18.starojevrejski jezik -gramatika

Upload: hristijana-gocic

Post on 10-Oct-2015

105 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

` 2

`3

4

5

6

7

`8*

9

10

- ()- - -

- (.) -

(.)-

(.)- (.)

- (. ) -

(.)-

(. )- (.)

- - (.)-

(. ) ()-

- - (.)-(.)()-

- - , ,

- ( )

-

-

-

'- ()

- ()

: : - , ,

()

()

()

()

- -

-

-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- () - () - -

- () - () - -

()

()

()

()

()

()

Sg.m.- - - -- --

f. /

/

/-/

-/

Pl.m.-

f.--

.------------------------------------------------------------------------------------------------

Sg.m.--- -- -

f.--/

--

Pl.m.----

f.----

()

()

()

()

()

()

3..- - - - - - -

f.

2.m.

f.

1.

3..- - - - - - -

f.

2.m.

f.

1.

()()()()()()

3..-

- `- `- `- `- `-

f.`

2.m.`

f./`

1.

----------------------------------------------------------------------------

3..- - `- - - - -

f.`

2.m.`

f.`

1.

( )

()()()()()()

Sg.m.- -

f.--

Pl.m.--

f.--

:

`#r,a'h' taew> ~yIm;V'h; tae ~yhil{a/ ar'B' tyviareB. WTT Genesis 1, 11. ' e a.

.

; ; ; () , ; ; `~yIM'h; ynEP.-l[; tp,x,r;m. ~yhil{a/ x;Wrw> ~Aht. ynEP.-l[; %v,xow> Whbow" Whto ht'y>h' #r,a'h'w> 2

2. ' ' ' ' ' ' ' .

.

() ; ;' ; - , - ; () , , ' , ; ' ; ' , , `rAa-yhiy>w: rAa yhiy> ~yhil{a/ rm,aYOw: 3

3. ' .

.

- , , ; ;' , -; `%v,xoh; !ybeW rAah' !yBe ~yhil{a/ lDeb.Y:w: bAj-yKi rAah'-ta, ~yhil{a/ ar>Y:w: 4

4. .

.

; ; ; ; ' , ; ; ; , @ `dx'a, ~Ay rq,bo-yhiy>w: br,[,-yhiy>w: hl'y>l' ar'q' %v,xol;w> ~Ay rAal' ~yhil{a/ ar'q.YIw: 5

5. ' .

.

; ( ) ; ; ; - ; ; , `~yIm'l' ~yIm; !yBe lyDIb.m; yhiywI ~yIM'h; %AtB. [;yqir' yhiy> ~yhil{a/ rm,aYOw: 6

6. ' ' .

! .

; , ; ; ; ;rv,a] ~yIM;h; !ybeW [;yqir'l' tx;T;mi rv,a] ~yIM;h; !yBe lDeb.Y:w: [;yqir'h'-ta, ~yhil{a/ f[;Y:w: 7`!ke-yhiy>w: [;yqir'l' l[;me

7. .

.

, ; ( ) , , ; , ; , ; ; .@ `ynIve ~Ay rq,bo-yhiy>w: br,[,-yhiy>w: ~yIm'v' [;yqir'l' ~yhil{a/ ar'q.YIw: 8

8. .

.

`!ke-yhiy>w: hv'B'Y:h; ha,r'tew> dx'a, ~Aqm'-la, ~yIm;V'h; tx;T;mi ~yIM;h; WwQ'yI ~yhil{a/ rm,aYOw: 9

9. ' .

: ; . ; ; ; , ; ,

`bAj-yKi ~yhil{a/ ar>Y:w: ~yMiy: ar'q' ~yIM;h; hwEq.mil.W #r,a, hv'B'Y:l; ~yhil{a/ ar'q.YIw: 10

10. . .

, ; ,

Anymil. yrIP. hf,[o yrIP. #[e [r;z< [;yrIz>m; bf,[e av,D, #r,a'h' aved>T; ~yhil{a/ rm,aYOw: 11`!ke-yhiy>w: #r,a'h'-l[; Ab-A[r>z: rv,a]

11. ' ' ' . .

: , : .

