipsvatrootpornih ploa RF)

  Visina zidado 4500 mm

  Debljina zida155 mm

  Masa zidacca. 46 kg/m2

  (bez izolacije)

  Horizontalni presjek

  3.41.01

  1 Obloga Rigips - graevinska ploa RBZatita od poara Rigips - vatrootporna ploa RFPrivrenje Rigips - brzougradbeni vijci

  2 Brtvena traka 2.1 Rigips - brtvena trakaZatita od poara Rigips - brtvena traka, ukoliko su spojevi za -

  punjeni fugirnom masom u itavoj de blji niobloge ploa ili su ploe u spoju brt ve no fu -gi rane u itavoj debljini obloge, u protivnomupo tri je biti brtvenu traku od mine ralne vuneklase A

  2.2 Rigips brtvena traka, obostrano samo -ljepiva

  3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50 - 06stropni i podni prikljuak

  3.2 Nosai Rigips zidni profil CW 50 - 06Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

  4 Izolacija Zvuna zatita Mineralna vunaZatita od poara nije potrebna

  5 Zaglaivanje Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.spojeva Spojeve ploa i obodne spojeve ispuniti ispu-

  njivaem spojeva, npr. VARIO.

  Upotrijebiti prve

  nstveno

  kao stambeni

  pregradbeni zid

  !

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:37 AM Page 53

 • 3.41.01 Dvostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil 2 x CW 50 - 06Montani zidovi RigipsDvostruka obloga na svakoj strani

  Zvuna zatita DIN 4109 Rigips Debljina Mineralnaploe RB zida vuna Rw,Rmm mm mm dB

  2 x 12,5 155 40 57

  2 x 12,5 155 2 x 40 60

  3 x 12,5 180 40 61

  3 x 12,5 180 2 x 40 63

  Rw,R = procijenjena zvuna izolacija pre grad -nog zida bez uzimanja u obzir ostalih gra e -vin skih elemenata.

  Raunska vrijednost za dalje dokaznepostupke i izraune.

  Dokaz: pokus

  U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuuju sigurnosni odbitak od 2dB.

  Rigips Izolacija Klasavatrootporne vatrootpornostiploeRF Zid Gustoa Klasa- prema DIN 4102mm mm kg/m3 negorivosti

  2 x 12,51) zatita od poara nije potrebna F 30-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 30-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

  2 x 12,51) 40 30 A F 30-A (prema DIN 4102-4)

  2 x 12,51) za zatitu od poara nije potrebna F 60-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 60-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

  2 x 12,5 40 40 A F 60-A (prema DIN 4102-4)

  2 x 12,5 za zatitu od poara nije potrebna F 90-A

  2 x 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A F 90-A

  2 x 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

  2 x 12,5 40 100 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

  2 x 12,5 60 50 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

  2 x 12,5 2 x 40 30 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

  Obloga Podruje ugradnje prema DIN 4103-1

  1 2mm Doputena visina u mm Doputena visina u mm

  2 x 12,5 4500 4000

  Doputene DIN 18183visine zidova

  Dokaz: DIN 18183

  Dokaz: pokusDIN 4102-4

  1) Rigips ploe RB

  Ako upotrijebljena mineralna vuna nije u skladus DIN4102-4, elektrine doze treba obraditi gip-som u debljini obloge.

  Za protupoarne konstrukcije F 120-A i F 180-A vidi Rigips sustave 3.40.10 iDIN 4102-4

  MW 54

  Zatita DIN 4102od poara

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:37 AM Page 54

 • Zid, bono

  Dvostruka oblogaprekinutarazdjelnicom

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 63 dB

  3.41.01Pregradni zid 50 (Rigips sustav 3.41.01) kao boni graevinski element

  Dvostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil 2 x CW 50 - 06

  Montani zidovi RigipsDvostruka obloga na svakoj strani

  Uzduna zvunaizolacija

  RL,w,R = Raunska vrijednost uzdune zvuneizolacije bonih graevinskih elemenata s tonodefiniranim spojem na razdjelni element.

  Dokaz: pokus

  Navedene vrijednosti uzdune zvune izolacijesu provjerene i u skladu su s dananjimstanjem tehnike.

