2. farmacologia sistemului nervos central

Download 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

Post on 02-Mar-2018

305 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  1/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central (SNC)

  GENERALIT I2 clase principale:

  I. Medicamente inhibitoare/ deprimante ale SNC cele mai importante dpdv. terapeutic

  A. Anestezicele generale

  . !ipnoticele

  C. Sedativele

  ". #ranchilizantele

  $. Analgezicele opioide

  %. Neurolepticele

  &. Anticonvulsivantele

  !. Antiapar'insonienele

  I. Miorela(antele centrale etc.

  II. Medicamente stimulatoare/ e(citatoare ale SNC

  A. Am)etaminele

  . Cocaina

  C. Metil(antine etc.

  I. MEICAMENTE IN!I"IT#ARE$ E%RIMANTE ALE SNC

  A. Aneste&icele generale (narcotice)* substan e care produc o stare de inhibi ie sau deprimare marcat+, reversibil+ a SNC

  - e'ectele aneste&iei generale

  pierderea cuno tin ei i somn pro)und

  analgezie

  amnezie retrograd+

  pierderea sau diminuarea unor re)le(e

  rela(area musculaturii striate

  - toate )enomele apar n grade variabile, n )unc ie de substan a )olosit+:

  0 !alotanul

  somn pro)und

  analgezie relativ+ rela(area musculaturii striate e redus+

  20 $terul

  somn pro)und

  deprimare puternic+ a musculaturii striate

  re)le(e mai pu in deprimate

  10 roto(idul de azot

  pierdere super)icial+ a cuno tin ei/ somn super)icial

  analgezie )oarte bun+ determin+ contractura musculaturii striate

  Caracteristicile aneste&iei generale

  . %rom*titu+inea sau ra*i+itatea aneste&iei

  - dat+ de :

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  2/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  coe)icientul de parti ie s3nge-gaz anestezic 4C0

  sau de raportul dintre concentra ia alveolar+ i concentra ia sanguin+ a anestezicului

  - cu c3t acestea sunt mai reduse, cu at3t anestezia este mai prompt+

  - invers, un anestezic general )oarte solubil n s3nge 5 se distribuie n ntreg organismul 5 n

  creier a6ung cantit+ i mai reduse

  ,. %ro'un&imea

  - dat+ de MAC 4minimum alveolar concentration0- MAC * cantitatea de anestezic general lichid volatil/ gazos n procent )a + de presiunea

  atmos)eric+ necesar+ pentru a produce inhibi ia mi c+rilor voluntare la 789 din subiec i

  - cu c3t MAC e mai mic, cu at3t narcoza e mai pro)und+

  Fa&ele aneste&iei generale.

  . Fa&a I (+e analge&ie- +e e ie- Rausc/)- pacientul are cuno tin a p+strat+, dar haotic+

  - eu)oric

  - poate avea halucina ii

  - poate r+spunde la ntreb+ri- analgezie super)icial+

  - respira ie neregulat+ i tahipneic+

  - u oar+ h#A

  - pupile u or midriatice

  - analgezie caracteristic+

  ,. Fa&a a II0a (+e e1cita ie- agita ie- +elir) - ncepe c3nd pacientul i pierde cuno tin a

  - agita ie psiho-motorie, mi c+ri involuntare, accese de r3s sau pl3ns

  - re)le(e e(agerate, tonus muscular crescut- respira ie neregulat+

  - puls )recvent i tahicardic

  - pupil+ midriatic+, mi c+ri rapide ale globilor oculari

  - amnezie complet+

  - poate apare voma

  - n aceast+ )az+ nu se pot )ace interven ii chirurgicale tonus muscular i simpatic

  - risc de aritmii cardiace grave

  - )aza I ; )aza II * perioada de induc ie anestezic+

  2. Fa&a a III0a (c/irurgical3)- evolueaz+ n < planuri:

  a) *lanul (somn su*er'icial)- bolnav imobil

  - tonus muscular u or crescut

  - respira ie ampl+ i regulat+

  - presiune arterial+ normal+

  - re)le(ul de clipire 4con6unctival0 dispare treptat

  - pupile slab miotice

  - dispar mi c+rile globilor oculari- dispar re)le(ele )aringiene

  ) *lanul , (somn *ro'un+)

  - re)le(ele dispar treptat, ast)el:

  2 of 24

  timp

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  3/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  re)le(ul laringian

  re)le(ul corneean de clipire

  re)le(ele peritonale

  - tonus muscular =

  - pupile de dimensiuni normale

  - respira ia, pulsul i presiunea arterial+ u or =

  - n acest plan se efectueaz majoritatea interven iilor chirurgicale

  c) *lanul 2

  - paralizia m. intercostali in)eriori

  - rela(are muscular+ marcat+

  - ncepe paralizia dia)ragmului

  +) *lanul 4

  - paralizie intercoastal+ complet+- paralizie dia)ragmatic+ complet+

  - dispare re)le(ul corneean

  - midriaz+ ma(im+

  - circula ie deprimat+

  4. Fa&a a I50a (to1ic3)

  - )recven + respiratorie )oarte = ce evolueaz+ spre stop respirator

  - tensiune arterial+ pr+bu it+ i colaps

  - dispari ia complet+ a re)le(elor

  - midriaz+ paralitic+- oprirea inimii

  - moarte

  Mecanismele +e ac iune ale aneste&icelor generale

  . Mecanisme la nivel celular (molecular)

  - e(plicate prin 1 teorii:

  a. teoria li*i+ic3 (Ma6er i #verton)

  - sec. >I>->>

  - experiment:

  ntr-o eprubet+: ap+ ; substan + lipid+ ; anestezic general 5 anestezicul se

  acumuleaz+ pre)eren ial n )aza lipidic+

  - concluzie:poten a anestezicului general e direct propor ional+ cu coe)icientul s+u de

  parti ie 4* raportul dintre c9 anestezicului n )aza lipidic+ i cea apoas+0

  - e(plica ie: ac iunea anestezicelor generale se datoreaz+ cantit+ ii )oarte mari de

  )os)olipide din SNC

  - neajunsuri:

  e(plic+ doar acumularea anestezicelor generale la nivelul SNC, nu i mecanismul

  e(ist+ )oarte multe substan e liposolubile care nu sunt anestezice generale

  . teoria clatra ilor (a microcristalelor) a lui %auling i Miller - [email protected]