; , , ; ; , , ; , ; - ; ' ; , ; - ; ; ()

Ab-A[r>z: rv,a] yrIP.-hf,[o #[ew> WhnEymil. [r;z< [;yrIz>m; bf,[e av,D, #r,a'h' aceATw: 12`bAj-yKi ~yhil{a/ ar>Y:w: WhnEymil.

12. ' ' ' - ' .

, .

, ; ( )

@ `yviyliv. ~Ay rq,bo-yhiy>w: br,[,-yhiy>w: 13

13. '.

, .

' -

Wyh'w> hl'y>L'h; !ybeW ~AYh; !yBe lyDIb.h;l. ~yIm;V'h; [;yqir>Bi troaom. yhiy> ~yhil{a/ rm,aYOw: 14`~ynIv'w> ~ymiy"l.W ~ydI[]Aml.W ttoaol.

14. ' ' ' ' ' '.

: .

, ; ; ' ; , ; .`!ke-yhiy>w: #r,a'h'-l[; ryaih'l. ~yIm;V'h; [;yqir>Bi troAam.li Wyh'w> 15

15. ' ' .

.

-

, - ~AYh; tl,v,m.m,l. ldoG"h; rAaM'h;-ta, ~ylidoG>h; troaoM.h; ynEv.-ta, ~yhil{a/ f[;Y:w: 16`~ybik'AKh; taew> hl'y>L;h; tl,v,m.m,l. !joQ'h; rAaM'h;-ta,w>

16. ' ' ' ' ' .

, .

' ; ; ,; ; - .`#r,a'h'-l[; ryaih'l. ~yIm'V'h; [;yqir>Bi ~yhil{a/ ~t'ao !TeYIw: 17

17. ' .

.

, ; , ; ; '

`bAj-yKi ~yhil{a/ ar>Y:w: %v,xoh; !ybeW rAah' !yBe lyDIb.h;l]W hl'y>L;b;W ~AYB; lvom.liw> 18

18. ' ' .

.

, @ `y[iybir> ~Ay rq,bo-yhiy>w: br,[,-yhiy>w: 19

19. '.

.

' -

[;yqir> ynEP.-l[; #r,a'h'-l[; @peA[y> @A[w> hY"x; vp,n< #r,v, ~yIM;h; Wcr>v.yI ~yhil{a/ rm,aYOw: 20`~yIm'V'h;

20. ' ' ' ' ' .

.

; , ; , ; ; , Wcr>v' rv,a] tf,m,roh' hY"x;h; vp,nY:w: WhnEymil. @n"K' @A[-lK' taew> ~h,nEymil. ~yIM;h;

21. ' ' ' ' .

.

; , ; ; ;

; - , , `#r,a'B' br,yI @A[h'w> ~yMiY:B; ~yIM;h;-ta, Wal.miW Wbr>W WrP. rmoale ~yhil{a/ ~t'ao %r,b'y>w: 22

22. ' ' .

.

;

; , ; , ; , ; ; ,

@ `yviymix] ~Ay rq,bo-yhiy>w: br,[,-yhiy>w: 23

23. . .

- Hn"ymil. #r,a,-Aty>x;w> fm,r,w" hm'heB. Hn"ymil. hY"x; vp,n< #r,a'h' aceAT ~yhil{a/ rm,aYOw: 24`!ke-yhiy>w:

24. ' ' ' ' .

: , .

; ; ' , ; , ;

, .hm'd'a]h' fm,r,-lK' taew> Hn"ymil. hm'heB.h;-ta,w> Hn"ymil. #r,a'h' tY:x;-ta, ~yhil{a/ f[;Y:w: 25`bAj-yKi ~yhil{a/ ar>Y:w: WhnEymil.

25. ' ' ' ' ' .

.

, , ; - ~yIm;V'h; @A[b.W ~Y"h; tg:d>bi WDr>yIw> WnteWmd>Ki Wnmel.c;B. ~d'a' hf,[]n: ~yhil{a/ rm,aYOw: 26`#r,a'h'-l[; fmeroh' fm,r,h'-lk'b.W #r,a'h'-lk'b.W hm'heB.b;W

26. ' ' .

, .

; ; () ; ' ; () ; ; , ().ar'B' hb'qen>W rk'z" Atao ar'B' ~yhil{a/ ~l,c,B. Aml.c;B. ~d'a'h'-ta, ~yhil{a/ ar'b.YIw: 27`~t'ao

27. ' ' .