  Po tome se razlikuju od starijih vrijednosti uprilogu 1 uz DIN 4109.

  U skladu s DIN 4109, navedene vrijednostiukljuujui sigurnosni dodatak od 2 dB.

  Detalji

  Zid, bono

  Dvostruka obloganeprekinutaCW profil na prikljukunije potreban

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 56 dB

  Zid, bono

  Dvostruka oblogaprekinuta u iriniprikljunog zida

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R 66 dB

  Ploice

  2.95.00

  Spoj montanog zidana pod

  5.10.015.10.23

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Elektrine instalacije

  5.45.005.45.04

  Spoj montanog zidana masivne stropove

  5.15.015.15.43

  Spoj montanog zida u vezi sa stupovima

  5.24.015.25.22

  Izvedba zidova u prostorima s poveanom vlanosti

  5.50.025.50.60

  Spoj montanog zidana montane stropove

  5.16.015.16.54

  Spoj montanog zida u vezi s nosaima

  5.24.015.25.22

  Graevinska zatita odrentgenskog zraenja

  5.55.015.55.60

  Spoj montanog zida na montani zid

  5.20.015.20.23

  Kutevi montanih zidova

  5.30.015.30.10

  Konzolna optereenja

  2.90.012.90.04

  Spoj montanog zidana zidnu oblogu

  5.21.015.21.21

  Zavretak montanog zida

  5.30.015.30.10

  Bojanje

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivni zid

  5.22.015.22.20

  Dilatacijska razdjelnica

  5.35.015.35.12

  Tapete

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

  5.40.015.40.52

  MW 55

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:37 AM Page 55

 • 3.41.01

  MW 56

  Dvostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil 2 x CW 50 - 06

  Montani zidovi RigipsDvostruka obloga na svakoj strani

  Izvedba prema DIN 18183

  Rigips ploe prema DIN EN 520 vezano sa DIN 18180

  Izrada prema DIN 18181i Rigips uputama za montau

  Rigips profil prema DIN EN 14195 vezano saDIN 18182-1

  Vijci prema DIN 18182-2

  Mineralna vuna prema DIN EN 13162

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:37 AM Page 56

 • 3.41.02

  MW 57

  Planiranje i gradnjasustavima Rigips

  Montani zidRigips

  Dvostruki zid smetalnompotkonstrukcijom

  Dvostrukaobloga12,5 mm

  Zvuna zatitaRw,R do 61 dB

  Zatita od poarado F 90-A

  Visina zidado 6000 mm

  Debljina zida205 mm

  Masa zidacca. 46 kg/m2

  (bez izolacije)

  Horizontalni presjek

  3.41.02

  1 Obloga Rigips - graevinska ploa RBZatita od poara Rigips - vatrootporna ploa RFPrivrenje Rigips - brzougradbeni vijci

  2 Brtvena traka 2.1 Rigips - brtvena trakaZatita od poara Rigips - brtvena traka, ukoliko su spojevi za -

  punjeni fugirnom masom u itavoj de blji niobloge ploa ili su ploe u spoju brt ve no fu -gi rane u itavoj debljini obloge, u protivnomupo tri je biti brtvenu traku od mine ralne vuneklase A

  2.2 Rigips brtvena traka, obostrano samo -ljepiva

  3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 75 - 06stropni i podni prikljuak

  3.2 Nosai Rigips zidni profil CW 75 - 06Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

  4 Izolacija Zvuna zatita Mineralna vunaZatita od poara nije potrebna

  5 Zaglaivanje Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.spojeva Spojeve ploa i obodne spojeve ispuniti ispu-

  njivaem spojeva, npr. VARIO.

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:37 AM Page 57

 • MW 58

  Dvostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil 2 x CW 75 - 06

  Montani zidovi RigipsDvostruka obloga na svakoj strani

  Zvuna zatita DIN 4109 Rigips Debljina Mineralnaploe RB zida vuna Rw,Rmm mm mm dB

  2 x 12,5 205 40 57*

  2 x 12,5 205 60 58*

  2 x 12,5 205 2 x 60 61*

  Rw,R = procijenjena zvuna izolacija pre grad -nog zida bez uzimanja u obzir ostalih gra e -vin skih elemenata.

