2013 -pedagojik-formasyon-tercih-kilavuzu--23012014-1

of 27/27
2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014 Bu kılavuz, 16 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu ile 21 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda güncellenmiştir.

Post on 08-Jul-2015

616 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kpss10.com

TRANSCRIPT

  • 1. 2013 Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika Program Tercih Klavuzu 23 OCAK 2014Bu klavuz, 16 Ocak 2014 tarihli Yksekretim Genel Kurulu ile 21 Ocak 2014 tarihli Yksekretim Yrtme Kurulunda alnan kararlar dorultusunda gncellenmitir.

2. 1.GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR2013 ylnda baz niversitelerin bnyesinde alacak Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika Programna katlacaklarn yerletirme ilemleri SYM tarafndan yrtlecektir. Bu klavuz, Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika Program ile ilgili olarak yerletirme esaslarn kapsamaktadr.2. TERCHLERN ALINMASI Adaylar tercihlerini 23-27 Ocak 2014 tarihleri arasnda elektronik ortamda yapacaklardr. 28 Kasm 6 Aralk 2013 tarihleri arasnda tercih yapan adaylar istedikleri takdirde tercihlerinde deiiklik yapabileceklerdir. 2010 ALES Sonbahar Dnemi ile 2011-2012-2013 yllarnda herhangi bir ALESe katlan ve puan hesaplanan adaylar tercih yapabileceklerdir. 2010 ALES Sonbahar Dnemi ile 2011-2012-2013 yllarndan herhangi birine ait bir ALES puan olmayan veya snava katld halde ALES puan hesaplanmayan adaylar tercih yapamazlar. Adaylar tercihlerini, TC Kimlik Numaralar ve ifrelerini kullanarak, bireysel olarak https://tercih.osym.gov.tr nternet adresinden elektronik ortamda yapacaklardr. Tercih ve yerletirme ilemlerinde, bavuran adaylarn SYM Aday lemleri Sistemindeki bilgileri esas alnacaktr. Adaylarn, SYM Aday lemleri Sistemindeki program/niversite bilgileri girdii son snavdaki bilgileridir. Mezun olduu program/niversite bilgisinde deiiklik yapmak isteyen adaylar bu bilgilerini, tercih sresi iinde https://tercih.osym.gov.tr nternet adresinden yapabileceklerdir. Tercih creti 10,00 TL olacaktr. Tercih yaplmadan nce cretin yatrlm olmas gerekmektedir. 28 Kasm6 Aralk 2013 tarihleri arasnda tercih yapan adaylar yeniden tercih creti demeden tercihlerinde deiiklik yapabileceklerdir. Tablo-1, Pedagojik Formasyon Eitimi yaplabilecek programlarn kodlarn, adlarn, kontenjanlarn gstermektedir. Milli Eitim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn retmen Atamalarna Esas Olan Alanlara likin 80 Sayl Karar uyarnca hazrlanan hangi lisans programndan mezun olan adaylarn hangi pedagojik formasyon eitimi programlarn tercih edebilecekleri Tablo-2de verilmitir. Adaylarn, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanlar gz nnde tutarak Tablo-1deki programlardan yapmalar gerekmektedir. Tercihlerin doru olarak yaplabilmesi iin nce Tablo-2nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, mezun olunan alan bulunarak hangi formasyon programlarnn tercih edilebilecei belirlenecektir. Bunun dndaki formasyon programlarndan yaplacak tercihler geersizdir. Mezun olduu lisans program, tercih ettii ve/veya yerletii programla ilgili oluabilecek sorunlarn sorumluluu adaya aittir. Tablo-1den en ok 30 tercih yaplabilecektir. Tercihlerin tmnn kullanlmas zorunlu deildir. Tercih ilemi tamamlandktan sonra yazcdan tercih listesi alnmal ve zenle korunmaldr. Yerletirme ileminde, yeterli puana sahip olunmas kouluyla tercih sras nem kazanmaktadr. Bu yzden tercihler yaplrken eitim grmek istenen programlarn en ok istenilenden balanmak zere sralanmas uygun bir yoldur. Tercih bildirim ilemi gerekletirildikten sonra "Tercih Sresi" ierisinde https://tercih.osym.gov.tr nternet adresinden tercihlerde deiiklik yaplabilecektir. Tercihlerde deiiklik/iptal talep eden dilekeler ileme alnmayacaktr. Tercih ileminin son gn itibariyle mezun durumda olmayan adaylar tercih yapamazlar. Bu durumdaki adaylar tercih yaparak bir programa yerletirilseler bile ilgili niversite tarafndan kaytlar yaplmaz. Adaylarn yerletirildikleri programlara kaydolmalar iin ilgili kanun, tzk, ynetmelik ve dier mevzuatta belirtilen koullar karlamalar gerekir. Yerletirildikleri hlde ilgili mevzuatta ngrlen koullar karlamayanlarn yerletirildikleri niversite tarafndan kaytlar yaplmaz. Bu nedenle adaylarn tercihlerini tamamlamadan nce ilgili kurumlar tarafndan yaymlanan duyurular ve konu ile ilgili kanun, tzk, ynetmelik ve dier mevzuat dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.3. Y E R L E T R M E Yerletirmede, adaylarn geerlilii devam eden tercih edilen ve programn puan trndeki en yksek ALES puan (2010 ALES Sonbahar Dnemi ile 2011-2012-2013 yllar) ve akademik not ortalamasndan oluturulan yerletirme puan kullanlacaktr. Bunun iin; adaylarn geerli ALES puanlar 0-4 aralna dorusal olarak dntrlecek ve adaylarn 4lk not sistemindeki diploma notlar kullanlacaktr. Adaylarn akademik not ortalamalar, 4lk sistem zerinden deerlendirmeye alnacaktr. Mezun olduu yksekretim kurumunun 4lk sistemine gre akademik not ortalamas bildirilemeyen 100lk sisteme gre bildirilen adaylarn, akademik not ortalamalarnn 100lk sistemden 4lk sisteme dntrme1 3. ilemlerinde Yksekretim Kurulu tarafndan hazrlanan dnm tablosu kullanlacaktr. Yksekretim Kurulu tarafndan hazrlanan dnm tablosu, Tablo-3 olarak ekte yer almaktadr. Daha nce yaplan ve ilan edilen tm diploma notu dnmleri dikkate alnmayacaktr. 4lk veya 100lk sistemde notu olmayan adaylarn diploma notu 2 olarak deerlendirmeye alnacaktr. Yurt d niversitelerden (KKTC hari) mezun olup da programa bavuran adaylara YK dnm tablosu uygulanacaktr. Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika Programlarna Yerletirme Puan 0-4 aralna dntrlm ALES Puannn % 60' ile 4lk Sistemdeki Diploma Notunun % 40' toplanp 100 ile arplarak hesaplanmasndan oluacaktr. Yerletirme bu puanlara gre ve adaylarn tercihleri dorultusunda gerekletirilecektir. Bu yerletirme ilemlerinde ALES puan ile akademik not ortalamas iin herhangi bir alt snr uygulanmayacaktr. Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika Programlarna Yerletirme Puan-SAY (FYSAY)= 100 x (%60 son yln en yksek ALES-SAY puan (0-4 aralna dntrlm hali) + %40 Akademik Not Ortalamas (4lk not sisteminde)) Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika Programlarna Yerletirme Puan-SZ (FYSZ)= 100 x (%60 son yln en yksek ALES-SZ puan (0-4 aralna dntrlm hali) + %40 Akademik Not Ortalamas (4lk not sisteminde)) Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika Programlarna Yerletirme Puan-EA (FYEA)= 100 x (%60 son yln en yksek ALES-EA puan (0-4 aralna dntrlm hali) + %40 Akademik Not Ortalamas (4lk not sisteminde)) Yerletirme, adaylarn Yerletirme Puanlar ve tercihleri ile programlarn kontenjanlar gz nnde tutularak bilgisayarla yaplacaktr. Adaylar arasndan, bir programn tercih edenler puan srasna koyularak ve en yksek puan alandan balanmak zere kontenjan says kadar aday ilgili programa yerletirilecektir. Ayn program tercih etmi olan adaylarn puanlarnn eit olmas durumunda, sz konusu program daha st tercihinde gsterene, eitlik yine srd takdirde mezuniyet tarihi gnmze daha yakn (yeni mezun) olana, eitlik yine de srd takdirde doum tarihi gnmze daha yakn (ya kk) olana ncelik verilecektir.4. YERLETRME SONULARININ BLDRLMES VE KAYIT LEMLER Yerletirme sonular SYMnin nternet sayfasnda yaymlanacak, adaylara belge gnderilmeyecektir. Programlara yerleen adaylar gsteren fotorafl yerletirme sonular, adaylarn yerletirildikleri programlarn bal olduu niversite rektrlklerine SYM tarafndan elektronik ortamda gnderilecektir. niversiteler tarafndan kaytlar yerletirme sonular aklandktan sonra 5 i gn ierisinde yaplacaktr. Yerleen adaylarn kayt haklar yalnz 2013-2014 retim yl iin geerlidir. Yerleen adaylar kayt ilemleri iin ilgili niversiteye bavuracaklardr. SYMnin yksekretim kurumlarndaki kayt ilemleri ile hibir ilikisi yoktur. Bu konudaki bavurularn dorudan ilgili yksekretim kurumlarna yaplmas gerekmektedir. Yksekretim Kurulunun 14/11/2013 tarihli Genel Kurul toplantsnda Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika Programndan cret alnp alnmamasnn niversiteler tarafndan karara balanmasna, cret alnacak ise devlet ve vakf niversiteleri tarafndan belirlenecek miktarn 31 Austos 2013 tarih ve 28751 sayl Resmi Gazetede yaymlanan 2013-2014 Eitim-retim Ylnda Yksekretim Kurumlarnda Cari Hizmet Maliyetlerine renci Katks Olarak Alnacak Katk Paylar Ve renim cretlerinin Tespitine Dair Karar da yer alan devlet niversiteleri eitim fakltelerinin ikinci retim programlar iin belirlenen ikinci retim cretinin iki katn (2.054-TL) gememesine karar verilmitir. 