125997755 Grile Finante An2 Feaa Iasi

Download 125997755 Grile Finante An2 Feaa Iasi

Post on 31-Dec-2015

739 views

Category:

Documents

4 download

TRANSCRIPT

Grile Finante An2 Feaa IasiCare din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare includ indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung):- bugetul program- bugetul economiei nationale____________Din punct de vedere al continutului economic, conceptul de buget exprima:- procese economice si relatii sociale, in forma baneasca, de repartitie a unei parti din produsul intern brut- procese economice in forma baneasca de repartitiem primara si secundara, a unei parti din produsul intern brut___________Interventia reglatoare a autoritatilor publice prin instrumente financiare, in faza de declin economic:- diminuarea impozitelor(direct/indirect)- majorarea cheltuielilor publice de consum si/sau investitii___________Ca trasaturi ale utilitatilor (bunurilor) publice se disting:- caracterul colectiv al consumului acestor bunuri- posibilitatea individualizarii consumului ca proces real___________Cheltuielile publice virtuale:- sunt acele cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii___________Ca indicatori sintetici ptr caract. dinamicii cheltuielilor publice se pot realiza:- coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB- modificarea absoluta si relativa a cheltuielilor publice___________Prin variantele de subvetionare indirecta a economiei (agentilor economici) se pot mentiona:- restituirea unor impozite si taxe aferente productiei exportate- reducerea tarifelor la transporturile efectutate cu mijloacele statului- acordarea cu avantaje valutare___________Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciile prestate sau lucrarilor executate in momentul livrari bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux financiar:- de contrapartida___________In cazul impozitelor indirecte:- destinatarul impozitului nu coincinde cu subiectul- subiectul impozitului difera de suporatatorul acestuia- nu poate fi aplicat criteriul asigurarii unui venit minim neimpozabil___________Impunerea marfurilor numai la o veriga din circuitul economic este specifica:- taxei de circulatie - taxei de productie____________Imprumuturile de la stat publice:- se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare- se deosebesc de emisiunea de moneda, ca resursa financiara publica, prin caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului- se partilarizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare- sunt considerate ca fiind impozite amanateProcesele si relatiile economice in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei produsului national:- sunt considerate financiare numai in accptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de manifestare- sunt considerate financiar in acceptiunea restransa odata conceptului de finante si sferei sale de manifestare___________Sursele de finantare externa a intreprinderii sunt:- datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare___________Ca efecte economice ale finantarii cheltuielilor publice ptr ocrotirea sanatatii sunt sunt considerate:- eradicarea unor boli profesionale___________Imprumuturile de stat (publice):- se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare- se aseamana cu impozitele indirecte prin faptul ca afecteaza numai marimea reala a veniturilor nu si pe cea nominala___________Care din urmatoarele afirmatii cu privire la emisiunea (inflationista) de moneda ca resursa financiara publica extraordinara sunt adevarate:- afecteaza numai veniturile reale ale persoanelor fizice si juridice___________Acordarea de subventii intreprinderilor private poate urmari:- cresterea gradului de ocupare a fortei de munca- stimularea exporturilor___________Care din urmatoarele corelatii reflecta cerintele de echilibru financiar la nivelul unei intreprinderi cu capital..(activitatilor materiale):- venituri-profit=costuri- venituri financiare=costuri+profit___________Ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra activitatilor economico-sociale acestea isi aduc un aport direct la:- redistribuirea resurselor intre diferitele persoane fizice si juridice- imbunatatirea unor nevoi sociale pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice___________Pentru satisfacerea cerintelor de echitate fiscala in impunere sunt necesare urmatoarele:- diferentierea sarcinii fiscale pe baza puterii contributive- asigurarea unui venit minim neimpozabil ptr fiecare individ___________Operatiile conditionate efectuate pe piatele financiare sunt:- operatii care asigura dreptul unei parti la contract sa opteze intre primirea sau cedarea titlurilor si renuntarea in schimbul platii unei prime___________Cheltuielile ptr achizitionarea de obiecte de inventar efectuate de o institutie publica se incadreaza in categ:- cheltuielilor materiale___________Fondurile proprii ale intreprinderilor cu capital de stat destinate activitatii de productie sunt:- fondurile financiare de inlocuirea sau dezvoltare___________Corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale ale contribuabililor reprezinta o cerinta a asigurarii:- comoditatii impunerii___________Printre obiectivele urmarite in cadrul gestiunii trezoreriei unei intreprinderi se regasesc:- fundamentarea creditelor bancare necesare unei intreprinderi- folosirea eficienta a resurselor banesti disponibile prin anumite plasamente- asigurarea unei concordante intre fluxurile de intrare a resurselor banesti si scadentele unor obligatii banesti ___________Care din urmat. categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare in ambele acceptiuni date inceputului de finante si sferei sale de cuprindere:- procesele si relatiile economice care implica un transfer, definitiv sau rambursabil de valoare intre participanti___________Majorarea cotelor de impunele la impozitele directe poate avea ca efect:- diminuarea inflatiei- atenuarea tendintelor de supraincalzire a economieiIn sens economic restrans conceptul de cheltuiala publica se refera la:- cheltuielile curente ale institutiilor publice- platile efectuate ptr functionare institutiilor publice___________Conturile speciale de trezorerie, folosite in practica bugetara a statelor reflecta:- operatiuni privind venituri rezervate de stat ptr efectuarea unor cheltuieli speciale- relatii ale trezoreriei statului cu tertii, ce urmeaza a se regla si soida in cursul anului___________Ptr a calcula elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB este necesara cunoasterea:- volumul cheltuielilor publice( in perioada curenta si in perioada de baza) in preturi curente- PIB (in per. de baza si perioada curenta) exprimat in preturi curente- PIB (in per. de baza si perioada curente) exprimat in preturi constante___________Intra in costurile luate in calcul in analiza cost-avantaje se pot mentiona:- cheltuielile cu achizitiile de utilaje si instalatii, inclusiv montajul acestora- cheltuielile cu lucrarile de constructii- cheltuielile de exploatare- cheltuielile cu cercetarea si proiectarea___________In succesiunea lor fireasca, etapele executiei bugetului la partea de venituri sunt:- asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere, perceperea___________In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii bugetului:- practicarea sistemului de gestiune in executia bugetului___________Acoperirea in totalitate pe seama ansamblului resurselor proprii numai a cerintelor de dezvoltare a intreprinderii exprima:- autofinantarea partiala bruta in sens restrans___________Taxele speciale de consumatie:- manifesta sensibilitatea sporita la conjunctura economica___________Reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii se poate realiza prin:-aplicarea de solutii tehnice rapide in realizarea lucrarilor de investitii___________Contractarea si primirea unui credit de la o banca ptr achizitionarea unui utilaj din import concretizeaza:- un flux financiar autonom___________Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe termen mediu si lung reprezinta o coordonata