10. JoakimInterFest Bilten br. 5

Download 10. JoakimInterFest Bilten br. 5

Post on 09-Jan-2017

284 views

Category:

Social Media

0 download

TRANSCRIPT

1 Dan peti Plemena NISMO SE ODMAKLI OD VATRI U PEINAMA Ba na samoj polovini 10. JoakimInterFesta prava je prilika da se na domete ovogodinje meunarodne smotre osvrne i mr Vojo Lui direktor Knjaevsko-srpskog teatra, dakle - domain Festivala. - Ako paljivo oslunemo reakcije festivalske publike i onih gledalaca koji su pogledali dosadanje predstave iz selekcije Vreme tiine mislim da je ovogodinji takmiarski repertoar - pun pogodak selektora eljka Jovanovia. U pitanju su scenski projekti nesumnjivo velikog umetnikog kvaliteta ali koji se odlino, svojim drutvenim angamanom uklapaju i u sam tematski okvir InterFesta. Sve predstave koje smo pogledali na festivalu su i atraktivne i aktuelne i zbog toga dobro i lako korespondiraju i komuniciraju sa ovdanjom pozorinom publikom, smatra on. Po Luiu Festival je ponovo uspeo da zaintrigira nau teatarsku i kulturnu javnost. - Njegov ovogodinji vizuelni identitet je nikada vei kao i prisutnost JIF-a u svim medijima, naroito nacionalnim bilo da su pitanju elektronski ili tampana glasila. Postao je prepoznatljiv i manifestacija koja se kvalitetom i svojim posebnostima izdvaja od itavog niza festivalskih smotri u naoj zemlji i regionu. Zbog toga je i njegova vidljivost dobra na celokupnoj medijskoj sceni, kae Lui, dodajui da bi na narednim JoakimInterFestovima voleo jo da pojaa i obogati pratei program Festivala. Od prvog dana Prvog InterFesta na kragujevakoj meunarodnoj pozorinoj smotri je i novinarka Mika Kneevi, urednica Drugog programa Radio Beograda koja je njegova najrevnosnija i najpriljenija hroniarka. Ona ne govori samo o ovogodinjoj manifestaciji ve pravi i reminiscenciju decenija koja je iza njega. - Volim i cenim JoakimInterFest, meunarodni pozorini festival koji se evo vec deseti put odrava u Kragujevcu. Naslov Vreme tiine. Shvatam je kao pozorinu tiinu - novih predstava je malo, od tih malo jo manje je i kvalitetnih a tiina je i ono vreme koliko traje predstava u sali dok je gledamo! Tiina je na alost i u nasoj svakodnevici koja nas je 2 mnogo pritisla. Ne pamtim kada sam cula vic! Sve predstave ovogodinjeg festivala savreno odgovaraju naslovu. Svaka ima neku svoju tiinu linu, optu, dravnu kako god i pozdravljam izbor selektor eljka Jovanovia koji je bio, verovatno, zbog finansija primoran da odabere predstave iz regiona, istie ona, sa radocu se sejui predstava koje su prikazivane na ovom festivalu a koje su dolazile bukvalno iz itavog sveta. - Nije uvek sve bilo najbolje ali videla sam i nekoliko fantastinih ostvarenja koje pamtim i koja bih rado volela da vidim ponovo! To i jeste kvalitet i dra ovog festivala - vieno je neto samo tu. Naravno JoakimInterFest nije i ne pretenduje da bude BITEF, to je jedan meunarodni festival koji ima svoju koncepciju vrste strukture. Pitam se da li smo ipak tu internacionalnost mogli da postignemo i ove godine. Knjaevsko-srpski teatar je lan dve meunarodne pozorine asocijacije koje su ini se mogle da pomognu u tome, pta se Mika Kneevi. - U svakom sluaju podravam Festival svojim prisustvom, trudim se da mu dam medijsku podrku sto je takoe vano jer ako se ne pria u medijima o neemu za to