, .

, ; , ; ' ; .h'vub.kiw> #r,a'h'-ta, Wal.miW Wbr>W WrP. ~yhil{a/ ~h,l' rm,aYOw: ~yhil{a/ ~t'ao %r,b'y>w: 28`#r,a'h'-l[; tf,m,roh' hY"x;-lk'b.W ~yIm;V'h; @A[b.W ~Y"h; tg:d>Bi Wdr>W28. ' ' .

.

; ; ; ; -

#r,a'h'-lk' ynEP.-l[; rv,a] [r;z< [;rezO bf,[e-lK'-ta, ~k,l' yTit;n" hNEhi ~yhil{a/ rm,aYOw: 29`hl'k.a'l. hyw: hl'k.a'l. bf,[e qr,yw: br,[,-yhiy>w: daom. bAj-hNEhiw> hf'[' rv,a]-lK'-ta, ~yhil{a/ ar>Y:w: 31

31. ' ' . . ' ; ;

1:

dm'[' al{ ~yaiJ'x; %r,d,b.W ~y[iv'r> tc;[]B; %l;h' al{ rv,a] vyaih'-yrev.a; WTT Psalm 1:1`bv'y" al{ ~ycile bv;Amb.W

1. ' . , ( ) ( ).

, , ; ; ; (, -, -); ; , ; , ; ; ; ; , ; , (); ; , `hl'y>l'w" ~m'Ay hG lAByI-al{ Whle['w> AT[iB. !TeyI Ayr>Pi rv,a] ~yIm' ygEl.P;-l[; lWtv' #[eK. hy"h'w> 3`x;ylic.y: hf,[]y:-rv,a]

3. ' ' ' ' ' . ( ) , ; , .

; (); ; , ; , , ; ; ; ' , ; ; ; ; ; ' ; , ; , ; ; ; , `x;Wr WNp,D>Ti-rv,a] #MoK;-~ai yKi ~y[iv'r>h' !ke-al{ 44. .

, , .

, ; - ; - ; - ; - `~yqiyDIc; td;[]B; ~yaiJ'x;w> jP'v.MiB; ~y[iv'r> Wmquy"-al{ !Ke-l[; 55. A ' ' .

.

-- ; - ; - ; - ; - ; - ; - ,; - `dbeaTo ~y[iv'r> %r,d,w> ~yqiyDIc; %r,D, hw"hy> [;deAy-yKi 66. ' ' .

.

- , ; - , ; - 3.`AnB. ~Alv'b.a; ynEP.mi Axr>b'B. dwId'l. rAmz>mi WTT Psalm 3:11. ' ' '.

() .

- ; - () , , ; - ; - ; - ; - `yl'[' ~ymiq' ~yBir; yr'c' WBr;-hm' hw"hy> 22. .

, ! .

- ; - ; - , ; - ; - ; - () , `hl's, ~yhil{abe AL ht'['Wvy> !yae yvip.n:l. ~yrIm.ao ~yBir; 33. ' ' .

.

- , - ; ; - , ; '- , , ; -, ; - ( forte)`yviaro ~yrImeW ydIAbK. ydI[]B; !gEm' hw"hy> hT'a;w> 44. ' ' .

, , , , .

'- , ; - , ; '- () ; - ; , ; - ; - ; `hl's, Avd>q' rh;me ynInE[]Y:w: ar'q.a, hw"hy>-la, yliAq 55. .

.

- ; - ; - , ; - , ; - ; - ; - `ynIkem.s.yI hw"hy> yKi ytiAcyqih/ hn"v'yaiw" yTib.k;v' ynIa] 66. '.

, .

- ; - ; ; ' - ; - ; `yl'[' Wtv' bybis' rv,a] ~[' tAbb.rIme ar'yai-al{ 77. .

() .

- ; - () ; ' , ; , ; - , ...; - , ;`T'r>B;vi ~y[iv'r> yNEvi yxil, yb;y>ao-lK'-ta, t'yKihi-yKi yh;l{a/ ynI[eyviAh hw"hy> hm'Wq 88. ' .

, , , .