  - experiment:anestezicele generale ; apa din neuroni 5 microcristale 4clatra i0

  3 of 24

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  4/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  - concluzie:clatra ii ar mpiedica transmiterea impulsului nervos prin:

  rezisten ei membranei neuronale

  = e(citabilit+ ii

  inhibi ie

  - neajunsuri:clatra ii au putut )i observa i doar la temperaturi temperatura normal+ a

  corpului uman

  c. teoria mo+ern3 (a volumului critic)- anestezicele generale p+trund n stratul )os)atidic al membranei neuronale 5 e(pandarea

  membranei 5 comprimarea canalelor pentru ioni din interiorul proteinelor

  transmembranare

  - e posibil ca n producerea anesteziei generale s+ )ie implica i i unii aminoacizi inhibitori

  4e(: &AA0

  ,. Mecanisme la nivelul 7ntregului organism ('i&iologice)- e(plicate prin 2 teorii:

  a. teoria clasic3

  - arat+ c+ mersul anesteziei generale e descendent:

  )aza I a)ectat+ scoar a cerebral+ 5 analgezie ini ial+

  )aza II centri subcorticali 4sc+pa i de sub inhibi ia cortical+0 5 e(cita ie i delir

  )aza III m+duva spin+rii 5 deprimarea unor re)le(e i rela(area musculaturii striate

  anestezicul ocole te trunchiul cerebral 4ine(plicabil dpdv. anatomic0

  )aza IB to(ic+ 5 into(icarea centrilor vitali respiratori i cardiaci din bulb

  . teoria mo+ern3

  - con)orm ei anestezicele generale ac ioneaz+ prin deprimarea )orma iunii reticulate din

  trunchiul cerebral

  - )orma iunea reticulat+ * aglomerare de neuroni n care viteza de conducere e mult mai

  mic+ dec3t n alte )orma iuni

  este alc+tuit+ din 1 )ascicule principale:

  i. SRAA (sistemul reticulat ascen+ent activator)- leag+ ntre ele trunchiul cerebral, hipotalamusul i corte(ul

  - rol: men inerea st+rii de veghe a creierului

  ii. SRF (sistemul reticulat 'acilitator +escen+ent)

  - leag+ ntre ele trunchiul cerebral i m+duva spin+rii

  - rol: men ine tonusul musculaturii striate

  iii. SRI (sistemul reticulat in/iitor +escen+ent)- ac ioneaz+ contrar S%"

  - ini ial: anestezicele generale blocheaz+/ inhib+ SAA 5 pierderea cuno tin ei, amnezie,

  o parte din analgezie

  - apoi: ac ioneaz+ pe )orma iunile descendente ; alte c+i neuronale

  In+ica ii tera*eutice

  - n e)ectuarea interven iilor chirurgicale

  - tratamentul unor into(ica ii cu substan e e(citante ale SNC

  - unele situa i clinice cu tonus muscular crescut patologic 4e(: tetanosul0

  E'ectele aneste&icelor generale- cardio-vascular:

  deprimare direct+ a inimii 5 aritmii cardiace

  4 of 24

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  5/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  sensibilizeaz+ cordul la e)ectul aritmogen al catecolaminelor

  hipercapnia din timpul narcozei 5 )avorizarea aritmiilor

  vasodilata ie 5 h#A

  - respirator:

  deprimare progresiv+, n )uc ie de doz+ 4se poate a6unge la apnee to(ic+ i stop respirator0

  hipersecre ie traheo-bron ic+

  spasm laringian

  - hepatic:

  )icatul e a)ectat n grade variabile, n )unc ie de anestezic 4e(: cloro)orm, halotan0

  unele scad )lu(ul sanguin hepatic

  - renal:

  oligurie i di)icultate n mic iune

  - metabolism general:

  hipotermie

  staz+ gastric+

  meteorism

  Inci+ente i acci+ente

  - datorit+ e)ectului iritant:

  vom+

  bronhoree

  hipersaliva ie

  l+crimare

  sincop+ respiratorie

  aspira ii de con inut gastric n c+ile respiratorii

  c+derea limbii n )aringele posterior

  - complica iile anesteziei:

  bronhopneumonie

  oligurie

  = peristaltismului instestinal

  4mai rar0 hiperpire(ie i convulsii

  - anestezicele gererale se asociaz+ cu unele medicamente pentru diminuarea e)ectelor adverse aleanestezicelor i pentru = necesarului de anestezic general:

  premedica ie cu o sear+ nainte de interven ia chirurgical+: un hipnotic sau un tranchilizant

  anestezie bazal+ anestezic general i.v. 5 somn super)icial, su)icient pentru e)ectuarea

  intuba iei oro-traheale

  e(: tiopentan, nesdonal

  rela(ante musculare sau curarizante

  atropin+ evitarea hipersecre iilor i spasmului laringian

  suplimentarea analgeziei administrare de )entanil sau alt analgezic opioid

  toate acestea mbun+t+ esc anestezia general+ 5 anestezie echilibrat sau balanced

  anaesthesia

  Clasi'icare:

  5 of 24

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  6/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  . Aneste&ice generale in/alatorii lic/i+e volatile (Taelul ,. i ,.,)

  ,. Aneste&ice generale volatile ga&oase (Taelul ,.2)

  2. Aneste&ice generale in/alatorii ga&oase (Taelul ,.4)

  4. Aneste&ice generale intravenoase

  - efecte:

  anestezie super)icial+ i de scurt+ durat+

  ma6oritatea nu au e)ect analgezic

  rela(are muscular+ slab+

  - avantaje: anestezie simpl+ i to(icitate redus+

  - dezavantaje: anestezie general+ super)icial+, de scurt+ durat+, care nu se poate retrage la

  nevoie

  - indica ii terapeutice:

  interven ii chirurgicale de mic+ amplitudine 4 18 min.0

  n practicarea unor menevre anesteziologice legate de anestezia inhalatorie 4intuba ie

  orotraheal+ i narcoz+ de baz+0

  pentru induc ia anesteziei i.v.

  n tratamentul unor into(ica ii ale SNC care determin+ convulsii

  n tratamentul contracturilor din tetanos

  - se mpart n < clase:

  a. ariturice (Taelul ,.8)

  - durat+ scurt+ de ac iune:

