17 september - ana upu nieuwsbrief nr...activiteiten lsmo najaar 2015 datum activiteit plaats tijd...

5
LSMO >> September2015 Nr. 03 Nieuwsbrief Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen Voor zorg en welzijn Molukse Ouderen LSMO Nieuwsbrief September 2015 17 september De Stichting Jajasan Alphen 1965-2015 gaf een regenachtige dag kleur met de presentatie van het boek ‘Van Am- bon Manisé naar de Bomenbuurt, 50 jaar Moluks erfgoed Alphen aan den Rijn’. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan H.M. Koningin Maxima en Nyora Sitanala, vertegenwoordigster van de eerste generatie in de Molukse wijk. Na een tradioneel ontvangst en een korte dienst, sprak de koningin on- der andere met de ouderen tijdens een korte rondleiding in de kerk Lachai Roi. 17 september werd voor hen een onver- getelijke dag. 20 Augustus Samenwerking Woonzorgcentrum Raffy, Stichting Pelita en LSMO officieel De organisatie van het Djalan Pienter Kennisnetwerk dat deze zomer is gevormd, ligt in handen van Wzc Raffy, Stichting Pelita en LSMO. Deze drie organisaties hebben hiertoe een overeenkomst getekend op 20 augustus jl. bij Wzc Raffy. Een van de doelen is het netwerk van genoemde organisaties te versterken door contacten en organisaties – uit het formele en informele circuit - te inventariseren, te leren kennen en te verbinden. Hierdoor kunnen zorg- en welzijnvragen van de doelgroep tijdig gesignaleerd en opgevangen worden. Juan Seleky (LSMO), Harriët Ferdinandus (Pelita), Gert van der Pluijm (Raffy). Koningin Maxima spreekt met Molukse ouderen in Alphen aan den Rijn.

Upload: others

Post on 21-Jun-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 17 september - Ana Upu Nieuwsbrief Nr...Activiteiten LSMO Najaar 2015 Datum Activiteit Plaats Tijd Voor wie 30 sept. Voorlichting veranderingen in de zorg met Zorg Verandert Lunteren

Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen

LSM

O>> September 2015 Nr. 03

>> September2015 Nr. 03

Nieuwsbrief

Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen

Voor zorg en welzijn Molukse Ouderen

LSMO Nieuwsbrief September 2015

17 september

De Stichting Jajasan Alphen 1965-2015 gaf een regenachtige dag kleur met de presentatie van het boek ‘Van Am-bon Manisé naar de Bomenbuurt, 50 jaar Moluks erfgoed Alphen aan den Rijn’. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan H.M. Koningin Maxima en Nyora Sitanala, vertegenwoordigster van de eerste generatie in de Molukse wijk. Na een tradioneel ontvangst en een korte dienst, sprak de koningin on-der andere met de ouderen tijdens een korte rondleiding in de kerk Lachai Roi. 17 september werd voor hen een onver-getelijke dag.

20 Augustus

Samenwerking Woonzorgcentrum Raffy, Stichting Pelita en LSMO officieelDe organisatie van het Djalan Pienter Kennisnetwerk dat deze zomer is gevormd, ligt in handen van Wzc Raffy, Stichting Pelita en LSMO. Deze drie organisaties hebben hiertoe een overeenkomst getekend op 20 augustus jl. bij Wzc Raffy. Een van de doelen is het netwerk van genoemde organisaties te versterken door contacten en organisaties – uit het formele en informele circuit - te inventariseren, te leren kennen en te verbinden. Hierdoor kunnen zorg- en welzijnvragen van de doelgroep tijdig gesignaleerd en opgevangen worden.

Juan Seleky (LSMO), Harriët Ferdinandus (Pelita), Gert van der Pluijm (Raffy).

Koningin Maxima spreekt met Molukse ouderen in Alphen aan den Rijn.

