180831 modulewijzer pr1 - duurzaamibo.files.wordpress.com€¦ · architectuur, bouwtechniek,...

of 11/11
Modulecode: IGO PR1 03 Modulehouder: Dominic Tegelbeckers Publicatiedatum: augustus 2018 Studiejaar; -last: 2018-2019; 4 ECTS / 112u Opleiding: IGO-bouwkunde Verbonden lectoraat: sustainable building technology MINOR SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGY PROJECT 1 BOUWSTENEN VOOR VERDUURZAMEN MINOR SUS

Post on 24-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Modulecode: IGO PR1 03 Modulehouder: Dominic Tegelbeckers Publicatiedatum: augustus 2018 Studiejaar; -last: 2018-2019; 4 ECTS / 112u Opleiding: IGO-bouwkunde Verbonden lectoraat: sustainable building technology

  MINOR SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGY PROJECT 1

  BOUWSTENEN VOOR VERDUURZAMEN

  MINOR SUS

 • Minor SUStainable building technology, project Bouwstenen voor Verduurzamen

  blad 2

  1. Onderwijs inhoud .................................................................................................................................... 3

  1.1. Context en opbouw ........................................................................................................................ 3 1.2. Kennisgestuurd .............................................................................................................................. 4 1.3. Praktijkgestuurd ............................................................................................................................. 4

  2. Werkwijze en ondersteuning ................................................................................................................... 5 2.1. Lesprogramma ............................................................................................................................... 5 2.2. Begeleiding en werkvorm ............................................................................................................... 6 2.3. Literatuur e.d. ................................................................................................................................ 6 2.4. Uitvoering opdrachten ................................................................................................................... 6

  3. Beoordeling ............................................................................................................................................. 6 3.1. Beoordelingsprocedure .................................................................................................................. 6 3.2. Herkansingsregeling ....................................................................................................................... 8 3.3. Fraude & Plagiaat ........................................................................................................................... 8

  4. Organisatie .............................................................................................................................................. 8 4.1. Module-informatie ......................................................................................................................... 8 4.2. Studiebelasting .............................................................................................................................. 8 4.3. Werkafspraken ............................................................................................................................... 8 4.4. Inleverdata ..................................................................................................................................... 9 4.5. Klachten ......................................................................................................................................... 9

  5. Verantwoording, Competenties ............................................................................................................... 9 bijlage 1: toetsmatrijs

 • Minor SUStainable building technology, project Bouwstenen voor Verduurzamen

  blad 3

  1. Onderwijs inhoud

  1.1. Context en opbouw DE MINOR

  Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van de bouwkunde. Het staat aan de basis van ruimtelijke ordening, architectuur, bouwtechniek, constructies, gebouwinstallaties en de uitvoering. In de minor worden concepten ontwikkeld voor integraal bouwkundige, installatietechnische en constructieve oplossingen. We zoeken naar manieren om gebouwen meer leefbaar, milieubewust, energiezuinig, herbruikbaar, zelfvoorzienend of energieleverend te maken. Daarbij wordt aandacht besteed aan de bijzondere detaillering met duurzame materialen, noodzakelijk voor de realisering van de extreem duurzame concepten. Gezocht wordt naar oplossingen met circulaire grondstoffen, zowel voor water en energie als voor bouwmaterialen. Projecten worden in ateliers uitgevoerd (soms als pressure cookers) op het gebied van innovatieve concepten voor nieuwbouw, herstructurering, renovatie en herbestemming. Ook is er een internationaal project, waarbij in andere maatschappelijke en klimatologische omstandigheden innovatieve oplossingen ontwikkeld moeten worden. BREDER VERBAND:

  Binnen de minor DBO leren toekomstige bouwtechnici, installatietechnici, bouwfysici en duurzaamheidadviseurs integrale adviezen op te stellen en deze vervolgens bouwtechnisch uit te werken. Ook leren ze duurzaamheid te integreren en wordt hun kennis verruimd naar verwante vakgebieden. Dit wordt versterkt door het projectmatig werken aan de projecten. JOUW EIGENSCHAPPEN:

