19 januatie 2018 - 19 januarie 2018.pdf  afr ht afr eat eng hl eng fal eng hl eng fal afr ht...

Download 19 JANUATIE 2018 - 19 Januarie 2018.pdf  afr ht afr eat eng hl eng fal eng hl eng fal afr ht afr

Post on 18-May-2019

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

19 JANUATIE 2018

Gedagte vir die week/thought for the week

SPORT

NWU SPORTREEKS 2018

RUGBY, NETBAL & HOKKIE DATUMS

Saterdag 3 Maart 2018 (Weg)

Riebeeckrand vs Standerton

Woensdag 7 Maart 2018 (Weg)

Hans Moore vs Standerton

Saterdag 10 Maart 2018 (Tuis)

Standerton vs Linden

Saterdag 17 Maart 2018 (Weg)

Bastion vs Standerton

Saterdag 24 Maart 2018 (Tuis)

Standerton vs Alberton

Dinsdag 27 Maart 2018 (Tuis)

Standerton vs Florida

ATLETIEKBYEENKOMSTE VIR 2018

Maandag 22 Januarie 2018 SHS Kampoenskappe Dag 1 Dinsdag 23 Januarie 2018 SHS kampioenskappe Dag 2 Vrydag 26 Januarie 2018 Atletiek tuisbyeenkoms Maandag 29 Januarie 2018 Athletics Smarties Day 1 Dinsdag 30 Januarie 2018 Atletiek Smartiesdag 2 Woensdag 31 Januarie 2018 Atletiek Top-10 Bethal Vrydag 9 Februarie 2018 Atletiek tuisbyeenkoms (SHS) Saterdag 17 Februarie 2018 Athletics: Inter High (Tuis) Saterdag 24 Februarie 2018 Athletics Gert Sibande Saterdag 3 Maart 2018 Athletics Mpumalanga Championships

Valentynsbal 2018

Valentynsbal Saterdag 10 Februarie 2018

Kleredrag: Semi-formeel

VERDERE INLIGTING SAL VOLG.

Valentines Ball Saturday 10 February 2018

Dress code: Semi formal

FURTHER DETAILS WILL FOLLOW

FINANSIES/FINANCE

Fis Wet. Werkboek Gr 10 - R270.00

Fis Wet. Werkboek Gr 11 - R270.00

Fis Wet. Werkboek Gr 12 - R270.00

IGO Werkboek Gr 10 - R150.00

IGO Werkboek Gr 11 - R150.00

IGO Werkboek Gr 10 - R150.00

Handboeke: English FAL Gr 11 R 20.00

Handboeke: Wiskunde Gr 12 R 60.00

Handboeke: IT Gr 10 R 50.00

Handboeke: IT Gr 11 R 80.00

Handboeke: IT Gr 12 R 80.00

Handboeke: CAT Gr 10 R 50.00

Handboeke: CAT Gr 11 R 50.00

Handboeke: CAT Gr 12 R 50.00

Handboeke: Landbou Gr 10 R 25.00

Handboeke: Landbou Gr 11 R 25.00

Handboeke: Landbou Gr 12 R 25.00

Rek. Werkboek Gr 9 R 95.00

Rek. Werkboek Gr 10 R 60.00

Rek. Werkboek Gr 11 R 70.00

Rek. Werkboek Gr 12 R 90.00

Rek. Werkboek Gr 8 R 70.00

VAKGELD VIR 2018

TERMYN 1/TERM 1

PROGRAM

HORSKOOL STANDERTON

2018 KWARTAAL 1 TOETSROOSTER / TERM 1 TEST TIME TABLE

DATUM DATE

Gr. 8 Grd. 8

Gr. 9 Grd. 9

Gr. 10 Grd. 10

Gr. 11 Grd. 11

Gr. 12 Grd. 12

Thursday

08/02

AFR HT

AFR EAT

ENG HL

ENG FAL

ENG HL

ENG FAL

AFR HT

AFR EAT

ENG HL

ENG FAL

Dinsdag

13/02

BAADJIE

TOETS REK/ACC BS

CAT

IT

REK/ACC

GEO

Thursday 22/02

SW(Ge)

SS(His) LO

AFR HT

AFR EAT

ENG HL

ENG FAL IGO/EGD

Friday

23/02

IGO/EGD

7-8 in DS

Dinsdag

27/02

ENG HL

ENG FAL TEG/TECH FW/PS LW/LS

CAT

IT

Thursday

01/03 NW/NS WISK/MATH

GS/HS

LT/AT

GS/HS

LT/AT

AFR HT

AFR EAT

Maandag

05/03 TEG/TECH BS EK/EC

EK/EC

IGO/EGD FW/PS

Woensdag 07/03

REK/ACC SW/SS(Geo) WISK/MATH

WG/ML FW/PS

WISK/MATH

WG/ML

Dinsdag

13/03 BS REK/ACC LW/LS

WISK/MATH

WG/ML

LT/AT

GS/HS

Woensdag 14/03

GEO

7-8:30 in DS

Thursday

15/03 SW/SS(Geo)