2013-2014 retim ylnda ek yerletirme yaplmayacaktr.2 4. TERCH CRETNN YATIRILMASI Adaylarn, tercih cretini yatrrken banka grevlisine; Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika Program tercih cretini yatracan, T.C. Kimlik Numarasn, ad ve soyad bilgilerini sylemeleri yeterlidir. Tercih creti bankaya yatrlmadan tercih ilemi yaplamaz. Tercih cretini yatran adaylarn banka ubesinden ayrlmadan nce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanllk yoksa bankadan ayrlmalar, yanllk varsa mutlaka dzelttirerek bankadan ayrlmalar gerekmektedir.BANKALAR* T.C. Ziraat Bankasnn tm ubeleri ve nternet bankacl T. Halk Bankasnn tm ubeleri ve nternet bankacl Akbankn tm ubeleri ve nternet bankacl (KKTCden bavuracak adaylar hari) Kuveyt Trk Katlm Bankasnn tm ubeleri ve nternet bankacl (KKTCden bavuracak adaylar hari) Trk Ekonomi Bankasnn tm ubeleri ve nternet bankacl Denizbankn tm ubeleri ve nternet bankacl (KKTCden bavuracak adaylar hari) Tm PTT Yerleri (KKTCden bavuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa) *Tercih creti SYMnin nternet sayfasnda yer alan DEMELER alanndan kredi kart/banka kart ile de yatrlabilecektir.EKLER: TABLO-1 TABLO-2 TABLO-3Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika Programlar (23.01.2014) Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika Programlarn Tercih Edebilecek Lisans Programlar (23.01.2014) YKSEKRETM KURULU 4lk Sistemdeki Notlarn 100lk Sistemdeki KarlklarMEZUN OLUNAN LSANS PROGRAMI MEZUN OLUNAN NVERSTE3 5. TABLO-1 TERCH EDLEBLECEK PEDAGOJK FORMASYON ETM SERTFKA PROGRAMLARI ni. Kodu 100150051 100150371 100150091 100150121 100150161 100150201 100150211 100150221 100150231 100150241 100150311 100150341 100250051 100250071 100250121 100250221 100250291 100250311 100250341 100350051 100350071 100350111 100350121 100350211 100350221 100350281 100350311 100350341 100450041 100450051 100450071 100450091 100450161 100450211 100450221 100450231 100450311 100450341 100550091 100550121 100550211 100550221 100550311 100550341 100650041 100650051 100650071 100650121 100650211 100650221 100650281 100650311 100650331 100650341 100750051 100750371 100750111 100750121 100750201 100750211 100750221 100750281 100750341 100850051niversite Ad ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES ADIYAMAN NVERSTES ADIYAMAN NVERSTES ADIYAMAN NVERSTES ADIYAMAN NVERSTES ADIYAMAN NVERSTES ADIYAMAN NVERSTES ADIYAMAN NVERSTES ADNAN MENDERES NVERSTES ADNAN MENDERES NVERSTES ADNAN MENDERES NVERSTES ADNAN MENDERES NVERSTES ADNAN MENDERES NVERSTES ADNAN MENDERES NVERSTES ADNAN MENDERES NVERSTES ADNAN MENDERES NVERSTES ADNAN MENDERES NVERSTES AFYON KOCATEPE NVERSTES AFYON KOCATEPE NVERSTES AFYON KOCATEPE NVERSTES AFYON KOCATEPE NVERSTES AFYON KOCATEPE NVERSTES AFYON KOCATEPE NVERSTES AFYON KOCATEPE NVERSTES AFYON KOCATEPE NVERSTES AFYON KOCATEPE NVERSTES AFYON KOCATEPE NVERSTES ARI BRAHM EEN NVERSTES ARI BRAHM EEN NVERSTES ARI BRAHM EEN NVERSTES ARI BRAHM EEN NVERSTES ARI BRAHM EEN NVERSTES ARI BRAHM EEN NVERSTES AH EVRAN NVERSTES AH EVRAN NVERSTES AH EVRAN NVERSTES AH EVRAN NVERSTES AH EVRAN NVERSTES AH EVRAN NVERSTES AH EVRAN NVERSTES AH EVRAN NVERSTES AH EVRAN NVERSTES AH EVRAN NVERSTES AKDENZ NVERSTES AKDENZ NVERSTES AKDENZ NVERSTES AKDENZ NVERSTES AKDENZ NVERSTES AKDENZ NVERSTES AKDENZ NVERSTES AKDENZ NVERSTES AKDENZ NVERSTES AKSARAY NVERSTESProgram Kodu 5005 5037 5009 5012 5016 5020 5021 5022 5023 5024 5031 5034 5005 5007 5012 5022 5029 5031 5034 5005 5007 5011 5012 5021 5022 5028 5031 5034 5004 5005 5007 5009 5016 5021 5022 5023 5031 5034 5009 5012 5021 5022 5031 5034 5004 5005 5007 5012 5021 5022 5028 5031 5033 5034 5005 5037 5011 5012 5020 5021 5022 5028 5034 50051Program Ad Biyoloji ocuk Geliimi ve Eitimi Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik Grsel Sanatlar / Resim ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Mzik Psikoloji Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Corafya Fizik Matematik Sanat Tarihi Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Corafya Felsefe Fizik Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Salk Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biliim Teknolojileri Biyoloji Corafya Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Grsel Sanatlar / Resim Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Mzik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biliim Teknolojileri Biyoloji Corafya Fizik Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Salk Tarih Teknoloji ve Tasarm Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji ocuk Geliimi ve Eitimi Felsefe Fizik ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Salk Trk Dili ve Edebiyat BiyolojiKont. 40 20 40 40 40 20 40 80 20 40 40 80 40 40 40 60 20 40 60 40 40 60 60 40 60 40 60 60 20 40 40 60 20 40 60 20 40 60 20 40 40 40 40 40 20 40 40 40 40 60 40 40 20 60 60 20 80 60 40 40 80 40 80 40Puan Tr SAY EA SZ SAY SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY SAY SAY/SZ/EA EA SZ SZ SAY SZ SAY SAY SZ SZ SZ SAY SZ EA SAY SAY SAY SAY SZ SZ SAY SAY SZ SZ SAY/SZ/EA SAY SAY SAY/SZ/EA SZ SZ SZ SAY SAY SAY SZ SZ SAY SAY SZ SAY SAY SAY SAY SZ SAY SZ SAY EA EA SAY SAY/SZ/EA SAY SAY SAY SZ SAY 6. TABLO-1 TERCH EDLEBLECEK PEDAGOJK FORMASYON ETM SERTFKA PROGRAMLARI ni. Kodu 100850121 100850211 100850221 100850311 100850341 100950091 100950221 100950281 100950311 101050011 101050051 101050091 101050111 101050121 101050141 101050161 101050411 101050211 101050221 101050231 101050311 101050341 101150021 101150031 101150361 101150091 101150111 101150121 101150131 101150401 101150421 101150201 101150441 101150451 101150461 101150251 101150271 101150311 101150321 101150341 101450021 101450031 101450051 101450071 101450091 101450111 101450121 101450191 101450201 101450211 101450221 101450311 101450341 200250201 200250221 200250241 200250311 200250341 200550201 200550341 101550051 101550071 101550121 101550201niversite Ad AKSARAY NVERSTES AKSARAY NVERSTES AKSARAY NVERSTES AKSARAY NVERSTES AKSARAY NVERSTES AMASYA NVERSTES AMASYA NVERSTES AMASYA NVERSTES AMASYA NVERSTES ANADOLU NVERSTES ANADOLU NVERSTES ANADOLU NVERSTES ANADOLU NVERSTES ANADOLU NVERSTES ANADOLU NVERSTES ANADOLU NVERSTES ANADOLU NVERSTES ANADOLU NVERSTES ANADOLU NVERSTES ANADOLU NVERSTES ANADOLU NVERSTES ANADOLU NVERSTES ANKARA NVERSTES ANKARA NVERSTES ANKARA NVERSTES ANKARA NVERSTES ANKARA NVERSTES ANKARA NVERSTES ANKARA NVERSTES ANKARA NVERSTES ANKARA NVERSTES ANKARA NVERSTES ANKARA NVERSTES ANKARA NVERSTES ANKARA NVERSTES ANKARA NVERSTES ANKARA NVERSTES ANKARA NVERSTES ANKARA NVERSTES ANKARA NVERSTES ATATRK NVERSTES ATATRK NVERSTES ATATRK NVERSTES ATATRK NVERSTES ATATRK NVERSTES ATATRK NVERSTES ATATRK NVERSTES ATATRK NVERSTES ATATRK NVERSTES ATATRK NVERSTES ATATRK NVERSTES ATATRK NVERSTES ATATRK NVERSTES ATILIM NVERSTES ATILIM NVERSTES ATILIM NVERSTES ATILIM NVERSTES ATILIM NVERSTES BAHEEHR NVERSTES BAHEEHR NVERSTES BALIKESR NVERSTES BALIKESR NVERSTES BALIKESR NVERSTES BALIKESR NVERSTESProgram Kodu 5012 5021 5022 5031 5034 5009 5022 5028 5031 5001 5005 5009 5011 5012 5014 5016 5041 5021 5022 5023 5031 5034 5002 5003 5036 5009 5011 5012 5013 5040 5042 5020 5044 5045 5046 5025 5027 5031 5032 5034 5002 5003 5005 5007 5009 5011 5012 5019 5020 5021 5022 5031 5034 5020 5022 5024 5031 5034 5020 5034 5005 5007 5012 50202Program Ad Fizik Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Matematik Salk Tarih Adalet Biyoloji Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Felsefe Fizik Gazetecilik Grsel Sanatlar / Resim Grafik ve Fotoraf Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Mzik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Almanca Arapa ince Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Felsefe Fizik Franszca Gda Teknolojileri Hasta ve Yal Hizmetleri ngilizce spanyolca talyanca Japonca Radyo-Televizyon Rusa Tarih Tarm Teknolojileri Trk Dili ve Edebiyat Almanca Arapa Biyoloji Corafya Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Felsefe Fizik mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat ngilizce Matematik Psikoloji Tarih Trk Dili ve Edebiyat ngilizce Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Corafya Fizik ngilizceKont. 40 40 60 60 60 80 60 40 60 20 40 60 60 40 40 20 40 40 60 20 60 60 40 20 10 40 40 40 40 20 20 40 20 20 20 20 60 50 40 80 40 40 40 40 40 40 60 40 40 40 60 40 80 20 40 40 20 40 25 25 40 40 40 20Puan Tr SAY SAY SAY SZ SZ SZ SAY SAY SZ EA SAY SZ EA SAY SZ SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY SAY SAY/SZ/EA SZ SZ SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SZ EA SAY SAY/SZ/EA SAY SAY SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SZ SAY/SZ/EA SZ SAY SZ SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY SZ SZ EA SAY SZ SAY/SZ/EA SAY SAY SZ SZ SAY/SZ/EA SAY EA SZ SZ SAY/SZ/EA SZ SAY SZ SAY SAY/SZ/EA 7. TABLO-1 TERCH EDLEBLECEK PEDAGOJK FORMASYON ETM SERTFKA PROGRAMLARI ni. Kodu 101550211 101550221 101550231 101550311 101550341 101650071 101650091 101650111 101650201 101650221 101650311 101650341 200650421 200650201 200650221 200650281 102350051 102350091 102350121 102350211 102350221 102350281 102350311 102350341 110350041 110350051 110350091 110350121 110350201 110350211 110350221 110350311 110350341 206650121 206650201 206650211 206650221 206650241 102550051 102550091 102550121 102550201 102550211 102550221 102550281 102550311 102550341 102650051 102650091 102650111 102650121 102650161 102650191 102650201 102650211 102650221 102650231 102650311 102650341 102750071 102750091 102750121 102750421 102750201niversite Ad BALIKESR NVERSTES BALIKESR NVERSTES BALIKESR NVERSTES BALIKESR NVERSTES BALIKESR NVERSTES BARTIN NVERSTES BARTIN NVERSTES BARTIN NVERSTES BARTIN NVERSTES BARTIN NVERSTES BARTIN NVERSTES BARTIN NVERSTES BAKENT NVERSTES BAKENT NVERSTES BAKENT NVERSTES BAKENT NVERSTES BOZOK NVERSTES BOZOK NVERSTES BOZOK NVERSTES BOZOK NVERSTES BOZOK NVERSTES BOZOK NVERSTES BOZOK NVERSTES BOZOK NVERSTES BLENT ECEVT NVERSTES BLENT ECEVT NVERSTES