30 sağlık ve güvenlik İşaretleri

of 22 /22
TEPE AKADEMİ Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Ders Notları

Author: durdu-yaprak

Post on 10-Mar-2016

284 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Ders Notları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri aşağısıdır. İşaretlemelerde, özellikle de acil durum işaretlemelerinde bu duruma dikkat etmek gerekir. Zıtlık (Kontrast): Cisim ile zemin arasındaki zıtlık; Cisim ve zeminin sahip olduğu yansıtma katsayıları dikkate alınarak belirlenir. Kc=Cismin yansıtma katsayısı, Kz =Zeminin yansıtma katsayısı olmak üzere; Bağıntısı ile bulunur. Kontrast>1 ise görme iyi olur. 0 Tehlike ve Uyarı Levhası

TRANSCRIPT

 • TEPE AKADEM Salk ve Gvenlik aretleri

  Ders Notlar

 • Salk ve Gvenlik aretleri

  Konu Salk ve Gvenlik aretleri Ama yerlerinde kullanlan salk ve gvenlik iaretleri hakknda bilgi

  edinmek renim hedefleri Salk ve gvenlik iaretlerinin anlamlar, zellikleri,

  Bu iaretlerin kullanm yerleri, Salk ve gvenlik iaretleri ile iletiim, lgili mevzuat hakknda bilgi sahibi olmak

  Alt balklar yerinde Kullanlan Salk ve Gvenlik aretleri o aret levhalar o Ikl iaretler ve sesli sinyaller o El iaretleri lgili mevzuat

  yerlerinin blmlerinde ve eklentilerinde, prosesin deiik aamalar yaanrken, farkl tehlikeler ve riskler sz konusudur. alanlarn, hangi amala olursa olsun iyerine dardan gelenlerin, alt iveren ve elemanlarnn bu tehlikeleri ve riskleri bilmeleri gerekir. Bilgilendirme, uyarma, anmsatma ve talimat verme amal olarak sesli ve grsel iaretler ile semboller (piktogramlar) kullanlmaktadr. Bu iaretler ve semboller Uluslar aras standarttr. Ayn zamanda, herkesin kolayca anlayabilecei ekilde tasarlanmlardr. Tehlike ve risklerin azaltlamad veya nlenemedii durumlarda ve o blmde bulunan herkesi bilgilendirmek veya uyarmak zere bu semboller ve renklerle iaretlemelere bavurulmaktadr. Zaten, karlan bir ynetmelikle de tehlikelere ve risklere kar standart iaretleme ve etiketleme yaplmas zorunlu hale getirilmitir. Bu derste uyar, bilgilendirme, yasak ve tehlikelerin standart olarak nasl gsterildii, renklerin hangi anlama geldii ve uygulamalarn nasl yaplmas gerektii ayrntl olarak anlatlmtr. Trk Standartlar Enstitsnce Grafik semboller - Emniyet ile ilgili renk ve iaretler - Blm 1: yerleri ve halka ak alanlardaki emniyet iaretleri iin tasarm prensipleri standard yaynlanmtr. Bu standart; TS 7248 ISO 3864:1998 yerine TS ISO 3864-1 ad ile 26.06.2007 tarihinde yaynlanmtr. Ayrntl bilgi iin; ISO 3864-1: 2002, ISO 3864-1-EQV ve ISO 3864-1 kaynaklarna baklabilir. yerlerinde renkler ve anlamlar; Bu renklere temel gvenlik renkleri denilmektedir. yerlerinde kullanlan iaretlerin ve renklerin bir anlam vardr. Krmz: Genel olarak tehlike anlamna gelmektedir. Ancak deiik amalarla krmz renk kullanlabilmektedir. 1- Durdurmay, kapatmay, durmay veya tahliye etmeyi gerektiren tehlikeli durumlar belirtmek iin 2- Yangn nleme sistemleri ve donanmlar ile bunlarn yerlerini iaretlemek iin 3- eitli hareket ve davranlar yasaklamak iin; Krmz renk kullanlr.

