25563154 rancangan tahunan pjpk tingkatan 1

Download 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

Post on 17-Oct-2015

49 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  1/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  1

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1.1- Kesihatan Diri.a) Malnutrisi.

  i. Definisiii. Jenis Penyakit Malnutrisi.

  1. Menyatakan maksudmalnutrisi

  2. Menyenaraikan penyakityang berpunca daripadamalnutrisi

  3. Meningkatkan kesedaran.

  1. Menyatakan maksudmalnutrisi.

  2. Perbincangan tentang jenispenyakit malnutrisi.

  1

  PENDIDIKANJASMANI

  1.1- Kecergasan Fizikal.a) Daya Tahan Kardiovaskular.

  i. Cadangan Aktiviti- Senamrobik 20 minit

  ii. Kaedah latihan

  1. Menyatakan maksud dayatahan kardiovaskular.

  2. Melakukan senamrobikdengan berkesan.

  3. Menyatakan faedah latihandaya tahan kardiovaskular.

  1. Senamrobik2. Berlari dan berjalan pantas 15

  minit.

  PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran

  2.2- Olahragaa) Balapan.

  i. Acara lari pecut- Fasa permulaan- Fasa berlepas- Fasa melaju / pecutan- Fasa penamat

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Menyatakan fasa-fasa acara

  lari pecut.2. Melakukan teknik lari pecut

  secara individu3. Membincangkan aspek-

  aspek keselamatan

  1. Lari pecut 60 m

  2. Perbincangan

  2

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  g) Prinsip Latihan.i. Prinsip latihan

  - Ansur maju- Tambah beban- Kekerapan- Masa

  1. Melakukan aktiviti dalamsatu program kecergasandiri yang dirancang mengikutprinsip latihan dengan betul.

  2. Menyatakan prinsip-prinsiplatihan

  3. Merancang jadual satuprogram kecergasan diri

  4. Mengamalkan gaya hidup sihat

  1. Membincangkan prinsip-prinsip latihan secaraberkumpulan.

  2. Menyusun jadual satuprogram kecergasan diri.

  3. Melayari laman web berkaitandengan kecergasan fizikal.

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  2/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  2

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.1- Kesihatan Diri.

  a) Malnutrisiii. Jenis Penyakit Malnutrisi.

  1. Menyenaraikan punca,gejala dan kesan penyakitmalnutrisi.

  2. Membuat padanan jenispenyakit malnutrisi dengankumpulan nutrien yangdiberi.

  1. Kajian kes berkaitan tandadan simptom penghidapmalnutrisi.

  2. Mencatat isi-isi penting.

  3

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  f) Kelajuan / Kepantasan.i. Aktiviti - Lari pecut 30

  meter- Lari pecut 60

  meterii. Kaedah latihan

  iii. Faedah latihan

  1. Melakukan aktiviti kelajuandengan teknik yang betul.

  2. Membincangkan kaedah danfaedah latihan aktivitikelajuan.

  3. Keyakinan diri

  1. Lari pecut 30 m2. Lari pecut 60 m3. Perbincangan dalam

  kumpulan dan membuatlaporan.

  4

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  d) Kelenturan.i. Aktiviti

  - Meniarap angkat dadadan tengkuk

  - Melentik sisi- Duduk melunjur sebelahkaki dan jangkaubersilang

  - Kilas pinggangii. Kaedah latihaniii. Faedah latihan

  iv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti kelenturandengan teknik yang betul.

  2. Membincangkan kaedah danfaedah aktiviti kelenturan.

  3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan

  4. Berdisiplin

  1. Meniarap angkat dada dantengkuk

  2. Melentik sisi3. Duduk melunjur sebelah kaki

  dan jangkau bersilang4. Kilas pinggang

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  3/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  3

  PENDIDIKAN

  JASMANI2. Kemahiran.

  2.2- Olahragaa) Balapan.

  i. Acara lari pecut.- Fasa permulaan- Fasa berlepas- Fasa melaju / pecutan

  - Fasa penamat

  1. Melakukan teknik lari pecutsecara individu.

  2. Melukis dan melabelkanotot-otot yang terlibat

  3. Mematuhi peraturan.

  1. Lari pecut 60m

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.1- Kesihatan Diri.

  a) Malnutrisi.iii. Akibat Penyakit Malnutrisi.

  1. Menyenaraikan beberapaakibat penyakit malnutrisi

  2. Meningkatkan kesedarandan keprihatinan.

  1. Menggunakan rujukanpelbagai media berkaitandengan akibat malnutrisi.

  2. Mengumpul dan menampalgambar di sudut pameran.5

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran.2.2- Olahraga

  a) Balapan.i. Acara lari pecut

  - Lari pecut 60 m- Undang-undang dan

  peraturan

  1. Melakukan teknik lari pecutdengan betul.

  2. Membincangkan komponenkecergasan yang digunakandalam acara lari pecut.

  3. Menyenaraikan undang-undang dan peraturan laripecut

  4. Mematuhi arahan danperaturan.

  1. Lari pecut 60 m2. Perbincangan3. Folio

  6

  PENDIDIKANJASMANI

  UJIAN PRA UDTA (Ujian Daya TenagaAsas)

  i. Tekan tubiii Bangkit tubi

  1. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti UDTA

  2. Melakukan aktiviti UDTAdengan teknik yang betul..

  3. Bekerjasama dengan kawan.

  1. UDTA (berpasangan)i. Tekan tubiii. Bangkit tubi

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  4/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  4

  PENDIDIKAN

  JASMANIUJIAN PRA UDTA (Ujian Daya TenagaAsas)iii. Duduk jangkauiv. Larian 1500 m

  1. Melakukan aktiviti UDTAdengan teknik yang betul.

  2. Menyatakan faedah aktivitiUDTA.

  3. Bekerjasama dengan kawan.

  1. UDTA (berpasangan)i. Duduk jangkauii. Larian 1500 m

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.1- Kesihatan Diri.

  a) MalnutrisiPunca malnutrisi

  1. Menyenaraikan faktor-faktoryang menyebabkanmalnutrisi.

  2. Menyatakan punca-puncamalnutrisi.

  1. Menggunakan rujukanpelbagai media.

  7

  PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran

  2.2- Olahragab) Padang.i. Acara lontar peluru

  - Gaya lontaran ( gayaberdiri OBrien )

  - Teknik peganganii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Memegang peluru dengan

  teknik yang betul2. Menunjuk cara kedudukanpeluru sebelum melakukanlontaran.