  - 2 tipuri:

  i. tioariturice 4tiopentalul i tobutabarbitalul0 produc anestezie general+ rapid+

  ii. o1iariturice 4metohe(italul i he(obarbitalul0 e)ecte adverse e(citatorii 5poten ial convulsivante- mecanism: - = viteza disocierii &AA de pe receptorul s+u i prelungesc durata

  deschiderii canalelor pentru Cl-activate de &AA

  . en&o+ia&e*ine (Taelul ,.9)

  - efecte:

  an(iolotic

  hipnotic

  anticonvulsivant

  miorela(ant central

  4unele0 e)ectele anestezicelor generale

  sedare marcat+

  - avantaje:au antidot Fluma&enil 4Ane(ateD0

  c. o*ioi+e (Taelul ,.:)- deseori se )olosesc pentru suplimentarea analgeziei

  - n doze mari i i.v. 5 stare asem+n+toare anesteziei generale

  +. alte aneste&ice intravenoase (Taelul ,.;)

  ". !i*notice

  6 of 24

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  7/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  - medicamente )olosite n tratamentul tulbur+rilor de somn sau a insomniilor

  - hipnoticele gr+besc adormirea, prelungesc durata somnului i r+resc/ abolesc trezirea

  - insomniile pot )i:

  de adormire bolnavul adoarme )oarte greu

  de men inere bolnavul adoarme repede dar se treze te des n cursul somnului

  - insomniile mai pot )i:

  primare e(ist+ o tulburare primar+ din partea SNC

  secundare apare consecutiv su)erin ei altor organe 4e(: insomnia din insu)icien a cardiac+0

  Fi&iologia somnului.

  - somnul proces activ

  - 2 categorii de somn:

  . Somnul cu un+e ra*i+e (*ara+o1)- transmitere noradrenergic+

  - este rezultatul unor stimuli ce pleac+ din locus coeruleus spre scoar +

  - pe $$& unde )recvente

  - mi c+ri rapide ale globilor oculari

  - somn pro)und

  - traseul $$& asem+n+tor celui din starea de veghe

  - somnul ncepe cu unde lente, care e ntrerupt de puseuri de somn rapid n aceste puseuri

  apar visele

  ,. Somnul cu un+e lente (orto+o1)

  - au ca neurotransmi +tor serotonina

  - este rezultatul unor impulsur ce pleac+ din nucleii ra)eului median

  - pe $$& unde lente

  - mi c+ri lente ale globilor oculari

  Mecanism +e ac iune- hipnoticele inhib+ sistemul reticulat ascendent 4SAA0 5 blocarea impulsurilor care asigur+

  starea de veghe 5 somn pasiv

  - ma6oritatea hipnoticelor prelungesc somnul cu unde lente, n detrimentul celui cu unde rapide

  - unele hipnotice:

  n doze mici e)ect sedativ 4* stare de lini te din partea SNC0

  doze u or crescute 5 somnolen +

  doze crescute i mai mult 5 somn

  In+ica ii tera*eutice.- tratamentul insomniilor

  - sedative n doze mici

  - unele: tratamentul epilepsiei, rela(area musculaturii striate sau netede

  Clasi'icarea /i*noticelor.

  . !i*notice ariturice (Taelul ,.

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  8/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  c. ariturice cu +urat3 scurt3 +e ac iune (,04/) ciclobarbital, pentobarbital

  +. ariturice cu +urat3 'oarte scurt3 +e ac iune(,=02= min.) tiopental

  - e)ectul apare n c3teva secunde

  - intoxica ia acut cu barbiturice:

  Formele u oare FormeleTalou clinic - asem+n+toare cu into(ica ia acut+ alcoolic+

  - ame eli, dezinhibi ie, ata(ie, vorbire di)icil+, con)uzie mintal+

  - stare de

  - hipoter

  Com*lica ii - hipoglicemie, pneumonie de aspira ie, edem pulmonar necardiogen- decesul apare prin colaps cardiovascular i stop respirator

  E1amin3ri *araclinice - glicemia, hemograma, biochimia, gazele arteriale 4Astrup0, analize to(icologice, Tratament - rimele m+suri: asigurarea )unc iilor vitale, eliberarea c+ilor

  pulmonare, monitorizarea semnelor vitale, pulso(imetria, $C&, acces

  i.v., o(igenoterapie

  - alcalinizarea urinii

  - ca n )o

  ; lichide

  c+rbune

  ; hemod

  ,. !i*notice en&o+ia&e*ine (Taelul ,.=)

  - medicamente comple(e )olosite ca tranchilizante sau an(iolitice- nu dau somnolen + la dozele obi nuite, ci doar la doze mari

  - efecte:puternice ca hipnotice produc un somn pro)und mai apropiat de cel )iziologic

  4comparativ cu barbituricele0

  - intoxica ia acut cu benzodiazepine:

  rareori determin+ into(ica ii grave

  poten eaz+ e)ectele altor deprimante ale SNC: alcool, antidepresive triciclice, barbiturice

  tablou clinic:

  somnolen +, ame eli, ata(ie, dizartrie

  mai rar: stare de com+, deprimare respiratorie, h#A

  decesul- neobi nuit 4mai probabil la pacien i n v3rst+ i la cei cu EC0

  tratament - men inerea liber+ a c+ilor aeriene i ventila ie adecvat+

  antidot Fluma&enil 4Ane(ateD0

  rareori necesar

  )armacocinetic+: durat+ scurt+ de ac iune 4 h0 5 pot reapare e)ectele to(ice

  e)ecte: produce revenire din into(ica ie ntr-un minut

  e)ecte adverse: convulsii i aritmii cardiace, precipit+ simptomul de abstinen + la cei cu

  dependen + de benzodiazepine

  contraindica ii: la cei ce combin+ benzodiazepine cu antidepresive triciclice poate

  produce convulsii i stop respirator

  indica ii: into(ica ii )oarte severe cu benzodiazepine

  ": 8,2 mg i.v. n 7 sec., apoi 8, mg la min. interval, p3n+ la ma(im 2 mg

  2. !i*notice cu alt3 strucutur3 (Taelul ,.)

