2. romanika uvod, arhitektura

Download 2. ROMANIKA Uvod, Arhitektura

Post on 23-Jan-2016

149 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Romanička arhitektura

TRANSCRIPT

 • 2. ROMANIKA 11. i 12. st. Uvod, arhitektura

 • rascjepkanost Europe

 • urbanizamplemiki dvorci ( feudalni burgovi)a) gradovi SAN GIMIGNANO, Italija

 • b) samostani ST. TROPHIME, ARLES,FrancuskaKlaustar- kvadratino ili pravokutno dvorite opasano trjemovima sa stupovima.

 • Naini komponiranja u romanici: 1. Zakon zbrajanja ili adicijeZbrajanje relativno samostalnih jedinica u vee cjeline.Tlocrt crkve ST: SERNIN, Toulouse

 • Samostanska crkva Saint-Nectaire, 1080. Puy-deDome, Francuska

 • Oslikani drveni strop

 • Vratnice crkvenog portala

 • 2. Zakon podreivanja ili subordinacijestepenasta kompozicija istonog dijela crkve- model ustrojstva feudalnog drutva- arhitektonski okvir kipar. slikar. - zakon kadra, plonost, vertikalna perspektiva

 • ROMANIKA ARHITEKTURAregionalizam romanike internacionalizam gotike FASADEFrancuska

 • Akvitanija: PERIGEUX

 • Normandija: ST. ETIENE, CAEN

 • Poitou: NOTRE DAME, POITRES

 • Provansa: ARLES

 • Samostanska crkva Cluny Jaram ili travej: dio nadsvoenog glavnog broda, svodno polje, polje izmeu dviju pojasnica ( popreni luk koji slui za pojaavanje svoda)

 • FASADENjemaka

  SV. MICHAEL, HILDESHEIM, 12. st.

 • KATEDRALA U SPEYERU, 12.st.

Recommended

View more >