  3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan

  4. Berdisiplin

  1. Latih tubi pegang peluru

  2. Latih tubi kedudukan peluru3. Perbincangan.

  8

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  e) Kuasa.i. Aktiviti

  - Lompat jauh berdiri- Hop melepasi halangan

  ii. Kaedah latihaniii. Faedah latihan

  1. Melakukan aktiviti denganteknik yang betul

  2. Menyatakan maksud kuasa3. Membincangkan kaedah dan

  faedah latihan.4. Bekerjasama

  1. Melakukan aktiviti kuasasecara individu danberkumpulan- Lompat jauh berdiri- Hop melepasi halangan

  2. Perbincangan.

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  5/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  5

  PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran2.2- Olahraga

  b) Padang.i. Acara lontar peluru.

  - Fasa persediaan- Fasa gelongsor- Fasa lontaran- Fasa ikut lajak

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan lontaran denganteknik lakuan yang betul.

  2. Menamakan otot penggerakutama yang terlibat.

  3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan.

  4. Berdisiplin

  1. Melakukan lontar peluru.2. Perbincangan

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.1- Kesihatan Diri.

  a) Malnutrisi

  Punca malnutrisi

  1. Menyenaraikan punca-puncamalnutrisi.

  2. Peka terhadap kepentinganpengambilan makananseimbang.

  1. Kuiz2. Sumbangsaran

  9

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  a) Daya Tahan Kardiovaskular.i. Cadangan Aktiviti- Berlari dan berjalan

  Pantas 15 minitii. Kaedah latihaniii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti dalamtempoh yang ditetapkan.

  2. Membincangkan kaedah danfaedah latihan.3. Menamakan otot penggerak

  utama yang terlibat dalamaktiviti ini.

  4. Kesedaran terhadapkeupayaan diri

  1. Berlari dan berjalan pantasselama 15 minit.

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  6/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  6

  PENDIDIKAN

  JASMANI

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  a) Bola Sepak.i. Kemahiran - Menendang

  - Menyerkapii. Aspek-aspek keselamatan.

  - atau -b) Bola Jaring.

  i. Kemahiran - Hantaran- Menerima

  ii . Aspek-aspek

  Keselamatan

  1. Melakukan kemahiranmenendang dan menyerkapdengan teknik yang betul.

  2. Menyatakan aspek-aspekkeselamatan dalampermainan bola sepak.

  3. Keseronokan

  -atau-

  1. Melakukan kemahiranhantaran dan menerima.

  2. Menyatakan aspek-aspekkeselamatan dalampermainan bola jaring.

  3. Keseronokan

  1. Menendang bola : tendanganleret, tendangan lambung,tendangan voli.

  2. Menyerkap bola : menyerkapbola leret, menyerkap bolatinggi.

  3. Permainan kecil bola sepak

  gol kecil4. Perbincangan.-atau-

  1. Melakukan hantaran: hantaranaras dada, hantaran arasbahu, hantaran atas kepala,hantaran sisi, hantaran lantun.

  2. Menerima bola.3. Permainan kecil bola kapten4. Perbincangan.

  10

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.2- Olahraga

  b) Padang.i. Acara lontar peluru

  - Undang-undang danperaturan

  - Penghakimanpertandingan

  - Mengukur dan mencatatbacaan

  ii. Aspek-aspek

  keselamatan

  1. Mengukur dan mencatatbacaan.

  2. Membincangkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan.

  3. Mengendalikanpenghakiman pertandingan.

  4. Kepuasan

  1. Menyenaraikan peraturanasas dalam teknik lontarpeluru.

  2. Perbincangan.

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  7/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  7

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.1- Kesihatan Diri.

  a) MalnutrisiCara mengatasi penyakitmalnutrisi.

  1. Menyenaraikan cara untukmengatasi penyakitmalnutrisi.

  2. Mengamalkan gaya hidupsihat - pengambilanmakanan seimbang.

  1. Menyediakan folio berhubungpenyakit malnutrisi

  11

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.2- Kekeluargaan.

  a) Institusi Kekeluargaan.i. Makna Perkahwinan.ii. Kerukunan rumah tangga

  1. Menyatakan maknaperkahwinan dan kerukunanrumah tangga.

  2. Menyenaraikan faktor-faktoryang menyumbang kepadakerukunan rumah tangga.

  3. Membincangkan perananahli keluarga untukmencapai ciri-ciri keluargabahagia

  1. Main peranan

  12

  PENDIDIKAN

  JASMANI

  1. Kecergasan.

  1.1- Kecergasan Fizikal.b) Daya Tahan Otot.i. Aktiviti

  - Tekan tubi- Bangkit tubi- Kilas pinggang

  ii. Kaedah latihan.

  1. Melakukan sekurang-

  kurangnya dua aktiviti dayatahan otot secara individudan berpasangan.