a:- politicii financiar-monetare a autoritatilor publice___________Politica fiscala vizeaza:- stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor- atenuarea oscilatiilor ciclului economic- stabilirea destinatiilor si alocarea resurselor financiare publice___________Ca principiu de impunere, nediscriminarea fiscala presupune:- asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat ptr rezidenti cat si ptr nerezidenti___________In conceptia moderna despre impozite:- impozitele pot fi folosite ca instrumente de redistribuire pe criterii de echitate sociala, a veniturilor si averilor intre membrii societatii___________Principalele dezavantaje ale executiei de casa a bugetului prin sistemul banca se refera la:- imposibilitatea redistribuirii resurselor banesti disponibile temporar in cadrul sectorului public- necesitatea organizarii unor structuri separate de supraveghere, control si decizie din partea autoritatilor publice___________In sfera finantelor private(ale intreprinderii), transferul de valoare caracteristic proceselor si relatiilor financiare:- are de regula caracter definitiv___________In sens larg piata financiara:- este compusa din pietele valutare si pietele financiare propriu-ziseAcordarea unui divident constant sau care se poate modifica cu o rata anuala constanta este specifica:- politicii de dividend de stabilizare sau prudenta______________Primele forme concrate de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au fost:- cheltuieli cu plata soldelor militarilor- cheltuieli cu plata functionarilor publici______________Impozitele indirecte:- au caracter voalat______________Programarea financiara pe termen mediu si lung este specifica:- bugetului economiei nationale - bugetului program ___________Taxa pe valoarea adaugata se incadreaza in categoria:- impozitelor indirecte___________La care din urmatorii indicatori un nivel cat mai ridicat exprima o eficienta economica mai mare:- venitul net actualizat- profitul___________Printre instrumentele functionale de realizare a obiectivelor politici financiare a intreprinderii se regasesc:- contul de profit si pierderi____________Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societatile comerciale in vederea admiterii la cotare bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera:- sa detina un capital de un anumit nivel____________Transferul de valoare caracteristic relatiilor de credit se particularizeaza in raport cu celelalte procese si relatii din sfera de cuprindere a finantelor prin:- prezenta intermediarilor financiari- caracterul intotdeauna temporar___________La care din urmatoarele variante ale impozitelor pe cifra de afaceri in baza de impozitare se include si impozitul pe cifra de afaceri platit in stadiul anterior:- impozitul cumulativ pe cifra de afaceri____________Tactica financiara se defineste prin:- decizii financiare pe termen scurt- decizii financiare referitoare la operatiunile banesti curente____________In balanta financiara a statului la venituri curente se regasesc:- veniturile de la intreprinderile si prop statului- impozitele directe si indirecte____________Cheltuielile publice temporare:- reflecta operatiuni de trezorerie inscrise in conturile speciale al trezoreriei- sunt cheltuieli care se finalizeaza cu plati la scadente carteCare din urmatorele formulari corespund acceptiuni restranse data conceptului de finante:- finatele inglobeaza procesele si relatiile economice prin care se constituie se distribuie si se utilizeaza fondurile banesti__________Care din urmatoarele trasaturi caract. finantele in acceptiune restransa:- modificarea marimi valorice a patrimoniului administrat de catre participantii la aceste procese si relatii- transferul de valoare intre participanti se face cu titlu definitiv sau rambursabil__________Premisele directe care au stat la baza aparitiei conturarii conceptului de finante sunt:- indeplinirea functiei banilor de etalon al valorii- indeplinirea functiei banilor de mijlocitori ai schimbului__________Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturari conceptului de finante sunt:- indeplinirea functiei banilor de mijloc de prezervare a valorii- cresterea institutiilor de stat__________In acceptiunea restrictiva a finantelor transferul de valoarea are urmatoarele particularitati:- este un transfer de putere de cumparare- vizeaza in principiu scopuri cu caracter colectiv_________Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare necesare functionarii statului au fost:- imprumuturile in bani- impozitele in bani__________Primele forme de procurare a resurselor necesare functionarii statului au fost:- darile in natura si prestatiile in munca ptr functionarea armatei__________Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor in conceptul de finante in sens restrans nu sunt incluse:- procesele si relatiile economice in forma baneasca din sferele productiei, consumului si circulatiei PIB____________Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor, in conceptul de finante in sens restrans sunt incluse numai procesele si relatiile economice care:- implica un transfer definitiv sau rambursabil de putere de cumparare intre participanti- implica un transfer de valoare care vizeaza, in principiu scopuri sau nevoi cu caracter colectiv____________Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:- amplificarea activitatilor statului s-a concretizat in extinderea ariei de manifestare a finantelor- procesele si relatiile economice sociale exprimate in forma baneasca din sfera consumului-produsului creat sunt considerate financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere_____________In sfera finantelor private, transferul de valoare caract. proceselor si relatiilor financiare:- nu presupune intotdeauna o modificare a marimii valorice a patrimoniului entitatii respective- are loc cu titlu definitv sau pe principiul rambursabilitatii_____________Forma baneasca de exprimare a proceselor si relatiilor economice:- reprezinta trasatura definitorie a finantelor______________Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare ale statului sunt considerate:- soldele in bani acordate militarilor______________Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor utilitati totale se regasesc:- maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data resurselor ce pot fi consumate- maximizarea PIB- maximizarea utilitati totale_____________Care din urm formulari corespunde acceptiuni extinse data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere:- ansamblul proceselor si relatiilor economice in forma baneasca ce au loc intre participantii la procesul reproductiei economice si sociale_____________In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare dintre participanti este intotdeauna reversibil:- credit_____________Ca trasaturi ale utilitatilor ( bunurilor) publice se disting:- caracterul colectiv al consumului acestori bunuri- caracterul neconcurential al accesului la consumul acestori bunuriIn care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a finantelor transferul de valoare intre participanti implica si un transfer de putere de cumparare:- asigurarile sociale- asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila- creditul- bugetele publice- finantele intreprinderilor______________In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare poate fi reversibil:- asigurari de bunuri, persoane si raspundere civila- credit, asigurari sociale_____________Apelul la emisiunea de moneda ptr finantarea deficitului bugetar se reflecta in:- politica bugetara- politica financiar-monetara a autoritatilor publice- politica finantelor publice_____________In cadrul politicii cheltuielilor publice asigurarea functionarii normale a institutiilor publice presupune:- optimizarea raportului dintre cheltuielile materiale si cheltuielile de personal_____________In conceperea si promovarea unui sistem fiscal modern trebuie evitate:- progresivitatea accentuata a cotelor de impozit- repartizarea inegala a sarcinii fiscale intre contribuabili_____________Optiunile