  Een brede blik en creatief kunnen nadenken over je eigen vak. Inventief en gevoelig voor wat anderen willen en ook voor wat je zelf wilt bereiken. Samenwerken, bruggen slaan als er verschillen van inzicht zijn, standpunten helder onder woorden en in beeld kunnen brengen. Je weet dat andere disciplines voor de ontwikkeling van de bouwtechniek van belang zijn en weet daarvan zinvol gebruik te maken. Samenwerken en met anderen je doelen weten te bereiken is belangrijk. OPBOUW EN EERSTE KWARTAAL

  De minor bestaat uit twee kwartalen. Zowel het eerste als het tweede kwartaal bestaat uit drie cursussen en 2 projecten. De cursussen worden op maandag en dinsdag gegeven en vragen ruim 2 dagen totale studietijd. De projecten voornamelijk op donderdag en vrijdag en vragen ook ruim 2 dagen totale studietijd. Het eerste kwartaal bestaat uit de cursussen introductie sustainability (SUSa, 3ECTS), duurzame installaties en bouwfysica (INS, 2ECTS) en onderzoek duurzame ontwikkeling (ODO, 3ECTS). De projecten worden na elkaar gegeven, zodat je altijd maar aan 1 project tegelijk werkt. Het eerste project duurt 6 weken (PR1, 4 ECTS) , gevolgd door project 2 (PR2, 3 ECTS).

  PROJECT BOUWSTENEN VOOR VERDUURZAMEN WONINGBOUW (PR1):

  In het eerste project worden verschillende duurzame concepten (bouwstenen) ontwikkeld voor een woningbouw-project. Het project wordt afgerond met rapportages en presentaties.

 • Minor SUStainable building technology, project Bouwstenen voor Verduurzamen

  blad 4

  1.2. Kennisgestuurd STUDIE:

  Het studie-onderdeel bestaat uit het bestuderen van de opgegeven casus, samen met de opgegeven literatuur en artikelen. Van de casus-studie en artikelen worden door alle studenten zelfgemaakte verslagen/samenvattingen gemaakt, die onderdeel worden van de rapportage.

  1.3. Praktijkgestuurd OPDRACHT:

  De opdracht is gericht op opbouw en materiaalgebruik van vloer, gevel en dak. De vraag is hiervoor extreem duurzame bouwstenen te ontwikkelen. CASUS:

  Circulaire Park Kade is een project waar 17 woningen worden ontwikkeld. Deze woningen moeten zo veel mogelijk Circulair worden. DOEL:

  Het doel van de opdracht is circulaire oplossingen te bedenken die toepasbaar zijn op deze woningbouw. De oplossingen vormen een catalogus van mogelijke elementen.

  TOOLS:

  De concepten zullen getoetst worden met de DCBA methodiek. De DCBA methodiek brengt duurzaam-bouwen aspecten onder de aandacht gericht op de allereerste fase in het bouwproces met weergave van de vele varianten die mogelijk zijn. Het geeft geen afvinklijstje, maar een breed scala aan ideeën.

  FASES:

  Het project bestaat uit 3 fases. De groep wordt opgesplitst in drie deelgroepen die per groep een offerte uitbrengen en concepten ontwikkelen. Na een presentatie van de concepten door de groepen zullen een aantal concepten door de opdrachtgever & begeleiders gekozen worden. Vervolgens zullen deze concepten verder uitgewerkt worden en zal een prototype gebouwd worden. 1. OFFERTE EN PRIJSVRAAG: De opdrachtgever vraagt de projectgroepen om een offerte uit te brengen waarin

