25 nisan 2014 1. uluslararası bilgi ve belge yönetimi öğrenci kongresi

Click here to load reader

Post on 01-Jul-2015

175 views

Category:

Economy & Finance

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrenci Kongresi için hazırlamış olduğum, Türkiye'deki Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) bölümlerinde uygulanmakta olan stajları inceleyen bir çalışma. This presentation is prepared for 1. International Congress on Department of Information and Records Management Students. In this presentation, internships being done for Information and Records Management Department in Turkey has being analyzed.

TRANSCRIPT

  • 1. SBilgi ve Belge YnetimiEitiminde Uygulamannnemi: Stajlar zerine BirAratrmazhan SALIKstanbul niversitesi

2. S Trk Dil Kurumu (TDK) Szlnde staj; "birkimsenin meslek bilgisini artrmak iin bir kurumunbir veya birok blmnde alarak geirdii dnemolarak" tanmlanmaktadr. 3. S Trke Bilim Terimleri Szlnde ise; "herhangi biri ve meslekte, meslek bilgisini artrmak vegelitirmek iin deneyimli grevliler yannda veonlarn gzetimi altnda yaplan uygulamaalmalar" olarak ifade edilmektedir.S Bu tanmlardan da anlald zere stajlar meslekbilgisini artrc uygulama deneyimini kazandransreler olarak tanmlanabilir. 4. S Trkiye'de Bilgi ve Belge Ynetimi (BBY) Blm 2002 ylnda;Ktphanecilik, Arivcilik, Dokmantasyon-Enformasyonblmlerinin birletirilmesiyle tesis edilmitir. 2014 yl itibariyle 8niversitede BBY eitim-retimi verilmektedir. Bu niversiteler;Ankara, Atatrk, ankr Karatekin, Hacettepe, stanbul, Marmara,Yakndou ve Yldrm Beyazt niversitesi olarak belirtilebilir. 4yllk lisans eitimi veren BBY programlarnda zorunlu stajlarmevcut olmaktadr. Bu stajlar niversitelere gre eitlilikgstermektedir.S Bu aamada, genel bir fikir verebilmesi asndan zorunlu stajuygulamalar ile staj yapan rencileri olan Ankara, Atatrk,Hacettepe, stanbul, Marmara ve Yakndou niversitesinin stajuygulamalarndan ksaca bahsedilecektir. 5. S Ankara niversitesi BBY stajlar biri halkktphanesi, dieri ise aratrma/kurum/zelktphaneler veya ariv/dokmantasyon merkezindeyaplp, yaz dneminde gerekletirilmektedir. 6. S Erzurum Atatrk niversitesinde ise bir zorunlu stajuygulamas olup, stajlar yaz dnemindegerekletirilmektedir. BBY mezunu en az biruzmann bulunduu ariv ya da ktphanelerdestajlar yaplabilmektedir. 7. S Hacettepe niversitesinde BBY Blmnde 3. snfnsonunda yaplan bir zorunlu staj uygulamasmevcuttu. Yaplan son dzenleme ile stajuygulamas 3. snfn 2. yarylnda haftann iki gnokula gidip, dier gnlerde staj yaplarakgerekletirilecektir. 8. S stanbul niversitesinde biri niversite ktphanesi,dieri ise kurum arivinde yaplmak zere iki adetzorunlu staj uygulamas mevcuttur. Bu stajlar yazdneminde yaplmaktadr. 9. S Marmara niversitesinde zorunlu olarak iki stajyaplmaktadr. Bu stajlarn her ikisi de ariv veyaktphanede ya da biri ariv dieri ktphanedealarak yaplabilir. Stajlar yaz dnemindeyaplmaktadr. 