BLENT ECEVT NVERSTES BLENT ECEVT NVERSTES BLENT ECEVT NVERSTES BLENT ECEVT NVERSTES BLENT ECEVT NVERSTES BLENT ECEVT NVERSTES BLENT ECEVT NVERSTES CANK BAARI NVERSTES CANK BAARI NVERSTES CANK BAARI NVERSTES CANK BAARI NVERSTES CANK BAARI NVERSTES CELL BAYAR NVERSTES CELL BAYAR NVERSTES CELL BAYAR NVERSTES CELL BAYAR NVERSTES CELL BAYAR NVERSTES CELL BAYAR NVERSTES CELL BAYAR NVERSTES CELL BAYAR NVERSTES CELL BAYAR NVERSTES CUMHURYET NVERSTES CUMHURYET NVERSTES CUMHURYET NVERSTES CUMHURYET NVERSTES CUMHURYET NVERSTES CUMHURYET NVERSTES CUMHURYET NVERSTES CUMHURYET NVERSTES CUMHURYET NVERSTES CUMHURYET NVERSTES CUMHURYET NVERSTES CUMHURYET NVERSTES ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTESProgram Kodu 5021 5022 5023 5031 5034 5007 5009 5011 5020 5022 5031 5034 5042 5020 5022 5028 5005 5009 5012 5021 5022 5028 5031 5034 5004 5005 5009 5012 5020 5021 5022 5031 5034 5012 5020 5021 5022 5024 5005 5009 5012 5020 5021 5022 5028 5031 5034 5005 5009 5011 5012 5016 5019 5020 5021 5022 5023 5031 5034 5007 5009 5012 5042 50203Program Ad Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Mzik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Corafya Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Felsefe ngilizce Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Hasta ve Yal Hizmetleri ngilizce Matematik Salk Biyoloji Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Salk Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biliim Teknolojileri Biyoloji Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Fizik ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Psikoloji Biyoloji Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Salk Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Felsefe Fizik Grsel Sanatlar / Resim mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Mzik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Corafya Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik Hasta ve Yal Hizmetleri ngilizceKont. 40 80 20 60 80 40 40 40 20 60 40 40 20 20 40 80 40 40 40 40 40 40 40 40 20 40 40 40 40 20 60 40 60 20 20 20 60 40 40 60 40 40 40 40 20 40 40 40 40 40 40 20 60 40 40 40 20 60 40 40 60 40 20 20Puan Tr SAY SAY SAY/SZ/EA SZ SZ SZ SZ EA SAY/SZ/EA SAY SZ SZ SAY SAY/SZ/EA SAY SAY SAY SZ SAY SAY SAY SAY SZ SZ SAY SAY SZ SAY SAY/SZ/EA SAY SAY SZ SZ SAY SAY/SZ/EA SAY SAY EA SAY SZ SAY SAY/SZ/EA SAY SAY SAY SZ SZ SAY SZ EA SAY SAY/SZ/EA SZ SAY/SZ/EA SAY SAY SAY/SZ/EA SZ SZ SZ SZ SAY SAY SAY/SZ/EA 8. TABLO-1 TERCH EDLEBLECEK PEDAGOJK FORMASYON ETM SERTFKA PROGRAMLARI ni. Kodu 102750211 102750221 102750231 102750311 102750341 102850051 102850071 102850121 102850221 102850311 102850341 102950051 102950091 102950111 102950121 102950161 102950211 102950221 102950231 102950341 103050051 103050091 103050121 103050191 103050211 103050221 103050311 103050341 300150041 300150051 300150121 300150201 300150211 300150221 300150341 103150021 103150051 103150071 103150081 103150121 103150131 103150161 103150421 103150191 103150201 103150211 103150221 103150231 103150311 103150341 103250051 103250121 103250201 103250211 103250221 103250311 103250341 103350051 103350071 103350121 103350201 103350211 103350221 103350341niversite Ad ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES ANKIRI KARATEKN NVERSTES ANKIRI KARATEKN NVERSTES ANKIRI KARATEKN NVERSTES ANKIRI KARATEKN NVERSTES ANKIRI KARATEKN NVERSTES ANKIRI KARATEKN NVERSTES UKUROVA NVERSTES UKUROVA NVERSTES UKUROVA NVERSTES UKUROVA NVERSTES UKUROVA NVERSTES UKUROVA NVERSTES UKUROVA NVERSTES UKUROVA NVERSTES UKUROVA NVERSTES DCLE NVERSTES DCLE NVERSTES DCLE NVERSTES DCLE NVERSTES DCLE NVERSTES DCLE NVERSTES DCLE NVERSTES DCLE NVERSTES DOU AKDENZ NVERSTES DOU AKDENZ NVERSTES DOU AKDENZ NVERSTES DOU AKDENZ NVERSTES DOU AKDENZ NVERSTES DOU AKDENZ NVERSTES DOU AKDENZ NVERSTES DOKUZ EYLL NVERSTES DOKUZ EYLL NVERSTES DOKUZ EYLL NVERSTES DOKUZ EYLL NVERSTES DOKUZ EYLL NVERSTES DOKUZ EYLL NVERSTES DOKUZ EYLL NVERSTES DOKUZ EYLL NVERSTES DOKUZ EYLL NVERSTES DOKUZ EYLL NVERSTES DOKUZ EYLL NVERSTES DOKUZ EYLL NVERSTES DOKUZ EYLL NVERSTES DOKUZ EYLL NVERSTES DOKUZ EYLL NVERSTES DUMLUPINAR NVERSTES DUMLUPINAR NVERSTES DUMLUPINAR NVERSTES DUMLUPINAR NVERSTES DUMLUPINAR NVERSTES DUMLUPINAR NVERSTES DUMLUPINAR NVERSTES DZCE NVERSTES DZCE NVERSTES DZCE NVERSTES DZCE NVERSTES DZCE NVERSTES DZCE NVERSTES DZCE NVERSTESProgram Kodu 5021 5022 5023 5031 5034 5005 5007 5012 5022 5031 5034 5005 5009 5011 5012 5016 5021 5022 5023 5034 5005 5009 5012 5019 5021 5022 5031 5034 5004 5005 5012 5020 5021 5022 5034 5002 5005 5007 5008 5012 5013 5016 5042 5019 5020 5021 5022 5023 5031 5034 5005 5012 5020 5021 5022 5031 5034 5005 5007 5012 5020 5021 5022 50344Program Ad Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Mzik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Corafya Fizik Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Felsefe Fizik Grsel Sanatlar / Resim Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Mzik Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biliim Teknolojileri Biyoloji Fizik ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Trk Dili ve Edebiyat Almanca Biyoloji Corafya Denizcilik Fizik Franszca Grsel Sanatlar / Resim Hasta ve Yal Hizmetleri mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Mzik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Fizik ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Corafya Fizik ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Trk Dili ve EdebiyatKont. 40 60 20 40 60 40 20 40 40 40 60 40 40 40 60 20 40 40 20 60 40 60 40 60 40 40 60 60 20 60 60 20 20 60 80 40 40 40 40 60 40 20 20 60 40 40 60 20 40 60 40 40 40 40 40 40 60 40 40 40 40 40 40 40Puan Tr SAY SAY SAY/SZ/EA SZ SZ SAY SZ SAY SAY SZ SZ SAY SZ EA SAY SAY/SZ/EA SAY SAY SAY/SZ/EA SZ SAY SZ SAY SZ SAY SAY SZ SZ SAY SAY SAY SAY/SZ/EA SAY SAY SZ SAY/SZ/EA SAY SZ SAY SAY SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY SZ SAY/SZ/EA SAY SAY SAY/SZ/EA SZ SZ SAY SAY SAY/SZ/EA SAY SAY SZ SZ SAY SZ SAY SAY/SZ/EA SAY SAY SZ 9. TABLO-1 TERCH EDLEBLECEK PEDAGOJK FORMASYON ETM SERTFKA PROGRAMLARI ni. Kodu 103450021 103450071 103450101 103450111 103450121 103450141 103450171 103450201 103450211 103450221 103450231 103450241 103450281 103450291 103450311 103450341 103550051 103550061 103550071 103550091 103550121 103550191 103550201 103550211 103550221 103550311 103550341 103650051 103650091 103650121 103650191 103650211 103650341 103850041 103850051 103850371 103850071 103850091 103850121 103850191 103850211 103850221 103850281 103850311 103850341 201550111 201550191 201550201 201550221 201550311 201550341 103950051 103950071 103950091 103950121 103950201 103950211 103950221 103950231 103950311 103950341 104150031 104150051 104150071niversite Ad EGE NVERSTES EGE NVERSTES EGE NVERSTES EGE NVERSTES EGE NVERSTES EGE NVERSTES EGE NVERSTES EGE NVERSTES EGE NVERSTES EGE NVERSTES EGE NVERSTES EGE NVERSTES EGE NVERSTES EGE NVERSTES EGE NVERSTES EGE NVERSTES ERCYES NVERSTES ERCYES NVERSTES ERCYES NVERSTES ERCYES NVERSTES ERCYES NVERSTES ERCYES NVERSTES ERCYES NVERSTES ERCYES NVERSTES ERCYES NVERSTES ERCYES NVERSTES ERCYES NVERSTES ERZNCAN NVERSTES ERZNCAN NVERSTES ERZNCAN NVERSTES ERZNCAN NVERSTES ERZNCAN NVERSTES ERZNCAN NVERSTES ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES FATH NVERSTES FATH NVERSTES FATH NVERSTES FATH NVERSTES FATH NVERSTES FATH NVERSTES FIRAT NVERSTES FIRAT NVERSTES FIRAT NVERSTES FIRAT NVERSTES FIRAT NVERSTES FIRAT NVERSTES FIRAT NVERSTES FIRAT NVERSTES FIRAT NVERSTES FIRAT NVERSTES GAZ NVERSTES GAZ NVERSTES GAZ NVERSTESProgram Kodu 5002 5007 5010 5011 5012 5014 5017 5020 5021 5022 5023 5024 5028 5029 5031 5034 5005 5006 5007 5009 5012 5019 5020 5021 5022 5031 5034 5005 5009 5012 5019 5021 5034 5004 5005 5037 5007 5009 5012 5019 5021 5022 5028 5031 5034 5011 5019 5020 5022 5031 5034 5005 5007 5009 5012 5020 5021 5022 5023 5031 5034 5003 5005 50075Program Ad Almanca Corafya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Felsefe Fizik Gazetecilik Halkla likiler ve Organizasyon Hiz. ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Mzik Psikoloji Salk Sanat Tarihi Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Corafya Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Kimya/Kimya Teknolojisi Trk Dili ve Edebiyat Biliim Teknolojileri Biyoloji ocuk Geliimi ve Eitimi Corafya Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Salk Tarih Trk Dili ve Edebiyat Felsefe mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ngilizce Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Corafya Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Mzik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Arapa Biyoloji CorafyaKont. 