 • Sar: Bir tehlike sz konusu ise; Dikkatli olunmas ve nlem alnmas gerektiini belirtmek iin sar renk kullanlr. Krmzda olduu gibi sar rengin uygulanmasnda da farkllklar vardr. 1- Tehlikeli bir durum var dikkat et eklinde uyar yapan iaretlerde rnein: Dikkat yanc madde, dikkat yukardan yk debilir. 2- Basamaklar, alak geitler, engeller vb durumlarda uyar iin. rnein merdiven korkuluklar sar renkli olmaldr. Mavi: Uyulmas zorunlu olan kurallar belirten iaretlerde mavi renk kullanlmaktadr. Kullanlmas zorunlu olan kiisel koruyucu donanmlar, gidilmesi zorunlu olan ynleri ve yaplmas zorunlu olan davranlar belirten iaretlerde mavi renk kullanlmaktadr. Yeil: Gvenli durumlar (Salk ve Gvenlik) belirtmek iin de yeil renk kullanlr. Ka yollarn, toplanma blgesini, acil durum klarn, acil durum dularn ve lk yardm ve kurtarma istasyonlarn belirtmek iin yeil renk kullanlmaktadr. Alglamann %80-90 kadar gz ile gereklemektedir. Organizmann en ok zorlanan blmnn gz olduu sanlmaktadr. Gzn; Uyum Dzenleme (akomodasyon) Tespit (grntleme) Olmak zere 3 temel fonksiyonu vardr. Bu fonksiyonlarn zorlanmadan yerine getirilebilmesi iin alma ortamnn uygun ekilde aydnlatlmas ve renklerin uygun olarak ztlk yaratmas gerekmektedir. Baz faktrler grmeyi etkiler. Bunlar; Kiisel etkenler Grme as Bakma sresi Grme keskinlii yan sra; evresel etkenler Cisim ile zemin arasndaki kontrast Zemin kll Zeminin yaps ve rengi Baklan cismin karmakl ve glge Ortamdaki renkler de etkilemektedir.

  Gzn en iyi grebilecei bak as: Yatay eksenden 300-40

  0 aasdr.

  aretlemelerde, zellikle de acil durum iaretlemelerinde bu duruma dikkat etmek gerekir. Ztlk (Kontrast): Cisim ile zemin arasndaki ztlk; Cisim ve zeminin sahip olduu yanstma katsaylar dikkate alnarak belirlenir. Kc=Cismin yanstma katsays, Kz =Zeminin yanstma katsays olmak zere;

  Bants ile bulunur. Kontrast>1 ise grme iyi olur.

 • !

  Kontrast yaratarak en iyi fark edilebilen renk ikilileri Fark edilmesi gereken yerlerde zt renkler kullanlmaldr. Renkler %50 orannda eit

  olmaldr. 10 Cm. kalnlndaki izgiler, sol alttan sa ste doru 450

  lik a ile ykselmelidir. Zt renkler nerelerde kullanlmaldr? Kaplarda Geitlerde Bordrlerde Direklerde Kolonlarda Tamponlarda Zt renkler kullanlmaldr. Tehlike ve Uyar Levhalar Bu levhalar, ortamda bir tehlikenin varl sz konusu olduunda, alanlar uyarmak ve onlarn dikkatini ekmek iin kullanlr. Sar gen zemin ve siyah gen ereveden oluur. Siyah %35 yer kaplamaldr. Siyah ereve iinde bulunan iaret, yaz veya resim ieriine gre anlam kazanr. Levhann altnda ayrca yaz olabilir.

  Tehlike ve Uyar Levhas

 • Yasak levhalar Baz alma birimlerinde, baz ilerin ve eylemlerin yaplmas veya baz maddelerin ve malzemelerin bulundurulmas ya da kullanlmas yasak olabilir. Bu durumda yasaklama iaretleri ve levhalar kullanlr. Beyaz zemin zerinde krmz bir daire ve sa alttan sol

  yukarya doru 450

  lik a ile uzanan krmz bir kuaktan oluur. Krmzlar tabelann % 35 ini kaplamaldr. Krmz kuan altnda yer alan ii veya eylemi yapmak, malzeme veya maddeleri bulundurmak yasaktr anlamn tar.

  Tehlike ve Yasak Levhalar

  ekil 6; Yangn bilgi levhalar Bilgi levhalar: Salk ve gvenlikle ilgili bilgiler verir. Yeil zemin iinde beyaz renkli yaz ve semboller vardr.

  ekil 7; Salk ve Gvenlik iaretleri Zorunlu hareket iaretleri yerlerinde; in ve risklerin zelliklerine gre, uyulmas ve uygulanmas gereken kurallar ve eylemler olabilir. Bunlar, herkesin kolayca anlayabilecei ekilde tasarlanm ekil ve sembollerden olumutur. ekil ve semboller yan sra, yaz ile de anlamlar glendirilebilir. Zemin mavi renkte ve yuvarlak, iinde de beyaz renkli ekil, sembol (piktogram) veya yaz vardr.