  C. Se+ative (Taelul ,.,)- n doze mici produc lini tire a SNC

  - n doze mari e)ect hipnotic

  . Tranc/ili&ante (an1iolitice) (Taelul ,.2)Alte tranc/ili&ante (Taelul ,.4)

  8 of 24

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  9/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  E. Analge&ice o*ioi+e- medicamente care inhib+ percep ia durerii 4anestezicele blocheaz+ transmiterea senza iilor

  dureroase0

  - e(ist+ analgezice )olosite n scop anestezic i invers

  - analgezicele se mpart n:

  0 Analgezice opioide 4analgezice narcotice0 au e)ect analgezic puternic

  se e(trag din opiu

  administrare ndelungat+ 5 )enomene de toleran + i dependen +

  20 Analgezice antipiretice 4neopioide sau nenarcotice0 tratate la capitolul analgezice antipiretice

  i antiin)lamatoare nesteroidiene

  sunt mult mai slabe

  scad temperatura corporal+ anormal crescut+

  multe au i e)ecte antiin)lamatoare#*iul

  - se ob ine din speciile de mac apaver somni)erum i apaver setigerum

  - con ine 28 de alcaloizi, care sunt de 2 tipuri:

  0 Alcaloizi )enantrenici

  alcaloizi de tip mor)inic au propriet+ i analgezice

  mor)ina cel mai important

  n propor ii de 7-79 4dup+ categoria de opiu0

  n )armacologia medical+ se )olose te un preparat standardizat care con ine 89

  mor)in+

  codeina 48,1-8,79 n opiu0

  tebaina 48,2-8,

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  10/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  20 metilare 5 codein+ 4metilmor)in+0

  10 N-demetilare 5 normor)in+

  Rece*torii ? Rece*torii @Stimul - mor)in+

  Locali&are - n special n m+duva spin+rii - datele noi contest+ e(ist

  acestor receptori

  E'ect - analgezie supraspinal+

  - eu)orie

  - constipa ie

  - o parte din deprimarea

  respiratorie

  - analgezie spinal+

  - sedare

  - mioz+

  - o parte din deprimarea

  respiratorie

  - eliberarea de acid gluta

  4posibil0 dis)orie, halucin

  delir, stimularea respirato

  cardiovascular+

  - cile de transmitere ale durerii:

  substan ele algogene 4bradi'inina, histamina0 stimuleaz+ termina iile )ibrelor a)erente

  5 ganglionii spinali 5 coarnele posterioare ale m+duvei spin+rii 5 cordoanele

  posterioare 5 talamus 5 corte( i centrii de integrare ai durerii

  cordoanele posterioare: - prezint+ 2 tipuri de )ascicule care conduc sensibilitatea

  dureroas+:

  0 %asciculul spino-talamic - conduce durerea localizat+

  20 %asciculul spinoreticulat conduce durerea di)uz+

  c+ile analgezice )ac leg+tura dintre:

  substan a cenu ie periapenductal+ i nucleii ra)eului median

  cu m+duva spin+rii

  - liganzii endogeni ai opioidelor:

  0 $n'e)alinele: Met-en'e)alina i Heu-en'e)alina

  20 "inor)ina

  10 $ndor)inele: - cea mai important+: -endor)ina

  asigur+ analgezia )iziologic+, av3nd durat+ scurt+ de ac iune

  -endor)ina rol n stress

  - indica ii terapeutice:

  analgezic n dureri )oarte mari, cauzate de a)ec iuni multiple:

  tumori maligne n )az+ terminal+

  )racturi costale

  10 of 24

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  11/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  arsuri

  dureri postoperatorii

  traumatisme ma6ore

  n tratamentul colicilor 4; atro*in30

  edem pulmonar ac.

  n preanestezie

  ca anestezic general

  e)ecte bene)ice: = an(ietatea i )rica de moarte, = tahipneea i polipneea, =presarcina

  - contraindica ii:

  st+rile comatoase

  traumatisme cranio-cerebrale 4vasodilata ie cerebral+ 5 accentueaz+ edemul cerebral0

  congestii pulmonare

  insu)icien + cardiac+ dreapt+

  la copii 1 ani

  - efecte adverse

  eu)oria

  constipa ia

  v+rs+turi

  deprimare respiratorie

  dependen + psihic+ i )izic+

  - intoxica ia acut cu morfin (Taelul ,.9):

  - posologie, preparate:

  Mor'in3

  Mor'in3 cu atro*in3

  %re*arate )l. ml con in 28 mg )l. 28 mg mor)in+ ; mg

  atropin+

  o&e - ": 8-7 mg s.c. 4ma(im 28 mg0

  doza ma(im+ pe zi: @8 mg

  n unele cazuri se poate

  administra i.v.

  - " copii 1-7 ani: -7 mg s.c. -

  2(/zi

  - preparate din opiu:

  %u+r3 +e o*iu E1tract +e o*iu Tinctur3 sim*l3 +e o*iu Siro* +e o*iuCon inut - 89 mor)in+

  - se poate asocia cu

  e(tract de beladon+ sau

  cu atropin+

  - 289 mor)in+ - 9 mor)in+ - 9 mor)in+

  E'ecte - antispastic

  - antidiareic

  - puternic anticonstipant

  . co+ein3 (metilmor'in3)

  Farmacocinetic3 E'ecte E'ecte A+verse- se e(trage din opiu - e)ectele mor)inei, dar mai - reduse

  11 of 24

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  12/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  - mici cantit+ i provin din metabolizarea mor)inei

  - n urma metaboliz+rii se trans)orm+ par ial n

  mor)in+

  slabe

  - analgezic

  - antitusiv4etalon0

  - deprim+ respira ia

  - nu produce toleran + i

  dependen +

  - la copii convulsii

  ,. eriva i semisintetici (Taelul ,.:)2. Analge&ice o*ioi+e +e sinte&3 (Taelul ,.;- ,.< i ,.,=)

  4. Antagoni ti ai o*ioi+elor (Taelul ,.,)- analogi ai mor)inei )olosi i n tratamentul into(ica iei ac. cu mor)in+

  - au e)ect antagonsit la nivelul unor receptori opioizi

  F. Neurole*tice (neuro*legice- anti*si/otice- tranc/ili&ante maBore)- neuroplegie * paralizia transmiterii prin anumite sinapse neuronale

  - medicamente antipsihotice

  - indicate n tratamentul schizo)reniei, para)reniei, paranoiei i a episoadelor maniacale- atenueaz+ simptomele psihotice 4halucina ii, delir, autism, comportament maniacal0

  - efecte:

  La omul s3n3tos La olnavul *si/otic La animalul +e e1*erien 3 Alte e'ecte- ncetinire psihomotorie

  - lini tire emotiv+

  - atara(ie 4* indi)eren + )a +

  de mediu0

  - atara(ie

  - dispari ia )enomenelor

  psihotice

  - )enomene vegetative i

  endocrine comple(e

  - tulbur+ri e(trapiramidale

  - antagonizarea roaderii )or ate

  dup+ a*omor'in3 sau

  am'etamin3

  - diminuarea sau antagonizarea

  to(icit+ ii de grup a

  am'etaminei

  - unele sunt put

  deprimant al un

  cu medicament

  generale

  - unele produc

  - unele antagonide c+tre alte su

  - efecte adverse:

  multiple i uneori grave

  0 $(trapiramidale

  a0 distonii musculare ac.