  2. Membincangkan kaedahlatihan.

  3. Kesedaran terhadapkeupayaan diri

  1. Melakukan aktiviti daya tahan

  otot secara individu danberpasangan.2. Menamakan otot penggerak

  utama yang terlibat.3. Perbincangan.

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  8/28

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  9/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  9

  ii. Aspek-aspek keselamatan dengan teknik yang betul.2. Mengenal pasti tindakan

  berbahaya dalam situasipermainan.

  3. Keseronokan

  4. Perbincangan

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  f) Kelajuan / Kepantasan.i. Aktiviti

  - Lari pecut 30 meter- Lari pecut 60 meter

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti denganteknik yang betul.

  2. Merekod masa pencapaianlarian

  3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan

  4. Menyedari keupayaan diri

  1. Lari pecut 30 m2. Lari pecut 60m.3. Melukis dan menandakan

  otot-otot yang terlibat.

  14

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  a) Bola Sepak.i. Kemahiran - Hantaran

  - Menandukii. Aspek-aspek keselamatan

  - atau -b) Bola Jaring.

  i. Kemahiran - Menghadang- Menjaringii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan hantaran danmenanduk dengan teknikyang betul.

  2. Menyatakan empatkemahiran asas dalampermainan bola sepak.

  3. Menyatakan aspek-aspekkeselamatan dalam

  permainan bola sepak4. Keseronokan-atau-

  1. Melakukan kemahiranmenghadang dan menjaring.

  2. Menyatakan aspek-aspekkeselamatan dalampermainan bola jaring.

  4. Keseronokan

  1. Hantaran: hantaran kehadapan, hantaran ke sisi,hantaran silang.

  2. Menanduk: teknik menandukke hadapan, teknik menandukke sisi, teknik menanduk kebelakang.

  3. Permainan kecil menanduk

  bola ( 6 x 6 ) orang4. Perbincangan.-atau-

  1. Menghadang2. Menjaring3. Permainan kecil

  pertandingan menjaring.4. Perbincangan.

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  10/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  10

  PENDIDIKANKESIHATAN

  1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.2- Kekeluargaan.

  b) Isu kekeluargaanMenghormati warga tua, wargaistmewa dan mereka yang sakit

  1. Menerangkan carapenjagaan warga tua, ahlikeluarga yang sakit danistimewa.

  2.Membincangkan peranan ahlikeluarga untuk mencapai ciri-ciri keluarga bahagia.

  1. Lawatan ke rumah warga tuadan warga istimewa yangberdekatan.

  2. Perbincangan dalamkumpulan kecil.

  15

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  a - Bola Sepak.i. Kemahiran - Menanduk

  - Menjaga golii. Aspek-aspek keselamatan

  - atau -b - Bola Jaring.

  i. Kemahiran - Menjaring- Gerak kakiiv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan kemahiranmenanduk dan menjaga goldengan teknik yang betul.

  2. Menyatakan aspek-aspekkeselamatan dalampermainan bola sepak.

  3. Meningkatkan minat-atau-

  1. Melakukan kemahiranhantaran dan menerima.2. Menyatakan kemahiran asas

  dalam permainan bola jaring.3. Menyatakan aspek-aspek

  keselamatan dalampermainan bola jaring.

  4. Meningkatkan minat

  1. Menanduk: teknik menandukke hadapan, teknik menandukke sisi, teknik menanduk kebelakang.

  2. Menjaga gol: menangkap bolaleret, menangkap bola tinggi,menumbuk bola, tendanganbola di udara, tendangan

  lantun.3. Permainan kecil penyeranglawan pertahanan (5sepasukan).

  4. Perbincangan.-atau-

  1. Menjaring.2. Gerak kaki3. Permainan kecil bola kapten4. Perbincangan

  16

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  c- Kekuatan Otot.i. Aktiviti

  - Tekan tubi- Bangkit tubi- Mendagu

  1. Melakukan aktiviti denganteknik yang betul.

  2. Membincangkan kaedah danfaedah latihan

  3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan.

  4. Menyedari kemampuan diri

  1. Tekan tubi2. Bangkit tubi3. Mendagu4. Naik turun bangku

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  11/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  11

  - Naik turun bangkuii. Kaedah latihaniii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan

  16

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  a - Bola Sepak.i. Kemahiran - Menjaga gol

  - Undang-undangdan peraturan

  ii. Aspek-aspek keselamatan- atau -

  b - Bola Jaring.i. Kemahiran - Gerak kaki

  - Undang-undangdan

  peraturaniv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan kemahiranmenendang dan menyerkapdengan teknik yang betul.

  2. Menyatakan aspek-aspekkeselamatan dalampermainan bola sepak.

  3. Meningkatkan minat-atau-

  1. Melakukan kemahiranhantaran dan menerima.

  2. Menyatakan aspek-aspekkeselamatan dalam

  permainan bola jaring.3. Meningkatkan minat

  1. Menjaga gol: menangkap bolaleret, menangkap bola tinggi,menumbuk bola, tendanganbola di udara, tendanganlantun.

  2. Permainan kecil bola sepak7 sebelah

  3. Melukis gelanggang bolasepak.

  -atau-1. Gerak kaki2. Permainan kecil - bola jaring.

  3. Melukis gelanggang bolajaring.

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.1- Pemakanan.

  a- Piramid Makanan.

  1. Menyatakan kumpulanmakanan dalam setiap araspiramid makanan.

  1. Merujuk piramid makanan2. Melukis piramid makanan

  17 PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  e- Kuasa.i. Aktiviti

  - Duduk melunjur melontarbola- Lompat pelbagai aras

  (plyometric)ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan aktiviti denganteknik yang betul.

  2. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yangperlu diambil kira.

