1. l’europa de l’antic règim

Download 1. L’Europa de l’Antic Règim

Post on 20-Jan-2016

58 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1. L’Europa de l’Antic Règim. L’Antic Règim. una societat dividida en estaments. el sistema econòmic, social i polític que va desenvolupar-se a Europa durant el període final del feudalisme (entre el Renaixement i la revolució liberal). és. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

  • 1. LEuropa de lAntic Rgim1.1. Una economia de base senyorial (1)LAntic Rgimsel sistema econmic, social i poltic que va desenvolupar-se a Europa durant el perode final del feudalisme (entre el Renaixement i la revoluci liberal)caracteritzat peruna economia predominantment agrria amb poca presncia dindstria i comeruna societat dividida en estamentsun rgim poltic monrquic de carcter absolutistadonat queuna agricultura de base senyorial entre el 80 i el 90% de la poblaci es dedicava a tasques agrcolesleconomia agrria proporcionava el 75% de la producci global dels bnsdonat queels senyors (nobles, burgesos rics, eclesistics, rei) eren amos de la terracada part de la qual es deiasenyoria territoriali sorganitzava enreserva senyorialparcellesterres dexplotaci comunalpagavendrets senyorialsper causa delexplotaci de les terresutilitzaci dels monopolisla senyoria jurisdiccionaldrets eclesisticsels pagesosque erade subsistnciadedicada al policonreu (sobretot, cereals)dos tipus dexplotacions: camps oberts (amb guaret) i terres comunalsproducci ramadera insuficientcrisis de subsistnciesi provocavaintegrada peragriculturaindstriacomer

  • 1. LEuropa de lAntic Rgim1.1. Una economia de base senyorial (2)Lactivitat industrialaplicavatres sistemes o models de produccique snproducci artesanaldomestic system (feina a domicili)manufacturesLactivitat comercialincloael comer interiorel comer colonialpatiauns transports insuficientsdonat quela xarxa de comunicacions terrestre (camins) era pobreels mitjans (diligncia, carro, animals...) eren rudimentarisnoms era fcil i barat el transport fluvial (per no tots els pasos en disposaven)cosa queaugmentava el cost de la unitat de producteeraescs i fora limitat (mercats i fires dabast local i comarcal)degut abaixa especialitzaciescassos excedentsseguiales noves rutes obertes des del s. XVIconsistia encomprar primeres matriesvendre productes manufacturatsva viuregran expansiafavorida permolts beneficisque va produirla poltica mercantilista dels monarques absolutistesgran creixement del mn financer (banquers, mecanismes de crdit, ..)i per aix es parla delpoca del capitalisme comercialconsisteix aprotegir la producci dun pas mitjanant prctiques intervencionistes sobre el moviment comercial

  • 1. LEuropa de lAntic Rgim1.2. La societat estamentalLa societat de lAntic Rgimes dividia enpatia unestancament de la poblacicaracteritzat perelevada mortalitat (30-40%o)elevada mortalitat infantil (20-30%)baixa esperana de vidaalta natalitat (35-40%o)privilegiatsno privilegiatsintegrats perclergat (
  • 1. LEuropa de lAntic Rgim1.3. Labsolutisme monrquicEl poder polticadoptava la forma demonarquia absolutamonarquia de poder limitaten la qualel reiposseaun poder absolutajudat perconsells sectorials (estat, finances, guerra...) i seccions especialitzadesque implicavanomenar els crrecsadministrar justciano sotmetres a cap control i no compartir la sobiraniacompletat ambdirigir la poltica i ladministracigovernadors, intendents i altres crrecs, i una gran quantitat de funcionarismarginar les Cortsnoms restringit perla llei divinael dret naturali en part perles lleis fonamentals del regnei per aix intentavacaracteritzada perseparaci de podersentreexecutiuen mans delmonarcalegislatiujudicialparlamentjutgesvotat peruna minoria de la poblaci (grans propietaris agraris, burgesos...: 15%)es donava aHolanda i Anglaterra

  • 1. LEuropa de lAntic Rgim1.4. La crisi de lAntic RgimLAntic Rgimva entrar encrisidurant eldarrer ter del s. XVIIIdegut ala puixana econmica i la desigualtat jurdica de la burgesiales idees de la Illustracidesenvolupades perVoltaireRousseauMontesquieurecolzades enra com a nic mitj per entendre el mn (enfront de la tradici i el teocentrisme)natura com a font de justcia i de bondatcriticavenla societat estamentalel mercantilisme econmiclabsolutisme polticdefensantla igualtat dorigen, la mobilitat social i el mrit individuallagricultura i les activitats productives (Quesnay) i la llibertat econmica (Escola de Manchester)la divisi de poders, els drets bsics de lindividu i la sobirania nacionalvan plasmar-se aldespotisme illustratque preteniaunir lautoritat reial absoluta i les ideologies illustrades de progrsdesenvolupat aPrssia (Frederic II), ustria (Maria Teresa), Rssia (Caterina), Sucia (Gustau), Espanya (Carles III)que intentarencentralitzar i racionalitzar ladministracifomentar leducacimodernitzar leconomiai va fracassar perquno era possible acceptar noms una part: reformar leconomia per no la societat o la forma de governar