privind sursele si canalele de prelevare a resurselor financiare fiscale reprezinta o coordonata a:- politici financiare in acceptiune limitativa- politici financiare in acceptiune extinsa, larga- politici bugetare- politici fiscale_____________Ca modalitate tehnica de gestionare a resurselor financiare de catre intreprinderile cu capital de stat(din sfera activitatilor materiale) se recomanda:- autofinantarea integrala_____________Emisiunea de moneda si reaglarea circulatiei monetare reprezinta o coordonata specifica:- politici financiar-monetara a autoritatilor publice- politici monetare_____________Care din urmatoarele afirmatii in legatura cu notiunea de politica financiara sunt adevarate:- in sens larg, are drept componente politica fiscala, politica monetara, politica bugetara, politica valutara si politica financiara a firmei_____________Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe termen mediu si lung reprezinta o coordonata a:- politici financiare in acceptiune restransa- politici bugetare- politici financiar-monetare a autoritatilor publice_____________Tactica financiara se defineste prin:- decizii financiare pe termen scurt- decizii financiare referitoare la operatiunile baneste curente______________Strategia financiara se defineste prin:- decizii financiare pe termen mediu si lung- decizii financiare referitoare la obiectivele majore______________Politica fiscala vizeaza:- stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor- stabilirea destinatiilor si alocarea resurselor financiare publice- atenuarea oscilatiilor ciclului economic______________In opinia lui Alain Barrere printre obiectivele politici financiare se disting:- sa favorizeze progresul economic- sa regularizeze conjunctura economicaAsigurarea premiselor necesare realizarii starii de echilibru financiar-monetar in economie reprezinta o coordonata a:- politicii resurselor financiare publice- politicii cheltuielilor publice- politicii bugetare- politicii financiar-monetare a autoritatilor publice- politicii finantelor publice_____________Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:- atenuarea oscilatiilor ciclului economic este un obiectiv specific politici fiscale- in conceperea si promovarea unui sistem fiscal modern trebuie evitat egalitarismul ce poate rezulta din redistribuirile de resurse intre membrii societatii_____________Apelul la emisiunea monetara ca resursa financiara publica extraordinara se reflecta in:- politica financiara a statului- politica monetara- politica bugetara_____________In acceptiune limitativa, conceptul de politica financiara a statului semnifica:- fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar_____________In politica bugetara pe langa componentele politici fiscale se mai includ:- deciziile cu privire la modalitatile de procurare a resurselor financiare extraordinare_____________Optiunile cu privire la procurarea de resurse din exploatarea intreprinderilor si proprietarilor statului se reflecta in:- politica bugetara- politica finantelor publice- politica financiara in acceptiune limitativa______________In conceptia economistilor clasici, cheltuielile publice erau considerate:- consumuri de resurse cu caracter definitiv nerecuperabile- procese de redistribuire a PIB si avutiei nationale- necesare, dar reduse la strictul necesar indeplinirii sarcinilor statului______________In conceptia moderna, cheltuielile publice sunt considerate:- procese cu impact pozitiv(direct si indirect) asupra reproductiei sociale- procese de realocare a resurselor - procese si relatii corespunzatoare unei laturi a functiei de repartitie a finantelor______________Spre deosebire de conceptia clasica asupra problematici finantelor publice in conceptia moderna cheltuielile publice sunt considerate:- procese de realocare a resurselor- procese cu impact pozitiv asupra reproductiei sociale______________In sens economic conceptul de cheltuiala publica exprima:- procese si relatii economice de redistribuire financiara a PIB- oferta de utilitati publice- procese economice de consum public de resurse______________In sens economic larg conceptul de cheltuaiala publica semnifica:- ansamblul proceselor economice in forma baneasca de consum public de resurse______________In sens economic restrans conceptul de cheltuaiala publica se refera la:- cheltuielile bugetare- sume alocate din bugetul public______________O crestere a cheltuielilor publice in preturi curente inferioara cresterii preturilor are ca efect:- o scadere in termeni reali a cheltuielilor publice______________O dinamica a cheltuielilor publice superioara celei a produsului intern brut se regaseste in:- cresterea proportiilor redistribuiri PIB prin cheltuieli publice______________In calculul elsaticitatii cheltuielilor publice in raport cu PIB nu intervin:- deflatorul PIB- volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante- PIB exprima la paritatea puterii de cumparareCa indicatori sintetici ptr caract dinamicii cheltuielilor publice se pot utiliza:- coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB_____________O dinamica a cheltuielilor publice de personal inferioara dinamicii preturilor se regaseste in:- scaderea puterii de cumparare a salariatilor din sectorul public_____________Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul:- modificarii(cresteri) reale a cheltuielilor publice- indicelui modificarii relative reale a cheltuielilor publice_____________Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:- in conceptia moderna cheltuielile publice sunt privite ca procese de realocare a resurselor- cheltuielie materiale ale intreprinderilor cu capital de stat nu se regasesc in cheltuielile bugetare_____________Cheltuielile finantate din fondurile securitatii sociale sunt:- cheltuieli bugetare- cheltuieli din bugetul asigurarilor sociale de stat_____________La care din urmatorii indicatori un nivel cat mai ridicat exprima o eficienta economica mai mare:- venitul net actualizat- profitul actualizat_____________Care din urmatoarele variabile intra in relatia de calcul a efectului(negativ) imobilizarii fondurilor investite(intr-un obiectiv public de investitie):- durata in ani a perioadei de executare a investitiei- rata de actualizare- crearea de intreprinderi de stat_____________In calculul investitie specifice ca indicator de apreciere a eficientei cheltuielilor publice ptr actiuni economice sunt necesare:- investitia totala - volumul productiei realizabile_____________Beneficiari ai cheltuielilor economice constand in acordarea de subventii sunt:- intreprinderile cu capital de stat- intreprinderile private mici si mijlocii- intreprinderile private mari_____________Acordarea de subventii intreprinderilor urmareste:- cresterea productiei si nr locurilor de munca- asigurarea unui profit satisfacator producatorului- satisfacerea nevoilor de consum ale populatiei- cresterea incasarilor in valuta______________Acordarea de subventii intrprinderilor are ca scop:- stimularea exporturilor- cresterea gradului de ocupare a fortei de munca- valorificarea superioara a resurselor materiale_______________In principiu marimea subventiei acordate intreprinderilor poate acoperi diferenta dintre pretul de vanzare produsului:- pretul obtenabil pe piata libera- pretul garantat de stat- costurile si un profit minim_______________Marimea subventiei acordate exportatorilor poate acoperi in principiu diferenta intre:- pretul garantat de stat si pretul de vanzare- pretul cel mai ridicat pe piata interna si cel mai scazut pe piata externa_______________Marimea subventiei stabilite in suma fixa ce revine unei intreprinderi depinde:- cantitatea de produse vandute_______________Forme de practicare a subventiei ptr export pot fi:- restituirea de impozite si taxe aferente produselor exportate- reducerea tarifelor de transport cu mijloacele statului- comenzi ptr livrari catre stat la preturi superioare celor de pe piata- acordarea de avantaje valutareAplicarea analizei cost-avantaje in fundamentarea cheltuielilor ptr actiuni economice presupune:- definirea precisa a