- ; - ; ; - ; - ; - ; - , ; - ; '- (); - ; - , `hl'S, ^t,k'r>bi ^M.[;-l[; h['Wvy>h; hw"hyl; 99. je .

( ) .

'- ; - ; '- ; - ...

13.

`dwId'l. rAmz>mi x;Cen:m.l; WTT Psalm 13:11. '.

; . 'E- ; ; `yNIM,mi ^ynao ~Wry" hn"a'-d[; ~m'Ay ybib'l.Bi !Agy" yvip.n:B. tAc[e tyvia' hn"a'-d[; 33. ' ; .

, ? .

; (. ) ; , ; () ; ; ; ; ;

`tw ybiy>ao rm;ayO-!P, 55. ' .

;' '; .

(); , ; . ; , ; , ; , `yl'[' lm;g" yKi hw"hyl; hr'yvia' ^t,['WvyBi yBili lgEy" yTix.j;b' ^D>s.x;B. ynIa]w: 66. ' .

, , , . ; ; - ; ; ; ; ; ; ,

15.`^v,d>q' rh;B. !Kov.yI-ymi ^l,h\a'B. rWgy"-ymi hA'hy> dwId'l. rAmz>mi WTT Psalm 15:11. ' ' ' .

. , ? ?

( ) ; ; ; ; ; ; `Abb'l.Bi tm,a/ rbedow> qd,c, l[epoW ~ymiT' %leAh 2

2. ' .

( ) .

, ; , ; , , ; ; ; ; ; `Abroq.-l[; af'n"-al{ hP'r>x,w> h['r' Wh[erel. hf'['-al{ Anvol.-l[; lg:r'-al{ 3

3. ' ' ' '.

, ().

; - ; ; ; ; , ; ; ' ,, ; , ,

`rmiy" al{w> [r;h'l. [B;v.nI dBek;y> hw"hy> yaer>yI-ta,w> sa'm.nI wyn"y[eB. hzmi WTT Psalm 23:1 1. ' .

. , .

- ; ; `ynIleh]n:y> tAxnUm. yme-l[; ynIceyBir>y: av,D, tAan>Bi 2

2. ' '.

, .

; ; , , ( ), `Amv. ![;m;l. qd,c,-yleG>[.m;b. ynIxen>y: bbeAvy> yvip.n: 3

3. ' '' ' '.

, , .

, ; , ; , ; ' , ; hM'he ^T,n>[;v.miW ^j.b.vi ydIM'[i hT'a;-yKi [r' ar'yai-al{ tw ysiAK yviaro !m,V,b; T'n>V;DI yr'r>co dgr>yI ds,x,w" bAj %a; 6

6. ' ' ' ' ' .

! , ().

!!; , , ; ; ; ; ; ; , ; , ;

43. hl'w>[;w> hm'r>mi-vyaime dysix'-al{ yAGmi ybiyrI hb'yrIw> ~yhil{a/ ynIjep.v' WTT Psalm 43:1`ynIjeL.p;t.

1. ' ' '.

, , .

- , ; , ; , ; , ; , ; , ; ; , ; ' , ; , , .`byEAa #x;l;B. %Leh;t.a, rdeqo-hM'l' ynIT'x.n:z> hm'l' yZIW[m' yhel{a/ hT'a;-yKi 2

2. ' ' .

; ? ?

; ( ) ; , ; ; ; , ; ; , ;

`^yt,AnK.v.mi-la,w> ^v.d>q'-rh;-la, ynIWaybiy> ynIWxn>y: hM'he ^T.mia]w: ^r>Aa-xl;v. 3

3. ' ' ' ''.

; .

; ; ; , ; ; ; , ; , ; , -; , `yh'l{a/ ~yhil{a/ rANkib. ^d>Aaw> yliyGI tx;m.fi lae-la, ~yhil{a/ xB;z>mi-la, ha'Aba'w> 4

4. ' ' ' .

, , () , .

, ; ; , ; , ; yn:P' t[oWvy> WNd,Aa dA[-yKi ~yhil{ale yliyxiAh yl'[' ymih/T,-hm;W yvip.n: yxix]ATv.Ti-hm; 5 `yh'l{aw5. ' ' '.

? ? , , .

