2015 metabolik sendrom-nuseybe akbal

Click here to load reader

Download 2015  metabolik sendrom-nuseybe akbal

Post on 07-Jan-2017

210 views

Category:

Health & Medicine

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

METABOLK SEDROM

METABOLK SENDROM Dr.Nuseybe AKBALDr.Ltfi Krdar Kartal Eitim ve Aratrma Hastanesi

tanmMetabolik sendrom, insulin direnciyle baslayan abdominal obezite, glukoz intolerans veya diabetes mellitus, dislipidemi, hipertansiyon ve koroner arter hastalg (KAH) gibi sistemik bozukluklarn bir- birine eklendigi olumcul bir endokrinopatidir. TEMD Metabolik sendrom klavuzu 2009

Metabolik senrdrom, diabet, artms alk glukozu, abdominal obezite, yksek kolesterol ve hipertansiyon gibi ok tehlikeli kardiyak olay risk faktrleri kmesidir. IDF 2006 Klavuzu

Ilk kez 1988de Reaven tarafndan tanmlanms:esitli risk fsktrlerinin eslik ettii Sendrom X

Inslin direnci ve kompansatuar hiperinslinemi --) metabolik sendrom

Reavene gre inslin direnci ve kompansatuar hiperinslinemi metabolik sendrom oluturan kriterlerin altnda yatan en nemli mekanizmadr5

Inslin rezistans ve takiben gelisen hiperinslinemi, metabolik sendrom ve kardiyovaskler hastalklar arasndaki balantnn ana nedenidir. Hiperinslinemi endotel hcrelerine direkt etki ile ateroksklerozun ortaya kmasna katkda bulunur. Mikroalbuminri de gl bir kardiyovaskler morbidite gstergesidir ve transkapiller albmin kaag ile iliskili olup endotel disfonksiyonu sonucu gelisir

Kronik inflamasyon = CRP CRP yag dokusundan sitokinlerin salnm ile iliskilidir

Tm dnyada prevalasnda arts gzlenmekte:ABD 1 numara !! WHOnun bir alsmasnda normal glukoz toleransna sahip bireylerde %10, glukoz intolerans olanlarda % 50, tip 2 DM hastalarnda %80 gzlenmekte

Amerikada her 4 kiiden 1inde gzlenmekte8

Dnya zerinde, erikin nfusunun %20-25inde metabolik sendrom olduu tahmin edilemekte5 kat daha fazla tip 2 DM gelisim riski mevcut

IDFe gre9

Trkiyede veriler:METSAR yaplan kapsaml alsmlardan47 ilde 87 noktada 4264 katlmc ile

Yala beraber prevelansta arts

Kadnlarda daha sk

TEKHARF calsmasna gore, 2000 yl itibariyle Turkiye genelinde 30 yas ve uzerindeki 9.2 milyon kiside metabolik sendrom mevcuttur ve KAH gelistiren bireylerin % 53'u metabolik sendrom hastas. Ulkemizde metabolik sendrom gorulme skl, erkeklerde % 28, kadnlarda ise % 40 gibi oldukca yuksek deerlerdedir.

Neler MetSa neden olur?evresel faktrler Genetik faktrlerPoligenik kaltm

Neden nemli?Proinflamatuar ve protrombotik olaylarda arts gzleniyorArtan CRP dzeyleri --) artms kardiyovaskler riskArtms hiperkoaglabiliteye neden olur

Metabolik sendromlu kiilerde gelisen inslin direnci tip 2 diabete zemin olusturmakta

Hastalarda KAH riski 3 kat artms

Kardiyovaskuler mortalite metabolik sendromlu hastalarda %12 iken, metabolik sendromu olmayanlarda bu oran %2.2 dir.

kriterlerTany nasl koyalm?Devam eden aratrma konusu.

WHO- EGIRNCEP- ATP IIITEMD

tedaviMetS mekanizmas henz tam olarak aydnlatlamamsAlt komponentleri ayr ayr tedavi ediliyor

LK ASAMA YASAM TARZI DEGSKLKLER !!!

Dislipidemi tedavisi iin:Fibratlar ve statinler seenek olarak kullanlabilirYaplan alsmalar hedef HDL LDL ve trigilserit degerlerine ulasmann kardiyoaskler olay riskini azalttgn gstermisHDL dsklgn kontrolde sigara braklmas!!

Hipertansiyon tedavisinde ilaclar arasnda stnlk yoklk tercih ACE inh veya ARB olabilir

Anti-inflamatuar tedavi olarak 100mg ASA(tip 2 DM veya KAH gelismis kisilerde)

ACEinhibitorleriveanjiotensinIIreseptorantagonistleriinsulinsensitivitesiniartr- dklar ve Tip 2 DM gelisimini onlediklerinin yansra kardiyoprotektif ve renopro- tektif etkileri nedeniyle metabolik sendromda kullanlrlar. Kalsiyum kanal blokerleri ve alfa-blokerler metabolik sendromun diger bilesenleri uzerinde olumsuz etki gostermeden hipertansiyonu kontrol ederler. Tiazid diuretiklerin dislipidemik ve hiperglisemik yan etkileri, beta-blokerlerin ise kilo almna neden olmalar ve HDL dusuklugune yol acmalar tedavide goz onunde bulundurulmaldr.

24

En nemlisi inslin direncini krmak/ tip 2 DM gelisimini nlemekHastalarda hedef: glisemik kontrolMetformin

Son olarak

Tesekkrler