25,26,29,30. izrada i oblikovanje tablica, kretanje u...

Click here to load reader

Post on 08-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 3. Oblikovanje teksta

  3.1. Izrada i oblikovanje tablica, kretanje u njima (1 i 2)

 • Tablice

  � Microsoft Word pruža raznovrsne mogućnosti umetanja i oblikovanja tablica.

  � U tablice možemo upisivati razne vrste podataka: tekst, brojeve, slike pa i druge tablice.

 • Tablice

  � Tablica je organiziran način prikaza podataka složenih u retke i stupce.

  � Podatci su odijeljeni jedni od drugih rešetkama tablice koje mogu biti oblikovane na više načina.

  � Na presjeku stupca i retka nalazi se ćelija.

  � Ćelija je osnovni element tablice i može sadržavati tekst, brojeve, slike pa i druge tablice. Sadržaj svake ćelije možete oblikovati, poravnavati, bojati, uvlačiti tekst, obrubljivati, oblikovati grafičkim oznakama i sl. neovisno od drugih ćelija.

 • Oblik tablice

  � Tablica ne mora obavezno biti kvadratnog oblika!

  � Neke od mogućnosti prikaza podataka u tablici pogledajte na slici.

 • Prikaz uobičajene tablice

 • Kako napraviti tablicu?

 • 1. Umetanje tablica alatom Umetni tablicu (Insert table)

  1. Postavite točku unosa ili označite mjesto u dokumentu gdje želite umetnuti tablicu.

  2. kartica Umetni (Insert) Tablice (Tables) Tablice (Tables) Umetanje tablice kliknite na prvi kvadratić/ćeliju i ne otpuštajući lijevu tipku miša, povlačenjem, označite potreban broj redaka i stupaca. (Izgled tablice vidimo odmah tijekom povlačenja miša. Označene ćelije jasno su istaknute bojom).

  3. Kada odaberete željeni broj stupaca i redaka, otpustite lijevu tipku miša.

 • � Npr. 5 x 4 tablica

  1. Umetanje tablica alatom Umetni tablicu (Insert table)

 • 2. Umetanje tablice naredbom Umetanje tablice (Insert table)

  kartica Umetni (Insert) Tablice (Tables) kliknite na gumb Tablice (Tables) Umetanje tablice... (Insert Table čime se otvara dijaloški okvir istog

  naziva u kojem možete odrediti slijedeće

  postavke.

  Zadatak 1.

 • 3. Crtanje tablice

  � Za izradu složenijih tablica možete koristiti alat crtanje tablice kojim možete vrlo jednostavno nacrtati tablicu koja sadrži ćelije različitih visina ili različitih broja stupaca po retku.

  � Za crtanje tablice: 1. Postavite točku unosa na mjesto gdje želite umetnuti tablicu.

  2. Na kartici Umetni (Insert), u grupi Tablice (Tables) kliknite na gumb Tablice (Tables), a zatim na naredbu Nacrtaj tablicu (Draw Table).

  Pokazivač se mijenja u olovku.

 • Crtanje tablice

  3. Prvo nacrtajte vanjski pravokutnik (granicu tablice). Zatim nacrtajte crte stupaca i redaka u pravokutniku. Nakon crtanja vanjskog pravokutnika otvorit će se kontekstualna kartica Dizajn (Design) na kojoj možete dodatno izabrati vrstu, debljinu i boju rubova tablice ili odrediti stil tablice.

  � Za brisanje crte (ćelije, stupca ili retka): na kartici Dizajn (Design) Nacrtaj obrube (Borders) Brisalo (Eraser) zatim crtu koju želite obrisati

  � Kad nacrtate željeni izgled tablice kliknite u ćeliju i počnite pisati!

  Zadatak 2.

 • Umetanje tablice uporabom gotovih predložaka

  � Word ima zbirku ugrađenih stilova tablice koji olakšavaju oblikovanje tablice.

  1. Postavite točku unosa ili označite mjesto u dokumentu gdje želite umetnuti tablicu.

  2. Na kartici Umetni (Insert), u grupi Tablice (Tables) kliknite na gumb Tablice (Tables), a zatim iz izbornika Brze tablice... (Quick Tables) odaberite željeni stil.

 • Umetanje tablice uporabom gotovih predložaka

  Zadatak 3.

 • Zadatak 1.*

  a) Nacrtaj identičnu tablicu ovoj tablici na slici.

 • Pretvaranje teksta u tablicu

  � Napisani tekst možemo pretvoriti u tablicu i obratno. � Potrebno ga je prije toga pripremiti!

  � Primjer: Ime Prezime Razred

  Mate Matić 1a

  Ana Anić 2a

  Sara Sarić 3a

  Niko Nikić 4a

  1. Trebamo umetnuti znakove razdjelnika (poput zareza i sl.) kako bi označili na kojem mjestu želimo tekst podijeliti u stupce.

 • Pretvaranje teksta u tablicu

  � Primjer: Ime; Prezime; Razred

  Mate; Matić; 1a

  Ana; Anić; 2a

  Sara; Sarić; 3a

  Niko; Nikić; 4a

  2. Označimo tekst kojeg želimo pretvoriti! 3. Na kartici Umetni (Insert), u grupi Tablice (Tables) kliknite na

  gumb Tablice (Tables), a zatim Pretvaranje teksta u tablicu... (Convert Text to Table).

