198699875 sistem limfatik dan imuniti

Download 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

Post on 08-Jul-2018

280 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  1/48

  SISTEM lIMFATIK  & IMUNITI

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  2/48

  Satu rangkaian halusyang bercabang-cabang yangmembawa suatu

  cecair jernih yangdipanggil limfa.

  Sistem imuniti ialah struktur danproses biologi dalam sesuatuorganisma yang bertindakmelindungi organisma tersebutdaripada serangan penyakitdengan mengenalpasti danmembunuh patogen dan seltumor 

  SISTEM LIM! "!# $#%SI#&!

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  3/48

  "!'!(

  )E#"!LI'L$!' SEL

  *!+IL!'ILIM!

  S!L$' LIM!

  #,"$S LIM!

  SEL

  !#T$#%

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  4/48

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  5/48

  • Darah yg mengalir dlm hujung arteriol

  kapilari darah berada di bawah tekanan

  tinggi – akibat daya pengepaman jantung

  yg wujud dlm kapilari darah –

  MENYEBABKAN sebahagian drpkandungan plasma darah meresap melalui

  dinding kapilari darah yg nipis ke dlm

  ruang antara sel

  • e!air yg meresap keluar dikenali sbgbendalir luar sel"

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  6/48

  •  #$% bendalir luar sel dpt meresap masuk

  semula ke dlm kapilari darah manakala

  &$% lagi akan meresap ke dlm salur halus

  berdinding nipis ' kapilari lim(a

  • *apilari limfa – sebahagian drp sistem

  lim(a – membantu aliran !e!air interstis

  kembali ke sistem peredaran darah

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  7/48

  • )endalir yang tidak diserap semula dalam kapilari

  darah dan dialirkan ke salur limfa dikenali sebagai

  bendalir limfa.Ia mengalir ke dua saliran utama iaitu

  duktus limfa toraks dan duktus limfa kanan.

   +eredaran limfa adalah disebabkan oleh /-

  • penguncupan otot-otot dalam salur limfa

  • pergerakan menarik nafas

  • pergerakan peristalsis0 tindakan)gerakan beritma perut*• +enguncupan otot rangka

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  8/48

   Apa hubungan sistem lim(a

  dengan imuniti+

  ,istem lim(a terdiri daripada-

  ' .ymph

  ' .ymphati! /issue 0lymph nodes1 spleen1

  tonsils1 thymus*' .ymphati! 2essels

  ' Bone Marrow

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  9/48

  Ia amat penting 11

  3ungsinya-

  0sistem pertahanan*

  &" Memusnahkan to4in dan menghalangperebakkan penyakit)jangkitan keseluruh

  badan 05mmunity*

  6" Mengutip !e!air berlebihan daripada tisu

  badan dan mengembalikannya ke dalam darah"0sistem pengangkutan*

  7" Mengangkut lemak ter!erna daripada

  usus ke dalam peredaran darah

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  10/48

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  11/48

  Terbahagi kepada dua komponen /

  ORGAN PRIMER

  • Timus 0Thymus2

  • Tulang Sum Sum

  ORGAN SEKUNDER

  • Salur3kapilari limfatik

  • #odus limfa• Spleen0Limpa2

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  12/48

  /onsil

  • /onsil terletak di bahagian kiri

  dan kanan kerongkong"

  • /onsil ialah kelenjar yang

  banyak mengandungi

  lim(osit1 sehingga tonsil dapat

  ber(ungsi untuk membunuh

  penyakit dan melawan

   jangkitan pada saluran

  perna(asan bahagian atasdan (arink"

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  13/48  ambar rajah yang menunjukkan Sistem Limfatik

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  14/48

  • mengumpulkan kelebihan cairan interstisial di jaringan.Kapilari lim(atik

  • membawa cairan limfa dari kapilari limfatik ke 4ena dileher yang akan dikembalikan ke pembuluh darah.

  ,alur) 8embuluh lim(atik

  • menyaring bahan asing dari limfa sebelum masuk kepembuluh darah

  Nodus lim(atik

  • menghancurkan benda- asing yang memasuki saluranpernafasan bahagian atas dan sistem pencernaan

  /onsil

  • menyaring benda-benda asing dari darah•

  menghasilkan limfosit5 menyimpan sel darah merah•  melepaskan darah kedalam tubuh pada bahagian yang

  kehilangan darah.

