2.4. eĞİtİm merkezİ çaliŞmalari

Click here to load reader

Post on 27-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

20.donem calsma raporu_1.indd62
Mühendislik Gelitirme Eitimleri : MÜ-GE
4-6-7 Ocak 2010 Temel Bilgisayar 1. Grup eitimi düzenlendi.
4-7-11-14-18-21 Ocak 2010 Temel Bilgisayar 4. grup eitimi düzenlendi.
5-8-12 Ocak 2010 Temel Bilgisayar 2. ve 3. Grup eitimi düzenlendi.
6-8-13-20-22-23 Ocak 2010 AutoCAD eitimi düzen- lendi.
07-08-09-10 Ocak 2010 MSEM kapsamnda Asan- sör SMM eitimi düzenlendi.
13-18-20-22-27-29 Ocak 2010 Fotorafçlk Eitimi düzenlendi.
15 Ocak 2010 Mühendislik Gelitirme Eitimleri 2009 Güz Dönemi Belge Töreni ODTÜ Vinelik tesislerin- de düzenlenen kokteylle gerçekletirildi.
19-20- 21-22 Ocak 2010 MSEM kapsamnda Elekt- rik SMM eitimi düzenlendi.
27-28-29 Ocak 2010 AutoCAD eitimi düzenlendi.
26-27-28 ubat 2010 MSEM kapsamnda EMO Afyon l Temsilcilii’nde YG Tesislerinde letme So- rumluluu Eitimi düzenlendi. 11-12-13-14 Mart 2010 MSEM kapsamnda Asan- sör SMM eitimi düzenlendi.
16-17-18-19 Mart 2010 MSEM kapsamnda Elektrik SMM eitimi düzenlendi.
19-20-21 Mart 2010 MSEM Kapsamnda Asansör Denetleme Ruhsat ve Kontrol Eitimi düzenlendi.
22-23 Mart 2010 MSEM kapsamnda Elektrik Tesis- leri ç Proje Hazrlama Eitimi düzenlendi.
02-03-04 Nisan 2010 EMO Sivas l Temsilciliinde MSEM kapsamnda Elektrik Tesislerinde Toprakla- malar Eitimi düzenlendi.
07 Nisan 2010 MÜ-GE kapsamnda LED’li aydnlat- ma eitimi düzenlendi.
07-08-09 Nisan 2010 MSEM kapsamnda YG Te- sislerinde letme Sorumluluu Eitimi düzenlendi.
07-08-09-10 Nisan 2010 MSEM kapsamnda EMO Afyon l Temsilcilii’nde Elektrik SMM Eitimi düzen- lendi.
12-13-14 Nisan 2010 MSEM kapsamnda EMO Konya l Temsilcilii’nde Yüksek Gerilim Tesislerinde letme Sorumluluu Eitimi düzenlendi.
14-15-16 Nisan 2010 MSEM kapsamnda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Eitimi düzenlendi.
2010 YILI
64
17 Nisan 2010 MÜ-GE kapsamnda Datm ebe- keleri Projeleri eitimi düzenlendi. 26-28 Nisan/3-5-11 Mays 2010 MÜ-GE kapsamn- da AutoCAD eitimi düzenlendi.
04 Mays 2010 Kompanzasyon ekipmanlar tantm yapld.
05 Mays 2010 MÜ-GE kapsamnda Proje Yönetimi eitimi düzenlendi.
08-09-15-16 Mays 2010 MÜ-GE kapsamnda JAVA eitimi düzenlendi.
11-12-13-14 Mays 2010 MSEM kapsamnda Elekt- rik SMM Eitimi yapld.
12 Mays 2010 Kurumsal Ürün Çözümleriyle PAR- DUS sunumu yapld.
21-22-23 Mays 2010 MSEM kapsamnda Afyon l Temsilciliinde Topraklama Eitimi düzenlendi.
27-28-29-30 Mays 2010 MSEM kapsamnda Asan- sör SMM Eitimi düzenlendi.
09-10-11 Temmuz 2010 MSEM kapsamnda Elekt- rik Tesislerinde Topraklama eitimi düzenlendi.
