18 bolile infectioase la iepuri.pptx

22
7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 1/22 Tema 18 :Bolile infecţioase ale iepurilor

Upload: anonymous-ngxbcczt7r

Post on 18-Feb-2018

253 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 1/22

Tema 18 :Bolile infecţioase ale iepurilor

Page 2: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 2/22

  lanul lecţiei:

18.1. Boala Hemoragică a iepurilor

18.2. Mixomatoza iepurilor

18.3. Stomatita infecţioasă la iepuri

18.. Masuri profilactice ale !olilor

infecţioase

Page 3: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 3/22

18.1. SINDROMUL HEMORAGIC AL IEPURELUI(boală hemoragică virală a iepurilor)

Boalăinfecţioasă virală

Perioada deincubaţie 48-72 de ore

Sursele de infecţie:iepurii bolnavi, ceipurtători de virus

Cei mai receptivisunt iepurii de casă,cu vârste de peste 2

luni

Se transmite: prin furaje,apa, diferite obiecte,mijloace de transport,

personal, rozătoare, insecte

Pătrunde pe cale bucală, cutanată şi

respiratorie.

Page 4: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 4/22

EvoluţiaSupraacută

Sindrom

hemoragic

Morbiditateşi

mortalitateridicată Căderi în

decubit şimoarte în

circa 24 deore

Page 5: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 5/22

EvoluţiaAcută

 Abatere,

febră

 Jetajspumos

hemoragic,diaree,hematurie

Convulsii

Page 6: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 6/22

 TABLOUL CLINIC

Sindromul hemoragic aliepurelui

 Jetaj spumos hemoragic

Page 7: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 7/22

 TABLOULMORFOPATOLOGIC

Sindromul hemoragic aliepurelui

Hemoragii în intestine Hemoragii hepatice

Page 8: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 8/22

18.2.M"#$M%&$'%

Boală

infecţioasă

(irală

  erioa)a )e

incu!aţie *

+ zile

Sursele )e infecţie:

iepurii !olna(i,

insectele -ematofage

ei mai recepti(i

sunt iepurii )e

casă, cu (/rste )e

peste 1 lună

ătrun)e prin

contact )irect 0i prin

n epăturile )e

/n ari, mu0te s.a..

%re caracter sezonier,

poate fi pe tot parcursul

anului, n cazul c/n) se

nt/lnesc (ectorii )e

răsp/n)ire a !olii

Page 9: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 9/22

(oluţia

%cută

Slă!ire

!ruscă, cu

apetitul le

nesc-im!at

4e!ră,

rinită

M"#$%M

5n zona

genitală, n

zona

urec-ilor,

!otului,

pleoape

6n ultimele

2 săptăm/ni

animalele

i pier)

pofta )e

m/ncare 0i

mor

Page 10: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 10/22

(oluţia

ronică

Slă!ire

!ruscă, cu

apetitul le

nesc-im!at

 Tumori după10-15 zile, lanivelul labelor,urechilor, şi alnasului Mortalitatea

ridicată de

circa 95 - 100%

Page 11: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 11/22

 Tratament propriu-zis nu există, profilaxiaconstă din vaccinarea obligatorie cu un vaccinheterolog. Imunitatea apare la 7-10 zile după

administrare, pe o perioada de 6 luni.

Insecte hematofage

Page 12: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 12/22

 TABLOUL CLINIC

Mixomatoza

Mixoamele la nivelulpavilionului urechii

Page 13: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 13/22

Mixoamele la nivelulpleoapelor şi al

nasului

Mixoamele la nivelulorganelor genitale

Page 14: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 14/22

18.3.Stomatita infecţioasă la iepuri

"nflamaţia straturilor superficiale ale mucoasei

!ucale, cu formarea )e (ezicule pline )e lic-i)

limpe)e, 7imensiunile (eziculelor (ariază )e la

mărimea unui (/rf )e ac la un !o! )e mazăre sau

c-iar mai mari 5!ule.

Page 15: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 15/22

4ura8e  •   %lterate

•  Mucigăite

9esturi

in)ustrial

e

•7upă

fermentarea

alcoolică

Trecerea animalelor de la un tipde alimentaţie la altul.

Ex. tineretul care trece de laalimentaţia lactată la cea

grosieră.

Page 16: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 16/22

 Vezicule raspîndite pe marginea

internă a buzelor, în jurul limbii, lanivelul barelor, la comisuri şi peşanţul gingivolabial.

Sensibilitatea mucoasei este extremă.Mirosul gurii este fad la început,devenind uşor fetid după deschidereaveziculelor.

Ptialismul este abundent,pseudotrismusul intens careumecteaza tot trenul anterior şi faţa,

Simptomatologia

Page 17: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 17/22

    •&

    •S

c

    •7

7iagnosticul

    •3;

i

(oluţia

    •3

    •6c

  rognosticul

  rofilaxie

Page 18: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 18/22

"zolarea unităţilor zoote-nice

4iltru sanitar

arantina profilactică

777

%c-iziţionarea animalelor )oar )in zone in)emne

)e !oală

"nstruirea proprietarilor pri(in) ntreţinerea

animalelor 0i profilaxia !olilor

ontrolul me)ical al ngriitorilor

%menaarea teritoriului

18.. Măsuri profilactice n !olile

infecţioase la iepuri

Page 19: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 19/22

 Vaccinarea

Monitoringul în domeniu

Dezinfecţia de necesitate

  rofilaxia specială a !olilor infecţioase

Page 20: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 20/22

Metode de profilaxie a bolii hemoragice

• Se vor folosi vaccinuri monovalente inactivate şivaccinuri associate

• Se vor vaccina tineretului cunicul la vârsta de45 zile

•  Iepurii vaccinaţi vor căpăta o imunitate până la6 luni. Revaccinarea se v-a efectua conform

instrucţiunii de folosirea vaccinului.Metode de profilaxie a Mixomatozei

• Vaccinuri vii monovalente, din tulpina B-82,vaccinuri asociate

•  Se vor vaccina tineretului cunicul la vârsta de28-30 zile

• Se va respecta intervalul de 2 săptămâni întreadministrări, revaccinarea se face apoi din 6 în6 luni

Page 21: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 21/22

Profilaxia specială a bolilorinfecţioase

Page 22: 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

7/23/2019 18 Bolile infectioase la iepuri.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/18-bolile-infectioase-la-iepuripptx 22/22

Profilaxia specială a bolilor

infecţioase