11 basit makineler -...

12
Nihat Bilgin Yayıncılık© 1 Test 1’in Çözümleri 1. y z z y x Bijon anahtarında kuvvet kolu y dir. Bu nedenle y ne kadar büyük olursa kuvvet kazancı o kadar bü- yük olur. Yanıt B dir. 2. a tahta zemin b F Bir basit makinede kuvvet kazancı; ü kuvvet yk F P = olarak tanımlanır. Ayrıca vidada F kuvvetinin yaptı- ğı iş direnç kuvvetinin yaptığı işe eşittir. Buna göre vida adımı; F · 2rb = P · a 2rb = 18 · a a = 3 1 b olur. Vida 3 tur döndürülürse vidanın ilerleme miktarı; h = N · a h = 3 · 3 1 b = b bulunur. Yanıt C dir. 3. Kaldıraçlarda sistem dengede ise; Kuvvet x Kuvvet kolu = Yük x Yük kolu bağıntısı geçerlidir. F 1 · 5 = P · 2 F1 P F 1 = 5 2 P İpteki gerilme kuvvetleri F 2 P P 2 P 2 P 4 P 4 şekildeki gibi gösterilirse; F 2 = 4 1 P İpteki gerilme kuvvetleri P F 3 P 2 P 2 şekildeki gibi gösterilirse; F 3 = 1 2 P Kuvvet x Kuvvet yolu = Yük x Yük yolu F 4 · 3, = P · , P F 4 3, , F 4 = 3 1 P olur. 2F 5 · 3, = P · , P 3, , F 5 F 5 F 5 F 5 F 5 = 6 1 P Bu durumda F 5 kuvveti en küçüktür. Yanıt E dir. Basit Makineler 11

Upload: others

Post on 02-Nov-2019

18 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 11 Basit Makineler - nihatbilginyayincilik.comnihatbilginyayincilik.com/cozumler-2014/TYT-YKS-FIZIK-SORU-KITABI... · orantılıdır. Bir başka ifadeyle büyük tekerler az, küçük

Nih

at B

ilgin

Yay

ıncı

lık©

1

Test 1’in Çözümleri

1.

y

z

z

y

x

Bijon anahtarında kuvvet kolu y dir. Bu nedenle y

ne kadar büyük olursa kuvvet kazancı o kadar bü-

yük olur.

Yanıt B dir.

2.

a

tahta

zemin

b

F

Bir basit makinede kuvvet kazancı;

ü

kuvvet

y k

F

P=

olarak tanımlanır. Ayrıca vidada F kuvvetinin yaptı-

ğı iş direnç kuvvetinin yaptığı işe eşittir.

Buna göre vida adımı;

F · 2rb = P · a

2rb = 18 · a

a = 3

1 b

olur. Vida 3 tur döndürülürse vidanın ilerleme miktarı;

h = N · a

h = 3 · 3

1 b = b bulunur.

Yanıt C dir.

3. Kaldıraçlarda sistem dengede ise;

Kuvvet x Kuvvet kolu = Yük x Yük kolu

bağıntısı geçerlidir.

F1 · 5 = P · 2 F1

P

F1 = 5

2 P

İpteki gerilme kuvvetleri

F2

P

P

2

P

2

P

4

P

4

şekildeki gibi gösterilirse;

F2 = 4

1 P

İpteki gerilme kuvvetleri

P

F3P

2

P

2

şekildeki gibi gösterilirse;

F3 = 1

2P

Kuvvet x Kuvvet yolu = Yük x Yük yolu

F4 · 3, = P · , P F4

3, , F4 =

3

1 P olur.

2F5 · 3, = P · ,

P

3, ,

F5

F5

F5

F5

F5 = 6

1 P

Bu durumda F5 kuvveti en küçüktür.

Yanıt E dir.

Basit Makineler11

Page 2: 11 Basit Makineler - nihatbilginyayincilik.comnihatbilginyayincilik.com/cozumler-2014/TYT-YKS-FIZIK-SORU-KITABI... · orantılıdır. Bir başka ifadeyle büyük tekerler az, küçük

Nih

at B

ilgin

Yay

ıncı

lık©

BASİT MAKİNELER2

4. Basit makinelerde kuvvet kazancı;

ü

kuvvet kolu

y k kolu

bağıntısı ile bulunur.

kuvvet

kolu

F

kuvvet

kolu

yük

yük

kolu

F

F

yük

kolu

F

yük

yük

yük

kolu

kuvvet kolu

Verilen basit makinelerin hepsinde kuvvet kolu

yük kolundan daha uzundur. Bu nedenle hepsi

kuvvetten kazanç sağlar.