09 Temmuz 2010 EMO Krehir l Temsilcilii’nde “Yangn Alglama Sistemleri Eitimi” düzenlendi.
14-15-16 Temmuz 2010 MSEM kapsamnda YG Te- sislerinde letme Sorumluluu Eitimi düzenlendi.
22-23-24-25 Temmuz 2010 MSEM kapsamnda Asansör SMM eitimi düzenlendi.
27-28-29-30 Temmuz 2010 MSEM kapsamnda Elektrik SMM eitimi düzenlendi.
07-10-12-17-19-22-24-26-29 Austos 2010 EMO- Genç’lere yönelik “Proteus ile Kart Tasarm” eitimi düzenlendi.
13-14-15 Austos 2010 MSEM kapsamnda Asan- sör Denetleme Ruhsat ve Kontrol Eitimi düzenlen- di.
01-02-03 Eylül 2010 MSEM kapsamnda Bilirkiilik/ Kamulatrma Bilirkiilii eitimi düzenlendi.
02-14 Eylül 2010 EMO-Genç’lere yönelik “Proteus ile Kart Tasarm” eitimi düzenlendi.
21-22-23-24 Eylül 2010 MSEM kapsamnda Elekt- rik SMM eitimi düzenlendi.
29-30 Eylül 2010 MSEM kapsamnda “Elektrik ç Tesisleri Proje Hazrlama” eitimi düzenlendi.
06 Ekim 2010 MÜ-GE kapsamnda “Mühendis Kim- dir ve Türkiye’nin Mühendis Profi li” balkl seminer düzenlendi.
07-08-09-10 Ekim 2010 MSEM kapsamnda “Asan- sör SMM” eitimi düzenlendi.
09-10-16-17-23 Ekim 2010 MÜ-GE kapsamnda “
20. DÖNEM ÇALIMA RAPORU
AutoCAD ile Proje Çizimi” eitimi düzenlendi.
13 Ekim 2010 MÜ-GE kapsamnda “Asansörlerde Güvenlii ve çi Sal” eitimi düzenlendi.
16-17 Ekim 2010 MÜ-GE kapsamnda “EKG ve Kab- losuz Görüntüleme” eitimi düzenlendi.
20 Ekim 2010 MÜ-GE kapsamnda “Yangn Alglama Sistemleri” eitimi düzenlendi.
22-23-24 Ekim 2010 MSEM kapsamnda EMO Kas- tamonu il Temsilcilii’nde “Elektrik Tesislerinde Top- raklamalar” eitimi düzenlendi.
20-24-27 Ekim/03 Kasm 2010 MÜ-GE kapsamnda “JEE6, SPRING, STRUTS2, WICKET, HIBERNATE, JQUERY” eitimi düzenlendi.
23-24 Ekim 2010 MÜ-GE kapsamnda “Ultrasonik Görüntüleme Teknikleri” eitimi düzenlendi.
27 Ekim 2010 MÜ-GE kapsamnda “LED’li Aydnlat- ma” eitimi düzenlendi.
03 Kasm 2010 MÜ-GE kapsamnda Ücretli Çalan- larn Temel Haklar Ve Hukuki Durumu konulu semi- ner düzenlendi.
04-05-06 Kasm 2010 MSEM kapsamnda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar eitimi düzenlendi.
10-11-12 Kasm 2010 MSEM kapsamnda YG Te
sislerinde letme Sorumluluu eitimi düzenlendi.
10 Kasm 2010 MÜ-GE kapsamnda “Mühendislik Öyküleri: Krsal Saysal Telefon Santrallar” söyleisi düzenlendi.
23-24-25-26 Kasm 2010 MSEM kapsamnda "Elekt- rik SMM" eitimi düzenlendi.
24 Kasm 2010 MÜ-GE kapsamnda "Proje Yöneti- mi" eitimi düzenlendi.
27-28 Kasm 2010 MÜ-GE kapsamnda "Android Programlama" eitimi düzenlendi.