  zij hun diensten beschrijven aan de hand van een tijdspad waarbinnen de gevraagde werkzaamheden geleverd moeten worden. Dit is een plan van aanpak dat de (onderzoeks-) stappen beschrijft die ondernomen zullen worden. Immers de opdrachtgever wil ‘waar voor zijn geld’ zien. Een offerte die geen inzage geeft in welke inspanningen de projectgroep gedurende het project zal leveren (inspanningsverplichting), zal in de beroepspraktijk nooit gehonoreerd worden. Deze offerte wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever en begeleiders in week 2. Vervolgens maakt elke projectgroep vijf bouwstenen (componenten) voor het verduurzamen van de woningbouw (denk aan de tijdspanne!). Bij de bouwstenen dient aan de volgende aspecten gedacht te worden: - BIOBASED: is het materiaalgebruik biobased (past het binnen de biologische cyclus)? - HER TE GEBRUIKEN: - UPCYCLED: - LEVENSCYCLUS: wat is de levenscyclus van de bouwsteen? - UITVOERING: hoe is bouwsteen uitvoerbaar? Naast eigen ideeën mag je gebruik maken van alle ideeën die in de projecten van de SUS-ateliers zijn toegepast. Bestudeer deze projecten dus grondig. Maak afgewogen keuzes uit al jullie ideeën. Bedenk ook gelijksoortige alternatieven voor alle vijf bouwstenen. Presentaties door de groepen van de vijf bouwstenen met concept- en principetekeningen en de alternatieven aan de opdrachtgever (week 3). Keuze van opdrachtgever & begeleiders voor uit te werken bouwstenen.

 • Minor SUStainable building technology, project Bouwstenen voor Verduurzamen

  blad 5

  2. UITWERKEN: maak een plan voor het bouwen van een prototype. Bedenk welke bouwmaterialen je nodig hebt. Wat is simpel beschikbaar; wat kan je bij Buurman of Soho krijgen. Wat moet je nu al speciaal bestellen? Werk de gekozen bouwsteen verder uit. Maak voor de bouwsteen 3 factsheets (A3, landscape) en presenteer aan de opdrachtgever (week 5).

  3. PROTOTYPING EN TESTEN: bouw een prototype van de bouwsteen in Innovation Dock en voer onderzoek uit (metingen, testen e.d.). Schrijf een onderzoeksrapport.

  Een voorbeeld van een bouwsteen: luiken voor kozijnen. De luiken kunnen werken als extra isolatie en voor warmte-wering. Alternatieven kunnen zijn: passief kozijn of drie dubbel glas; 2e huid; zonwerend glas. Voorbeeld van een factsheet en voorbeeld MCA (multi criteria analyse) wordt in de les gegeven. Voorbeelden onderzoekscriteria: - Statisch: sterkte, stijfheid, stabiliteit - Bouwfysisch: warmtetransmissie, geluidwerendheid, luchtdichtheid, lichtdoorlatendheid - Herbruikbaar / te scheiden

  AFSLUITING:

  Het eindresultaat van het project bestaat uit één allesomvattende rapportage met tekeningen (factsheets), berekeningen, metingen en presentatie van de uitgewerkte bouwstenen van/door elke groep: - het rapport moet elke bouwsteen beoordelen op de visie/randvoorwaarden; - van de bouwstenen moeten complete tekeningen worden gemaakt en toegelicht met concept-tekeningen,

  berekeningen en metingen; - de mate van duurzaamheid/circulariteit en uitvoerbaarheid/toepasbaarheid moet uitvoerig worden

  behandeld; - het rapport moet een bondige onderbouwing geven van de gemaakte keuzes en afwegingen, alternatieven

  zijn vermeld en als minder interessant aangetoond; - het rapport en de presentatie moet een professionele uitstraling hebben, passend bij laatste-jaars

  studenten; - alle stukken in het rapport moeten voldoen aan de in de praktijk gangbare eisen (zoals de afgelopen

  studiejaren geleerd); - als het eindresultaat niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden wordt deze niet in behandeling genomen.

  2. Werkwijze en ondersteuning 2.1. Lesprogramma

  Zie voor de opdrachten ook 2.4. Uitvoering opdrachten. Deelname aan de ingeroosterde cursus- en projectonderdelen van de cursus is verplicht. Voor afwezigheid zie 4.3. Werkafspraken.