40 40 20 40 40 40 60 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 60 60 60 60 40 40 60 60 80 40 40 40 20 40 60 50 40 20 40 60 40 60 40 60 40 60 40 20 20 20 40 20 40 40 40 40 40 20 40 80 20 60 60 40 80 60Puan Tr SAY/SZ/EA SZ SAY EA SAY SZ SZ SAY/SZ/EA SAY SAY SAY/SZ/EA EA SAY SZ SZ SZ SAY SAY SZ SZ SAY SZ SAY/SZ/EA SAY SAY SZ SZ SAY SZ SAY SZ SAY SZ SAY SAY EA SZ SZ SAY SZ SAY SAY SAY SZ SZ EA SZ SAY/SZ/EA SAY SZ SZ SAY SZ SZ SAY SAY/SZ/EA SAY SAY SAY/SZ/EA SZ SZ SAY/SZ/EA SAY SZ 10. TABLO-1 TERCH EDLEBLECEK PEDAGOJK FORMASYON ETM SERTFKA PROGRAMLARI ni. Kodu 104150111 104150121 104150161 104150201 104150221 104150231 104150301 104150311 104150331 104150341 104250051 104250091 104250391 104250121 104250191 104250201 104250221 104250231 104250311 104250341 104350091 104350111 104350421 104350191 104350221 104350311 104350341 104550041 104550051 104550371 104550071 104550091 104550121 104550311 104550341 300250081 300250141 300250421 300250251 300250281 104850021 104850051 104850371 104850111 104850121 104850201 104850211 104850221 104850311 104850341 104950021 104950201 105050051 105050071 105050191 105050221 105050311 105050341 105350091 105350201 105350221 105350311 105350341 202450041niversite Ad GAZ NVERSTES GAZ NVERSTES GAZ NVERSTES GAZ NVERSTES GAZ NVERSTES GAZ NVERSTES GAZ NVERSTES GAZ NVERSTES GAZ NVERSTES GAZ NVERSTES GAZANTEP NVERSTES GAZANTEP NVERSTES GAZANTEP NVERSTES GAZANTEP NVERSTES GAZANTEP NVERSTES GAZANTEP NVERSTES GAZANTEP NVERSTES GAZANTEP NVERSTES GAZANTEP NVERSTES GAZANTEP NVERSTES GAZOSMANPAA NVERSTES GAZOSMANPAA NVERSTES GAZOSMANPAA NVERSTES GAZOSMANPAA NVERSTES GAZOSMANPAA NVERSTES GAZOSMANPAA NVERSTES GAZOSMANPAA NVERSTES GRESUN NVERSTES GRESUN NVERSTES GRESUN NVERSTES GRESUN NVERSTES GRESUN NVERSTES GRESUN NVERSTES GRESUN NVERSTES GRESUN NVERSTES GRNE AMERKAN NVERSTES GRNE AMERKAN NVERSTES GRNE AMERKAN NVERSTES GRNE AMERKAN NVERSTES GRNE AMERKAN NVERSTES HACETTEPE NVERSTES HACETTEPE NVERSTES HACETTEPE NVERSTES HACETTEPE NVERSTES HACETTEPE NVERSTES HACETTEPE NVERSTES HACETTEPE NVERSTES HACETTEPE NVERSTES HACETTEPE NVERSTES HACETTEPE NVERSTES HAKKAR NVERSTES HAKKAR NVERSTES HARRAN NVERSTES HARRAN NVERSTES HARRAN NVERSTES HARRAN NVERSTES HARRAN NVERSTES HARRAN NVERSTES NN NVERSTES NN NVERSTES NN NVERSTES NN NVERSTES NN NVERSTES STANBUL AYDIN NVERSTESProgram Kodu 5011 5012 5016 5020 5022 5023 5030 5031 5033 5034 5005 5009 5039 5012 5019 5020 5022 5023 5031 5034 5009 5011 5042 5019 5022 5031 5034 5004 5005 5037 5007 5009 5012 5031 5034 5008 5014 5042 5025 5028 5002 5005 5037 5011 5012 5020 5021 5022 5031 5034 5002 5020 5005 5007 5019 5022 5031 5034 5009 5020 5022 5031 5034 50046Program Ad Felsefe Fizik Grsel Sanatlar / Resim ngilizce Matematik Mzik Sanat ve Tasarm Tarih Teknoloji ve Tasarm Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Endstriyel Otomasyon Teknolojisi Fizik mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ngilizce Matematik Mzik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Felsefe Hasta ve Yal Hizmetleri mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biliim Teknolojileri Biyoloji ocuk Geliimi ve Eitimi Corafya Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Denizcilik Gazetecilik Hasta ve Yal Hizmetleri Radyo-Televizyon Salk Almanca Biyoloji ocuk Geliimi ve Eitimi Felsefe Fizik ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Almanca ngilizce Biyoloji Corafya mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Din Kltr ve Ahlak Bilgisi ngilizce Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biliim TeknolojileriKont. 80 80 40 40 100 60 20 60 20 100 40 60 40 60 60 20 60 20 60 80 60 40 20 40 40 40 60 20 40 20 40 60 40 40 60 20 20 20 20 40 40 60 20 80 60 40 40 80 60 100 40 100 60 60 60 60 60 60 60 40 60 60 80 20Puan Tr EA SAY SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SZ SAY SZ SAY SZ SAY SAY SZ SAY/SZ/EA SAY SAY/SZ/EA SZ SZ SZ EA SAY SZ SAY SZ SZ SAY SAY EA SZ SZ SAY SZ SZ SAY SZ SAY SZ SAY SAY/SZ/EA SAY EA EA SAY SAY/SZ/EA SAY SAY SZ SZ SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY SZ SZ SAY SZ SZ SZ SAY/SZ/EA SAY SZ SZ SAY 11. TABLO-1 TERCH EDLEBLECEK PEDAGOJK FORMASYON ETM SERTFKA PROGRAMLARI ni. Kodu 202450371 202450201 202450331 202450341 203250091 203250201 203450041 203450111 203450201 203450241 203450341 105650031 105650071 105650091 105650121 105650191 105650201 105650221 105650311 105650341 105950091 105950421 105950211 105950221 105950231 105950281 105950311 105950341 106050051 106050091 106050111 106050121 106050191 106050211 106050311 106050341 106150041 106150071 106150091 106150221 106150281 106150291 106150311 106150331 106150341 106250051 106250371 106250071 106250091 106250121 106250161 106250411 106250181 106250201 106250211 106250221 106250231 106250301 106250311 106250341 106450091 106450121 106450221 106450341niversite Ad STANBUL AYDIN NVERSTES STANBUL AYDIN NVERSTES STANBUL AYDIN NVERSTES STANBUL AYDIN NVERSTES STANBUL SABAHATTN ZAM NVERSTES STANBUL SABAHATTN ZAM NVERSTES STANBUL TCARET NVERSTES STANBUL TCARET NVERSTES STANBUL TCARET NVERSTES STANBUL TCARET NVERSTES STANBUL TCARET NVERSTES STANBUL NVERSTES STANBUL NVERSTES STANBUL NVERSTES STANBUL NVERSTES STANBUL NVERSTES STANBUL NVERSTES STANBUL NVERSTES STANBUL NVERSTES STANBUL NVERSTES KAFKAS NVERSTES KAFKAS NVERSTES KAFKAS NVERSTES KAFKAS NVERSTES KAFKAS NVERSTES KAFKAS NVERSTES KAFKAS NVERSTES KAFKAS NVERSTES KAHRAMANMARA ST MAM NVERSTES KAHRAMANMARA ST MAM NVERSTES KAHRAMANMARA ST MAM NVERSTES KAHRAMANMARA ST MAM NVERSTES KAHRAMANMARA ST MAM NVERSTES KAHRAMANMARA ST MAM NVERSTES KAHRAMANMARA ST MAM NVERSTES KAHRAMANMARA ST MAM NVERSTES KARABK NVERSTES KARABK NVERSTES KARABK NVERSTES KARABK NVERSTES KARABK NVERSTES KARABK NVERSTES KARABK NVERSTES KARABK NVERSTES KARABK NVERSTES KARADENZ TEKNK NVERSTES KARADENZ TEKNK NVERSTES KARADENZ TEKNK NVERSTES KARADENZ TEKNK NVERSTES KARADENZ TEKNK NVERSTES KARADENZ TEKNK NVERSTES KARADENZ TEKNK NVERSTES KARADENZ TEKNK NVERSTES KARADENZ TEKNK NVERSTES KARADENZ TEKNK NVERSTES KARADENZ TEKNK NVERSTES KARADENZ TEKNK NVERSTES KARADENZ TEKNK NVERSTES KARADENZ TEKNK NVERSTES KARADENZ TEKNK NVERSTES KASTAMONU NVERSTES KASTAMONU NVERSTES KASTAMONU NVERSTES KASTAMONU NVERSTESProgram Kodu 5037 5020 5033 5034 5009 5020 5004 5011 5020 5024 5034 5003 5007 5009 5012 5019 5020 5022 5031 5034 5009 5042 5021 5022 5023 5028 5031 5034 5005 5009 5011 5012 5019 5021 5031 5034 5004 5007 5009 5022 5028 5029 5031 5033 5034 5005 5037 5007 5009 5012 5016 5041 5018 5020 5021 5022 5023 5030 5031 5034 5009 5012 5022 50347Program Ad ocuk Geliimi ve Eitimi ngilizce Teknoloji ve Tasarm Trk Dili ve Edebiyat Din Kltr ve Ahlak Bilgisi ngilizce Biliim Teknolojileri Felsefe ngilizce Psikoloji Trk Dili ve Edebiyat Arapa Corafya Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ngilizce Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Hasta ve Yal Hizmetleri Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Mzik Salk Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Felsefe Fizik mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Kimya/Kimya Teknolojisi Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biliim Teknolojileri Corafya Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Matematik Salk Sanat Tarihi Tarih Teknoloji ve Tasarm Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji ocuk Geliimi ve Eitimi Corafya Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik Grsel Sanatlar / Resim Grafik ve Fotoraf Harita-Tapu-Kadastro ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Mzik Sanat ve Tasarm Tarih Trk Dili ve Edebiyat Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik Matematik Trk Dili ve EdebiyatKont. 20 40 20 60 80 80 20 40 20 40 40 60 60 60 60 60 40 80 60 60 60 20 40 60 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 40 60 40 40 40 40 20 60 40 20 40 60 40 20 40 40 40 40 80 20 20 40 60 60 40 100 100Puan Tr EA SAY/SZ/EA SAY SZ SZ SAY/SZ/EA SAY EA SAY/SZ/EA EA SZ SAY/SZ/EA SZ SZ SAY SZ SAY/SZ/EA SAY SZ SZ SZ SAY SAY SAY SAY/SZ/EA SAY SZ SZ SAY SZ EA SAY SZ SAY SZ SZ SAY SZ SZ SAY SAY SZ SZ SAY SZ SAY EA SZ SZ SAY SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY SAY/SZ/EA SAY SAY SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SZ SZ SZ SAY SAY SZ 12. TABLO-1 TERCH EDLEBLECEK PEDAGOJK FORMASYON ETM SERTFKA PROGRAMLARI ni. Kodu 106650051 106650371 106650111 106650121 106650191 106650211 106650221 106650311 106650341 106950041 106950051 106950121 106950201 106950211 106950221 106950291 106950311 106950341 300350371 300350071 300350281 300350311 107150111 107150421 107150191 107150291 107150311 107150341 107250021 107250071 107250091 107250121 107250161 107250191 107250221 107250311 107250341 107350051 107350111 107350121 107350411 107350201 107350221 107350231 107350311 107350341 107450051 107450111 107450121 107450161 107450201 107450211 107450471 107450311 107450341 204450071 204450091 204450421 204450201 204450221 204450261 107550161 107550231 107550301niversite Ad KIRIKKALE NVERSTES KIRIKKALE NVERSTES KIRIKKALE NVERSTES KIRIKKALE NVERSTES KIRIKKALE NVERSTES KIRIKKALE NVERSTES KIRIKKALE NVERSTES KIRIKKALE NVERSTES KIRIKKALE NVERSTES KOCAEL NVERSTES KOCAEL NVERSTES KOCAEL NVERSTES KOCAEL NVERSTES KOCAEL NVERSTES KOCAEL NVERSTES KOCAEL NVERSTES KOCAEL NVERSTES KOCAEL NVERSTES LEFKE AVRUPA NVERSTES LEFKE AVRUPA NVERSTES LEFKE AVRUPA NVERSTES LEFKE AVRUPA NVERSTES MARDN ARTUKLU NVERSTES MARDN ARTUKLU NVERSTES MARDN ARTUKLU NVERSTES MARDN ARTUKLU NVERSTES MARDN ARTUKLU NVERSTES MARDN ARTUKLU NVERSTES MARMARA NVERSTES MARMARA NVERSTES MARMARA NVERSTES MARMARA NVERSTES MARMARA NVERSTES MARMARA NVERSTES MARMARA NVERSTES MARMARA NVERSTES MARMARA NVERSTES MEHMET AKF ERSOY NVERSTES MEHMET AKF ERSOY NVERSTES MEHMET AKF ERSOY NVERSTES MEHMET AKF ERSOY NVERSTES MEHMET AKF ERSOY NVERSTES MEHMET AKF ERSOY NVERSTES MEHMET