  .impa

  • membentuk antibodi pada bayi baru lahir • menghasilkan timosin5 tempat mengembangkan

  limfosit menjadi limfosit T.Kelenjar timus

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  15/48

  9rgan utama sistem lim(atik

  Timus

  #odusLimfa

  Salurlimfatik

  Sum-sumtulang

  Limpa

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  16/48

  Bahagian berwarna kuning adalah lokasi limpa

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  17/48

  .5M8A

  • Organ seperti span, terletak di bahagian atas kiriruang abdomen iaitu dipermukaan perut

  • limpa ber!ungsi sebagai pen"impan beberapa #enis lim!osit dan tempat utama men"aring darah

  • Ia ber!ungsi memerangkap dan menapis antigen,memusnahkan sel darah merah "ang telah tua

  • Menghasilkan sel darah merah "ang baru

  • Menakung darah pada $aktu kritikal

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  18/48

  • Bintilan tisu yang berbentuk seperti biji

  ka!ang"

  • Berdiameter 6 hingga 7: mm1

  berwarna kelabu'merah jambu

  0greyish'pink*"

  • /erletak di sepanjang hentian sistem

  lim(atik"

  • e!air lim(a mesti melalui nodus lim(a

  sebelum kembali ke dalam sistemperedaran darah"

  NODUS LI!"

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  19/48

  • Nodus lim(a merupakan tempat berlakunya pemusnahan

  agen jangkitan dan toksin"

  • Nodus lim(a biasanya terdapat banyak di bahagian dada1

  leher1 pel;ik1 a4illa 0ketiak* dan pangkal paha"

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  20/48

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  21/48

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  22/48

  ,A.

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  23/48

  • ,epasang kelenjar yang terletak pada ;entral trakea dan

  atas sedikit dari jantung"

  • /empat berlaku pembentukkan lim(osit"

  • /empat perkembangan sel / sistem imun 0lim(oid /*@ sel

  / berkembang dari sel induk 0stem !ell*1 yang pindah ke

  sini dari sumsum tulang"

  • ,ai menyusut mengikut umur 

  #IUS

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  24/48

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  25/48

  SUSU #UL"N

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  26/48

  LIM,SIT

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  27/48

  sejenis sel darah putih yangterlibat dalam sistem imuniti

  pada ;ertebrata

  .im(osit dihasilkan nodus lim(ayang yang terlibat dalam

  penghasilan antibodi"

  .im(osit berperanan dalamsistem pertahanan tubuh"

  .im(osit dihasilkan di sumsumtulang dan hati 0pada (etus*"

  .im(osit dapat menghasilkanantibodi pada kanak'kanak danakan meningkat seiring dengan

  bertambahnya usia"

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  28/48

  ,aluran lim(atik - Kapilari dan injap

  • Kapilari lim!a berbe%a daripada kapilari darahkerana salah satu hu#ungn"a adalah buntu atautertutup sementara hu#ung "ang satu lagidihubungkan kepada salur lim!a

  • i sepan#ang salur lim!a terdapat nodus lim!apada #arak tertentu

  n limfa di sepanjang salur limfa yang dibantu le! i

  dalam salur limfa"

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  29/48

  • Kapilari lim(a akan bersambung dengan salur yang lebihbesar disebut salur lim(a"

  • Di sepanjang salur limfa terdapat injap untuk

  memastikan lim(a mengalir dalam satu arah sahaja"

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  30/48

  SE' IMUNITI

  ,umsum /ulang-

  • Menghasilkan sel

  lim(osit B"

  /hymus-

  • Menghasilkan sel

  lim(osit /"

  Limfosit ) Limfosit T

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  31/48

  Limfosit ) Limfosit T• "ibuat di sumsum tulang iaitu sel

  yang sifatnya pluripotensi

  0pluripotent stem cells2 dan

  dimatangkan di sumsum tulang

  0)one Marrow2

  "ibuat di sumsum tulang dari sel

  pluripotensi 0pluripotent stem cells2

  dan di matangkan di timus.

  • Menyerang antigen yang ada di

  cairan antara sel

  • Menyerang antigen yang berada di

  dalam sel

  • Terdapat 6 jenis sel ) /

  7. Limfosit ) plasma 5 yangmenghasilkan antibody

  8. Limfosit ) pembelah5

  menghasilkan limfosit ) dalam

   jumlah banyak dan cepat

  6. Limfosit ) memori 5 menyimpanmengingat antigen yang penuh

  masuk ke dalam tubuh.

  • Terdapat 6 jenis limfosit /

  7. Limfosit T pembantu 0(elper Tcells5 berfungsi mengatur kualiti

  system imun

  8. Limfosit T pembunuh 0*iller T

  cells2atau Limfosit T sitotoksik

  5menyerang sel tubuh yangdijangkiti oleh pathogen.