  WEEK PROJECTBIJEENKOMST A (1U) PROJECTBIJEENKOMST B (dond/vrijd)

  PR

  OJE

  CT

  1

  WEEK 1 Inleiding projecten 1e kwartaal Uitleg module.

  Toelichting project door begeleiders Offerte en start bouwstenen en alternatieven

  WEEK 2 OFFERTEPRESENTATIE uitwerken bouwstenen en alternatieven

  WEEK 3 PRESENTATIE BOUWSTENEN Start uitwerking gekozen concepten

  WEEK 4 Uitwerking concepten WEEK 5 PRESENTATIE CONCEPT Prototyping en meten WEEK 6 Afronden/presentatie/rapportage WEEK 7 EINDPRESENTATIE PR1

  Inleveren rapportage Symposium project 2 (dinsdag-vrijdag)

  Lezingen, presentaties, colleges en start pressure cooker

  PR

  OJE

  CT 2

  WEEK 8 pressure cooker pressure cooker (full-time) WEEK 9 pressure cooker pressure cooker (full-time) WEEK 9 PRESENTATIE PR2

  publicatie/reflectie

 • Minor SUStainable building technology, project Bouwstenen voor Verduurzamen

  blad 6

  2.2. Begeleiding en werkvorm De begeleiding van 1x1 en 2x2 lesuren van 50 minuten vinden wekelijks plaats. WEKELIJKSE RAPPORTAGE:

  Oplossingen en resultaten worden wekelijks op vrijdag per e-mail gerapporteerd aan de begeleider middels een kort voortgangs-verslag (1xA4; als puntenlijstje). Correspondentie over de opdracht vindt met name via e-mail (en eventueel telefonisch) plaats. Elke donderdag en vrijdag is per groep overleg en presentatie van de voortgang aan een van de twee begeleiders (peiling). Op maandag zijn presentaties aan de hele groep (week 2, 3, 5 en 7). BEGELEIDING:

  Naast de wekelijkse rapportage en of presentatie op de maandagen zal op donderdag en vrijdag steeds 2 uur begeleiding zijn. Tijdens de besprekingen zullen de studenten het initiatief moeten nemen om vragen te stellen en tussentijds commentaar te vragen op gemaakte keuzes. Uiteindelijk worden de studenten beoordeeld op het eindresultaat. De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd stellen van vragen.

  2.3. Literatuur e.d. Voor studie voor het cursusdeel wordt een literatuurlijst op de website gezet. Hierin staat aangegeven van welke literatuur en artikelen kennis genomen moet worden: www.duurzaamibo.wordpress.com. Verplichte literatuur:

  Architectuur als klimaatmachine, Dobbelsteen e.a. ISBN 9789461057266 Duurzame ideeen & DCBA Methodiek, Peter Teeuw e.a, ISBN 978-94-6104-009-1 Energie vademecum, Boom, ISBN 978-94-6104-02-2, voor studenten gratis, Aeneas.nl

  Aanvullende literatuur/Leermiddelen: Modulewijzer en Artikelen, zie www.duurzaamibo.wordpress.com.

  Werkmodellen (zie [email protected]): Technisch tekenen en Verslaglegging

  2.4. Uitvoering opdrachten Alle rapportage uitvoeren op A3 en gebundeld inleveren.

  3. Beoordeling

  3.1. Beoordelingsprocedure STUDIEPUNTEN EN LENGTE

  De lengte bedraagt 6 weken. Aan het einde (wk. 7) wordt de eindpresentatie gegeven en wordt dit samen met het eindrapport (waarin alle fases) beoordeeld. Bij totaal eindresultaat van een 5,5 of hoger worden 4 ects. toegekend. Het is niet mogelijk voor onderdelen van het vak ects te behalen. PROJECT

  De beoordeling heeft betrekking op de volgende onderdelen: 1. zijn de bouwstenen volledig (COMPLEET) 2. zijn gemaakte keuzes voldoende toegelicht, alternatieven afgewogen (VERDEDIGBAAR) 3. zijn de voorgestelde oplossingen niet tegenstrijdig (BRUIKBAAR) en passen ze bij jullie opgestelde visie

