1 natjecateljske...

Download 1 NATJECATELJSKE KATEGORIJE/REKVIZITIifms-majorettes.com/wp-content/uploads/2013/12/Abbreviated-Rules... · koreografija mora imati naziv koji iskazuje temi dozvoljeni su rekviziti,

If you can't read please download the document

Author: hatruc

Post on 06-Feb-2018

232 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 1 (celkem 20)

  1

  1 NATJECATELJSKE KATEGORIJE/REKVIZITI

  4. Kategorija TAP

  rad s jednim tapom

  rad s dva tapa

  nikakvi drugi rekviziti u kategoriji tap NISU dozvoljeni

  5. Kriteriji ocjenjivanja kategorije TAPA

  6. Kategorija POM-PON navijaice

  osnovni par pom-pona po natjecatelju

  7. Kriteriji ocjenjivanja kategorija POM-PON

  8. Kategorija SHOW (velike formacije)

  koreografija mora imati naziv koji iskazuje temi

  dozvoljeni su rekviziti, kulise, bilo koji rekvizit OSIM tapa i pom-pona

  10. Kategorija MIX

  u jednom sastavu mogude su idude kombinacije rekvizita:

  o TAP i POM-PON

  o TAP i FLAG

  o POM-PON I FLAG

  11. Kriteriji ocjenjivanja kategorije MIX

  12. Kategorija BATONFLAG (kratica FLAG)

  jedan ili dva rekvizita po natjecatelju

  zastava moe biti na jednom kraju tapa ili na oba

  duljina tapa 70-80 cm

  13. Kriteriji ocjenjivanja kategorije FLAG

  Ostali rekviziti u svim kategorijama:

  podrazumijevaju maskote, transparenti, zastave, table s oznakama gradova natjecatelja,

  drava, sponzora i ostali rekviziti koji nisu dio natjecateljskog sastava

  ti rekviziti ne smiju biti postavljeni u stazi paradnog mimohoda, u natjecateljskom

  prostoru, kao ni u zatidenoj zoni

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 2 (celkem 20)

  2

  mogu biti postavljeni samo u prostoru za publiku, ali ni tada ne smiju naruavati nastup

  natjecatelja ili smetati sucima tijekom ocjenjivanja u tom sluaju moguda je penalizacija

  timu

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 3 (celkem 20)

  3

  2 OSOBE KOJE SUDJELUJU U NATJECANJU

  1. natjecatelji velikih formacija

  8-25 natjecatelja

  ako u kategoriji TAP, POM-PON, SHOW, MIX i FLAG ima vie od 12 natjecatelja, moe

  biti 1/6 djeaka

  2. Formacija

  solo

  duo-trio

  mini formacija (4-7 natjecatelja)

  3. osobe koje se ne natjeu

  prijavljena pratnja natjecatelja

  suci

  osobe koje obrauju ocjene i rezultate

  voditelj

  lanovi organizacijskog taba, ukljuujudi i osobe zaduene za ozvuenje

  lanovi poasnog predsjednitva i povjerenstva (VIP)

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 4 (celkem 20)

  4

  3 DOBNI RAZREDI NATJECATELJA

  kadetkinje ( 8-11 godina )

  juniorke ( 12-14 godina)

  seniorke ( 15-26 godina)

  grandseniorke (27 godina navie)

  odluujuda je navrena godina u godini odravanja natjecanja

  spajanje dobnih razreda mogude je u kategoriji s malo prijavljenih timova i to principom:

  kadetkinje + juniorke 8-14 godina natjeu se u skupini juniorki

  U solo-formacijama

  (solo, duo-trio i mini formacije) godine svih natjecatelja moraju odgovarati odredbi o

  dobnom razredu natjecatelja

  ako dob natjecatelja ne odgovara dobnom razredu za koji su se prijavili, formacija je

  svrstana u formaciju prema najstarijoj natjecateljici (npr. 6 juniorki i 1 seniorka natjeu

  se u kategoriji seniorki)

  U velikim formacijama

  dob natjecatelja mora odgovarati dobnom razredu

  ako to nije mogude, u kategoriji kadetkinja i juniorki dozvoljeno je 20% starijih lanica u

  jednoj formaciji i to tako da:

  o formacija s 8-12 lanica smije imati 2 starije lanice

  o formacija s 13-17 lanica smije imati 3 starije lanice

  o formacija s 18-22 lanica smije imati 4 starije lanice

  o formacija s 23-25 lanica smije imati 5 starije lanice

  smiju biti starije samo jednu godinu

  o kadetkinje 12 godina

  o juniorke 15 godina

  ako je limit starijih lanica prekoraen:

  o formacija se prijavljuje i natjee u kategoriji prema najstarijoj natjecateljici

  o formacija mijenja broj natjecatelja

  broj mlaih u formacijama nije ogranien (moe biti mlai jedan dobni razred):

  o kadetkinje od 6 godina

  o juniorke 8-11 godina

  o seniorke 12-14 godina

  o u grandseniorkama je broj mlaih lanica (15-26 godina) ogranien:

  formacija s 8-12 lanica smije imati 2 mlae lanice

  formacija s 13-17 lanica smije imati 3 mlae lanice

  formacija s 18-22 lanica smije imati 4 mlae lanice

  formacija s 23-25 lanica smije imati 5 mlaih lanica

  dobni sastav formacije moe se ocijeniti u sklopu ukupnog dojma i kompaktnosti tima

