2. l'organització econòmica de les societats

Download 2. l'organització econòmica de les societats

If you can't read please download the document

Post on 16-Apr-2017

1.060 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Presentacin de PowerPoint

UNITAT 2: LORGANITZACI ECONMICA DE LES SOCIETATS

Jlia Lpez ValeraECONOMIA: cincia que estudia les lleis que regeixen la producci, comercialitzaci i consum dels bns escassos (econmics) que serveixen per a satisfer les necessitats humanes.Les persones tenim necessitats i desigs.Activitats econmiques. Donen respostaTrobem diferents sistemes econmics: subsistncia, capitalista, economies planificades i models mixtos.Els recursos del planeta sn limitats. Aix fa que les activitats productives hagin de fer un s racional dels recursos i minimitzar la creaci de residus. Cal un consum responsable.

Jlia Lpez Valera1. LES ACTIVITATS ECONMIQUESQU ENTENEM PER ACTIVITAT ECONMICA?Anomenem activitat econmica el conjunt dactivitats que porten a terme els ssers humans per cobrir les diverses necessitats de les persones i de les societats, sigui produint bns o prestant serveis. Lactivitat econmica inclou 3 fases: PRODUCCI. Combina els recursos naturals, la tcnica i el treball per obtenir els bns o serveis que necessita la societat.PRODUCCI DE BNSPRODUCCI DE SERVEISBNS DE CONSUMBNS DE PRODUCCITipus deproducciEs fan servir per a la producci daltres bns (mquines, eines, etc.)Satisfan les necessitats del consumidor final.Productes no materials que donen un servei al ciutad: sanitat, educaci, transport, etc.

Jlia Lpez Valera1. LES ACTIVITATS ECONMIQUESQU ENTENEM PER ACTIVITAT ECONMICA?COMERCIALITZACIDistribuci de bns i serveis. FASESEMMAGATZEMATGE del producte.TRANSPORT del punt de producci al de venda.VENDA del producte.VENDA A LENGRS. s la que fan els majoristes (compren grans quantitats de productes i els venen a uns altres comerciants o altres empreses). VENDA AL DETALL. La fan els minoristes, que compren petites quantitats als majoristes i les venen al pblic a les botigues.

Jlia Lpez Valera1. LES ACTIVITATS ECONMIQUES

CONSUMFase final de l'activitat econmica. La compra de bns i serveis permet que les persones satisfacin les seves necessitats. TIPUS DE BNSBNS NO DURADORS. Es consumeixen en un o en uns quants usos (aliments, etc.).BNS DURADORS. Es poden utilitzar durant un perode de temps relativament llarg (televisions, cotxes, etc.).QU ENTENEM PER ACTIVITAT ECONMICA?

Jlia Lpez ValeraQUIN TIPUS DE CONSUMIDORS SOM?NECESSITATS PRIMRIES de les persones sn totes aquelles que resulten imprescindibles per poder sobreviure.NECESSITATS SECUNDRIES sn les que fan augmentar el nostre benestar.poden ser illimitats, Els recursos per satisfer-los (matries primeres, treball, serveis...) sn limitats.

Jlia Lpez ValeraEl concepte consumisme fa referncia al consum excessiu, a lafany per adquirir productes i serveis de manera massiva per part dels individus duna societat. Quan aquesta prctica abusiva es generalitza, parlem de la societat de consum, un collectiu que posa en risc el medi ambient i complica poder satisfer les necessitats de les generacions futures.Tenir clares les nostres prioritats i redactar una llista amb el que necessitarem, abans danar a comprar, s un bon principi per convertir-nos en consumidors responsables. QUIN TIPUS DE CONSUMIDORS SOM?

El concepte consumisme fa referncia al consum excessiu, a lafany per adquirir productes i serveis de manera massiva per part dels individus duna societat. SOCIETAT DE CONSUM

Tenir clares les nostres prioritats i redactar una llista amb el que necessitarem, abans danar a comprar, s un bon principi per convertir-nos en consumidors responsables.

Jlia Lpez Valera2. ELS FACTORS DE PRODUCCIPer produir bns i serveis necessitem: recursos naturals, el treball de les persones, capital, tecnologia i coneixement. Aix sn els factors de producci.

Jlia Lpez ValeraELS AGENTS ECONMICSSn les persones, les empreses i lEstat, que amb les seves decisions intervenen de manera decisiva en el funcionament de leconomia. Aquests agents sn els que produeixen, intercanvien i consumeixen els diversos bns i serveis.LES PERSONES: fan el paper de consumidors. Les persones dediquem una part considerable dels nostres recursos econmics a comprar bns i serveis per satisfer les nostres necessitats.LES EMPRESES: sn les unitats econmiques bsiques de producci i distribuci. Mitjanant el treball i el capital, fabriquen i distribueixen bns i serveis.EL SECTOR PBLIC: porta a terme activitats econmiques amb els impostos que paguen els ciutadans i les empreses.LEstat estableix el marc jurdic que regula lactivitat econmica privada.