 • Beyaz ekil veya yazda ifade edilen eylemin yaplmas gereklidir anlamn tar. Mavi renk en az %50 yer kaplar. ekil 8; Zorunlu Hareket Levhas Zorunlu hareket levhalar; Uyulmas ve dikkat edilmesi gereken kurallar, olas tehlikeleri haber veren iaretlerdir. ekil 9; Zorunlu Hareket ve Bilgi Levhalar

  ,

  Boru tesisatnda renkler: Borular; iinden gaz veya sv halindeki akkanlarn getii malzemelerdir. Akkanln srekli salanmas nedeni ile boru tesisat her zaman tercih edilen bir tama yntemidir. Boru tesisatndaki borular, vanalar, supaplar ve bunlarla ilgili paralar, iinde tadklar maddelere gre ayr renklerde boyanmal ve kolay grlebilen yerlere belirti iaretler konulmaldr. Kollu veya sapl vana ve musluklarn zerinde, bunlarn ak veya kapal olduklarn gsteren iaret veya tertibat bulunmaldr. Otomatik vanalarn zerlerinde, bunlar gerektiinde el ile alr duruma getirecek bir tertibat bulundurulmaldr. Bunlarn yaplmas yasal zorunluluktur. i Sal ve Gvenlii Tz Madde 482: Boru tesisatndaki borular, vanalar, supaplar ve bunlarla ilgili paralar, tadklar maddelere gre ayr renklerde boyanacak ve kolay grlebilen yerlere belirli iaretler konulacak diye devam etmektedir. ncelenmesi gereken kaynaklar: TS ISO 14726:2004 ve ISO 9095 Karmak bir boru sistemi olan tesiste standart renkte boyama ve iaretleme yaplmazsa neler olur? Bata yangn olmak zere, gk veya baka bir acil durumda, borulardan geen akkanlar durdurmak gerekebilir. Hangi borudan hangi akkann getii belli

 • olmadnda acil durumu yaratan olayn vereceinden ok daha byk hasar meydana gelebilir. Olas bir gk durumunda enkaz altndakileri aramak iin alan kurtarma ekipleri de borulardan kabilecek kaaklar nedeniyle zor durumda kalabilir. Doann andrc etkisine kar koruyucu olmas iin, bir tesis kurulurken zaten borular boyanmaktadr. Bu aamada, kullanlan boyay standart renklerde semelidir. Baz borular zel olarak kaplanm durumdadr ve boyama yaplamayabilir. Bu durumlarda da belli aralklarla, borularda, tantm rengi denilen standart renklerde bantlar kullanlmaldr. Duvar ve benzeri engelleri getikleri yerlerde, vanalar, supaplar ve musluklar ile balant yerlerinde temel tantm renkli 15 Cm. bantlar yaplmal ve ak yn standart renklerde oklarla gsterilmelidir.

  erik Renk Su Yeil

  Buhar Gm grisi Hava haricindeki gazlar Sar

  eitli yalar Kahverengi Asit Alkali Mor

  Hava Ak mavi Dier svlar Siyah

  Yangn suyu

  Krmz

  Tablo 1; Borularda Kullanlabilecek Renkler ekil 10; Borularda temel tantm renkleri ve kod iaretleri uygulamas Gaz ve buhar filtrelerinde renkler: Gaz ve buhar filtrelerinde de renk standard uygulanmaktadr. Renklerin yan sra koruma yaptklar kirleticilere gre de A, B, E ve K harfleri de kullanlmaktadr. Bir gaz veya buhar filtresi zerinde bu renklerden biri veya birkandan oluan bir bant vardr. Bu bantlarn rengine gre yukarda aklanan kirleticilere kar koruma salanyor demektir. Bknz Tablo - 2

 • Filtre zerinde kahverengi, yeil ve gri renk varsa, ayrca ABK harfleri de yer almaldr. Eer sar ve yeil renkli bant varsa EK harfleri de yer almaldr.