  * spasme tonice ; grimase )aciale ; scoaterea limbii ; crize oculogire ; scolioz+ i

  lordoz+

  apar mai ales la copii i la adul i tineri

  apar la nceputul tratamentului

  cedeaz+ la anticolinergice antipar'insoniene sau la oprirea tratamentului

  b0 acatisie

  * tendin + de mi care permanent+ i agita ie motorie

  cedeaz+ par ial la anticolinergice

  c0 sindrom par'insonian

  caracteristici: tremor, rigiditate, bradi'inezie, )acies imobil

  apare mai ales la v3rstnici

  se poate trata cu antipar'insoniene anticolinergice

  d0 dis'inezii tardive

  apar dup+ luni i ani de tratament

  12 of 24

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  13/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  complica ie grav+

  pacien ii prezint+ dis'inezii )aciale mi c+ri de mestecare

  n cazuri grave apar mi c+ri coreoatetozice

  nu dispar i nu sunt ameliorate de antipar'insonienele anticolinergice

  20 Cardiac h#A ortostativ+, cardioto(icitate

  10 Bascular

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  14/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  sindrom maniacal

  sindrom &illes de la #ourette

  antivomitive n preanestezie

  pentru diverse proceduri analgezice sau anestezice

  - contraindica ii:

  alergia la neuroleptice

  hepatite grave

  glaucom

  com+

  sindrom malign

  adenom de prostat+

  gravide i )emei care al+pteaz+

  - interac iuni medicamentoase:

  nu se recomand+ asocierea cu deprimantele SNC 4hipnotice, sedative, tranchilizante,

  analgezice opioide, anestezice generale0

  nu se asociaz+ cu atropin+ i antidepresive triciclice

  - clasificare:

  dup+ e)ectul preponderent n psihoze:

  . Neurole*tice in/iitoare (anti*ro+uctive)

  ,. Neurole*tice incisive (activatoare)

  dup+ structura chimic+ se mpart n:

  . Neurole*tice 'enotia&inice (Taelul ,.,, i ,.,2)

  ,. Neurole*tice tio1antenice (Taelul ,.,4)2. Neurole*tice utiro'enonice i 7nru+ite (Taelul ,.,8 i ,.,9)

  4. Neurole*tice cu structur3 c/imic3 +ivers3 (Taelul ,.,:)

  - e(ist+ c3teva neuroleptice cu propriet+ i antiemetice mai e(primate (Taelul ,.,;)

  - intoxica ia acut cu neuroleptice:

  Talou clinic TrSNC Res*irator Car+iac Muscular - m

  - el

  - a

  - c

  - sp

  - ar

  aci

  - d

  mg

  - p

  7-

  - somnolen +

  - com+ 4mai rar com+

  po)und+0

  - deprimare

  respiratorie 4rar0

  - h#A

  - tahicardie ventricular+ cu

  comple(e largi

  - torsada v3r)urilor

  - tiori+a&ina are poten ial

  aritmogen 5 intervalul

  , S i S# pe $C&

  - pot apare convulsii

  - la unii pacien i tulbur+ri

  e(trapiramidale:

  reac ii distonice

  crize oculogire

  spasme musculare

  torticolis

  opistotonus

  14 of 24

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  15/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  G.Anti+e*resive- in)luen + redus+ asupra psihicului normal

  - la indivizii normali produc cel mult dis)orie

  - la cei cu psihic deprimat pot avea e)ecte bene)icee*resia

  %atogenie Caracteristici Mani'estareI&olat rmat3$ *rece+at3 +e o

  stare +e manie- insu)icien a )unc ion+rii

  sistemelor

  monoaminergiceO din

  creier 4noradrenalin+ i

  serotonin+0- nu se tie care din aceste

  amine e responsabil+ de

  instalarea depresiei

  - interes sc+zut )a + de mediu

  - senza ie de autoacuzare

  0 anore(ie i =n greutate- oboseal+

  - sentimente de triste e- capacitate de concentrare redus+

  etc.

  - n )aze e(treme 5 suicid

  - grandomanie

  - supraapreciere

  - insomnie

  - )ug+ de idei 5 psihoza

  maniaco-depresiv+ saupsihoza bipolar+ sau boala

  ciclotimic+

  - antidepresivele se clasi)ic+ n 1 mari clase:

  . Anti+e*resive triciclice (AT) (Taelul ,.,

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  16/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  - compu ii metaboliza i se

  elimin+ pe cale renal+

  - #/2* F-F?h

  de noradrenalin+ 5

  desensibilizarea receptorilor -

  adrenergici centrali 4doQn

  regulation0

  - antidepresivele sunt

  neselective: inhib+ recaptarea

  at3t a noradrenalinei c3t i aserotoninei

  vezical intern

  - nevralgii de trigemen 4;

  carama&e*in30

  - pro)ila(ia crizelor de

  migren+

  - e)ecte antic

  vedere neclar

  reten ie urina

  glaucomului

  - toate antidepresivele triciclice au e)icacitate terapeutic+ asem+n+toare

  - alegerea medicamentului depinde de toleran a la e)ectele adverse i de durata de ac iune

  - au e(istat cazuri de dependen + psihic+ i )izic+ la antidepresive triciclice

  - intoxica ia acut cu antidepresive triciclice (Taelul ,.2=)

  ,. In/iitorii reca*t3rii selective a serotoninei (ISRS) (Taelul ,.2)- grup mai nou de medicamente

  - inhib+ speci)ic recaptarea neuronal+ a serotoninei

  - produc mai pu ine e)ecte anticolinergice

  - au o cardioto(icitate mai redus+

  2. In/iitorii monoaminoo1i+a&ei (IMA#) (Taelul ,.2)

  - MA#

  enzim+ mitocondrial+ situat+ n: esutul nervos, intestiv, )icat

  2 izo)orme:

