16 programe tv i z c - informatia 16 informa\ia zilei programe tv vineri 8 februarie 2013 a n u l v

Download 16 Programe TV i Z C - Informatia 16 Informa\ia zilei Programe TV vineri 8 februarie 2013 A n u l V

Post on 29-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 16 Informa\ia zilei vineri 8 februarie 2013Programe TV

  A n

  u l

  V II

  I

  N r.

  3 8

  9

  8 .0

  2 -

  1 4

  .0 2

  S

  e d

  is tr

  ib u

  ie g

  ra tu

  it `

  m p

  re u

  n [

  cu “

  In fo

  rm a\

  ia Z

  il ei

  M a r i o n

  C o t i l l a r d

  `n “La vie en rose“

  vineri, la Pro Cinema, de la ora 20.00

 • 7.00 Stăpâna (s/r) 8.00 Teleshopping 8.30 Pove;tiri adevărate (r) 9.30 Teleshopping 10.00 Dragoste ;i luptă (s/r) 11.00 Patimile in- imii (s/r) 12.00 Tele- shopping 12.30 Rosa Diamante (s/r) 13.30 Teleshopping 14.00 In- imă de țigan (s/r) 15.30 Stăpâna (s) 16.30 Po- ve;tiri adev[rate 17.30 Dragoste ;i lupt[ (s) 18.30 Patimile inimii (s) 19.30 Rosa Dia- mante (s) 20.30 Inimă de țigan (s) 22.00 Po- ve;tiri de noapte 22.30 Teresa (s) 23.30 Lara (s) 0.30 Pove;tiri ade- vărate (r) 1.30 Inimă de țigan (s/r) 3.00 Pove;tiri de noapte (r) 3.30 Teresa (s/r) 6.00 Stăpâna (s/r)

  7.00 Frumoasa Ceci (s/r) 8.00 Iubiri secrete (r) 9.00 Teleshopping 9.30 Enron< Ascensi- une ;i declin (dramă) 11.45 Frumoasa Ceci (s) 13.00 Teleshopping 13.30 NCIS< Anchetă militară (s) 14.30 Teleshopping 15.00 Sport, dietă ;i o vedetă (r) 15.15 Focus Mon- den (r) 16.00 Iubiri se- crete 17.00 Trăsniții 18.00 Focus 18 19.00 Focus sport 19.30 Cirea;a de pe tort 20.30 Academia lui Horia 21.45 Mondenii 22.15 Trăsniții 23.30 Copiii iadului (co.) 1.30 Focus (r) 3.00 Tră- dați în dragoste 3.30 Trăsniții (r) 4.00 En- ron< Ascensiune ;i de- clin (f/r) 6.00 Cirea;a de pe tort (r)

  7.00 Telejurnal 9.00 Leg- enda cavalerului r[t[citor ;i a frumoasei Raz[ deLun[ (s) 10.30 Ora de business (r) 11.20 Pe scurt despre orice 11.30 O dat[- n via\[ 12.30 Oameni care au schimbat lumea (r) 12.40 Zeul r[zboiului (r) 14.00 Telejurnal 14.45 Co- morile din insule 15.15 Teleshopping 15.30 Tri- buna partidelor parla- mentare 16.00 Parlamentul Rom]niei 17.00 e-Forum 17.30 Oameni care au schimbat lumea (r) 17.40 Zeul r[zboiului (s) 19.00 Ora de business 19.45 Sport 20.00 Telejurnal 21.00 M[l[ele de 5 stele 22.10 Supranatural< O mare de suflete (f) 23.55 Ora de business (r) 0.45 Nu ne pred[m! (r) 2.25 Comorile din insule (r) 2.50 Oameni care au schimbat lumea (r) 3.00 Pe scurt despre orice (r) 3.10 Sport (r)

  7.00 :tirile Pro Tv *Ce se `nt]mpl[, doctore? *Omul care aduce cartea 10.00 Tânăr ;i nelini;tit (s/r) 11.00 Mesaje periculoase (f/r) 13.00 :tirile Pro Tv 13.45 visul american (co.) 16.00 Tânăr ;i nelini;tit (s) 17.00 :tir- ile Pro Tv 17.30 Happy Hour 19.00 :tirile Pro Tv 20.30 Anotimul Vrăjitoarei (acț.) 22.30 Corup\ie `n Cartierul Chinezesc (thriller) 0.30 G (dramă) 2.30 Apropo Tv (r) 3.30 vi- sul american (f/r) 5.30 Happy Hour (r)

  7.30 Ca-n desene animate (s) 8.30 Bebe (s) 9.30 News Radio (s)10.00 Teleshopping 10.30 News Radio (s) 11.00 Tom ;i Jerry (da) 12.00 Teleshop- ping 12.30 Happy Hour 14.30 News Radio (s) 15.30 Regina din Sud (dramă) 17.15 Armata în pa;i de dans (co.) 19.00 La Bloc (s) 20.00 La vie en rose (biogr.) 23.00 Commando de noapte (acț.) 0.45 Curierul morții (acț.) 2.30 Dinastia Tu- dorilor (s) 4.15 Îngerii lui Charlie< Asia (s)