SW(Ge)

SS(Hi) CAT & IT GEO BS

Friday

16/03

WISK/MATH

7-8 in DS

Dinsdag

20/03 WISK/MATH

AFR HT

AFR EAT REK/ACC BS LW/LS

Thursday

22/03 LO NW/NS GEO REK/ACC EK/EC

Maandag 26/03

8-10:30

WISK/MATH PROJECT

NW PRAKTIESE ONDERSOEK

NS PRACTICAL INVESTIGATION

WISK/MATH PROJECT

NW PRAKTIESE ONDERSOEK

NS PRACTICAL INVESTIGATION

WISK/MATH PROJECT

WG/ML PROJECT

WISK/MATH PROJECT

WG/ML PROJECT

WISK/MATH PROJECT

WG/ML PROJECT

Dear Parent We understand that communication is fundamental to effective partnership with parents and the success of

learners. We believe in creating a school environment that will improve the performance of learners as well as the

involvement of parents. Therefore, we have invested in an integrated Principal+ system offered by d6 education

that will enable us to improve the management of our school, be more environmentally friendly and improve

communication with you, our valued parent.

We are pleased to introduce you to the Principal Talk application, that will allow us to communicate all school and learner information to you. Learners often neglect to inform parents of school notices, important dates, homework, marks, discipline status and school payments. This application - which is free for parents to download from the Google Play Store, iTunes Store and on the d6 education website - will send the information right to your phone. There is push notifications too - so you are alerted to anything new immediately.

Getting started Mobile Download Android - Visit the Google Play Store

iPhone / iPad - Visit the iTunes App Store

1. Search for Principal Talk+

2. Click the Install button

3. Click Open once the application is installed

4. Click Register 5. Fill in the required fields and select the T&Cs to continue

6. A message will appear stating that a One Time Pin (OTP) has been sent via SMS to the device being registered

7. Click OK to continue

8. Enter the OTP and Submit

Always up-to-date View school messages

Respond to notices

View learner homework and resources

View team practice and match dates

View marks, discipline and absenteeism status

View school account balances

View school policies

Support If you have any questions or concerns, you can contact the d6 education support team on 012 612 0612 or

appsupport@d6.co.za or visit www.d6ed.co.za for frequently asked questions Kind regards

Geagte Ouer

Ons verstaan dat kommunikasie fundamentele waarde het vir effektiewe vennootskap met ouers en die sukses van leerders. Ons glo dit is belangrik om 'n skoolomgewing te skep wat die prestasie van leerders asook die

betrokkenheid van ouers verbeter. Daarom het ons in die gentegreerde Principal+ stelsel van d6 education bel. Hierdie stelsel stel ons in staat om die bestuur van ons skool en kommunikasie met ouers te verbeter asook om meer omgewingsvriendelik te wees. Ons stel graag aan u bekend, die Principal Talk toepassing, wat ons in staat stel om alle skool- en leerderinligting aan

u te kommunikeer. Leerders versuim dikwels om ouers in kennis te stel van skoolkennisgewings, belangrike datums,

huiswerk, punte, dissiplinre status en skoolbetalings. Hierdie toepassing - wat gratis is vir ouers om af te laai vanaf

die Google Play Store, iTunes Store en op die d6 education webwerf - sal die inligting direk aan u se foon stuur. Daar

is ook stootkennisgewings - so u word dadelik ingelig oor die nuutste kennisgewings.

Hoe om te Begin

Selfoon Installasie Android - Besoek die Google Play Store

IPhone / iPad - Besoek die iTunes App Store

1. Soek vir Principal Talk+

2. Kliek die Install knoppie

3. Kliek Open sodra die toepassing klaar genstalleer is

4. Kliek Register 5. Vul die vereiste velde in en sellekteer die T&Cs om voort te gaan 6. 'n Boodskap sal aandui dat 'n One Time Pin (OTP) per SMS gestuur is na die toestel wat geregistreer word

7. Kliek 'OK' om voort te gaan

8. Tik die OTP in en kliek Submit

Altyd op datum Ontvang skoolboodskappe Gee terugvoer op kennisgewings Ontvang leerderhuiswerk en hulpbronne Neem kennis van span oefening -en wedstryddatums Ontvang punte, dissipline -en afwesigheidstatus Ontvang skoolrekeningbalanse Besigtig die skoolbeleid

Klinte Diens Indien u verdere ondersteuning of inligting benodig in verband met die Principal Talk toepassing, skakel gerus

012 612 0612, stuur n e-pos aan a ppsupport@d6.co.za o f besoek ons webwerf www.d6ed.co.za

Vriendelike Groete

Recommended

View more >