  3. Bekerjasama

  1. Melakukan aktiviti kuasasecara individu dan kumpulan.- duduk melunjur melontar

  bola- plyometric : lompatketingting, lompat dakap,lompat squat menegak,lompat selang-seli.

  2. Menyediakan folio

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  12/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  12

  PENDIDIKAN

  JASMANI2. Kemahiran

  2.1- Permainan.a) Bola Sepak.

  i. Kemahiran- Undang-undang danperaturan

  ii. Aspek-aspek keselamatan- atau -

  b) Bola Jaring.i. Kemahiran

  - Undang-undang danperaturan

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1.Melakukan sekurang-kurangnya 5 kemahiran asasyang selamat dalampermainan.

  2.Membincangkan kesalahanyang dilakukan semasalatihan dan permainan.

  3. Mematuhi dan menghormatiundang-undang danperaturan bola sepak.

  -atau-1. Melakukan sekurang-

  kurangnya 5 kemahiran asasyang selamat dalampermainan.

  2.Membincangkan kesalahanyang dilakukan semasalatihan dan permainan.

  3. Keyakinan diri dankerjasama

  1. Permainan kecil 7 sebelah2. Melakukan 5 kemahiran asas

  yang selamat.3. Perbincangan

  - atau-1. Permainan bola jaring2. Melakukan 5 kemahiran asas

  yang selamat.3. Perbincangan

  18

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  a) Bola Sepak.ii. Aspek-aspek keselamatan

  - atau -b) Bola Jaring.ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Menyatakan aspekkeselamatan dalampermainan bola sepak.

  -atau-

  1. Menyatakan aspekkeselamatan dalampermainan bola jaring.

  1. Permainan kecil 7 sebelah2. Perbincangan

  - atau-1. Permainan bola jaring

  2. Perbincangan

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  13/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  13

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.1- Pemakanan.

  a) Piramid Makanani. Aras Satu.

  - Bijirin, hasil bijirin dan ubi.ii. Aras Dua.

  - Buah-buahan dan sayur-sayuran

  1. Menyatakan kumpulanmakanan dalam aras satudan aras dua piramidmakanan

  2. Menjelaskan peranan setiapkumpulan makanan padaaras ini

  1. Menyediakan folio mengenaipiramid makanan.

  2. Lakonan

  19

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  a) Daya Tahan Kardiovaskular.i. Cadangan Aktiviti

  - Skiping 15 minitii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan skiping dalamtempoh yang ditetapkan.

  2. Membincangkan aspek-aspek keselamatan.

  3. Keyakinan diri

  1. Melakukan skiping selama 15minit.

  2. Melukis dan menandakanotot-otot yang terlibat dalammelakukan aktiviti ini.

  PENDIDIKANJASMANI 2. Kemahiran2.1- Permainan.c - Pingpong.

  i. Kemahiran - Grip- Pukulan

  hadapan( pukulan

  pepat)ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Belajar 2 teknik gripdan melakukan pukulanhadapan (pepat) denganteknik yang betul.

  2. Membincangkan komponenkecergasan yang digunakandalam permainan pingpong.

  3. Menyatakan aspek-aspekkeselamatan dalampermainan pingpong.

  4. Keyakinan diri.

  1. Grip (memegang bet) : Gripjabat tangan, grip pegang pen.2. Pukulan hadapan3. Perbincangan

  20

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  c) Pingpong.i. Kemahiran - Pukulan

  hadapan- PukulanKilas

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan pukulan hadapandan pukulan kilas denganteknik yang betul.

  2. Menyatakan aspek-aspekkeselamatan dalampermainan pingpong

  3. Keyakinan diri danbekerjasama.

  1. Pukulan hadapan (pepat)2. Pukulan kilas3. Perbincangan

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  14/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  14

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.1- Pemakanan.

  i. Aras Tiga.- Ikan, ayam, daging dankekacang.

  ii. Aras Empat.- lemak, minyak dan gula.

  1. Menyatakan kumpulanmakanan dalam aras tigadan aras empat piramidmakanan

  2. Menjelaskan peranan setiapkumpulan makanan padaaras ini

  1. Kuiz2. Main peranan

  21

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.1- Pemakanan.

  a) Piramid Makanani. Merancang hidangan

  makanan seimbang

  1. Merancang hidanganmakanan seimbang untukmakanan sarapan pagi,makan tengah hari danmakan malam.

  1. Menyediakan menu2. Lakonan

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  c) Kekuatan Otot.i. Aktiviti - Tekan tubi

  - Mendagu- Bangkit tubi

  .

  1. Melakukan aktiviti kekuatanotot dengan teknik yangbetul.

  2. Menulis dan menandakan

  otot-otot yang terlibat dalammelakukan aktiviti kekuatan.

  3. Menyedari keupayaan diri

  1. Melakukan aktiviti kekuatanotot secara individu danberpasangan.

  2. Menamakan otot penggerakutama yang terlibat dalamaktiviti yang dilakukan.

  22

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  c) Pingpong.i. Kemahiran - Pukulan kilas

  - Servisii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan pukulan kilas danservis dengan teknik yangbetul.

  2. Menyatakan otot penggerakutama yang digunakandalam kemahiran ini.

  3. Bekerjasama

  1. Pukulan kilas.2. Servis : Servis pukulan

  hadapan, servis pukulan kilas.3. Menamakan otot penggerak

  utama.

