25563159 rancangan tahunan pjpk tingkatan 3

Download 25563159 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 3

If you can't read please download the document

Post on 17-Jan-2016

246 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rancangan tahunan

TRANSCRIPT

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

1. Kesihatan Diri dan Keluarga.

1.

Menyatakan faktor-faktor yang

1.

Perbincangan dalam kumpulan

PENDIDIKAN

1.1 Kesihatan Diri.

mengakibatkan amalan

kecil tentang kesan pengambilan

KESIHATAN

a. Amalan pengambilan makanan

pengambilan makanan yang

2.

makanan berlebihan.

secara berlebihan;

berlebihan.

Sumbangsaran dalam kumpulan.

i. Sebab pengambilan makanan

2.

Menghuraikan cara mengatasi

3.

Mencari maklumat dari pelbagai

berlebihan,

amalan pengambilan makanan

media

- Kebiasaan yang tidak dapat

secara berlebihan.

dikawal

3.

Kesyukuran.

- Pengambilan terlalu banyak

- Pengambilan makanan tidak

seimbang

1. Kecergasan

1.

Mendefinisikan daya tahan

1.

Melakukan aktiviti latihan Parlov

1

PENDIDIKAN

1.1 Kecergasan Fizikal.

kardiovaskular.

(>20 minit), Larian Piramid, .

JASMANI

a. Daya Tahan Kardiovaskular

2. Melakukan latihan Parlov, Larian

Lompat tali secara individu dan

i. Kaedah latihan,

Piramid dan Lompat Tali mengikut

berkumpulan.

- Prinsip-prinsip latihan.

prosedur untuk meningkatkan daya

2.

Membincangkan kesan latihan

- Prosedur latihan

tahan kardiovaskular.

daya tahan kardiovaskular

ii. Faedah Latihan

3.

Keyakinan diri.

terhadap kesihatan individu.

iii. Aspek-aspek keselamatan

3. Menunjuk cara mengambil dan

- Latihan yang sistematik.

mengira kadar nadi sebelum dan

- Mengenal pasti kemampuan

selepas aktiviti daya tahan

tahap dan kecergasan murid

kardiovaskular.

semasa melakukan aktiviti.

4.

Mengira kadar nadi latihan.

- Kesesuaian pakaian.

- Persekitaran atau tempat

beraktiviti.

- Penyeliaan, arahan dan

bimbingan.

- Perlakuan aktiviti

- Disiplin murid.

1

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

1. Kecergasan.

1.

Menyatakan maksud komposisi

1.

Mengambil ukuran komposisi

PENDIDIKAN

1.1 Kecergasan Fizikal

badan.

lemak badan menggunakan

JASMANI

d. Komposisi Badan

2.

Mengukur komposisi lemak badan

2.

kaliper lipatan kulit.

dengan kaliper sekurang-kurangnya

Merekod perubahan komposisi

di tiga bahagian badan.

badan.

3. Menyatakan cara mengira Indeks

3.

Mengira Indeks Jisim

Jisim Badan. (BMI)

Badan.(BMI)

4.

Kesedaran.

4.

Membincangkan keputusan

ukuran komposisi badan dengan

merujuk kepada Jadual

Peratusan Lemak.

2

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran asas lumba

1.

Melakukan kemahiran asas

PENDIDIKAN

2.2 Olahraga

jalan kaki dengan teknik yang sah

dalam acara jalan kaki.

JASMANI

a. Balapan

2.

dan selamat.

2.

Perbincangan tentang undang-

i. Kemahiran Acara Jalan Kaki

Menyatakan aspek-aspek

undang dan peraturan asas

- Fasa seretan

keselamatan yang perlu diambil kira

dalam acara jalan kaki.

- Fasa tolakan

dalam acara jalan kaki.

3.

Menamakan otot-otot yang

- Fasa sokongan sebelah kaki

3.

Keyakinan diri.

digunakan dalam acara jalan

- Fasa pemulihan

kaki.

- Undang-undang dan peraturan

4.

Menyatakan aspek keselamatan.

.kedudukan pejalan kaki dalam

lorong.

.Susunan pejalan kaki di dalam

lorong.

ii. Aspek-aspek keselamatan.

1. Kesihatan Diri dan Keluarga.

1.

Mendefinisikan berat badan

1. Perbincangan tentang kesan

PENDIDIKAN

1.1 Kesihatan Diri.

berlebihan dan obesiti.

pengambilan makanan berlebihan.

KESIHATAN

a. Amalan pengambilan makanan

2.

Menyatakan faktor-faktor yang

2. Sumbangsaran.

secara berlebihan

mengakibatkan pengambilan

3. Menyediakan folio murid.

ii.Kesan amalan pengambilan makanan

makanan yang berlebihan.

berlebihan

3.

Kesedaran.

3

-

berat badan berlebihan

-

obesiti

2

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

1. Kecergasan

1.

Mendefinisikan maksud kelajuan.

1.

Melakukan aktiviti kelajuan.

PENDIDIKAN

1.1 Kecergasan Fizikal.

2.

Melakukan sekurang-kurangnya

2.

Membincangkan kaedah dan

JASMANI

f. Kelajuan

dua aktiviti kelajuan dengan betul

3.

faedah latihan kelajuan.

i. Cadangan Aktiviti,

dan selamat.

Membincangkan aspek-aspek

- Melantun bola sambil berlari

3.

Mengetahui otot utama dan sistem

keselamatan yang perlu diambil

3

30m

tenaga dominan dalam aktivit

kira dalam melakukan aktiviti

ii. Kaedah Latihan

kelajuan.

kelajuan.

- Prinsip-prinsip latihan.

4.

Keyakinan diri

4.

Melabel dan menamakan otot-

- Prosedur Latihan

otot yang terlibat dalam aktiviti

iii. Faedah Latihan

kelajuan.

iv. Aspek-aspek keselamatan

5.

Membincangkan sistem tenaga

yang terlibat dalam aktiviti

kelajuan.

1. Kecergasan.

1.

Mendefinisikan daya tahan otot.

1.

Melakukan aktiviti daya tahan

PENDIDIKAN

1.1 Kecergasan Fizikal

2.

Melakukan sekurang-kurangnya

otot.

JASMANI

b. Daya Tahan Otot.

empat aktiviti daya tahan otot

2.

Menunjuk cara melakukan

i. Cadangan Aktiviti

dengan kaedah yang betul.

aktiviti daya tahan otot dengan

- Shoulder press

3.

Menyatakan kaedah dan faedah

kaedah yang betul.

- Hamstring curl

melakukan aktiviti daya tahan otot.

3.

Melabel dan menamakan otot-

- Genggam tangan

4.

Keyakinan diri.

otot utama yang terlibat dalam

- Bangkit tubi silang

aktiviti daya tahan otot.

- Half squat

4.

Membincangkan faedah

ii. Kaedah Latihan

kecergasan daya tahan otot

- Prinsip dan Prosedur Latihan

dalam kehidupan harian dan

4

iii. Faedah Latihan

dalam sukan dan permainan.

iv. Aspek-aspek Keselamatan

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran asas acara

1.

Melakukan kemahiran asas

PENDIDIKAN

2.2 Olahraga

jalan kaki dengan teknik yang betul

dalam acara jalan kaki.

JASMANI

a. Balapan

2.

dan selamat.

2.

Membincangkn aspek-aspek

i. Kemahiran Acara Jalan Kaki

Menganalisis fasa pergerakan

keselamatan yang perlu diambil

- Fasa sokongan sebelah kaki

dalam acara jalan kaki.

kira dalam acara jalan kaki.

- Fasa pemulihan

3.

Keyakinan diri.

3.

Menyediakan folio individu

ii. Aspek-aspek keselamatan.

berkaitan dengan acara jalan

kaki.

Menamakan otot-otot yang

digunakan dalam acara jalan kaki.

3

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

1. Kesihatan Diri dan Keluarga.

1.

Mendefinisikan berat badan

1.

Perbincangan tentang kesan

PENDIDIKAN

1.1 Kesihatan Diri.

berlebihan dan obesiti dan indeks

pengambilan makanan

KESIHATAN

a. Amalan pengambilan makanan

2.

jisim badan.

2.

berlebihan.

secara berlebihan;

Menghuraikan cara mengatasi

Sumbangsaran.

ii. Kesan pengambilan makan

amalan pengambilan makanan

3.

Mencari maklumat dari pelbagai

berlebihan,

secara berlebihan.

sumber.

- Berat badan berlebihan

3.

Kesyukuran dan keyakinan diri.

4.

Pembentangan hasil dapatan

5

- Obesiti

1. Kecergasan

1.