  Fonksiyon Sembol Renk Organik gaz ve buharlar A norganik gaz ve buharlar B Asit gaz ve buharlar E

  Amonyak ve trevleri K Tablo 2; Gaz ve Buhar Filtrelerinde Renkler ekil 11; Eldivenler zerinde bulunan semboller

 • ekil 12; Renklerin ve iaretlerin anlamlar genel ekil 13; Renklerin ve iaretlerin anlamlar rnekler ile ekil 14; KKD zerinde bulunan semboller

 • ekil 15; Kimyasal Maddeleri Tayan Aralarda Bulunmas Gereken Uluslar aras Kimyasal Madde Tehlike Sembolleri ekil 15 a; Kimyasal Maddeleri Tayan Aralarda Bulunmas Gereken Uluslar aras Kimyasal Madde Tehlike Sembolleri

 • ekil 16; Kimyasal Maddeler Tehlike Sembolleri ekil 17; Global Harmonize Sisteme gre Kimyasal Maddelerin Tehlike Sembolleri EK I YERNDE KULLANILAN GVENLK VE SALIK ARETLER LE LGL ASGAR GENEL GEREKLER 1. Genel hususlar 1.1. Bu Ynetmeliin 5 inci maddesindeki genel kurala gre, iyerinde bulunmas gereken gvenlik ve salk iaretleri EkIIden itibaren tm eklerde belirtilen zel koullara uygun olacaktr.

 • 1.2. Bu ekte; yukarda (1.1.)de belirtilen gereklerin tantm, gvenlik ve salk iaretlerinin deiik kullanmlar ve bu iaretlerin birlikte veya birbirinin yerine kullanlmasndaki genel kurallar belirlenmitir. 1.3. Gvenlik ve salk iaretleri sadece bu Ynetmelikte belirlenen mesaj veya bilgiyi iletmek zere kullanlacaktr. 2. aret eitleri 2.1. Sabit ve kalc iaretler 2.1.1. Sabit ve kalc iaret levhalar; yasaklamalar, uyarlar ve yaplmas zorunlu iler ile acil ka yollarnn ve ilk yardm blmlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tannmas iin kullanlacaktr. Yangnla mcadele ekipmannn bulunduu yerler, iaret levhas ve krmz renkle kalc ekilde iaretlenecektir. 2.1.2. Konteynr ve borular zerindeki iaretler EkIIIte belirtildii ekilde olacaktr. 2.1.3. Engellere arpma veya dme riski olan yerler, iaret levhas ve gvenlik rengi ile kalc ekilde belirlenecektir. 2.1.4. Trafik yollar gvenlik rengi ile kalc olarak iaretlenecektir. 2.2. Geici iaretler 2.2.1. Gerekli hallerde ve aada 3 nc maddede belirtildii ekilde iaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanlma imkan da dikkate alnarak; tehlike sinyali vermek, insanlarn belli bir takm hareketleri yapmas ve acil tahliyesi iin kl iaretler, sesli sinyaller ve/veya szl iletiim kullanlacaktr. 2.2.2. Gerekli durumlarda, tehlikeye yol aabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri ynlendirmek iin el iaretleri ve/veya szl iletiim kullanlacaktr. 3. aretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanlmas 3.1. Ayn derecede etkili ise, aadaki iaretlerden herhangi biri kullanlabilir: Engel veya dme tehlikesi olan yerlerde; iaret levhas veya gvenlik rengi Ikl iaret, sesli sinyal veya szl haberleme El iaretleri veya szl haberleme 3.2. Aada belirtilen iaretler birlikte kullanlabilir. Ikl iaret ve sesli sinyal. Ikl iaret ve szl haberleme. El iaretleri ve szl haberleme.

 • Aadaki tabloda yer alan hususlar gvenlik rengi kullanlan tm iaretlere uygulanr.

  Renk Anlam veya Amac Talimat ve Bilgi

  Krmz Yasak iareti Tehlikeli hareket veya davran

  Tehlike alarm Dur, kapat, dzenei acil durdur, tahliye et

  Yangnla mcadele ekipman Ekipmanlarn yerinin gsterilmesi ve ne

  olduu Sar Uyar iareti Dikkatli ol, nlem al, kontrol et

  Mavi (1) Zorunluluk iareti

  zel bir davran ya da eylem Kiisel koruyucu donanm kullan

  Yeil Acil ka, ilk yardm iareti

  Kaplar, k yerleri ve yollar, ekipman, tesisler

  Tehlike yok Normale dn

  (1) Mavi:

  (2) Fluoresan turuncu:

  Sadece dairevi bir ekil iinde kullanldnda emniyet rengi olarak kabul edilir.

