20-lecie OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie nyu- _ OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie OSIS X Kongres OSIS PROGRAM KO # COWY* FINAL PROGRAM* X Kongres OSIS

Download 20-lecie OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie nyu- _  OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie OSIS X Kongres OSIS PROGRAM KO # COWY* FINAL PROGRAM* X Kongres OSIS

Post on 16-May-2018

225 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>20-lecie OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie OSIS </p><p>Szanowni Pastwo,</p><p>Zblia si Jubileuszowy X Kongres OSIS w Sopocie, ktry otworzymy wsplnie z Prof. Stanisawem Majewskim a Wykad Inauguracyjny wygosi Prof. Daniel van Steenberghe, ikona europejskiej i wiatowej implantologii - spowodowa, e w latach 80tych udostpniono implanty stomatologom; MitsuoYamauchi przedstawi najnowsze kierunki bada a Christian Berger i David Harris - Europejskie Konsensusy oceny ryzyka, regeneracji i diagnostyki obrazowej; Marco Esposito w wykadzie Wiara a Dowody Naukowe.. pokae jak rozrni publikacje naukowe od informacji komercyjnych a Ross Towse zmierzy si z mitem poczenia stokowego; Cyril Evian i Krzysztof liwowski omwi natychmiastowe implantacje i odbudowy a Ophir Fromovich i Ziv Mazor innowacyjne technologie i procedury; take pozostali wykadowcy przedstawi wakie zagadnienia - musicie ich wszystkich koniecznie zobaczy w Sopocie ! Szczegy na www.osis.org.pl </p><p>Zakrelcie wic w kalendarzu na 2013 daty</p><p>17 i 18 Majai spotkajmy si w Sopocie!</p><p>PROGRAM KOCOWY</p><p>17-18 Maja 2013 Sopot</p><p>20-lecie OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie OSIS </p><p>Kongres OSISX Jubileuszowy</p><p>Prof. Dr hab. Andrzej Wojtowicz Presez OSIS</p><p>Platynowy Sponsor Partner Edukacyjny</p></li><li><p>Czwartek 16 Maja Dzie Przed-Kongresowy Thursday 16 May PRE-CONGRESS Day</p><p>Pitek 17 Maja FRIDAY 17 May</p><p>Sobota 18 Maja Saturday 18 May</p><p>* Organizator zastrzega sobie prawo niewielkich zmian w ostatecznym programie Kongresu *Organizers may need to introduce some minor changes in the de!nitive !nal Program </p><p>9.00 - 9.15 Andrzej Wojtowicz, Stanisaw Majewski Otwarcie X Kongresu OSIS Congress Opening</p><p>9.15 - 10.00 Wykad Inauguracyjny INAUGURAL SPEACH Daniel van Steenberghe Osseointegracja I Rehabilitacja Implantami: Wkad w Podniesienie Jakoci ycia ORAL REHABILITATION BY MEANS OF OSSEOINTEGRATED IMPLANTS: A TRIBUTE TO QUALITY OF LIFE.</p><p>10.00 - 10.30 Mitsuo Yamauchi Nowe Perspektywy Na Regeneracj Koci A New Perspective On Bone Regeneration</p><p>10.30 - 11.00 David Harris EAO Konsensus w Zakresie Obrazowania i Diagnostyki CBCT w ImplantologiiEAO Consensus for Imaging and CBCT Diagnostics in Implant Treatment</p><p>11.00 - 11.30 Przerwa Kawowa Co!ee Break</p><p>11.30 - 12.00 Christian Berger EDI Konsensus w Zakresie Czynnikw Ryzyka i Regeneracji EDI Consensus for Risk Score and Bone Regeneration</p><p>12.00 - 12.30 Krzysztof Sidorowicz / Jerzy Sokalski 17lat obserwacji klinicznych implantw Osteoplant w materiale Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 17 Years of Clinical Follow Up of Osteoplant Implants from The Oral Surgery Department of Pozna Medical University</p><p>12.30 - 13.00 Micha Jwiak / Jerzy Zboe Jeszcze Endodoncja Czy Ju Implanty ? Still Endodontics Or Already Implants ?