  Raunska vrijednost za dalje dokaznepostupke i izraune.

  Dokaz:

  * Interpolirane vrijednostiU skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuuju sigurnosni odbitak od 2dB.

  Rigips Izolacija Klasavatrootporne vatrootpornostiploeRF Zid Gustoa Klasa- prema DIN 4102mm mm kg/m3 negorivosti

  2 x 12,51) zatita od poara nije potrebna F 30-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 30-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

  2 x 12,51) 40 30 A F 30-A (prema DIN 4102-4)

  2 x 12,51) za zatitu od poara nije potrebna F 60-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 60-A

  2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

  2 x 12,5 40 40 A F 60-A (prema DIN 4102-4)

  2 x 12,5 za zatitu od poara nije potrebna F 90-A

  2 x 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A F 90-A

  2 x 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

  2 x 12,5 40 100 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

  2 x 12,5 60 50 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

  2 x 12,5 80 30 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

  Obloga Podruje ugradnje prema DIN 4103-1

  1 2mm Doputena visina u mm Doputena visina u mm

  2 x 12,5 6000 5500

  Doputene DIN 18183visine zidova

  Dokaz: DIN 18183

  Dokaz: pokusDIN 4102-4

  1) Rigips ploe RB

  Ako upotrijebljena mineralna vuna nije u skladus DIN4102-4, elektrine doze treba obraditi gip-som u debljini obloge.

  Dalje protupoarne konstrukcije F 120-A i F 180-A mogue su u skladu s DIN 4102-4.

  3.41.02

  Zatita DIN 4102od poara

  3_2_Montazni_zidovi_1.qxd:3_2 2/26/10 10:37 AM Page 58

 • 3.41.02

  MW 59

  Pregradni zid 50 (Rigips sustav 3.41.02) kao boni graevinski element

  Dvostruki zid na metalnoj potkonstrukcijiRigips zidni profil 2 x CW 75 - 06

  Montani zidovi RigipsDvostruka obloga na svakoj strani

  Uzduna zvunaizolacija

  RL,w,R = Raunska vrijednost uzdune zvuneizolacije bonih graevinskih elemenata s tonodefiniranim spojem na razdjelni element.

  Dokaz: pokus

  Navedene vrijednosti uzdune zvune izolacijesu provjerene i u skladu su s dananjimstanjem tehnike.

  Po tome se razlikuju od starijih vrijednosti uprilogu 1 uz DIN 4109.

  U skladu s DIN 4109, navedene vrijednostiukljuujui sigurnosni dodatak od 2 dB.

  Detalji

  Zid, bono

  Dvostruka obloga, neprekinuta,CW profil na prikljukunije potreban

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 56 dB

  Zid, bono

  Dvostruka obloga,prekinuta u iriniprikljunog zida

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R 66 dB

  Zid, bono

  Dvostruka oblogaprekinutarazdjelnicom

  Uzduna zvuna izolacijaRL,w,R = 63 dB

  Ploice

  2.95.00

  Spoj montanog zidana pod

  5.10.015.10.23

  Spoj montanog zidana masivne fasadne elemente

  5.23.015.23.12

  Elektrine instalacije

  5.45.005.45.04

  Spoj montanog zidana masivne stropove

  5.15.015.15.43

  Spoj montanog zida u vezi sa stupovima

  5.24.015.25.22

  Izvedba zidova u prostorima s poveanom vlanosti

  5.50.025.50.60

  Spoj montanog zidana montane stropove

  5.16.015.16.54

  Spoj montanog zida u vezi s nosaima

  5.24.015.25.22

  Graevinska zatita odrentgenskog zraenja

  5.55.015.55.60

  Spoj montanog zida na montani zid

  5.20.015.20.23

  Kutevi montanih zidova

  5.30.015.30.10

  Konzolna optereenja

  2.90.012.90.04

  Spoj montanog zidana zidnu oblogu

  5.21.015.21.21

  Zavretak montanog zida

  5.30.015.30.10

  Bojanje

  2.95.00

  Spoj montanog zidana masiv