1/5000 ve 1/1000 lekl° feth°ye merkez ... 1/5000 ve 1/1000 lekl° feth°ye merkez...

Download 1/5000 VE 1/1000 LEKL° FETH°YE MERKEZ ... 1/5000 VE 1/1000 LEKL° FETH°YE MERKEZ (KARAGZLER MAHALLES°, ULHALAR MEVK°°, CUMHUR°YET MAHALLES°, KES°KKAPI

Post on 13-May-2018

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  1/5000 VE 1/1000 LEKL FETHYE MERKEZ (KARAGZLER

  MAHALLES, ULHALAR MEVK, CUMHURYET MAHALLES,

  KESKKAPI MAHALLES, OVALYE ADASI) KORUMA AMALI MAR

  PLANI PLAN HKMLER

  1-HEDEF :

  FETHYE MERKEZ (KARAGZLER MAHALLES, ULHALAR MEVK,

  CUMHURYET MAHALLES, KESKKAPI MAHALLES,OVALYE ADASI) KORUMA

  AMALI MAR PLANI ONAMA SINIRLARI NDE I.VE III.DERECE ARKEOLOJK ST,

  KENTSEL ST VE III.DERECE DOAL ST BRLKTEL NDE YERALAN

  KORUNMASI GEREKL KLTR VE TABAT VARLIKLARI LE BUNLARLA

  BTNLEEN, PEYZAJ VE GELENEKSEL YERLEM KARAKTERLERNN

  KORUNARAK YAATILDII, ADA YAAMIN BU DEERLERLE UYUMUNUN

  SALANDII VE MAR FAALYETLERNE ESAS OLUTURAN DER TEKNK VE

  FZKSEL VERLERN BU UYUM GZETLEREK MEKANA YANSITILDII

  DZENLEMELERN YAPILMASI VE BU DEERLERN BTNCL OLARAK

  YAATILMASIDIR.

  2-GENEL HKMLER :

  -HBR KOULDA YIKIM VE KAZI LERNDE MAKNALARI VE PATLAYICI

  KULANILMAYACAKTIR.ZELLK ARZ EDEN DURUMLARDA MULA

  K.T.V.K.B.KURULUNDAN ZN ALINMASI ZORUNLUDUR.

  -PLAN ONAMA SINIRLARI NDE KORUNMASI GEREKL KLTR VARLII

  OLARAK TESCLL YAPI YADA PARSELE KOMU TM PARSELLERDE HER TRL

  UYGULAMA ( YEN YAPI, ONARIM, FRAZ,TEVHD V.B) NCES MULA

  K.T.V.K.B.KURULUNDAN ZN ALINMASI ZORUNLUDUR.

  -PLAN ONAMA SINIRLARI ERSNDE KALAN ALANLARDA MULA

  K.T.V.K.B.KURULU ZN VE ZEL EVRE KORUMA KURUMU ONAYI ALINMADAN

  PLAN DEKL YAPILAMAZ.

  -PLAN ONAMA SINIRLARI ERSNDE ,BU PLANLA BELRLENEN KULLANIM

  KARARLARI DIINDA KULLANIMLARA ZN VERLEMEZ.

 • 2

  -ONAMA SINIRLARI ERSNDE OTOPARK,ISI YALITIM VE SIINAK

  YNETMELNE UYULACAKTIR.ANCAK,ZERNE OTURDUU PARSELDE YETERL

  ALAN BULUNMAYAN TESCLL YAPILARIN BULUNDUU PARSELLERDE BU HKM

  ARANMAZ.

  -KIYI KANUNU VE LGL YNETMELK HKMLERNE UYULACAKTIR..

  -BU PLAN HKMLERNDE YER ALMAYAN KONULAR HAKKINDA MULA

  K.T.V.K.B.KNUN GRN ALMAK KOULUYLA, YRRLKTEK 1/25000

  LEKL FETHYE-DALAMAN EVRE DZEN NAZIM MAR PLANI,MAR KANUNU

  VE LGL YNETMELKLER GEERLDR.