Jlia Lpez ValeraELS AGENTS ECONMICS

Jlia Lpez Valera3. ELS SECTORS ECONMICSELS SECTORS ECONMICS

La poblaci ocupada a Espanya per sectors econmics el 2014SECTOR PRIMARI: inclou les activitats dedicades a la producci i extracci de recursos directament de la natura (agricultura, ramaderia, pesca, explotaci forestal).SECTOR SECUNDARI: es dedica a la transformaci dels recursos naturals (matries primeres) en productes elaborats i tangibles (indstria, construcci).SECTOR TERCIARI: conjunt dactivitats que no es dediquen a la producci de bns tangibles, sin a la prestaci de serveis (educaci, sanitat, seguretat, transport, turisme,...).SECTOR QUATERNARI: activitats relacionades amb la gesti i la distribuci de la informaci, aix com les de recerca i innovaci econmica, social i cultural. Sector basat en el coneixement. M dobra molt qualificada.

Jlia Lpez ValeraQU ENS INDIQUEN LES ESTADSTIQUES DOCUPACI PER ALS PROPERS ANYS?s la relaci entre la poblaci en edat de treballar i la poblaci ocupada. Es considera un indicador clau per valorar el benestar social. Tenim dades que ens permeten extreure una srie de conclusions:En les economies mundials, tant en els pasos desenvolupats com en els pasos en vies de desenvolupament, el sector primari i el secundari resten efectius a favor del sector terciari.

A la Uni Europea (UE), la taxa docupaci del 2013 va ser del 68,5%. Els valors ms elevats, entre el 76% i el 80%, van tenir lloc a Sucia, Alemanya i els Pasos Baixos. A Espanya, ja taxa va ser del 58,6%

Les taxes docupaci sn ms baixes entre els treballadors de ms edat, dentre 55 i 64 anys. Aquesta tendncia creix cada any.

Latur afecta, sobretot, la joventut.

Les taxes docupaci varien segons en nivell destudis assolit. Com ms preparaci, ms elevades sn les expectatives de trobar feina.

Jlia Lpez Valera3. ELS SECTORS ECONMICSSistema de SubsistnciaLes societats sorganitzen per respondre a les preguntes de : qu han de produir, com ho fan i per a qui. Un sistema econmic s la manera com es produeixen els bns i serveis en una societat. Tipus: Les persones produeixen tot el que necessiten per cobrir les seves necessitats bsiques: treballen la terra, construeixen cases, confeccionen els seus vestits.El producte que sobra es pot vendre o intercanviar en els mercats locals.Es troba en societats subdesenvolupades.

Jlia Lpez Valera3. ELS SECTORS ECONMICSSistema CapitalistaDefensa la lliure competncia entre individus i empreses per portar a terme qualsevol activitats econmica. Tamb anomenat sistema de lliure mercat. Es basa en la llei de loferta i la demanda per aconseguir uns preus que permetin a les persones satisfer les seves necessitats.Els mitjans de producci (terres, mquines, tecnologia, empreses...), sn de propietat privada.Va aparixer amb la Revoluci Industrial al s.XVIII i s la que predomina en el mn actual.Associada a pasos desenvolupats.

Jlia Lpez Valera3. ELS SECTORS ECONMICSSistema dEconomia PlanificadaNo reconeix la propietat privada dels mitjans de producci.LEstat controla tot els aspectes de leconomia:

Va ser ideat per Karl Marx i Friedrich Engels i posat en prctica a la URSS desprs de la Revoluci Russa. Avui el podem trobar a: Corea del Nord, Cuba i Xina. s el propietari de les empresesDecideix qu sha de produir i en quina quantitat.Fixa els preus i com es repartiran els beneficis (tericament de manera igualitria)

Jlia Lpez Valera3. ELS SECTORS ECONMICSLes economies alternatives Tenen en com el rebuig al sistema capitalista. Consideren que aquest model: no respon a les necessitats reals de la poblaci i fomenta les desigualtats.Soposen a un model nic per a tota la societat.Es fonamenten en valors com la solidaritat, el respecte a la natura i el b com.

Leconomia mixta

s un model dorganitzaci que t elements del capitalisme i de leconomia planificada.El mercat assigna els recursos.LEstat interv (en ms o menys grau) per regular el funcionament de leconomia.

Jlia Lpez ValeraEL SISTEMA CAPITALISTA

s el sistema econmic que predomina en el mn actual.MERCAT: s el lloc on es compren i es venen els bns i els serveis. All coincideixen els venedors (mxim benefici dels productes que venen) i els compradors(satisfer necessitats amb la mnima despesa). nicament amb el lliure joc de loferta i la demanda saconsegueixen els preus justos. PUBLICITAT: s utilitzada per les empreses per donar a conixer els productes i els serveis que ofereixen.Lobjectiu de la publicitat s incentivar el consum. A vegades, ens fa creure que un desig s una necessitat.

PREU: depn de la quantitat de productes i de compradors. Si loferta s escassa i hi ha molts compradors que volen un mateix producte, el preu puja.

Jlia Lpez Valera5. ELS SECTORS ECONMICS DE LA UNI EUROPEASECTOR PRIMARI Poc representatiu (2% PIB i 5% poblaci activa). En procs de transformaci. Productes:Agricultura. Conrea cereals (blat, ordi, blat de moro), hortalisses (patata, tomquet, pastanaga i ceba) i fruita (poma, taronja i prssec).Ramaderia. Destaca el sector porc i la producci lletera.Pesca. Ha redut les captures. Laqicultura representa el 20% de la producci.

SECTOR PRIMARIAugmentar la productivitat.Assegurar el nivell de vida de la poblaci ocupada.Produir de manera respectuosa amb el medi ambient.Millorar les condicions sanitries i de benestar dels animals.Proveir de productes sans a la poblaci.Assegurar preus raonables