obiectivelor- elaborarea de solutii alternative prin combinarea mijloacelor- determinarea raportului cost-beneficii_____________Intre costurile luate in calcul, in aplicarea cost-avantaje se includ:- cheltuielile cu cercetarea si proiectarea- cheltuielile cu lucrari de constructii- cheltuielile de exploatare______________Marimea costurilor luate in calcul in aplicarea analizei cost avantaje cuprinde:- cheltuielile cu achizitionarea-montarea utilajelor- cheltuielile cu plata salariilor personalului angajat- cheltuielile cu amortizarea capitalului fix- pierderile de venit antrenate de realizarea obiectivului______________Actualizarea variabilelor folosite in calculele privind eficienta unei investitii are ca scop:- reflectarea impactului factor timp- raportarea la marimea venitului obtenabil sub forma dobanzii- luarea in considerare a influentei deprecierii monetare inflatiei- asigurarea comparabilitatii variantelor de investiei- asigurarea comparabilitatii costurilor cu rezultatele obtenabile in fiecare varianta______________In determinarea ratei nete de actualizare sunt luate in calcul(ca variabile cu impact direct):- rata dobanzii pe piata financiara- rata inflatiei______________Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea ratei nete de actualizare:- reducerea ratei dobanzii- cresterea ratei inflatiei______________Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina cresterea profitului actualizat obtenabil pe seama unei investitii:- cresterea veniturilor obtenabile- nivelul mai ridicat al ratei inflatiei______________Care dintre modificarile separate ale variabilelor urmatoare determina reducerea profitului actualizat obtenabil pe seama unei investitii:- reducerea veniturilor obtenabile din exploatare- nivelul mai scazut al ratei inflatiei______________Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina cresterea valorii nete actualizate in cazul unei investitii:- reducere cheltuielilor din exploatare- cresterea veniturilor obtenabile - un nivel mai ridicat al ratei dobanzii- un nivel mai scazut al ratei inflatiei_______________Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea valorii nete actualizate in cazul unei investitii:- cresterea cheltuielilor de exploatare- reducerea veniturilor obtenabile- nivelul mai scazut al ratei dobanzii- nivelul mai ridicat al ratei inflatiei_______________Reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii se poate realiza prin:- reducerea duratei de executie si punere in functiune a obiectivului- esalonarea crescatoare a cheltuielilor de investitii_______________Reducerea duratei de recuperare a unei investitii este posibila prin urmatoarele modificari ale factorilor de influenta:- reducerea sumei totale ce se investeste- reducerea perioadei de executie a investitiei - reducerea cheltuielilor de exploatare- cresterea profitului obtenabil(anual)_________________Restituirea impozitelor sau taxelor aferente productiei exportate reprezinte:- o decizie de politica bugetara- o varianta de subventionare directa a economiei- o decizie de politica fiscalaAplicarea de solutii tehnice rapide in realizare lucrarilor de investitie are ca efect:- reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor investite___________Cresterea ratei nete de actualizare determina:- cresterea valorii nete actualizate ca marime viitoare- cresterea efectului negativ al imobilizarii fondurilor financiare in obiective de investitii____________Care dintre urmatoarele trasaturi nu sunt proprii impozitelor:- caracterul facultativ al prelevari- caracterul rambursabil al prelevarii_____________In sens economic impozitele semnifica:- procese economice de redistribuire a veniturilor si averilor- relatii sociale intre stat si persoane fizice sau juridice_____________Principalele deosebiri intre conceptia clasica si cea moderna asupra impozitelor vizeaza:- marimea impozitelor- rolul impozitelor - functia de reglare a impozitelor_____________Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita prin lege oligatia de plata a impozitului este:- platitor- subiect_____________In folosirea impozitelor ca instrument de relansare economica, in faza de recesiune economica se recomanda:- reducerea cotelor de impozitare- renuntarea la unele impozite_____________In sfera impozitelor averea detinuta de o persoana reprezinta:- materia impozabila- obiectul impozitului_____________Certitudinea impunerii presupune:- cunoasterea precisa de catre contribuabili a obligatiilor privint impozitul datorat- cuantificarea exacta a impozitului de plata in sarcina contribuabilului- eliminarea arbitrarului in materie de impunere_____________Ptr respectarea principiului randamentului fiscal ridicat se cer evitate:- sustragerea de la impunere sau de la plata impozitului - cheltuielile mari de administrare a impozitului- acordarea de privilegii fiscale_____________Ca principiu de politica fiscala stabilitatea incasarilor din impozite presupune:- existenta materiei impozabile independent de conjuctura economica_____________Ca principiu de impunere nedesicriminarea fiscala inseamna:- asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat ptr rezidenti cat si ptr nerezidenti_____________Ca instrumente de politica fiscala impozitele indirecte pot influenta:- relansarea sau accelerarea ritmului de crestere economica- echilibru economic general- puterea de cumparare a monedei- consumul unor produse_____________Ca premise ale aparitiei impozitelor in bani pot fi considerate:- existenta banilor in functia de etalon al valorii- existenta banilor in functia de mijloc de prezervare a valorii- existenta unor necesitati cu caracter colectiv_____________In care din urmatoarele directii se manifesta obiectiv rolul impozitului- redistribuirea PIB intre sfere de activitate- stimularea activitatii economice_____________Intre concluziile desprinse in baza curbei Laffer pot fi:- cresterea venitului ca baza de impunere si sursa a incasarilor bugetare- incadrarea in anumite limite a cotelor impozit_____________Materia impozabila poate semnifica:- veniturile realizate sau averile detinute- obiectul impozitului- cheltuielile de consum_____________Ca premise ale aparitiei impozitelor in bani pot fi considerate:- existenta banilor in functia de mijloc de prezervare a valorii- aparitia institutiilor de tip statal- existenta banilor in functia de mijlocitori ai schimbuluiIntre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o cat ec distincta pot fi mentionate-indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii_______________________Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturari conceptului de finante sunt-indeplinirea functiei banilor de etalon al valorii, indeplinirea functiei banilor de mijlocitori ai schimbului____________________________Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la dispozitia statului pot fi mentionate- impozitele in bani, tributurile in bani incasate de la popoarele invinse_____________________________Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare necesare functionarii statului au fost- imprumuturile in bani, impozitele___________________________________Prima forma de procurare a resurselor necesare functionarii statului au fost- darile in natura si prestatiile in munca ptr functionarea armatei____________________________________Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au fost- cheltuielile cu plata soldelor militarilor, cheltuielile cu placa functionarilor publici______________________________________Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii restranse data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in forma baneasca a produsului creat______________________________Care din urmatoarele formulari corespund acceptiuni entinse data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au loc intre participantii la procesul reproductiei economice si sociale- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce vizeaza constituirea distribuirea sau utilizarea fondurilor banesti ptr functionarea diferitelor entitati inclusiv a entitatilor