Mendefinisikan maksud

1.

Membincangkan konsep

PENDIDIKAN

1.1 Kecergasan Fizikal.

kebolehbalikan dan perbezaan

memanas dan menyejukkan

JASMANI

g. Prinsip Latihan

2.

individu.

2.

badan dalm kumpulan.

Prinsip latihan

Merancang jadual program

Membincangkan prinsip-prinsip

- Kebolehbalikan

kecergasan diri berasaskan prinsip

latihan.

- Perbezaan Individu

kebolehbalikan dan perbezaan

3.

Latihan aerobik. (>20 minit)

individu.

- berjalan pantas

3.

Kerjasama semasa aktiviti.

- turun naik tangga

4.

Latihan bebanan.

5.

Membincangkan jadual program

kecergasan diri yang berkaitan

dengan prinsip latihan.

P Melakukan aktiviti UDTA dengan

Melakukan aktiviti UDTA secara

PENDIDIKAN

teknik lakuan yang betul.

berpasangan.

JASMANI

K

Menyatakan faktor-faktor yang

1.

Tekan tubi.

Ujian Pra UDTA

mengakibatkan pengambilan

2.

Bangkit tubi.

makanan yang berlebihan.

3.

Jangkauan melunjur.

(Ujian Daya Tenaga Asas)

A

Bekerjasama antara kawan

4.

Larian 1500 meter.

kesedaran terhadap keupayaan diri.

6

P Melakukan aktiviti UDTA dengan

Melakukan aktiviti UDTA secara

PENDIDIKAN

teknik lakuan yang betul.

berpasangan.

JASMANI

K

Menyatakan faktor-faktor yang

1.

Tekan tubi.

Ujian Pra UDTA

mengakibatkan pengambilan

- Bangkit tubi.

makanan yang berlebihan.

- Jangkauan melunjur.

(Ujian Daya Tenaga Asas)

A

Bekerjasama antara kawan

- Larian 1500 meter.

kesedaran terhadap keupayaan diri.

4

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

1. Kesihatan Diri dan Keluarga.

1.

Menghuraikan cara mengatasi

1.

Perbincangan.

PENDIDIKAN

1.1

Kesihatan Diri.

amalam pengambilan makanan

2.

Senaraikan cara mengatasi

KESIHATAN

a. Amalan pengambilan makanan

2.

secara berlebihan.

berat badan berlebihan dan

secara berlebihan;

Menilai status berat badan

obesiti.

iii. Cara mengatasi berat badan

mengikut kategori.

berlebihan,

3.

Kesedaran.

- Makan mengikut masa

- Makan mengikut piramid

7

makanan

- Kurang kuantiti makanan

mengikut keperluan kalori

2. Kemahiran

1.

Mengenalpasti otot-otot utama yang

1.

Melakukan kemahiran asas

PENDIDIKAN

2.2 Olahraga.

digunakan dalam acara jalan kaki.

dalam acara jalan kaki.

JASMANI

a. Balapan

2.

Menganalisis fasa pergerakan

2.

Perlaksanaan sokongan kaki

i. Kemahiran - Acara Jalan Kaki

dalam lumba jalan kaki.

hadapan.

- Fasa sokongan sebelah kaki

3.

Keyakinan diri.

3.

Sokongan kaki belakang.

- Fasa pemulihan

4.

Perlaksanaan sokongan kaki

ii. Aspek-aspek keselamatan

belakang.

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran asas jalan

1.

Melakukan kemahiran asas

PENDIDIKAN

2.2 Olahraga.

kaki dengan teknik yang betul dan

dalam acara jalan kaki.

JASMANI

a. Balapan

2.

selamat.

2.

Ansur maju dalam acara jalan

i. Kemahiran - Acara Jalan Kaki

Menyatakan undang-undang dan

kaki.

- Fasa sokongan sebelah kaki

peraturan dalam acara jalan kaki.

3.

Membincangkan tentang

- Fasa pemulihan

3.

Keyakinan diri.

undang-undang dan peraturan

- Undang-undang dan

asas dalam acara jalan kaki.

8

peraturan.

4.

Menyediakan folio individu

ii. Aspek-aspek keselamatan

berkaitan dengan acara jalan

- Latihan yang sistematik.

kaki.

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran asas lempar

1.

Melakukan kemahiran asas

PENDIDIKAN

2.2 Olahraga

cakera dengan teknik yang betul

dalam acara lempar cakera.

JASMANI

a. Padang

2.

dan selamat..

2.

Membincangkan fasa-fasa

i. Kemahiran Acara Lempar

Menyatakan teknik lakuan lempar

pergerakan dalam acara lempar

Cakera

cakera yang betul

cakera.

- Teknik pegangan

3.

Keyakinan diri dan keselamatan.

3.

Membincangkan aspek-aspek

- Fasa persediaan

keselamtan yang perlu diambil

ii. Aspek-aspek keselamatan.

kira dalam acara lempar cakera.

5

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

1. Kesihatan Diri dan Keluarga.

1.

Menghuraikan cara mengatasi

1.

Perbincangan tentang kesan

PENDIDIKAN

1.1 Kesihatan Diri.

amalan pengambilan makanan

pengambilan makanan

KESIHATAN

a. Amalan pengambilan makanan

2.

secara berlebihan.

2.

berlebihan.

secara berlebihan;

Menilai status berat badan

Sumbangsaran.

iii. Cara mengatasi berat badan

mengikut kategori.

3.

Mengumpul maklumat dari

berlebihan,

3.

Bersyukur dan keinsafan.

pelbagai sumber.

- Makan mengikut masa

4.

Huraian hasil dapatan.

- Makan mengikut piramid

makanan

- Kurang kuantiti makanan

mengikut keperluan kalori

9

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran acara lempar

1.

Ansur maju dalam melakukan

PENDIDIKAN

2.2 Olahraga

cakera dengan teknik yang betul

kemahiran asas lempar cakera.

JASMANI

a. Padang

2.

dan selamat.

2.

- fasa putaran

i. Kemahiran Acara Lempar

Mengenal pasti otot utama yang

Perbincangan aspek-aspek

Cakera

digunakan dalam acara lempar

keselamatan yang perlu diambil

- Fasa Putaran

cakera.

kira dalam acara lempar cakera.

ii. Aspek-aspek keselamatan.

3.

Keyakinan diri.

3.

Melakukan kemahiran asas

dalam acara lempar cakera.

4. Menamakan otot-otot utama

yang digunakan dalam acara

lempar cakera.

2. Kemahiran

1.

Menganalisis fasa pergerakan

1.

Ansur maju dalam melakukan

PENDIDIKAN

2.2 Olahraga

dalam acara lempar cakera.

kemahiran asas lempar cakera.

JASMANI

a. Padang

2.

Melakukan kemahiran acara lempar

- fasa persediaan

i. Kemahiran Acara Lempar

cakera dengan teknik yang betul

- fasa putaran

Cakera

dan selamat.

- fasa lemparan

- Fasa Lemparan

3.

Keyakinan diri.

- fasa ikut lajak

10

*Sudut pelepasan

2.

Membincangkn fasa-fasa

*Kedudukan badan

pergerakan dalam acara lempar

- Fasa Ikut Lajak

cakera.

ii. Aspek-aspek keselamatan.

3.

Perbincangan aspek

keselamatan yang perlu diambil

kira dalam acara lempar cakera.

4.

Membincangkan hasil

pergerakan lemparan.

6

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran asas lempar

1.

Latihan melakukan kemahiran

PENDIDIKAN

2.2 Olahraga

cakera dengan teknik yang betul

asas dalam acara lempar

JASMANI

a. Padang

2.

dan selamat.

2.

cakera.

10

i. Kemahiran Acara Lempar

Menyatakan undang-undang dan

Perbincangan tentang undang-

Cakera

peraturan dalam acara lempar

undang dan peraturan asas

- Undang-undang dan

cakera.

dalam acara lempar cakera.

peraturan

3.

Keyakinan diri.

3.

Menyediakan folio individu

ii. Aspek-aspek keselamatan.

berkaitan dengan acara lempar

cakera.

1. Kesihatan Diri dan Keluarga.

1.

Mengira status berat badan

1.

Mengira Indeks Jisim Badan

PENDIDIKAN

1.1 Kesihatan Diri.

berdasarkan formula BMI.

mengikut umur.

KESIHATAN

b. Indeks Jisim Badan = Body

2.

Menilai status berat badan mengikut

2.

Menentukan status berat badan

Mass Index (BMI)

kategori.

mengikut kategori.

i. Definisi

3.