se i ne zna! U medijima prepravljenim undom drago mi je da sam neki prostor posvetila Festivalu koji to zasluuje i kome elim samo napred, napred i napred, srdano kurai JIF festivadije naa sagovornica. Petog takmiarskog dana na repertoaru 10. InterFesta bila je zagrebaka predstava Plemena engleske autorke Nine Raine koju u koprodukciji igraju dva pozorita Planet Art i Egzit Teatar. Marko Torjanac (protagonista role Kristofera, oca) ali i ovek koji je najzasluniji za postavljanje ovog teksta, obzirom da ga je preveo, adaptirao za hrvatsku scenu a potpisuje se i kao pomonik reditelja o samo projektu kae: - Tekst Plemena engleske knjievnice Nine Rein, za koji je puno nagraivana, po meni je osobno, jedan od najboljih koji se pojavio u poslednjih desetak godina pa i vie. Ova predstava komunicira na vie razina, kao brilijantna metafora dananjeg drutva a poruka koju ona alje je potpuno atipina. Komad Plemena nam govori kako je ljudsko drutvo uprkos svim napretcima tehnolokim i naunim jo uvek ostalopodeljeno po drevnim plemenskim principima i hijararhijama koje egzistiraju u svakoj jedinici drutva poevi od porodice pa na dalje. Ono to nama Nina Rein kroz svoje delo govori je ruenje one uobiajene teze da smo svi isti i jednaki, ve ona potencira na obrnutom da svi nismo isti i jednaki i zbog toga je potrebno uloiti veliki napor da bi se te razlike prevladale. Koji je taj napor i ta vodi do njegovog prevladavanja e, o tome govori ova predstava, pojanjava on. Po Trojancu Plemena se izvrsno uklkapa u koncept selekcije festivala Vreme tiine. - Uklapa se jer govori o komunikaciji. Gluvi momak koji ivi u ujuoj obitelji. On ivi u izolaciji i jednoj vrsti tiine i ta e se dogoditi kada on rei da progovori na svoj nain i pobuni se usprotivi protiv toga porodinog i drutvenog muka u kojem ne postoji nikakava empatija, ljudska i drutvena, naglaava Torjanac, dodajui da je predstava koprodukcijska jer njihov matini teatar (poto nema salu) nije mogao da odgovori na neke tehniki zahtevne detalje i reenja u postavci. - Danas ljudi vole da istiu tu multimedijalnu dimenziju svojih predstava. Na alost, ona ta multimedijalnost je najee samo obian scenski trik. U naem sluaju nije tako, multimedijalnost nije tek formalna ve je sutinski deo predtave. Rediteljka Plemena Slavica Kneevi sem reije u ovom komadu igra i ulogu majke Bet - Ovakvom postavkom predstave Plemena kao to je naa (po)trudili smo se da je izvedemo upravo onako kako ju je sama spisateljica zamislila. Moram da priznam da sam vam ja od onih koji smatraju da je: Teatar jednako dobar tekst i dobar glumac. Dakle sori reditelji, oni su se znatno kasnije pojavili na sceni teatarske istorije. Mi koncipiramo prvenstveno glumaki teatar sa stavom da se tekst igra samo ako je dobar, jer ako nije ne treba ga ni igrati. Komad mnogo nagraivan, to se kae u naem svetu zaista 3 je ubola sa njim bit kako na dananji, savremeni nain prikazati ono to nas sve najvie zanima. I kao rediteljka i kao glumica ispotovala sam autentinost njenog dela. Sama autorka posle premijere u Zagrebu izjavila je da je ovo njena najbolja inscenacija izdvojivi je od preko trideset njenih igranja na njujorkim, loondosnkim i australijskim scenenama izjavom: To je ba ono to sam ja napisala, istie ne bez ponosa Slavica Kneevi, koja je