AKF ERSOY NVERSTES MEHMET AKF ERSOY NVERSTES MEHMET AKF ERSOY NVERSTES MERSN NVERSTES MERSN NVERSTES MERSN NVERSTES MERSN NVERSTES MERSN NVERSTES MERSN NVERSTES MERSN NVERSTES MERSN NVERSTES MERSN NVERSTES MEVLANA NVERSTES MEVLANA NVERSTES MEVLANA NVERSTES MEVLANA NVERSTES MEVLANA NVERSTES MEVLANA NVERSTES MMAR SNAN GZEL SANATLAR NVERSTES MMAR SNAN GZEL SANATLAR NVERSTES MMAR SNAN GZEL SANATLAR NVERSTESProgram Kodu 5005 5037 5011 5012 5019 5021 5022 5031 5034 5004 5005 5012 5020 5021 5022 5029 5031 5034 5037 5007 5028 5031 5011 5042 5019 5029 5031 5034 5002 5007 5009 5012 5016 5019 5022 5031 5034 5005 5011 5012 5041 5020 5022 5023 5031 5034 5005 5011 5012 5016 5020 5021 5047 5031 5034 5007 5009 5042 5020 5022 5026 5016 5023 50308Program Ad Biyoloji ocuk Geliimi ve Eitimi Felsefe Fizik mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biliim Teknolojileri Biyoloji Fizik ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Sanat Tarihi Tarih Trk Dili ve Edebiyat ocuk Geliimi ve Eitimi Corafya Salk Tarih Felsefe Hasta ve Yal Hizmetleri mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Sanat Tarihi Tarih Trk Dili ve Edebiyat Almanca Corafya Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik Grsel Sanatlar / Resim mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Felsefe Fizik Grafik ve Fotoraf ngilizce Matematik Mzik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Felsefe Fizik Grsel Sanatlar / Resim ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Kuyumculuk Teknolojisi Tarih Trk Dili ve Edebiyat Corafya Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Hasta ve Yal Hizmetleri ngilizce Matematik Rayl Sistemler Teknolojisi Grsel Sanatlar / Resim Mzik Sanat ve TasarmKont. 40 20 40 40 60 40 40 40 40 20 40 40 40 40 60 20 60 80 20 40 20 40 20 20 20 20 20 20 40 60 60 60 40 60 80 60 80 40 40 40 40 20 60 40 60 60 60 50 60 20 40 40 30 80 100 20 20 20 20 60 20 100 100 100Puan Tr SAY EA EA SAY SZ SAY SAY SZ SZ SAY SAY SAY SAY/SZ/EA SAY SAY SZ SZ SZ EA SZ SAY SZ EA SAY SZ SZ SZ SZ SAY/SZ/EA SZ SZ SAY SAY/SZ/EA SZ SAY SZ SZ SAY EA SAY SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY SAY/SZ/EA SZ SZ SAY EA SAY SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY EA SZ SZ SZ SZ SAY SAY/SZ/EA SAY SAY SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA 13. TABLO-1 TERCH EDLEBLECEK PEDAGOJK FORMASYON ETM SERTFKA PROGRAMLARI ni. Kodu 107650021 107650111 107650121 107650201 107650221 107650311 107650341 107750351 107750051 107750071 107750381 107750121 107750211 107750221 107750301 107750311 107750341 107050011 107050021 107050351 107050051 107050091 107050111 107050121 107050401 107050411 107050191 107050201 107050281 107050311 107050341 108050051 108050191 108050211 108050221 108050311 108050341 108150041 108150051 108150121 108150211 108150221 108150231 108150311 108150341 204750031 204750231 204750301 204750341 108250071 108250091 108250191 108250201 108250221 108250231 108250311 108250341 108650021 108650051 108650111 108650121 108650201 108650211 108650221niversite Ad MULA SITKI KOMAN NVERSTES MULA SITKI KOMAN NVERSTES MULA SITKI KOMAN NVERSTES MULA SITKI KOMAN NVERSTES MULA SITKI KOMAN NVERSTES MULA SITKI KOMAN NVERSTES MULA SITKI KOMAN NVERSTES MUSTAFA KEMAL NVERSTES MUSTAFA KEMAL NVERSTES MUSTAFA KEMAL NVERSTES MUSTAFA KEMAL NVERSTES MUSTAFA KEMAL NVERSTES MUSTAFA KEMAL NVERSTES MUSTAFA KEMAL NVERSTES MUSTAFA KEMAL NVERSTES MUSTAFA KEMAL NVERSTES MUSTAFA KEMAL NVERSTES NECMETTN ERBAKAN (KONYA) NVERSTES NECMETTN ERBAKAN (KONYA) NVERSTES NECMETTN ERBAKAN (KONYA) NVERSTES NECMETTN ERBAKAN (KONYA) NVERSTES NECMETTN ERBAKAN (KONYA) NVERSTES NECMETTN ERBAKAN (KONYA) NVERSTES NECMETTN ERBAKAN (KONYA) NVERSTES NECMETTN ERBAKAN (KONYA) NVERSTES NECMETTN ERBAKAN (KONYA) NVERSTES NECMETTN ERBAKAN (KONYA) NVERSTES NECMETTN ERBAKAN (KONYA) NVERSTES NECMETTN ERBAKAN (KONYA) NVERSTES NECMETTN ERBAKAN (KONYA) NVERSTES NECMETTN ERBAKAN (KONYA) NVERSTES NEVEHR NVERSTES NEVEHR NVERSTES NEVEHR NVERSTES NEVEHR NVERSTES NEVEHR NVERSTES NEVEHR NVERSTES NDE NVERSTES NDE NVERSTES NDE NVERSTES NDE NVERSTES NDE NVERSTES NDE NVERSTES NDE NVERSTES NDE NVERSTES OKAN NVERSTES OKAN NVERSTES OKAN NVERSTES OKAN NVERSTES ONDOKUZ MAYIS NVERSTES ONDOKUZ MAYIS NVERSTES ONDOKUZ MAYIS NVERSTES ONDOKUZ MAYIS NVERSTES ONDOKUZ MAYIS NVERSTES ONDOKUZ MAYIS NVERSTES ONDOKUZ MAYIS NVERSTES ONDOKUZ MAYIS NVERSTES PAMUKKALE NVERSTES PAMUKKALE NVERSTES PAMUKKALE NVERSTES PAMUKKALE NVERSTES PAMUKKALE NVERSTES PAMUKKALE NVERSTES PAMUKKALE NVERSTESProgram Kodu 5002 5011 5012 5020 5022 5031 5034 5035 5005 5007 5038 5012 5021 5022 5030 5031 5034 5001 5002 5035 5005 5009 5011 5012 5040 5041 5019 5020 5028 5031 5034 5005 5019 5021 5022 5031 5034 5004 5005 5012 5021 5022 5023 5031 5034 5003 5023 5030 5034 5007 5009 5019 5020 5022 5023 5031 5034 5002 5005 5011 5012 5020 5021 50229Program Ad Almanca Felsefe Fizik ngilizce Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Bahecilik Biyoloji Corafya Elence Hizmetleri Fizik Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Sanat ve Tasarm Tarih Trk Dili ve Edebiyat Adalet Almanca Bahecilik Biyoloji Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Felsefe Fizik Gda Teknolojileri Grafik ve Fotoraf mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ngilizce Salk Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biliim Teknolojileri Biyoloji Fizik Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Mzik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Arapa Mzik Sanat ve Tasarm Trk Dili ve Edebiyat Corafya Din Kltr ve Ahlak Bilgisi mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ngilizce Matematik Mzik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Almanca Biyoloji Felsefe Fizik ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi MatematikKont. 40 60 40 20 80 80 80 40 40 40 40 40 40 40 20 40 60 40 40 40 40 60 80 40 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 40 40 40 40 20 60 60 20 40 20 80 60 60 60 40 80 60 60 60 20 40 40 40 20 40 60Puan Tr SAY/SZ/EA EA SAY SAY/SZ/EA SAY SZ SZ SAY SAY SZ SAY/SZ/EA SAY SAY SAY SAY/SZ/EA SZ SZ EA SAY/SZ/EA SAY SAY SZ EA SAY SAY SAY/SZ/EA SZ SAY/SZ/EA SAY SZ SZ SAY SZ SAY SAY SZ SZ SAY SAY SAY SAY SAY SAY/SZ/EA SZ SZ SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SZ SZ SZ SZ SAY/SZ/EA SAY SAY/SZ/EA SZ SZ SAY/SZ/EA SAY EA SAY SAY/SZ/EA SAY SAY 14. TABLO-1 TERCH EDLEBLECEK PEDAGOJK FORMASYON ETM SERTFKA PROGRAMLARI ni. Kodu 108650231 108650311 108650341 108750351 108750051 108750091 108750191 108750211 108750311 108750341 108850071 108850091 108850121 108850191 108850221 108850311 108850341 108950021 108950031 108950201 108950231 108950271 108950331 108950341 109050071 109050091 109050121 109050191 109050221 109050311 109050341 109250051 109250071 109250091 109250121 109250191 109250201 109250211 109250341 109450091 109450381 109450161 109450191 109450201 109450221 109450311 109450341 109750051 109750091 109750111 109750121 109750191 109750211 109750221 109750281 109750311 109750341 300450101 300450241 300450321 300450341 109850051 109850071 109850091niversite Ad PAMUKKALE NVERSTES PAMUKKALE NVERSTES PAMUKKALE NVERSTES RECEP TAYYP ERDOAN (RZE) NVERSTES RECEP TAYYP ERDOAN (RZE) NVERSTES RECEP TAYYP ERDOAN (RZE) NVERSTES RECEP TAYYP ERDOAN (RZE) NVERSTES RECEP TAYYP ERDOAN (RZE) NVERSTES RECEP TAYYP ERDOAN (RZE) NVERSTES RECEP TAYYP ERDOAN (RZE) NVERSTES SAKARYA NVERSTES SAKARYA NVERSTES SAKARYA NVERSTES SAKARYA NVERSTES SAKARYA NVERSTES SAKARYA NVERSTES SAKARYA NVERSTES SELUK NVERSTES SELUK NVERSTES SELUK NVERSTES SELUK NVERSTES SELUK NVERSTES SELUK NVERSTES SELUK NVERSTES SRT NVERSTES SRT NVERSTES SRT NVERSTES SRT NVERSTES SRT NVERSTES SRT NVERSTES SRT NVERSTES SLEYMAN DEMREL NVERSTES SLEYMAN DEMREL NVERSTES SLEYMAN DEMREL NVERSTES SLEYMAN DEMREL NVERSTES SLEYMAN DEMREL NVERSTES SLEYMAN DEMREL NVERSTES SLEYMAN DEMREL NVERSTES SLEYMAN DEMREL NVERSTES TRAKYA NVERSTES TRAKYA NVERSTES TRAKYA NVERSTES TRAKYA NVERSTES TRAKYA NVERSTES TRAKYA NVERSTES TRAKYA NVERSTES TRAKYA NVERSTES ULUDA NVERSTES ULUDA NVERSTES ULUDA NVERSTES ULUDA NVERSTES ULUDA NVERSTES ULUDA NVERSTES ULUDA NVERSTES ULUDA NVERSTES ULUDA NVERSTES ULUDA NVERSTES ULUSLARARASI KIBRIS NVERSTES ULUSLARARASI KIBRIS NVERSTES ULUSLARARASI KIBRIS NVERSTES ULUSLARARASI KIBRIS NVERSTES UAK NVERSTES UAK NVERSTES UAK NVERSTESProgram Kodu 5023 5031 5034 5035 5005 5009 5019 5021 5031 5034 5007 5009 5012 5019 5022 5031 5034 5002 5003 5020 5023 5027 5033 5034 5007 5009 5012 5019 5022 5031 5034 5005 5007 5009 5012 5019 5020 5021 5034 5009 5038 5016 5019 5020 5022 5031 5034 5005 5009 5011 5012 5019 5021 5022 5028 5031 5034 5010 5024 5032 5034 5005 5007 500910Program Ad Mzik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Bahecilik Biyoloji Din Kltr ve Ahlak Bilgisi mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Kimya/Kimya Teknolojisi Tarih Trk Dili ve Edebiyat Corafya Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Almanca Arapa ngilizce Mzik Rusa Teknoloji ve Tasarm Trk Dili ve Edebiyat Corafya Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Corafya Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Fizik mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Trk Dili ve Edebiyat Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Elence Hizmetleri Grsel Sanatlar / Resim mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ngilizce Matematik Tarih Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Felsefe Fizik mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Salk Tarih Trk Dili ve Edebiyat Elektrik-Elektronik Teknolojisi Psikoloji Tarm Teknolojileri Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji Corafya Din Kltr ve Ahlak BilgisiKont. 