  -BU PLAN KAPSAMINDA YAPILACAK YAPILARDA 1.DERECE DEPREM

  BLGELERNDE UYULMASI GEREKEN KURALLARA, AFET BLGELERNDE

  YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAK YNETMELK HKMLERNE, BAYINDIRLIK VE

  SKAN BAKANLII AFET LER GENEL MDRL TARAFINDAN 12.03.2003

  TARHNDE ONAYLANAN JEOLOJK-JEOTEKNK ETT RAPORUNA VE MULA

  VALL L BAYINDIRLIK VE SKAN MDRL TARAFINDAN 06.08.2004

  TARHNDE ONAYLANAN PALEOSSMOLOJK ETT RAPORUNDA BELRTLEN

  KOULLARA UYULMASI ZORUNLUDUR.

  -PARSELE AT ZEMN ETD HAZIRLANMADAN PROJE ONAYI ,NAAT

  RUHSATI LEMLER YAPILAMAZ.

  -BU PLAN KAPSAMINDA YAPILACAK HER YAPI FEN VE SALIK

  KOULLARINA UYMAK ZORUNDADIR.

  -III.DERECE ARKEOLOJK ST ALANLARINDA KLTR VE TABAT

  VARLIKLARINI KORUMA YKSEK KURULUNUN LKE KARARLARI

  DORULTUSUNDA HER TRL YEN YAPILANMA NCES MZE UZMANLARI

  DENETMNDE SONDAJ KAZISI YAPILIP, MULA K.T.V.K.B.KURULUNDAN UYGUN

  GR ALINMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ.

  -ARKEOLOJK ST, DOAL ST VE KENTSEL ST ALANLARINDA KTVKY

  KURULUNUN LKE KARARLARINA UYULACAKTIR.

  -KORUMA AMALI MAR PLANI KAPSAMINDA YAPILACAK TM TEKNK ALT

  YAPI TESSLERNE ( ELEKTRK, HAVAGAZI, ME VE KULLANMA SUYU,

  KANALZASYON VE HER TRL ULATIRMA, HABERLEME VE ARITIM GB

  SERVSLERN TEMN N YAPILAN TESSLER LE AIK VEYA KAPALI

  OTOPARKLAR) AT PROJELENDRME VE UYGULAMA AAMALARINDA MULA

  K.T.V.K.B.KURULUNUN ZN ALINACAKTIR.

 • 3

  -KADASTRO, HALHAZIR HARTA, KAMULATIRMA HATTI VE MAR PLANI

  HATTI UYUMAZLIKLARININ GDERLMESNDE YOLUN GENL VE GZERGAHI

  DEMEMEK KAYDI LE 1.00MYE KADAR DZELTMEYE BELEDYES YETKLDR

  -NAAT AAMASINDA YAPILARIN SUBASMAN KOTUNUN SUBASMAN

  SEVYESNDE BELEDYESNCE KONTROL EDLEREK LGL MEVZUATA

  UYGUNLUUNUN BELRLENMES VE SUBASMAN VZES ALINMASI ZORUNLUDUR.

  SUBASMANI PROJESNE UYGUN OLMAYAN YAPILAR NAATA DEVAM EDEMEZ.

  -PLAN ONAMA SINIRLARI ERSNDE ANIT AA OLARAK GSTERLEN

  AALAR KORUNACAKTIR, K.T.V.K.Y.K.NUN ANIT AALARA LKN LKE

  KARARINA UYULACAKTIR.

  -PLAN ONAYINDAN TBAREN EN GE 1 YIL ERSNDE BELEDYESNCE

  TABELA YNETMEL OLUTURULACAKTIR.BU DORULTUDA PLAN ONAMA

  SINIRLARI ERSNDE TANITIM LEVHALARI, TABELALARIN BOYUTLARI,RENKLER

  VE EKLLER N YAPILACAK ALTERNATFL ALIMALAR BELEDYENN VE

  .O.B...K.K. BAKANLIININ OLUMLU GR LE MULA

  K.T.V.K.B.KURULUNUN NCELEME VE ONAYINA SUNULUR.

  -GELENEKSEL MALZEME VE YNTEMLE YAPILMI BNA VE BAHE

  DUVARLARININ ONARIMINDA GELENEKSEL MALZEMELER VE YNTEMLER

  KULLANILACAKTIR.DUVARLAR GELENEKSEL RG TEKNNDE SIVASIZ

  BIRAKILABLR. BAHE DUVARLARININ YKSEKLNN BELRLENMESNDE

  BELEDYE YETKLDR.

  3-ZEL HKMLER

  PLAN ONAMA SINIRLARI ERSNDE YAPILACAK UYGULAMALARDA AAIDAK

  ARTLARA UYULACAKTIR.