Kesedaran dan kesyukuran.

ii. Formula BMI

BMI = Berat Badan (KG)

11

Tinggi (m)

1. Kesihatan Diri dan Keluarga.

1.

Menjelaskan tentang institusi

1.

Perbincangan dalam kumpulan

PENDIDIKAN

1.2 Kekeluargaan.

perkahwinan.

kecil tentang perkahwinan

KESIHATAN

Institusi kekeluargaan;

2.

Menerangkan tanggungjawab

mengikut hukum agama dan

i. Perkahwinan,

setiap ahli keluarga bagi memupuk

norma masyarakat.

- Ikatan yang sah antara lelaki

sebuah keluarga bahagia.

2.

Membuat buku skrap mengenai

dan perempuan.

3.

Kesedaran dan tanggungjawab

gambar perkahwinan.

- Mengikut hukum agama dan

3.

Menyediakan folio.

norma masyarakat.

1. Kecergasan.

1.

Melakukan langkah-langkah

1.

Melakukan aktiviti latihan

PENDIDIKAN

1.1 Kecergasan Fizikal

keselamatan dalam melaksanakan

piramid, kaedah latihan, faedah

JASMANI

a. Daya Tahan Kardiovaskular

2.

aktiviti daya tahan kardiovaskular.

latihan secara individu dan

i. Cadangan aktiviti :

Melakukan sekurang-kurangnya

berkumpulan.

Parlov

satu aktiviti daya tahan

2.

Membincangkan kesan latihan

12

Larian Piramid

kardiovaskular dengan kaedah

daya tahan kardiovaskular

Jump Rope

yang betul.

terhadap kesihatan individu.

3.

3.

Keyakinan diri.

Menyediakan folio individu

berkaitan dengan aktiviti parlov,

larian piramid dan jump rope.

4.

Mengira kadar nadi latihan.

7

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran menyangga

1.

Melakukan kemahiran dan

PENDIDIKAN

2.1 Permainan

dan servis dengan teknik yang betul

strategi asas bola tampar secara

JASMANI

a. Bola Tampar

2.

dan selamat.

2.

berpasangan.

i. Kemahiran;

Menyatakan aspek-aspek

Mengikut fasa

12

- Menyangga

keselamatan yang perlu diambil kira

- persediaan

- Servis

dalam permainan bola tampar.

- perlaksanaan

ii. Aspek-aspek keselamatan.

3.

Keyakinan diri dan kerjasama.

- ikut lajak

3. Membincangkan aspek

keselamatan yang perlu

diambil kira dalam

permainan bola tampar.

1. Kesihatan Diri dan Keluarga.

1.

Menjelaskan tentang institusi

1.

Perbincangan peranan dan

PENDIDIKAN

1.1 Perkahwinan.

perkahwinan.

tanggungjawab.

KESIHATAN

- ikatan yang sah antara lelaki dan

2.

Menerangkan tanggungjawab

2.

Main peranan ibubapa, suami,

perempuan.

setiap ahli keluarga yang memupuk

isteri, anak.

- mengikut hukum agama dan

sebuah keluarga bahagia.

3.

melaporkan hasil tayangan cerita

norma masyarakat.

3.

Membincangkan ciri-ciri keluarga

kekeluargaan.

1.2 Kekeluargaan

bahagia.

4.

Menyediakan folio.

Institusi kekeluargaan

4.

Bertanggungjawab.

ii. Kebahagiaan dalam hidup

berkeluarga,

- Bertanggungjawab menjaga

13

nama baik keluarga

- Saling memahami,

menyayangi dan

menghormati.

1. Kecergasan

1.

Melakukan sekurang-kurangnya

1.

Melakukan aktiviti kelajuan.

PENDIDIKAN

1.1 Kecergasan Fizikal.

dua aktiviti kelajuan dengan betul

2.

Perbincangan kaedah dan

JASMANI

f. Kelajuan

2.

dan selamat.

3.

faedah latihan kelajuan.

i. Kaedah Latihan

Menyatakan faedah melakukan

Perbincangan hubungkait

- Prinsip dan Prosedur Latihan

aktiviti kelajuan.

komponen kelajuan dengan

ii. Faedah Latihan

3.

Kesedaran.

sukan dan permainan.

iii. Aspek-aspek keselamatan

4.

Berlari sambil mengawal bola

hoki 30 meter.

8

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

1. Kecergasan.

1.

Melakukan sekurang-kurangnya

1.

Melakukan aktiviti daya tahan

PENDIDIKAN

1.1 Kecergasan Fizikal

empat aktiviti daya tahan otot

otot - genggam tangan, bangkit

JASMANI

b. Daya Tahan Otot.

2.

dengan kaedah yang betul.

2.

tubi silang, half squat,

i. Cadangan aktiviti :

Menyatakan kaedah dan faedah

Menunjuk cara melakukan

Shoulder press

melakukan aktiviti daya tahan otot.

aktiviti daya tahan otot dengan

Hamstring curl

3.

Menyedari faedah latihan.

kaedah yang betul.

Genggm tangan

3.

Membincangkan faedah

Bangkit tubi silang

kecergasan daya tahan otot

Half squat

dalam kehidupan harian dan

ii. Kaedah Latihan

dalam sukan dan permainan.

4.

Membincangkan aspek-aspek

- Prinsip dan Prosedur Latihan

keselamatan yang perlu diambil

iii. Faedah Latihan

kira dalam melakukan aktiviti

iii. Aspek-aspek Keselamatan

daya tahan otot.

5. Melakukan satu sesi latihan

14

yang dirancang.

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran menyangga

1.

Melakukan kemahiran

PENDIDIKAN

2.1 Permainan

dan servis dengan teknik yang betul

menyangga dan servis dalam

JASMANI

a. Bola Tampar

2.

dan selamat.

2.

kumpulan kecil.

i. Kemahiran;

Menyatakan aspek-aspek

Perbincangan tentang aspek

- Menyangga

keselamatan yang perlu diambil

keselamatan dalam permainan

- Servis

perhatian dalam permainan bola

bola tampar.

ii. Aspek-aspek keselamatan.

tampar.

3.

Membincangkan kesalahan-

3.

Keseronokan.

kesalahan teknik lakuan dalam

permainan bola tampar.

4. Menamakan otot-otot yang

digunakan dalm latihan dan

permainan bola tampar.

1. Kesihatan Diri dan Keluarga.

1.

Mengenalpasti cara menyatakan

1.

Perbincangan dengan bimbingan

PENDIDIKAN

1.2 Kekeluargaan

tidak apabila menghadapi sesuatu

guru tentang kekeluargaan dan

KESIHATAN

Institusi kekeluargaan

2.

situasi.

2.

masalah isu seks.

iii. Seks sebelum kahwin

Membincangkan isu-isu semasa

Mendengar ceramah daripada

15

- Mengapa seks sebelum

kekeluargaan.

penceramah luar.

kahwin dilarang?

3.

Kesedaran.

3.

Menonton tayangan video

- Belajar mengatakan tidak

berkaitan institusi kekeluargaan.

kepada seks sebelum kahwin.

9

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran mengumpan

1.

Melakukan kemahiran:

PENDIDIKAN

2.1 Permainan

dan merejam dengan teknik yang

- mengumpan

JASMANI

a. Bola Tampar

2.

betul dan selamat.

- merejam

i. Kemahiran;

Menyatakan aspek-aspek

dalam kumpulan kecil.

15

- Mengumpan

keselamatan yang perlu diambil

2.

Perbincangan tentang aspek-

- Merejam

perhatian dalam permainan bola

aspek keselamatan dalam

ii. Aspek-aspek keselamatan.

tampar.

permainan bola tampar.

3.

Keseronokan.

3.

Membincangkan kesalahan-

kesalahan teknik lakuan dalam

permainan bol tampar.

4. Menamakan otot-otot yang

digunakan dalam latihan dan

permainan bola tampar.

1. Kecergasan.

1.

Melakukan sekurang-kurangnya

1.

Menunjuk cara melakukan

PENDIDIKAN

1.1 Kecergasan Fizikal

empat aktiviti daya tahan otot

aktiviti daya tahan otot dengan

JASMANI

b. Daya Tahan Otot.

2.

dengan kaedah yang betul.

2.

kaedah yang betul.

i. Kaedah Latihan

Menamakan lima otot utama yang

Melakukan aktiviti daya tahan

- Prinsip dan Prosedur Latihan

terlibat dalam aktiviti daya tahan

otot:

ii. Faedah Latihan

otot.

- lompat selang seli

iii. Aspek-aspek Keselamatan

3.