Yanıt C dir.

5.

3, ,P

F

Basit makinelerde;

Kuvvet kazancı = ü

üKuvvet

Y k

Y k kolu

Kuvvet kolu=

bağıntısı ile bulunur. Buna göre, kuvvet kolu ve yük

kolu değişmediği için kuvvet kazancı değişmez.

Yanıt E dir.

6.

K

L

M

Kaldıraç sisteminde dönme noktası destektir. Buna

göre meşrubat açacağının M noktası destek nokta-

sıdır. Bu sistemde kuvvet K noktasından uygulan-

maktadır. Bu durumda L noktası da yükü temsil et-

mektedir.

Yanıt A dır.

7.

F1

2P

F2

3P

Basit makinelerde kuvvet kazancı, ü

Kuvvet

Y k olarak

verilir. Buna göre;

.

F

P

F

P

F

Fbulunur

2 3

3

2

1 2

2

1

=

=

Yanıt E dir.

Page 3: 11 Basit Makineler - nihatbilginyayincilik.comnihatbilginyayincilik.com/cozumler-2014/TYT-YKS-FIZIK-SORU-KITABI... · orantılıdır. Bir başka ifadeyle büyük tekerler az, küçük

Nih

at B

ilgin

Yay

ıncı

lık©

BASİT MAKİNELER 3

8.

v =

sabit

v =

sabit

K L M

F1

PPPF

2F

3

Sabit makaralarda yükü dengeleyen kuvvet, yükün

ağırlığına eşittir. Ayrıca bir cisim, duruyorsa veya sa-

bit hızla gidiyorsa dengededir. Yani K, L, M cisim-

leri hepsi dengede olduğu için bu cisimleri dengele-

yen kuvvetler eşittir.

Yanıt A dır.

9. F

P

O F

P

F

F

F

P

O

O

OP

IIIIV

I II

Basit makinelerde kuvvet yükten daha küçükse kuv-

vet kazancı vardır. Kuvvetin yükten daha küçük ola-

bilmesi için kuvvet kolunun yük kolundan daha uzun

olması gerekir.

Şekilde verilen basit makinelerden sadece el araba-

sında kuvvet kolu yük kolundan daha uzundur.

Yanıt B dir.

10.

Verilen bisiklette dişli, çark ve çıkrık kullanılmış, pa-

langa ise kullanılmamıştır.

Yanıt C dir.

11.

A

B

1. levha

2. levhatokmak

A

B

1. levha

2. levha

tokmak

Tokmağın bir ucu dişlilerin bulunduğu tarafta diğer

ucu levhaların bulunduğu taraftadır. Tokmağın A

ucundan bir diş geçtiğinde B ucu bir üst levhaya bir

de alt levhaya vurarak iki ses çıkarır. Yani bir diş ge-

çişi iki vuruşa (sese) karşılık gelir.

8 dişli çark bir tam devir yaptığında 16 vuruş gerçek-

leşir. 80 vuruş için çarkın 5 devir yapması gerekir.

Yanıt B dir.

Page 4: 11 Basit Makineler - nihatbilginyayincilik.comnihatbilginyayincilik.com/cozumler-2014/TYT-YKS-FIZIK-SORU-KITABI... · orantılıdır. Bir başka ifadeyle büyük tekerler az, küçük

Nih

at B

ilgin

Yay

ıncı

lık©

BASİT MAKİNELER4

12.

h2h

3hX

F

K

G

Y

Z

Sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde F kuvvetiyle den-

gelenen G ağırlıklı cisim, diğer noktalarda da F kuv-

veti ile dengelenir.

Yanıt D dir.

13.

Basit makinelerin hiçbir çeşidinde iş ve enerjiden ka-

zanç sağlanmaz.

Genellikle basit makineler kuvvetten kazanç sağ-

lamak veya iş yapma kolaylığı sağlamak amacıyla

kullanılır.

Sorumuzda verilen eğik düzlem, tornavida ve çıkrı-

ğı kullanmaktaki ortak yarar, kuvvetten kazanç sağ-

lamaktır.