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  15/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  15

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.2- Konflik dan Stres

  a) Pengurusan Konflik dan Stresi. Maksudii. Punca

  1. Menyatakan maksud konflik danstres.

  2. Menyatakan punca-puncakonflik.

  3. Menyatakan punca-puncastres.

  1. Ceramah berhubungpengurusan konflik dan stres.

  2. Lakonan

  23 PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  f) Kelajuan / Kepantasan.i. Aktiviti - Melantun bola

  sambil berlari 30 meter- Lari pecut 50meter

  ii. Kaedah latihaniii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan aktiviti kelajuandengan teknik yang betul.

  2. Menamakan otot penggerakutama yang terlibat.

  1. Melantun bola sambil berlari30 m

  2. Lari pecut 50 m3. Perbincangan.

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  b) Daya Tahan Otot.i. Aktiviti

  - Shoulder shrugs- Heel raises(angkat tumit)- Squat thrust(dekamlunjur)

  ii. Kaedah latihan.

  1. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti dayatahan otot dengan teknikyang betul.

  2. Membincangkan kaedah danfaedah latihan.

  1. Melakukan aktiviti secaraindividu dan berpasangan.

  2. Menamakan otot penggerakutama yang terlibat.

  3. Perbincangan.

  24

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  c) Pingpong.i. Kemahiran - Servis

  - Smesyii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan servis dan smesydengan teknik yang betul.

  2. Mengenal pasti tindakanberbahaya dalam situasipermainan.

  3. Keyakinan diri.

  1. Servis: Servis pukulanhadapan, servis pukulan kilas.

  2. Smesy.3. Menjelaskan kesalahan yang

  dilakukan semasa latihan danpermainan.

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  16/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  16

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.1 Konflik dan Stres.

  a) Pengurusan Konflik danStres.i. Kesanii. Cara mengatasi

  1. Menjelaskan kesan konflikdan stres.

  2. Menceritakan pengalamanmenghadapi konflik danstres dan cara-caramengatasi.

  1. Perbincangan dalamkumpulan kecil tentangpengurusan konflik dan stres.

  2. Lakonan

  25

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  c) Pingpong.i. Kemahiran - Smesy

  - Undang-undang danperaturan

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan smesy denganteknik yang betul.

  2. Menyenaraikan undang-undang dan peraturanpermainan pingpong.

  3. Mematuhi peraturan dalampermainan.

  1. Smesy2. Membaca dan menjelaskan

  undang-undang dan peraturanpermainan.

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  a) Daya Tahan Kardiovaskular.- Senamrobik 20 minit

  1. Melakukan aktiviti dalamtempoh yang ditetapkan

  2. Menamakan otot penggerakutama yang terlibat.

  1. Senamrobik2. Berjalan pantas / berlari

  15 minit

  26 PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  c) Pingpong.i. Kemahiran

  - Grip- Pukulan hadapan /

  pepat- Pukulan kilas- Servis- Smesy

  1. Melakukan kemahiran asasdalam permainan pingpong

  dengan teknik yang betul.2. Menyatakan kemahiran asas

  dalam permainan pingpong.3. Keyakinan diri.

  1. Grip2. Pukulan hadapan / pepat

  3. Pukulan kilas4. Servis5. Smesy

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  17/28

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  18/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  18

  28

  mendarat dengan duabelah kaki

  ii. Aspek-aspek keselamatan- atau -

  b) Gimnastik Irama.Pola pergerakani. Pergerakan 1

  Imbangan- Imbangan dengan

  sebelah kaki dihadapan.

  - Imbangan dirangkaikandengan gelung.

  ii. Aspek-aspekkeselamatan.

  gimnastik irama denganteknik yang betul.

  2. Menyatakan aspekkeselamatan yang perludiambil kira dalammelakukan aktiviti gimnastikirama.

  2. Membincangkan komponenkecergasan yangdiaplikasikan.

  PENDIDIKANKESIHATAN

  2. Gaya Hidup Sihat.2.3- Penyalahgunaan Bahan

  b) Klasifikasi dadah dan ubat.

  1. Mengklasfikasikan dadahdan ubat.

  2. Menyenaraikan puncapenyalahgunaan bahan

  3. Membincangkan bahayapenyalahgunaan dadahkepada individu dannegara.

  1. Membuat poster tentangpenyalahgunaan dadah danubat.

  2. Perbahasan tentang bahayadadah.

  29

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  f) Kelajuan / Kepantasan.i. Aktiviti - Lari pecut 60

  meter- Lari pecut 100 meter

  ii. Kaedah latihaniii. Faedah latihan

  1. Membincangkan kaedah danfaedah latihan

  2. Menulis dan menandakanotot-otot yang terlibat.

  1. Lari pecut 60 m2. Lari pecut 100 m3. Perbincangan4. Mencatat nota pelajaran.

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  19/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  19

  PENDIDIKAN

  JASMANI1. Kecergasan.

  1.1- Kecergasan Fizikal.c) Kekuatan Otot.

  i. Aktiviti- Mendagu- Naik turun bangku- Bangkit tubi

  ii. Kaedah latihan

  iii. Faedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan aktiviti kekuatanotot dengan teknik yangbetul.

  2. Menyatakan kaedah danfaedah latihan kekuatan.

  3. Menyatakan aspek-aspekkeselamatan yang perludiambil kira dalam

  melakukan aktiviti kekuatanotot.

  1.Melakukan aktiviti kekuatanotot secara individu :- Mendagu- Naik turun bangku- Bangkit tubi

  2. Menamakan otot penggerakutama yang terlibat dalamaktiviti kekuatan.

  30

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  a) Gimnastik Artistik.Pola pergerakani. Pola 2- Statik - Dirian Yii Aspek-aspek keselamatan

  - atau -b) Gimnastik Irama.

  Pola pergerakanii. Pergerakan 2 - Melentik

  - Dirian sebelah kaki danmelentik ke sisi

  - Melentik dirangkaikandengan selendang

  iii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan kemahirangimnastik artistik denganteknik yang betul danselamat.