20 60 60 40 40 40 60 40 40 60 60 60 60 80 80 80 80 40 40 40 20 20 20 100 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 40 20 20 40 80 40 60 40 40 60 40 40 40 40 40 40 40 20 20 20 60 40 40 40Puan Tr SAY/SZ/EA SZ SZ SAY SAY SZ SZ SAY SZ SZ SZ SZ SAY SZ SAY SZ SZ SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY SZ SZ SZ SAY SZ SAY SZ SZ SAY SZ SZ SAY SZ SAY/SZ/EA SAY SZ SZ SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SZ SAY/SZ/EA SAY SZ SZ SAY SZ EA SAY SZ SAY SAY SAY SZ SZ SAY EA SAY SZ SAY SZ SZ 15. TABLO-1 TERCH EDLEBLECEK PEDAGOJK FORMASYON ETM SERTFKA PROGRAMLARI ni. Kodu 109850121 109850191 109850211 109850221 109850341 300550081 300550091 300550111 300550191 206150201 206150341 110150051 110150371 110150081 110150101 110150121 110150151 110150401 110150411 110150201 110150211 110150221 110150231 110150251 110150311 110150341 110250011 110250351 110250071 110250091 110250401 110250191 110250201 110250431 110250221 110250341 206350111 206350121 206350421 206350191 206350201 206350221niversite Ad UAK NVERSTES UAK NVERSTES UAK NVERSTES UAK NVERSTES UAK NVERSTES YAKIN DOU NVERSTES YAKIN DOU NVERSTES YAKIN DOU NVERSTES YAKIN DOU NVERSTES YEDTEPE NVERSTES YEDTEPE NVERSTES YILDIZ TEKNK NVERSTES YILDIZ TEKNK NVERSTES YILDIZ TEKNK NVERSTES YILDIZ TEKNK NVERSTES YILDIZ TEKNK NVERSTES YILDIZ TEKNK NVERSTES YILDIZ TEKNK NVERSTES YILDIZ TEKNK NVERSTES YILDIZ TEKNK NVERSTES YILDIZ TEKNK NVERSTES YILDIZ TEKNK NVERSTES YILDIZ TEKNK NVERSTES YILDIZ TEKNK NVERSTES YILDIZ TEKNK NVERSTES YILDIZ TEKNK NVERSTES YZNC YIL NVERSTES YZNC YIL NVERSTES YZNC YIL NVERSTES YZNC YIL NVERSTES YZNC YIL NVERSTES YZNC YIL NVERSTES YZNC YIL NVERSTES YZNC YIL NVERSTES YZNC YIL NVERSTES YZNC YIL NVERSTES ZRVE NVERSTES ZRVE NVERSTES ZRVE NVERSTES ZRVE NVERSTES ZRVE NVERSTES ZRVE NVERSTESProgram Kodu 5012 5019 5021 5022 5034 5008 5009 5011 5019 5020 5034 5005 5037 5008 5010 5012 5015 5040 5041 5020 5021 5022 5023 5025 5031 5034 5001 5035 5007 5009 5040 5019 5020 5043 5022 5034 5011 5012 5042 5019 5020 502211Program Ad Fizik mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Trk Dili ve Edebiyat Denizcilik Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Felsefe mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ngilizce Trk Dili ve Edebiyat Biyoloji ocuk Geliimi ve Eitimi Denizcilik Elektrik-Elektronik Teknolojisi Fizik Gemi Yapm Gda Teknolojileri Grafik ve Fotoraf ngilizce Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Mzik Radyo-Televizyon Tarih Trk Dili ve Edebiyat Adalet Bahecilik Corafya Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Gda Teknolojileri mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ngilizce naat Teknolojisi Matematik Trk Dili ve Edebiyat Felsefe Fizik Hasta ve Yal Hizmetleri mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ngilizce MatematikKont. 40 40 40 40 40 20 40 40 20 80 80 40 20 40 20 40 20 40 40 40 40 80 40 40 40 60 40 40 40 60 20 60 40 40 80 80 40 20 20 20 20 40Puan Tr SAY SZ SAY SAY SZ SAY SZ EA SZ SAY/SZ/EA SZ SAY EA SAY SAY SAY SAY SAY SAY/SZ/EA SAY/SZ/EA SAY SAY SAY/SZ/EA SZ SZ SZ EA SAY SZ SZ SAY SZ SAY/SZ/EA SAY SAY SZ EA SAY SAY SZ SAY/SZ/EA SAY 16. TABLO-2 Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika Programlarn Tercih Edebilecek Lisans Programlar ALAN KODU ATAMAYA ESAS ALAN 5001 5002 5003Adalet Almanca Arapa5004 Biliim Teknolojileri5005 5006 5007Biyoloji Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Corafya5008 Denizcilik5009Din Kltr ve Ahlak Bilgisi5010Elektrik-Elektronik Teknolojisi5011MEZUN OLDUU YKSEKRETM LSANS PROGRAMI Hukuk Fakltesi Siyaset Bilimi ve Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Alman Dili ve Edebiyat Blm Almanca Mtercim - Tercmanlk Blm Arap Dili ve Edebiyat Blm Bilgisayar Mhendislii Bilgisayar Bilimleri Mhendislii Kontrol ve Bilgisayar Mhendislii Matematik-Bilgisayar Blm statistik ve Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Teknolojisi Blm/ Bilgisayar Teknolojisi ve Biliim Sistemleri Blm Bilgi Teknolojileri Biyoloji Blm Biyomedikal Mhendislii Corafya Blm Gverte Blm Deniz Ulatrma letme Mhendislii Balklk Teknolojisi Mhendislii Gemi Makineleri letme Mhendislii Su rnleri Su rnleri Mh. lhiyat Fakltesi Elektrik Mhendislii Elektrik-Elektronik Mhendislii Elektronik Mhendislii Elektronik ve Haberleme Mhendislii Telekomnikasyon Mhendislii Felsefe Blm (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldn belgelendirenler)LSANS ALAN KODU 3209 3314 3237 6104 8178 3109 3124 5137 8141 3258 3224 8125 3127 8308 3133 3134 3138 3195 3149 3116 3190 3320 8337 6214 3160 3162 3163 3166 3331 3180Felsefe 5012 50135014Fizik FranszcaGazetecilik5015Gemi Yapm5016Grsel Sanatlar / Resim5017Halkla likiler ve Organizasyon Hizmetleri5018Harita-Tapu-Kadastro5019mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri5020ngilizce5021 5022 5023Kimya/Kimya Teknolojisi MatematikMzik50245025PsikolojiRadyo-TelevizyonSosyoloji Blm (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantk aldn belgelendirenler) Fizik Blm Fizik Mhendislii Fransz Dili ve Edebiyat Blm Franszca Mtercim - Tercmanlk Blm Gazetecilik Gazetecilik ve Halkla likiler Televizyon Gazetecilii Medya ve letiim Sistemleri Basm ve Yaymclk Basn ve Yayn Gemi na Mhendislii Gemi naat Mhendislii Gemi naat ve Gemi Makineleri Mhendislii Resim Blm Halkla likiler Halkla likiler ve Tantm Gazetecilik ve Halkla likiler Medya letiim Sistemleri Halkla likiler ve Reklamclk Reklamclk ve Halkla likiler letiim Sanatlar letiim Jeodezi ve Fotogrametri Mhendislii Harita Mhendislii ehir ve Blge Planlama Hukuk Fakltesi lhiyat Fakltesi ngiliz Dili ve Edebiyat Blm Amerikan Kltr ve Edebiyat Blm ngilizce Mtercim-Tercmanlk Blm ngiliz Dil Bilimi Blm eviribilim Blm ngiliz Dili ve Kltr Blm Kimya Blm Kimya Mhendislii Matematik Blm Mzik blm/ana bilim dallar Gzel Sanatlar Fakltesi ve Trk Musikisi Devlet Konservatuvar ile Devlet Konservatuvarnn; Temel Bilimler Blm - Kompozisyon Blm - Ses Eitimi Blm - Mzik Bilimleri Blm - alg Blmleri - Bando eflii - Folklor ve Etnomzikoloji - Mzikoloji - Opera - an ve Opera Trk Sanat Mzii - alg Yapm - an - Trk Halk Oyunlar - Trk Mzii - Trk Musikisi Koro - Mzik Teknolojisi - Mzik Teorisi - Trk Halk Mzii - Trk Halk Mzii (Ses Eitimi), Trk Halk Mzii (alg Eitimi),Psikoloji Blm Radyo-Televizyon ve Sinema Blm Radyo,TV ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo ve Televizyon Blm Radyo-TV-Sinema Radyo-TV-Sinema ve Grsel Sanatlar Sinema ve Televizyon Blm Medya letiim Sistemleri Medya ve letiim Sistemleri letiim3319 3182 3184 3186 8184 6188 8191 3332 3259 8122 3121 3189 3189 8322 7188 3197 3198 8191 3259 5111 3292 8132 3215 3233 8324 3322 3209 6214 3219 3106 8290 3218 8202 8293 3240 6241 6256 71487224, 7221, 7223, 7171, 9169, 7107, 7108, 7115, 7118, 7124, 7131, 7136, 7123, 7128, 7130, 7194, 7113, 5124, 8236, 8273, 9173, 9155 3286 3287 3288 3287 8247 3289 5126 3307 3259 3259 32151 17. TABLO-2 Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika Programlarn Tercih Edebilecek Lisans Programlar ALAN KODU ATAMAYA ESAS ALAN50265027Adalet Rayl Sistemler TeknolojisiRusa5028 Salk50295030Sanat TarihiSanat ve TasarmTarm Teknolojileri 50325031 5033 5034Tarih Teknoloji ve Tasarm Trk Dili ve Edebiyat5035Bahecilik5036ince5037ocuk Geliimi ve Eitimi5038Elence Hizmetleri5039Endstriyel Otomasyon Teknolojileri5040Gda Teknolojileri5041Grafik ve FotorafMEZUN OLDUU YKSEKRETM LSANS PROGRAMI Elektrik Mhendislii Elektronik Mhendislii Elektrik-Elektronik Mhendislii Elektronik ve Haberleme Mhendislii Mekatronik Mhendislii Rus Dili ve Edebiyat Rusa Mtercim Tercmanlk Blm Tp Fakltesi Tp Fakltelerinin; Mikrobiyoloji - Hematoloji - Patoloji - Biyokimya - Parazitoloji - Klinik Bakteriyoloji - Enfeksiyon Hastalklar - Acil Tp - Ortopedi Salk Bilimleri Fakltesi; Hemirelik Blm Salk Bilimleri Fakltesi; Ebelik Blm Di Hekimlii Fakltesi Fen Fakltesi/ Fen-Edebiyat Fakltesi; Biyoloji Fen Fakltesi/ Fen-Edebiyat Fakltesi; Biyokimya Salk Eitimi Fakltesi; Salk Ynetimi Blm Salk Eitimi Fakltesi; Salk Eitimi Blm Hemirelik Yksekokulu Salk Yksekokulu; Acil Yardm ve Afet Ynetimi Blm Salk Yksekokulu; Hemirelik Blm Salk Yksekokulu; Ebelik Blm Salk Yksekokulu; Salk Memurluu Blm Salk daresi Yksekokulu evre Mhendislii evre Bilimleri ve Ynetimi Tbbi Biyolojik Bilimler Blm Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sanat Tarihi Blm Arkeoloji ve Sanat Tarihi Blm Sanat Tarihi Anabilim Dal Mimarlk Mimarlk ve evre Tasarm Blm Heykel Plastik Sanatlar Geleneksel Trk El Sanatlar Geleneksel Trk Sanatlar Ziraat Faklteleri; Bitkisel retim Ziraat Faklteleri; Bahe Bitkileri Ziraat Faklteleri; Tarla Bitkileri Ziraat Faklteleri; Tarm Makineleri Ziraat Faklteleri; Tarmsal Mekanizasyon Ziraat Faklteleri; Kltr Teknik-Makine Peyzaj/Peyzaj Mimarl Tarmsal Yaplar ve Sulama Bitki Koruma Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Tarih Blm Endstri rnleri Tasarm Blm Endstriyel Tasarm Blm Trk