publice________________________________Care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare in ambele accpetiuni date conceptului de finante si sferei sale de cuprindere:- procesele si relatiile economice care implica un transfer, definitiv sau rambursabil, de putere de cumparare intre participanti- procesele si relatiile economice care se deruleaza intre participantii de la repartitia PIB in forma baneasca_________________________________Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor de utilitati totale se regasesc- maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data de resursele ce pot fi consumate- maximizarea produsului intern brut__________________________________In care din urm. cat. de procese si relatii econ. din sfera de cuprindere a finantelor transf de val si de putere de cumparare poate fi reversibil- asigurari de bunuri, credit, asigurari sociale_____________________________________Procesele si rel econ. in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei prod national- sunt considerate financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de manifestare______________________________________Ca trasaturi ale bunurilor se disting- caracterul neconcurential al accesului la consumul acestora si indivizabil- caracterul colectiv al consumului acestora_______________________________________Transferul de valoare ce caract. finantele in acceptiunea restransa- are loc fie cu titlu definitv, fie pe principiul rambursabilitati- in sfera finantelor publice se realizeaza de regula fara contraprestatie directa si imediata- rep. implicit un transfer de putere de cumparare intre participantii la procesele si rel financiare- in sfera finantelor private nu implica intotdeauna o modificare a marimi valorice a patrimoniului ci doar o dirijare interna a valoriiForma baneasca de exprimare a proceselor si relatiilor economice:- reprezinta trasatura definitorie a finantelor, caracterizeaza finantele in acceptiunea extinsa_________________________Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:- in acceptiune extinsa finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au loc intre participantii la procesul reproductiei economice si sociale- procesele si rel ec in forma baneasca ce se deruleaza in sfera repartiei PIB sun considerate financiare in acceptiunea restransa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere- procesele si relatiile economice in forma baneasca care presupun schimburi de echivalente nu sunt considerate financiare in acceptiunea restransa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere___________________________Care din urmat. categ. de procese si relatii economice sunt considerate financiare atat in acceptiunea extinsa cat si in cea restransa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere:- toate procesele si relatiile economice de repartitie a PIB- procesele si relatiile economice realizate in forma baneasca ce presupun un transfer de val si de putere de cumparare intre participanti___________________________Care din urmat. cat. de procese si realtii economice nu sunt considerate financiare in niciuna din cele 2 acceptiuni date conceptului de finante si sferei sale de cuprindere- procesele si realtiile economice ce nu se realizeaza in forma baneasca- procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala- procesele si realtiile economice realizate in forma natural-materiala ce nu implica o modificare a marimii valorice a patrimoniului administrat de participantii la aceste procese si relatii- procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala ce au loc intre participantii la repartitia PIB___________________________Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor in conceptul de finante in sens restrns sunt incluse numai procesele si relatiile economice care:- se deruleaza intre participantiila repartitia PIB in forma baneasca___________________________Care din urmatoarele cat de procese si realatii economice sunt considerate financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere:- vanzarea-cumpararea marfurilor pe bani___________________________Redistribuirea de resurse financiare intre persoanele fizice si juridice ptr infaptuirea criteriilor de echitate sau justitie sociala este rezultatul manifestarii finantelor in functia de:- repartitie a PIB____________________________Mijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de utilitati publice creata pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice exprima in opinia economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave continutul functiei de:- alocareRedistribuirea de resurse financiare intre pers. fizice si juridice este expresia manifestarii finantelor in functia de:- repartitie a PIB____________________________Mijlocirea de catre finantele publice a unor procese de distribuire a resurselor intre pers fizice si juridice cu implicarea autoritatilor publice, ptr infaptuirea unor criterii de echitate sociale exprima in viziunea economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave continutul functiei finantelor publice de:- distribuire____________________________Verificare eficientei si oportunitatilor financiare la nivelul unei entitati private reprezinta un obiectiv specific- controlului financiar extern(al statului) preventiv- controlului financiar intern preventiv____________________________Care din urmat. forme de control financiar au ca obiectiv verificarea legalitatii operatiunilor financiare- controlul financiar extern al statului concomitent- controlul financiar extern al statului postoperativ____________________________care din urm afirmatii cu privire la controlul financiar al statului(prin garda financiara, curtea de conturi. etc) sunt adevarate:- este o forma de control extern____________________________Care din urmat. afirmatii cu privire la controlul financiar extern exercitat de institutiile statului sunt adevarate:- are ca obiectiv la entitatile publice si verificarea legalitatii operatiunilor financiare____________________________In faza prod. PIB controlul financiar al statului urmareste:- efiecienta folosirii mijloacelor de munca si a fortei de munca____________________________Care din urm afirmatii sunt adev:- controlul financiar intern preventiv este mai eficient decat controlul financiar intern postoperativ____________________________Caracterul obiectiv al functiei de control rezida in:- existenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneascsa____________________________Verificarea eficientei si oportunitatii operatiunilor financiare la nivelul unei entitai publice reprezinta un obiectiv specific:- controlului financiar intern preventiv- controlului financiar extern preventiv____________________________care din urmat. afirmatii sunt adevarate:- functia de control are o sfera de manifestare mai cuprinzatoare decat funcia de repartitie- in faza circulatiei produsului national controlul financiar vizeaza viteza cu care marfurile circula de la producator la consumator____________________________Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de supraincalzire a economiei presupune- majorarea impozitelor(directe si/sau indirecte)- diminuarea cheltuielilor publice de consum si/sau de investitii____________________________Interventia reglatoare in perioadele de declin economic a autoritatilor publice prin instrumente financiare se face prin:- diminuarea ponderii impozitelor indirecte in ansamblul resurselor financiare fiscale datorita caracterului regresiv al sarcinii fiscale specific acestor prelevari- majorarea cheltuielilor publice, fie ele de consum sau de investitii- acordarea de subventii agentilor economice____________________________Suportul obiectiv al inteplinirii de catre finante a functiei de reglare(stabilizarea) a economiei rezita in:- interconditionarea ce caracterizeaza derularea proceselor materiale cu procesele banesti-financiare____________________________Sustinerea prin mijloace financiare a unor programe de sprijinire a agriculturii ca expresie a rolului finantelor in dezvoltarea economiei