Yanıt B dir.

14.

h

Eğik düzlemlerde yoldan kayıp miktarı kadar kuvvet-

ten kazanç sağlanır.

5,h

Buna göre, kolileri h yüksekliğine çıkarmak için 5,

yolu izlenirse kuvvetten en fazla kazanç sağlanır.

Yanıt E dir.

Page 5: 11 Basit Makineler - nihatbilginyayincilik.comnihatbilginyayincilik.com/cozumler-2014/TYT-YKS-FIZIK-SORU-KITABI... · orantılıdır. Bir başka ifadeyle büyük tekerler az, küçük

Nih

at B

ilgin

Yay

ıncı

lık©

BASİT MAKİNELER 5

Test 2’nin Çözümleri

1.

3P

P

2P 3P

3P

2P

Şekil üzerindeki bilgilere göre dinamometre 2P

değerini gösterir.

Yanıt D dir.

2. Dişli ve kasnaklarda devir sayısı yarıçapla ters

orantılıdır. Bir başka ifadeyle büyük tekerler az,

küçük tekerler çok döner.

4

3

L nin tur dönmüş hâli4

1

L

r

2r

K

A

B

3r

Z

Y

T

X

4

1

2

1

Dişlilerin devir sayısı n olmak üzere;

. .r n r n n

43 2 3

21

21

41

B B A

L L

&= = =

. .r n r n2 &= =

bulunur. Buna göre L dişli çarkı ok yönünde 41

devir yapar ve şekildeki gibi görünür.

Yanıt D dir.

3. Verilen düzenekte yük 3

yük

kasnak

ipe bindiği için kuvvetten

kazanç 3 tür. Bu nedenle

yoldan kayıp da 3 olacak-

tır.

Yükün 15x kadar yüksel-

mesi için kasnağa bağlı

ipin 15x . 3 = 45x çekilme-

si gerekir. Kasnağın çev-

resi 3x olduğundan;

Devir sayısı = xx

345 15=

bulunur.

Yanıt C dir.

4.

P

F1

I

P

F2

II

F3

III

P

PF

4

IV

Makara ve palanga sistemlerinde kuvvetten kazanç

sayısı kadar yoldan kayıp vardır. Kuvvet kazancı

yükün bindiği ip sayısı kadardır.

F P

F P

F P

F P

2

2

4

1

2

3

4

=

=

=

=

olduğundan F1 ve F2 kuvvetlerinin büyüklüğü eşit-tir.

Yanıt A dır.

Page 6: 11 Basit Makineler - nihatbilginyayincilik.comnihatbilginyayincilik.com/cozumler-2014/TYT-YKS-FIZIK-SORU-KITABI... · orantılıdır. Bir başka ifadeyle büyük tekerler az, küçük

Nih

at B

ilgin

Yay

ıncı

lık©

BASİT MAKİNELER6

5.

F5

P

F1

F2

P

F3

PP

F4

r

3r

h3hP

Tüm sistemlere denge koşulunu uygulayalım;

. .

. .

. .

F P F P

F P F P

F P F P

F r P r F P

F h P h F P

5 252

441

331

331

331

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

&

&

&

&

&

= =

= =

= =

= =

= =

olur. P yükünü dengeleyen kuvvetler yazıldığında

en küçük kuvvetin B seçeneğinde olduğu görülür.

Yanıt B dir.

6.

D3

P

2hh

P D1

P

P

D2

Verilen şekillerde P ağırlığındaki cisimler serbest

bırakıldığında D1 ve D2 dinamometrelerine bir yük

binmez.

Yanıt D dir.

7. K

2r

L

r

O2O

1

Dişli çarklarda, devir sayısı ile yarıçap ters orantı-

lıdır. Ayrıca birbirine dokunan iki dişli çark zıt yön-

lerde döner.

L dişlisi saat ibresi tersine 45 tur dönerse, K dişlisi

saat ibresi yönünde 85 tur döner.

Yanıt C dir.

8. Eşit bölmeli XY çubuğu Şekil I deki gibi dengede

kaldığına göre, çubuk türdeş değildir. İpteki geril-

me kuvveti çubuğun ağırlığına eşittir.

P

P

P P

T1=P PP

T2=3P

T

T

31

2

1= bulunur.

Yanıt C dir.

