24 celula citoplasma

Click here to load reader

Post on 13-Jun-2015

524 views

Category:

Technology

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. CITOLOXACarmen Cid ManzanoI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense. Departamento Bioloxa e Xeoloxa.

2. QUE RECORDAS DA CLULA ANIMAL?I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3. I.E.S. Otero Pedrayo. OurenseCLULA EUCARITICA ANIMAL 4. Clula animal do fgado (METx9,400). www.DennisKunkel.comI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 5. QUE RECORDAS DA CLULA VEXETAL?I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 6. CLULA EUCARITICA VEXETALI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 7. Clula parenquimtica de lirio (seccin transversal) (MET x7,210). No centro daclula un gran ncleo e nucleolos, mitocondrias e plastos no citoplasma.www.DennisKunkel.com.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 8. IMOS ESTUDAR O CITOPLASMAI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 9. O citoplasma o espacio celular comprendido entre a membrana plasmtica e a envoltura nuclear.Citosol ou Hialoplasma CitoplasmaCitoesqueletoOrgnulos celularesI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 10. Citosol ou Hialoplasma o medio interno do citoplasma. Nel flotan ocitoesqueleto e os orgnulos celulares.Est formado por un 85% de auga con un gran contidode substancias dispersas en forma coloidal: protenas,lpidos, glcidos, cidos nucleicos e nucletidos as comosales en disolucin. Entre as sas funcins destacan reaccins metablicas importantescomoagliclise,glicoxenolise, gliconeoxnese, fermentacin lctica, biosntese de cidos graxos, biosntese e activacin dos aminocidos, etc.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 11. O citoesqueleto un sistema citoplasmtico (e nuclear) de filamentos proicos, esenciais para a motilidade celular e o posicionamento e movimento intracelular de partculas e orgnulos. Aparentemente disposto azarperoque se reorganiza constantemente.I.E.S. Otero Pedrayo. Ver o vdeo: Vida no interior da clula Ourense 12. TubulinaActina Composicin variableI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 13. I.E.S. Otero Pedrayo. www.ub.es/biocel/wbc/biocel/pdf/t1_A_actina.pdf Ourense 14. Citoesqueleto, con microscopio de fluorescenciaI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 15. Funciones dos microfilamentos.Interveen na formacin dosmiofilamentos das fibrasmusculares asocindose miosina e outras protenas; naformacin do esqueleto dasmicrovellosidades; na formacindo anel contrctil durante acitocinese;estructuradospseudpodos; reforzanamembrana plasmtica formandodebaixo dela unha densa rede defilamentos. 16. Fibras estriadas.Miofibrillas das fibras estriadas.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 17. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 18. CITOCINESE Anel contractil (Actina e miosina ) 19. Funcins dos microtbulos- Formacin dos centriolos- Formacin do fuso mittico- Transporte intracelular- Formacin dos cilios eflaxelos- Formacin de pseudpodos 20. CENTROSOMA OU CITOCENTROCentrolo consta de 9 grupos de 3 microtbulosque forman un cilindro. Este cilindro mantensegracias a unhas protenas que unen os tripletes.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 21. Centriolo CentrosomaA sa funcin organizarO centrosoma ou os microtbulos. Delescitocentro exclusivoderivan estructuras comode clulas animais. Estcilios e flaxelos e o fusoprximo ncleo e acromtico que facilita aconsiderado como un separacin das cromtidascentro organizador de na mitose.microtbulos.Diplosoma formado por dous centrolosI.E.S. Otero Pedrayo. dispostos perpendicularmente entre s. Ourense 22. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourensehttp://recursos.cnice.mec.es/biologia/bachillerato/segundo/biologia/ud03/figuras1/fig06.gif 23. A BCMicrotbulos: A) centriolos, B) cilios e C) citoesqueletoI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 24. Partes dun flaxelo Membrana celularPar fusionadoBrazos proteicos Par central non fusionadoTripletes de microtbulosCorte do corpoCorpo basal basal 25. Estructura 9+2 dos microtbulosen cilios e flaxelosO corpo basal composto por 9 tripletesde microtbulos o centro organizadordos microtbulos e controla omovemento de cilios e flaxelos.Corte transversal dun centrioloI.E.S. Otero Pedrayo.Corte transversal dun cilio Ourense 26. http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.carampangue.cl/Biocarampangue/1-Citoesqueleto.jpg&imgrefurl=http://www.carampangue.cl/Biocarampangue/Primero-medio.htm&h=565&w=464&sz=43&hl=es&start=15&um=1&tbnid=M6teiIPbpJ1LZM:&tbnh=134&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3Dfuncion%2Bdel%2Bcitoesqueleto%26um%3D1%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx%26sa%3DN 27. Funcins dos filamentos intermedios:A sa principal funcin de dar sostn estructural clula, xaque teen unha gran resistencia o que importante para protexers clulas contra as presins e as tensins. Hai filamentosintermedios de moitos tipos: de queratina (nas clulasepiteliales), filamentos da lmina nuclear (que reforzan amembrana nuclear), neurofilamentos (ubicados nas neuronas),etc. Filamentos intermediosI.E.S. Otero Pedrayo.Ourense 28. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 29. O retculo endoplasmtico un sistema membranoso formado por unha rede de sculos aplanados ou cisternas, sculos globosos ou vesculas e tbulos que se extenden por todo o citoplasma e comunican coa membrana nuclear externa. Dentro deses sacos aplanados existe un espacio chamado lmen que almacena substancias. Existen das clases de retculo endoplasmtico: R.E. rugoso (conRetculo Endoplasmtico. RER (Esquerda) e REL ribosomas adheridos) e R.E. liso(derecha). Image from Purves et al., Life: The Science of Biology, 4th Edition,by SinauerAssociates (libres de ribosomas asociados).(www.sinauer.com) (www.whfreeman.com),I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 30. REL RER 31. Funcins:- Sntese de lpidos.- Detoxificacin.- Liberacin de Ca indispensable nacontraccin muscular.I.E.S. Otero Pedrayo.Reticulo endoplasmico liso (REL) Ourense 32. RibosomasRERI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 33. Funcins:- Sntese e almacenamento deprotenas.- Glcosilacin das protenas(glicoprotenas).I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 34. POLISOMAS OU POLIRRIBOSOMASI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 35. Ribosomas e Polirribosomas Clula do fgado (MET x173,400).www.DennisKunkel.com.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 36. O aparello de Golgi est formado por un conxunto de sacos aplanadosoucisternas (dictiosoma) acompaados de vesculas de secrecin. Sitase prximo ncleo e nas clulas animais rodeando centrolo. As cisternas posen unha cara cis e outra trans, con orientacins diferentes. A cara cis orintase cara RER e a trans cara membrana citoplasmtica. As conexinsentrecisternas realzanse por vesculas deTransporte de vesculas na clula. Images from transicin.Purves et al., Life: The Science of Biology, 4th Edition,by Sinauer Associates (www.sinauer.com) and WHI.E.S. Otero Pedrayo.Freeman (www.whfreeman.com). Ourense 37. As funcins do Ap. De Golgison diversas:- Desempea unpapelorganizador dentro da clula,participanotransporte,maduracin, clasificacin edistribucin de protenas- Realzanse glicosilacins.- Sintetiza mucopolisacridos damatriz extracelular de clulasanimais e substancias comopectina, celulosa e hemicelulosaque forman a parede dasvexetais. Aparato de Golgi (in a plant parenchyma cell from Sauromatum guttatum ) (MET x145,700). Note the numerous vesicles near the Golgi. This image is copyrightI.E.S. Otero Pedrayo.Dennis Kunkel at www.DennisKunkel.com. Ourense 38. Micrografa elctrnicado Aparello de GolgiI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 39. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 40. Os lisosomas son vesculasprocedentes do Ap. De Golgi queconteenencimas dixestivas(hidrolasas cidas).Teen unha estructura moi sinxelas,baseada fundamentalmente nunhamembrana plasmtica que almacenano seu interior as encimas. A carainterior da membrana est moiglicosilada para impedir o ataque daspropias encimas do seu contidointerno. Funcin: consiste en realizar a dixestin da materia orgnica.Necesitan un pH entre 3-6 necesitan introducir protns no seuinterior gastando ATP (Bomba de protns).I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 41. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 42. encimasAbsorcindomaterialdixeridoVacuolaautofxica Corpo residualI.E.S. Otero Pedrayo. exocitose Ourense 43. 87 1.RER; 2. Complexo de Golgi; 3. Vacuola autofxica; 4. Fagosoma 5. Vacuola dixestiva; 6. Vescula de transicin; 7.Lisosoma; 8. Membrana plasmticaI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 44. Os peroxisomas son orgnulossimilares s lisosomas, pero en vezde hidrolasas conteen encimasoxidasas como a peroxidasa e acatalasa.Funcin: participa en reaccinsmetablicas de oxidacin; senembargo, nos peroxisomas aenerxa resultante prdese en formade calor e non en ATP. Oxidacin de cidos graxosI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 45. Os glioxisomas son unha clase de peroxisomas que s existen en clulasvexetais. Posen encimas do ciclo do glioxilato que unha variante dociclo de Krebs das mitocondrias que permite sintetizar glcidos a partir degraxas. indispensable en sementes en xerminacin. cidos graxosCiclo doGlicosa Glioxilato en sementes 46. As vacolas son vesculasconstitudas por unhamembrana e no interiorexiste fundamentalmenteauga. Frmanse a partir do retculo endoplasmtico, do aparello de Golgi ou de invaxinacins da membrana plasmtica. En animais son pequenas e chmanse vesculas. En vexetais son moi grandes e a membrana chmase tonoplasto.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 47. Funcins: acumulan auga aumentando o volume da clula senaumentar o tamao do citoplasma nin a sa salinidade; almacenansubstancias enerxticas, txicas, velenos, substancias de desfeito,etc. Constiten o medio de transporte de substancias entreorgnulos do sistema endomembranoso. Nas clulas animaisexisten ademais vacuolas fagocticas, pinocticas e pulstiles.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 48. Normal Privada de As vacuolassoporte de aguamanteen a presin celular. A planta marchtase cando as sas clulas perden presin de turxencia. Escasa de augaCitoplasma VacuolaEspacio entre a parede e central Parede celular a mambrana celular 49. Vacuolas contrctiles Vacuola cheaParamecium sp. de auga 1 2Vacuola expulsando auga 50. Estructura dunha mitocondria. Imagefrom Purves et al., Life: The Science ofBiology, 4th Edition, by Sinauer Associates(www.sinauer.com) (www.whfreeman.

View more