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 5 (celkem 20)

  5

  4 KATEGORIJA TAP

  DISCIPLINE: VELIKE FORMACIJE I SOLO-FORMACIJE

  4.1 VELIKE FORMACIJE TAP / BATON:

  paradni mimohod TAP

  o staza duine 100 metara, irina minimalno 6 metara

  o staza moe imati 4 zavoja ili 4 okreta od 180 stupnjeva

  o zatidena zona je 2 metra s bonih strana i iza ciljne crte za kraj mimohoda

  o vrijeme trajanja: 2:30-3:00

  scenska izvedba TAP

  o prostor 12x12 metara

  o zatidena zona je 2 metra sa svih strana

  o vrijeme trajanja: 2:30-3:00 (bez ulaska i izlaska natjecatelja)

  kombinacija paradnog mimohoda i scenske izvedbe TAP

  o natjecatelji velikih formacija mogu nastupati u paradnom mimohodu i scenskoj

  izvedbi

  o sastav natjecatelja u mimohodu i scenskoj izvedbi MORA biti jednak (svi

  natjecatelji iz mimohoda moraju nastupati u scenskoj izvedbi)

  4.2 SOLO, DUO-TRIO, MINI FORMACIJE TAP, SOLO S DVA TAPA (2BAT)

  samo scenska izvedba

  o prostor 12x12 metara

  o zatidena zona je 2 metra sa svih strana

  o vrijeme trajanja: 1:15-1:30 (bez ulaska i izlaska natjecatelja)

  4.3 PARADNI MIMOHOD

  struktura natjecateljskog nastupa

  1. dolazak na crtu i start

  2. mariranje rutom

  3. prelazak ciljne crte

  4. zavrna figura stop-pozicija

  4.3.1 POETAK MIMOHODA

  a) Skupina koja nastupa stoji ispred startne crte

  sljededa skupina ne smije stajati neposredno iza njih niti smije smetati natjecateljima svojim

  zagrijavanjem

  b) Vrijeme

  Natjecateljsko vrijeme krede se mjeriti u trenutku kad krene glazba, a do tog trena ne smije se prijedi

  startna crta; penalizacija iznosi 0,10 bodova

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 6 (celkem 20)

  6

  4.3.2 MARIRANJE RUTOM

  a) Znaajke discipline

  temeljni element jest mar i kretanje unaprijed, odnosno stupovni korak prema naprijed

  stupovna tehnika i tehnika koraka mora odgovarati glazbi i izraavati karakter discipline

  ne smiju dominirati plesni koraci

  u mimohodu sa tapom dozvoljeni su gimnastiki elementi koluti i premeti

  b) Rovnomjerno tempo

  tempo defilea mora biti ravnomjerno rasporeen po cijeloj stazi, ne smiju se koristiti dugi

  koraci kako bi se stiglo na vrijeme dodi do ciljne crte

  zaustavljanje i izvoenje koreografije na mjestu nije dozvoljeno

  kratko zaustavljanje ili kretanje unatrag doputenoje samo u sluaju promjene formacija

  ili slike

  c) Korak tehnika

  korak mora biti u ritmu i taktu glazbe

  u podizanju koljena potuju se razliiti stilovi i interpretacije, nije odluujuda visina

  podizanje koljena ili podizanje peta, podizanje koljena mora biti jednako objema nogama

  tijekom stupanja koljena moraju stalno biti oputena, zglobovi i ristovi postavljeni tako da

  korak bude mekan i lagan

  stopala moraju biti postavljena paralelno te se mora nagaziti na vrhove ili jastuide

  stopala

  4.3.3 ZAVRETAK MIMOHODA

  a) Prolazne rute

  formacija mora prodi cijelu stazu i prijedi ciljnu crtu

  ako netko od natjecatelja ili ak dio formacije ostane na stazi, to se smatra koreografskim

  nedostatkom ili loom izvedbom

  b) Vrijeme

  mjerenje vremena prestaje u trenutku kada cijela skupina prijee ciljnu crtu, natjecatelji

  zauzmu stop-poziciju te zavri glazba

  odluujudi trenutak je zauzimanje stop-pozicije

  c) Mimohod zavrava

  natjecateljski mimohod zavrava zaustavljanjem formacije iza ciljne crte i okretom

  naprijed (prema sucima i publici)

  nesklad izmeu zavretka glazbe i zavretka mimohoda smatra se koreografskom

  grekom

  4.4 SCENSKA IZVEDBA

  struktura natjecateljskog nastupa

  1. ulazak bez glazbe, uvijek tek nakon najave voditelja

  2. stop- pozicija za poetak koreografije

  3. natjecateljska izvedba

  4. zavretak, kraj glazbe, stop-pozicija

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 7 (celkem 20)