  6.30 Floricienta (s) 7.30 Iubire ascunsă (s) 9.30 Teleshopping 10.00 Draga mea pri- eten[ 12.30 :tirile Kanal D 13.15 Te vreau lângă mine 14.45 Teleshopping 15.30 Fatmagul (s) 16.45 Drept la \int[ 18.45 :tirea zilei 19.00 :tirile Kanal D 20.00 Săracii copii bogați (r) 21.30 Pe banii p[rin\ilor (r) 23.00 Gardianul (acț.) 1.00 :tirile Kanal D (r) 2.00 Pe banii părinților (r)

  6.00 Buffy, spaima vam- pirilor (s) 9.00 Farmece (s) 10.00 Hercule Poirot< Asasinat pe terenul de golf (f) 12.00 So\ii de militari (s) 13.00 Ofi\eri `ncep[tori (s) 14.00 Farmece (s) 15.00 R[- pirea (f) 17.00 Hercule Poirot< Martorul mut (s) 19.00 So\ii de militari (s) 20.00 Ofi\eri `nce- p[tori (s) 21.00 Mo;- tenire terifiant[ (f) 23.00 Pl[cerea de a ucide (f) 1.00 Lege ;i ordine (s) 3.00 So\ii de militari (s)

  TVR 1 Pro TV Pro Cinema Acas` TV Prima TV Kanal D

  Diva Universal

  Ligia Munteanu, “Telejurnal” - 20.00

  Ana Claudia Talancon,

  “Visul american” - 13.45

  Fred Astaire, “Armata `n pa;i de dans” - 17.15

  Andreea P[tra;cu, “Inim[ de

  \igan” - 20.30 “Academia

  lui Horia” - 20.30

  7.00 :tirile B1 Tv 10.00 Butonul de panic[ 12.00 :tirile B1 Tv 14.00 Talk B1 15.00 :tirile B1 Tv 16.00 Talk B1 17.00 :tirile B1Tv 18.30 Aktualitatea B1 20.00 :tirile B1TV 21.00 Ultimul cuv]nt 23.00 Lumea lui Banciu 0.00 :tirile B1 Tv 1.00 Ultimul cuv]nt (r) 2.40 :tirile B1 (r)

  B1 TV

  9.30 Sanie< Campionatul Mondial 10.30 Sporturi de iarn[< Ski Pass (r) 10.45 Schi alpin< Campionatele Mondiale, la Schlad- ming, Austria (live) 11.45 Biatlon< la Nove Mesto (r) 13.15 Schi alpin< CM la Schladming (live) 14.30 Schi alpin< CM 15.45 Ci- clism< Turul Qatarului 16.45 Sanie< la Lake Placid (live) 19.00 S[rituri cu schiurile 20.00 Atletism< Concurs de sal[, la Dus- seldorf (live) 22.00 Box< Mai mare= mai bun (live)

  6.45 Baronii (r) 7.00 Ba- ronii (r) 7.30 Clipuri 8.00 Framework for Democ- racy (r) 8.30 Euroferma (r) 9.00 Sed Lex (r) 9.30 Baronii (r) 10.00 Frame- work for Democracy 10.30 Clipuri 11.00 S[rut m]na, mam[! (r) 13.00 Clipuri 13.30 Albumul Na\ional (r) 15.45 Dra- goste ;i putere 16.45 Clipuri 17.00 Baronii (s) 17.30 Sare ;i piper (r) 19.30 :tiri 20.15 R[zboi- nicul (s) 21.30 Lec\ia fi- nal[ (f) 23.45 :tiri (r) 0.30 Albumul Na\ional (r) 2.30 :tiri (r) 3.15 S[rut m]na, mam[! (r) 5.00 American Cinema (r)

  6.00 Secrete `n Paradis (s) 8.00 Petreceri la gr[tar 9.00 Ceva gustos 10.00 Ellen Show 11.00 Anna ;i Kristina Beauty 11.45 Food Safari 12.30 Te iubesc la infinit (s) 14.00 Dr. Oz (r) 15.00 Iubiri mondene< Leg[turi per- iculoase 16.00 Pas[rea spin (s) 17.30 Prin\esa procuror (s) 19.00 Ally McBeal (s) 20.00 Pro- danca ;i Reghe< Aven- tura american[ 22.00 Dr. Oz 23.00 F[r[ ap[rare (f) 1.00 Pas[rea spin (r)

  6.00 :tiri din or[ `n or[ 15.00 Lifetime News 16.00 Newsroom 18.00 Realitatea de la 18.00 18.30 Edi\ie special[ 20.00 Prime Time News 21.00 Realitatea la raport 23.00 Ultima or[ 0.00 Realitatea de la 0.00