si evolutia societati presupune:- achizitionarea de produse agricole de catre stat atunci cand oferta de produse agricole este excendentara- achizionarea de produse agricole de catre stat atunci cand preturile manifesta o tendinta de scadere ptr a proteja producatori- vanzarea de produse agricole de catre stat atunci cand preturile manifesta o tendinta de crestere ptr a proteja consumatoriiRolul finantelor in dezvoltarea societati ca expresie directa a indepliniri de catre finante a functiei de control asupra activitatilor economice-sociale se concretizeaza in:- imbunatatirea modului de administrare a resurselor_______________________Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de recesiune a economiei se poate realiza prin:- diminuarea impozitelor (directe si/sau indirecte)- majorarea cheltuielilor publice de consum si/sau de investitii- acceptarea deficitului bugetar si finantarea acestuia din resurse extraordinare_______________________Ca expresie directa a indepliniri de catre finante a functiei de control asupra activitatilor economico-sociale, acestea isi aduc un aport direct la:- imbunatatirea modului de administrare a resurselor________________________Care din urmatoarele afirmatii cu privirea la mecanismul financiar specific economiei socialiste sunt adevarate:- foloseste ca instrument principal un sistem de planuri financiare________________________Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate serviciilor prestate sau lucrarilor executate la un moment ulterior livrari bunurilor prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux financiar:- decalat_________________________Care din urmatoarele afirmatii cu privirea la mecanismul financiar sunt adevarate:- poate fi definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banesti-financiare- poate fi conceput la nivel global ca un ansamblu de mecanisme individuale corespunzatoare diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii financiare- poate fi definit la nivel global ca un ansamblu al proceselor instrumentelor de conducere si reglare a fluxurilor banesti_________________________Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor enititati si care sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categ:- fonduri financiare de rezerva_________________________In care din urmat. situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a cheltuielilor publice:- diminuarea cheltuielilor publice in faza de boom a economiei ptr a atenua ritmul prea ridicat de crestere economice- subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta ptr consumul populatiei sau ptr econ. nationala- majorarea cheltuielilor publice in faza de recesiune a economiei ptr a stimula relansarea economiei_________________________In care din urmat. situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a impozitului:- reducerea impozitului ptr partea din profit destinata reinvestirii- restituirea taxelor vamale aferente materiilor prime incorporate in produsele destinate exportului- instituirea de taxe speciale de consumatie ptr produsele din alcool__________________________In care din urmat. situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a impozitelor:- restituirea taxelor vamale de import aferente materiilor prime incorporate in productia destinata exportului- reducerea cotelor de impozitare sau renuntarea la practicarea unor impozite in faze de recesiune sau activitatilor desfasurate- practicarea unor cote diferentiate de impunere a profitului societatilor comerciale in raport cu natura activitatii desfasurate- instituirea de accize ptr produsele din alcool__________________________In balanta financiara a statului, la venituri curente se includ:- impozitele directe si indirecte- veniturile provenite de la intreprinderile de proprietatile statului__________________________Bugetele publice funcionale:- se intocmesc de regula ptr o perioada de un an bugetar- cuprind toate cheltuielile legale de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung___________________________Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata(termen mediu si lung):- bugetul program - bugetul economiei nationaleCare din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor nu semnifica abateri de la principiul unitatii bugetului:- clasificatia bugetara- conturile prospective ale natiunii- bugetele ciclice____________Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune:- reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator- aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar____________Care din urm. afirmatii sunt false:- echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale(curente si extraordinare) cu cheltuielile totale ptr un an bugetar- principiul specializarii bugetare este incompatibil cu neafectarea veniturilor bugetare- aplicarea principiului universalitatii contravine unitatii bugetului____________Debugetizarea semnifica:- scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse speciale___________Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:- evitarea constituirii de fonduri cu destinatie speciala- depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului- depersonalizarea veniturilor bugetare___________Ca principiu bugetar, universalitatea presupune:- inscrierea veniturilor si cheltuielilor dupa principiul "bruto"___________Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:- intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatere de la principiul anualitatii bugetului___________Rezultatul net a unui exercitiu financiar prin prisma diferentei dintre veniturile totale si cheltuielile totale se reflecta prin:- bugetul activitatii generaleCare din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare contin indicatori cu niveluri obligatorii de respectat:- bugetele unitatilor administrativ-teritoriale- bugetul de trezorerie al unei intreprinderi_____________Care din urm. instrum. de conducere si reglare a activitati financiare folosite in practica financiara a statelor include toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung esalonate pe mai multi ani bugetari:- bugetul program____________Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitati financiare folosite in practica financiara a statelor include resursele alocate diferitelor servicii publice pe criterii de cost si randament al serviciilor de finantat:- bugetul functional___________In care din urmatoarele bugete de venituri si cheltuieli intocmite de o firma ce functioneaza in sfera activitatilor materiale, productive sunt reflectate veniturile si cheltuielile aferente activitatii de productie:- bugetul activitatii generale__________Capacitatea unei intreprinderi(private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe seama profitului defineste:- autofinantare partiala neta in sens restrans______________Necesarul de fond de rulment se determina:- prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor regularizate din care se scad datoriile curente si pasivele de regularizare_____________Ca surse de finantare externa a intreprinderii se pot mentiona:- creditele bancare contractate pe termen scurt_____________Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi doar partial necesitatile de dezvoltare pe seama ansamblului resurselor financiare proprii defineste:- autofinantarea partiala neta in sens restrans_____________Ca principiu bugetar,neafectatrea veniturilor presupune:- depersonalizarea veniturilor bugetare_____________Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale:- neafectarii veniturilor_____________Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:- reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator- aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar_____________In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului:- inscrierea in buget a tuturor actiunilor de finantat dupa principiul "bruto"_____________In care din urmatoarele situatii se incalca principiul anualitatii bugetului:- prelungirea perioadei de executie a bugetului ptr exercitiul bugetar expirat in