10. S Yakndou niversitesinde bir zorunlu stajuygulamas mevcut olup, ariv ya da ktphanedeyaz dneminde yaplmaktadr. 11. Yurtdnda BBY StajlarS Lund niversitesinde Arivcilik ve Ktphanecilik eitimiyksek lisans dzeyinde verilmektedir. Lundniversitesinde ariv veya ktphane stajlar eitim-retimdnemi ierisinde derslerle birlikte gtrlerekyaplmaktadr. 12. Lund University Department of Arts andCultural Sciences (Gzel Sanatlar ve Kltrellimler Okulu) 13. S Manchester Metropolitan niversitesindeKtphanecilik ve Bilgibilim olarak adlandrp, BBYBlmnn muadili olarak deerlendirebileceimizblmde BBY eitimi yksek lisans derecesindeverilmektedir. Eitim mfredatnda Aratrma veUygulama ad ile okutulan ders kapsamnda belirlibir dnem aratrma yapldktan sonra, kurumlardastaj trnden uygulamalar yaplmaktadr. 14. S Rhode Island niversitesinde de yksek lisansdzeyinde eitim veren Ktphanecilik ve BilgibilimBlmnde staj uygulamas mevcuttur. Stajuygulamas eitim-retimi dnemi ierisindederslerle birlikte yrtlerek yaplmaktadr. 15. The University of Rhode Island HarringtonSchool of Communication and Media Libraryand Information Studies Building 16. S British Columbia niversitesinde yksek lisansdzeyinde eitim veren Ktphane&Ariv veBilgibilimi Okulu mevcuttur. Bu okulda bir dnemierisinde 3 ay sren staj uygulamalarbulunmaktadr. 17. S Trkiye'deki BBY mezunlar stajlarn ktphane ya daariv zerine yapmaktadr. 2002 ylnda BBY adn alaraktek bir biime kavuan blmde ilk mezunlar 2006 ylndaverilmitir. Anket almas yrtlrken, rastgele seilenkatlmclar 2006 ve sonrasnda mezun olanlardanseilmitir.S Bununla birlikte; yaptklar stajlarn ileri ile uyumlu olupolmadn fark etmeleri iin en az 18 aylk bir tecrbeyesahip olmalar gerektii dnlmtr. Bu nedenlekatlmclar en az 18 aylk i tecrbesine sahipolmaktadr. 18. S Ayrca; katlmclarn staj yaptklar kurum gznnde bulundurulmutur. Ktphane/ariv stajyapmayp, ktphanede/arivde alanlar anketekatlmam, alt kurumun ilevi ile ayn ilevzerine staj yapanlarn ankete katlm salanmtr.Bu niteliklerde katlmclar aranrken; rastgeleseilen kurumlarn ynetici ya da ilgilileriyle yaplanyazmalar sonucunda anket katlmclarbelirlenmitir. 19. BBY Mezunlarnn Stajlar HakkndakiDnceleriS Ankete 21 kii katlm olup, 14 kii ktphaneci 7 kii isearivci konumunda almaktadr.S 12 kii kamu, 9 kii ise zel kurumlarda almaktadr.S 11 kii stanbul, 6 kii Marmara, 4 kii ise Hacettepeniversitesinden mezun olmutur.S 11 kii stajn kamu, 10 kii de zel kurumlarda yapmtr. Kamukurumlarnda staj yapan 4 kii u anda zel, 7 kii ise kamukurumlarnda almaktadr. Stajn zel kurumlarda yapan 5kii kamu, dier 5 kii ise zel kurumlarda grev yapmaktadr. 20. S Ankete katlan 14 kii kadn, 7 kii erkektir.S 14 kii 26-30, 2 kii 31-40, 5 kii ise 18-25 yaaralndadr.S 1 kii Doktora, 4 kii Yksek Lisans, 16 kii Lisansmezunudur. 