  (VERDEDIGBAAR) 4. is er een basis voor het uitwerken van het concept tot een concreet bouwplan (BRUIKBAAR) 5. is de eindpresentatie met de factsheets en de rapportage compleet en professioneel (COMPLEET) 6. heb je gewerkt op niveau 3 van de competenties (zie hfdst. 5) en was je persoonlijke inzet en inbreng zodanig

  dat je onmisbaar was in het project. Alleen projecten conform voorwaarden zoals opgenomen in hoofdstuk 3 worden in behandeling genomen. EINDCIJFER

  Het eindcijfer, op basis waarvan de studiepunten worden toegekend, wordt bepaald door de verdeling: - de bouwstenen met alternatieven en factsheets: 50% - bouw prototype en testen; onderzoeksrapport: 50%. Het eindcijfer is 2 weken na het inleveren van het eindrapport en de individuele verslagen bekend. Randvoorwaarden beoordeling: 1. Er bestaat aanwezigheidsplicht voor de student. Zie 4.3. Werkafspraken; 2. De docent zal in de verslaglegging reageren op de taalvaardigheid (grammatica en spelling) van de student.

  Indien nodig zal bijscholing worden opgelegd.

 • BEOORDELINGSCRITERIA ONVOLDOENDE (< 5,5) VOLDOENDE (≥ 5,5 - ≤ 7) GOED (> 7 - ≤ 10) ONTWERP Competentie 9 (Managen en Innoveren), Competentie 1 ( Initiëren en sturen), Competentie 2 (ontwerpen),Competentie 3 (Specificeren). Totaal 50%• De student is in staat tot het

  interpreteren van het programma; maken van varianten; onderbouwen van keuze; uitwerken van concept.

  • De student is in staat tot het vormgeven van een opgave. Randvoorwaarden, eisen en doelstellingen formuleren. Proces beschrijven, bewaken en bijsturen.

  • De student is in staat tot het opstellen van een kader vanuit ontwerp; uitwerken van de producten; toetsen op specifieke eisen; maken specificaties.

  • De student kan effectief mondeling communiceren met zijn/haar projectgroep

  Groepsbijdrage 30% Het plan van aanpak is niet volledig en geeft geen/beperkt inzicht in de taakverdeling, tijdsplanning. De uitgangspunten en de onderbouwing zijn beperkt beschreven. Het ontwerp en bijbehorende producten zijn niet/beperkt gerealiseerd.

  Het plan van aanpak omvat alle onderdelen, maar geeft beperkt inzicht in de taakverdeling en de tijdsplanning. De uitgangspunten en onderbouwing zijn in hoofdlijnen beschreven, aan de hand waarvan het ontwerp en de bijbehorende producten (verslag, tekeningen, etc) zijn gerealiseerd.

  Het plan van aanpak is volledig en geeft volledig inzicht in de taakverdeling en tijdsplanning. Het uitgangspunten en onderbouwing zijn uitvoerig beschreven, aan de hand waarvan het ontwerp en de bijbehorende producten zijn gerealiseerd.

  Individuele bijdrage 20% De student heeft zijn/haar taak beperkt uitgevoerd conform plan van aanpak en/of zijn/haar inzet was van beperkte toegevoegde waarde voor de voorbereiding en realisatie van het ontwerp en eindproducten.

  De student heeft taak uitgevoerd conform plan van aanpak, waarmee hij/zij een positieve bijdrage heeft geleverd aan de voorbereiding en realisatie van het ontwerp van de bouwsteen.

  De student heeft zijn/haar taak uitgevoerd conform plan van aanpak en/of zijn/haar inzet was van grote toegevoegde waarde voor de voorbereiding en realisatie van het ontwerp van de bouwsteen.