exercitiul bugetar urmator- adoptarea sistemului de gestiune in executia bugetului- rectificarea bugetului pe parcursul executiei_____________Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii:- conturile speciale de trezorerie- bugetele anexe- bugetele extraordinare- conturile cu afectatie speciala- bugetele autonome_____________Elaborarea si utilizarea de bugete extraordinare semnifica o incalcare a principiilor bugetare ale:- unitatii_____________Bugetele anexe sunt:- abateri de la principiul unitatii bugetului_____________Cerintele unei clasificatii bugetare corecte vizeaza:- gruparea veniturilor dupa surse de provenienta- caracterul simplu, concis, clar al clasificatiei- gruparea cheltuielilor dupa destinatia efectivaResursele financiare mobilizate prin emisiunea si plasarea de certificate de depozit se incadreaza in categoria:- resurselor de trezorerie____________Imprumuturile de stat (publice):- se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare- se deosebesc de emisiunea de moneda, ca resursa financiara publica prin caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului- se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare- sunt considerate ca fiind impozite amanate____________Continutul economic al proceselor pe care le exprima formarea resurselor financiare publice:- resurse(venituri) fiscale- resurse nefisacale- resurse de trezorerie- resurse imprumutate pe termen mediu si lung- resurse din emisiunea(inflationista) de moneda____________In sens econimic larg, global,conceptul de cheltuiala publica se refera la:- ansamblul proceselor economice in forma baneasca de consum public de resurse- ansamblul activitatilor cu caracter public____________Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul:- modificarii(cresterii) reale a cheltuielilor publice____________Cheltuielile publice virtuale:- reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii____________Ca indicatori de apreciere a eficientei sociale ale cheltuielilor publice ptr ocrotirea sanatatii se utilizeaza :- morbiditatea- speranta medie de viata la nastere- mortalitatea generala_____________Crestere investitiilor de efectuat anual ptr realizarea unui obiectiv de investitie(publica) are ca efect:- reducerea valorii nete actualizate ca marime prezenta- cresterea efectului negativ al imobilizarii fondurilor financiare____________Organele puterii si administratiei publice includ:- institutia- organele puterii legislative centrale si locale- organele puterii judecatoresti- organele executive centrale si locale____________Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:- depersonalizarea veniturilor bugetare____________Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale:- unitatii, neafectarii veniturilor____________Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:- reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator____________Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza prin:- constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate- intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata____________Care din urmatoarele operatii(activitati) realizate de trezoreria publica reflecta ipostaza acesteia de bancher al statului:- gestionarea datoriei publice- deschiderea si administrarea de conturi bancare ptr efectuarea operatiunilor banesti ale institutiilor publice____________Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt adevarate:- poate fi definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banesti-financiare- poate fi conceput la nivel global ca un ansamblu de mecanisme individuale corespunzatoare diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii financiare- poate fi definit la nivel global ca un ansamblu al proceselor si istrumentelor de conducere si reglare a fluxurilor banesti____________Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate la un moment ulterior livrarii bunurilor prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux financiar:- decalatFondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor entitati si care sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria:- fondurilor financiare de rezerva____________In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a cheltuielilor publice:- diminuarea cheltuielilor publice in faza de boom a economiei ptr a atenua ritmul prea ridicat de crestere economica- subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta ptr consumul populatiei sau ptr economia nationala- majorarea cheltuielilor publice in faza de recesiune a economiei, ptr a stimula relansarea economiei_____________Bugetele publice functionale:- se intocmesc de regula ptr o perioada de un an bugetar_____________Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata(termen mediu si lung):- bugetul program- bugetul economiei nationale_____________Balante financiare:- financiara a economiei nationale- de plati externe- veniturilor si cheltuielilor banesti ale populatiei- fomarii capitalurilor- financiara a statului_____________Mecanismul financiar:- sistemul financiar ca ansamblu de relatii financiare- sistemul institutiilor financiare bancare prin care se organizeaza si se efectueaza operatiunile banesti- sistemul de fonduri banesti ce se administreaza de catre participantii la procesele reproductiei- parghii financiare- baza normativa privind modulul de efectuare a operatiunilor financiare monetare- modalitatile tehnice de conducere si reglare a fluxurilor financiare_____________Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de supraincalzire a economiei se poate realiza prin:- majorarea impozitelor directe si/sau indirecte- diminuarea cheltuielilor publice de consum si/sau investitii_____________Rolul finantelor in dezvoltarea societatii ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra activitatilor economico sociale se concretizeaza prin:- imbunatatirea modului de administrare a resurselor_____________Care din urmatoarele formulari corespund acceptiuni restranse data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere:- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice prin care se constituie si distribuie fonduri banesti ptr satisfacerea diferitelor necesitati- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in forma baneasca a produsului creat______________In acceptiune limitativa conceptul de politica financiara a statului semnifica:- politica finantelor publice- fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar______________Optiunile privind emisiunea de moneda ptr finantarea deficitului bugetar reprezinta coordonate specifice:- politicii finantelor publice- politicii bugetare- politicii financiar-monetare a autoritatilor publice- politicii monetare______________Strategia financiara se defineste prin:- decizii financiare pe termen mediu si lung- decizii financiare referitoare la obiective majore_____________La care din urmatoarele variante ale politici de dividend la marimea intreprinderii marimea dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de marimea dividendelor repartizate exercitiului anterior:- politica de stabilizare_____________Politica financiare a firmei are ca obiectiv final sintetic:- cresterea valorii intreprinderiiCare din urmatoarele formulari corespund acceptiunii restranse data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere:- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice prin care se constituie si distribuie fonduri banesti pentru satisfacerea diferitelor necesitati- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in forma baneasca a produsului creat.