po sopstvenom priznanju jedino u scenografiji (njena kreacija) sebi pustila malo vie mati na volju. - Predstavu sam smestila u ambijent na nain na koji sam ja proitala komad svi mi se jo nismo ni makli od tih plemenskih i porodinih peina i vatri-ognjita koje u njima gore. U naoj izvedbi stan je napravljen kao peina umesto vatre tu je obiteljski sto oko ega se sve deava. I, nema veze to je u pitanju porodica intelektualaca i danas se sva naa plemena okupljaju iskljuivo oko zajednikih interesa pa imamo: pleme lobi, pleme klan... Dvoje ljudi kada ih povezuje isti interes ve su pleme, a ono pleme koje najvie prepoznajemo je ono koje je najsirovije, najtrajnije i najiskonskije sopstvena obitelj. elja za pripadnou ali i za slobodom, odrediti granice koliko i kada se moemo odmaknuti od tognaeg plemena, gde ti svi pametuju, imaju zajedniki jezik, humor... im nisi na naoj strani ti si nastran, to najee ujemo u politici kojom nas truju. Ona je metafora da moramo dopustiti slobodu i jedini nain korigovati se je ljubavlju i rtvom, smatra ona. Publika je predstavu Plemena odlino primila to je dokazala (do sada) i svojim najbrojnijim prisustvom na razgovorima posle nje. Po miljenju voditeljke razgovora Marije Soldatovi, dramaturga KST-a sinonja predstava je po mnogo razloga najbolja do sada na festivalu. - Videli smo najbolju igru i najbolju reiju. Predstava je zaista fascinirala kragujevaku publiku, zakljuila je ona. Osniva Kazalita Planet Art Marko Torjanac predstavioje ukratko njihovo pozorite zamiljeno kao kuu koja na svom repertoaru igra samo problemske teme o kojima se razgovara ili jo ee ne razgovara (tabu) u savremenom drutvu. _________________________________________________________________________________________________________HRONIKA JOAKIMINTERFESTA Ne volim kada su na festivalu pauze! One su uvek nastajale zbog nepredvienih okolnosti na koje organizatori ne mogu da utiu. Jednom je to bio dan alosti, drugi put otkazivanje nastupa pozorita zbog bolesti glavnog glumca a nema nikoga da u njegovu ulogu uskoi za tako kratko vreme, ponekad opet neto tree - tek deava se. Ta jednodnevna festivalska pauza nekako poremeti tok, moda malo utie i na atmosferu ali ini se da ona dobro doe iriju koji onda moe mirno da sedi i sagledava i prebira po onome to je video do tada, naravno, ne da donosi odluke ali da ima barem neku konstrukciju. Na uvaeni i odgovorni iri uinio je tako. ini mi se da te pauze utiu i na publiku i po pravilu - dan posle pauze manje je publike u sali. No nastavak je bio odlian, gosti iz Zagreba osvetlali su obarz, pokazali nam jedan malo zaoijani nain igre, sa nijansama u nekim glumakim kreacijama. Deo tog ansambla imala sam prilike da vidim letos u Kikindi na Festivalu malih formi u odlinoj predstavi Telma i Luiz istarskog Narodnog kazalita Gradskog pozorita iz Pule a i sinona predstava na sceni Knjaevsko-srpskog teatra koju sam videla uverila me je u kvalitet istih protagonista. Mika Kneevic, urednik Radio Beograda 2________________________________________________________________________________________________________Veeras na repertoaru Scena Joakim Vuji, ponedeljak 12. oktobar 20.00 sati BITEF Teatar Filip Vujoevi IVOT STOJI, IVOT IDE DALJE Reija: Jelena Bogavac Dramaturg: Slobodan Obradovi Zvuk: Vojno Dizdar