Kesedaran.

bersama beban

- mendagu

- naik turun tangga

16

bersama beban.

3.

Menamakan lima jenis otot

utama yang terlibat dalam aktiviti

daya tahan otot.

4.

Merekod hasil pencapaian.

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran mengumpan

1.

Melakukan kemahiran:

PENDIDIKAN

2.1 Permainan

dengan

- mengumpan

JASMANI

a. Bola Tampar

1.

teknik yang betul dan selamat.

1.

Perbincangan mengenai

i. Kemahiran;

Menyatakan sekurang-kurangnya

kesalahan teknik lakuan dalam

- Mengumpan

empat kesalahan teknik lakuan

permainan bola tampar.

ii. Aspek-aspek keselamatan.

dalam permainan bola tampar.

2.

Membincangkan aspek-aspek

2.

Keseronokan.

keselamatan yang perlu diambil

kira dalam permainan bola

tampar.

10

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

2. Gaya Hidup Sihat.

1.

Mengenalpasti keperluan makanan

1.

Perbincangan kelas dengan

PENDIDIKAN

2.1 Pemakanan

mengikut umur, jantina, aktiviti

pembentangan menu merujuk

KESIHATAN

a. Makanan yang diambil hendaklah

2.

fizikal dan keperluan fisiologi.

jadual Keperluan Diet Harian

mengikut;

Menerangkan keperluan

(RDA).

i. Umur

pengambilan makanan berdasarkan

2.

Mencari maklumat daripada

ii. Jantina

umur, aktiviti fizikal dan fisiologi

pelbagai media.

iii. Aktiviti

seseorang.

3.

Menyediakan folio individu

iv. Fisiologi

3.

Kesedaran.

tentang pemakanan dan

fungsinya.

17

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran merejam dan

1.

Melakukan kemahiran merejam

PENDIDIKAN

2.1 Permainan

menghadang dengan teknik yang

dan menghadang dalam

JASMANI

a. Bola Tampar

2.

betul dan selamat.

2.

kumpulan kecil.

i. Kemahiran;

Menyatakan aspek-aspek

Perbincangan aspek-aspek

- Merejam

keselamatan yang perlu diambil

keselamatan dalam permainan

- Menghadang

perhatian dalam permainan bola

bola tampar.

ii. Aspek-aspek keselamatan.

tampar.

3.

Membincangkan kesalahan-

3.

Keseronokan.

kesalahan teknik lakuan dalam

permainan bola tampar.

4. Menamakan otot-otot yang

digunakan dalam latihan dan

permainan bola tampar.

1. Kecergasan.

1.

Melakukan sekurang-kurangnya

1.

Melakukan aktiviti kuasa secara

PENDIDIKAN

1.1 Kecergasan Fizikal

empat aktiviti kuasa dengan kaedah

individu:

JASMANI

e. Kuasa

2.

yang betul dan selamat.

- lompat ke atas peti lombol

i.

Cadangan aktiviti :

Menyatakan maksud kuasa.

- bounding

Lompat ke atas peti lombol

3.

Keyakinan diri.

- tekan tubi condong

Bounding

- lompat kanggaru

18

Shoulder press

2.

Perbincangan kaedah dan

Lompat kangaroo

faedah latihan kuasa.

Lari lutut tinggi

3.

Membincangkan aspek- aspek

ii. Kaedah Latihan

keselamatan yang perlu diambil

kira dalam melakukan aktiviti

- Prinsip dan Prosedur Latihan

kuasa.

iii. Faedah Latihan

4.

Menyediakan folio individu

iv. Aspek-aspek Keselamatan

berkaitan dengan aktiviti kuasa.

11

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran merejam dan

1.

Melakukan kemahiran merejam

JASMANI

2.1 Permainan

menghadang dengan teknik yang

dan menghadang dalam

a. Bola Tampar

betul dan selamat.

kumpulan kecil.

i. Kemahiran;

2.

Menyatakan aspek-aspek

2.

Perbincangan aspek-aspek

18

- Merejam

keselamatan yang perlu diambil

keselamatan dalam permainan

- Menghadang

perhatian dalam permainan bola

bola tampar.

ii. Aspek-aspek keselamatan.

tampar.

3.

Membincangkan kesalahan-

3.

Keseronokan.

kesalahan teknik lakuan dalam

permainan bola tampar.

4. Menamakan otot-otot yang

digunakan dalam latihan dan

permainan bola tampar.

2. Gaya Hidup Sihat.

1.

Menyatakan kepentingan Saranan

1.

Perbincangan dalam kumpulan

PENDIDIKAN

2.1 Pemakanan

Pengambilan Makanan (RDA)

kecil mengenai kandungan kalori

KESIHATAN

a. Makanan yang diambil hendaklah

2.

mengikut kumpulan umur.

makanan mengikut keperluan

mengikut;

Menerangkan kandungan kalori

umur, jantina, aktiviti fizikal.

i. Umur

makanan mengikut keperluan umur,

Mencari maklumat daripada

ii. Jantina

jantina, aktiviti fizikal dan keperluan

pelbagai media.

iii. Aktiviti

fisologi.

2.

Pembentangan hasil dapatan

iv. Fisiologi

3.

Keinsafan dan bersyukur.

mengikut kumpulan.

2. Kemahiran

1.

Melakukan sekurang-kurangnya

1.

Melakukan empat kemahiran

19

PENDIDIKAN

2.1 Permainan

empat kemahiran asas bola

asas bola tampar.

JASMANI

a. Bola Tampar

tampar dengan teknik yang betul

2.

Menyatakan kesalahan teknik

i. Kemahiran;

dan selamat.

lakuan dalam permainan bola

- Undang-undang dan

2.

Menyatakan undang-undang dan

tampar.

peraturan

peraturan asas dalam permainan

3.

Perbincangan aspek-aspek

ii. Aspek-aspek keselamatan.

bola tampar.

keselamatan dalam permainan

3.

Keseronokan.

bola tampar.

4.

Membincangkan tentang

undang-undang dan peraturan

asas dalam permainan bola

tampar.

5.

Menyediakan folio individu

berkaitan dengan kemahiran

asas bola tampar.

12

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran membaling

1.

Melakukan kemahiran asas

PENDIDIKAN

2.1 Permainan

dan menyambut dengan teknik

dalam membuat kemahiran

JASMANI

b. Softbol

2.

yang betul dan selamat.

2.

membaling dan menyambut.

i. Kemahiran;

Melakukan langkah-langkah

Membuat latihan dalam

- Membaling dan menyambut

keselamatan dalam permainan

kumpulan kecil.

ii. Aspek-aspek keselamatan.

softbol.

3.

Perbincangan aspek-aspek

3.

Keseronokan.

keselamatan dalam permainan

bola tampar.

4.

Membincangkan kesalahan-

kesalahan teknik lakuan dalam

20

permainan sofbol.

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran membaling

1.

Ansur maju dalam membuat

PENDIDIKAN

2.1 Permainan

dan menyambut dengan teknik

kemahiran membaling dan

JASMANI

b. Softbol

2.

yang betul dan selamat.

2.

menyambut bola.

i. Kemahiran;

Menyatakan sekurang-kurangnya

Membuat latihan dalam

- Membaling dan menyambut

empat kesalahan teknik lakuan

kumpulan kecil.

ii. Aspek-aspek keselamatan.

dalam permainan sofbol.

3.

Perbincangan aspek-aspek

3.

Keseronokan.

keselamatan dalam permainan

bola tampar.

2. Gaya Hidup Sihat.

1.

Menyatakan Keperluan Diet Harian

1.

Perbincangan kelas dengan

PENDIDIKAN

2.1 Pemakanan

(RDA) mengikut kumpulan umur.

pembentangan menu merujuk

KESIHATAN

b. Keperluan Diet Harian (RDA)

2.

Mengenalpasti keperluan

jadual Keperluan Diet Harian

pengambilan makanan mengikut

(RDA).

umur, jantina, aktiviti fizikal dan

2.

Mencari maklumat daripada

keperluan fisiologi.

pelbagai sumber.

3.

Kesedaran dan kesyukuran.

3.

Melaporkan hasil kerja.

21

4.

Membuat folio.

2. Gaya Hidup Sihat.

1.

Menerangkan keperluan

1.

Perbincangan dalam kumpulan

PENDIDIKAN

2.1 Pemakanan

pengambilan makanan berdasarkan

kecil.

KESIHATAN

b. Keperluan Diet Harian (RDA)

umur, jantina, aktiviti fizikal dan

2.

Membuat folio.

fisiologi seseorang.

3.

Melaporkan hasil kerja.

2.

