2p °ˆ°éˆ²è‍…¥•™­¸

Download 2P °ˆ°éˆ²è‍…¥•™­¸

Post on 27-Jan-2016

98 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

興安國小李坤融. 2P 對戰遊戲融入教學. 目錄. 簡介 需要的環境 如何下載 如何使用 自建題庫 結束. 簡介. 2P遊戲式題庫系統是台中縣和平國中陳榮坤老師所設計的系統,利用 2 支搖桿 (或 鍵盤+滑鼠 )進行配合題庫練習的 2 人對戰遊戲。 - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

2P

2P22

1. ++ (JoyStick GamePad)

2.

3.

1. 2. PC 3. 4.USB

::http://www.brenda88.idv.tw/

2P

CD

2P 1024 X 768W_Main_Exe

X

2P /A_QuizBase ()

( *.swf ) flash

( questions.txt ) questions.txt _para.txt

( JPG ) (1) Txt (Type=0)(2) Txt JPG () (Type=1)(3) Txt JPG () (Type=2)

3. _para.txt TxtFlag=1&QzTotal=5&Name=&okflag=14. 2P

2P

http://163.27.57.9/2ptotxt2/readme.html

() () jpg 500 () jpg 500

http://mail.lsps.tp.edu.tw/~gsyan/works/getph_2p.php

(@gysan) [DOC[]DOCCVS to 2P]xls

2PA_QuizBase2P

::http://www.brenda88.idv.tw/http://plog.hlps.tcc.edu.tw/plog/1: 2P ()http://plog.hlps.tcc.edu.tw/moodle/mod/book/view.php?id=2711

2P

Recommended

View more >