2cv hans sejr stentoft

8

Upload: tuxedo

Post on 23-Jul-2016

241 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Curriculum vitæ - CV - for Hans Sejr Stentoft | Tel: 6126 3722 | [email protected]

TRANSCRIPT

Page 1: 2cv Hans Sejr Stentoft
Page 2: 2cv Hans Sejr Stentoft

| to / otte |

2CV:

Hans Sejr StentoftLerhus Allé 27, 1.8270 Højbjerg6126 [email protected]/linkedin-hanswww.bit.ly/2cv-hans

seCundus CurriCulum Vitæ

eller på dansk:

2CV

som er en fransk forkortelse for:

deux CheVaux

eller på dansk

2 heste

- men det er en anden sag . . .

Page 3: 2cv Hans Sejr Stentoft

Hans Sejr Stentoft | 6126 3722 | [email protected] | tre / otte | www.bit.ly/linkedin-hans | www.bit.ly/2cv-hans

ægte

Vedholdende

synlig

stædig

Varm

omsorgsfuld

PræCis

målrettet

modig

stabil

rund

langtrækkende

korrekturlæser

insPirator

bundtræk

min yde eVne:

(i udvalg og i alfabetisk orden)

Page 4: 2cv Hans Sejr Stentoft

Hans Sejr Stentoft | 6126 3722 | [email protected] | fire / otte | www.bit.ly/linkedin-hans | www.bit.ly/2cv-hans

Jeg har trykfarve i mit blod! - og med det har jeg har trykt millioner af bog-staver. Lige fra de løse typer i træ og frem til det digitale bogstav.

med min person-lighed og min livslange grafiske erfaring, tager jeg nu afsæt til at skrive bogstaverne selv, og danne grundlag for god kommunikation.

Jeg er fortsat selvstændig; også efter mere en otte års ansættelse. Min arbejdsdag er fortsat 24 timer, alle dage, alle årstider.

Jeg er morsom, men ikke så morsom!Til gengæld er det vældigt smitsomt.

mit indhold:

(i udvalg og i kaotisk orden)

empati, intuition og kreativitet er hos mig ikke talemåder men væremåder. Samtale og forståelse er hjørnesten i effektiv kommunikation.

min personlighed er udadvendt, nysger-rig, glad og inspi-rerende. Jeg evner at arbejde sammen med de mennesker der byder sig, uanset alder.

Jeg trives godt med problemer som jeg ser som udfor-dringer. De vinkles, vejes og drejes for at veksles til brugbare løsninger.

Jeg holder fokus og bevare momentum på trods af ændredekrav eller specifika-tioner.

Jeg respekterer mine medmennesker højt, men forventer også at der bliver ydet i forhold til det »man kan«.

Effektiv produktion med flere momen­ter, har altid været en naturlig del af mit arbejdsliv, der til stadighed fungerer og udnyttes i mine relationer til mit frivillige forenings-arbejde.

anbefalinger kan jeg ikke strø med,men der findes masser af eksempler på »Hans« rundt omkring.

mit dna:

mig og andre:

mig og mit:

Page 5: 2cv Hans Sejr Stentoft

Hans Sejr Stentoft | 6126 3722 | [email protected] | fem / otte | www.bit.ly/linkedin-hans | www.bit.ly/2cv-hans

arbeJdsliV

2015.09 - 2015.09 Jobrotationsvikar hos KBA PressConsum Som blander af specialfarve udfra Pan- tone Matching System. Trykfarver fra Sun Chemical

2004.05 - 2012.11 Lavpris Trykkeriet Beskæftigetsomgrafiker,trykker, bogbinder, faktor, souschef

1981.02 -2003.11 Selvstændigvirksomhed,TuxedoGrafisk

1979.10 - 1980.01 Civil værnepligt (FDF Sletten)

1978.11 - 1979.10 Pædagogmedhjælper

1978.04 - 1978.09 Dukkespiller, Legoland Billund

Praktik

2015.04 - 2015.05 Kindbergs Frokost Fire ugers erhvervspraktik med kommu- nikation,offlineogonline,samtmed- virken ved fremstilling af frokost

2015.02 - 2015.03 Raise Marketing Fire ugers erhvervpraktik med telefonsalg, salgtræningogopkvalificering

kurser

2013.03 - 2013.03 Kommunikation I: “Mundtlig formidling og præsentation”. 3 ugers intensiv kursus med fokus på talen

2013.02 - 2013.03 Kommunikation II: “Skriv klart og levende”. 3 ugers intensiv kursus med fokus på den retoriske sitation.