  Competentie 4 (Realiseren) Competentie 6 (Monitoren, Toetsen en Evalueren), Competentie 7 (Onderzoeken), Competentie 8 (Communiceren en Samenwerken). Totaal 50% • De student is in staat het prototype van

  een bouwsteen te beproeven en daarbij de meetgegevens te registreren

  • De student is in staat om de bevindingen van de beproeving te beschrijven aan de hand van het verwachte testresultaat

  • De student kan effectief mondeling communiceren met zijn/haar projectgroep

  • De student kan alle uitganspunten, het plan van aanpak, het bouwproces, de testmethode en de bevindingen van de beproeving helder presenteren en overzichtelijk rapporteren in een bouwverslag en meetrapport

  Groepsbijdrage 30% De bouwsteen is niet/beperkt beproeft conform de omschrijving, waarbij geen/beperkte meetgegevens zijn verzameld, of zijn geanalyseerd aan de hand van het verwachte testresultaat. De uitgangspunten, het plan van aanpak, het bouwproces, de testmethode en de bevindingen van de beproeving zijn niet/beperkt gepresenteerd en gerapporteerd in een bouwverslag en meetrapport.

  De bouwsteen is beproeft conform de omschrijving, waarbij enkele meetgegevens zijn verzameld en zijn geanalyseerd aan de hand van het verwachte testresultaat. De uitgangspunten, het plan van aanpak, het bouwproces, de testmethode en de bevindingen van de beproeving zijn in hoofdlijnen gepresenteerd en gerapporteerd in een bouwverslag en meetrapport.

  De bouwsteen is beproeft conform de omschrijving, waarbij alle meetgegevens zijn verzameld en zijn geanalyseerd aan de hand van het verwachte testresultaat. De uitgangspunten, het plan van aanpak, het bouwproces, de testmethode en de bevindingen van de beproeving zijn duidelijk gepresenteerd en overzichtelijk gerapporteerd in een bouwverslag en meetrapport.

  Individuele bijdrage 20% De student heeft zijn/haar taak beperkt uitgevoerd conform plan van aanpak en/of zijn/haar inzet was van beperkte toegevoegde waarde voor de beproeving, de analyse van de testresultaten, de presentatie en de verslaglegging.

  De student heeft zijn/haar taak uitgevoerd conform plan van aanpak, waarmee hij/zij een positieve bijdrage heeft geleverd aan de beproeving, de analyse van de testresultaten, de presentatie en de verslaglegging.

  De student heeft zijn/haar taak uitgevoerd conform plan van aanpak en/of zijn/haar inzet was van grote toegevoegde waarde voor de beproeving, de analyse van de testresultaten, de presentatie en de verslaglegging.

 • 3.2. Herkansingsregeling Herkansing:

  Bij onvoldoende eindcijfer kom je in aanmerking voor een herkansingsopdracht. Herkansing zal tijdens de

  beoordeling van de eindpresentatie worden besproken. De herkansingsopdracht zal 2 weken na de

  eindpresentatie moeten worden ingeleverd.

  3.3. Fraude & Plagiaat

  4. Organisatie

  4.1. Module-informatie Modulecode & naam : IGO PR1 01, verduurzamen woningbouw

  Minor : Duurzaam Integrale Bouwtechniek

  Aantal studiepunten : 4 ECTS

  Modulehouder : Dominic Tegelbeckers

  Begeleiders : A. Karssenberg en D. Tegelbeckers

  4.2. Studiebelasting

  Studenttaken (toets, portfolio, opdrachten, eindrapport en presentatie) 4 ECTS

  4 ECTS = 4 x 28 uur = 112 per student = 19 uur/week

  Project: Verplichte bijeenkomsten (6 x 2.5 uur) 15

  Literatuurstudie en verslagen 3,5 uur/week (6 x 3,5 uur) 21

  Projectwerk met groep 12 uur/week (6 x 12) 72

  presentaties (4 uur) 4

  Totaal 112

  4.3. Werkafspraken De project begeleiding van 1x1 en 2x2 lesuren van 50 minuten vinden wekelijks plaats. Het project is atelier-

  werk. Deelname houdt in dat donderdag en vrijdag op het atelier gewerkt wordt. Op het prikbord wordt de

  aanwezigheid dagelijks bijgehouden. Aanwezigheid (minimaal 90%) is verplicht. Studenten die meer dan 1

  dagdeel ongeoorloofd afwezig zijn tekenen zich hierbij automatisch uit, zullen het project in zijn geheel moeten

  overdoen en ook geen recht op herkansing hebben. Afwezigheid altijd vooraf bij docent en groep melden.