  7

  5. izlazak bez glazbe

  6. ulazak

  4.4.1 DOLAZAK SCENSKA IZVEDBA

  a) ZNAAJKE ULAZAK

  natjecatelji dolaze na pozornicu tek nakon najave voditelja, ako prije vremena dou,

  slijedi penalizacija; ulazak mora biti BEZ glazbene podloge

  ulazak mora biti kratak, brz i jednostavan, slui samo zauzimanju pozicije za izvedbu

  koreografije

  ulazak ne smije biti mala koreografija

  ulazak zavrava zaustavljanjem natjecatelja i mora biti jasno odijeljen od same izvedbe

  koreografije

  pozdravom se smatra zauzimanje pozicije prije same izvedbe koreografije, a moe biti

  vojniki pozdrav, plesni naklon, naklon glave, pokret rukom i sl.

  b) Mjerenje na poetku skuptine

  vrijeme trajanja izvedbe mjeri se bez vremena ulaska

  vrijeme se poinje mjeriti u trenutku kad krene glazba

  4.4.2 REALIZACIJA STAGE

  a) Izvedba koreografije

  kompozicija koreografije sa TAPOM mora sadravati taktove klasinog maoret-koraka,

  plesni koraci mogu biti prisutni u vedem dijelu koreografije

  glazbena podloga koreografije mora biti zavrena u trenutku prestanka izvedbe,

  odnosno, ne moe se bez prestanka nastaviti kao pratnja izlasku s pozornice

  kraj izvedbe mora u potpunosti odgovarati zavretku izvedbe

  nesklad izmeu zavretka glazbe i zavretka izvedbe smatra se koreografskom grekom

  natjecateljska izvedba zavrava zauzimanjem stop-pozicije natjecatelja te mora biti

  pokretom i glazbom jasno odijeljena od izlaska, a moe biti vojniki pozdrav, plesni

  naklon, naklon glave, pokret rukom i sl.

  b) Ukljuivanje plesa, tjelovjebu i akrobatskih elemenata

  ako odgovaraju karakteru glazbe, koreografija moe sadravati elemente i motive

  drutvenih ili folklornih plesova

  gimnastiki elementi (piruete, skokovi i dr.) mogu biti ukljueni u koreografiju ako se

  izvode bez naruavanja tenosti izvedba te moraju biti spojeni s radom s rekvizitom, s

  izvoenjem neke slikei sl.

  ako samo dio natjecatelja izvodi odreeni gimnastiki element, ostatak formacije ne

  smije biti u statinoj poziciji

  c) Mjerenje na kraju izvjeca

  mjerenje vremena izvedbe zavrava u trenutku kad se zauzme stop-pozicija te se zaustavi

  glazba

  nesklad izmeu zavretka glazbe i kraja izvedbe smatra se koreografskom grekom

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 8 (celkem 20)

  8

  4.4.3 IZLAZAK S POZORNICE

  izlazak s pozornice (natjecateljskog prostora) mora biti bez glazbene pratnje

  odlazak na glazbu se penalizira

  izlazak mora biti kratak, brz i jednostavan te slui samo naputanju pozornice

  ne smije biti mala koreografija

  5.3 KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE POLJA C RAD S REKVIZITOM

  Rad s rekvizitom odreuje karakter maoret-sporta kao i njegovu estetiku. Ocjenjuje se s obzirom na

  dobne kategorije. Za juniorke i seniorke je odreeno da za najvii ocjene moraju izvesti elemente svih

  vrsta, dok kadetkinje nisu obavezne izvesti elemente svih vrsta

  tap se NE SMIJE odloiti na tlo; mora biti u kontaktu s tijelom tijekom cijele izvedbe

  kontakt natjecatelja i tapa tijekom izvedbe

  o dozvoljeno je da jedna ili vie natjecateljica tijekom izvedbe ima dva ili vie rekvizita,

  samo ako je ta situacija privremena i ako natjecatelji uistinu rade manipulacije sa

  tapom, a ne da ga samo dre

  kontakt natjecatelja i tapa na kraju izvedbe:

  o natjecatelji moraju zavriti izvedbu tako da dre rekvizit ili su u kontaktu s njim nekim

  dijelom tijela

  o dozvoljeno je da vie natjecatelja bude u kontaktu s jednim rekvizitom ili da jedan

  natjecatelj dri ili bude u kontaktu s nekoliko rekvizita

  5.3.1 STUPNJEVI RADA TAPOM

  Level 1

  Stupanj sve manipulacije tapom bez rotacija:

  mrtvi tap

  slide (klizanje tapa)

  swing (njihanje)

  dranje tapa u ruci, dranje spojenim rukama

  dizanje tapa

  varijance tapom

  Level 2

  horizontalna vrtnja

  vertikalna vrtnja jednom rukom

  varijacije navedenih vrtnji, u svim smjerovima, objema rukama

  Level 3

  Stupanj jednostavne rotacije poput:

  loop ( raditi krug zapedima)