01 Aralk 2010 MÜ-GE kapsamnda Arazi artlarn- da GPS Kullanm semineri düzenlendi.
03-04-05 Aralk 2010 EMO Yozgat l Temsilcilii’nde Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Eitimi düzenlen- di.
04 Aralk 2010 MÜ-GE kapsamnda Ölçü Transfor- matörleri Eitimi düzenlendi.
10-11-12 Aralk 2010 EMO Yozgat l Temsilcilii’nde Asansör Denetleme Ruhsat ve Kontrol Eitimi dü- zenlendi.
11 Aralk 2010 MÜ-GE kapsamnda Kompanzasyon Sistemleri Ve Projelendirme Eitimi düzenlendi.
12 Aralk 2010 MÜGE kapsamnda Yldrmdan Kor unma ve Paratoner Eitimi düzenlendi.
ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI ANKARA UBES
66
15 Aralk 2010 MÜ-GE kapsamnda Kesintisiz Güç Kaynaklar Semineri düzenlendi.
16-17-18-19 Aralk 2010 MSEM kapsamnda Elekt- rik SMM Eitimi düzenlendi.
18-19-25-26 Aralk 2010 MÜ-GE kapsamnda Uygu- lamal PLC Eitimi (SCADA ile) Eitimi düzenlendi.
22 Aralk 2010 MÜ-GE kapsamnda Hidrolik Asan- sörler Semineri düzenlendi.
25 Aralk 2010 MÜ-GE kapsamnda Güç Kalitesi ve Harmonikler Eitimi düzenlendi.
26 Aralk 2010 MÜ-GE kapsamnda Biliim Hukuku ve Uygulamalar Eitimi düzenlendi.
26 Aralk 2010 Konya Selçuk Üniversitesi’nde “And- roid Programlama” eitimi düzenlendi.
08-09-15-16 Ocak 2011 MÜ-GE kapsamnda "FPGA ve VHDL" eitimi düzenlendi.
19-22-23-26-29-30 Ocak 2011 MÜ-GE kapsamnda "C++ ile Nesne Yönelimli Programlama" eitimi dü- zenlendi.
14-15-16 Ocak 2011 MSEM kapsamnda "Asansör Denetleme Ruhsat ve Kontrol" eitimi düzenlendi.
20-21-22-23 Ocak 2011 MSEM kapsamnda "Asan- sör SMM" eitimi düzenlendi.
25-26-27-28 Ocak 2011 MSEM kapsamnda "Elekt- rik SMM" eitimi düzenlendi.
26 Ocak 2011 MÜ-GE kapsamnda “Datm Sistem- lerinde Enerji Yönetimi” semineri düzenlendi.
03-04-05 ubat 2011 "Enerji Kimlik Belgesi Uzman (Yeni tasarlanan bina)" eitimi düzenlendi.
04 ubat 2011 MÜ-GE 2011 Güz Dönemi belge töre- ni ve kokteyli düzenlendi.
10-11-12 ubat 2011 "Enerji Kimlik Belgesi Uzman (Yeni tasarlanan bina)" eitimi düzenlendi.
11-12-13 ubat 2011 MSEM kapsamnda Tokat l Temsilcilii'nde "YG Tesislerinde letme Sorumlulu- u" eitimi düzenlendi.
17-18-19 ubat 2011 MSEM kapsamnda “Elektrik Tesislerinde Topraklama” Eitimi düzenlendi.
17- 18- 19 ubat 2011 EMO Konya l Temsilcilii’nde “EKB Uzman” eitimi düzenlendi.
23-24-25 ubat 2011 MSEM kapsamnda “YG Te- sislerinde letme Sorumluluu” Eitimi düzenlendi.
24-25-26 ubat 2011 “EKB Uzman” eitimi düzen- lendi.
03-04-05/17-18-19 Mart 2011 EMO Afyon l Temsilcilii’nde “EKB Uzman” eitimi düzenlendi.
03-04-05-06 Mart 2011 MSEM kapsamnda “Asan- sör SMM” eitimi düzenlendi.