Page 7: 11 Basit Makineler - nihatbilginyayincilik.comnihatbilginyayincilik.com/cozumler-2014/TYT-YKS-FIZIK-SORU-KITABI... · orantılıdır. Bir başka ifadeyle büyük tekerler az, küçük

Nih

at B

ilgin

Yay

ıncı

lık©

BASİT MAKİNELER 7

9. Elle taşınamayacak bir cismi maşayla taşırken

yaklaşık olarak orta noktasına F kuvvetini uygula-

rız.

destek

noktası

yüka

a

Kuvvet kazancı, yani mekanik avantaj ( )

( )

kuvvet F

y k Pü

orantısı ile bulunur. Sistem dengede olduğuna

göre destek noktasına göre moment alınır.

F . a = P . 2a

FP

21

=

yazabiliriz. Buna göre; kuvvetten kazanç sağlan-

mamıştır. Basit makinelerde ya kuvvetten kaza-

nılır ya da yoldan kazanılır. Eğer kuvvetten kaza-

nılmışsa kuvvetten kazanç miktarı kadar yoldan

kayıp vardır. Eğer kuvvet kaybı varsa bu kez de

aynı oranda yoldan kazanç vardır.

Yanıt E dir.

10.

L

m

K

Arif

L makarası sabit makara olup, tavana bağlıdır. Bu

makaranın ağırlığı ipe binmediğinden Arif’in uygu-

ladığı kuvvete bir katkısı yoktur.

Yanıt C dir.

11.

XT = 30 N

destek

F = 10 N

G

3 ip

Şekil I de XY çubuğu dengede olduğuna göre,

çubuğun ağırlık merkezi desteğin olduğu noktadır.

Palangada 3 tane paralel ip olduğundan kuvvet

kazancı 3 tür. Bu nedenle ipteki T gerilme kuvveti

30 N olur. Desteğin olduğu noktaya göre moment

alırsak;

T . 4 = G . 2

30 . 4 = G . 2 ⇒ G = 60 N bulunur.

Yanıt E dir.

12. D1 dinamometresi P ağırlığını

P

3F =

P

P

3

P

3

P

2

3P

gösterir.

D2 dinamometresi P ağırlığı-

nın 31 ünü gösterir.

D3 dinamometresi de P32

ağırlığını gösterir.

Yanıt E dir.

13. Aynı ipteki gerilme kuvveti

P

X

P

P

P

2P

2P

her yerde aynıdır. P yükü-

nün bindiği ipteki gerilme

kuvveti de P kadar olur.

Bunu takip ettiğimizde;

X = P + 2P + P = 4P

bulunur.

Yanıt B dir.

Page 8: 11 Basit Makineler - nihatbilginyayincilik.comnihatbilginyayincilik.com/cozumler-2014/TYT-YKS-FIZIK-SORU-KITABI... · orantılıdır. Bir başka ifadeyle büyük tekerler az, küçük

Nih

at B

ilgin

Yay

ıncı

lık©

BASİT MAKİNELER8

14.

P14

P2

P1

L

K

KL çubuğu dengede olduğuna göre;

. .cosP

P43 2·1 2 a=

cosP

P

38

2

1a= bulunur.

Yanıt A dır.

15.

4P

Fk

T=2P

sv

X

Sıvı içinde dengede olan X cisminin hacmi 3V

olsun. Buna göre;

Fk + 2P = 4P

Fk = 2P

2V.dsıvı . g = 2P

3V . dX . g = 4P ⇒

d

d

34

ı ıs v

X= bulunur.

Yanıt B dir.

16.

30 N

F

F F F

3F

20 N

Bir cismin ağırlığı Dünya’nın merkezine doğru gös-

terilir. Şekilde 20 N luk ağırlığın ip doğrultusunda

bir bileşeni yoktur. Bu nedenle 20 N ağırlığındaki

bu cismin ağırlığı dikkate alınmaz.

3F = 30

F = 10 N bulunur.

Yanıt E dir.

17.

ZP

YX

Birbirine dokunmakta olan iki dişli çarktan biri saat

ibresi yönünde dönerse, öteki dişli çark saat ibresi-

nin tersine yönde döner.

Şekildeki X dişlisinin saat ibresi yönünde döndüğü-

nü varsayalım. Bu durumda öteki dişlilerin dönme

yönleri şekildeki gibidir. Buna göre, Y dişlisi ile P

dişlisi aynı yönde döner.