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 9 (celkem 20)

  9

  vertikalan ili horizontalan lijevom ili desnom rukom

  vrtnje tapom uz rotacije

  desna/lijeva ruka, vrtnja prema gore

  desna/lijeva ruka, obrnuta vrtnja ili prema dolje

  vertikalna rotacija objema rukama

  u svim smjerovima (ispred tijela, iza glave, iznad glave, pokraj tijela)

  rotacija na dlanu

  bacanja

  o visoka i jednostavna bacanja s jednostavnim izbaajem i hvatanjem (u jednom

  trenutku tap nije u dodiru ni s jednim dijelom tijela)

  o nisko bacanje ispod 2 metra

  o nije nuna rotacija tapa

  Standardno bacanje:

  o - otvorena ruka (openhand): horizontalno ili vertikalno, lijeva ili desna ruka o - izbaaj (throwtoss): izbaaj iz kugle ili s kraja tapa

  Standardno hvatanje:

  o hvatanje tapa dlanom okrenutim gore (catching) o - hvatanje tapa dlanom okrenutim dolje (grabbing)

  Dobacivanja:

  o vertikalna, horizontalna o varijacije bacanja i hvatanja o meu svim natjecateljima o postepeno

  Level 4

  teirling vrtnja meu prstima

  o desna/lijeva ruka, vertikalna, 4 prsta o desna/lijeva ruka, horizontalna, 4 prsta o desna/lijeva ruka, vertikalna, 2 prsta o desna/lijeva ruka, horizontalna, 2 prsta o desna/lijeva ruka, vertikalna, 8 prstiju

  rolovi

  Jednostavni rolovi: jedna rotacija tapa oko bilo kojeg dijela tijela (ruke, zapeda, nadlaktice, lakta,

  vrata, noge)

  o rolovi oko ruke naprijed i obrnuto o rolovi oko lakta naprijed i obrnuto o rolovi oko ispruene nadlaktice

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 10 (celkem 20)

  10

  jednostavne kombinacije rolova: o fish, prema naprijed i obrnuto o zmija kontinuitet (ruka-lakat ili lakat-ruka) naprijed i obrnuto o kontinuitet lakat, zapede

  elementi visokih i sloenih bacanja s jednostavnim izbaajem i hvatanjem

  visoko bacanje iznad 2 metra

  nuna je rotacija tapa

  Standardno bacanje:

  o otvorena ruka (openhand): horizontalno ili vertikalno, lijeva ili desna ruka o - izbaaj (throwtoss): izbaaj iz kugle ili s kraja tapa

  Standardno hvatanje:

  o - hvatanje tapa dlanom okrenutim gore (catching) o - hvatanje tapa dlanom okrenutim dolje (grabbing)

  elementi niskih bacanja sa sloenim izbaajem i hvatanjem

  Sloeni izbaaji:

  o ispod pazuha o ispod noge o iza lea

  Sloena hvatanja :

  o hvatanje straga: u ravnini struka, iza lea o hvatanje ispod noge o hvatanje lijevom rukom na desnoj strani tijela (u ravnini struka) ili obrnuto (hvatanje

  desnom rukom na lijevoj strani tijela) Level 5

  Obuhvada vrlo sloene elemente i rotacije:

  bacanja u pokretu

  o travelling putovanje: bacanje uz pokret (defile) o stationary, statino: zadravanje na jednom mjestu (arabeska, poza) o spin: rotacija tijela na jednoj nozi uz minimalan okret od 360 (viestruki okret,

  prekinuti okret, suprotan smjer okreta) o bacanje od tri dijela (izbaaj, okret, hvatanje), etiri dijela (izbaaj, okret, poza,

  hvatanje) ili s viestrukim kombinacijama (izbaaj, dva okreta, poza, hvatanje)

  visoka bacanja sa sloenim izbaajem i hvatanjem

  Visoka izbacivanje preko 2m

  sloeni izbaaji iz 5. stupnja:

  o - flip (preko palca): tap se zavrti preko palca i izbaci iz ruke (izbaaj sa sredine tapa, vertikalno ili horizontalno, desna ili lijeva ruka)

  o - backhandflip: koristedi zapede, izbaaj tapa u obrnutom smjeru, jedna rotacija, hvatanje dlanom okrenutim prema gore

  o - izbaaj iz palca (thumbtoss): izbaaj iz flipa, vie od dvije rotacije u zraku

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 11 (celkem 20)