  3.A. FETHYE MERKEZ KARAGZLER, CUMHURYET VE

  KESKKAPI MAHALLELER VE OVALYE ADASI KENTSEL VE

  ARKEOLOJK ST ALANLARI;

  -KENTSEL VE ARKEOLOJK ST ALANLARINDA TESCLL VE TESCLSZ

  KARARTERSTK YAPILARIN YANISIRA BUNLARLA BTNLK SALAYARAK

 • 4

  EVRE DEER OLUTURAN BTK RTS, KAYA V.B. DOAL ELER LE

  ZGN SOKAK DOKUSU VE BU DOKUYU OLUTURAN TM ELERN

  KORUNMASI ESASTIR. YOLA EKL VEREN BAHE VE AVLU DUVARLARI LE

  BUNLARIN OLUTURDUU YOL PROFL (IKMAZ SOKAK,DNEMEL YOL V.B ) VE

  TA YOL KAPLAMASI EME V.B DER ZELLKLERLE BRLKTE MEVCUT SOKAK

  DOKUSU AYNEN KORUNACAKTIR. ONARIM GEREKTNDE MULA

  K.T.V.K.B.KURULUNUN KARARI DORULTUSUNDA MZE DENETMNDE

  BELEDYESNCE ASLINA UYGUN OLARAK SALIKLATIRILARAK KORUNACAKTIR.

  -PLAN ONAMA SINIRLARI ERSNDE TESCLL YAPIYA BTK YAPILARDA

  SAAK KOTU, TESCLL YAPILARIN SAAK KOTU YKSEKLN HBR KOULDA

  GEEMEZ. MEVCUT YAPILARIN YIKILIP YENDEN YAPILMASI DURUMUNDA DA BU

  HKME UYULACAKTIR.

  -TESCLL YAPIYI ETKLEYECEK KARI VE KOMU PARSELLERDE

  YAPILACAK YAPILARIN KAT YKSEKL TESCLL YAPI KAT YKSEKLN

  GEEMEZ. MAL- NHDAM (YIKILACAK DERECEDE HARAP DURUMDA

  OLAN)DURUMUNDAK TESCLL YAPILARIN RLVELER ALINDIKTAN SONRA,

  ANCAK MULA K.T.V.K.B.KURULU KARARI LE YIKILABLR. BU YAPILARIN

  YERNE RLVESNE GRE HAZIRLANACAK PROJE DORULTUSUNDA VE MULA

  K.T.V.K.B. KURULUNUN ONAYI OLMAKSIZIN HBR UYGULAMAYA GDLEMEZ.

  YNE K.T.V.K.B. KURULU GR ALINARAK TEHLKE ARZEDEN TESCLL

  YAPILARDA MLK SAHB VE BELEDYESNCE EMNYET NLEMLER ALINIR VE

  MULA K.T.V.K.B.KURULUNA BLDRLR.

  -I.DERECE ARKEOLOJK ST ALANLARINDA YER ALAN MEVCUT YAPILARIN

  BELL BR PROGRAM DAHLNDE BELEDYESNCE KALDIRILMASI ESASTIR.BU

  ALANDA YAPILACAK UYGULAMA N BELEDYESNCE KLTR VE TURZM

  BAKANLII GR ALINACAKTIR. MULA KTVKB KURULUNUN KARARI

  ALINMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ. HER TRL UYGULAMA NCESNDE

  MULA K.T.V.K.B.KURULUNUN KARARI ALINMASI ZORUNLUDUR.

  -TESCLL YAPILARDA GELENEKSEL TAIYICI SSTEM DETRLEMEZ.

  ANCAK JEOTEKNK ETT SONULARINA GRE GELENEKSEL TAIYICI SSTEMN

  DETRLMESNN KAINILMAZ OLDUU DURUMLARDA MULA K.T.V.K.B.

  KURULUNUN GR DORULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR

 • 5

  -PLAN ONAMA SINIRLARI ERSNDE YER ALAN TESCLL YAPILARDA

  GELENEKSEL KARAKTERSTE AYKIRI OLARAK YAPILAN ONARIM VE

  UYGULAMALAR BELEDYESNCE TESPT EDLECEK VE MULA K.T.V.K.B.KURULU

  ZN LE ASLINA UYGUN HALE GETRLECEKTR.