  Emniyet iaretleri dnda sar yerine kullanlabilir.

  zellikle zayf doal gr artlarnda bu renk ok dikkat ekicidir. 4. Gvenlik iaretinin ilevi aada belirtilenler tarafndan olumsuz etkilenmemesi iin: 4.1. Grlmesini veya iitilmesini zorlatracak veya engelleyecek, ayn trden bir baka emisyon kaynann bulunmas nlenecek, zellikle; 4.1.1. ok sayda iaretin birbirine ok yakn bir ekilde yerletirilmeyecektir. 4.1.2. Kartrlma ihtimali olan iki kl iaret ayn anda kullanlmayacaktr. 4.1.3. Ikl bir iaret bir dier kl iaretin ok yaknnda kullanlmayacaktr. 4.1.4. Birden fazla sesli sinyal ayn anda kullanlmayacaktr. 4.1.5. ok fazla ortam grlts olan yerlerde sesli sinyal kullanlmayacaktr. 4.2. aretlerin ya da sinyal aygtlarnn; uygun tasarm, yeterli sayda olmas, uygun bir ekilde yerletirilmesi, bakm ve onarmnn iyi yaplmas ve doru almas salanacaktr. 5. aretler ve sinyal aygtlar imalindeki karakteristik zelliklerini ve/veya ilevsel niteliini korumak iin, dzenli aralklarla, temizlenecek, kontrol, bakm ve tamiri yaplacak ve gerektiinde deitirilecektir. 6. aretlerin ve sinyal aygtlarnn says ve yerletirilecei yerler, tehlikenin byklne ve bunlarn uygulanaca alana gre belirlenecektir. 7. Herhangi bir enerji ile alan iaretlerin, enerjinin kesilmesi ve tehlikenin baka bir ekilde nlenememesi durumunda, iaretlerin yedek enerji kayna ile derhal almas salanacaktr. 8. Ikl iaret ve/veya sesli sinyallerin almaya balamas, yaplacak iin veya hareketin balayacan belirtir. Yaplan i veya hareket sresince kl iaret veya sesli sinyal almasna devam edecektir. Ikl iaret ve sesli sinyal kullanlp durmasndan hemen sonra tekrar alabilir olacaktr.

 • 9. Ikl iaretler ve sesli sinyaller, doru ve etkili almalarn salamak iin, kullanlmadan nce ve kullanm sresince yeterli sklktaki aralklarla kontrol edilecektir. 10. Kiisel koruyucu kullanmndan kaynaklanan hususlar da dahil olmak zere, iilerin grme ve iitmelerine engel olacak herhangi bir husus var ise; ilgili iaretlerin glendirilmesi veya deitirilmesi iin gerekli nlemler alnacaktr. 11. nemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan alanlarda, odalarda veya kapal yerlerde bulunan her bir paket ya da kap zerinde bulunan etiketlerin, bu yerlerde alnmas gereken gvenlik nlemlerini ikaz iin yeterli deilse, EkIIIn 1 inci blmnde belirtilenlere uygun olarak ikaz iareti bulundurulacak veya iaretlenecektir. EK II ARET LEVHALARIYLA LGL ASGAR GEREKLER 1. Temel nitelikler 1.1. Kendi zel amalarna gre; yasaklama, uyar, emir, ka yolu, acil durumlarda kullanlacak ya da yangnla mcadele amal ekipman belirten ve benzeri iaret levhalarnn biim ve renkleri blm 3te verilmitir. 1.2. Piktogramlar mmkn olduunca yaln olacak ve sadece temel ayrntlar ierecektir. 1.3. Ayn anlam veriyorsa ve yaplan deiiklik ya da dzenleme anlamn belirsiz hale getirmeyecekse, kullanlan piktogramlar blm 3te belirtilenlerden biraz farkl ya da daha ayrntl olabilir. 1.4. aret levhalar kullanldklar ortama uygun, darbeye ve hava koullarna dayankl malzemeden yaplacaktr. 1.5. aret levhalarnn boyutlar ile kolorimetrik ve fotometrik zellikleri, bunlarn kolayca grlebilir ve anlalabilir olmalarn salayacaktr. 2. Kullanm koullar 2.1. aret levhalar zel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yaknna, genel tehlike olan yerlerin giriine, engeller dikkate alnarak, gr seviyesine uygun ykseklik ve konumda, iyi aydnlatlm, eriimi kolay ve grnr bir ekilde yerletirilecektir. Doal n zayf olduu yerlerde fluoresan renkler, reflektr malzeme veya yapay aydnlatma kullanlacaktr. 2.2. aret levhasnn gsterdii durum ortadan kalktnda, iaret levhas da kaldrlacaktr. 3. Kullanlacak iaret levhalar 3.1. Yasaklayc iaretler Temel nitelikler - Daire biiminde, - Beyaz zemin zerine siyah piktogram, krmz ereve ve diyagonal izgi (krmz ksmlar iaret alannn en az % 35ini kapsayacaktr) 3.2. Uyar iaretleri Temel nitelikler - gen eklinde - Sar zemin zerine siyah piktogram, siyah ereve (sar ksmlar iaret alannn en az % 50sini kapsayacaktr) 3.3. Emredici iaretler