</p><p>13.00 - 14.00 Obiad Lunch</p><p>14.00 - 15.00 Ophir Fromovich Powstanie i Biologiczna Ocena Aktywnego Ksztatu Implantu i Kliniczne Wskazania Estetyczne Development and Biologic Evaluation of the Active Implant Design With Clinical Application for Esthetic</p><p>15.00 - 15.45 Ross Towse Czy Paskie Poczenie Implant-Abutment Moe By Szczelniejsze od Stokowego ?Can a Flat ImplantAbutment Connection be More Leak-Proof Then a Conical One ?</p><p>15.45 - 16.15 Przerwa Kawowa Co!ee Break</p><p>16.15 - 17.15 Ziv Mazor Niekonwencjonalne Koncepcje Uycia Implantw w Rehabilitacji ImplantoprotetycznejUn-Conventional Out Of The Box Implant Supported Rehabilitation Concepts</p><p>17.15 - 17.45 Yvonne Kilanowski Wieloletnie Obserwacje Kliniczne Implantw Cyrkonowych Long Term Clinical Follow Up of Zirconia Implants</p><p>18.00 - 20.00 WARSZTATY WORKSHOPS</p><p>20.30 Bankiet Gala DINNER</p><p>15.00 - 19.00 WARSZTATY WORKSHOPS</p><p>9.00 - 9.45 Wacaw Steczko / Jolanta Woniak Protetyczne Przyczyny Niepowodze I Powika Leczenia Implanto-protetycznego Prosthetic Pre-requisites of Success &amp; Failure of Implant Supported Oral Rehabilitation</p><p>9.45 - 11.00 Marco Esposito Wiara a Dowody Naukowe Badania RCT i Analizy Cochrane o Emdogain i Krtkich Implantach Faith vs Scienti#c Evidence Cochrane and RCTs about Emdogain and Short Implants.</p><p>11.00 - 11.30 Przerwa Kawowa Co!ee Break</p><p>11.30 - 12.00 Marzena Dominiak Chirurgiczne Przyczyny Niepowodze I Powika Leczenia Implanto-Protetycznego Surgical Pre-requisites of Success &amp; Failure of Implant Supported Oral Rehabilitation</p><p>12.00 - 13.20 Cyril Evian Implantacja Natychmiastowa i Jej Wpyw na funkcj I EstetykImmediate Implant placement and the e!ects on Function and Esthetics</p><p>13.20 - 14.20 Obiad Lunch</p><p>14.20 - 14.50 Krzysztof liwowski Natychmiastowe Uzupenienia Stae na Implantach Immediate Implant Supported Restorations</p><p>14.50 - 15.20 Myron Uhryn Uzupenienia na Zbach, Zbach + Implantach ? Standard czy Kompromis ?Tooth supported prostheses. Tooth+implant? Standard or compromise?</p><p>15.20 - 15.45 Hubert Kubica Implanty a stany zapalne i choroby przyzbia In$amation, Periodontal Disease and Implants </p><p>15.45 - 16.00 Micha Michalik Laryngologiczne Aspekty zabiegw Sinus Lift ORL Aspects of Sinus Lift Procedures</p><p>16.00 - 16.20 Przerwa Kawowa Co!ee Break</p><p>16.20 - 16.40 Tadeusz Morawiec Zastosowanie Czynnikw Wzrostu w Okoo-Implantacyjnej Chirurgii RegeneracyjnejGrowth Factors in Peri Implant Regenerative Surgery</p><p>16.40 - 17.00 Dariusz Pituch Dugoterminowe Obserwacje Pacjentw z Przeszczepami Allogennych Blokw KostnychLong Term Follow Up of Allogenic Bone Blocks Implantation</p><p>17.00 - 17.20 Dariusz Filipek / Rafa Koszowski / Joanna mieszek-WilczewskaPorwnanie otwartego i zamknitego gojenia ran poekstrakcyjnych zaopatrzonych bon kolagenowHealing of Open and Closed Post-Extraction Sockets Covered with Collagen Membrane- Comparison</p><p>17.40 - 18.00 Maciej Jagielak Kwali+kacja do Zabiegw Szczkowych i Ich Timing w Leczeniu Implanto Protetycznym Indication for and Timing of Jaw Surgery in Complex Implant Cases</p><p>18.00 - 18.20 Wrczenie CERTYFIKATW UMIEJTNOCI OSIS-EDI CERTIFICATE CEREMONY</p><p>18.20 Zakoczenie Kongresu CONGRESS CLOSURE</p><p>20-lecie OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie OSIS 20-lecie OSIS </p><p>X Kongres OSIS PROGRAM KOCOWY* FINAL PROGRAM* X Kongres OSIS </p></li></ul>

Recommended

View more >