  Elke week dient voor de lessen de in het lesprogramma genoemde studiewerk gedaan te zijn en literatuur

  doorgenomen te zijn en daarvan samenvattingen gemaakt.

  Becijfering van de module vindt uiterlijk plaats in week 7 van het kwartaal. Op dat moment is ook bekend wie

  in aanmerking komt voor een herkansing en wanneer die gereed moet zijn. Dit wordt bekend gemaakt tijdens

  de beoordeling van de eindpresentatie. Het behaalde cijfer wordt ingeleverd op het bedrijfsbureau en

  verwerkt in Osiris. De herkansing wordt in principe binnen 10 werkdagen beoordeeld. Resultaten worden

  bekend gemaakt in Osiris.

  Fraude is als de student probeert de inhoudelijke beoordeling op onrechtmatige wijze te beïnvloeden. Onder

  fraude wordt eveneens verstaan als de student een andere student in de gelegenheid stelt onderdelen van zijn

  of haar werk over te nemen. De ingeleverde uitwerkingen van de projecten kunnen worden gescand op plagiaat.

  Onder plagiaat verstaat het instituut: het letterlijk overnemen van teksten zonder correcte bronvermelding.

  Bij constatering van fraude en/of plagiaat wordt de Examencommissie IGO direct geïnformeerd met het verzoek

  tot het nemen van een maatregel. Na een hoorzitting legt de Examencommissie IGO een maatregel op die

  bindend is. Voor de juistheid wordt verwezen naar artikel 9.5 van de Hogeschoolgids van het instituut IGO.

 • Minor SUStainable building technology, project Bouwstenen voor Verduurzamen

  blad 9

  4.4. Inleverdata Wk Product Inleveren bij begin les:

  2 Offerte (incl. presentatie) Les A week 2

  3 Projectboek bouwstenen met alternatieven (incl. presentatie) Les A week 3

  5 Concept presentatie Les A week 5

  7 Projectboek visie, beoordeling, onderzoeksrapport en factsheets (+

  presentatie en pers. verslag)

  Les A week 7

  Te laat inleveren sluit je uit van de beoordeling.

  4.5. Klachten

  5. Verantwoording, Competenties De carrière van een duurzaam integraal bouwtechnicus kan zich afspelen op alle vlakken van de bouwkunde,

  binnen alle disciplines van de bouw. Dat kan zijn binnen de organisatie van een architectenbureau in de vorm

  van projectleider, de technische en organisatorische spil bij de uitwerking en vertaling naar de uitvoering van

  een architectonisch ontwerp, of als duurzaamheidsexpert van een raadgevend ingenieursbureau of van een

  bouwbedrijf. Maar ook bij duurzaamheids-adviseurs kan men ingezet worden om integrale duurzaamheidsscans

  voor projecten uit te voeren en innovatieve oplossingen aan te dragen. Juist de combinatie van kennis op het

  gebied van bouwtechniek en integrale duurzaamheid maakt je een gewilde en bijzondere specialist!

  In deze module wordt gewerkt aan de volgende competenties:

  Het Instituut voor de Gebouwde Omgeving hanteert het reglement klachtenregeling. Deze klachtenregeling is

  verwoord in de bijlage van de Hogeschoolgids van het Instituut IGO.