Page 2: 17 september - Ana Upu Nieuwsbrief Nr...Activiteiten LSMO Najaar 2015 Datum Activiteit Plaats Tijd Voor wie 30 sept. Voorlichting veranderingen in de zorg met Zorg Verandert Lunteren

Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen

LSM

O>> September 2015 Nr. 03

2 juli Djalan Pienter Kennisnetwerk Bij Wzc Rumah Kita in Wageningen werd op 2 juli de Djalan Pienter inspiratiedag gehouden. Daar werden aan het begin van de middag de ervaringen van de basisscholing uitgewisseld. Medewerkers van Wzh Waterhof en Leilinde, van Rumah Kita en Humanitas de Evenaar, van Nusantara en tante Louise Vivensis waren aanwezig om hun ervaringen te delen met medewerkers van Raffy en Pelita en met vrijwilligers van LSMO. Het ochtendprogramma werd afgesloten met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen Wzh locatie Waterhof, Humanitas locatie De Evenaar, Zinzia Rumah Kita, Vivensis tante Louise, Raffy, Pelita en LSMO. Met de ondertekening gaat Djalan Pienter door als kennisnetwerk waarin de verschillende partners zich inzetten voor de ontwikkeling en voortzetting van cultuurspecifieke zorg ten behoeve van Indische en Molukse ouderen in intramurale en extramurale setting.Na de lunch werden er workshops verzorgd waarin alvast getoond werd hoe in de vervolgmodules ingegaan zal worden op traumasignalering, complementaire en palliatieve zorg en op cultuurspecifiek elementen omtrent communicatie en bejegening. Dagvoorzitter Wim Manuhutu praatte de onderdelen van de middag kundig aan elkaar. En met de muzikale klanken van Wim Lohy, Anna Makaloy en Dwight Muskita werd een bijzondere middag afgesloten. In het najaar staan de eerste scholingen alweer gepland en maakt het Djalan Pienter team zich op voor het programma van 2016. Zie ook www.djalanpienter.nl

Vlnr: Martien Heeffer-Humanitas De Evenaar, Jan Willem van den Dool-Wzh Waterhof, Shoona Tahitu- Vivensis tante Louise, Harriet Ferdinandus-Stichtin Pelita, Gert van der Pluijm- Wzc Raffy, Tanja Poortinga-Zinzia Rumah Kita en Crams Nikijuluw-LSMO.

Page 3: 17 september - Ana Upu Nieuwsbrief Nr...Activiteiten LSMO Najaar 2015 Datum Activiteit Plaats Tijd Voor wie 30 sept. Voorlichting veranderingen in de zorg met Zorg Verandert Lunteren

Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen

LSM

O>> September 2015 Nr. 03

Plenaire sessie & tafelgesprekken op 2 juli bij Rumah Kita.

15 juni Vervolg actieplan ‘Ouderen in Veilige Handen’

Op 15 juni werden de vervolgacties in het kader van de doorstart van het Landelijk Actieplan Ouderen in veilige handen, door de staatssecretaris, Martin van Rijn, bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in het Theater aan het Spui in Den Haag. Niet bij toeval werd deze dag hiervoor gekozen, het was die dag namelijk de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Er werd teruggeblikt op de vier jaar waarin ook het NOOM hard gewerkt heeft om met ruim 6.500 oudere migranten in gesprek te gaan over verschillende situaties waarin sprake kan zijn van ouderenmishandeling. LSMO heeft tijdens 18 bijeenkomsten ca. 900 mensen weten te bereiken aan de hand van voorlichting en gesprekbijeenkomsten. In de periode 2015 -2017 kent het Landelijke Actieplan Ouderen in veilige handen vijf vervolgacties:1. Het taboe doorbreken 2. Van handelingsverlegen naar handelingsvaardig 3. Ontspoorde mantelzorg voorkomen 4. Veilig financieel ouder worden 5. Versterking justitiële inzetKijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl en zoek op ‘ouderen in veilige handen’

Vertegenwoordigers van deelnemende organisaties aan het Actieplan Ouderen in veilige handen.