 • Temel nitelikler - Daire biiminde, - Mavi zemin zerine beyaz piktogram (mavi ksmlar iaret alannn en az % 50sini kapsayacaktr) 3.4. Acil k ve ilkyardm iaretleri Temel nitelikler - Dikdrtgen veya kare biiminde, - Yeil zemin zerine beyaz piktogram (yeil ksmlar iaret alannn en az % 50sini kapsayacaktr)

  3.5. Yangnla mcadele iaretleri Temel nitelikler - Dikdrtgen veya kare biiminde, - Krmz zemin zerine beyaz piktogram (krmz ksmlar iaret alannn en az % 50sini kapsayacaktr) EK III BORU VE KAPLAR ZERNDEK ARETLER LE LGL ASGAR GEREKLER 1. inde tehlikeli madde veya preparatlarn bulunduu veya depoland kaplar ile bunlar ihtiva eden veya tayan, grnr borular; yrrlkteki mevzuata uygun olarak, renkli zemin zerinde piktogram veya sembol bulunan etiket ile iaretlenecektir. Birinci paragrafta belirtilen etiketler; - Ayn piktogram veya semboller kullanlarak, EkIIde verilen uyar iaretleri ile deitirilebilir. - Tehlikeli madde veya preparatn ad ve/veya forml ve tehlikesi hakknda ek bilgileri de ierebilir. 2. aretler; katlanmaz, kendinden yapkanl ya da boyama biiminde olacak ve grnr yzeylere yerletirilecektir. 3. Bu Ekin 1 inci blmnde belirtilen iaretler, EkII, blm 1.4.te belirtilen temel niteliklerde olacak ve EkII, blm 2de yer alan iaret levhalarnn kullanmyla ilgili artlar yerine getirecektir. 4. Borular zerinde kullanlan iaretler, 1, 2 ve 3 nc blmlerde belirtilen hususlar ile birlikte, vanalar ve balant yerleri gibi tehlikeli noktalarn yaknna grnr ekilde ve uygun aralklarla konulacaktr. 5. nemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan alanlar, odalar veya kapal yerler, EkII, blm 3.2de yer alan uygun ikaz iareti ile belirtilecek veya EkIII, blm 1de belirtilen ekilde iaretlenecektir. Deiik tehlikeli madde ya da preparatn depoland yerlerde, genel tehlikeyi belirten uyar iareti kullanlabilir. Bu iaret veya etiketler depolama blgesinin yaknna ya da depo iin kullanlan odann giri kapsna yerletirilecektir.