Dili ve Edebiyat Blm ada Trk Leheleri ve Edebiyatlar BlmBitkisel retim Bahe Bitkileri Bitki Koruma Peyzaj Peyzaj Mimarl Biyoloji (Botanik) Ss Bitkileri in Dili ve Edebiyat Sinoloji ince Mtercim Tercmanlk Blm ocuk Geliimi ve Eitimi Blm ocuk Geliimi Blm ocuk Geliimi ve Eitimi Blm Drama Turizm Animasyonu Oyunculuk Rekreasyon Drama ve Oyunculuk Mekatronik Mhendislii Gda Mhendislii Gda Teknolojisi Gda Bilimi ve Teknolojisi Grafik Blm/ Ana Sanat Dal Resim Fotoraf ve Grafik Sanatlar Grafik Tasarm FotorafLSANS ALAN KODU 3160 3163 3162 3166 5119 3293 9223 33743204 3155 6366 3133 3132 6298 3294 3204 8342 3204 3155 3297 3295 3142 8313 3334 3185 3299 3112 3211 3212 7164 8243 7159 8321 6131 8147 3385 3383 8263 8221 6283 3384 8158 9048 6324 3169 3170 3342 31396131 8147 8158 6283 6283 3133 9384 3144 3310 9222 3145 4235 3145 9385 8352 7119 7103 9163 5119 3191 4271 8196 7160 7188 8345 7162 71582 18. TABLO-2 Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika Programlarn Tercih Edebilecek Lisans Programlar ALAN KODU ATAMAYA ESAS ALAN Adalet5042Hasta ve Yal Hizmetleri5043naat Teknolojisi5044 5045 5046 5047spanyolca talyanca Japonca Kuyumculuk TeknolojisiMEZUN OLDUU YKSEKRETM LSANS PROGRAMIFizik Tedavi ve Rehabilatasyon Fizyoterapi ve Rehabilatasyon Ergoterapi Hemirelik Yksekokulu Salk Yksekokulu (Salk memuru) Salk Yksekokulu (Hemirelik) Salk Yksekokulu (Ebelik) Salk Bilimleri Fakltesi (Salk memuru) Salk Bilimleri Fakltesi (Hemirelik) Salk Bilimleri Fakltesi (Ebelik) Salk Eitim Fakltesi Salk Eitimi Blm naat Mhendislii Mimarlk Mimarlk Mimarlk ve evre Tasarm Blm spanyol Dili ve Edebiyat talyan Dili ve Edebiyat Blm Japon Dili ve Edebiyat Blm Tak Teknolojisi ve Tasarm YksekokuluLSANS ALAN KODU3185 8344 9225 3204 3297 3204 3155 3297 3204 3155 3294 3221 3263 3211 3212 3222 3230 3231 4359DKKAT: Tercihlerinizi belirlemeden nce Talim Terbiye Kurulunun kararlarn ve dier mevzuat dikkatlice inceleyiniz ve MEB'den atanmaya ilikin ayrntl bilgi alnz. Bu Tabloda mezun olduunuz lisans program yer alsa bile, tercih ilemini yaparak bir programa kaydnzn yaplm olmas ve program bitirmi olmanz atamanzn yaplmas iin yeterli deildir. Atamaya ilikin mevzuat hkmlerini yerine getirmediiniz durumlarda MEB tarafndan atamanzn yaplmayacan gz nnde bulundurunuz.3 19. MEZUN OLUNAN LSANS PROGRAMI MEZUN OLUNAN YKSEKRETM LSANS PROGRAMI Acil Yardm ve Afet Ynetimi Alman Dili ve Edebiyat Amerikan Kltr ve Edebiyat Arap Dili ve Edebiyat Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bahe Bitkileri Balklk Teknolojisi Mhendislii Bando eflii Basm ve Yaymclk Basn ve Yayn Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Teknolojisi ve Biliim Sistemleri Bilgisayar Bilimleri Mhendislii Bilgisayar Mhendislii Bilgisayar Teknolojisi Bitki Koruma Bitkisel retim Biyokimya Biyoloji Biyomedikal Mhendislii Corafya ada Trk Leheleri ve Edebiyatlar alg alg Yapm eviribilim evre Bilimleri ve Ynetimi evre Mhendislii Deniz Ulatrma letme Mhendislii Di Hekimlii Fakltesi Ebelik Elektrik Mhendislii Elektrik-Elektronik Mhendislii Elektronik Mhendislii Elektronik ve Haberleme Mhendislii Endstri rnleri Tasarm Endstriyel Tasarm Felsefe Fizik Fizik Mhendislii Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Folklor ve Etnomzikoloji Fransz Dili ve Edebiyat Gazetecilik Gazetecilik ve Halkla likiler Geleneksel Trk El Sanatlar Geleneksel Trk Sanatlar Gemi naat Mhendislii / Gemi na Mhendislii Gemi naat ve Gemi Makineleri Mhendislii Gemi Makineleri letme Mhendislii Gverte Halkla likiler Halkla likiler ve Reklamclk Halkla likiler ve Tantm Harita Mhendislii Hemirelik Heykel Hukuk Fakltesi Mimarlk Mimarlk ve evre Tasarm lhiyat Fakltesi letiim letiim Sanatlar ngiliz Dil Bilimi ngiliz Dili ve Edebiyat ngiliz Dili ve Kltr statistik ve Bilgisayar Bilimleri Jeodezi ve Fotogrametri Mhendislii Kamu Ynetimi Kimya Kimya Mhendislii Kompozisyon / Komposizyon Kontrol ve Bilgisayar Mhendislii Koro Kltr Teknik-Makine Matematik Matematik ve Bilgisayar / Matematik-Bilgisayar Medya ve letiim Sistemleri / Medya letiim Sistemleri Mekatronik Mhendislii Mtercim - Tercmanlk (Almanca) Mtercim - Tercmanlk (Franszca) Mtercim - Tercmanlk (Rusa) Mtercim - Tercmanlk (ngilizce) Mzik Mzik Bilimleri / Mzik Bilimler Mzik Teknolojisi Mzik Teorisi Mzikoloji / Genel Mzikoloji Opera Peyzaj Mimarl Plastik Sanatlar Psikoloji Radyo ve Televizyon Radyo, Televizyon ve Sinema / Radyo-Televizyon ve Sinema Radyo,TV ve Sinema Radyo-TV-Sinema Radyo-TV-Sinema ve Grsel SanatlarLSANS ALAN KODU 8342 6104 3106 3109 3112 8147 3116 7107 8122 3121 8308 3127 5137 3124 8125 8158 6131 3132 3133 3134 3138 3139 9169 7136 8202 8313 3142 3149 6366 3155 3160 3162 3163 3166 3169 3170 3180 3182 3184 3185 7108 3186 6188 8191 7159 8321 3189 8322 3190 3195 3197 5111 3198 8324 3204 7164 3209 3211 3212 6214 3215 8132 3218 3219 8293 3224 3233 3237 3240 6241 7221 8141 7113 8221 6256 3258 3259 5119 8178 8184 9223 8290 7148 7171 5124 8236 7115 7118 6283 8243 3286 8247 3287 3288 3289 5126 1 20. MEZUN OLUNAN LSANS PROGRAMI MEZUN OLUNAN YKSEKRETM LSANS PROGRAMI Reklamclk ve Halkla likiler Resim Rus Dili ve Edebiyat Salk Eitimi Salk daresi Salk Memurluu Salk Ynetimi Sanat Tarihi Ses Eitimi Sinema ve Televizyon Siyaset Bilimi ve Kamu Ynetimi Sosyoloji Su rnleri Su rnleri Mhendislii an an ve Opera ehir ve Blge Planlama Tarm Makineleri Tarmsal Mekanizasyon Tarmsal Yaplar ve Sulama Tarih Tarla Bitkileri Telekomnikasyon Mhendislii Televizyon Gazetecilii Temel Bilimler Tbbi Biyolojik Bilimler Tp Fakltesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Trk Dili ve Edebiyat Trk Halk Mzii Trk Halk Mzii (alg Eitimi) Trk Halk Mzii (Ses Eitimi) Trk Halk Oyunlar Trk Musikisi Trk Mzii Trk Sanat Mzii Bahe Bitkileri Bitki Koruma Bitkisel retim Biyoloji (Botanik) in Dili ve Edebiyat ince Mtercim Tercmanlk Blm ocuk Geliimi Blm ocuk Geliimi ve Eitimi Blm ocuk Geliimi ve Eitimi Blm Drama Drama ve Oyunculuk Ergoterapi Fizik Tedavi ve Rehabilatasyon Fizyoterapi ve Rehabilatasyon Fotoraf Fotoraf ve Grafik Sanatlar Gda Bilimi ve Teknolojisi Gda Mhendislii Gda Teknolojisi Grafik Blm/ Ana Sanat Dal Grafik Tasarm Hemirelik Yksekokulu Mimarlk Mimarlk ve evre Tasarm Blm naat Mhendislii spanyol Dili ve Edebiyat talyan Dili ve Edebiyat Blm Japon Dili ve Edebiyat Blm Mekatronik Mhendislii Mimarlk Oyunculuk Peyzaj Peyzaj Mimarl Rekreasyon Resim Salk Bilimleri Fakltesi (Ebelik) Salk Bilimleri Fakltesi (Hemirelik) Salk Bilimleri Fakltesi (Salk memuru) Salk Eitim Fakltesi Salk Eitimi Blm Salk Yksekokulu (Ebelik) Salk Yksekokulu (Hemirelik) Salk Yksekokulu (Salk memuru) Sinoloji Ss Bitkileri Tak Teknolojisi ve Tasarm Yksekokulu Turizm AnimasyonuLSANS ALAN KODU 3292 7188 3293 3294 3295 3297 6298 3299 7223 3307 3314 3319 3320 8337 7123 7124 3322 3383 8263 3384 6324 3385 3331 3332 7224 3334 3374 9048 3342 8273 9155 9173 7128 7194 7130 7131 8147 8158 6131 3133 3144 9222 4235 3145 3145 9385 9163 9225 3185 8344 7158 8345 8196 3191 4271 7160 7162 3204 3211 3212 3221 3222 3230 3231 5119 3263 7119 6283 6283 7103 7188 3155 3204 3297 3294 3155 3204 3297 3310 9384 4359 83522 21. MEZUN OLUNAN NVERSTEKod 1001 1065 2001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 2002 2003 2005 1015 1016 2006 1017 1018 2007 2009 1019 1020 1021 1022 1023 2059 1024 1103 2066 1025 1026 2010 1027 2011 1028 1029 1030 3001 2012 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 2014 2015 1039 1040 1041 1042 1043 1044 2017 2018 1045 3002 1046 1047niversite Ad ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES (BOLU) ABDULLAH GL NVERSTES (KAYSER) ACIBADEM NVERSTES (STANBUL) ADIYAMAN NVERSTES ADNAN MENDERES NVERSTES (AYDIN) AFYON KOCATEPE NVERSTES (AFYONKARAHSAR) ARI BRAHM EEN NVERSTES AH EVRAN NVERSTES (KIREHR) AKDENZ NVERSTES (ANTALYA) AKSARAY NVERSTES AMASYA NVERSTES ANADOLU NVERSTES (ESKEHR) ANKARA NVERSTES ARDAHAN NVERSTES ARTVN ORUH NVERSTES ATATRK NVERSTES (ERZURUM) ATILIM NVERSTES (ANKARA) AVRASYA NVERSTES (TRABZON) BAHEEHR NVERSTES (STANBUL) BALIKESR NVERSTES BARTIN NVERSTES BAKENT NVERSTES (ANKARA) BATMAN NVERSTES BAYBURT NVERSTES BEYKENT NVERSTES (STANBUL) BEZM- LEM VAKIF NVERSTES (STANBUL) BLECK EYH EDEBAL NVERSTES BNGL NVERSTES BTLS EREN NVERSTES BOAZ NVERSTES (STANBUL) BOZOK NVERSTES (YOZGAT) BURSA ORHANGAZ NVERSTES BURSA TEKNK NVERSTES BLENT ECEVT NVERSTES (ZONGULDAK) CANK BAARI NVERSTES (SAMSUN) CELL BAYAR NVERSTES (MANSA) CUMHURYET NVERSTES (SVAS) A NVERSTES (MERSN) ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES ANKAYA NVERSTES (ANKARA) ANKIRI KARATEKN NVERSTES UKUROVA NVERSTES (ADANA) DCLE NVERSTES (DYARBAKIR) DOU AKDENZ NVERSTES (KKTC-GAZMAUSA) DOU NVERSTES (STANBUL) DOKUZ EYLL NVERSTES (ZMR) DUMLUPINAR NVERSTES (KTAHYA) DZCE NVERSTES EGE NVERSTES (ZMR) ERCYES NVERSTES (KAYSER) ERZNCAN NVERSTES ERZURUM TEKNK NVERSTES ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES FATH SULTAN MEHMET VAKIF NVERSTES (STANBUL) FATH NVERSTES (STANBUL) FIRAT NVERSTES (ELAZI) GALATASARAY NVERSTES (STANBUL) GAZ NVERSTES (ANKARA) GAZANTEP NVERSTES GAZOSMANPAA NVERSTES (TOKAT) GEBZE YKSEK TEKNOLOJ ENSTTS GEDK NVERSTES (STANBUL) GEDZ NVERSTES (ZMR) GRESUN NVERSTES GRNE AMERKAN NVERSTES (KKTC-GRNE) GLHANE ASKER TIP AKADEMS (ANKARA) GMHANE NVERSTES1 22. MEZUN OLUNAN NVERSTEKod 1048 1049 2019 1050 2016 1051 1052 2020 2021 1053 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2029 2030 1054 