____________Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o categorie economica distincta pot fi mentionate:- indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii___________Printre primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la dispozitia statului pot fi mentionate:- impozitele in bani- tributurile in bani incasate de la popoarele invinse___________Mijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de utilitati publice, create pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice, exprima, in opinia economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave, continutul functiei de:- alocare ___________Caracterul obiectiv al functiei de control rezida in:- existenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneasca___________Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: - functia de control are o sfera de amanifestare mai cuprinzatoare decat functia de repartitie- in faza circulatiei produsului national controlul financiar vizeaza viteza cu care marfurile circula de la producator la consummator.____________Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de supraincalzire a economiei se poate realize prin:- majorarea impozitelor(directe si/sau indirecte)- diminuarea cheltuielilor publice de consum si/ sau de investitii_________Rolul finantelor in dezvoltarea societatii, ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra activitatilor economico-sociale, se concretizeaza in:- imbunatatirea modului de administrare a resurselor__________Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt adevarate:- poate di definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banesti-financiare- poate fi conceput, la nivel global, ca un ansamblu de mecanisme individuale corespunzatoare diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii financiare- poate fi definit, la nivel global, ca un ansamblu al proceselor si instrumentelor de conducere si reglare a fluxurilor banesti_________Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate la un moment ulterior livrarii bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux financiar:- decalat__________Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor entitati si care sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria:- fondurilor (financiare) de rezervaCresterea investitiilor de efectuat anual pentru realizarea unui obiectiv de investitie (publica) are ca efect:- reducerea valorii nete actualizate ca marime prezenta- cresterea efectului negative al imobilizarii fondurilor financiare__________Imprumuturile de stat (publice):- se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare- se deosebesc de emisiunea (inflationista) de moneda, ca resursa financiare publica, prin caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului- se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare- sunt considerate ca fiind impozite amanate____________Resursele financiare mobilizate prin emisiunea si plasarea de certificate de depozit se incadreaza in categoria:- resurselor de trezorerie___________Caracterul obligatoriu al impozitelor, ca una din principalele trasaturi ale acestora, presupune:- dreptul statului de a executa silit debitele restante din impozite- obligatia ca toti cetatenii care detin sau realizeaza materie impozabila sa plateasca impozite- asigurarea unui venit minim neimpozitabil pentru toti cetatenii__________Persoana fizica sau juridical in sarcina careia este stabilita, prin lege, obligatia de plata a impozitului este:- platitor- subiect__________Printre cerintele asigurarii echitatii fiscale, ca principiu aplicabil in impunere, se regasesc:- asigurarea unui venit minim neimpozitabil pentru fiecare individ (contribuabil)_________In cazul impozitelor indirecte:- destinatarul impozitului nu coincide cu subiectul- subiectul impozitului difera de suportatorul acestuia- nu poate fi aplicat (respectat) criteriul asigurarii unui venit minim neimpozitabil_________Impunerea marfurilor (produselor) numai la o veriga din circuitul economic este specifica:- taxei de circulatie - taxei de productie__________In diferite acceptiuni, piete financiare in sens restras pot fi considerate ca fiind:- piete ale valorilor mobiliare- piete de capital_________Printre caracteristicile titlurilor derivate de valori ce se tranzactioneaza pe pietele financiare se pot mentiona:- acorda anumite drepturi partilor la contact asupra activelor la o scadenta viitoare- valoarea lor depinde de activul la care se raporteaza__________Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societetile comerciale in vederea admiterii la cotare bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera:- sa detina un capital de un anumit nivel__________Tranzactiile cu titluri de pe pietele financiare americane se grupeaza in:- operatii pe bani gata (cash)- operatii in marja___________In acceptiune limitata (restransa) conceptual de politica financiara a statului semnifica:- politica finantelor publice- fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar__________Optiunile privind emisiunea de modena pentru finantarea deficitului bugetar reprezinta coordinate specifice:- politicii finantelor publice- politicii bugetare - politicii financiar- monetare a autoritatilor publice- politicii monetare___________Strategia financiara se defineste prin:- decizii financiare pe termen mediu sau lung- decizii financiare referiotare la obiective majore___________La care din urmatoarele variante ale politicii (financiare) de dividend (la nivelul intreprinderii) marimea dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de marimea dividendelor repartizate in exercitiul anterior:- politica de stabilizare_____________Politica financiara a firmei are ca obiectiv final, sintetic:- cresterea valorii intea generalaIn care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a cheltuielilor publice:- diminuarea cheltuielilor publice in fata de boom a economiei, pentru a atenua ritmul prea ridicat de crestere economica- subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta pentru consumul populatiei sau pentru economia nationala- majorarea cheltuielilor publice in fata de recesiune a economiei, pentru a simula relansarea economiei__________Bugetele(publice) functionale:- se intocmesc, de regula, pentru o perioada de un an(bugetar)__________Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung):- bugetul program- bugetul economiei nationale_____________Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe scena profitului defineste:- autofinantarea partiala neta in sens restrans_____________Necesarul de fond de rulment se determina:- prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare, din care se scad datoriile curente si pasivele de regularizare__________Ca sursa de finantare externa a intreprinderii se pot mentiona:- datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare- creditele bancare contractate pe termen scurt_________In categoria veniturilor financiare realizate de o intreprindere se include:- veniturile realizate din diferentele favorabile de curs valutar- veniturile realizate din creantele imobilizate__________Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:- depersonalizarea veniturilor bugetare_________Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale:- unitatii- neafectarii veniturilor_________Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:- raportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator________Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza prin:- constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate- intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata_______Care din urmatoarele operatii (activitati) realizate de Trezoreria publica reflecta ipostaza acesteia de bancher al statului:- gestionarea datoriei publice- deschiderea si administrarea de conturi bancare pentru efectuarea operatiunilor banesti ale institutiilor publice________In sens economic larg, global, conceptual de cheltuiala publica se refera la:- ansamblul proceselor economice, in forma baneasca, de consum public de resurse- ansamblul activitatilor cu character public__________Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul:modificarii (cresterii) reale ale cheltuielilor publice_________Cheltuielile publice virtuale:reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii__________Ca indicatori de apreciere a eficientei sociale a cheltuielilor publice pentru ocrotirea sanatatii se utilizeaza:- morbiditatea- speranta medie de viata la nastere- mortalitatea generala___________