  Is er een klacht over een tentamen of examen dan dient de student de klacht eerst te bespreken met de

  uitvoerende docent en modulehouder/onderwijsmanager. Leidt die bespreking niet tot een oplossing, dan

  bestaat de mogelijkheid in beroep te gaan bij de Examencommissie IGO (zie hiervoor artikel 3 van het

  reglement klachtenregeling). Het beroepschrift dient geadresseerd te zijn aan de voorzitter van de

  examencommissie en wordt ingeleverd bij het Bedrijfsbureau IGO.

 • Bijlage 1 | Toetsmatrijs Project 1

  Competenties

  Theorie/Methode Leerdoelen Niveau Bloom Weging K I T A S E

  1. Initiëren en sturen Vormgeven van een opgave. Randvoorwaarden, eisen en doelstellingen formuleren. Proces beschrijven, bewaken en bijsturen.

  Ontwerpmethode

  Uitganspunten en proces formuleren • De student leert een programma van eisen op te

  stellen. • Studenten beschrijft het proces om van de

  uitgangspunten tot een geslaagd ontwerp en bijbehorende eindproducten voor onderbouwing te komen.

  X X

  50%

  2. Ontwerpen Interpreteren en opstellen van het programma; maken van varianten; onderbouwen van keuze; uitwerken van concept.

  Circulair denken en ontwerpmethode

  Samenstellen • De student heeft kennis én begrip van de biologische

  en technologische materialenkringloop en is daarmee in staat om producten en bouwstenen onderling te vergelijken en een onderbouwde afweging te maken.

  • De student kan een bouwsteen modelleren.

  X X X X

  3. Specificeren Opstellen kader vanuit ontwerp; uitwerken van de producten; toetsen op specifieke eisen; maken specificaties

  Werkvoorbereiding Onderbouwen samenstelling en bouw- en beproevingsproces omschrijven

  • De student leert specificaties van de bouwsteen te onderbouwen

  • De student leert eigenschappen van bouwsteen presentabel te maken m.b.v factsheets.

  • De student is in staat om het bouwproces van een bouwsteen te omschrijven, inclusief overzicht van benodigde materialen

  • De student is in staat om de beoogde beproevingsmethode te omschrijven, inclusief het verwachte testresultaat.

  X X X X

  9. Managen en Innoveren Processen aansturen om doelen te realiseren; zelf-sturend en reflectief op eigen functioneren; proactief en innovatief handelen; buiten de kaders denken en werken

  Managen Plan van aanpak en organisatie • De student is in staat om een plan van aanpak op te

  stellen voor de realisatie van een bouwsteen, inclusief taakverdeling, tijdsplanning en kostenoverzicht

  X X X

 • Minor SUStainable building technology, project Bouwstenen voor Verduurzamen

  blad 11

  SUSateliers, 180831

  4. Realiseren Realisatie voorbereiden met proces en middelen (wie, wat en wanneer); uitvoering doen en bewaken; controle op product; opleveren product

  Maaktechniek Prototype en proefopstelling maken • De student is in staat om het prototype en de

  beoogde proefopstelling te realiseren aan de hand van het plan van aanpak

  X X

  6. Monitoren, toetsen en evalueren Opgeleverde resultaten objectief bewaken en beoordelen; maken en inbrengen van aanpassingen en verbeteringen; evalueren proces

  Monitoren Prototype beproeven en meten • De student is in staat het prototype van een

  bouwsteen te beproeven en daarbij de meetgegevens te registreren

  X X X

  50%

  7. Onderzoeken Vraagstuk analyseren en vraag identificeren; opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek

  Onderzoeken Bevindingen analyseren • De student is in staat om de bevindingen van de

  beproeving te beschrijven aan de hand van het verwachte testresultaat

  X X X

  8. Communiceren en Samenwerken Informatie overbrengen, intern en extern; constructief afstemmen en samenwerken

  Communiceren Samenwerken en Rapportage • De student kan effectief mondeling communiceren

  met zijn/haar projectgroep • De student kan alle uitganspunten, het plan van

  aanpak, het bouwproces, de testmethode en de bevindingen van de beproeving helder presenteren en overzichtelijk rapporteren in een bouwverslag en meetrapport

  X X