  0 MAE-A: - metabolizeaz+ n special noradrenalina i serotonina din creier

  20 MAE-: - metabolizeaz+ n special dopamina central+ ambele sunt inhibate de cele 1 medicamente antidepresive: i&ocaro1a&i+- 'enel&in3 i

  tranilci*romin3

  metabolizeaz+ i tiramina substan + a)lat+ n cantit+ i mari n unele alimente 4vin ro u,

  ca )ermentat, bere etc.0

  dup+ consumul acestor alimente 5 concentra ia plasmatic+ a tiraminei 5

  metabolizat+ de MAE

  - ac iunea antidepresiv+ e legat+ mai ales de inhibarea MAE-A

  Mecanism +e

  ac iune

  E'ecte In+ica ii

  tera*eutice

  E'ecte a+verse Contrain+ica ii

  - IMAE inhib+ MAE

  5 noradrenalina i

  serotonina scap

  degrad+rii 5 acestea

  a6ung n spa iul

  sinaptic 5

  ac ioneaz+ asupra

  receptorilor

  postsinaptici

  - stimulare

  u oar+ a

  SNC

  - depresii care nu

  r+spund la A"#

  - pacien i alergici la

  A"#

  - an(ietate

  puternic+

  - depresii atipice,

  cu labilitate

  a)ectiv+ i tulbur+ri

  ale apetitului

  - IMAE inhib+ i

  metabolizarea tiraminei

  5 sindromul ca uluiO:

  eliberare de

  catecolamine

  ce)alee

  tahicardie

  !#A

  aritmii

  ABC

  - utilizare clinic+

  limitat+,

  deoarece sunt

  necesare

  restric ii

  alimentare

  comple(e la

  ace ti pacien i

  16 of 24

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  17/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  4. Alte anti+e*resive D Al*ra&olam 4>ana(D0

  E'ecte In+ica ii tera*eutice- antidepresiv

  - sedativo-hipnotic

  - an(iolitic

  - anticonvulsivant

  - miorela(ant-central

  - depresii nso ite de an(ietate

  - accese de panic+

  Antimaniacale D Caronatul +e litiu

  Mecanism +e

  ac iune

  E'ecte In+ica ii tera*eutice E'ecte a+verse

  - necunoscut

  - litiul ar modi)ica

  concentra ia

  intracelular+ a

  inozitoltri)os)atului

  4I10

  - antimaniacal

  dup+ c3teva

  zile de

  tratament

  - tulbur+ri maniacale la

  pacien i maniaco-

  depresivi

  - crize de manie

  - previne rec+derile n

  depresie i n manie

  - ne)roto(icitate

  - hipotiroidism

  - la concentra ii plasmatice P 2 m$R/l

  5 ata(ie, tremor, con)uzie, convulsii

  !.Antie*ile*tice (anticonvulsivante)- convulsie* contrac ie involuntar+, instantanee i sacadat+ a uneia sau mai multor grupe

  musculare 5 mi c+ri localizate sau ale ntregului corp

  E*ile*sia* boal+ neuropsihic+ cr. n care apar dis)unc ii paro(istice ale creierului, datorit+desc+rc+rilor e(cesive ale neuronilor cerebrali de cauze diverse 4primar+, secundar+0

  criza epileptic+ 4convulsia 6ac'sonian+0 * mani)estarea clinic+ ma6or+ a epilepsiei apar

  crize convulsive care cuprind un membru sau chiar un hemicorp

  crizele se pot generaliza este o )amilie de tulbur+ri convulsive recurente care au n comun desc+rcarea brusc+,

  e(cesiv+ i dezordonat+ a neuronilor cerebrali

  e(ist+

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  18/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  - scop: r+rirea sau dispari ia crizelor

  - e)ectele adverse sunt importante i uneori grave

  Alte situa ii 7n care a*ar convulsii

  convulsii )ebrile la copii

  n meningit+

  ence)alit+

  tumori cerebrale

  dup+ traumatisme craniocerebrale

  tulbur+ri metabolice

  dezechilibre hidro-electrolitice etc.

  - Clasi'icarea anticonvulsivantelor

  dup+ structura chimic+:

  0 !idantoine

  20 arbiturice i dezo(ibarbiturice

  10 Iminostilbeni

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  19/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  - )ebr+

  - = concentra iei

  plasmatice de

  anticonvulsivante

  - in)ec ii ale SNC

  4meningite,

  meningoence)alite0

  - into(ica ii

  - traumatisme

  craniocerebrale

  - tulbur+ri

  metabolice

  - crize

  convulsive

  repetitive,

  )+r+ intervale

  libere ntre

  ele

  - crizeleconvulsive

  dureaz+ P 18

  min.

  - C# sau MN

  - punc ie

  lombar+

  - $$&

  - analize de

  s3nge 4astrup0

  - glicemia- creatinina

  - ionogram+

  - dozarea

  concentra iei

  plasmatice a

  medicamentelor

  - doz+ri

  to(icologice din

  s3nge i urin+

  - asigurarea )unc iilor vitale

  - AC-ul resuscit+rii 4AirQa,

  reathing, Circulation0

  - acces i.v.

  - monitorizarea )unc iilor vitale

  - satura ia E 2

  - administrare E2pe masc+

  %rimelem3suri(=0

  8min.)

  - tratamentul anticonvulsivant

  0 lora&e*am 78-88 mcg/'g i.v. p3n+ la

  o " total+ de < mg

  - sau +ia&e*am 8,7 mg/'g intrarectal

  p3n+ la o " total+ 8 mg

  - n caz de ine)icien + " se repet+ odat+

  la 7-8 min.

  Crm3toarele808

  min.

  - 'enitoin3 7-28 mg/'g i.v. la vitez+

  mg/min.