21. Soru 1. Staj sresi bakmndan meslek hayatmdayapacam iler hakknda fikir verebileceknitelikteydi.14%67%9%10%Kesinlikle katlyorum Katlyorum Kararszm Katlmyorum 22. Soru 2. Staj, sresi bakmndan beni mesleehazrlayabilecek nitelikteydi.14%19%19%48%Kesinlikle katlyorum Katlyorum Kararszm Katlmyorum 23. Soru 3. Staj, sresi bakmndan uzmanlama alankonusunda fikir verebilecek nitelikteydi.38%33%29%Katlyorum Katlmyorum Kararszm 24. Soru 4. Staj i tecrbesi kazandrmtr.14%66%14%6%Kesinlikle katlyorum Katlyorum Kararszm Katlmyorum 25. Soru 5. Staj yeteneklerimi gelitirmitir.11%49%33%7%Kesinlikle katlyorum Katlyorum Kararszm Katlmyorum 26. Soru 6. niversitede grdm teorik bilgiyi,stajda uygulamaya aktarabildim.19%37%37%7%Kesinlikle katlyorum Katlyorum Kararszm Katlmyorum 27. Soru 7. Eitim-retim ylnn bir dnemi boyunca okulagidip, dier dnemi sresince zlk haklarm korunarak(maa,yol,yemek vb. gibi ) staj yapsaydm, kendimimeslee daha hazr hissederdim.33%11%49%7%Kesinlikle katlyorum Katlyorum Kararszm Katlmyorum 28. Soru 8. Yaz dnemi yerine, haftann belirli gnleriokula gidip, dier gnlerde zlk haklarm korunarak(maa,yol,yemek vb. gibi) staj gerekletirseydimkendimi meslee daha hazr hissederdim.43%5%43%9%Kesinlikle katlyorum Katlyorum Kararszm Katlmyorum 29. Soru 9. Staj bir yl boyunca zlk haklarmkorunarak (maa,yol,yemek vb. gibi ) yapsaydm,kendimi meslee daha hazr hissederdim.37%12%43%8%Kesinlikle katlyorum Katlyorum Kararszm Katlmyorum 30. Soru 10. Staj ncesi niversitede grdmdersler, stajda ihtiya duyduum bilgilerisalamtr.6%43%43%8%Kesinlikle katlyorum Katlyorum Kararszm Katlmyorum 31. Soru 11. Stajda ihtiya duyduum bilgileri salayandersleri stajdan sonra grdm.4%48%48%Katlyorum Kararszm Katlmyorum 32. Soru 12. Staj yaptm kurumdaki BBYmezunlar, beni gelecekteki meslektalarolarak grmlerdir.21%57%16%6%Kesinlikle katlyorum Katlyorum Kararszm Katlmyorum 33. Soru 13. Staj sresince zihinsel abagerektirmeyen, rutin ilemlerle megul oldum.(raf kaydrma, srt etiketi verme vb. gibi)14%24%14%38%10%Kesinlikle katlyorum Katlyorum KararszmKatlmyorum Kesinlikle katlmyorum 34. Soru 14. imi yaparken edindiim tecrbeler,staj srelerinin yetersiz kaldn gstermitir.31%47%16%6%Kesinlikle katlyorum Katlyorum Kararszm Katlmyorum 35. Sonularalma sonunda elde edilen bulgular yle belirtilebilir:S Stajlarn meslekte ne yaplacana dair fikir verebilecek birsreye sahip olduu dile getirilmektedir.S Stajlarn, uzmanlama alan konusunda bir fikir verdii ya davermediini belirten cevaplar neredeyse ayn saydaolmaktadr. Bu soruda 6 kii kararsz kalmtr. Bu durum, buhusus hakknda meslektalarmzn aklnda soru iaretibulunduunu gstermektedir.S Stajlarn, yetenekleri gelitirip, i tecrbesi kazandrd dilegetirilmektedir. 36. S Stajlar sresi bakmndan rencileri meslee hazrlamakkonusunda yetersiz kalmaktadr.S Yaz dnemi yerine, haftann belirli gnleri okula gidip diergnlerde staja gidilmesi ya da bir dnem okul, bir dnem stajuygulamas ile veya bir yl boyunca staj yapld takdirde,meslektalarmz kendilerini meslee daha hazr grecektir.Haftann belirli gnleri okula gidip dier gnler staja gidilmesidaha ok benimsenen bir yntem olmaktadr.S hayatnda edinilen tecrbeler, staj srelerinin yetersizkaldn gstermektedir.