  11

  o - backhandtoss: izbaaj koristedi zapede u suprotnom smjeru, dvije rotacije, hvatanje dlanom okrenutim prema gore

  sloena hvatanja iz 5. stupnja:

  o - backhand hvatanje: hvatanje preokrenutom rukom o - slijepo hvatanje (blindcatch): hvatanje iznad ramena, bez pradenja tapa o - flip: konstantno nisko bacanje s rotacijama preko palca

  kombinacije jednostavnih elemenata:

  o - kombinacije rolova: spoj dvaju ili vie elemenata (lakat-ruka-ruka-lakat, vrat, zapede-lakat)

  o - otvorena ruka (openarm) rolovi oko lakta i pazuha o - kontinuirani rolovi neprekinuti rolu prostoru, vremenu ili slijedu, stalno

  ponavljanje istog rola (fish) o - twirling s dva tapa izvoenje elemeneta iz minimalno 3. stupnja sa stalnim

  twirlingom obaju tapova (drugi tap ne smije raditi mrtvi tap) Ocjenjivanje rada tapom:

  Kadeti o elementi od 1. do 3. stupnja ocjena 9.0

  o tri ili vie elemenata 4. stupnja ocjena 9.4

  o jedan element 5. stupnja ocjena 9.6

  o dva elementa 5. stupnja ocjena 9.8

  o tri i vie elemenata 5. stupnja ocjena 10

  Juniori o etiri ili vie elemenata 4. stupnja ocjena 9,4

  o jedan element 5. stupnja ocjena 9,6

  o dva elementa 5. stupnja ocjena 9,8

  o etiri ili vie elemenata 5. stupnja ocjena 10

  Seniori o etiri i vie elemenata 5. stupnja ocjena 10

  5.3.2 OBAVEZNI ELEMENTI RADA TAPOM

  podskupina u velikoj formaciji najmanje 4 lana, a u mini-formaciji 2 lana

  obavezne elemente moraju izvesti sve lanice istovremeno

  neizvoenje obaveznih elemenata penali 0,4 tehniki sudac

  Kadeti

  2x jednostavno i nisko bacanje 1x cijela formacija, 1x podskupina

  dobacivanje na kratku udaljenost meu svim lanovima (nije obavezno za predvodnicu)

  izvesti najmanje pet elementa 1.-3. stupnja koristedi ravnomjerno lijevu i desnu ruku

  2 tapa

  dva elementa 5. stupnja lijevom i dva elementa desnom rukom

  2x jednostavna bacanja

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 12 (celkem 20)

  12

  Juniori

  2x visoka bacanja 1x cijela formacija, 1x podskupina, bez okreta (poza, arabeska, flip,

  travelling)

  1x visoko bacanje s okretom od 360, cijela fomracija

  1x dobacivanje na dugu udaljenost meu svim lanovima

  koristiti najmanje sedam razliitih elemenata 1.-4. stupnja (izvoenje elemenata 5. stupnja

  donosi vie ocjene) koristedi ravnomjerno lijevu i desnu ruku

  elementi twirlinga moraju biti izvedeni u kombinacijama, izbaaji iz twirlinga, hvatanja iz

  twirlinga

  2 tapa

  tri elementa 5. stupnja lijevom i tri desnom rukom

  2x jednostavno bacanje

  1x bacanje s okretom

  Seniori

  2x visoka bacanja 1x svi lanovi, 1x cijela formacija, bez okreta (poza, arabeska, flip,

  travelling)

  2x visoko bacanje s okretom od 360, 1x cijela formacija, 1x podskupina

  2x dobacivanje na dugu udaljenost meu svim lanovima, 1x cijela formacija, 1x podskupina

  (nije obavezno za predvodnicu)

  izvesti najmanje sedam elementa twirlinga1.-4. stupnja i flipove(izvoenje elemenata 5.

  stupnja donosi vie ocjene) koristedi ravnomjerno lijevu i desnu ruku

  elementi twirlinga moraju biti izvedeni u kombinacijama, izbaaji iz twirlinga, hvatanja iz

  twirlinga

  2 tapa

  tri elementa 5. stupnja lijevom i tri desnom rukom

  2x jednostavno bacanje

  2x bacanje s okretom

  Grandseniori

  2x jednostavno bacanje

  tri elementa 4. stupnja

  obavezne elemente mora izvesti bar podskupina

  5.4 KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE POLJA D TECHNIKA PENALIZACIJA

  Penalizira se

  a) nepotivanje vremenskog limita Za svaku sekundu -0,05 bodova

  - u mimohodu iznad 3,00

  - u izvedbi na pozornici velike formacije iznad 3,00

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 13 (celkem 20)

