1 informatiebijeenkomst aanvullende vrijwillige pensioenregeling

26
1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

Upload: joannes-ter

Post on 13-May-2015

229 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

1

Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

Page 2: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

2

Informatiebijeenkomst Pensioen

Reden bijeenkomst:

Vervolg op de pensioenbijeenkomst

(Aanpassing pensioenen: een must) Introductie mogelijkheid om zelf bij te sparen voor je pensioen; Uitleg Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling SPH; Alternatieve mogelijkheden om zelf bij te sparen voor uw pensioen.

Presentatie: Marcel Brussee / Stichting Pensioenfonds Haskoning

Page 3: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

3

Informatiebijeenkomst Pensioen

Agenda

Waarom zelf bijsparen? Uitleg Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling SPH Uitleg Nationale-Nederlanden Prestatie Pensioen Alternatieve mogelijkheden

Page 4: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

4

Waarom zelf bijsparen (1)

Maatregelen dekkingsgraad eind 2014 naar 112%:

• Verhoging pensioenleeftijd

• Vermindering opbouw

Pensioenstelsel in Nederland

Maatregelen gelden tot 2015 t.b.v. een zo optimaal mogelijke pensioenregeling inclusief redelijke kans op indexatie na 2015

Page 5: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

5

Waarom zelf bijsparen (2)

2018201720162015

Indexatie 2017

Indexatie 2018

Indexatie 2018Indexatie 2018

Indexatie 2016

PensioenopbouwPensioenopbouw

Pensioenopbouw

Pensioenopbouw

€ 500

€ 700

€ 900

€ 1.100

€ 1.300

Indexatie 2017

OPBOUW

PER JAAR

Werking Middelloonregeling + (voorwaardelijke) indexatie

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

Minder opbouw

Minder opbouw

Minder opbouw

Minder opbouw

Page 6: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

6

Deelnemer mag vrijwillig bijsparen tot fiscaal maximum!

Over loonbestanddelen die niet meegenomen worden in de pensioenopbouw (in ons geval winstuitkering);

Over verschil fiscaal maximale opbouw en de werkelijke pensioenopbouw;

Over niet benutte fiscaal ruimte vanaf start regeling (formeel 01/04/2011).

Binnen deze fiscale grenzen stel je zelf vast welk bedrag je op

jaarbasis beschikbaar wilt stellen voor aanvullende pensioenopbouw.

Vrijwillig bijsparen via SPH (1)

Page 7: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

7

De inleg wordt, naar eigen keuze, ingehouden via:

- bruto maandsalaris; - bruto vakantietoeslag; - bruto bedrag aan winstuitkering; - bruto waarde van niet opgenomen vakantiedagen.

Hoogte pensioenkapitaal op pensioendatum is afhankelijk van

beleggingsopbrengsten.

Vrijwillig bijsparen via SPH (2)

Page 8: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

8

Het opgebouwde kapitaal wordt door SPH op pensioendatum of bij

uitdiensttreding omgezet in ouderdoms- en nabestaandenpensioen.

Vrijwillig bijsparen via SPH (3)

pensioenuitkeringen

Waarde van de beleggingen

Bij aankoop van pensioen wordt ca 9% van het opgebouwde kapitaal onttrokken voor de financiering van toekomstige indexaties volgens

de basisregeling van SPH.

Page 9: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

9

Wat gebeurt er bij tussentijds overlijden

Bij tussentijds overlijden vindt 90% restitutie plaats van opgebouwde waarde t.b.v. aankoop partnerpensioen.

Waarom 90%? De bijspaarregeling is ondergebracht bij een levensverzekerings-

maatschappij (NN); Er zijn wettelijke eisen aan levensverzekeringen verbonden; Er moet op grond van de Wet op het financieel toezicht sprake zijn van een

bepaalde kans op voordeel of kans op nadeel bij overlijden; De wet bepaalt dat deze kans gedurende de gehele looptijd steeds

minstens 10% moet zijn;

Ter compensatie ontvang je maandelijks extra rendement in je polis in de vorm van bijschrijving van een negatieve risicopremie (ook wel “levenbonus” genaamd).

Page 10: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

10

Beleggingsmogelijkheden NNPP

Nationale-Nederlanden Prestatie Pensioen

Kenmerken: Afname risico naarmate pensioendatum nadert bij LifeCycle beleggen; Nationale-Nederlanden heeft zorgplicht* naar werknemers; Hoge Morningstar-ranking: gemiddeld 4 sterren; 84% van de ING fondsen heeft drie sterren of meer; Volledig transparantie (via speciale webportal voor deelnemers).

*zorgplicht: De verantwoordelijkheid om werknemers te behoeden voor beleggings- beslissingen die niet passen bij het doel van het product en het risicoprofiel van de deelnemer.

Page 11: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

11

NNPP Lifecycle (1)

0%

50%

100%

Leeftijd in jaren

Risico profiel

DoelgroepMedewerker die gemak zoekt en alles overlaat aan de experts van ING Investment Management.