 • EK IV YANGINLA MCADELE ARETLER LE LGL ASGAR GEREKLER Genel hususlar. 1. Bu Ek yangnla mcadele amacyla kullanlan ekipmana uygulanr. 2. Yangnla mcadele ekipman zel bir renk ile belirtilecek ve yerini bildiren bir iaret levhas ve/veya bu gibi ekipmann bulunduu yer ya da eriim noktalar iin zel bir renk kullanlacaktr. 3. Bu tr ekipman belirlemede krmz renk kullanlacaktr. Krmz alan, ekipmann kolayca tannabilmesi iin yeterince geni olacaktr. 4. Bu tr ekipmann bulunduu yeri iaretlemek iin EkII, blm 3.5te verilen iaret levhalar kullanlacaktr. EK V ENGELLER, TEHLKEL YERLER VE TRAFK YOLLARINI BELRLEMEK N KULLANILAN ARETLER LE LGL ASGAR GEREKLER 1. Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanlan iaretler 1.1. Engellere arpma, dme ya da nesnelerin dme tehlikesinin bulunduu yerler; iletme tesisleri iinde iilerin almalar esnasnda dolatklar blgelerde, birbirini takip eden sar ve siyah ya da krmz ve beyaz renk eritleriyle iaretlenecektir. 1.2. aretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli blgenin bykl ile orantl olacaktr. 1.3. Sarsiyah ya da krmzbeyaz eritler yaklak olarak 45 derece ayla ve ayn byklkte boyanacaktr. 1.4. rnek: 2. Trafik yollarnn iaretlenmesi 2.1. alma yerlerinin kullanm biimi ve ekipmanlar, iilerin korunmasn gerektiriyorsa; ara trafiine ak yollar, zemin rengi de dikkate alnarak, aka seilebilir ekilde, sar ya da beyaz renkli srekli eritlerle belirtilecektir. 2.2. eritler; aralar ile aralara yakn bulunabilecek nesneler arasnda ve aralarla yayalar arasnda, emniyetli bir mesafeyi belirtecek ekilde izilecektir. 2.3. Tesislerin ak alanlarndaki srekli trafiin olduu yollar, uygun bariyerler ve kaldrmlar yoksa uygulanabilir olduu lde, yukarda belirtildii ekilde iaretlenecektir. EK VI IIKLI ARETLER N ASGAR KURALLAR 1. Genel hususlar 1.1. Ikl iaretler, kullanm amacna ve artlarna uygun olarak, bulunduu ortama gre iyi grnr ve seilir olacak, ar k nedeniyle parlamayacak veya yetersiz k nedeniyle grnrl azalmayacaktr. 1.2. Ikl iaretlerin sinyal gnderen kl alan, tek renk ya da belirli bir zemin zerinde piktogramdan ibaret olacaktr. 1.3. Kullanlan tek renk EkI, blm 4te yer alan renk tablosuna uygun olacaktr. 1.4. aret bir piktogram ieriyorsa, bu piktogram EkIIde belirtilen ilgili kurallarn hepsine uygun olacaktr.

 • 2. zel kullanm kurallar 2.1. Bir aygt hem srekli hem de aralkl iaretler gnderiyorsa, aralkl gnderilen iaret srekli iaretin belirttiinden daha fazla tehlikeli bir durumu ya da daha acil olarak yaplmas istenen/emredilen mdahale ya da eylemi ifade eder. In yank kalma ve snk kalma sreleri aadaki gibi olacaktr. - mesajn tam olarak anlalmasn salayacak ve - dier kl iaretlerle veya srekli yanan kl iaretlerle karmayacaktr. 2.2. Yanp snen kl iaret, sesli sinyal yerine ya da sesli sinyalle birlikte kullanlyorsa, ayn kodlama kullanlacaktr. 2.3. Ciddi bir tehlikeyi bildiren yanp snen kl iaretler, zel olarak gzlem altnda tutulacak ve yedek bir lamba bulundurulacaktr. EK VII SESL SNYALLER N ASGAR KURALLAR 1. Genel hususlar 1.1. Sesli sinyaller; (a) ortam grltsnden hayli yksek, ancak ar derecede yksek ve zarar verici olmayacak ekilde duyulabilir bir ses dzeyinde olacak ve (b) teknik zellikleri itibariyle kolaylkla tannabilir, dier sesli sinyaller ile ortamdaki seslerden aka ayrt edilebilir olacaktr. 1.2. Eer bir aygt sabit ve deiken frekansta sesli sinyal yayyorsa; aygtn yayd deiken frekansl sinyal, sabit frekansl sinyale gre daha tehlikeli bir durumu veya daha acil olarak yaplmas istenen/emredilen mdahale ya da eylemi ifade eder. 2. Kodlama Tahliye iaretleri srekli olacaktr. EK VIII SZL HABERLEME N ASGAR KURALLAR 1. Genel hususlar 1.1. Bir veya birden fazla kiiler arasnda yaplan szl haberlemede; belirli bir formda veya kodlanm haldeki ksa metinler, cmleler, kelime veya kelime gruplar kullanlacaktr. 1.2. Szl mesajlar mmkn olduunca ksa, yaln ve ak olmaldr. Konuann konuma becerisi ve dinleyenin duyma yetenei gvenilir bir szl iletiime uygun olacaktr. 1.3. Szl haberleme dorudan insan sesi veya uygun bir vastayla yaynlanan insan sesi ya da yapay insan sesi ile olacaktr. 2. zel kullanm kurallar 2.1. Szl haberlemede yer alan kiiler, salk ve gvenlik asndan istenilen davran yapabilmeleri iin szl mesaj doru telaffuz edebilecek ve anlayabilecek seviyede kullanlan dili bileceklerdir. 2.2. Szl iletiim, elkol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanldnda aada verilen komutlar kullanlacaktr. balat : bir ilem veya hareketi balatmak iin dur : bir hareketi durdurmak veya sona erdirmek iin tamam : bir ilemi sona erdirmek iin yukar : bir yk yukar kaldrmak iin