  -TESCLL YAPILARIN ATILARI MALZEME,BM,L VE DETAY

  AISINDAN ZGN HALNE UYGUN EKLDE MULA K.T.V.K.B.KURULU KARARI

  LE ONARILIP YENLENEBLRLER.TESCLL YAPILARDA ORJNAL KREMT RTS

  KULLANILACAKTIR. SAAK ONARIMLARINDA BOYUTLAR DETRLEMEZ.

  SONRADAN DETRLM ATILAR ZGN HALNE DNTRLCEKTR.

  -ST ALANI NDE KORUNMASI GEREKL KLTR VARLII OLARAK TESCL

  VE LAN EDLEN TM SVL MMARLIK RNE YAPILARIN

  PLAN,RENK,MALZEME,ATI CEPHE ELEMANLARI V.B KISIMLARINDA DEKLK

  YAPILMAKSIZIN GRNMLER DETRLMEDEN VE ORJNAL DURUMLARI

  KAYBOLMADAN BAKIM LEMLER K.T.V.K.Y.K.NUN TESCLL YAPILARA LKN

  LKE KARARI GERENCE MZE MDRLKLER LE BELEDYENN ORTAK

  DENETM VE SORUMLULUKLARI ALTINDA YAPILACAKTIR.BAKIM NCES VE

  SONRASI DURUMUN RAPOR VE FOTORAFLAR LE SAPTANARAK MULA

  K.T.V.K.B.KURULU MDRLNE BLG VERLMES ZORUNLUDUR

  -TESCLL YAPI VE PARSELLERNDE MULA K.T.V.K.B.KURULU KARARI

  OLMAKSIZIN H BR EKLDE NAA VE FZK MDAHALELERDE

  BULUNULAMAZ.TESCLL YAPILARDA BAST VE ESASLI ONARIM LEMLER LGL

  LKE KARARLARI KAPSAMINDA MULA K.T.V.K.B.KURULU ZN LE YAPILIR.

  -ZEL PROJE ALANI KAPSAMINDA YER ALAN,GENEL TBARYLE KARAKTER

  GELENEKSEL KENT DOKUSUNA UYGUN OLMAYAN RUHSATLI YAPILARIN BAST VE

  ESASLI ONARIMLAR LE PLAN NOTLARINA GRE YENLENMELER

  ESASTIR.YAPILACAK YLETRMELERDE GELENEKSEL DOKUNUN CEPHE DZEN,

  RENK, PENCERE, KAPI, BACA, IKMA VB. ZELLKLERNE UYULACAKTIR.ZEL

  PROJE ALANI NDE HAZIRLANACAK NER PROJELERN MULA

  K.T.V.K.B.KURULUNUN ONAYINA SUNULMASI ZORUNLUDUR. PLAN SINIRLARI

  NDE KALAN 60-50-47-45-46-74-71-39-38-103-104-106-105 NUMARALI YAPI

  ADALARINDA YOLA (ARI CAD.) CEPHEL PARSELLER ZEL PROJE ALANI

  KAPSAMINDA YER ALMAKTADIR.

 • 6

  3.A.1YAPILAMA HKMLER

  -PLAN ONAMA SINIRLARI NDEK TESCLL KORUNMASI GEREKL KLTR

  VARLII BULUNAN PARSELLER LE BUNLARA BTK VE CEPHE VEREN

  PARSELLER DIINDAK TM PARSELLERDE YOLA TERK, YAPILAMA KARAKTERN

  BOZMAYAN TEVHD, FRAZ CNS DEKL, KAT RTFAKI,NAAT RUHSATI,

  YAPI KULLANMA ZN BELGES VB. MAR UYGULAMALARINDA, KORUMA AMALI

  MAR PLANI KOULLARI DORULTUSUNDA FETHYE BELEDYESNCE LEM

  YAPILACAKTIR.

  -BNALARA KOT, BNANIN TAB ZEMNE OTURUM ALANIN ORTA

  NOKTASINDAN VERLECEKTR. YAPILARIN HER YNDEN GRNEN KAT ADED,

  PLANDA BELRLENEN KAT ADEDN AAMAZ. KOT ALMA BMN DETRMEK

  AMACIYLA KAZI, DOLGU VE YARMA YAPILAMAZ. KOTTAN KAT

  KAZANILAMAZ.TESCLL YAPILARDA BU KURAL UYGULANMAZ.

  -YAPILARIN YKSEKLKLER 1 KATLI YAPILARDA H : 3.50 M , Y , 2 KATLI

Recommended

View more >