Page 4: 17 september - Ana Upu Nieuwsbrief Nr...Activiteiten LSMO Najaar 2015 Datum Activiteit Plaats Tijd Voor wie 30 sept. Voorlichting veranderingen in de zorg met Zorg Verandert Lunteren

Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen

LSM

O>> September 2015 Nr. 03

13 juni Uitwisseling van ervaringen bij Raffy Als van ouderen gevraagd wordt om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, hoe zit het dan met het sociale vangnet van de ouderen om dit mogelijk te maken. Hier-over spraken ouderenwerkgroepen en enkele vertegenwoordigers van wijkraden uit Moordrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Breda met elkaar op 13 juni in wzc Raffy. De ochtend maakte deel uit van de cursus die de vrijwilligers van Rumah Orang Tua Tua uit Moordrecht volgen in het kader van deskundigheids-bevordering voor vrijwilligers. Rein Sohilait besprak met de deelnemers hoe om te gaan met lastige situaties, met doorbreken van taboes en met inzicht krijgen in ver-schillende referentie kaders. In de middag sloten de vrijwilligers uit de andere plaat-sen aan. Aan de hand van voorbeelden uit de eigen omgeving werden ervaringen uitgewisseld, teruggekoppeld en vervolgafspraken gemaakt. De ontmoeting maakte duidelijk dat er zeker behoefte is aan meer samenwerking in de regio. Nieuwe vrijwil-ligers zijn enthousiast gemaakt. Na de zomer horen we hier vast meer van.

Tafelgesprekken & plenair.

Vrijwilligers voor ouderen uit Krimpen en Capelle aan den IJssel, Moordrecht en Breda.

Page 5: 17 september - Ana Upu Nieuwsbrief Nr...Activiteiten LSMO Najaar 2015 Datum Activiteit Plaats Tijd Voor wie 30 sept. Voorlichting veranderingen in de zorg met Zorg Verandert Lunteren

Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen

LSM

O>> September 2015 Nr. 03

Activiteiten LSMO Najaar 2015

Datum Activiteit Plaats Tijd Voor wie

30 sept. Voorlichting veranderingen in de zorg met Zorg Verandert

Lunteren Kerkgebouw Bethanie Van Limburg Stirumstraat 25 6741WR Lunteren

19.00-21.30 Vrijwilligers Moluks ouderenwerk Lunteren, Ede, Barneveld

7 oktober Voorlichting dementie ism Wzc Westerkim

HoogeveenZuidwoldiger weg 7 7908AC Hoogeveen

19.30-21.00 inloop vanaf 19.00 uur

Vrijwilligers ouderenwerk, ouderen en hun familie, belangstellenden Hoogeveen

Symposium Interculturele zorg; presentatie project Geloven in Samenleven & LSMO

AmersfoortBergkerk Dr.A. Kuyperlaan 2 3818 JC Amersfoort

12.30-16.30 Betrokkenen bij de pilot uit Breda en geïnteresseerden voor vervolg uit Hoogeveen

8 oktober Voorlichting veranderingen in de zorg met Zorg Verandert

Assen Rehoboth kerk Tumulusstraat 1 9406 KX Assen

10.00-14.00 Vrijwilligers Moluks ouderenwerk Assen en Bovensmilde

31 oktober Ouderendag en voorlichting veranderingen in de zorg met Zorg Verandert

AmsterdamKerk De BronWillem Kloosstraat 11064 ST Amsterdam

10.00–17.00 Vrijwilligers Moluks ouderenwerk en streekgemeenten Noord Holland waaronder gemeente Gunung Batu

14 november Landelijke Mantelzorgdag LSMO, thema ‘Zorg Verandert’

AssenRehoboth kerk Tumulusstraat 1 9406 KX Assen

11.00-18.00 Molukse mantelzorgers en vrijwilligers betrokken bij Moluks ouderenwerk uit het hele land

Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de Nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar:[email protected] met als onderwerp ‘afmelding nieuwsbrief’.

Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen Bernard de Wildestraat 400 4827 EG Breda E: [email protected] Coördinator: Jeanny Vreeswijk Manusiwa T: 06 300 24524 E: [email protected] www.lsmo.nl

© N

us Ta

hitu

21-0

9-20

15