  13

  - u izvedbi na pozornici solo-formacije iznad 1,30

  b) Padovi - svaki pad rekvizita -0,05

  - naruavanje izgleda formacije pri podizanju rekvizita ocjenjuje se u polju A KOREOGRAFIJA

  - ako se ne radi o padu rekvizita pred kraj izvedbe, ved tap padne i ostane na tlu sve do kraja

  izvedbe -0,1

  - pad natjecatelja -0,4

  - pad dijela kostima (kapa i sl.) -0,05

  - odloen rekvizit na tlo -0,4

  Ne penalizira se

  ako rekvizit padne izvan natjecateljskog prostora

  prijestup staze mimohoda pri podizanju rekvizita

  prijestup natjecateljskog prostora na pozornicipri podizanju rekvizita

  ako druga osoba doda rekvizit

  a) Penali za pogrean tijek natjecanja

  - nepripremljenost tima za nastup nakon najave voditelja 0,1

  - prijevremeni dolazak na pozornicu (prije najave) 0,2

  - nepripremljenost glazbe 0,1

  - tehniki nekvalitetna glazbena jednicica 0,1

  - prekid izvedbe zbog natjecatelja diskvalifikacija

  - nedoputen nosa glazbe diskvalifikacija

  - nedoputena komunikacija meu natjecateljima diskvalifikacija

  (zvidaljka, glasno brojanje i sl.)

  - nedoputena komunikacija voditelja/trenera diskvalifikacija

  (upute natjecateljima tijekom izvedbe)

  d) Penali za neodgovarajudi kostim (TAP) 0,3 tehniki sudac

  e) Nedostatak visoke obude (SENIORKE TAP) 0,3 tehniki sudac

  f) Izvoenje koreografije bez obude 0,3 tehniki sudac

  g) Prijestup crte natjecateljskog prostora 0, 1 po natjecateljici

  tehniki sudac

  h) Neprolaenje ciljne crte svih natjecatelja 0,2 tehniki sudac

  7.3.1 Obavezni elementi u radu s pom-ponom Kadeti

  o tri elementa floorexcerise

  o skokovi i elementi fleksibilnosti

  o dozvoljeno je nisko dizanje trenutno

  o 2x skupni slijed

  o 1x slika

  Juniori o tri elementa floorexcerise

  o 1x kombinacija dvaju elemenata u pokretu

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 14 (celkem 20)

  14

  o 2x podizanje (piramida)

  o 2x skupni slijed

  o 1x slika

  Seniori o tri elementa floorexcerise

  o kombinacija triju elemenata

  o 2x podizanje (piramida)

  o 2x skupni slijed

  o 1x slika

  Grandseniori o 1x skupni slijed o 1x slika s pom-ponima o 1x podizanje o tri elementa floorexcercise iz 4. stupnja

  obavezne elemente mora izvesti minimalno pola formacije

  neizvoenje obaveznih elemenata pom-ponima penalizacija -0,4 tehniki sudac

  suci ocjenjuju u kojem opsegu izvedba obuhvada:

  a) Koritenje rekvizita

  rekvizit bi stalno trebao biti u pokretu, ne bi smio biti pasivnim rekvizitom

  b) izbor i raznolikost elemenata, zastupljenost sljedova, slika

  bonificira se koritenje pom-pona u izvedbi slike

  zastupljenost sljedova, meusobno povezanih sljedova, njihove kombinacije

  izmjene i dobacivanje rekvizita

  c) bonificira se inventivna i matovita izmjena rekvizita

  istovremeno ili postupnoizmjenjivanje; izmjene meu podskupinama, izmeu dvije

  natjecateljice, tijekom promjene slike

  izmjena polaganjem na tlo, izmjena predajom ili dobacivanjem

  dobacivanje rekvizita

  suradnju natjecatelja

  d) Sinergija i natjeu pozicija

  okrenuti jedni prema drugima, bono okrenuti, leima okrenuti, istodobno izvoenje cijele

  formacije ili podskupine, izgled tijekom brzih sljedova ili izmjena slika

  kombinacija osnovnih i pratedih elemenata izvedba ne bi smjela biti samo niz samostalnih

  elemenata s rekvizitom, tijekom izmjena, natjecatelji ne smiju samo stajati i ekati

  elementi s rekvizitom moraju biti u koreografskom skladu s gimnastikim, plesnim i drugim

  pokretima na poetku, na kraju i tijekom izvedbe

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 15 (celkem 20)

