2011 faalİyet raporu · pdf file 21/04/2011 2011/2–1 25/04/2011 2011/4-5 odtü...

Click here to load reader

Post on 25-Feb-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  ════════════════════════

  2011

  FAALİYET RAPORU

  ════════════════════════

  ODTÜ KKK Güzelyurt - KKTC

  2012

 • 2

 • 3

  ÖNSÖZ

  Bu faaliyet raporunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güzelyurt bölgesindeki yerleşkesinde altıncı akademik yılını Haziran 2011’de tamamlayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun (ODTÜ KKK), 2011 yılı içinde ulaştığı sayısal büyüklükler verilmekte ve çeşitli birimlerce gerçekleştirilen faaliyetlerin bir özeti sunulmaktadır.

  ODTÜ KKK Eylül 2011’de yedinci akademik yılına 14 lisans ve 2 lisansüstü programına kayıtlı 1654 öğrenci ile girmiştir. 2011–2012 Güz Dönemi itibarıyla, 70 tam zamanlı ve 35 yarı zamanlı olmak üzere lisans ve yüksek lisans programlarında 105, Yabancı Diller Okulu’nda ise tam zamanlı 41 öğretim elemanı ders vermiştir. Lisans programlarında 15 tam zamanlı öğretim elemanı, ODTÜ Ankara Merkez Kampusu’ndan görevlendirilmiştir.

  2011 yılı içinde mezun olan 161 öğrencimizle birlikte, yılsonu itibarıyla toplam mezun sayımız 333’e ulaşmıştır.

  Öğrencilerimizin akademik başarıları ile sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek üzere verilen burs ve desteklere 2011 yılında da devam edilmiştir. Bu kapsamda ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimizden 17’sine başarı düzeylerine göre aylık 450–650 TL arasında akademik başarı bursu verilmiştir. Başarı durumları da göz önüne alınarak belirlenen 200 öğrencimiz ise, bilgi işlem merkezi, kütüphane, laboratuvarlar ve spor tesislerinde çalıştıkları saat karşılığı burs almışlardır. Ayrıca, bağışlarla oluşturulan ‘Burs ve Yardımlar Fonu’ndan, maddi gereksinim içindeki 46 öğrenciye ayda 150-200 TL yardım sağlanmıştır.

  Akademik başarıyı teşvik ve ODTÜ-Ankara ile ODTÜ-Kıbrıs öğrencileri arasındaki iletişime katkı sağlamak amacıyla, 2008–2009 ders yılı ikinci döneminden itibaren başlatılan “ODTÜ Ankara ve Kuzey Kıbrıs Kampusları Arasında Öğrenci Değişim Programı” kapsamında 2011 yılı içinde 16 Kuzey Kıbrıs Kampusu lisans öğrencisi Ankara’da bir dönem ders almıştır. Ayrıca, Kuruluş Protokolü’nün 5. Maddesi uyarınca, 10 lisans ve 1 lisansüstü öğrenci derslerini Ankara’da tamamlamıştır.

  Araştırma faaliyetleri kapsamında, 2011 yılında ODTÜ KKK öğretim elemanlarınca toplam bütçesi (TÜBİTAK payı hariç) 1.200.470 TL olan yedi TÜBİTAK 1001 projesi yürütülmüştür. Ayrıca, 2010 yılı içinde ABD Intel firması ile proje anlaşması imzalanarak başlatılmış olan METUNCC-09101 projesi 2011 yılında devam etmiştir. 2011 yılında 12 yeni Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) destek kapsamına alınmış olup, yıl içinde yeni başlayan ve devam eden 34 projeden 24’üne Kampus Fonu’ndan toplam 105.580 TL destek sağlanmıştır. Bu projelerden ondört tanesi 2011 yılı içinde tamamlanmıştır. Ayrıca ODTÜ KKK öğretim elemanlarınca Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Marie Curie Reintegration Grant kapsamında sunularak 2010 yılında desteklenmesi kabul edilen 3 projenin sözleşmeleri 2011 yılı sonunda imzalanmıştır.

  2011 yılında gerçekleşen üst ve altyapı yatırımları kapsamında, yaklaşık 19.000 m2 yakın peyzaj alanında yapısal ve bitkisel çalışmalar yapılarak tamamlanmıştır.

 • 4

  2011 yılında, ODTÜ KKK öğrencilerinin İngilizce dili becerilerini, çalışma disiplini ve alışkanlıklarını geliştirmek, motivasyonlarını artırmak ve bu yolla akademik performanslarını yükseltmek amacıyla bir dizi yeni uygulama başlatılmıştır. Bu kapsamda, ODTÜ Senatosu’nun ODTÜ KKK’da yapılan 23 Nisan 2011 tarih ve 2011/4 sayılı toplantısında onaylanan; İngilizce Hazırlık sınıfında “Uzatılmış Bahar Dönemi” ve bir dönemlik “İngilizce Yeterlik Programı” ile lisans programlarında “GPC 100 - First Year on Campus Seminars (0- 2)1” dersi, Matematik Yeterlik Sınavı ve “MAT 100 – Precalculus (1-2)2” dersi uygulamalarına Güz 2011 yarıyılı itibarıyla başlanmıştır.

