2016 ag fأ©achaint siar looking back - dublin imeachtaأ­ oأ­che shamhna - halloween...

Download 2016 Ag Fأ©achaint Siar Looking Back - Dublin Imeachtaأ­ Oأ­che Shamhna - Halloween Festivities 46 Fأ©ile

Post on 09-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.dublincity.ie

  2016 Ag Féachaint Siar Looking Back

 • 1

  Welcome to Dublin City Council’s 2016 online brochure ‘Looking Back’ which showcases some of our events and initiatives that took place during the past year. Ranging from festivals, community initiatives, family events, entertainment, awards, development schemes and more, each story portrays the important link between the City Council and you, the citizens of, and visitors to Dublin. 2016 was an important year in our history as we commemorated the centenary of the 1916 Rising. Dublin City Council produced a special centenary programme of events, Dublin Remembers 1916-2016: Is Cuimhin Linn. This programme was the overall winner in the ‘Commemorations and Centenaries’ category of the Chambers Ireland Local Government Awards for 2016. Some of these events feature in this brochure, including the Dublin Fire Brigade 1916 Exhibition; Reflecting the Rising - a fun-filled family day of commemoration which took place in Smithfield; the opening of a new civic space at Kilmainham Gaol; the Archaeology of 1916 Project and our biggest project, the redevelopment of Richmond Barracks.

  We hope you enjoy this special edition and we look forward to rolling out more projects and events for you throughout 2017.

  For now, enjoy… Owen P Keegan, Chief Executive

  Fáilte chuig bróisiúr 2016 Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ‘Féachaint Siar’ ina thaispeántar roinnt imeachtaí agus tionscnamh a bhí ar siúl i rith na bliana seo caite. Idir féilte, tionscnaimh phobail, imeachtaí teaghlaigh, siamsaíocht, gradaim, scéimeanna forbartha agus níos mó, léiríonn gach scéal an nasc tábhachtach idir an Chomhairle Cathrach, agus sibhse, saoránaigh Bhaile Átha Cliath agus cuairteoirí air. Bliain thábhachtach ab ea 2016 inár stair agus muid ag comóradh cothrom céad bliain ó Éirí Amach 1916. Chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath clár speisialta imeachtaí ar fáil don chomóradh céad bliain, Dublin Remembers 1916-2016: Is Cuimhin Linn. Ba é an clár sin buaiteoir na catagóire ‘Searmanais Chomórtha agus Comóradh Céad Bliain’ i nDámhachtainí Rialtais Áitiúil Chambers Ireland le haghaidh 2016. Is féidir léamh faoi chuid de na himeachtaí sin sa bhróisiúr seo a bhfuil ina measc Taispeántas 1916 Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath; Reflecting the Rising - lá comórtha spraíúil don teaghlach a tharla i Margadh na Feirme oscailt áite sibhialta nua i bPríosún Chill Mhaighneann; tionscadal Sheandálaíocht 1916 agus an tionscadal ba mhó dár gcuid, athfhorbairt Dhún Richmond.

  Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh as an eagrán speisialta seo agus táimid ag tnúth le níos mó tionscadal agus imeachtaí a chur ar fáil daoibh i rith 2017.

  Idir an dá linn, bain taitneamh as... Owen P Keegan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

 • Réamhrá ón bPríomhfheidhmeannach - Chief Executive Introduction 1 Inéacs - Index 2 Grafaic Faisnéise - Infographics 3 Baile Átha Cliath um Nollaig agus Féile na hAthbhliana (FAB) 2016 - Dublin at Christmas and New Year’s Festival 2016 4

  Féile Bhliain Nua na Síneach i mBaile Átha Cliath - Dublin Chinese New Year Festival 5

  Dúshlán Cúig Rás an Ardmhéara | Lord Mayor’s 5 Alive Challenge 6

  Saoirse na Cathrach - Freedom of the City 7

  Lá Fhéile Pádraig - St. Patrick’s Festival 8 Baile Átha Cliath: Cathair Amháin, Leabhar Amháin - Dublin: One City, One Book 9