2031 2032 2033 1055 2034 1056 2035 1057 2036 1058 2037 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1066 1067 1068 1069 2039 2040 3003 2041 1071 1072 1073 2042 1074 2044 1075 1076 1077 1078 1079 1070 1080 1081 2045 2046 2047 1082 1083 1084 1085 2048 1086 2049 1087 2051 1088niversite Ad HACETTEPE NVERSTES (ANKARA) HAKKAR NVERSTES HAL NVERSTES (STANBUL) HARRAN NVERSTES (ANLIURFA) HASAN KALYONCU NVERSTES (GAZANTEP) HTT NVERSTES (ORUM) IDIR NVERSTES IIK NVERSTES (STANBUL) . D. BLKENT NVERSTES (ANKARA) NN NVERSTES (MALATYA) STANBUL 29 MAYIS NVERSTES STANBUL AREL NVERSTES STANBUL AYDIN NVERSTES STANBUL BLG NVERSTES STANBUL BLM NVERSTES STANBUL GELM NVERSTES STANBUL KEMERBURGAZ NVERSTES STANBUL KLTR NVERSTES STANBUL MEDENYET NVERSTES STANBUL MEDPOL NVERSTES STANBUL SABAHATTN ZAM NVERSTES STANBUL EHR NVERSTES STANBUL TEKNK NVERSTES STANBUL TCARET NVERSTES STANBUL NVERSTES ZMR EKONOM NVERSTES ZMR KATP ELEB NVERSTES ZMR NVERSTES ZMR YKSEK TEKNOLOJ ENSTTS KADR HAS NVERSTES (STANBUL) KAFKAS NVERSTES (KARS) KAHRAMANMARA ST MAM NVERSTES KARABK NVERSTES KARADENZ TEKNK NVERSTES (TRABZON) KARAMANOLU MEHMETBEY NVERSTES (KARAMAN) KASTAMONU NVERSTES KIRIKKALE NVERSTES KIRKLAREL NVERSTES KLS 7 ARALIK NVERSTES KOCAEL NVERSTES KO NVERSTES (STANBUL) KTO KARATAY NVERSTES (KONYA) LEFKE AVRUPA NVERSTES (KKTC-LEFKE) MALTEPE NVERSTES (STANBUL) MARDN ARTUKLU NVERSTES MARMARA NVERSTES (STANBUL) MEHMET AKF ERSOY NVERSTES (BURDUR) MELKAH NVERSTES (KAYSER) MERSN NVERSTES MEVLANA NVERSTES (KONYA) MMAR SNAN GZEL SANATLAR NVERSTES (STANBUL) MULA SITKI KOMAN NVERSTES MUSTAFA KEMAL NVERSTES (HATAY) MU ALPARSLAN NVERSTES NAMIK KEMAL NVERSTES (TEKRDA) NECMETTN ERBAKAN NVERSTES (KONYA) NEVEHR HACI BEKTA VEL NVERSTES NDE NVERSTES NANTAI NVERSTES (STANBUL) NUH NAC YAZGAN NVERSTES (KAYSER) OKAN NVERSTES (STANBUL) ONDOKUZ MAYIS NVERSTES (SAMSUN) ORDU NVERSTES ORTA DOU TEKNK NVERSTES (ANKARA) OSMANYE KORKUT ATA NVERSTES ZYEN NVERSTES (STANBUL) PAMUKKALE NVERSTES (DENZL) PR RES NVERSTES (STANBUL) RECEP TAYYP ERDOAN NVERSTES (RZE) SABANCI NVERSTES (STANBUL) SAKARYA NVERSTES 2 23. MEZUN OLUNAN NVERSTEKod 1089 1090 1091 1092 2052 1093 2053 2067 2054 2055 1094 1095 2056 2057 1096 2058 1097 2064 3004 1098 2065 3005 1099 2060 2061 2062 1100 1101 1102 2063 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036niversite Ad SELUK NVERSTES (KONYA) SRT NVERSTES SNOP NVERSTES SLEYMAN DEMREL NVERSTES (ISPARTA) SLEYMAN AH NVERSTES (STANBUL) IRNAK NVERSTES FA NVERSTES (ZMR) TED NVERSTES (ANKARA) TOBB EKONOM VE TEKNOLOJ NVERSTES (ANKARA) TOROS NVERSTES (MERSN) TRAKYA NVERSTES (EDRNE) TUNCEL NVERSTES TURGUT ZAL NVERSTES (ANKARA) TRK HAVA KURUMU NVERSTES (ANKARA) TRK-ALMAN NVERSTES (STANBUL) UFUK NVERSTES (ANKARA) ULUDA NVERSTES (BURSA) ULUSLARARASI ANTALYA NVERSTES ULUSLARARASI KIBRIS NVERSTES (KKTC-LEFKOA) UAK NVERSTES SKDAR NVERSTES (STANBUL) YAKIN DOU NVERSTES (KKTC-LEFKOA) YALOVA NVERSTES YAAR NVERSTES (ZMR) YEDTEPE NVERSTES (STANBUL) YEN YZYIL NVERSTES (STANBUL) YILDIRIM BEYAZIT NVERSTES (ANKARA) YILDIZ TEKNK NVERSTES (STANBUL) YZNC YIL NVERSTES (VAN) ZRVE NVERSTES (GAZANTEP) A. S. PUSKN BATI KAZAKSTAN SOSYAL BLMLER NVERSTES (URAL-KAZAKSTAN) ABAY KAZAK MLL PEDAGOJ NVERSTES (ALMATI-KAZAKSTAN) ABILAYHAN KAZAK ULUSLARARASI LKLER VE ALEM DLLER NVERSTES (ALMATI-KAZAKSTAN) AKAK TSERETEL DEVLET NVERSTES (KUTAS-GRCSTAN) AKTBE DEVLET PEDAGOJ ENSTTS (AKTBE-KAZAKSTAN) AL-FARAB KAZAK DEVLET MLL NVERSTES (ALMATI-KAZAKSTAN) AZERBAYCAN DEVLET BEDEN TERBYES VE DMAN AKADEMS (BAK-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN DEVLET KTSAT NVERSTES (BAK-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN DEVLET MEDENYET VE NCE SANAT NVERSTES (BAK-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN DEVLET NEFT AKADEMS (BAK-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJ NVERSTES (BAK-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN DEVLET RESSAMLIK AKADEMS (BAK-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN DLLER NVERSTES (BAK-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN MLL KONSERVATUVARI (BAK-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN MMARLIK VE NAAT NVERSTES (BAK - AZERBAYCAN) AZERBAYCAN TEKNK NVERSTES (BAK-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN TIP NVERSTES (BAK-AZERBAYCAN) AZZ KIRIL VE METOD NVERSTES (SKP-MAKEDONYA) AZZ KLEMENT VE OHR NVERSTES (BTOLA-MAKEDONYA) BAK DEVLET NVERSTES (BAK-AZERBAYCAN) BAK SLAVYAN NVERSTES (BAK-AZERBAYCAN) BANAT ZRAAT MHENDSL VE VETERNERLK NVERSTES (TMSOARA-ROMANYA) BKEK SOSYAL BLMLER NVERSTES (BKEK-KIRGIZSTAN) BUDAPETE NVERSTES EKONOM BLMLER (BUDAPETE-MACARSTAN) BKRE EKONOMK ARATIRMALAR AKADEMS (BKRE-ROMANYA) BKRE NAAT MHENDSL TEKNK NVERSTES (BKRE-ROMANYA) BKRE POLTEKNK NVERSTES (BKRE-ROMANYA) BKRE TARIM BLMLER VE VETERNERLK NVERSTES (BKRE-ROMANYA) BKRE NVERSTES (BKRE-ROMANYA) CELAL-ABAD DEVLET NVERSTES (CELAL-ABAD-KIRGIZSTAN) CLUJ-NAPOCA TEKNK NVERSTES (CLUJ-ROMANYA) CLUJ-NAPOCA, BABES-BOLYA NVERSTES (CLUJ-ROMANYA) CONSTANTA "OVIDIUS" NVERSTES (CONSTANTA-ROMANYA) DONETSK MLL TEKNK NVERSTES (DONETSK-UKRAYNA) GENCE DEVLET NVERSTES (GENCE-AZERBAYCAN) GIDA TEKNOLOJLER NVERSTES (FLBE-BULGARSTAN)3 24. MEZUN OLUNAN NVERSTEKod 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 6001 6002 6003 6004 6005 7001 7002 8001niversite Ad GRCSTAN DEVLET BEDEN ETM VE SPOR AKADEMS (TFLS-GRCSTAN) H. DOSMUHAMEDOV ATIRAU DEVLET NVERSTES (ATIRAU-KAZAKSTAN) HOCA AHMET YESEV ULUSLARARASI TRK-KAZAK NVERSTES (TRKSTAN-KAZAKSTAN) I.I.MECHNIKOV ODESSA MLL NVERSTES (ODESSA-UKRAYNA) IASI ALEXANDRU IOAN CUZA NVERSTES (IASI-ROMANYA) . JANSUGUROV YEDSU DEVLET NVERSTES (TALDIKORGAN-KAZAKSTAN) .ARABAEV KIRGIZ DEVLET ETM NVERSTES (BKEK-KIRGIZSTAN) KTSAT VE GRMCLK NVERSTES (CELAL-ABAD-KIRGIZSTAN) VANE CAVAHVL TFLS DEVLET NVERSTES (TFLS-GRCSTAN) K.TINISTANOV ISSIK-GL DEVLET NVERSTES (KARAKOL-KIRGIZSTAN) KAZAK DEVLET KIZ PEDAGOJ ENSTTS (ALMATI-KAZAKSTAN) KAZAK MLL MZK AKADEMS (ASTANA-KAZAKSTAN) KIRGIZ DEVLET SANAT ENSTTS (BKEK-KIRGIZSTAN) KIRGIZ MLL KONSERVATUARI (BKEK-KIRGIZSTAN) KIRGIZSTAN CUMHURYET GZEL SANATLAR AKADEMS (BKEK-KIRGIZSTAN) KIRGIZSTAN-TRKYE MANAS NVERSTES (BKEK-KIRGIZSTAN) KEV MLL EKONOM NVERSTES (KEV-UKRAYNA) KOMRAT DEVLET NVERSTES (KOMRAT-MOLDOVA) KORKUT ATA KIZILORDA DEVLET NVERSTES (KIZILORDA-KAZAKSTAN) KURMANGAZ ADINDAK MLL KONSERVATUVARI (ALMATI-KAZAKSTAN) L. N. GUMLEV AVRASYA DEVLET NVERSTES (ASTANA-KAZAKSTAN) M. AUEZOV GNEY KAZAKSTAN DEVLET NVERSTES (MKENT-KAZAKSTAN) MALTA NVERSTES (MSIDA-MALTA) MOLDOVA DEVLET NVERSTES (KNEV-MOLDOVA) MOLDOVA TEKNK NVERSTES (KNEV-MOLDOVA) NAHCVAN DEVLET NVERSTES (NAHCVAN-AZERBAYCAN) NARN DEVLET NVERSTES (NARN-KIRGIZSTAN) O. A. BAYKONUROV JEZKAZGAN DEVLET NVERSTES (JEZKAZGAN-KAZAKSTAN) ORMAN NVERSTES (SOFYA-BULGARSTAN) O DEVLET NVERSTES (O-KIRGIZSTAN) P. VLADIGEROV DEVLET MZK AKADEMS (SOFYA-BULGARSTAN) PLOVDIV PAISII HILENDARSKI NVERSTES (FLBE-BULGARSTAN) PLOVDV TIP NVERSTES (FLBE-BULGARSTAN) RUSE "ANGEL KUNCHEV" NVERSTES (ROUSSE-BULGARSTAN) S. AMANJOLOV ADINDAK DOU KAZAKSTAN DEVLET NVERSTES (SKEMEN-KAZAKSTAN) SOFYA ST. KLIMENT OHRIDSKI NVERSTES (SOFYA-BULGARSTAN) SOFYA TEKNK NVERSTES (SOFYA-BULGARSTAN) SOFYA TIP NVERSTES (SOFYA-BULGARSTAN) SUMGAYIT DEVLET NVERSTES (SUMGAYIT-AZERBAYCAN) . ESENOV AKTAU DEVLET NVERSTES (AKTAU-KAZAKSTAN) . UALHANOV KKETAU DEVLET NVERSTES (KKETAU-KAZAKSTAN) OTA RUSTAVEL DEVLET NVERSTES (BATUM-GRCSTAN) T. JURGENOV DEVLET TYATRO SNEMA ENSTTS (ALMATI-KAZAKSTAN) T. JURGENOVA KAZAK MLL SANAT AKADEMS (ALMATI-KAZAKSTAN) TARAS SEVCHENKO ULUSLARARASI KEV NVERSTES (KEV-UKRAYNA) TARAZ DEVLET PEDAGOJ ENSTTS (TARAZ-KAZAKSTAN) TARIM NVERSTES (FLBE-BULGARSTAN) TEKNK NVERSTE (BUDAPETE-MACARSTAN) TFLS DEVLET TIP NVERSTES (BATUM-GRCSTAN) TMSOARA "BATI" NVERSTES (TMSOARA-ROMANYA) UKRAYNA ULUSAL TEKNK NVERSTES "KEV POLTEKNK ENSTTS" (KEV-UKRAYNA) ULUSLARARASI SARAYBOSNA NVERSTES (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) ZEYR HACIBEYL ADINA BAK MZK AKADEMS (BAK-AZERBAYCAN) VARNA EKONOM NVERSTES (VARNA-BULGARSTAN) VARNA TEKNK NVERSTES (VARNA-BULGARSTAN) VARNA TIP NVERSTES (VARNA-BULGARSTAN) VILNIUS GEDIMINAS TEKNK NVERSTES (VILNIUS-LTVANYA) Y.BALASAGIN KIRGIZ MLL NVERSTES (BKEK-KIRGIZSTAN) ZAGREB NVERSTES (ZAGREB-HIRVATSTAN) AFRKA YKSEKRETM KURUMLARI AMERKA YKSEKRETM KURUMLARI ASYA YKSEKRETM KURUMLARI AVRUPA YKSEKRETM KURUMLARI AVUSTRALYA YKSEKRETM KURUMLARI HARP OKULLARI POLS AKADEMS DER YKSEKRETM KURUMLARI4 25. Genel Amal Dileke LME, SEME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIINA Bilkent / ANKARA Aada belirtmi olduum taleplerimle ilgili olarak gerekli ilemin yaplmasn arz ederim. . / . / ..........(mza) T.C. / Yabanc Kimlik NumarasEvrak Referans NumarasAd ve SoyadSnav Ad / YlBaba AdSnav DnemiDoum YeriTelefon NoDoum Tarihi//[email protected] Adresi Posta KodulelSemtTaleplerDKKAT: 1) Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekeler ile imzasz dilekeler ileme konulmayacaktr. 2) Aadaki durumlarda ise dileke yazlmayacak, bu deiiklik talepleri ngrlen sre ierisinde internet ortamnda bizzat adaylarn kendileri tarafndan gerekletirilecektir. a- T.C. uyruklu adaylarn kimlik bilgilerinde deiiklik istei (nce MERNS bilgilerinde deiiklik yaptrlmaldr.) b- Resm belge ibraz gerektirmeyen renim bilgilerinde deiiklik istei c- Snava ilikin bilgilerde deiiklik istei d- letiim bilgilerinde deiiklik istei