  2. Menyatakan aspekkeselamatan yang perludiambil kira dalammelakukan aktiviti gimnastikartistik.

  3. Mengenal pasti tahap ansurmaju yang perlu dibuatsebelum kemahiransepenuhnya dilakukan.

  -atau-1. Melakukan kemahiran

  gimnastik irama denganteknik yang betul.

  2. Menyatakan aspekkeselamatan yang perudiambil kira dalammelakukan aktiviti gimnastikirama.

  1. Melakukan kemahirangimnastik artistik secarakumpulan dan individu.

  2. Merancang aktiviti latih tubikemahiran asas gimnastikartistik dalam kumpulan.

  -atau-1. Melakukan kemahiran

  gimnastik irama secarakumpulan dan individu.

  2. Menyenaraikan kemahiranasas pegerakan melentikdalam gimnastik irama.

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  20/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  20

  PENDIDIKANKESIHATAN

  3. Kebersihan dan KeselamatanPersekitaran.3.1- Keselamatan.

  a) Akta Dan Undang-undangi. Hak pengguna

  1. Mengetahui akta danundang-undang pengguna.

  2. Menyenaraikan hak dantanggungjawab pengguna.

  1.Merujuk pelbagai mediaberkaitan dengan hakpengguna.

  2. Lakonan

  31PENDIDIKAN

  KESIHATAN

  3. Kebersihan Dan Keselamatan

  Persekitaran.3.1- Keselamatan.a) Akta Dan Undang-undang

  ii. Agensi terlibat- KementerianPerdagangan DalamNegeri dan HalEhwal Pengguna.

  1. Menyenaraikan agensi yang

  berkaitan dengan pengguna.2. Menjelaskan perananKementerian PerdaganganDalam Negeri dan Hal EhwalPengguna.

  1. Menjalankan kajian kes

  berkaitan dengan akta danundang-undang pengguna.2. Menyediakan sudut pameran.

  PENDIDIKANJASMANI

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  b) Daya Tahan Otot.i. Aktiviti - Tekan tubi

  - Bangkit tubi- Kilas pinggang- Dekam lunjur

  (squat thrust)ii. Kaedah latihaniii. Faedah latihan

  1. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti dayatahan otot dengan teknikyang betul

  2. Membincangkan kaedah danfaedah latihan

  1. Melakukan aktiviti secaraindividu dan berpasangan.

  2. Menamakan otot penggerakutama yang terlibat.

  3. Perbincangan

  32

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  c) Gimnastik PendidikanTema gimnastik pendidikan,i. Tema 1- Kesedaran tubuh

  badan- bergerak secara

  1. Melakukan kemahirangimnastik pendidikandengan teknik yang betul.

  2. Menyatakan aspekkeselamatan yang perludiambil kira dalammelakukan gimnastik

  1. Melakukan kemahirangimnastik pendidikan secaraindividu.

  2. Membincangkan aspek-aspekkeselamatan yang perludiambil kira dalam pergerakangimnastik pendidikan.

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  21/28

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  22/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  22

  melentik (melutut melentikke sisi) dengan teknik yangbetul.

  2. Menyatakan aspekkeselamatan yang perludiambil kira dalammelakukan aktiviti gimnastikirama.

  34

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.3 - Pendidikan Pergerakan

  a) Gimnastik Artistik.Pola pergerakani. Pola 1- Pendaratan

  - Lari dua atau tigalangkah melonjakdengan dua belah

  kaki dan mendaratdengan dua belah kaki.

  ii. Aspek-aspek keselamatan.- atau -

  b) Gimnastik Irama.Pola pergerakani. Pergerakan 1 - Imbangan

  - Imbangan skala depan.- Imbangan di atas

  punggung dengansokongan tangan.

  ii. Aspek-aspek

  keselamatan.

  1. Melakukan kemahirangimnastik artistik denganteknik yang betul danselamat.

  2. Menyatakan aspekkeselamatan yang perludiambil kira dalammelakukan aktiviti gimnastik

  artistik3. Mengenal pasti tahap ansur

  maju yang perlu dibuatsebelum kemahiransepenuhnya dilakukan.

  -atau-1. Melakukan kemahiran

  imbangan dengan teknikyang betul.

  2. Menyatakan aspekkeselamatan yang perludiambil kira dalam melakukanaktiviti gimnastik irama.

  1. Melakukan kemahirangimnastik artistik secarakumpulan dan individu.

  2. Merancang aktiviti latih tubikemahiran asas gimnastikartistik dalam kumpulan.

  -atau-

  1. Melakukan kemahirangimnastik irama secarakumpulan dan individu.

  2. Menyenaraikan kemahiranasas pegerakan imbangandalam gimnastik irama.

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  23/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  23

  34

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  a) Gimnastik Artistik.Pola pergerakanii. Pola 2- Statik- Sokongan sisi dengansebelah tangan.iii. Aspek-aspek

  keselamatan.- atau -

  b) Gimnastik Irama.Pola pergerakanii. Pergerakan 2 - Melentik

  - Melutut melentikke belakang.

  iii. Aspek-aspek

  keselamatan.

  1. Melakukan kemahirangimnastik artistik denganteknik yang betul danselamat.

  2. Menyatakan aspekkeselamatan yang perludiambil kira dalammelakukan aktiviti gimnastik

  artistik.3. Mengenal pasti tahap ansur

  maju yang perlu dibuatsebelum kemahiransepenuhnya dilakukan.

  -atau-1. Melakukan kemahiran

  melentik dengan teknik yangbetul.

  2. Menyatakan aspek

  keselamatan yang perludiambil kira dalammelakukan aktiviti gimnastikirama.