Defensief

Neutraal

Offensief

Aandelen

Lange termijn obligaties

Middenlange termijn obligaties

Beschermingsfonds

0%

50%

100%

Leeftijd in jaren

0%

50%

100%

Leeftijd in jaren

Kosten: 0,075% per kwartaalvoor actief beheerGeen aan-verkoopkosten

Standaard instelling (default)

0%

50%

100%

Leeftijd in jaren0%

50%

100%

Leeftijd in jaren

Risico profiel

DoelgroepMedewerker die gemak zoekt en alles overlaat aan de experts van ING Investment Management.

Defensief

Neutraal

Offensief

Aandelen

Lange termijn obligaties

Middenlange termijn obligaties

Beschermingsfonds

0%

50%

100%

Leeftijd in jaren0%

50%

100%

Leeftijd in jaren

0%

50%

100%

Leeftijd in jaren0%

50%

100%

Leeftijd in jaren

Kosten: 0,075% per kwartaalvoor actief beheerGeen aan-verkoopkosten

Standaard instelling (default)

Met daarin 3 varianten:

Page 12: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

12

NNPP Lifecycle (2)

Page 13: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

13

NNPP LifeCycle (3) ‘beperking renterisico’

hoog

laag

Marktrente Waarde van de beleggingenop pensioendatum

pensioenuitkeringen

1%

2%

3%

4%

5%

Page 14: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

14

NNPP LifeCycle (4) ‘inschatting rendement’

Het rendement van Life Cycle Beleggen is afhankelijk van de leeftijd waar je vanuit gaat omdat per halfjaar de beleggingsmix verandert.

Als voorbeeld gaan we nu uit van iemand van 40 jaar en kijken naar de rendementen die daadwerkelijk zijn gerealiseerd bij Life Cycle Beleggen Defensief

• 2008 c.a. – 18%

• 2009 c.a. + 20%

• 2010 c.a. +10%

• 2011 Yield to date c.a. – 6%

Beleggen levert over de lange termijn meer rendement op dan sparen echter dit gaat gepaard met meer risico.

Page 15: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

15

NNPP Beleggen met gemak (1)

Doelgroep: Medewerker die meer invloed wil hebben in de risicoverhouding.

De ING Dynamic Mix Funds op een rij:

Zorgplicht: jaarlijkse toetsing portefeuille aan beleggingsprofiel; Automatische rebalancing per kwartaal (over totale bedrag); Tevens sparen via de NN pensioen spaarverzekering mogelijk; Aan- en verkoopkosten: 0,5%.

1090Dynamic Mix Fund V

3070Dynamic Mix Fund IV

5050Dynamic Mix Fund III

7030Dynamic Mix Fund II

9010Dynamic Mix Fund I

% Obligaties% AandelenNaam fonds

1090Dynamic Mix Fund V

3070Dynamic Mix Fund IV

5050Dynamic Mix Fund III

7030Dynamic Mix Fund II

9010Dynamic Mix Fund I

% Obligaties% AandelenNaam fonds

Page 16: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

16

NNPP Beleggen met gemak (2)

Kenmerken van de NN Pensioenspaarverzekering: Variabele rente (euribor); Minimaal inleggarantie; Geen aan-verkoopkosten; Gemiddeld rente percentage:

- 2006 3,2%

- 2007 3,5%

- 2008 4,2%

- 2009 1,5%

- 2010 1,0%

NNPP Spaarverzekering

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rendementsoverzicht

Page 17: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

17

Administratiekosten

Voor rekening Pensioenfonds Haskoning.

Beheerkosten ‘Lifecycle’

0,3% op jaarbasis.

Aan- en verkoopkosten ‘Beleggen met gemak’

Aankoopkosten*: 0,5% (niet in lifecycle).

Verkoopkosten*: 0,5% (niet in lifecycle).

*) Geldt niet bij automatische rebalancing!

Kosten per beleggingsfonds

Beheer- en managementvergoeding binnen de verschillende beleggings-fondsen zelf, zo genoemde Total Expense Ratio (TER) varieert per beleggingsfonds (0,3 - 2%) en is terug te vinden via de pensioenportal.

NNPP samenvatting kosten

Page 18: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

18

NNPP Werknemersportal (1)

Voor toegang tot de portal ontvang je nadat je bent aangemeld een gebruikersnaam en wachtwoord per post (aparte enveloppen)!

Page 19: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

19

NNPP Werknemersportal (2)

Page 20: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

20

NNPP Werknemersportal (3)

Page 21: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

21

Aanmeldingsprocedure

In week 41 heb je van SPH een opgave ontvangen van je persoonlijke fiscale bijspaarruimte;

Indien je hiervan (deels) gebruik wilt maken vul dan het bijgevoegd formulier in;

Je ontvangt vervolgens een offerte van SPH; Onderteken deze en stuur hem terug naar SPH; SPH meld je vervolgens aan bij NN; NN stuurt je een gebruikersnaam en wachtwoord voor de

werknemersportal.