  2011 yılı ayrıca, ÖSYS burssuz kontenjanlarını kaldırarak burs programını %50 ve %25 burslu kontenjanlarla genişlettiğimiz, yurtiçi ve yurtdışında sanal medya ağırlıklı olmak üzere etkili bir tanıtım kampanyası yürüttüğümüz bir yıl olmuştur. Bunların sonucunda, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı ve niteliğinde 2010 yılı verilerine göre önemli artış sağlanmış ve 2011 yılında ÖSYS ile kayıt yaptıran öğrenci sayısının kontenjana oranı % 67’ye, bu öğrencilerden Anadolu ve Fen liseleri mezunu olanların oranı % 40’a yükselmiştir. ODTÜ KKK’ya kayıt yaptıran öğrencilerin yaklaşık yarısı, ODTÜ Ankara kampusunda bir başka bölüme yerleştirilmek için yeterli ÖSS puanına sahip adaylardan oluşmuştur.

  Bugüne kadar olduğu gibi, 2011 yılı içinde de özverili çalışmalarıyla ODTÜ KKK’nın gelişmesine büyük katkılar sağlayan akademik ve idari personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

  Prof. Dr. Turgut Tümer ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

  Yönetim Kurulu Başkanı ve Kampus Rektörü

 • 5

  İÇİNDEKİLER

  ÖNSÖZ 3

  ÖZET BİLGİLER 6

  1. MEVZUAT ÇALIŞMALARI 7

  2. EĞİTİM VE ÖĞRENCİ İŞLERİ 8

  3. BİLİMSEL VE AKADEMİK FAALİYETLER VE HİZMETLER 30 3.1. Araştırma Faaliyetleri ve Ürünleri 30

  3.2. Kütüphane Hizmetleri 33

  3.3. Bilişim Hizmetleri 35

  3.4. Yabancı Diller Okulu 36

  4. PERSONEL 38 4.1. Akademik Personel 38

  4.2. İdari Personel 41

  5. BÜTÇE, HARCAMALAR VE AYNİYAT İŞLERİ 42 5.1. 2011 Mali Yılı Cari (Kampus Fonu) Bütçesi 42

  5.2. 2011 Mali Yılı Yatırım Bütçesi 43

  5.3. 2011 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gelir-Gider Durumu 43

  5.4. Satınalma ve Ayniyat İşleri 43

  6. YAPIM İŞLERİ VE TEKNİK FAALİYETLER 44

  6.1. Yapım İşleri ve Diğer Teknik İçerikli Yatırımlar 44

  6.2. Küçük Bakım-Onarım ve İşletme Hizmetleri 44

  6.3. Büyük Bakım-Onarım ve Sistem Modernizasyonu Hizmetleri 46

  7. SOSYAL FAALİYETLER VE HİZMETLER 48

  7.1. Misafirhane 48

  7.2. Öğrenci Yurtları 48

  7.3. Lojmanlar 49

  7.4. Yeme İçme Hizmetleri 49

  7.5. Peyzaj Hizmetleri 50

  7.6. Güvenlik Hizmetleri 50

  7.7. Temizlik Hizmetleri 51

  7.8. Ulaşım Hizmetleri 51

  7.9. Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi 51

  7.10. Sağlık Hizmetleri 52

  7.11. Spor Hizmetleri 53 7.11.1. Spor Takımları, Kulüpleri, Toplulukları ve Faaliyetleri 53 7.11.2. Kullanım İstatistikleri ve Ücretlendirme 56

  7.12. Sosyal ve Kültürel Hizmetler ve Faaliyetler 56

  7.12.1. Etkinlikler 56 7.12.2. Topluluklar 58 7.12.3. Bilim ve Teknoloji Merkezi 59

  7.13. Kurumsal İletişim Hizmetleri 59 7.13.1. Öğrenci Adaylarına Yönelik Çalışmalar 59 7.13.2. Uluslararası Öğrenci Ofisi 62 7.13.3. Mezunlar İle İletişim 62 7.13.4. Basınla İlişkiler 62 7.13.5. Yazılı Materyallerin Tasarım ve Baskı Çalışmaları 63

 • 6

  ÖZET BİLGİLER

  ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu ile ilgili 2011 yılı sayısal bilgileri aşağıda özetlenmiştir:

  Eğitim-Öğretim (2011–2012 ders yılı başı itibarıyla):

  • 1654 öğrenci

  o 452 İngilizce Hazırlık, 1171 Lisans, 31 Yüksek Lisans

  o % 88 TC, % 6 KKTC, % 6 Diğer Ülkeler

  o % 55 Burslu ( % 64’ü % 100 Burslu, % 30’u % 50 Burslu, % 6’sı % 25 Burslu)

  • 333 Mezun (Lisans)

  • 146 Öğretim elemanı,

  o Lisans Programları: 70 TZ (15 Prof., 7 Doç., 35 Y.Doç., 13 Öğr.Gör.Dr.) ve 35 YZ (10 Prof., 5 Doç., 10 Y.Doç., 5 Öğr.Gör.Dr., 5 Öğr.Gör.)

  o Yabancı Diller Okulu: 41 TZ (2 Öğr.Gör.Dr., 20 Öğr.Gör., 19 Okutman)

  • Lisans Programları: 14

  o Mühendislik: Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makina, İnşaat, Kimya, Petrol ve Doğalgaz

  o Sosyal Bilimler: İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, İngilizce Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, SUNY-New Paltz İşletme Çift Diploma Programı

  • Yüksek Lisans Programları: 2

  o Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri

  Yerleşke (2011 yılı sonu itibarıyla):

  • 137.000 m2 kapalı alan

  • 264.000 m2 yakın çevre ve rekreasyon alanı,

  • Toplam 23.000 m2 spor alanı (Kapalı 6.000 m2, Açık 17.000 m2)

  Mali Kaynaklar ve Bütçe (2011 Mali Yılı Gerçekleşen):

  • Toplam Gerçekleşen Cari