  An Éirí Amach a Léiriú - Reflecting the Rising 10 Páirc Liam Mhic Piarais - Willie Pearse Park 11

  Glanadh Suas Fhoireann Bhaile Átha Cliath - Team Dublin Clean Up 12

  Tionscadal Sheandálaíocht 1916 - Archaelogy of 1916 Project 13

  Gradam Deashaoránaigh Bhaile Átha Cliath - Dublin Good Citizen Award 14 Féile Bhealtaine i Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath Bealtaine Festival at Dublin City Libraries 15 Spás Cathartha Chill Mhaighneann - Kilmainham Civic Space 16 Canbhás Bhaile Átha Cliath - Dublin Canvas 17 Rothaíocht Shábháilte um Lón - Lunchtime Safe Cycle 18 Dámhachtain Liteartha Bhaile Átha Cliath - Dublin Literary Award 19 Féile Eitleog Bhaile Átha Cliath - Dublin Kite Fest 20 Sráidbhaile an Chláir - Clare Village 21 Athfhorbairt ar Dhún Richmond - Redevelopment of Richmond Barracks 22 Grafaic Faisnéise (Mótarcáin) - Infographics (Motor Tax) 23 Livedrive 24

  Tithíocht Shóisialta Ráth Maonais - Social Housing Rathmines 25

  2

  Guthanna Cuimhne - Voices of Memory 26 Féile na Rósanna i bPáirc San Anna - St. Anne’s Rose Festival 27 Seachtain na hOidhreachta - Heritage Week 28 Ironman 70.3 Baile Átha Cliath - Ironman 70.3 Dublin 29

  Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath agus Taispeántas Éirí Amach 1916 - Dublin Fire Brigade & 1916 Exhibition 30

  Mórthuras Rothair Bhaile Átha Cliath - Great Dublin Bike Ride 31

  Tithíocht Mearthógála Baile Munna- Rapid Build Housing Ballmun 32

  Féile Fhionnghlaise - Finglas Festival 33 Ceoldrámaíocht amuigh faoin Aer - Opera in the Open 34

  Trácht na Cathrach – SCATS - SCATS City Traffic 35 Snámh na Life - Liffey Swim 36

  Lá Páirceála - Parking Day 37

  Seirbhís Maor Scoile Bhaile Átha Cliath - Dublin School Warden Service 38

  Ag Ceiliúradh Bithéagsúlachta - Celebrating Biodiversity 39 Grafaic Faisnéise (BDB) - Infographics (DFB) 40 Féile Staire Bhaile Átha Cliath - Dublin Festival of History 41 An tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta & Seachtain Náisiúnta an Aosaithe Dhearfaigh - Social Inclusion and National Positive Ageing Week 42 Clár ‘Bí i do Réalta Samhraidh’ de chuid na Leabharlann - Libraries ‘ Be a Summer Star’ Programme 43 Leabhar Oidhreachta Nua - New Heritage Book 44 Margaí Páirce - Park Markets 45 Imeachtaí Oíche Shamhna - Halloween Festivities 46 Féile Bram Stoker - Bram Stoker Festival 47 Creidiúnaithe Grianghrafadóirí - Photographers’ Accreditation 48

  Inéacs - Index

 • An raibh fhois agat...

  Did you know...

  1,375,469 people attended Dublin City Council’s sports &

  leisure centres

  43,296 people visited Dublin City Hall

  182,915 phone calls were

  answered in Customer Services Centre

  10 Exhibitions took place at

  Dublin City Gallery, The Hugh Lane

  2.2 Million Items were

  loaned through Dublin Public Libraries

  8 exhibitions took place

  at Dublin City Council’s LAB Gallery

  1349 trees were planted

  in Dublin City

  181 Dublin schools

  received milk and fruit every day

  3

Recommended

View more >