2011 YILI
67
03-04-05 Mart 2011 MSEM kapsamnda EMO Er- zurum l Temsilcilii’nde “Elektrik Tesislerinde Top- raklamalar” eitimi düzenlendi.
05-06-12-13 Mart 2011 MÜ-GE kapsamnda Atlm Üniversitesi’nde “Bilgisayar Destekli Proje Çizim” eitimi yapld.
08-09-10-11 Mart 2011 MSEM kapsamnda “Elekt- rik” SMM eitimi düzenlendi.
10-11-12 Mart 2011 EMO Kayseri l Temsilcilii’nde “EKB Uzman” eitimi düzenlendi.
11-12-13 Mart 2011 MSEM Kapsamnda EMO Yoz- gat l Temsilcilii’nde “YG Tesislerinde letme So- rumluluu” eitimi düzenlendi.
12 Mart 2011 MÜ-GE kapsamnda “Elektrik Makine- lerinin Bakm ve Onarm” eitimi düzenlendi.
12-13 Mart 2011 MÜ-GE kapsamnda “Tasarm ab- lonlar” eitimi düzenlendi.
16 Mart 2011 MÜ-GE kapsamnda “Primattan nsana-Sürüden Topluma Tarih Öncesinde Biyokül- türel Evrim” söyleisi düzenlendi.
17-18-19 Mart 2011 “EKB Uzman” eitimi düzen- lendi.
19 Mart 2011 MÜ-GE kapsamnda “Sistem Mühen- dislii” eitimi düzenlendi.
19-20-23-26 Mart 2011 MÜ-GE kapsamnda “VHDL ile FPGA Programlama” eitimi balad.
23 Mart 2011 MÜ-GE kapsamnda “novasyon, Kav- ram ve Örnekler” semineri düzenlendi.
24-25-26 Mart 2011 “EKB Uzman” eitimi düzen- lendi.
26 Mart 2011 MÜ-GE kapsamnda “Pist Aydnlatma” semineri düzenlendi.
30 Mart 2011 MÜ-GE kapsamnda “antiye Mühen- dislii” semineri düzenlendi.
31 Mart-01-02 Nisan 2011 “EKB Uzman” eitimi düzenlendi.
06 Nisan 2011 MÜGE kapsamnda “Yenilenebilir Enerji/Güne Enerjisi” semineri düzenlendi.
06 Nisan 2011 MÜ-GE kapsamnda “VHDL ile FPGA Programlama (temel seviye)” eitimi düzenlendi.
07-08-09 Nisan 2011 EMO Konya l Temsilcilii'nde “EKB Uzman ” eitimi düzenlendi.
08-09-10 Nisan 2011 MSEM kapsamnda EMO Af- yon l Temsilciliinde “Katodik Koruma” eitimi dü- zenlendi.
08-09-10 Nisan 2011 MSEM kapsamnda “Asansör Denetleme Ruhsat Ve Kontrol Eitimi” düzenlendi.
09 Nisan 2011 MÜ-GE kapsamnda “Temel GSM Sistemlerine Giri” eitimi düzenlendi.
09-10 Nisan 2011 MÜ-GE kapsamnda “Grafi k Prog-
ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI ANKARA UBES
68
12-13-14-15 Nisan 2011 MSEM kapsamnda “Elekt- rik SMM” eitimi düzenlendi.
16-17-20-27-30 Nisan 2011 MÜ-GE kapsamnda “Bilgisayar Destekli Proje Çizimi” eitimi düzenlendi.
17 Nisan 2011 MÜ-GE kapsamnda “MR Görüntüle- me Teknikleri” eitimi düzenlendi.
28 Nisan 2011 SERG fi rmas tarafndan güç trafola- rnda patlama ve yangnlar önlemek için gelitirilen ‘Transformatör Koruyucu’ sistem, fi rma sunumu ile tantld.