  6.30 Pitici de var[ (r) 7.30 Condamnata (r) 8.45 Des- tine `mplinite (r) 9.45 Su- flete pereche (r) 11.00 Cu- loarea fericirii (s) 12.15 v]n[torii de sclavi (s) 13.45 Cuceritorul (r) 15.15 vou[ (r) 15.30 Dragoste dulce amar[ (s) 17.20 Con- damnata (s) 18.30 :tiri Na\ional Tv 19.15 Destine `mplinite (s) 20.15 Suflete pereche (s) 21.15 Cuceri- torul (s) 22.30 Ora;ul `n fl[c[ri (f) 0.45 Dragoste dulce-amar[ (r) 1.45 Ora- ;ul `n fl[c[ri (r)

  6.25 Cerc de gospo- dari 6.40 :tiri 7.00 Expres Carpa\i 7.30 :tiri 7.35 Magazin pentru minorități 8.30 :tiri 8.35 Atin- gere `ngereasc[ (s) 9.30 :tiri 9.35 Mag- azin ecologic 10.30 “Brazii sunt rari, as- ta-i problema...” (do.) 10.50 vara la Balaton 12.00 ~n haine mil- itare (s) 13.00 Clopo- tul 13.02 :tiri 13.10 Poezie 13.20 Öreg- berény (s) 14.00 Co- ;ul cu dorin\e 16.00 Metrourile lumii (s.do.) 16.55 Zodiac- ul (s.do.) 17.30 Harta 18.05 MacGyver (s) 19.00 :tiri 19.25 Sport 19.35 Gura lu- mii 20.05 Atingere `ngereasc[ (s) 20.55 Zodii (s) 21.45 :tiri 21.50 Sport 22.00 O femeie curată (s) 22.50 Kultikon 23.10 Wallander (s) 0.40 Păcat și ispășire (teatru) 3.00 Concerte pe vaporul A38 3.50 Imn 3.55 :tiri 4.00 Harta 4.30 Co;ul cu dorin\e

  Euforia Realitatea TV Eurosport N24 Plus Duna TVNa]ional TV

  2 Informa\ia zilei vineri 8 februarie 2013Programe TV

  Director general - D. P[curaru Director editor - Ilie S[lceanu Director revista Poesis - George Vulturescu

  Redactor ;ef suplimente - Adriana Zaharia (Informa\ia Zilei de Duminic[, Informa\ia Tv, Informa\ia SF)

  Redac\ia Satu Mare< str. Mircea cel B[tr]n nr. 15

  Satu Mare, cod 440012 Telefon< 0261-767300

  e-mail< redactiasm@informatia-zilei.ro

  I ISSN 1222-4715

  www.informatia-zilei.ro

  Informa]ia TV

  Informa]ia TV

  Informa]ia TV

  Filmul seriiFilmul serii

  6.00 Ora de ;tiri (r) 7.00 Baronii (r) 8.00 Framework for Democ- racy (r) 8.30 Euroferma (r) 9.00 Sed Lex (r) 9.30 Baronii 10.00 Frame- work for Democracy 10.30 Clipuri 11.00 S[rut m]na, mam[! (r)13.00 Clipuri 13.30 Albumul Na\ional (s) 15.45 Dragoste ;i putere (r) 17.00 Baronii18.00 Telejurnal 19.00 Tan- dem de ;oc (s) 19.55 Lumea modei 20.10 Tr[ie;te\i via\a! II 21.55 Lumea modei 22.00 Ora de ;tiri 23.00 Zon@IT 23.35 Sibiu Jazz Festival 0.35 Acadeaua 1.30 Tr[ie;te- \i via\a! (r) 3.10 Tran- scenden\e (r) 3.35 Fes- tivalul Radiro (r) 4.30 Piersic Show (r) 5.20 Mesager

  6.00 Observator 8.00 Neatza cu R[zvan ;i Dani 11.00 ~n gura presei 11.50 Mireas[ pentru fiul meu 13.00 Observator 14.00 Mireas[ pentru fiul meu 16.00 Observa- tor 17.00 Acces direct 19.00 Observator 20.00 Observator special 20.30 Cava- lerii Shaolin (f) 23.00 Comedie de groaz[ 2 (f) 0.45 Fiica t[cerii (dram[) 2.30 Come- die de groaz[ 2 (r) 4.00 Acces direct (r)

  7.00 Alexandra Podium 7.25 Fapte diminea\a 8.00 Moca 10.20 Bu- c[t[ria lui Stahl 10.25 Momente cu bebelu;i 10.30 Teleshopping 11.30 Astro-Lume 12.30 ~nger orfan (s) 13.00 C[ut]nd-o pe Elisa (s) 14.00 Doctore (s) 15.00 Fapte 16.00 Anna ;i iubirea (s) 16.30 Walker, poli\aiul texan (s) 17.30 Dr. House (s) 18.30 Activ 19.30 Fapte 20.30 Se- crete familiale - reality show 21.25 P[cate ;i iubiri (s) 22.00 La bine ;i la Rău (s) 22.30 Cât durează o căsnicie (co.) 0.45 Cercul 2 (horror) 2.50 Fapte 3.25 Astro- Lume 4.20 Alexandra Podium

  6.40 Top Shop 7.05 Bun[ diminea\a, copii! 8.35 :tiri 9.05 Reflector 9.15 Micul dejun - Doar pe

View more