  15

  8 KATEGORIA SHOW - SHOW

  - samo scenska izvedba

  - koreografija mora imati naziv koji iskazuje temu

  - ako nedostaje naziv, to se smatra grekom

  - naziv koreografije bi trebao biti napisan na sudakoj listi i objavljen publici

  - tema obuhvada:

  o glazbu

  o kostim i minku

  o koreografiju

  o rekvizit

  8.1 VELIKA FORMACIJA - SHOW:

  scenska izvedba:

  o prostor 12x12 metara

  o zatidena zona je 2 metra sa svih strana

  o vrijeme trajanja: 2:30-4:00 (bez ulaska i izlaska natjecatelja)

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 16 (celkem 20)

  16

  10 KATEGORIJA MIX MIX

  u jednom sastavu mogude su idude kombinacije rekvizita:

  o BAT i POM

  o BAT i FLAG

  o POM i FLAG

  rekviziti se moraju ravnomjerno koristiti TAP:POM ili POM:TAP, FLAG:TAP ili TAP:FLAG,

  POM:FLAG ili FLAG:POM

  tijekom cijele koreografije natjecatelji moraju koristiti oba rekvizita, obavezna je izmjena

  meu natjecateljima

  u kombinaciji TAP i FLAG ili POM i FLAG smiju nastupati najvie tri djeaka, mora biti vie

  djevojaka

  10.1 VELIKA FORMACIJA MIX:

  scenska izvedba

  o prostor 12x12 metara

  o zatidena zona je 2 metra sa svih strana

  o vrijeme trajanja: 2:30-3:00 (bez ulaska i izlaska natjecatelja)

  koreografija mora sadravati vane elemente obiju kategorija rada rekvizitom (npr.

  obavezne elemente u radu tapom i radu pom-ponom za odreeni dobni razred)

  ocjenjivanje i tehnike rada rekvizitom i stupovne tehnike

  10.2 MINI FORMACIJA MIX

  samo scenska izvedba

  o prostor 12x12 metara

  o zatidena zona je 2 metra sa svih strana

  o vrijeme trajanja: 1:15-1:30 (bez ulaska i izlaska natjecatelja)

  koreografija mora sadravati vane elemente obiju kategorija rada rekvizitom (npr.

  obavezne elemente u radu tapom i radu pom-ponom za odreeni dobni razred)

  ocjenjivanje i tehnike rada rekvizitom i stupovne tehnike

  ne moraju biti zastupljeni obavezni elementi

  obavezna je izmjena rekvizita

  10.3 SCENSKA IZVEDBA MIX

  struktura natjecateljskog nastupa

  1. ulazak bez glazbe, uvijek tek nakon najave voditelja

  2. stop-pozicija za poetak koreografije

  3. natjecateljska izvedba

  4. zavretak, kraj glazbe, stop-pozicija

  5. izlazak bez glazbe

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 17 (celkem 20)

  17

  10.3.1 ULAZAK

  a) ZNAAJKE IMENOVANJA

  natjecatelji dolaze na pozornicu tek nakon najave voditelja, ako prije vremena dou,

  slijedi penalizacija

  ulazak mora biti BEZ glazbene podloge

  ulazak mora biti kratak, brz i jednostavan, slui samo za zauzimanje pozicije za izvedbu

  koreografije

  ulazak ne smije biti mala koreografija

  ulazak zavrava zaustavljanjem natjecatelja i mora biti jasno odijeljen od same izvedbe

  koreografije

  pozdravom se smatra zauzimanje pozicije prije same izvedbe koreografije, a moe biti

  vojniki pozdrav, plesni naklon, naklon glave, pokret rukom i sl.

  b) Mjerenje na poetku skuptine

  vrijeme trajanja izvedbe mjeri se bez vremena ulaska

  vrijeme se poinje mjeriti u trenutku kad krene glazba

  10.3.2 IZVEDBA KOREOGRAFIJE

  a) Svojstvo

  kompozicija koreografije TAPOM mora sadravati dijelove klasinog maoret-koraka,

  plesni koraci mogu biti prisutni u vedem dijelu koreografije

  glazbena podloga koreografije mora biti zavrena u trenutku prestanka izvedbe,

  odnosno, ne moe se bez prestanka nastaviti kao pratnja izlasku s pozornice

  kraj izvedbe mora u potpunosti odgovarati zavretku izvedbe

  nesklad izmeu zavretka glazbe i zavretka izvedbe smatra se koreografskom grekom

  natjecateljska izvedba zavrava zauzimanjem stop-pozicije natjecatelja te mora biti

  pokretom i glazbom jasno odijeljena od izlaska, a moe biti vojniki pozdrav, plesni

  naklon, naklon glave, pokret rukom i sl.

  b) Ukljuivanje plesa, tjelovjebu i akrobatskih elemenata

  ako odgovaraju karakteru glazbe, koreografija moe sadravati elemente i motive

  drutvenih ili folklornih plesova

  gimnastiki elementi (piruete, skokovi i dr.) mogu biti ukljueni u koreografiju ako se

  izvode bez naruavanja tenosti izvedbe te moraju biti spojeni s radom rekvizitom, s

  izvoenjem neke slike i sl.