2012.01 - 2012.06 Fransk 1 (FOF)

foreningsliV

2013.01 - > Medredaktør på “Beboernyt”. Omdeles til ca. 8500 beboere i AAB, Arbej- dernes Andels Boligforening

2012.05 - > Afdelingsformand AAB, afd. 53 Aarhus

2009.11 - 2012.05 Bestyrelsesmedlem i afd. 53 (min boligafdeling)

2008 - 2010 Bestyrelsesmedlem i MKC

1998 - 2010 Redaktør af medlemsblad, MKC - Marselisborg Kajak Club

1964 - 2003 FDF, Frivilligt Drenge Forbund Startede som Pog, pilt, væbner, patrulje fører senere som leder i kreds og distrikt. Sluttelig som instuktør og leder på lands- forbunds lejre og kurser

skolegang

1974.08 - 1977.06 Student

1964.08 - 1974.06 Realeksamen

fødselsår

1957.08 - > Født i Randers, 9. august

CiVil status

1987.09 - > Gift på 28. år med Kirsten

min timeline:

Page 6: 2cv Hans Sejr Stentoft

Hans Sejr Stentoft | 6126 3722 | [email protected] | seks / otte | www.bit.ly/linkedin-hans | www.bit.ly/2cv-hans

MINE SkIllS (i udvalg):

færdigheder (i udvalg):

/edb: MicrosoftOffice2010,CMSsystemer, f.eks. Umbraco og EPIserver, Joomla, klar- gøring/programmering til VDP. Simpel html programering. Instuktion og service- ring af hard- og software.

/Grafiske: AdobeInDesign,Photoshop,Illustrator, Acrobat Professional.

/ Sprog: Dansk, tale og skrift, modersmål. Engelsk, tale og skrift. Tysk læse. Kendskab til fransk.

ProJekter (i udvalg)

/ frivillige: Udarbejdelse og fortsat udbyggende afgrafiskprofilforKindbergsFrokost, såvelonlinesomoffline. Igangsætning af beboerprojekt: Renove- ring af gammel randbeplantning.

/ arbejdsliv: Lavpristrykkeriet: 2007, 2009, 2010. Fremstilling af spørge- skema til Postdanmark via Rambøll Survey. A4 hæfte, 8 sider, variable data på alle sider, ca. 23.000 expl., leveret i streng nummerorden.

TuxedoGrafisk: Columbus IT Partner. Fremstilling og styring af tryksager (brevpapir mv) til hovedkontor, samt danske og udenlandske afdelinger.

MaSkINlIStE (i udvalg):

/Prepress: Frafilm-&pladekopitilCTP. Fiery&Creocontroller.

/ Press Shinohara 52, 1 og 2 farve. Komori 20” Litrone 4 farve. Diversesmåoffset. Heidelberg Vingeautomat incl. form- montage, prægning, stansning og bukning.

/Digital Toshiba,Gestetner.OcéVarioPrint(B&W). Océ imagePrint. Xerox 770 Digital Colour Press.

/ Postpress Horizon fals. Horizon Stitchliner. Morgana Autocreaser. FKS Print bind KB-2000. Schneider&Polarplanskæremaskiner,som bruger, servicering og oplæring.

Page 7: 2cv Hans Sejr Stentoft

| ekstra |

et af h.C. andersens mest kendte og skattede even-tyr, er den om geden der bragte Klods­Hans lige ind i prinsessens hjerte, og fik sig både en krone og en kone. men huskes det også at Klods-Hans’ to større brødre begge var meget lærte, og kunne det hele både forfra og bagfra?Men duede ikke.klods-hans svingede bare sine bare ben over gedebukken, samlede de forhånden-værende søm op, og fik prinsessen i tale.

Det er sådan Hans er!

hvem er klods-hans?

træskoen,med tinklamper

lommen tilpludder

(af denfineste sl

ags)

geden

blæk klatten(fra skriverne)

min kæPhest- er vel nærmest en ged når jeg kommer farende og siger:

Her kommer jeg!Som den nye medarbejderi dit firma!

kragen

Page 8: 2cv Hans Sejr Stentoft

spor efter hans