Memberi beberapa contoh jenis

4.

Piramid makanan

makanan yang bersesuaian dengan

kandungan kalori.

3.

Kesedaran dan kesyukuran

13

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran memukul

1.

Melakukan kemahiran memukul:

PENDIDIKAN

2.1 Permainan

dengan teknik yang betul dan

- fasa persediaan

JASMANI

b. Sofbol

2.

selamat.

- fasa perlaksanaan

i. Kemahiran;

Menyatakan sekurang-kurangnya

- fasa ikut lajak

- Memukul

empat (4) kesalahan teknik lakuan

secar berpsngan.

ii. Aspek-aspek keselamatan.

dalam permainan sotbol.

2.

Perbincangan aspek-aspek

3.

Keyakinan dan keseronokan.

keselamatan dalam permainan

Softbol.

3.

Membincangkan kesalahan-

kesalahan teknik lakuan dalam

permainan sofbol.

4.

Membincangkan tindakan

berbahaya dalam situasi

permainan

22

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran menampan

1.

Melakukan kemahiran

PENDIDIKAN

2.1 Permainan

dengan teknik yang betul dan

menampan:

JASMANI

b. Sofbol

2.

selamat.

- fasa persediaan

i. Kemahiran;

Menyatakan aspek-aspek

- fasa perlaksanaan

- Menampan

keselamatan dalam permainan

- Fasa ikut lajak

ii. Aspek-aspek keselamatan.

sofbol.

2.

Perbincangan aspek-aspek

3.

Keyakinan dan keseronokan.

keselamatan dalam permainan

softbol.

3.

Membincangkan kesalahan-

kesalahan teknik lakuan dalam

permainan sofbol.

2. Gaya Hidup Sihat.

1.

Mengaitkan nilai diri dengan stres .

1.

Perbincangan mengenai stres

PENDIDIKAN

2.2 Pengurusan Konflik dan Stres.

2.

Menyatakan jenis situasi yang

dan tahap stres.

KESIHATAN

a. Situasi yang menyebabkan stres;

3.

menyebabkan stres.

2.

Menyenaraikan kesan-kesan

- Peperiksaan

Kesedaran penghargaan kendiri.

stres positif dan stres negatif.

- Masalah perhubungan rakan

23

sebaya dan keluarga

14

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

1. Kecergasan

1.

Melakukan jenis aktiviti yang

1.

Melakukan aktiviti kelajuan.

PENDIDIKAN

1.1 Kecergasan Fizikal.

berasaskan kepada kelajuan

2.

Perbincangan kumpulan

JASMANI

f. Kelajuan

2.

dengan kemahiran.

mengenai kaedah dan faedah

i. Cadangan aktiviti :

Menyatakan faedah latihan

latihan.

23

Melantun bola sambil berlari 30

kelajuan.

3.

Melabel dan menamakan otot-

meter.

3.

Keyakinan diri.

otot yang terlibat dalam

Berlari sambil mengawal bola

melakukan aktiviti kelajuan.

hoki 30 meter.

4.

Membincangkan sistem tenaga

Jump rope

yang terlibat dalam aktiviti

ii. Kaedah latihan,

kelajuan.

- Prinsip dan prosedur latihan

iii. Faedah Latihan

iv. Aspek-aspek keselamatan

1. Kecergasan

1.

Melakukan prosedur aktiviti latihan

1.

Melakukan aktiviti:

PENDIDIKAN

1.1 Kecergasan Fizikal.

bebanan untuk meningkatkan daya

- half squat

JASMANI

b. Daya Tahan Otot

2.

tahan otot.

2.

- shoulder pres

i. Kaedah latihan,

Menyatakan kaedah dan faedah

Menunjuk cara melakukan

- Prinsip dan prosedur latihan

latihan daya tahan otot.

aktiviti dya tahan otot dengan

ii. Faedah Latihan

3.

Kesedaran dan kesyukuran.

kaedah yang betul.

iii. Aspek-aspek keselamatan

3.

Membincangkan faedah

kecergasan daya tahan otot

dalam kehidupan harian dan

dalam sukan dan permainan.

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran pitching

1.

Melakukan kemahiran pitching:

24

PENDIDIKAN

2.1 Permainan

dengan teknik yang betul dan

- fasa persediaan

JASMANI

b. Sofbol

2.

selamat.

- fasa perlaksanaan

i. Kemahiran;

Menyatakan langkah-langkah

- fasa ikut lajak

- Pitching

keselamatan.

secara berpasangan.

ii. Aspek-aspek keselamatan.

3.

Keyakinan diri.

2.

Membincangkan aspek

keselamatan yang perlu diambil

kira dalam permainan sofbol.

3.

Membincangkn tindakan

berbahaya dalam situasi

permainan.

4. Menamakan otot utama yang

digunakan dalam kemahiran

pitching.

15

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

2. Gaya Hidup Sihat.

1.

Mengaitkan nilai diri dengan stres.

1.

Perbincangan dalam kumpulan

PENDIDIKAN

2.2

Pengurusan Konflik dan Stres.

2.

Mengenalpasti cara mengatasi

kecil cara mengatasi stress.

KESIHATAN

b. Perhubungan Kendiri,

3.

stres.

2.

Mengumpul maklumat dari

- Meningkatkan nilai diri

Membincangkan cara mengatasi

pelbagai media.

stres.

3.

Pembentangan hasil dapatan.

2. Kemahiran

1.

Melakukan larian base dengan

1.

Aktiviti larian base:

25

PENDIDIKAN

2.1 Permainan

teknik yang betul dan selamat.

- larian paksaan

JASMANI

b. Sofbol

2.

Menyatakan langkah-langkah

- larian tanpa paksaan

i. Kemahiran;

keselamatan dalam permainan

- larian melebihi 1 base

- Larian base / anak tapak

sofbol.

2.

Perbincangan aspek-aspek

ii. Aspek-aspek keselamatan.

3.

Keseronokan.

keselamatan dalam permainan

sofbol.

3.

Membincangkan kesalahan-

kesalahan teknik lakuan dalam

permainan sofbol.

1. Kecergasan.

1.

Mengaplikasikan kekuatan otot

1.

Perbincangan aspek-aspek

PENDIDIKAN

1.1 Kecergasan Fizikal

dalm kehidupan harian, sukan dan

keselamatan dalam aktiviti

JASMANI

c. Kekuatan Otot.

2.

permainan.

2.

kekuatan otot.

i.

Cadangan aktiviti :

Merancang aktiviti yang sistematik

Melakukan aktiviti secara ansur

Bench press

untuk latihan kekuatan otot.

maju:

Hamstring curl

3.

Keyakinan diri.

- bisep curl

Bangkit tubi silang (bersama

- mendagu

beban)

- tekan tubi

26

Half squat

- bench press

ii. Kaedah Latihan

3.

Membincangkan aktiviti-

- Prinsip dan Prosedur Latihan

aktiviti selain daripada

iii. Faedah Latihan

aktiviti yang

iv. Aspek-aspek Keselamatan

dicadangkan untuk

meningkatkan kekuatan

otot.

16

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran memadang

1.

Melakukan kemahiran

PENDIDIKAN

2.1 Permainan

dengan teknik yang betul dan

memadang:

JASMANI

b. Sofbol

2.

selamat.

2.

- posisi sedia

i. Kemahiran;

Menyatakan langkah-langkah

Latihan dalam kumpulan kecil.

26

- Memadang

keselamatan dalam permainan

3.

Perbincangan aspek-aspek

ii. Aspek-aspek keselamatan

sofbol.

keselamatan dalam permainan

3.

Keseronokan.

softbol.

4.

Membincangkan kesalahan

teknik lakuan dalam permainan

sofbol.

2. Gaya Hidup Sihat.

1.

Menyatakan implikasi pengambilan

1.

Perbincangan dalam kumpulan:

PENDIDIKAN

2.3 Penyalahgunaan Bahan.

dadah terhadap sosial, ekonomi

- kitaran penagihan

KESIHATAN

a. Kronologi pengambilan dadah,

2.

dan politik.

2.

- faktor mudah tagih

- Pencetus pengambilan dadah

Memberi contoh implikasi

Kajian kes.

- Pengambilan dadah

pengambilan dadah.

3.

Membuat peta minda.

- Kesan pengambilan dadah

3.

kesedaran kendiri dan keinsafan.

2. Kemahiran

1.

Melakukan sekurang-kurangnya

1.

Melakukan kemahiran asas

PENDIDIKAN

2.1 Permainan

empat kemahiran sofbol dengan

dalam permainan sofbol secara

27

JASMANI

b. Sofbol

2.

teknik yang betul dn selamat.