  6. Limfosit T suppressor

  0Suppressor T cells25 berfungsi

  menghentikan respon imun jika

   jangkitan )erjaya diatasi

   

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  32/48

  SISTEM +E'T!(!#!# )!"!#

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  33/48

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  34/48

  B&'8E=/AANAN .

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  35/48

  8A/9CEN

  • Se#enis bakteria()irus(kulat(parasit "ang boleh

  men"ebabkan pen"akit kepada kita

  *atogen boleh memasuki badan melalui makanan(minuman "ang ter+emar, titisan air semasa

  berna!as dan sentuhan kulit

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  36/48

  •$%"'"N"N #ID"( ('USUS

  ,EKA/AN 355KA.

  3AC9,5/

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  37/48

  • *ertahanan luar "ang menghalangmikroorganisma masuk ke dalam badan terdiridaripada

  • Organ kulit -hidung,mulut, salur respirasi.

  • Membran mukus -peluh, sebum, asid perut.

  •  Tindakan mekanisma pembekuan darah"

  • /ila patogen masuk, sistem ini bertindak melaluikulit, perut, mata dan mekanisma pembekuandarah

  SE*!T!# I9I*!L0+ertahanan

  pertama

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  38/48

  7. *ulit/

  • Tebal menghalang patogen masuk.

  p( kulit 06-:2 berasid menghalang percambahan mikrob.• En;im liso;im yg wujud dalam peluh dan sebum di

  permukaan peluh dapat membunuh mikrob.

  • Lapisan kulit mati juga sentiasa disingkirkan.

  • Sebum yang mengandungi asid laktik yang tinggi boleh

  menghalang pertumbuhan bakteria dan kulat.

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  39/48

  8. +erut/

  • !sid hidroklorik dalam perut dan jus gaster 0berasid2

  membunuh patogen dalam makanan yang dimakan

  0mencerna2 dan menghalang percambahan mikrob.

  6. Mata/

  • !ir mata mengandungi en;im liso;im 0protein antimikrob2

  yang menguraikan dan membunuh sesetengah jenis

  patogen yang memasuki mata.

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  40/48

  • 3agosit 0neutrophil dan ma!rophage* bertanggungjawabuntuk mengenali1men!erna dan menghan!urkansesetengah jenis mikroorganisma"

  • enis'jenis (agosit

  Neutro(ilsmonosit

  •  Apabila jangkitan berlaku 1 (agosit akan bergerak ketempat yang dijangkiti

  3agosit akan masuk ke dalam interstitial (luid melaluidinding kapilari

  •  Apabila (agosit berhadapan dengan patogen1 (agositakan mengepung dan menelan patogen"

  )E#TE#% +E'T!(!#!# *E"$!

  /agositosis

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  41/48

  &IN#"N "N ('USUS) #IND"( B"L"S

  $%L"LI"N*B"&IS"N $%"'"N"N (%#I "+

  )E#T$* +EL!LI!#•   8elalian atau dalam bahasa 5nggerisnya F

  immunisation F adalah satu proses di mana seseorang itu

  dilindungkan atau dilalikan dari sesuatu penyakit

  berjangkit"

  •   5ni biasa dilakukan dengan !ara menyuntik kuman

  yang sama 0 yang diproses * kepada seseorang itu"

  •   =aksin – patogen yg 4 bahaya1 telah mati atau

  dilemahkan G toksin bakteria yg sengaja

  dimasukkan)disuntik ke dlm bdn sesorang supaya dpt

  merangsang lim(osit dlm bdn utk hasilkan antibodi"

  •   !ntiserum – serum)plasma tanpa (ibrinogen H (aktor

  pembekuan yg mengandungi antibodi terhdp penyakit

  spesi(ik"

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  42/48

  8enyakit

  CAA0E.E8AN/5A,5,*G(ilariasis

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  43/48

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  44/48

  E.E8AN/5A,5, 93 /E 3AE

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  45/48

  Cenital Elephantiasis

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  46/48

  • /idak seperti Malaria dan Demam berdarah1 3ilariasis

  dapat ditularkan oleh 67 spesies nyamuk dari genus

   Anopheles1 ule41 Mansonia1 Aedes H Armigeres"

  kerana inilah1 3ilariasis dapat menular dengan sangat

  !epat"

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  47/48

  /I

 • 8/19/2019 198699875 Sistem Limfatik Dan Imuniti

  48/48