Yanıt C dir.

Page 9: 11 Basit Makineler - nihatbilginyayincilik.comnihatbilginyayincilik.com/cozumler-2014/TYT-YKS-FIZIK-SORU-KITABI... · orantılıdır. Bir başka ifadeyle büyük tekerler az, küçük

Nih

at B

ilgin

Yay

ıncı

lık©

BASİT MAKİNELER 9

Test 3’ün Çözümleri

1.

balk oltas makas el arabas

Cambız, maşa, olta, insan kolu gibi basit makine-

lerde yük bir uçta, destek öteki uçtadır. Bu tür kal-

dıraçlarda kuvvetten kayıp, yoldan kazanç sağla-

nır.

Makaslarda destek ortada olduğundan kuvvet kolu

ile yük kolunun uzunluğuna göre kuvvetten kazanç

sağlanmayabilir.

El arabalarında destek bir uçta, yük ise ortadır.

Kuvvet kolu her zaman yük kolundan daha uzun

olduğundan kuvvetten kazanç vardır.

Yanıt C dir.

2. Şekil I sabit makaralarla

P

F2

=

P

2

P

2

P

4

P

4

P

4

kurulu olup kuvvet

kazancı yoktur. Bu

nedenle F1 = P dir.

Şekil II de ise,

F2 = P

4 olur.

F

F

P

P

4

4

2

1= =

Yanıt D dir.

3. P1 = P alarak iplerdeki gerilme kuvvetlerini aşağı-

daki şekil üzerinde gösterelim.

P1

= P

yatay

P2

= 2P

P3

=P

2

P

2P

2

P

2

P

P

Şekil üzerindeki bilgilere göre, P2 > P1 > P3 olur.

Yanıt A dır.

4. x1

m m

Şekil I

r

O

2r

x2

Şekil II

mx

3

Şekil III

m

Şekil I deki sistemde yayın iki ucunda m kütle-

li cisimler varken denge sağlanmıştır. m kütle-

li cisimlerden biri duvar vazifesi yaparken, öte-

ki yayın açılmasını sağlar. Bu nedenle x1 açılma

miktarı mg ile orantılıdır.

Şekil II deki sistemde O noktasına göre tork alınır-

sa yayı açan kuvvetin 2mg olduğu görülür.

Şekil III teki sistemde hareketli makara göz önüne

alındığında yayı açan kuvvetin ·m

g2

olduğu görü-

lür. Buna göre x2 > x1 > x3 tür.

Yanıt E dir.

Page 10: 11 Basit Makineler - nihatbilginyayincilik.comnihatbilginyayincilik.com/cozumler-2014/TYT-YKS-FIZIK-SORU-KITABI... · orantılıdır. Bir başka ifadeyle büyük tekerler az, küçük

Nih

at B

ilgin

Yay

ıncı

lık©

BASİT MAKİNELER10

5. Şekil I deki çubuğun ağırlık merkezi Y noktası olup

ağırlığı P dir. Şekil II deki çubuğun ağırlığı 2P ve

ağırlık merkezi L noktasıdır.

Z KYX L

P

2P

P ile 2P nin bileşkesinin uygulama noktası K nok-

tasıdır.

Yanıt D dir.

6. X = P dir. Ayrıca makaranın ağırlığı P olduğundan

asılı olduğu ipteki gerilme kuvveti 3P olur.

O

3

2P

3P

T·sin30°

O noktasına göre tork alınırsa;

T·sin30°·6 = · ·P P2

34 3 8+

3T = 30P

T = 10P bulunur.

Yanıt C dir.

7.

r

3r

O2

F

yerO

1

P ağırlığındaki düzgün ve türdeş çubuğun ağırlığı-

nın yarısı, bağlı bulunduğu ipe biner. O2 noktasına

göre tork alırsak;

.

F rP

r

P

Fbulunur

32

6

1

· ·=

=

Yanıt E dir.

8.

K yatay

X

P P

2P

P

P

4P

P

Şekildeki verilere göre çubuğun ağırlık merkezi X

noktasıdır.

Yanıt A dır.