?; ; , ; ; ; , , ; ' , ; , . . 100.`#r,a'h'-lK' hw"hyl; W[yrIh' hd'Atl. rAmz>mi WTT Psalm 100:11. ' .

; ( ), .

; , ; ; , ; `hn"n"r>Bi wyn"p'l. WaBo hx'm.fiB. hw"hy>-ta, Wdb.[i 2

2. ' ' .

. .

, ; ; , (); ; '- .`Aty[ir>m; !acow> AM[; Wnx.n:a] Alw> al{w> Wnf'['-aWh ~yhil{a/ aWh hw"hy>-yKi W[D> 3

3. ' ' ' .

, , .

- , ; ; ( ) ; ' (); ; - ( ); ()`Amv. Wkr]B' Al-WdAh hL'hit.Bi wyt'rocex] hd'AtB. wyr'['v. WaBo 4

4. ' ' '.

, , , .

; ; ; , ; , ; ; `Atn"Wma/ rdow" rDo-d[;w> ADs.x; ~l'A[l. hA'hy> bAj-yKi 5

5. ' ' .

, ( ).

; : ' , , ; ' (); , ; ,

110.~doh] ^yb,y>ao tyvia'-d[; ynIymiyli bve ynIdoal; hw"hy> ~aun> rAmz>mi dwId'l. WTT Psalm 110:1`^yl,g>r;l.

1. ' ' '.

: : , .

' , ; , ; , ; ; ; ; , ; ; ; `^yb,y>ao br,q,B. hder> !AYCimi hw"hy> xl;v.yI ^Z>[u-hJem; 2

2. ' ' .

, .

, ; , ; , ; , ; ; , ; , - , `^yt,dul.y: lj; ^l. rx'v.mi ~x,r,me vd,qo-yred>h;B. ^l,yxe ~AyB. tbod'n> ^M.[; 3

3. ' ' ' ' .

. , .

; ; ' , , ; , , ; , ; ; -; , ; ; ; ; ()`qd,c,-yKil.m; ytir'b.DI-l[; ~l'A[l. !heko-hT'a; ~xeN"yI al{w> hw"hy> [B;v.nI 4

4. ' ' .

: .

; ; T ; ; ; ' ; , ; , `~ykil'm. APa;-~AyB. #x;m' ^n>ymiy>-l[; yn"doa] 5

5. ' ' '.

, .

; ; ; `hB'r; #r,a,-l[; varo #x;m' tAYwIg> alem' ~yIAGB; !ydIy" 66. ' .

(), ; .

, ; , ; , `varo ~yrIy" !Ke-l[; hT,v.yI %r,D,B; lx;N:mi 7

7. .

, . ; - ; ; 134. ~ydIm.[oh' hw"hy> ydeb.[;-lK' hw"hy>-ta, Wkr]B' hNEhi tAl[]M;h; ryvi WTT Psalm 134:1`tAlyLeB; hw"hy>-tybeB.

1. , ' .

. , .

; ; ; - ; ; ; ; ; .`hw"hy>-ta, Wkr]b'W vd,qo ~k,dey>-Waf. 2

2. '' .

.

`#r,a'w" ~yIm;v' hfe[o !AYCimi hw"hy> ^k.r,b'y> 3

3. ' .

.

, ; ;

150.`AZ[u [;yqir>Bi WhWll.h; Avd>q'B. lae-Wll.h; Hy" Wll.h; WTT Psalm 150:11. 'a .

! , .

; ; A , , , `Ald>GU broK. WhWll.h; wyt'roWbg>bi WhWll.h; 2

2. ' .

, .

' ; , ; , `rANkiw> lb,nEB. WhWll.h; rp'Av [q;teB. WhWll.h; 3

3. ' ' '.

, ().

, ; ; , ; , `bg"W[w> ~yNImiB. WhWll.h; lAxm'W @tob. WhWll.h; 4

4. ' ' '.

, , (). ; , ; ; ()

`h['Wrt. ylec.l.ciB. WhWll.h; [m;v'-ylec.l.cib. WhWll.h; 5

5. '' '' '. , .

; ; ' , .`Hy"-Wll.h; Hy" lLeh;T. hm'v'N>h; lKo 6

6. ' . ! - PAGE 27