2.

berpasangan.

i. Kemahiran;

Menyatakan undang-undang dan

Kenalpasti kesalahan-kesalahan

- Undang-undang dan

peraturan asas dalam permainan

teknik lakuan dalam permainan

peraturan

sofbol.

sofbol.

ii. Aspek-aspek keselamatan

3.

Merancang strategi asas dalam

3.

Membincangkan undang-undang

permainan sofbol.

dan peraturan asas dalam

4.

Keseronokan.

permainan sofbol dalam

kumpulan.

4.

Membincangkan tindakan

berbahaya dalam situasi

permainan.

1. Kecergasan.

1.

Melakukan sekurang-kurangnya

1.

Melakukan aktiviti Jump rope 20

PENDIDIKAN

1.1 Kecergasan Fizikal

satu aktiviti daya tahan

minit secara individu.

JASMANI

a. Daya Tahan Kardiovaskular.

kardiovaskular dengan kaedah

Membincangkan kesan latihan

i. Cadangan aktiviti :

yang betul.

daya tahan kardiovaskular

Parlov

2.

Menyatakan kesan terhadap

terhadap kesihatan individu.

17

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

Larian pyramid

kesihatan individu akibat

2.

Menunjuk cara mengambil dan

Jump rope

penglibatan dalam aktiviti daya

mengira kadar nadi sebelum dan

ii. Kaedah latihan

tahan kardiovaskular.

selepas aktiviti daya tahan

Prinsip-prinsip latihan

3. Kesedaran.

kardiovaskular.

Prosedur latihan

3.

Mengira kadar nadi latihan.

Faedah latihan Aspek-aspek keselamatan.

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran putaran dan

1.

Melakukan kemahiran

PENDIDIKAN

2.3 Pendidikan Pergerakan

rangkaian gimnastik dengan betul

asas gimnastik artistik /

28

JASMANI

a. Gimnastik Artistik

2.

dan selamat.

gimnastik irama secara

i. Pola pergerakn :

Mengenalpasti lakuan ansur maju

individu dan kumpulan.

Pola 4 putaran

sebelum melaksanakan kemahiran

2.

Membincangkan aspek-

Pola 7 rangkaian

sepenuhnya dilakukan.

aspek keselamtan yang

ii. Aspek-aspek keselamatan

3.

Keyakinan

perlu diambil kira dalam

atau

pergerakan gimnastik

b. Gimnastik Irama.

artistik / gimnastik

i. Jenis pergerakan

irama.

Pergerakan 4 gerak edar

3.

Menjelaskan tiga

Pergerakan 9 rangkaian

kesalahan biasa yang

pergerakan

dilakukan oleh rakan

ii. Aspek-aspek keselamatan.

4.

semasa latihan.

Membincangkan bentuk

perlakuan yang

sempurna.

2. Gaya Hidup Sihat.

1.

Menyatakan implikasi pengambilan

1.

Perbincangan dalam kumpulan

PENDIDIKAN

2.3 Penyalahgunaan Bahan.

dadah terhadap sosial, ekonomi

implikasi pengambilan dadah:

KESIHATAN

b. Implikasi pengambilan dadah,

2.

dan politik negara.

- sosial

kepada,

Memberi contoh implikasi

- ekonomi

29

- Sosial

pengambilan dadah.

- politik

- Ekonomi

3.

Membuat kesimpulan tentang

2.

Mencari maklumat dari pelbagai

- Politik

kesan pengambilan dadah yang

media.

menjejaskan kesejahteraan negara. 3. Forum.

4.

Kesedaran.

4.

Perbahasan.

5.

Menyediakan folio individu.

18

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

2. Kemahiran

1.

Melakukan langkah-langkah

1.

Gimnastik artistik

PENDIDIKAN

2.3

Pendidikan Pergerakan

keselamatan yang perlu dalam

Pola pergerakan:

JASMANI

a. Gimnastik Artistik

2.

aktivit gimnastik artistik.

- roda kereta dan

i. Aspek-aspek keselamatan.

Menyatakan sekurang-kurangnya

mendarat dengan 2

29

atau

tiga (3) teknik lakuan dalam

belah kaki rapat.

b. Gimnastik Irama.

kemahiran putaran dan rangkaian.

2.

Gimnastik irama

i. Aspek-aspek keselamatan.

3.

Keyakinan diri.

Pola pergerakan:

Pergerakan 4

- gerak edar

- 4 langkah

menggelongsor dan 1

rangkaian langkah

bersilang

1. Kecergasan.

1.

Melakukan aktiviti berkait kuasa

1.

Perbincangan prosedur aktiviti.

PENDIDIKAN

1.1

Kecergasan Fizikal

dengan teknik lakuan yang betul.

2.

Perbincangan aspek

JASMANI

e. Kuasa.

2.

Menerangkan kepentingan dan

3.

keselamatan.

i. Kaedah Latihan

faedah-faedah aktiviti dengan

Perbincangan kaitan aktiviti

- Prinsip dan Prosedur Latihan

permainan, sukan dan aktiviti

dengan sukan permainan dan

ii. Faedah Latihan

harian.

aktiviti harian.

iii. Aspek-aspek Keselamatan

3.

Keyakinan dan kesedaran diri.

30

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran putaran dan

1.

Gimnastik artistik

PENDIDIKAN

2.3

Pendidikan Pergerakan

rangkaian gimnastik artistik dengan

Pola pergerakan:

JASMANI

a. Gimnastik Artistik

2.

betul dan selamat.

i. Pola 4 - Putaran, Guling depan

Pola pergerakan,

Menganalisis bentuk pergerakan

atas bangku panjang dan peti

i. Aspek-aspek keselamatan.

yang sempurna.

tombol.

atau

3.

Keyakinan diri.

2.

Gimnastik Irama

b. Gimnastik Irama.

Pola pergerakan

Pola pergerakan,

- Gerak edar

i. Aspek-aspek keselamatan.

- 4 langkah berjalan, 2 langkah

waltz dan 2 langkah skip.

19

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

3. Kebersihan dan keselamatan

1.

Menyatakan peruntukan yang

1.

Perbincangan dalam kumpulan

PENDIDIKAN

Persekitaran.

terdapat dalam akta bagi mencegah

kecil mengenai peruntukan yang

KESIHATAN

3.1 Keselamatan,

2.

penyakit daripada merebak.

terdapat dalm akta bagi

Akta dan Undang-undang

Menyatakan kesalahan dan

mencegah penyakit daripada

i. Akta Pencegahan dan Kawalan

hukuman yang boleh dikenakan di

merebak.

Penyakit Berjangkit 1988.

bawah akta ini.

2.

Mengumpul maklumat daripada

3.

Kesedaran dan tanggungjawab.

pelbagai sumber.

3.

Menyediakan folio berkaitan

dengan akta pencegahan dan

kawalan penyakit berjangkit

1988.

4.

Sumbangsaran.

31

5.

Pembentangan hasil dapatan.

3. Kebersihan dan keselamatan

1.

Menjelaskan peranan dan fungsi

1.

Lawatan ke agensi berkaitan.

PENDIDIKAN

Persekitaran.

agensi berkaitan dalam

2.

Main peranan.

KESIHATAN

3.1 Keselamatan,

2.

pencegahan.

3.

Sumbangsaran.

Akta Undang-undang

Membuat inferens penguatkuasaan

4.

Perbincangan.

i. Akta Pencegahan dan Kawalan

pencegahan dan kawalan penyakit

Penyakit Berjangkit 1988.

berjangkit.

3.

Kesedaran.

1. Kecergasan.

1.

Mengaplikasikan aktiviti kekuatan

1.

Melakukan aktiviti kekuatan otot

PENDIDIKAN

1.1 Kecergasan Fizikal

otot bersesuaian dengan jenis

:

JASMANI

c. Kekuatan Otot

aktiviti fizikal yang dijalankan dalam

- Half Squat

i. Kaedah Latihan

kehidupan harian, sukan dan

- Arm curl.

- Prinsip dan Prosedur Latihan

permainan.

- Bangkit tubi silang

ii. Faedah Latihan

2.

Menamakan lima otot utama yang

dengan beban.

iii. Aspek-aspek Keselamatan

terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.

2.

Melabel dan menamakan otot-

32

3.

Kesedaran.

otot utama yang terlibat dalam

aktiviti kekuatan otot.

3.

Membincangkan faedah

kekuatan otot dalam kehidupan

harian, sukan dan permainan.

4. Membincangkan aspek-aspek

keselamatan yang perlu diambil

kira dalam melakukan aktiviti

kekuatan otot.

