12Meuzvjezdani Medij i Nastanak Zvijezda

Download 12Meuzvjezdani Medij i Nastanak Zvijezda

Post on 16-Dec-2015

215 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

astrofizika

TRANSCRIPT

 • MEUZVJEZDANI MEDIJ I NASTANAK ZVIJEZDA

  Meuzvjezdani prostor se sastoji od materijalan nastalog u eksplozijamasupernova, izbaajima razliitih vrsta (nove, planetarne maglice) izvjezdanim vjetrom

  - Iz meuzvjezdane tvari nastaju nove zvijezde- Izrazito vana komponenta za razumijevanje:

  1. nastanka svemira

  2. strukture, dinamike i evolucije Mlijenog puta i galaksija3. opaanja (meuzvjezdana ekstinkcija)

  MEUZVJEZDANA EKSTINKCIJA- Zraenje sa zvijezda se apsorbira u meuzvjezdanom plinu i praini

  smanjenje sjaja zvijezde

 • Meuzvjezdana ekstinkcija OVISNA JE O VALNOJ DULJINI!- Najvea je u UV podruju, najmanja u IR i radio-valnom- Dok u UV i optikom podruju vidimo snanu apsorpciju u oblaku plina

  i praine, u IR podruju moemo vidjeti kroz oblak ZNAAJ INFRACRVENIH OPAANJA

  - Ovisi o apsorpciji u plinu i praini ovisna o sastavu plina i praine ovisna o veliini zrna praine

  Plin apsorpcijske linijePraina kontinuirana apsorpcija ODGOVORNA ZA MEUZVJEZDANU EKSTINKCIJU

 • Grafit (meuzvjezdana i cirkumstelarna praina)

  Silicij-karbid (SiC)

  (meuzvjezdana i cirkumstelarna praina)

  Aluminij-oksid

  (cirkumstelarna

  praina)

 • Stardust

  (lansiran 1999, povratak 2006,

  kometa Wild 2 )

  Aerogel detektor za estice vrlo visokih brzina (oko 6 km/s)

  CITA ionski masenispektrometar (mjeri vrijeme

  proleta iona)

 • Aerogel- Gel na bazi silicija

  - 99.8% volumena je prazan prostor

  - 1000 puta rjei od stakla solid smoke, blue smoke

 • Naa galaksija (2MASS, Spitzer, IRAS)

  Vidljivo podruje Srednje-infracrveno podruje

 • OBLACI PLINA I PRAINE

  1. DIFUZNI MOLEKULARNI OBLACI difuzni HI oblaci (HI je molekularni vodik): 15-50 K

  ekstinkcija 1-5

  108 109 m-3

  M 3-100 MSunoko pc dimenzija

  2. DIVOVSKI MOLEKULARNI OBLACI (GMC):oko 15 K

  108 m-3

  Primjer: KONJSKA GLAVA (Orion) 105-106 MSunoko 50 pc dimenzije

  nakupine visoke gustoe: KOMPLEKSI TAMNIH OBLAKA:10 K; 10 pc dimenzije

  108 m-3

  104 MSunekstinkcija oko 5

 • Okolina sazvjea Orion (Spitzer)

  Vidljivo podruje Infracrveno podruje

 • Maglice mjesta gdje su zvijezde zaogrnute platom praine

  Vidljivo podruje Blisko-infracrveno Srednje-infracrveno

  Konjska glava u Orionu (2MASS, ISO)

 • Maglica NGC 7129 (Spitzer)

 • VRUE JEZGRE100-300 K

  1013 - 1015 m-3

  100-300 MSunekstinkcija 50-1000

  dimenzije 0.05-0.1 pc

  MASIVNE MLADE OB ZVIJEZDE UNUTAR VRUIH JEZGRI PODRUJA NASTANKA ZVIJEZDA

  BOK GLOBULI izvan velikih oblaka ekstinkcija oko 10, T oko 10 K, < 1 pc dimenzije 1-1000 MSun, 10