  - sau 'enoarital 7-28 mg/'g i.v.

  ac

  3

  con

  vulsiile

  - m+suri A#I

  - intuba ie orotraheal+ i ventila ie

  mecanic+

  - monitorizare $$&

  - mi+a&olam

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  20/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  . "oala %arinson i *arinsonismul

  Cau&e Mecanism +e *ro+ucere Talo clinic- necunoscut+

  - de obicei apare iatrogen, cauzat

  de neuroleptice

  - neurolepticele ac ioneaz+ pe

  receptorii "24electiv pe cei

  mezolimbici ; al ii din creier0

  - ntre substantia nigra i nucleul

  caudat-putamen = dopamina

  )oarte mult 5 e nl+turat+ o )r3n+

  )iziologic+ 5 dezechilibru ntre

  sistemul dopaminergic i

  anticolinergic

  - rigiditate

  - tremor

  - hipo'inezie

  - hipersaliva ie

  - eventual tulbur+ri psihice

  ,. Coreeea !untington- mecanism are loc degenerarea neuronilor &AA-ergici i colinergici din nucleul putamen

  5 cantitatea de dopamin+ la acest nivel 5 sindrom contrar ar'insonului

  - sim*tome

  hiper'inezie

  mi c+ri anormale ale capului, buzelor i membrelor

  mi c+ri de schimonosireTratamentul olii %arinson

  - 2 modalit+ i:

  . Me+icamente care cantitatea +e +o*amin3 (Taelul ,.4 i ,.4,)

  - ac ioneaz+ asupra neuronilor care nu au )ost distru i

  ,. Me+icamente anticolinergice anti*arinsoniene (Taelul ,.42)

  - mpiedic+ hipertonia colinergic+

  - atropina i scopolamina sunt medicamente anticolinergice, dar nu se pot )olosi timp

  ndelungat datorit+ e)ectelor adverse

  - e(ist+ medicamente care la doze mici i n tratamente scurte ac ioneaz+ selectiv pe receptorii colinergici centrali i nu i in)luen eaz+ pe cei peri)erici

  - administrare timp ndelungat 5 e)ecte adverse de tip atropinic:

  usc+ciunea gurii

  tulbur+ri de vedere

  agravarea glaucoului

  agravarea adenomului de prostat+

  - indica ii terapeutice: e(clusiv n par'insonul iatrogen

  - e)ecte:

  i)luen eaz+ mai mult hipertonia

  amelioreaz+ sialoreea 4hipersaliva ia0

  Me+icamente anti*arinsoniene +e ultim3 or3

  - reprezentate de inhibitorii CEM#

  - Tolca*one 4#asmarD0 i Entaca*one 4ComitanD0

  In+ica ii tera*eutice E'ecte a+verse %re*arate. o&e- pacien i care nu

  r+spund la

  tratamentul obi nuit

  - hepatoto(icitate

  - altele apar n combina ia de levo+o*3 cu

  cari+o*3: grea +, h#A ortostatic+, vise colorate,con)uzie i halucina ii

  - disponibil n combina ie

  cu levo+o*3 i cari+o*3

  20 of 24

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  21/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  . Tratamentul olii Al&/eimer (Taelul ,.44)- este o a)ec iune neurologic+ degenerativ+

  - apare cu v3rsta

  - nu are cauze n antecedente 4ABC, traumatim cranio-cerebral etc.0

  - microscopic:

  depuneri e(tracelulare de amiloid

  conglomerate de neutro)ile intracelulare, mai ales n neuronii colinergici din corte(ul )rontal

  bazal 4nucleul amigdalian0

  - consecin e: pierderea neuronilor colinergici din por iunea bazal+ a corte(ului )rontal 5:

  = activit+ ii colin-acetiltrans)erazei

  = acetilcolinei i a acetilcolinesterazei

  tulbur+ri de memorie i de nv+ are

  - principalele medicamente )olosite inhibitorii de colinesteraz+

  H.Miorela1ante centrale (Taelul ,.48 i ,.49)- determin+ rela(area musculaturii striate spastice

  - ac ioneaz+ la nivel spinal i subspinal

  - se deosebesc de miorela(antele peri)erice 4ac ioneaz+ la nivelul 6onc iunii neuro-musculare0

  - se deosebesc de medicamentele spasmolitice 4ac ioneaz+ pe musculatura neted+ bron ic+ sau

  gastro-intestinal+ a)lat+ n stare de spasm0

  - indicate n cazuri cu tonus muscular striat crescut:

  in)lama ii

  traumatisme

  hernii de disc

  leziuni ale m+duvei spin+rii

  rupturi musculare etc.

  II. MEICAMENTE STIMLAT#ARE$ ECITAT#ARE ALE SNC

  A. Am'etaminele (Taelul ,.4: i ,.4;)- substan e de sintez+

  - e)ecte stimulante psihomotorii, anore(igene i simpaticomimetice

  - )olosite ca substan e de abuz pentru producerea eu)oriei

  - produc toleran + i dependen +

  21 of 24

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  22/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  - pe l3ng+ am)etamine, mai e(ist+ c3teva medicamente cu propriet+ i asem+n+toare lor, )olosite n

  principal ca anore(igene (Taelul ,.4

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  23/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  - toleran a poate )i nn+scut+ sau dob3ndit+

  4. Sin+romul +e astinen 3 (+e retragere- +e 7ntreru*ere- +e sevraB)* serie de e)ecte adverse )izice i psihice, ap+rute la oprirea drogului

  - dureaz+ zile sau s+pt+m3ni

  Mecanismul 'i&iologic +e *ro+ucere a +e*en+en ei

  - activeaz+ sistemul de recompens+O

  - ma6oritatea substan elor activeaz+ c+ile dopaminergice mezolimbice- c+ile dopaminergice mezolimbice:

  merg prin )asciculul din por iunea intern+ a emis)erelor cerebrale

  pleac+ de la aria tegmental+ ventral+ din mezence)al la nucleul accumbens i regiunea

  limbic+

  - n urma activ+rii c+ilor dopaminergice mezolimbice 5 eliberarea dopaminei din nucleul

  accumbens 5 e)ect de pl+cere

  - un rol important au i serotonina, acidul glutamic i &AA

  Mecanismele iologice +e *ro+ucere a +e*en+en ei

  - n administrare cr. de substan e de abuz 5 acestea stimuleaz+ adenilat-ciclaza din anumiteregiuni ale creierului 4nucleul accumbens0 5 AMc 5 activitatea unor protein-'inaze

  AMc-dependente 5 acestea activeaz+ canalele ionice, diverse enzime i )actori transcrip ionali

  - unul din )actorii transcrip ionali este o proein+ AMc-dependent+

  - aceasta cantitativ n nucleul accumbens

  - toleran a i dependen a se e(plic+ prin modi)ic+ri adaptative la nivelul receptorilor,

  transportorilor sau mesagerilor secunzi

  - )enomenul de cravingO i rec+derile n dependen + nu sunt su)icient elucidate dpdv. biochimic

  - retragerea substan ei de abuz 5 conversia AMc n adenozin+ 5 cantitatea de adenozin+ 5

  aceasta ac ioneaz+ asupra receptorilor presinaptici A 5 inhib+ eliberarea acidului glutamic lanivelul sinapselor e(citatoare 5 adenozina contracareaz+ hipere(citabilitatea neuronal+ din

  sindromul de abstinen +

  - posibilitatea de a )olosii unii agoni ti ai adenozinei n tratarea dependen ei

  Clasi'icarea sustan elor +e au&. Me+icamente

  - analgezice opioide, benzodiazepine, psihostimulante etc.