Video: Igor Markovi Dizajn svetla: Nikola Zavii Izvrna produkcija: Jovana Janji 4 Igraju Suzana Luki Milo Timotijevi Aleksandar ini Slaven Dolo O predstavi Nova drama Filipa Vujoevia, ivot stoji, ivot ide dalje, bavi se poloajem umetnika u osiromaenoj srpskoj tranziciji iz koje se, kako izgleda, nikada ne izlazi. Preispitujui aktuelne pozorine trendove, od kojih je vodei taj da predvieni budet iznosi minimum dinara, etvoro junaka uz opori humor postavljaju sebe pred publiku pokuavajui da pokau kako izgleda napraviti predstavu na temu o kojoj se ne da govoriti bez knedle u grlu. Pored toga to se drama bavi poloajem samostalnih umetnika u njoj se otvaraju i line teme koje se prvenstveno tiu gubitka gubitka posla, kreativnosti, voljene osobe, ljudskog dostojanstva, svesti o vremenu u kojem ivimo._________________________________________________________________________________________________________Deseti JoakimInterFest od 7. do 15. oktobra VREME TIINE Scena Joakim Vuji, utorak 7. oktobar - 20 sati KAINOV OILJAK - abako pozorite Vladimir Kecmanovi, Dejan Stojiljkovi (dramatizacija: Spasoje . Milovanovi), reija, scenografija i izbor muzike Jug Radivojevi Scena Joakim Vuji, etvrtak 8. oktobar - 20 sati MREENJE ARANA - Narodno pozorite Republike Srpske Banja Luka Aleksandar Popovi, reija i adaptacija Egon Savin Scena Joakim Vuji, petak 9. oktobar - 20 sati PUKOTINA - Bosansko Narodno pozorite Zenica Ivana Simi Bodroi Lajla Kaikija & Grupa autorica, dramatizacija i reija Lajla Kaikija Scena Joakim Vuji, subota 10. oktobar - 20 sati Slobodan dan Scena Joakim Vuji, nedelja 11. oktobar - 20 sati PLEMENA - Kazalite Planet art i EXIT Teatar Nina Raine, rediteljka Slavica Kneevi Scena Joakim Vuji, ponedeljak 12. oktobar - 20 sati IVOT STOJI, IVOT IDE DALJE - BITEF Teatar Filip Vujoevi, reija: Jelena Bogavac Scena Joakim Vuji, utorak 13. oktobar - 20 sati PRINCIP SUPERSTAR (MESEARI) - Knjaevsko-srpski teatar Dramatizacija, reija i scenografija Neboja Bradi Scena Joakim Vuji, sreda 14. oktobar - 20 sati PALILULSKI ROMAN - Beogradsko dramsko pozorite Branislav Nui, reija i adaptacija Egon Savin Scena Joakim Vuji, etvrtak 15. oktobar - 20 sati U ast nagraenih PIDAMA ZA ESTORO - Kraljevako pozorite i Knjaevsko-srpski teatar Mark Kameloti, reditelj Nenad Gvozdenovi_________________________________________________________________________________________________________ Pratei program Festivala Galerija Joakim, sreda 7. oktobar - 19 sati i 30 minuta IZLOBA POZORINIH PLAKATA SA PRETHODNIH FESTIVALA U izboru slikara Milivoja tuloviaMala scena Ljuba Tadi, etvrtak 8. oktobar - 18 sati Promocija monografije UZINE POSLANICE autora Spasoja . Milovanovia Mala scena Ljuba Tadi, petak 9. oktobar - 18 sati Promocija knjige VISKI I TRUBAI autora Miladina evarlia iri Pjer Valter Polic, reditelj, Nemaka Dragana Varagi, glumica i rediteljka, Srbija Traje Kacarov, dramaturg, Makedonija Selektor eljko Jovanovi, pozorini kritiar Voditelj razgovora Marija Soldatovi, dramaturg Vizuelni identitet Festivala Mina Baklia Urednik biltena JIF: Zoran Mii / Gerila advertajzing Izdava: Knjaevsko-srpski teatar Nagrade Joakimova nagrada za najbolju predstavu Joakimova nagrada za reiju Joakimova nagrada za glumu Joakimova nagrada za vizuelnost Joakimova specijalna nagrada