20

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran putaran dan

1.

Melakukan kemahiran asas

PENDIDIKAN

2.3 Pendidikan Pergerakan

rangkaian gimnastik artistik dengan

gimnastik artistik / gimnastik

JASMANI

a. Gimnastik Artistik

2.

betul dan selamat.

2.

irama secara kumpulan.

atau

Merancang dan

Gimnastik artistik

b. Gimnastik Irama.

mempersembahkan rangkaian

Pola pergerakan:

pergerakan.

i. Pola 7 Rangkaian, lari dan

32

3.

Keyakinan diri.

lonjak dengan sebelah kaki

diikuti dengan roda kereta

(ulangkan)

3.

Gimnastik Irama

Pola pergerakan

- pergerakan 9

- rangkaian pergerakan

- rangkaian 2 jenis pergerakan

dengan 1 alatan - berseorangan

- berpasangan

4.

Membincangkan bentuk

perlakuan yang

sempurna.

3. Kebersihan dan Keselamatan

1.

Menjelaskan peranan dan fungsi

1.

Lawatan ke agensi berkaitan.

PENDIDIKAN

Persekitaran.

berkaitan dalam pencegahan dan

2.

Mengumpul maklumat daripada

KESIHATAN

3.1 Keselamatan.

2.

kawalan penyakit berjangkit.

3.

sumber media.

Akta dan Undang-undang

Membuat inferens penguatkuasaan

Perbincangan dalam kumpulan

ii. Agensi berkaitan

pencegahan dan kawalan penyakit

kecil.

berjangkit.

4.

Pembentangan hasil dapatan.

3.

Kesedaran.

33

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran putaran dan

1.

Gimnastik Artistik

PENDIDIKAN

2.3 Pendidikan Pergerakan

rangkaian gimnastik artistik dengan

Pola pergerakan:

JASMANI

a. Gimnastik Artistik

2.

betul dan selamat.

Pola 7 - rangkaian

i. Peti lombol

Menyatakan sekurang-kurangnya

- roda kereta 2 kali, lonjak

atau

tiga teknik lakuan dalam

dan mencangkung atas

b. Gimnastik Irama.

kemahiran putaran dan rangkaian.

peti tombol.

3.

Keyakinan diri.

2.

Gimnastik Irama

Pola pergerakan:

Pergerakan 9 rangakaian

pergerakan

- rangkaian 3 jenis

21

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

pergerakan dengan 1

alatan.

- berseorangan

- berpasukan

1.

Melakukan aktiviti UDTA dengan

1.

Tekan tubi.

PENDIDIKAN

teknik lakuan yang betul.

2.

Bangkit tubi.

JASMANI

2.

Menyenaraikan aktiviti-aktiviti

3.

Jangkauan melunjur.

Ujian Pasca UDTA

UDTA.

4.

Larian 1500m.

3.

Bekerjasama antara kawan.

(Ujian Daya Tenaga Asas)

4.

Kesedaran terhadap keupayaan

diri.

34

1.

Melakukan aktiviti UDTA dengan

1.

Tekan tubi.

PENDIDIKAN

teknik lakuan yang betul.

2.

Bangkit tubi.

JASMANI

Ujian Pasca UDTA

2.

Menyenaraikan aktiviti-aktiviti

3.

Jangkauan melunjur.

UDTA.

4.

Larian 1500m.

(Ujian Daya Tenaga Asas)

3.

Bekerjasama antara kawan.

4.

Kesedaran terhadap keupayaan

diri.

3. Kebersihan dan Keselamatan

1.

Menjelaskan peranan dan fungsi

1.

Lawatan ke agensi berkaitan.

PENDIDIKAN

Persekitaran.

agensi berkaitan dalam

2.

Mengumpul maklumat daripada

KESIHATAN

3.1 Keselamatan.

pencegahan dan kawalan penyakit

3.

sumber media.

Akta dan Undang-undang

berjangkit.

Perbincangan dalam kumpulan

iii. Peranan agensi berkaitan

2.

Menerangkan peranan murid

kecil.

membantu melaksanakan akta

4.

Pembentangan hasil dapatan

35

pengawalan penyakit berjangkit.

3.

Kesedaran dan tanggungjawab.

2. Kemahiran

1.

Melakukan langkah-langkah

1.

Melakukan kemahiran asas

PENDIDIKAN

2.3 Pendidikan Pergerakan

keselamatan yang perlu dalam

gimnastik artistik dan gimnastik

JASMANI

a. Gimnastik Artistik

2.

aktivit gimnastik artistik.

2.

irama secara kumpulan.

atau

Menganalisis bentuk pergerakan

Gimnastik artistik

b. Gimnastik Irama.

yang sempurna.

Pola pergerakan:

3.

Keyakinan diri.

Pola 7 - rangkaian

- pusing setempat, roda kereta

22

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

dan mendarat dengan 2 belah

kaki dan hambur arnab.

3.

Gimnastik irama

Pola pergerakan:

35

Pergerakan 9 rangkaian

pergerakan

- rangkaian 4 jenis

pergerakan dengan alatan

dipilih guru - berseorangan

- berkumpulan

4.

Membincangkan bentuk

perlakuan yang sempurna.

2. Kemahiran

1.

Melakukan kemahiran gimnastik

1.

Melakukan Gimnastik

PENDIDIKAN

2.3 Pendidikan Pergerakan

pendidikan dengan teknik yang

Pendidikan.

JASMANI

c. Gimnastik Pendidikan

2.

betul dan selamat.

Tema gimnastik pendidikan

i. Tema gimnstik pendidikan :

Menyatakan kesalahan-kesalahan

Tema 5 kesedaran

Tema 5 kesedaran beban

yang biasa dilakukan semasa

beban

ii. Aspek-aspek keselamatan.

latihan.

- bergerak berbagai cara

3.

Keyakinan.

dan membeku.

- bergerak berbagai cara

dengan kualiti berat

dan ringan.

2. Membincangkn spek-aspek

keselamatan yang perlu diambil

36

kira dalam pergerakan gimnastik

pendidikan.

3.

Membincangkan komponen

kecergasan yang diplikasikan

dalam aktiviti gimnastik

pendidikan.

2. Kemahiran

1.

Melakukan langkah-langkah

1.

Gimnastik Pendidikan

PENDIDIKAN

2.3 Pendidikan Pergerakan

keselamatan yang perlu diambil kira

Tema gimnastik pendidikan

JASMANI

c. Gimnastik Pendidikan

dalam melakukan aktiviti gimnastik

Tema 5 kesedaran beban.

pendidikan.

- bergerak dengan kulaiti

2.

Merancang dan melaksanakan

berat dan ringan

variasi pergerakan mengikut tema.

menggunakan alat.

3.

Keyakinan diri dan kesedaran.

2.

Membincangkan aspek-aspek

23

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

keselamatan yang perlu diambil

kira dalam pergerakan gimnastik

pendidikan.

3.

Membincangkan bentuk

perlakuan yang sempurna bagi

pergerakan bertemakan

kesedaran beban.

3. Kebersihan dan Keselamatan

1. Menyatakan prinsip dan prosedur

1.

Tunjuk cara.

PENDIDIKAN

Persekitaran.

ECC.

2.

Menonton VCD berkaitan

KESIHATAN

3.2 Pertolongan Cemas.

2. Mengenal pasti indikasi / keadan

dengan langkah-langkah ECC

i. Prinsip dan Prosedur E.C.C

yang memerlukan ECC .

dijalankan.

E External (luaran)

3. Bantu membantu.

3.

Perbincangan di antara guru dan

C Cardiac (kardiak)

pelajar mengenai ECC.

C Compressions (tekanan)

37

2. Kemahiran

1.

Melakukan langkah-langkah

1.

Melakukan pergerakan kreatif

PENDIDIKAN

2.3 Pendidikan Pergerakan

keselamatan yang perlu diambil kira

berdasarkan tema

JASMANI

d. Pergerakan Kreatif

dalam melakukan aktiviti

2.

ritma berkaitan pekerjaan

i. Tema 8 Ritma berkaitan

pergerakan kreatif.

- domestik

dengan pekerjaan.

2.

Menghuraikan komponen

- pertanian

- Lakuan-lakuan pekerjaan 1;

kecergasan yang diaplikasikan

3.

Membincangkan aspek-aspek

a. Domestik (menjahit,

dalam pergerakan kreatif.

keselamatan yang perlu diambil

menggiling)

3.

Keseronokan dan keyakinan diri.

kira dalam pergerakan kreatif.

b. Pertanian (mencangkul dll.)

4.