  1. Melakukan kemahirangimnastik artistik secarakumpulan dan individu.

  2. Merancang aktiviti latih tubikemahiran asas gimnastikartistik dalam kumpulan.

  3. Menjelaskan kesalahan yangdilakukan oleh rakan semasa

  aktiviti dilakukan.

  -atau-1. Melakukan kemahiran

  gimnastik irama secarakumpulan dan individu.

  2. Menyenaraikan kemahiranasas pergerakan imbangandalam gimnastik irama.

  35

  PENDIDIKANKESIHATAN

  3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.

  3.1- Keselamatan.a) Akta Dan Undang-undang

  ii. Agensi terlibat- Mahkamah TribunalPengguna

  1. Menjelaskan perananMahkamah Tribunal

  Pengguna.

  1. Merujuk pelbagai mediamengenai Mahkamah Tribunal

  Pengguna.2. Simulasi

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  24/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  24

  35

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran.2.3- Pendidikan Pergerakan.

  c) Gimnastik PendidikanTema gimnastik pendidikani.Tema 2- Kesedaran ruang

  - bergerak berbagai-bagaicara menggunakanruang am ( tanpa atau

  dengan alatan ).ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahirangimnastik pendidikandengan teknik lakuan yangbetul dan selamat.

  2. Menyatakan aspek-aspekkeselamatan yang perludiambil kira dalammelakukan aktiviti gimnastik

  pendidikan.3. Mengenal pasti tahap ansur

  maju yang perlu dibuatsebelum kemahiransepenuhnya dilakukan.

  4. Keyakinan diri

  1. Melakukan kemahirangimnastik pendidikan secaraindividu.

  2. Membincangkan aspek-aspekkeselamatan yang perlu

  diambil kira dalam pergerakangimnastik pendidikan.

  3. Merancang aktiviti latih tubi

  kemahiran asas gimnastikpendidikan dalam kumpulan.

  PENDIDIKANJASMANI

  UJIAN PASCA UDTA (Ujian DayaTenaga Asas)

  i. Tekan tubi iii. Duduk jangkauii Bangkit tubi iv. Larian 1500 m

  1. Melakukan aktiviti UDTAdengan teknik yang betul.

  2. Bekerjasama dengan kawan.

  1. UDTA (berpasangan)i. Tekan tubi

  ii. Bangkit tubiiii. Duduk jangkauiv. Larian 1500 m

  36

  PENDIDIKANJASMANI

  UJIAN PASCA UDTA (Ujian DayaTenaga Asas)

  i. Tekan tubi iii. Duduk jangkauii Bangkit tubi iv. Larian 1500 m

  1. Melakukan aktiviti UDTAdengan teknik yang betul.

  2. Menyatakan faedahaktiviti UDTA.

  3. Bekerjasama dengan kawan.

  1. UDTA (berpasangan)i. Tekan tubiii. Bangkit tubiiii. Duduk jangkauiv. Larian 1500 m

  37

  PENDIDIKANKESIHATAN

  3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.3.2- Pertolongan Cemas

  a) Kecederaan dan bantu mulai. Pengenalanii. Prinsip dan prosedur

  D.R.A.B.C.

  1. Menyatakan maksudpertolongan cemas

  2. Menyatakan prinsip danprosedur D.R.A.B.C.

  1. Menonton video2. Menyediakan folio berkaitan

  dengan kecederaan dan bantumula.

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  25/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  25

  37

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran.2.3- Pendidikan Pergerakan.

  d) Pergerakan Kreatif.Tema pergerakan,i. Tema 1- Kesedaran tubuh

  badan- keseluruhan tubuh badan

  (lokomotor dan bukan

  lokomotor)ii. Tema 2 - Kesedaran

  rintangan kepada bebandan masa- Beban( halus-ringan, beban-kuat )

  iii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan kemahiranpergerakan kreatif denganteknik yang betul.

  2. Menunjukkan cara tahapansur maju dalam kemahiranpergerakan kreatif.

  3. Membincangkan komponen

  kecergasan yangdiaplikasikan dalam acarapergerakan kreatif.

  1. Melakukan kemahiranpergerakan kreatif secaraindividu.

  2.Membincangkan aspek-aspekkeselamatan yang perludiambil kira.

  3. Merancang aktiviti latih tubi

  kemahiran asas pergerakankreatif dalam kumpulan.

  38

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran.2.3- Pendidikan Pergerakan.

  d) Pergerakan Kreatif.Tema pergerakani. Tema 3 Kesedaran ruang.(kawasan dan arah)ii. Tema 4 Aliran beban

  badan dalam ruang dan

  masa.(aliran dan ruang)iii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiranpergerakan kreatif denganteknik yang betul danselamat.

  2. Menghuraikan komponenkecergasan yangdiaplikasikan dalampergerakan kreatif.

  3. Menyatakan kesalahan yangbiasa dilakukan semasalatihan.

  1. Melakukan kemahiranpergerakan kreatif secaraindividu.

  2. Membincangkan aspek-aspekkeselamatan yang perludiambil kira.

  3. Merancang aktiviti latih tubikemahiran asas pergerakan

  kreatif dalam kumpulan.4.Menamakan otot penggerak

  utama yang terlibat dalampergerakan kreatif.

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  26/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  26

  38

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran.2.4 - Rekreasi Dan Kesenggangan.

  a) Rekreasi.i. Perkhemahan

  - Jenis khemahii. Pengurusan tempat

  - Lokasi- Kawasan cukup luas

  iii. Ciri-ciri pemilihan tempatselamat .