30 Nisan 2011 MÜ-GE kapsamnda “Kesin Hesap Metraj” eitimi düzenlendi.
04 Mays 2011 MÜ-GE kapsamnda “eyh Bedred- din ve Varidat” sunumu yapld.
04 Mays 2011 MÜ-GE kapsamnda “Bilgisayar Des- tekli Proje Çizimi (temel seviye)” eitimi düzenlendi.
05-06-07-08 Mays 2011 MSEM kapsamnda “Asan- sör SMM” eitimi düzenlendi.
05-06-07 Mays 2011 MSEM kapsamnda EMO Konya l Temsilcilii’nde, “Yüksek Gerilim Tesislerin- de letme Sorumluluu” eitimi düzenlendi.
07 Mays 2011 MÜ-GE kapsamnda “Biyomedikal Ölçme ve Kalibrasyon (temel seviye)” eitimi düzen- lendi.
07-08-11-14-15 Mays 2011 MÜ-GE kapsamnda “C++ le Nesne Yönelimli Uygulama Gelitirme (te- mel seviye)” eitimi düzenlendi.
08 Mays 2011 MÜ-GE kapsamnda “Tbbi Alanlar çin Topraklama” eitimi düzenlendi.
11-14-16-17 Mays 2011 MÜ-GE kapsamnda “Proje Yönetimi” eitimi düzenlendi.
24-25-26-27 Mays 2011 MSEM kapsamnda “Elekt- rik SMM” eitimi düzenlendi.
28 Mays 2011 MÜ-GE kapsamnda “Yeni Yayn Tek- nikleri” Eitimi düzenlendi.
28-29 Mays 2011 MÜ-GE kapsamnda “GNU/LNUX Sistem Yöneticilii (temel seviye)” eitimi düzenlen- di.
01-04-05-08 2011 MÜ-GE kapsamnda “Bilgisayar Destekli Simulasyon ve Matematiksel Modelleme (Temel Seviye)” eitimi düzenlendi.
04-05 Haziran 2011 MÜ-GE kapsamnda “YG Ölçü Transformatörleri” eitimi düzenlendi.
08-09-10 Haziran 2011 MSEM kapsamnda “YG Tesislerinde letme Sorumluluu” eitimi düzenleni- yor.
11 Haziran 2011 MÜ-GE kapsamnda “Genetik Algo- ritmalar/Genetik Programlama” eitimi düzenlendi.
11-15 Haziran 2011 MÜ-GE kapsamnda “Bilgisayar Destekli Simulasyon ve Matematiksel Modelleme (Temel Seviye)” eitimi düzenlendi.
20. DÖNEM ÇALIMA RAPORU
16-17-18 Haziran 2011 MSEM kapsamnda “Elekt- rik Tesislerinde Topraklamalar” eitimi düzenlendi.
21-22-23-24 Haziran 2011 MSEM Kapsamnda “Elektrik SMM” eitimi düzenlendi.
06-07-08 Temmuz 2011 Yozgat l Temsilcilii’nde “Enerji Kimlik Belgesi” eitimi düzenlendi.
15-16-17 Temmuz 2011 MSEM Kapsamnda Asan- sör Denetleme Ruhsat ve Kontrol eitimi düzenlen- di.
20-21-22 Temmuz 2011 Enerji Kimlik Bel- gesi Uzman (Yeni Ta- sarlanan Bina) eitimi düzenlendi.
07-14-21-28 Eylül 2011 EMO Ankara ubesi yaz dönemi et- kinlikleri kapsamnda “Güzel-Etkili Konuma ve Fonetik’e Giri” ei- timi düzenlendi.
17-18 Eylül 2011 EMO Ankara ubesi yaz et- kinlikleri kapsamnda “Fotoraf Atölyesi” dü- zenlendi.
20-23 Eylül 2011 MSEM kapsamnda Elektrik SMM eitimi düzenlendi.
28-29-30 Eylül/01-02 Ekim 2011 MSEM kapsamn- da “Asansör SMM” eitimi düzenlendi.
25-26-27-28 Ekim 2011 MSEM kapsamnda “Elekt- rik SMM” eitimi düzenlendi.
02 Kasm 2011 MÜ-GE kapsamnda “Uydu Haber- leme Sistemleri” semineri düzenlendi.
03-04 Kasm 2011 MÜ-GE kapsamnda “Reaktif Güç Kompanzasyonu Ve Harmonikler Eitimi” düzenlen- di.