Membincangkan komponen

ii. Aspek-aspek keselamatan.

kecergasan yang diaplikasikan

dalam acara pergerakan kreatif.

5.

Membuat persembahan

rangkaian pergerakan

berdasarkan tema.

2. Kemahiran

1.

Melakukan gerakan untuk

1.

Melakukan pergerakan kreatif

PENDIDIKAN

2.3 Pendidikan Pergerakan

menghasilkan bentuk-bentuk yang

berdasarkan tema secara

JASMANI

d. Pergerakan Kreatif

dibina daripada gerakan anggota

2.

individu atau berkumpulan.

Tema pergerakan.

badan.

Melakukan gerakan anggota

24

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

i. Tema 9 Kesedaran Bentuk

2.

Menganalisis bentuk perlakuan

badan untuk hasilkan bentuk di

Pergerakan.

berdasarkan tema.

lantai atau awangan.

- Corak asas,

3.

Keyakinan diri

3.

Ulangan aktiviti dalam beberapa

ii. Aspek-aspek keselamatan.

motif tertentu.

4.

Membincangkan kesalahan-

kesalahan lakuan yang tidak

menepati tema.

38

2. Kemahiran

1.

Menyatakan maksud menjejak.

1.

Definisi dan konsep menjejak

PENDIDIKAN

2.4 Rekreasi dan Kesengangan

2.

Menjelaskan faedah yang diperolehi

2.

Menyediakan folio individu

JASMANI

a. Rekreasi.

3.

daripada aktiviti menjejak.

berkaitan dengan aktiviti

i. Menjejak,

Memupuk semangat kerjasama.

menjejak.

- Konsep menjejak, (merentas

3.

Merancang aktiviti.

sesuatu kawasan dari titik mula

4.

Menyenaraikan flora dan fauna.

ke garisan penamat)

5.

Membincang kesan kemusnahan

alam sekitar.

3. Kebersihan dan Keselamatan

1.

Menyatakan prinsip dan prosedur

1.

Menonton VCD berkaitan CPR.

PENDIDIKAN

Persekitaran.

CPR.

2.

Penerangan prinsip dan

KESIHATAN

3.2 Pertolongan Cemas.

2.

Menunjuk cara pelaksanaan

3.

prosedur teknik CPR.

i. Prinsip dan Prosedur teknik

pertolongan cemas mengikut

Perbincangan tentang prosedur

resusitasi kardiopulmonari.

prosedur CPR.

CPR.

(CPR)

3.

Kesedaran dan Bantu membantu.

4.

Menyediakan folio murid.

39

2. Kemahiran

1.

Menyatakan formasi dalam aktiviti

1.

Membincangkan formasi dalam

PENDIDIKAN

2.4 Rekreasi dan Kesengangan

menjejak.

aktiviti menjejak.

JASMANI

a. Rekreasi.

2.

Menyatakan kepentingan formasi

2.

Membincangkan aspek-aspek

i. Menjejak,

dalam aktiviti menjejak.

keselamatan yang perlu diambil

- Formasi

3.

Mencintai alam sekitar dan

kira dalam aktiviti menjejak.

- bergerak secara teratur

bersyukur.

3.

Membincangkan langkah untuk

- hadapan: pointer atau recce

memulihara dan memelihara

- tengah: keselamatan atau

alam semula jadi.

perubatan

4.

Membincang kesan kemusnahan

- belakang: sweeper atau

alam sekitar.

anchor.

25

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

3. Kesukanan.

1.

Menyatakan pasukan sukan,

1.

Menamakan pasukan sukan,

PENDIDIKAN

3.1 Pengurusan

persatuan sukan dan kelab sukan

persatuan dan kelab sukan dan

JASMANI

Pasukan sukan, persatuan dan

dan permainan yang terdapt di

permainan yang terdapat di

kelab sukan dan permainan.

Malaysia..

Malaysia.

- Penubuhan.

2.

Menjelaskan proses penubuhan

2.

Membincangkan proses

- Pemilihan AJK melalui

pasukan sukan, persatuan dan

penubuhan pasukan sukan,

mesyuarat.

kelab sukan dan permainan.

persatuan dan kelab sukan dan

-

Perancangan aktiviti.

3.

Semangat kesukanan.

permainan.

3. Kesukanan.

1.

Menyatakan cara pemilihan ahli

1.

Membincang pemilihan ahli

40

PENDIDIKAN

3.1 Pengurusan

jawatankuasa dalam pasukan

jawatankuasa dalam pasukan

JASMANI

Pasukan sukan, persatuan dan

sukan, persatuan dan kelab sukan

sukan, persatuan dan kelab

kelab sukan dan permainan.

dan permainan.

sukan dan permainan.

- Penubuhan.

2.

Menjelaskan peranan jawatankuasa

2.

Membincangkan peranan

- Pemilihan AJK melalui

dalam pasukan sukan, persatuan

jawatankuasa dalam pasukan

mesyuarat.

dan kelab sukan dan permainan.

sukan, persatuan dan kelab

- Perancangan aktiviti.

3.

Merancang dan mengelolakan

sukan dan permainan.

aktiviti pasukan sukan, persatuan

3.

Merancangkan aktiviti dan

dan kelab sukan dan permainan di

menyediakan takwim pasukan

peringkat sekolah.

sukan, persatuan dan kelab

4.

Semangat kesukanan.

sukan dan permainan.

4.

Membincangkan pengelolaan

pertandingan dari segi sistem

pertandingan dan kemudahan.

3. Kebersihan dan Keselamatan

1.

Mengenalpasti indikasi atau

1.

Menonton video berkaitan CPR.

PENDIDIKAN

Persekitaran.

keadaan yang memerlukan CPR

2.

Menyediakan folio murid.

KESIHATAN

a.

Pertolongan Cemas.

2.

Menunjuk cara perlaksanaan

ii. Prinsip dan Prosedur

pertolongan cemas mengikut

teknik resusitasi

prosedur CPR.

kardiopulmonari. (CPR)

6.

Kesedaran.

41

26

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

3. Kesukanan

1.

Menyatakan maksud kerjaya dalam

1.

Membincangkan jenis-jenis

PENDIDIKAN

3.2 Kerjaya Dalam Sukan.

sukan.

kerjaya dalam sukan.

JASMANI

Industri Sukan:

2.

Menjelaskan jenis-jenis kerjaya

2.

Menggunakan rujukan dari

41

- Jenis kerjaya

dalam sukan.

pelbagai media berkaitan

- Peluang kerjaya

3.

Menyatakan peluang kerjaya dalam

dengan peluang-peluang kerjaya

sukan.

dalam sukan.

4.

Kesedaran.

3.

Perbincangan jenis kerjaya yang

berkaitan dengan sukan.

4.

Menyediakan folio berkaitan

dengan kerjaya dalam sukan.

3. Kesukanan.

1.

Menyatakan maksud keagresifan

1.

Mencatatkan maksud keganasan

PENDIDIKAN

3.3 Isu-isu dalam Pendidikan

dalam sukan.

dalam sukan.

JASMANI

Jasmani dan Sukan.

2.

Menghuraikan punca dan akibat

2.

Main peranan.

i. Keagresifan dalam sukan dan

keagresifan dalam sukan.

3.

Menganalisis punca dan akibat

permainan,

3.

Menyatakan aspek komersialisme

keganasan dalam sukan.

- punca keagresifan

dalam sukan.

4.

Membahaskan komersialisme

- akibat keagresifan

4.

Kesedaran

dalam sukan.

ii. Komersialisme dalam sukan.

5.

Menyenaraikan kebaikan dan

keburukan komersialisme dalam

sukan.

6.

Menyediakan folio tentang

komersialisme dalam sukan dan

permainan.

42

7.

Menyediakan folio tentang

keagresifan dalam sukan dan

permainan.

3. Kesukanan.

1.

Menyatakan maksud semangat

1.

Melihat tayangan mengenai

PENDIDIKAN

3.4 Etika,

kesukanan.

sokongan peminat terhadap

JASMANI

Semangat Kesukanan (penonton)

2.

Menghuraikan hubungkait antara

2.

sesuatu jenis sukan.

- Maksud semangat kesukanan

semangat kesukanan penonton

Membincangkan kejayaan diri

- Ciri-ciri semangat kesukanan

dengan kejayaan pasukan atau

dan kejayaan pasukan

- Kejayaan diri berasaskan

negara.

berasaskan semangat penonton.

semangat kesukanan

3.

Semangat Patriotisme.

3.

Menganalisis semangat

- Kejayaan pasukan.

kesukanan penonton.

Perbincangan mengenai cara-

cara memupuk semangat

patriotisme.

27