Page 11: 11 Basit Makineler - nihatbilginyayincilik.comnihatbilginyayincilik.com/cozumler-2014/TYT-YKS-FIZIK-SORU-KITABI... · orantılıdır. Bir başka ifadeyle büyük tekerler az, küçük

Nih

at B

ilgin

Yay

ıncı

lık©

BASİT MAKİNELER 11

9.

37°

yatay

10 N

10 N

53°

v

Cisimlerin ip doğrultusundaki bileşenlerinin topla-

mı adamın uyguladığı kuvveti verir.

F = 10·sin37° + 10·sin53°

F = 6 + 8 = 14 N bulunur.

Yanıt B dir.

10. Sistem dengede olduğuna göre;

16P

F

F FF

GK

3

16

16

.

F G

FG

P G F

P GG

G P bulunur

3

3

12

K

K

K

K

K

K

=

=

= +

= +

=

Yanıt D dir.

11.

P

37°

Y

X Y

X

T1

T2

Şekil I Şekil II

37°

r

6P

r

F

P

37°

Pçubuk

= 4P

Önce Şekil I deki F kuvvetini P cinsinden bulalım.

F . 2r = 6P . r ⇒ F = 3P

bulunur. Şekil I de çubuğun ağırlık merkezi F kuv-

vetinden d kadar uzakta olsun. Buna göre;

F . d = P . (4 – d)

3P . d = P . (4 – d) ⇒ d = 1 birim

bulunur. Buna göre, çubuğun ağırlık merkezi X

noktasından 1 birim ileridedir.

Şekil II de ağırlık merkezine göre tork alınırsa;

T1 . 1 = T2 . 5 ⇒ T

T5

2

1= bulunur.

Yanıt E dir.

12.

A

B

K37°

53°T T

T

0,6T

0,8T

70 N

Sistem dengede olduğuna göre, A noktasına göre, tork alınırsa;

70· · 37° 0,6 · · 37° 0,8 · · 37°

35· · ·

.

cos sin cosT T

T T

T T

T N bulunur

2

5

4

5

3

5

3

5

4

5

4

5

140

25

9

25

16

100

,, ,+ =

+ =

+ =

=

2T = PK + Pmakara

2T = PK + PK

200 = 2PK ⇒ PK = 100 N bulunur.

Yanıt B dir.

Page 12: 11 Basit Makineler - nihatbilginyayincilik.comnihatbilginyayincilik.com/cozumler-2014/TYT-YKS-FIZIK-SORU-KITABI... · orantılıdır. Bir başka ifadeyle büyük tekerler az, küçük

Nih

at B

ilgin

Yay

ıncı

lık©

BASİT MAKİNELER12

13.

10P

37°

X

T

6P6P

12P12P

24P

Şekildeki sistem dengede olduğuna göre,

T = 10P·sin 37° = 6P

dir. Şekil üzerindeki bilgilere göre X cisminin ağır-

lığı 24P olur.

Yanıt C dir.

14.

r

2r

K

X

d

T

x

2x

2a

G=15 N

2d––3

a =d

––3

Sistem dengede olduğuna göre;

T · 2r = x · r

x = 2T

dir. K noktasına göre tork alınırsa;

.

T d Gd

T N

T N bulunurx

3

2

153

210

2 20

· ·

·

=

= =

= =

Yanıt D dir.

15.

P

r

R

F

Çıkrıkta r

R oranı kuvvet kazancını verir. R nin art-

ması ya da r nin küçülmesi kuvvet kazancını artı-

rır.

Yanıt D dir.

16.

tahta

h

h1

2 3

İki diş arasındaki uzaklık vida adımı adını alır ve a

sembolü ile gösterilir.

Vidada F kuvveti ile P direngen kuvveti arasında;

F · 2rr = P · a

bağıntısı vardır. r vidanın baş kısmının yarıçapıdır.

Sorumuzda verilen vidaların baş kısımları özdeştir.

İşlem sırasında vidanın n kere döndüğünü ve h

kadar yol aldığını varsayarsak;

h = n · a

bağıntısını yazabiliriz.

1 numaralı vida n kere dönmüş ve h kadar yol

almıştır. 2 numaralı vida 2n kere dönmüş 2h kadar

yol almıştır. Yani bu vida n kere dönerse h kadar

yol alır. 3 numaralı vida n kere dönmüş ve 2h

kadar yol almıştır.

Buna göre a3 adımı en büyük olup a1 = a2 dir.

Yanıt B dir.