11-12-13 Kasm 2011 EMO Kastamonu l Temsilcilii’nde MSEM kapsamnda “YG Tesislerin-
de letme Sorumluluu” eitimi düzenlendi.
12-13 Kasm 2011 MÜ-GE kapsamnda “SQL ve li- kisel Veri Tabanlar” eitimi düzenlendi.
12-13 Kasm 2011 MÜ-GE kapsamnda “ç Tesisat Metraj, Hakedi ve Kesin Hesap Uygulamalar” eiti- mi düzenlendi.
16 Kasm 2011 MÜ-GE kapsamnda “Gömülü Sis- temler” eitimi düzenlendi.
16-17 Kasm 2011 MSEM kapsamnda “Asansör SMM” eitimi (1. Ve 2. Gün) düzenlen- di.
19 Kasm 2011 MÜ-GE kapsamnda “Fiber Optik Kablo Ve Network Tekno- lojileri” eitimi düzenlendi.
23-24-25 Kasm 2011 MSEM kapsa- mnda “YG Tesislerinde letme So- rumluluu” eitimi düzenlendi.
23 Kasm 2011 MÜ-GE kapsamnda “letim Hatlar Proje Uygulamalar” ei- timi düzenlendi.
01-02-03 Aralk 2011 MSEM kapsa- mnda “Elektrik Tesislerinde Toprakla- malar” eitimi düzenlendi.
03-04-10-11-17 Aralk 2011 MÜ-GE Güz Dönemi 2011 kapsamnda “PLC Eitimi” düzenlendi.
04 Aralk 2011 MÜ-GE Güz Dönemi 2011 kapsamn- da “Havaalanlar Pist Aydnlatma Sistemleri” eitimi düzenlendi.
07 Aralk 2011 MÜ-GE Güz Dönemi 2011 kapsamn- da “Akll Bina Teknolojileri” eitimi düzenlendi.
11 Aralk 2011 MÜ-GE Güz Dönemi 2011 kapsamn- da “Örüntü Tanma” eitimi düzenlendi.
13-14-15-16 Aralk 2011 MSEM Kapsamnda “Elekt- rik SMM” eitimi düzenlendi.
14 Aralk 2011 MÜGE Güz Dönemi 2011 kapsamn- da “Akll Bina Teknolojileri” eitimi düzenlendi.
ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI ANKARA UBES
70
17 Aralk 2011 MÜGE Güz Dönemi 2011 kapsamn- da “Biyomedikal Ölçme ve Kalibrasyon” eitimi dü- zenlendi.
17 Aralk 2011 EMO Kayseri l Temsilcilii ve Erci- yes Üniversitesi Biyomedikal Topluluu tarafndan düzenlenen “Biyomedikal Mühendislii Günleri” kap- samnda naat Mühendisleri Odas Kayseri ube- si Konferans Salonu`nda Onur Koçak `Biyomedikal Mühendislii, Giriimcilik ve novasyon` konusunda, Öretim Görevlisi Arif Koçolu ise Tbbi Topraklama` konusunda eitim verdi.
21 Aralk 2011 MÜ-GE Güz Dönemi 2011 kapsamn- da “Bor Ve Elektrik Enerjisi” eitimi düzenlendi.
24-25 Aralk 2011 MÜ-GE kapsamnda “çi Sal ve Güvenlii” eitimi düzenlendi.
24-25-31 Aralk 2011 MÜ-GE Güz Dönemi 2011 kap- samnda “C++ Programlamaya Giri” eitimi düzen- lendi.
28 Aralk 2011 MÜ-GE Güz Dönemi 2011 kapsamn- da “Nehir Tipi Santraller” eitimi düzenlendi.
04 Ocak 2012 MÜ-GE Güz Dönemi 2011 kapsamn- da “Güzel Konuma, Etkili Anlatm ve Fonetik” eitimi düzenlendi.
20. DÖNEM ÇALIMA RAPORU