 • aa : bir yk aa indirmek iin ileri geri sa sol : (Bu komutlar uygun el hareketleri ile egdml olacak ekilde kullanlacaktr.) kes : acil olarak durdurmak iin abuk : gvenlik nedeniyle bir hareketi hzlandrmak iin EK IX EL ARETLER N ASGAR GEREKLER 1. zellikler El iaretleri kesin, yaln, yaplmas ve anlalmas kolay olacak ve benzer iaretlerden belirgin bir ekilde farkl olacaktr. Ayn anda iki kol birden kullanlyorsa, bunlar simetrik olarak hareket ettirilecek ve bir harekette sadece bir iaret verilecektir. Yukardaki artlara uymak, ayn anlam vermek ve anlalabilir olmak kaydyla 3 nc blmde gsterilen iaretlerden biraz farkl veya daha detayl iaretler kullanlabilir. 2. zel kullanm kurallar 2.1. areti : Elkol hareketleri ile aretleri veren kii, Operatr : aretinin talimatlar ile hareket eden kii areti, operatre manevra talimatlarn vermek iin elkol hareketleri kullanacaktr. 2.2. areti, kendisi tehlikeye dmeyecek ekilde, bulunduu yerden btn manevralar grsel olarak izleyebilmelidir. 2.3. aretinin esas grevi; manevralar ynlendirmek ve manevra alanndaki iilerin gvenliini salamaktr. 2.4. Yukarda, 2.2.deki art yerine getirilemiyorsa ek olarak bir veya daha fazla iareti konulandrlacaktr. 2.5. Operatr, alm olduu emirleri gvenlik ierisinde yerine getiremeyecei durumlarda yrtmekte olduu manevray durdurarak yeni talimat isteyecektir. 2.6. Yardmc unsurlar: - Operatr, iaretiyi kolaylkla fark edebilmelidir. - areti, ceket, baret, kolluk veya kol band gibi ayrt edici eyalardan bir veya daha fazlasn giyecek ya da uygun bir iaret arac tayacaktr. - Ayrt edici eyalar; parlak renkli, tercihen hepsi ayn renkte ve sadece iaretilere zel olacaktr. 3. Kodlanm iaretler. Genel hususlar Aada verilen kodlanm iaretler, belirli sektrlerde ayn manevralar iin kullanlacaktr.

 • A. Genel aretler Anlam Tarifi ekil BALAT Hazr ol

  Balama komutu

  Avu ileri ne bakacak ekilde her iki kol yere paralel

  DUR Kesinti / ara

  Hareketi durdur

  Avu ii ne bakacak ekilde sa kol yukar kalkk

  TAMAM lemin sonu

  Her iki kol gs hizasnda eller kenetli

  B. Dikey hareketler

  Anlam Tarifi ekil KALDIR Sa kol avu ii ne bakacak

  ekilde yukar kalkkken yavaa daire izer

  NDR Sa kol avu ii ieri bakacak ekilde yere doru

  indirilmiken yavaa daire izer

  DEY MESAFE Mesafe her iki elin arasndaki bolukla ifade edilir

 • C. Yatay Hareketler

  Anlam Tarifi ekil LER Her iki kol avu ileri yukar

  bakacak ekilde bel hizasnda bklyken kollar dirsekten krlarak yukar hareket eder

  GER Her iki kol avu ileri aa bakacak ekilde gs nnde bklyken kollar dirsekten krlarak yavaa gvdeden

  uzaklar

  SA Manevracnn sa

  Sa kol avu ii yere bakacak ekilde yere paralel saa uzatlmken saa doru

  yavaa kk hareketler

  SOL Manevracnn solu

  Sol kol avu ii yere bakacak ekilde yere paralel sola uzatlmken sola doru

  yavaa kk hareketler

  YATAY MESAFE Eller arasndaki boluk mesafeyi ifade eder

  D. Tehlike

  Anlam Tarifi ekil TEHLKE Acil dur.

  Avu ileri ne bakacak ekilde her iki kol yukar

  kalkk

  HIZLI Btn hareketler daha hzl

  YAVA Btn hareketler daha yava

 • TEPE AKADEM

  ANKARA MERKEZ OFS

  Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. Bayraktar Center, G Blok, No:114/9 Balgat/ankaya/ANKARA

  Tel : 0 312 473 43 47

  Tel-2 : 0 312 473 43 48

  Fax : 0 312 473 43 59