  1. Menyatakan jenis-jeniskhemah

  2. Menyatakan tempat yangsesuai untuk berkhemah.

  3. Menyenaraikan ciri-ciripemilihan tempatperkhemahan.

  1. Melukis dan melabelkan jenis-jenis khemah.

  2. Membincangkan tempat-tempat yang sesuai untukberkhemah.

  3. Membincangkan ciri-cirimemilih tapak perkhemahanyang sesuai.

  4. Membincangkan aspek-aspekkeselamatan yang perlu

  diambil kira dalam melakukanaktiviti perkhemahan

  PENDIDIKANKESIHATAN

  3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.3.2- Pertolongan Cemas

  a) Kecederaan dan bantu mulaii. Prinsip dan prosedur

  D.R.A.B.C.

  1. Menerangkan caramelakukan prosedurD.R.A.B.C.

  2. Tolong menolong3. Keyakinan diri

  1. Tunjuk cara prosedurpertolongan cemasD.R.A.B.C.

  2. Membuat praktikal D.R.A.B.C.3. Menyediakan folio individu

  berkaitan dengankecederaan dan bantu mula.

  39

  PENDIDIKANJASMANI

  2. Kemahiran2.4 - Rekreasi Dan Kesenggangan.

  a) Rekreasi.iv. Cara mendiri dan

  mengemaskan khemah.v. Aspek-aspek keselamatan

  1. Menyatakan cara mendiridan mengemaskan khemah.

  2. Membincangkan pelan lokasikawasan perkhemahan.

  3. Menjelaskan faedah yangdiperolehi daripada aktivitirekreasi.

  1. Mendirikan khemah.2. Menyediakan folio individu

  berkaitan dengan cara mendiridan mengemaskan khemah.

  3. Menyediakan folio individuberkaitan dengan cara mendiridan mengemaskan khemah.

  4. Melakar kedudukan pelanlokasi kawasan perkhemahan.

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  27/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  27

  PENDIDIKAN

  JASMANI3. Kesukanan.

  3.1- Pengurusan.Pengurusan alatan sukani. Susun atur alatan sukan

  - Saiz objek- Bentuk objek- Berat-ringan objek

  1. Menyatakan carapengurusan alatan sukanyang baik dan selamat.

  2. Membincangkan faedahpengurusan alat sukan yangcekap dan berkesan.

  1. Membincangkan carapengurusan alatan sukanyang baik dan selamat.

  2. Menunjuk cara pengurusanalatan sukan di sekolah.

  40

  PENDIDIKANJASMANI

  3. Kesukanan.3.1- Pengurusan.

  Pengurusan alatan sukani. Susun atur alatan sukan

  - Saiz objek- Bentuk objek- Berat-ringan objek

  1.Menyatakan carapenyusunan alatan sukandengan baik dan selamat.

  2. Menyatakan susun aturalatan sukan di sekolah.

  3. Membincangkan langkahkeselamatan semasamenyimpan alatan sukan.

  1. Melukis pelan susun aturalatan sukan dalam bilikalatan sukan.

  2. Merancang susun atur alatansukan di sekolah.

  PENDIDIKANKESIHATAN

  3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.3.2- Pertolongan Cemas

  a) Kecederaan dan bantu mulaii. Prinsip dan prosedur

  D.R.A.B.C.

  1. Menunjuk cara prosedurpertolongan cemas D.R.A.B.C.

  2. Tolong menolong3. Keyakinan diri.

  1. Tunjuk cara2. Membuat praktikal D.R.A.B.C.3. Menyediakan folio individu

  berkaitan dengankecederaan dan bantu mula.

  41

  PENDIDIKANJASMANI

  3. Kesukanan.3.2- Isu-isu Dalam Sukan dan

  Permainani. Rasuahii. Penggunaan bahan

  terlarang

  1. Menyenaraikan isu-isudalam sukan dan permainan.

  2. Menyatakan implikasi-implikasi rasuah dalamsukan dan permainan.

  1. Membincangkan isu-isu dalamsukan dan kesannya secaraberkumpulan.

  2. Membuat laporan satu isusukan daripada keratanakhbar.

  3. Menyediakan folio individuberkaitan dengan isu-isusukan.

 • 5/27/2018 25563154 Rancangan Tahunan Pjpk Tingkatan 1

  28/28

  MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  28

  PENDIDIKAN

  JASMANI3. Kesukanan.

  3.2 - Isu-isu Dalam Sukan danPermainani. Penggunaan bahan

  terlarangii. Amalan yang tidak jujur.

  1. Menjelaskan bentukhukuman yang dikenakan.

  2. Membuat kesimpulanberkaitan isu-isu dalamsukan dan permainan.

  1. Membuat laporan tentangamalan yang tidak jujurdaripada keratan akhbar.

  2. Menulis esei tentangpenggunaan bahan terlarangdalam sukan.

  42PENDIDIKAN

  JASMANI3. Kesukanan.

  3.3 - Etika.Pengelolaani. Undang-undang dan

  peraturan

  sukan dan permainanii. Umur dan jantinaiii. Komunikasi

  1. Menyatakan 2 kesalahanyang melanggar undang-undang dan peraturansukan dan permainan.

  2. Menyatakan cara mengatasi

  atau mengurangkanpelanggaran peraturan.dalam sukan dan permainan.

  3. Membincangkan carameningkatkan etika etlitdalam sukan dan permainan.

  4. Memahami dan mematuhiperaturan.

  1. Menyenaraikan kesalahanyang melanggar undang-undang dan peraturan sukandan permainan.

  2. Membincangkan cara

  meningkatkan etika atlit dalamsukan secara kumpulan.

  3. Membahaskan caramengatasi ataumengurangkan perlanggaranperaturan dalam sukan danpermainan dalam kumpulan.