  - produc )enomene de toleran + i dependen +

  ,. roguri legale

  - ca)ein+- tutun )actor de risc pentru:

  neoplazii pulmonare, laringiene sau de vezic+ urinar+

  in)arct miocardic ac.

  ateriopatie obliterant+

  - alcool 5 alter+ri psihice, ciroz+ hepatic+

  - )olosite pentru ob inerea eu)oriei

  - cele mai )olosite droguri nemedicale

  2. roguri ilegale

  - cannabis, cocain+, an(iolitice, analgezice, stimulante SNC, psihedelice, heroin+, inhalante

  - consum d+un+tor pentru individ i societate

  - consumul determin+ risc crescut de:

  23 of 24

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  24/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  in)ec ii cu !IB

  supradoza6

  into(ica ie ac.

  comportament criminal

  %rinci*alele me+icamente i +roguri +e au&Ca*acitatea

  +e a *ro+uce

  +e*en+en 3

  . Analge&ice

  narcotice sau

  o*ioi+e

  ,. e*rimante

  ale SNC

  2. An1iolitice 4. Stimulante

  *si/omotorii

  8. roguri

  *si/otomimeti

  ce sau

  *si/e+eliceFoarte mare - cocain+

  - nicotin+

  Mare - mor)in+

  - heroin+

  - barbiturice

  - alcool

  - solven i

  - am)etamin+

  Mo+erat3 - glutetimid+

  - anestezice

  - metaRualon+

  - benzodiazepine - )eniclidin+

  Sla3 sau

  asent3

  - ca)ein+ - HS"

  - mescalin+

  - cannabis

  Into1ica ia acut3 cu +roguri

  . Ecstas6- am'etamine.

  Talou clinic Investiga ii Tratament int3

  tratamentIni ial - agita ie

  - dureri de cap

  - dureri musculare

  - tonus muscular

  - transpira ii

  - midriaz+

  - tahicardie

  - !#A

  - hemogram+

  - creatinin+

  - uree

  - electroli i

  - glicemie

  - astrup

  - sus inerea )unc iilor

  vitale

  - men inerea c+ilor

  aeriene libere

  - asigurarea circula iei

  - monitorizare $$&,

  tensiune i temperatur+

  - administrare c+rbune

  activat

  - dantrolen i.v. mg/'gT

  " re repet+ p3n+ se

  a6unge la 8 mg/'g/zi

  Sus inerea

  'unc iilor

  vitale

  - ventila ie arti)icial+

  invaziv+ cu paralizia

  respira iei

  - diazepam i.v.

  Convulsiile

  lterior - h#A- hiperpire(ie

  - = temperaturii corporale ocul termic

  Ca&uri - oc termic cu hipertermie - diazepam Aci+o&a- glucoz+ i insulin+ !i*eraliemia

  24 of 24

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  25/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  severe - com+

  - rigiditate muscular+

  - convulsii

  - rabdomioliz+

  - aritmii cardiace

  - coagulare intravascular+

  diseminat+- hemoragie cerebral+

  - icter

  - insu)icien + renal+

  - acidoz+ metabolic+

  - hiper'aliemie

  - metoprolol 7 mg i.v. Ta/icar+ia

  sever3- ni)edipin+ 7-8 mg p.o.

  sau 2-7 mg i.v.

  !TA

  ,. Cocaina.- tablou clinic:

  cardiac:

  tahicardie, aritmii cardiace

  !#A 5 hemoragie cerebral+ sau disec ie de aort+

  vasoconstric ia coronarelor 5 ischemie miocardic+ i in)arct miocardic ac.

  neurologic: convulsii

  metabolic: hiperpire(ie

  - tratament:

  sus inerea )unc iilor vitale

  sedare diazepam

  !#A sever+ metoprolol 7 mg i.v.

  2. LS.

  - tablou clinic: halucina ii vizuale, agita ie, e(cita ie, tahicardie, !#A, hiperpire(ie, midriaz+,

  delir paranoid 4la unii pacien i0

  - tratament: delirul paranoid clorpromazin+ 78-88 mg i.m.

  Into1ica ia acut3 cu alcool

  - )oarte )recvent+

  - alcoolul deprim+ SNCTalou clinic Ca&uri s*eciale Tratament

  Ini ial - dezinhibi ie- arogan +

  - pacien i cu diabet

  zaharat

  - traumatisme

  craniocerebrale

  - insu)icien +

  renal+

  - abuz de

  medicamente sau

  droguri

  - eliberarea c+ilor

  respiratorii

  - ventila ie

  - controlul glicemiei la

  -2h 4cazuri severe0

  Sus inerea'unc iilor

  vitale

  lterior 0

  SNC

  - ata(ie

  - ncoordare motorie

  - ncetinirea reac iilor

  - dizartrie

  - ame eli

  - somnolen +

  - glucoz+ 289 7 ml

  - nu se )olose te

  glucagon

  !i*oglicemi

  e

  - glucoz+ 79 88-288

  ml/h

  !i*ovolemie

  25 of 24

 • 7/26/2019 2. Farmacologia Sistemului Nervos Central

  26/26

  Farmacologia Sistemului Nervos Central

  - amnezie retrograd+

  Alte

  sim*tome

  - halen+ alcoolic+

  - nro irea )e ei

  - vasodilata ie peri)eric+

  - poliurie

  - v+rs+turi

  - haloperidol 7-8 mg

  i.v. lent

  Agita ie

  Into1ica i

  i severe

  - stare de com+

  - deprimare respiratorie

  - acidoz+ metabolic+

  - hipotermie

  - hipoglicemie

  - Na!CE1F,