  ako samo dio natjecatelja izvodi odreeni gimnastiki element, ostatak formacije ne

  smije biti u statinoj poziciji

  c) Mjerenje na kraju izvjeda

  mjerenje vremena izvedbe zavrava u trenutku kad se zauzme stop-pozicija te se zaustavi

  glazba

  nesklad izmeu zavretka glazbe i kraja izvedbe smatra se koreografskom grekom

  d) Obavezni elementi u kategoriji MIX Kadeti

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 18 (celkem 20)

  18

  o tri elementa floorexcerise,

  o 1x slijed, 1x slika, 1x jednostavno bacanje, 1x izmjena obaju rekvizita, izvedba triju

  razliitih elemenata 5. stupnja iz kategorizacije rada tapom

  Juniori o 1x kombinacija dvaju elemenata floorexcerise(u pokretu), o 1x slijed, 1x slika, 1x visoko bacanje bez rotacije, o 1x visoko bacanje s okretom, izmjena obaju rekvizita, o izvedba etiriju elemenata 5. stupnja iz kategorizacije rada tapom

  Seniori

  o 1x kombinacija triju elemenata floorexcerise (u pokretu),

  o 1x slijed, 1x slika, 1x podizanje,

  o 1x visoko bacanje s okretom od 360,

  o 1x izmjena obaju rekvizita,

  o izvedba najmanjeetiriju elemenata 5. stupnja iz kategorizacije rada tapom,

  o 1x bacanje bez rotacije

  10.3.3 IZLAZAK S POZORNICI

  izlazak s pozornice (iz natjecateljskog prostora) mora biti bez glazbene pratnje

  odlazak na glazbu se penalizira, izlazak mora biti kratak, brz i jednostavan te slui samo

  naputanju pozornice

  ne smije biti mala koreografija

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 19 (celkem 20)

  19

  12. KATEGORIJA BATONFLAG FLAG

  jedan ili dva rekvizita po natjecateljici

  zastava moe biti postavljena na jednom kraju ili na oba kraja tapa (duljina tapa 70-80 cm)

  u kategoriji FLAG nisu doputeni nijedni drugi rekviziti osim tapa i zastave

  u mini-formaciji FLAG smiju nastupati najvie tri djeaka, mora biti vie djevojaka

  12.1.VELIKA FORMACIJA FLAG:

  samo scenska izvedba

  o prostor 12x12 metara

  o zatidena zona je 2 metra sa svih strana

  o vrijeme trajanja: 2:30-3:00 (bez ulaska i izlaska natjecatelja)

  12.2. MINI FORMACIJA FLAG

  samo scenska izvedba

  o prostor 12x12 metara

  o zatidena zona je 2 metra sa svih strana

  o vrijeme trajanja: 1:15-1:30 (bez ulaska i izlaska natjecatelja)

  podskupina u velikoj formaciji najmanje etiri natjecatelja, u mini-formaciji najmanje

  dva natjecatelja

  preporueni elementi trebali bi izvesti svi natjecatelji istovremeno

  Kadeti

  2x jednostavno i nisko bacanje 1x cijela formacija, 1x podskupina

  1x dobacivanje na kratku udaljenost meu svim lanovima

  izvedba najmanje pet razliitih elemenata 1.-3. stupnja ravnomjerno koristedi lijevu i desnu

  ruku

  Juniori

  2x visoko bacanje 1x cijela formacija, 1x podskupina bez okreta (poza, flip, travelling,

  arabeska)

  1x visoko bacanje s okretom od 360 - cijela formacija

  1x dobacivanje na dugu udaljenost meu svim lanovima

  izvedba najmanje sedam razliitih elemenata 1.-4. stupnja (ako izvode elemente 5. stupnja,

  donosi vie ocjene), ravnomjerno koristedi lijevu i desnu ruku

  elementi twirlinga moraju biti izvedeni u kombinacijama, izbaaji iz twirlinga

  Seniori

  2x visoko bacanje 1x cijela formacija, 1x podskupina bez okreta (poza, flip, travelling,

  arabeska

  2x visoko bacanje s okretom od 360 1x cijela formacija, 1x podskupina

  2x dobacivanje na dugu udaljenost 1x cijela formacija, 1x podskupina

  izvedba najmanje sedam razliitih elemenata 1.-4. stupnja i flipovi (ako izvode elemente 5.

  stupnja, donosi vie ocjene), ravnomjerno koristedi lijevu i desnu ruku

 • INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT

  International Federation Majorettes Sport Praha 10 I: 01432991 www.ifms-majorettes.com strana 20 (celkem 20)

  20

  elementi twirlinga moraju biti izvedeni u kombinacijama, izbaaji iz twirlinga, hvatanja iz

  twirlinga