  � Tablicu u tekst pretvaramo iz kontekstualne kartice Izgled (Layout) naredbom Pretvaranje u tekst (Convert Table to Text).

  Zadatak 4.,5.

 • Označavanje ćelija, redaka i stupaca

  � Označivanje stupca � Postavite pokazivač miša iznad stupca kojeg želite označiti i kad

  pokazivač poprimi izgled crne strelice kliknite.

  � Označivanje retka � Postavite pokazivač miša lijevo od retka kojeg želite označiti. Miš će se

  pretvoriti u strelicu usmjerenu udesno, kliknite.

 • Označavanje ćelija, redaka i stupaca

  � Označivanje ćelije � Postavite miš uz lijevi rub ćelije. Kad pokazivač poprimi izgled crne

  strelice kliknite.

  � Označavanje više ćelija, redaka ili stupaca

 • Označavanje pomoću gumba Odaberi (Select)

  � Postavite točku unosa u dio tablice koji želite odabrati. � kartica Izgled(Layout) Tablica (Table) Odaberi (Select).

 • Izbor širine i visine stupaca i redaka

  � Visinu i širinu redaka i stupaca u tablici možemo postaviti na nekoliko načina.

  1. Povlačenjem rubova stupaca i redaka mišem. 2. kartica Izgled (Layout) Veličina ćelija (Cell Size) 3. Pomoću dijaloškog okvira Svojstva tablice (Table Properties).

 • 1. Označite jedan ili više stupaca ili redaka koje želite mijenjati. 2. kartica Izgled (Layout) Veličina ćelije (Cell Size) klikom

  na strelice naredbi Visina (redak) ili Širina (stupac) promijenite veličinu redaka i stupaca.

  3. Svaki klik miša mijenja veličine za 1 mm.

  4. U okvir broja možete također upisati željenu veličinu.

  Zadatak 6.,7.,8.

 • Rasporedi retke jednoliko, Rasporedi stupce jednoliko

  � Vrlo korisna mogućnost je i raspodjela redaka i stupaca jednoliko.

  1. Označite stupce ili retke koje za koje želite da budu iste veličine.

  2. kartica Izgled (Layout) Veličina ćelije (Cell Size) Raspodijeli retke jednoliko (Distribute Rows Evenly) ili Raspodijeli stupce jednoliko (Distribute Columns Evenly).

  Zadatak 9.,10.

 • Dijaloški okvir svojstva tablice

  Zadatak 11.

 • Promjena veličine cijele tablice

  � Za promjenu veličine cijele tablice postavite pokazivač miša na tablicu i pričekajte dok se ne pojavi mali kvadratić u donjem desnom kutu.

  � Kliknite na njega i ne otpuštajući lijevu tipku miša pomičite pokazivač dok ne postignete željenu veličinu tablice.

 • Umetanje redaka, stupaca i ćelija

  � Često je u tablicu potrebno umetnuti dodatne retke i stupce.

  � Word to omogućuje na jednostavan način.

  � Označimo stupac ili redak pored kojeg želimo umetanje novih.

  kartica Izgled (Layout) u grupi naredbi Reci i stupci (Rows And Columns) izaberite što želite umetnuti.

  Zadatak 12.,13.Zadatak 12.,13.

 • Brisanje redaka, stupaca, ćelija

  � Označimo stupac ili redak kojeg želimo izbrisati.

  � kartice Izgled (Layout) u grupi naredbi Reci i stupci (Rows And Columns) kliknite na gumb Izbriši (Delete). Iz padajućeg izbornika izaberite naredbu brisanja.

  � Dijaloški okvir Brisanje ćelija

  Zadatak 14.,15.,16.,17.

 • Spajanje ćelija u tablici

  � Spajati možemo samo susjedne ćelije koje čine pravokutni oblik.

  1. Označite ćelije koje želite spojiti.

  2. kartica Izgled (Layout) Spoji (Merge) Spoji ćelije (Merge Cells)

  Zadatak 19.

 • Podjela ćelija

  � Jednu ili više označenih ćelija možemo nanovo podijeliti.

  1. Označite ćeliju ili ćelije koje želite podijeliti.

  2. kartica Izgled (Layout) Spoji (Merge) Podijeli ćelije (Split cells)

  U novootvorenom dijaloškom okviru odredite Broj stupaca (Number of columns) i Broj redaka (Number of rows).

  Zadatak 20.

 • Zadatak 1.* - nastavak

  a) Nacrtaj identičnu tablicu ovoj tablici na slici.

  b) Izbriši stupac u kojemu se nalazi ćelija “Informatika” c) Izbriši redak u kojemu se nalazi ćelija “Hrvatski” d) Izbriši ćeliju “Povijest” e) Podijeli ćeliju “Matematika” na dva retka f) Podijeli ćeliju “Engleski” na tri stupca

  Rješenje:

 • � Za plus :

  Domaći rad: Udž.str. 83 - Tabulatori

  Zadatak 21.,22.

 • Pojmovi � Redovi, stupci i ćelije osnovni su elementi tablice. Ćelija se nalazi na

  sjecištu retka i stupca.

  � Visinu retka i širina stupca postavljamo povlačenjem pomoću miša, korištenjem kartice Izgled(Layout) i gumba iz grupe naredbi Veličina ćelije (Cell Size) ili pomoću dijaloškog okvira Svojstva tablice (Table Properties)

  � Spajanje i dijeljenje ćel

View more