  10 m-3

  MLADE ZVIJEZDE MALIH MASA PODRUJE NASTANKA ZVIJEZDA

  SASTAV MEUZVJEZDANE TVARI: 1. Praina: silikati2. Molekule: ugljikovodici (CH, NH, OH, CH2, CO, CO2, H2O)

  spojevi ugljika, vodika, kisika

  PAH

  3. Molekularni vodik: HI

 • Bok globul

 • NASTANAK PROTOZVIJEZDA

  - Zvijezde nastaju u molekularnim oblacima GRAVITACIJSKI

  SAIMANJEM

  1. GRAVITACIJSKI KOLAPS MOLEKULARNOG OBLAKA:

  zbog gravitacijskog meudjelovanja oblak se gravitacijski saimaprema sreditu izotermalni kolaps (temperatura je konstantna) osloboenagravitacijska energija se slobodno zrai vrijeme kolapsa oko 105 godina

  2. FRAGMENTACIJA MOLEKULARNOG OBLAKA

  poetne nehomogenosti u gustoi dovode do cijepanja (fragmentiranja) oblaka

  svaka nehomogenost nastavlja individualni gravitacijski kolaps adijabatski kolaps porast temperature nehomogenosti: val u oblaku uzrokovan supernovom ili prolaskommasivne zvijezde

 • SN 1604

 • 3. PROTOZVIJEZDA

  u kolapsu raste tlak u sreditu usporava se kolaps hidrostatskaravnotea u sreditu dimenzije oko 5 AU

  Materijal iz oblaka pada na protozvijezdu gravitacijska energija se pretvara u toplinu porast temperature uz konstantan luminozitet: AKRECIJA NA PROTOZVIJEZDU (kvazistatika)

  Oblavi oko zvijezda VRLO VISOKI LUMINOZITET

  LUMINOZITET POTJEE OD OSLOBOENE GRAVITACIJSKE ENERGIJE

 • 4. KVAZISTATIKA KONTRAKCIJA NA GLAVNI NIZ faza prije glavnog niza MLADE ZVIJEZDE dovoljno visoke temperature u sreditu za gorenje deuterija kolaps se usporava, LUMINOZITET PADA, temperatura malo raste HAYASHI LINIJE

  ENERGIJA SE OSLOBAA KROZ KONVEKCIJU I ZRAENJE temperatura u sreditu raste dovoljno visoka za poetaktermonuklearnihi reakcija pp i CNO procesi se aktiviraju temperatura dovoljno raste da se aktiviraju sve reakcije u pp lancu zaustavlja se daljnji kolaps, sredite postie ravnoteu

  ZVIJEZDA DOLAZI NA GLAVNI NIZ

  Podruja nastanka zvijezda: Taurus kompleksAuriga kompleks

  OB asocijacije nakupine masivnih OB zvijezda nastalih u istom oblakuPrimjer: Trapezium (Orion) 10 milijuna godina starosti

 • VRSTE MLADIH ZVIJEZDA:

  1. T Tauri mlade zvijezde malih i srednjih masa 0.5 2 MSun2. Herbig Ae/Be zvijezde masivne mlade zvijezde 2 10 MSunoko 50 pc dimenzije

  5. MLADE ZVIJEZDE SA CIRKUMSTELARNIM DISKOM

  ostatak materijala iz kolapsa stjenjuje se u CIRKUMSTELARNI DISK fragmentacija diska, gravitacijski kolaps

  NASTANAK PROTOPLANETA

  PROTOPLANETARNI DISK: Vega

  Pictoris

  ienje diska daljnjim kolapsom i sudarima nastanak planeta PLANETARNI SUSTAV

  PROPILIDI cirkumstelarni protoplanetarni diskovi (oko milijun godinastarosti)

 • Raanje planeta

  Zvijezda HD100546 (HST)

 • Beta Pictoris

 • Raanje planeta

  Zvijezda HD100546 (HST)