Reeds ingelegde gelden in de “oude” bijspaarregeling worden overgezet naar Nationale-Nederlanden Prestatie Pensioen, tenzij je dit niet wilt.

Page 22: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

22

Alternatieve mogelijkheden (1)

Banksparen (Lijfrentespaarrekening) Sparen met variabele/vaste rente; Beleggen in fondsen ook mogelijk; Uitkering over korte periode mogelijk (minimaal 5 jaar); Uitkering kan niet levenslang (langlevenrisico); Bij overlijden wordt 100% uitgekeerd (t.b.v. nabestaandenlijfrente); Uitkering bij overlijden wordt volgens wettelijk erfrecht verdeeld, tenzij in

een testament anders is vastgelegd; Uitkering valt (deels) in de nalatenschap (successierecht); Tegoed valt onder depositogarantiestelsel; Fiscale aftrekruimte kan je berekenen via de site van de belastingdienst

(jaarruimte).

Page 23: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

23

Alternatieve mogelijkheden (2)

Lijfrenteverzekering Mogelijkheid van sparen voor een gegarandeerd kapitaal; Beleggen in fondsen ook mogelijk; Tijdelijk of levenslange uitkering mogelijk; Hogere kosten dan banksparen; Uitkering bij overlijden varieert van restitutie betaalde premies tot

een gegarandeerde uitkering; Mogelijkheid om andere combinaties overlijdens- en

arbeidsongeschiktheidrisico mee te verzekeren; Uitkering bij overlijden komt aan de begunstigde toe (geen

testament); Bij faillissement geen garantie op teruggave tegoed (onderdeel

boedel). Fiscale aftrekruimte kan je berekenen via de site van de

belastingdienst (jaarruimte).

Page 24: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

24

Belangrijkste verschillen (1)

Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

Banksparen

(lijfrentespaarrekening)

Lijfrenteverzekering

Opbouw

mogelijkheden

Lifecycle beleggenBeleggen met gemakNN Spaarverzekering

Vaste spaarrenteVariabele renteBeleggen

GarantiekapitaalBeleggenWinstdeling

Fiscale ruimte Meer fiscale ruimte om extra

pensioen op te bouwen t.o.v.

lijfrente door gebruik leeftijds-

afhankelijke staffel.

Minder fiscale ruimte t.o.v.

pensioen bijsparen door gebruik

vast percentage ongeacht leeftijd

Minder fiscale ruimte t.o.v.

pensioen bijsparen door gebruik

vast percentage ongeacht leeftijd

Bij pensionering Aankoop pensioenrechten*

(levenslang) bij SPH met kans

op indexatie.

*) regeling na 2015 nog onzeker.

Levenslange uitkering niet

mogelijk (langlevenrisico) Uitkering over korte periode

mogelijk (min 5 jaar)

Levenslange uitkering mogelijkUitkering over korte periode

mogelijk (min 5 jaar)

Bij uitdiensttreding Aankoop pensioenrechten

(levenslang) bij SPH met kans

op indexatie Waardeoverdracht naar nieuwe

pensioenuitvoerder (op eigen

verzoek)

Loopt door Loopt door

Tip: controleer de fiscale aftrekruimte als je bij een nieuwe werkgever gaat deelnemen in de pensioenregeling!

Tip: controleer de fiscale aftrekruimte als je bij een nieuwe werkgever gaat deelnemen in de pensioenregeling!

Page 25: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

25

Belangrijkste verschillen (2)

Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

Banksparen

(lijfrentespaarrekening)

Lijfrenteverzekering

Uitkering bij

overlijden tijdens

de opbouwfase

90% restitutie opgebouwde

waarde

(compensatie dmv “levenbonus”)

100% restitutie v.h. tegoed uitkering valt in de nalaten-

schap (successierecht)

90% of 110% waardeRestitutie premiesVerzekerd kapitaal

Kosten Lagere kosten dan individuele

lijfrenteverzekering en

vergelijkbaar met banksparen

Kosten zijn vergelijkbaar

met de bijspaarregeling:

- bij ‘beleggen’ afhankelijk van

fonds(en) en aanbieder

- bij ‘sparen’ geen (niet

zichtbaar?)

Hogere kosten

Indexatie Voorwaardelijke indexatie Standaard geen indexatie Standaard geen indexatie

Let op: de fiscale aftrekruimte voor extra pensioenopbouw is gelimiteerd. Kortom als je via SPH extra pensioen opbouwt heb je minder aftrekruimte

over in privé (lijfrente). Het zijn communicerende vaten.

Let op: de fiscale aftrekruimte voor extra pensioenopbouw is gelimiteerd. Kortom als je via SPH extra pensioen opbouwt heb je minder aftrekruimte

over in privé (lijfrente). Het zijn communicerende vaten.

Page 26: 1 Informatiebijeenkomst Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling

26

Afsluiting

Bedankt voor je aandacht!